Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
3 september 2008
 
 
Al-Barakaat fick rätt
 
Det blev en fullkomlig men senkommen upprättelse för de tre svensksomalierna och Al-Barakaat, som EG-domstolen tidigare terroriststämplat. Nu har domstolen i Luxemburg ogiltigförklarat förstainstansrättens dom från 2005 mot det informella somaliska banknätverket al-Barakaat i Spånga.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se