Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 april 2009
 
 
Ökade lån till kvinnor och invandrare
 
Kvinnor och utrikes födda ska få lättare att få lån från det statliga Almi företagspartner. De nya ägardirektiven säger att kvinnliga och utrikes födda företagare ska vara överrepresenterade bland Almis kunder.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se