Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
21 januari 2010
 
 
Vasaruattuhettesaru?
 
Ökad frihet att välja namn utreds
 
Namnlagen ska ses över. Den är 25 år gammal och har utsatts för kritik för att den i alltför hög grad begränsar rätten att fritt välja namn. Dessutom har olika myndigheters rättstillämpning lett till olika bedömning i namnfrågor.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se