Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
16 november 2011
 
 
Även svenskar kan lämnas ut
 
Utlämning av personer från Sverige till rättsväsendet i länder utanför EU är en känslig politisk angelägenhet som idag vilar på regeringen; även om Högsta domstolen kan säga nej. Utredaren föreslår att den här typen av ärenden ska flyttas över till det allmänna domstolsväsendet, och att svenska medborgare ska kunna utvisas.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se