Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
17 september 2011
 
 
570 000 får höjt bostadsbidrag
 
Regeringen föreslår att bostadsbidraget höjs, i sin budget. Bland annat höjs det särskilda bidraget för hemmavarande barn, exempelvis höjs det med 350 kronor till 1 300 kronor per månad för ett barn.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se