Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Forskning
Högskoleutbildning
Skolan
Vuxenutbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
815 artiklar om Utbildning
 
–Studera hemifrån!
Alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Regeringen förbereder en lag för att senare även kunna stänga förskolor och skolor.
17 mar 20 – Pressträff, Regeringen pratar om gymnasier och universitet

Svenska skolor stängs inte
Regeringen vill inte stänga alla skolor så som i Norge och Danmark, meddelade utbildningsminister Anna Ekström (s) på torsdagskvällen. Däremot kommer regeringen under fredagen att lägga fram förslag som möjliggör för rektorerna att stänga sina skolor om det skulle behövas. Nya regler för hur undervisningen i sådana fall ska hanteras presenterades också.
ÖPPEN12 mar 20 – Pressträff med Anna Ekström, Intervju med Anders Tegnell

Fokus på fakta i nya läroplaner
– Min utgångspunkt är att det ska vara en balans mellan undervisningens innehåll och hur många timmar som finns till förfogande. Är det så att det behövs en förändring, en omfördelning, är jag öppen för att göra det, säger utbildningsminister Anna Ekström (s) till TT.
18 dec 19 – Skolverket: nya kurs- och ämnesplaner

Svenska skolan får godkänt
Den svenska skolan håller nu en kvalitet som ligger över genomsnittet i OECD-länderna när det gäller läsning, matematik och läsförståelse. Pisa-undersökning mäter skolevernas kunskaper i årskurs nio.
3 dec 19 – Skolverket, Pisa 2018, SR, Ekot, specialpodd om Pisa-undersökningen

100 miljoner satsas på karriärtjänster
Fler sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig inom ett specialistområde. Regeringen lägger i den kommande höstbudgeten 100 miljoner kronor på så kallade karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, vilket är en del i budgetförhandlingarna mellan de rödgröna, Liberalerna och Centerpartiet.
11 sep 19 – Budgetpropositionen för 2020

Försämrad lärartäthet i många kommuner
Trots att tusentals lärare anställts i grundskolan har lärartätheten försämrats i mer än 100 kommuner. Ett fåtal kommuner har däremot lyckats förstärka lärarkåren på dubbla sätt, visar TT:s genomgång.
29 mar 17

Miljoner till språkintroduktion i budgeten
Det blir en särskild satsning på 150 miljoner kronor till gymnasiets program för språkintroduktion i vårändringsbudgeten.
26 mar 17

"Stoppa de religiösa friskolorna"
Socialdemokraternas förslag om skärpning av tillsynen av religiösa friskolor är inte tillräckligt långtgående. Det anser 13 socialdemokrater som inte tycker att skolorna hör hemma i det skattefinansierade skolväsendet.
25 mar 17

Nya vägar in på högskolan
Åldersgräns och färre chanser att skriva högskoleprovet, bye bye till meritpoäng men också en helt ny möjlighet för dem utan gymnasiebetyg att visa att man har kompetens för att plugga på högskola.
15 mar 17

Ensamkommande i gymnasiet får stanna
Regeringen föreslår att skötsamma ensamkommande som går i gymnasiet inte ska utvisas. Ett bra förslag som dock kan orsaka extra stress, anser Ensamkommandes förbund. Moderaterna efterlyser tydligare regler, och Centerpartiet kräver ändringar.
2 mar 17

Flyktingbarn kan behöva förtur
Friskolor ska kunna låta nyanlända elever gå före i kön. Och kommunerna ska kunna placera ut nyanlända barn i skolor som inte ligger nära hemmet. Allt i syfte att förbättra integrationen. En snabbutredning tillsätts.
ÖPPEN26 nov 15 – Dir 2015:122

Svensk utbildning ligger hyfsat till
Svensk utbildning står sig på många sätt väl internationellt. Men löneutvecklingen för lärarna är fortfarande svag, enligt OECD.
24 nov 15 – OECD:s Education at a glance

Hur ska universitet styras?
Ska universiteten styras av professorer eller byråkrater? Byråkraterna är bättre på att verkställa nedskrärningar och prioriteringar - de gillar att toppstyra. Professorerna, som ingår i kollegiala och interndemokratiska strukturer, är mer konservativa - de hävdar sin självständighet, sina revir, och ogillar att ta order.
5 nov 15 – SOU 2015:92

Hur ska matchningen förbättras?
I Sverige finns fler konstnärer och humanister än arbetsmarknaden efterfrågar. Samtidigt saknar vi läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare och ingenjörer. Den så kallade matchningen är dålig. Hur kan utbildningssystemet förbättra matchningen på svensk arbetsmarknad? En forskarrapport till Långtidsutredningen skisserar små svar på en stor fråga.
ÖPPEN29 okt 15 – SOU 2015:90

Så ska lärarlöner höjas
Regeringens vill att duktiga lärares löner ska höjas, och utlovar i en rapport att de kommuner som höjer lärarlönerna med upp till 3000 kronor ska kunna få statsbidrag som täcker kostnaden. Även fritidspedagoger ska kunna få del av de öronmärkta medlen.
ÖPPEN29 okt 15 – Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Skolverket öppnar hotline om flyktingbarn
Skolverket startar en särskild telefonlinje för lärare, rektorer och kommunanställda som undrar hur de ska organisera skolgången för alla nyanlända elever.
15 okt 15 – Skolverket: Rapport 2015-10-15

Myndigheter ska kräva schyssta arbetsvillkor
Kommuner och myndigheter som upphandlar varor och tjänster ska kräva att leverantörerna ger sina anställda kollektivavtalsenliga villkor. Det föreslår en statlig utredning.
8 okt 15 – SOU 2015:78

Mer insyn i friskolornas verksamhet
Från och med 2017 kommer friskolor omfattas av offentlighetsprincipen på samma sätt som kommunala skolor och andra myndigheter. De anställda omfattas därmed av meddelarskydd. Men det är huvudmännen, inte ägarna, som underkastas offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Det får konsekvenser för insynen i den ekonomiska redovisningen.
8 okt 15 – SOU 2015:82

Obligatorisk förskola eller tioårig grundskola
Grundskoleutredningen är färdig. Man ställer sig på regeringens sida och förespråkar en obligatorisk förskoleklass, men samtidigt att förskolan förblir en egen skolform. Förslaget kan stöta på patrull i riksdagen, konstaterar Lärarnas tidning.
8 okt 15 – SOU 2015:81, Förskoleklassen föreslås bli obligatorisk – men politisk strid väntar

Ökad insyn i privat vård och skola
Regeringen vill öka insynen i privat vård, omsorg och skolor som är skattefinansierade.
3 sep 15

Fler söker till lärarutbildning
Något fler har sökt till lärarutbildningarna den här höstterminen jämfört med förra, enligt Universitets- och högskolerådet. I fjol sökte 31 614 personer till lärare, mot 33 081 i år — en ökning med fyra procent.
13 aug 15

Lärarbrist krymper sommarskola
Regeringens satsning på sommarskola ser ut att sjunka ihop ganska platt. En orsak: Det finns inte behöriga lärare att få tag på.
23 jul 15

Mer digital teknik i undervisningen
Regeringen vill att lärare i grund- och gymnasieskolan ska bli bättre på att använda digital teknik i undervisningen. Därför får Skolverket i uppdrag att föreslå hur det ska gå till.
9 jul 15

För få går vård- och lärarutbildning
Vård- och lärarutbildningar sticker ut i utredningen om högskoleutbildningar. Det utbildas inte på långa vägar så många som behövs.
24 jun 15

Gigantiskt behov av nya lärare
Nästan dubbelt så många lärare måste utexamineras fram till 2019 för att möta skolans behov. Men prognosen bygger på att nästan alla faktiskt vill jobba som lärare efter examen och så ser inte verkligheten ut.
15 jun 15 – Akut behov av fler lärare närmaste åren

Universitet lägger miljarder på hög
Det finns pengar att forska för i Sverige. Minst sagt. Totalt ligger 16,9 miljarder kronor som är öronmärkta för forskning orörda på universitet och högskolor runt om i landet, skriver Dagens Nyheter.
7 jun 15

Friskolorna har störst problem
Fristående skolor har en betydligt högre andel lärare utan lärarlegitimation än kommunala skolor. På tre orter är skillnaden 30 procentenheter eller mer.
31 maj 15

Få lärartimmar trots miljonstöd
Trots hundratals miljoner i stöd till svenska högskolor i syfte att höja kvaliteten, exempelvis att öka antalet lärarledda timmar, har bara enstaka högskolor genomfört en kvalitetsförbättring, skriver Svenska Dagbladet.
29 maj 15 – UKÄ-rapport: Uppföljning av kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap

Ska en lärare även agera socialarbetare och förälder?
Skolorna gör alldeles för lite för att förhindra avhopp från yrkesprogrammen. Det framgår av Skolinspektionens granskning. Myndigheten efterlyser mer engagemang från lärarna. Man kommenterar inte att 2 av 3 granskade enheter är friskolor.
ÖPPEN28 maj 15 – Rappport från Skolinspektionen: Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott

Inför skriftliga ordningsomdömen
Riksdagen fortsätter att rada upp tillkännagivanden, alltså uppmaningar till regeringen att agera i en viss fråga. Det senaste i raden är att en riksdagsmajoritet bestående av allianspartierna och Sverigedemokraterna uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme.
21 maj 15

Bostadspolitiken gör att skolan blir mer segregerad
Den tilltagande segregeringen på bostadsmarknaden slår igenom i skolan – och det fria skolvalet spär på sorteringen av eleverna. Det framgår av en forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ÖPPEN20 maj 15 – IFAU-rapport: Skolsegregation och skolval

Svårt med nya regler för skolavslutning
Skolorna får vänta på tydligare riktlinjer för skolavslutningar i kyrkan. Riksdagen blir inte klar med lagändringen innan sommaren.
19 maj 15

Kommunala musikskolan utreds
Hur kan de kommunala musik- och kulturutbildningarna bli mer jämlika, och hur kan man säkra framtidens lärare? Det är två av frågorna som den särskilda utredaren ska besvara.
7 maj 15

Förstelärarreformen stoppas
Regeringen satsar stort på fler speciallärare och pedagoger i lågstadiet – men sparar in på karriärtjänsterna. Ett av syftena med att ge så kallade förstelärare mer betalt var att locka kompetent personal att ta anställning i skolor i socialt utsatta områden. Men reformen har också kritiserats.
ÖPPEN16 apr 15 – Prop 2014/2015:100

Inget lyft för Lärarlyftet
Tiotusentals lärare undervisar i ämnen de inte är behöriga i. Ändå ställdes fyra av tio kurser i Lärarlyftet in under våren och resterande utbildningar går halvtomma. Nu måste kommun- och regeringspolitiker sluta att skylla skolans problem på varandra, anser utbildningsminister Gustav Fridolin.
15 apr 15

Satsningar på skolan återupplivas
Regeringen återanvänder höstens skolsatsningar i vårbudgeten som presenteras på onsdag. Bland annat återkommer investeringar på fler speciallärare inom förskoleklasser och på lågstadiet, förstärkning av elevhälsan och ett nationellt skolutvecklingsprogram, skriver Aftonbladet.
13 apr 15

Är det för många prov i skolan?
En särskild utredare ska analysera systemet med nationella prov för grund- och gymnasieskolan. I uppdraget ingår även att ta fram ett svenskt system för att mäta kunskapsutvecklingen över tid - ett nationellt alternativt till PISA, med andra ord.
ÖPPEN8 apr 15 – Dir 2015:36

Rektorn är viktig
"Alla vet" att rektorerna har för lite tid över till att verkligen leda skolans pedagogiska arbete. Ändå sker inga förbättringar. Pudelns kärna är brister i styrkedjan. Kommunikationen mellan skolcheferna och rektorerna måste bli bättre och mer självklar, menar Johansson.
ÖPPEN2 apr 15 – SOU 2015:25

Sajt ska underlätta skolval
Skolvalet kan kännas som att ge sig ut i en djungel. Men på en ny sajt, valjaskola.se, hittar alla rådvilla elever och föräldrar den viktigaste informationen samlad. Det är inte så att det saknas information. Men den är svåröverskådlig, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
30 mar 15

Nya poliser ska bli akademiker
Framtidens poliser ska bli akademiker. Senast i april nästa år ska regeringens utredare presentera ett förslag på det som utlovades i regeringsförklaringen i höstas: polisutbildningen som högskoleutbildning.
25 mar 15

Kunskapsnivån bör kartläggas
Skolverket avsätter drygt 24 miljoner i år till arbetet med att kartlägga vilken kunskapsnivå nyanlända elever bevinner sig på.
19 mar 15 – Uppdrag att erbjuda stöd till skolhuvudmännen i deras arbete att kartlägga nyanlända elevers kunskaper

Hur ska genomströmningen ökas
Regeringen har gett Skolverkets överdirektör Helen Ängmo i uppdrag att utreda ur man kan öka genomströmningen i gymnasieskolan. En stor del av uppdraget handlar därmed om hur skolan kan motverka avhopp. Men Ängmo ska också ta fram förslag för att göra yrkesprogrammen mer attraktiva igen.
19 mar 15

Sfi blir en del av komvux
Svenska för invandrare, SFI, ska införlivas i komvux. Nya, skarpare regler om kommunernas skyldigheter att erbjuda undervisning på tider som passar sfi-studenterna införs. Men nationella prov uteblir.
ÖPPEN18 mar 15 – Prop 2014/2015:85

Tjejerna är duktigare
I sin senaste rapport, som publicerades inför den internationella kvinnodagen 8 mars, varnar OECD för en internationell trend: alltfler killar får inte godkänt varken i läsning, matematik eller naturvetenskap i PISA. Ett lika allvarligt mönster är dock att toppresterande tjejer släpar efter killar i matematik och naturvetenskap.
ÖPPEN12 mar 15 – OECD-rapport "The ABC of Gender Equality in Education Aptitude, Behaviour, Confidence"

Forskare kräver högskolereform
En grupp forskare och publicister kräver en reformering av det svenska högskoleväsendet. I en kommande bok pläderar de för mer autonoma lärosäten. Men rätten att betygsätta de egna studenterna bör tas ifrån dem. Dessutom borde en enhetlig, nationell betygsskala tillämpas, skriver de på DN debatt.
ÖPPEN26 feb 15 – Debattartriklar på DN och SvD

Tiotusentals lärare saknas 2020
Det kommer att krävas 43 000 nya lärarstudenter årligen för att komma tillbukt med lärarbristen, uppger Lärarförbundet enligt Svenska Dagbladet. Det är långt i från de omkring 12 000 studenter som börjat det här läsåret.
19 feb 15 – SvD: Nya siffror: Lärarbrist blir större än väntat

Försök med betyg i fyran
Egentligen hade Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna kunnat köra över regeringen och installera betyg redan från fjärde klass. Men förslaget har redan kritiserats sönder och samman. Nu har regeringen och de borgerliga i stället kommit överens om frivilliga försökskaniner. Max hundra skolor kan få sätta tidigare betyg.
12 feb 15 – Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna

För tidigt med betyg i fyran
Alliansen har signalerat att den vill driva igenom sitt förslag om betyg från fjärde klass i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna. Men stödet för en sådan reform är svagt.
28 jan 15 – SvD 28/1-15, Vetenskapsrådet ”Forskning och skola i samverkan”

Björklund avfärdar kritiken
Det finns inget vetenskapligt stöd för att införa tidiga betyg, hävdar en rad tunga forskare och experter. Men argumentet biter inte på Folkpartiets ledare Jan Björklund: - I stora delar av det svenska etablissemanget finns ett väldigt motstånd mot betyg. Den typen av värderingar har styrt svensk utbildningspolitik i årtionden.
16 jan 15

Väntan på leg skapar oro i lärarkår
Många lärare som inte fått sin yrkeslegitimation är oroliga att de ska bli uppsagda. Men arbetsgivarna kan mycket väl behålla olegitimerade lärare, är Skolverkets besked.
12 jan 15

Tunga nej till betyg i årskurs 4
Nej, säger regeringen. Jo, säger Alliansen om betyg i årskurs fyra — trots att en rad tunga remissinstanser är skeptiska.
8 jan 15

Kan skolpolitiken bli långsiktig?
Regeringen inleder det nya året med att skicka en skolpolitisk invit till de borgerliga partierna. Svaret kommer snabbt. Gärna samtal men först tydliga signaler om att tidigare överenskommelser gäller.
5 jan 15 – DN Debatt

Få EU-migrantbarn får gå i skolan
Bara 6 av 136 kommuner erbjuder skolgång för EU-migranters barn, visar en enkätundersökning som Svenska Dagbladet gjort.
1 jan 15

Saco: Stoppa högskoleutbyggnaden
En rejäl satsning för att höja kvaliteten för de som studerar på högskolan måste gå före en ytterligare utbyggnad av högskolan, skriver tre företrädare för akademikerfacket Saco på DN Debatt.
31 dec 14

OECD vill ha samsyn om svensk skola
Svensk skola borde vara mycket bättre. Höj ambitionsnivån, minska klyftorna mellan skolor och satsa på lärarkåren, uppmanar OECD:s experter. Men skoldebattören Per Thullberg tycker att OECD missar kärnproblemet.
3 dec 14 – Presentationsmaterial: The OECD-Sweden Education Policy review

Många skoldatorer - få bra läromedel
Datorer och läsplattor delas ut till allt fler elever på landets högstadie- och gymnasieskolor. Men tre av tio lärare i en ny undersökning säger att det inte finns digitala läromedel i deras ämne på skolan, och bara fyra av tio är nöjda med de läromedel som faktiskt finns, skriver Svenska Dagbladet.
ÖPPEN19 nov 14 – Lärarna om läromedlen

Medelhavsinstituten blir kvar
Förslaget att staten skulle sluta finansiera de svenska instituten i Istanbul, Rom och Athen utlöste en proteststorm. Nu backar regeringen.
19 nov 14 – Pressmeddelande

Borgerliga skolmotioner kan bli stort bekymmer för regeringen
De fyra Allianspartierna planerar att lägga fram gemensamma motioner som berör skolan. Flera av av de tyngre förslagen har Sverigedemokraternas stöd.
ÖPPEN6 nov 14 – "Utbildning bygger Sverige starkt"

Svalt intresse för att ha lovskola
De 1 100 elever som lyckades läsa in gymnasiebehörigheten under sommarlovet hade kunnat vara betydligt fler, om skolornas intresse för att ordna lovskola varit bättre. - Alldeles för få skolor tar del av möjligheten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
3 nov 14

För få får jobb efter plugget
LO har undersökt hur det går för ungdomar som läst något av de gymnasiala yrkesprogrammen. Ett år efter avslutningen är det bara en liten andel som etablerat sig någorlunda på arbetsmarknaden.
29 okt 14 – LO-rapport Leder yrkesutbildningarna till jobb i Sverige?

Läxorna ska inte vara för svåra
Läxor som i praktiken förutsätter att barnen har engagerade föräldrar eller privat läxhjälp spär på socialt betingade skillnader mellan eleverna.
ÖPPEN29 okt 14 – Skolverket "Läxor i praktiken"

Stora satsningar på skolan
Regeringen aviserar satsningar på över nio miljarder kronor inom skolsystemet de närmaste åren. Därutöver öronmärks tre miljarder för att höja lärarnas löner - men först från och med 2016.
ÖPPEN15 okt 14 – Pressträff med Stefan Löfven och Gustav Fridolin

Låga och höga poäng för lärarstudier
Några av landets lärarutbildningar har antagit studenter med lägsta möjliga poäng på högskoleprovet. Men bland de antagna finns också studenter med toppresultat från gymnasiet.
13 okt 14

Stor brist på ämnesbehöriga lärare
Varannan lärare i gymnasiet och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Givet de väntande pensionsavgångarna är läget alarmerande, tycker Skolverket.
ÖPPEN25 sep 14 – Skolverket: Hur stor del av undervisningen bedrivs av behöriga lärare

Nu ryker mobilerna
Lärare ska kunna beslagta mobiltelefoner innan lektionen börjar. Utan tjafs. Det och lite till föreslår Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds före detta ordförande.
9 sep 14 – Pressmeddelande

Partiernas skolbesök ska utredas
Är det okej att till exempel nazistiska Svenskarnas Parti besöker skolor för att sprida sitt budskap? Nu ses rättsläget över.
3 sep 14 – Dir 2014:117

Betyg i fyran
Utredaren Martin Ingvar stödjer regeringens uppfattning att betyg ska ges från och med årskurs fyra, i stället för som nu årskurs sex. Men framförallt vill han att barnens läs- och skrivkunskaper ska testas tidigare.
21 aug 14 – Promemoria: En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet

Valfrihet och likvärdighet går inte ihop
Det fria skolvalet har gjort den svenska skolan mindre likvärdig och skapat en segregation som inte kan nollställas ens om valmöjligheten slopas - vilket partierna hursom inte ens törs föreslå. Men de borde prata högre om målkonflikten, menar Kjell-Olof Feldt.
20 aug 14 – SvD: Kjell -Olof Feldt på Brännpunkt

Det utbildas för få lärare
Det råder stor brist på matte- och no-lärare och värre lär det bli i framtiden. Men det hjälper inte att fack och oppositionspartier vill ge lärarna höjd status och högre löner, eller att regeringen inrättar legitimationskrav. Den enkla mattematiken säger att det måste utbildas fler lärare.
ÖPPEN14 aug 14 – Olofsson, Katja för SCB:s räkning "Ökande elevkullar kan förvärra lärarbrist" , Larsson, Åsa i Skolvärlden: "Lärarbrist – och läraröverskott"

Jan Björklund: Öka gympan!
Regeringen vill öka antalet idrottstimmar i grundskolan med 100 timmar. Det ska finansieras med att elevens eget val minskar i omfång.
14 aug 14 – Pressmeddelande

Sfi blir en del av komvux
Alliansen vill slopa sfi som en egen skolform och i stället inordna svenskundervisning för invandrare i komvux. Förslaget lämnas nu till lagrådet för översyn. Sfi är ett lastgammalt problembarn. Individer med mycket olika förutsättningar för språkinlärning tvingas plugga tillsammans.
14 aug 14 – Lagrådsremiss: Individualisering och integration - en effektivare vuxenutbildning (pdf 858 kB)

Registerforskning underlättas
Det bör införas en ramlag med allmänna regler för alla forskningsdatabaser som innehåller känsliga personuppgifter, föreslår regeringens utredare Bengt Westerberg.
7 aug 14 – SOU 2014:45

Svenska skolan ska nå topp-fem
Sverige ska inom tio år vara bland de fem länder i EU som har den bästa skolan i Pisamätningarna. Det målet sätter Socialdemokraterna upp i sin framtidsplattform.
26 jun 14 – Framtidsplattform (s)

Ny kalldusch för svensk skola
Svensk skola har åter utmärkt sig i en stor, internationell studie: Nästan ingen svensk lärare tycker att deras yrke är uppskattat. Rapporten lär ge eko under hela valrörelsen.
26 jun 14 – Oecd-rapport om skolan (Talis 2013)

Hur ska nazism i skolorna hanteras?
Dagens debatt om att skolor som bjuder in politiska partier inte kan neka nazistiska partier tillträde var aktuell även i den förra valrörelsen. Rättsläget är oklart. Regeringen har aviserat att en jurist ska se över regelverket.
18 jun 14 – Pressmeddelande

Närvarokontroll drabbar fattiga
Alliansen har drivit igenom att studiebidraget ska dras in om eleven skolkar. Det kan ruinera fattiga barnfamiljers ekonomi - vilket uppmärksammades av regeringens utredare redan för ett år sedan. Men trots konkreta förslag har inga ändringar gjorts.
12 jun 14

Partier i skolan utreds
Regeringen låter nu en utredning se över hur skolor ska kunna bjuda in vissa politiska partier, och avvisa andra. Men någon lagändring hinns inte med före valet.
11 jun 14

Harriet Wallberg ny universitetskansler
Professor Harriet Wallberg blir ny universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet.
28 maj 14 – Pressmeddelande 28 maj 2014

Utanförskapet fortfarande stort
Utanförskapet i Sveriges mest utsatta stadsdelar är fortfarande stort. På många håll går fler än hälften av eleverna ut nian utan godkänt i alla ämnen.
27 maj 14

Intagningsprov till musikklasser tillåts
Möjligheten för skolor med musikprofil att testa även de yngsta barnens musikaliska "fallenhet" innan intagning återinförs - men bara för de skolor som har erfarenhet av intagningsprov.
22 maj 14 – Prop 2013/2014:229

Ny högskoleranking sjösatt
U-Multirank kallas det nya rankingsystemet, sponsrat av EU-kommissionen, som skaparna kallar det största världen. Man vill särskilja sig från andra rankings genom att mäta betydligt fler faktorer än forskningsresultat.
14 maj 14 – Spiegel online 13/5-14

Nytt stöd till praktikanter
Sedan i fjol subventionerar staten arbetsgivare som anställer ungdomar inom ramen för så kallade yrkesintroduktionsavtal. Nu tillsätter regeringen en nationell delegation som ska stödja både fack och arbetsgivare.
15 apr 14 – Dir 2014:51

Bottennapp för Mittuniversitetet m.fl.
Varför misslyckas forskare från universiteten i Sundvall, Karlstad och Växjö när de söker forskningsanslag hos Vetenskapsrådet? För det gick verkligen urdåligt i fjol. Och vad får det för konsekvenser?
ÖPPEN15 apr 14 – VR:s pressmeddelande, bidragsbeslut 2013, VR 2013, bifall och avslag på HS-området, alla projekt , Prop 2013/2014:1

Förläng meriteringstjänsterna!
Dagens meriteringstjänster - lagstadgade men tidsbegränsade anställningar för yngre forskare - måste förlängas till sex år. Det kräver åtta ledamöter i Vetenskapsakademin på DN debatt.
2 apr 14 – DN Debatt 2/4-14

Ännu en Pisa-chock
Svenska elever klarade sig dåligt även i Pisas digitala undersökning. Hypotesen att svenska elever med en modern, liberal och antiauktoritär (flummig) fostran skulle vara kreativare och bättre problemlösare än elever som tvingats genomleva pluggskola med katederundervisning kom alltså på skam.
ÖPPEN1 apr 14 – PISA 2012 - digital problemlösningförmåga i interntaionellt perspektiv

Små chanser att få bidrag
I dagarna går ansökningstiden ut för Vetenskapsrådets stora utlysning. 5000 – 6000 kvalificerade forskare kommer att lämna in sina ansökningar om projektbidrag. Bakom varje ansökan ligger flera veckors arbete, och ibland mycket mer än så. Chansen att få sin ansökan beviljad är ganska liten. Ungefär 85 procent får avslag. Här redovisar vi hur det gick i förra årets stora utlysning, med beviljandegrader för olika forskningsområden och HS-ämnen.
ÖPPEN27 mar 14 – VR 2013, bifall och avslag på HS-området, alla projekt

PISA-rapporten är ovetenskaplig
PISA och OECD borde nöja sig med att vara en global, statistisk centralbyrå för utbildning, och låta bli att styra och ställa i de nationella skolsystemen. Den kritiken förs fram av professor emeritus i litteraturvetenskap, Jan Thavenius, i nättidningen Skola och samhälle.
ÖPPEN26 mar 14 – “Skola och samhälle”

Så ska tioåriga grundskolan fixas
Det blir Skolinspektionens gd Anne-Marie Begler som ska leda alliansens grundskoleutredning. Huvuduppdraget är att jämna vägen för en tioårig grundskola, där "nollan" blir till första klass.
26 mar 14 – Dir 2014:41

Sätt betyg från fjärde klass!
Det lider mot val och alliansen försöker behålla greppet om sin profilfråga. I det senaste utspelet framställs tidigare betyg som en viktig lösning i den svenska skolkrisen. Men det är omstritt.
24 mar 14 – Pressmeddelande

LR svartlistar kommuner
Lärarnas Riksförbund har följt upp löneutvecklingen i landets samtliga kommuner och svartlistat orter som undlåter att höja lärarlönerna fastän de har god ekonomi.
20 mar 14 – Lärarnas Riksförbund tabell över löneutvecklingen 2012 - 2013

Minister vill skärpa förskoleregler
Biträdande utbildningsminister Maria Arnholm aviserar skärpta bestämmelser för fristående förskolor. Ägare ska inte kunna starta nya förskolor så länge det finns brister på de redan verksamma.
20 mar 14

Stickprov i stället för nationella prov
I sitt slutbetänkande om reformeringen av den svenska skolan förordar Skolverkets förre gd Per Thullberg nya stickprov för att mäta elevernas kunskapsutveckling. Sverige behöver en egen, mer utförlig variant av trendstudier som PISA och TIMMS.
13 mar 14 – SOU 2014:12

Skolfrågan har blivit politiskt slagträ
PISA-resultaten kastar en lång skugga över årets valrörelse. Både alliansen och Socialdemokraterna försöker profilera sig med skolåtgärder. Men i stridens hetta smälter skillnaderna mellan regeringen och det största oppositionspartiet bort.
ÖPPEN11 mar 14 – Budgetavisering från regeringen:

Universitet tar rankningsfall med ro
Att två av tre svenska lärosäten som varit klassade som bland de 100 mest ansedda universiteten i världen trillar ur listan tas med ro. Rankningar har betydelse enligt de utslagna universiteten, men det läggs inte så stor vikt vid den här mätningen.
6 mar 14

Hur ska eleverna disciplineras?
Lärarnas riksförbunds förra ordförande Metta Fjelkner får i uppdrag att utreda hur "ordning och reda" kan återställas i de svenska klassrummen.
25 feb 14 – Pressmeddelande

Förenkla besluten om stödundervisning
Jan Björklund (fp) vill ändra lagstiftningen så att arbetet med åtgärdsprogram för skolelever tar mycket mindre tid i anspråk från lärarna. När han presenterade förslaget påstod han också att så mycket som 40 procent av svenska skolbarn är i behov av någon typ av stödundervisning.
20 feb 14 – Lagrådsremiss: Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Sätt bästa lärarna i tuffaste klasserna
Höj läraryrkets status - inte bara genom högre löner. Sätt därtill de bästa lärarna i de svåraste klassrummen. Det blir råden efter att OECD utvärderat det svenska resultatraset i PISA.
18 feb 14 – OECD:s rapport: Resources, policies and practices in Swedens's schooling system: an in-depth analysis of PISA 2012 results.

Många orsaker bakom skolkrisen
Kommunaliseringen av den svenska skolan misslyckades, konstaterar regeringens utredare Leif Lewin. Men det går inte bara att vrida klockan tillbaka och återinföra den centraliserade regelstyrning som rådde innan 1991, anser han.
12 feb 14 – SOU 2014:5

Nollorna blir ettor
Alla sexåringar ska börja skolan och skolplikten förlängs till tio år, föreslår regeringen i en promemoria. Oppositionen låter sig inte imponeras av förslaget i årets kanske hetaste fråga.
8 jan 14 – Promemoria: Tre förslag för stärkt grundskola

Mattesatsning lyft för polska elever
Skolsystemet i Polen blomstrar och höjer niornas kunskaper mest bland OECD-länderna. I Polen tackar man examensprov och satsning på matematik för framgången.
7 jan 14

Alla lärare uppmanas ge läsinsikt
Var fjärde svensk elev kan inte läsa ordentligt. Läsningen måste lyftas fram i alla skolämnen, anser lärarutbildaren Barbro Westlund.
6 jan 14

Betygen är missvisande
Pisa-studien visar att svenska niondeklassares kunskaper dalat betänkligt. Parallellt har niornas slutbetyg gradvis blivit bättre och bättre. Det går inte ihop och experterna är eniga: Betygen glider allt längre från verkligheten.
26 dec 13 – PISA 2012

Examina får nya namn
Tidigare i år förkunnade regeringen tillsammans med fack och arbetsgivare att ett nytt, mer kvalificerat industritekniskt gymnasieprogram ska införas från och med 2015. Nu har en utredare fått i uppdrag att förbereda omställningen.
18 dec 13 – Dir 2013:122

Skolhearing efter Pisa-ras
Svenska elevers ras i den senaste Pisa-undersökningen var väntat, men gav ny näring åt debatten om den svenska skolans tillstånd. Nu har riksdagens utbildningsutskott beslutat att anordna en öppen utfrågning med forskare och skolmyndigheter. Hearingen ska hållas i början av nästa år, uppger nyhetsbyrån TT.
12 dec 13

Skolan en nationell katastrof – i Frankrike
Den franska skolan är den mest ojämlika av alla 65 länder som jämför sina skolresultat i OECD:s PISA-studie. Men totalt sett är kunskaparna betydligt bättre i Frankrike än i Sverige.
5 dec 13 – Le Monde 6/12-13

Tysk "Pisa-chock" avklarad
Tyskland hade sin "Pisa-chock" 2001 - Sverige genomlever sin just nu, konstaterar inflytelserika nyhetssajten Spiegel online.
5 dec 13 – Spiegel online 4/12-13

Är det ett svek mot killarna?
I 2012 års PISA-undersökning presterade killar i Sverige sämre än både jämnåriga killar i andra länder och svenska tjejer. Promt höjs röster om hur samhället och skolan sviker pojkarna. Men det tycks snarare vara en viss grupp killar som har det svårt att ta sig igenom skolsystemet.
4 dec 13

Hur förklara resultatraset?
Jan Björklund (fp) kommenterade resultaten från PISA 2012 enligt mottot anfall är bästa försvar - raset är ett bevis på nödvändigheten av de reformer alliansen inlett.
3 dec 13 – PISA 2012

Raset fortsätter
Svenska niondeklassares presterar vid det här laget sämre än OECD-genomsnittet inom såväl matematik, läsförståelse som naturvetenskap. Resultatnedgången i sig sticker ut i internationell jämförelse och aktualiserar frågor kring 1990-talets skolreformer.
3 dec 13 – PISA 2012

Studentprotester mot stiftelsereform
Under torsdagen ska flera högskolor och universitet runt om i landet ockuperas i protest mot regeringens förslag att omvandla högskolor och universitet till privata stiftelser, rapporterar tidningen Metro.
14 nov 13 – Metro 14/11-13

Gymnasiebetyg kan bli ogiltiga
För de elever som gick ut gymnasiet i våras men inte fick någit slutbetyg är det bråttom att läsa in kurserna, rapporterar Sveriges Radio P4.
13 nov 13

Högskolereformen som kom av sig
Efter högljudd kritik inte bara från universitetshåll, men även från andra myndigheter, har regeringen bestämt sig för att skjuta på förslaget om högskolestiftelser. Frågan ska utredas mer och lär aktualiseras på nytt därefter.
7 nov 13 – Ds 2013:49, Remissvar från: Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Justitiekanslern, Universitetskanslerämbetet samt Sveriges universitetslärarförbund , Debattinlägg: Upprop på DN Debatt, Sverker Sörlin respektive Maciej Zaremba på DN Kultur

Lärlingar får inte las-skydd
En ny anställningsform ska införas för elever som går lärlingsutbildning. Lön betalas enligt kollektivavtal och anställningen tar slut när utbildningen upphör. Ungdomarna omfattas inte av lagen om anställningsskyddd (LAS).
6 nov 13 – Lagrådsremiss: Gymnasial lärlingsanställning

Fusk inom PISA?
Två forskare misstänker att skolmyndigheter friserar sanningen i den internationella skolundersökningen Pisa.
6 nov 13

Kan en Sfi-peng lösa problemen?
Personer som läser svenska för invandrare (sfi) ska själva kunna välja var i landet och hos vilken anordnare. Kostnaderna för utbildningen ska elevernas hemkommuner stå för genom att en så kallad Sfi-peng införs, föreslår utredaren Christer Hallerby.
31 okt 13 – SOU 2013:76

Olönsamma elever ratas
Flera friskolor väljer medvetet bort elever som de anser svaga eller besvärliga - och det finns rektorer som låter djupt rasistiska idéer styra över antagningen. Det avslöjar SVT:s Uppdrag Granskning.
30 okt 13 – SVT: Uppdrag granskning

Många friskolor får nobben
Skolinspektionen har gett 39 friskolor klartecken att starta nästa läsår. Men betydligt fler har fått avslag - vilket motsvarar trenden under de gångna åren.
29 okt 13 – Skolinspektionen pressmeddelande , Skolinspektionen "Tillstånd skolstart 2014/15" , Skolinspektionen "Färre skolor får starta"

Rättvisare resursfördelning lagfästs
Regeringen föreslår att det skrivs in i skollagen att kommuner ska fördela pengar till förskolor och skolor med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Skolor i utsatta områden ska få mer.
24 okt 13 – Promemoria: Vissa skollagsfrågor

Gymnasieskola stängs omedelbart
Skolinspektionen har funnit allvarliga brister vid de gymnasieskolor som drivs av utbildningsföretaget Praktiska Sverige AB på olika håll i landet. En av skolorna - Praktiska Tumba - stängs nu omedelbart.
17 okt 13 – Bristande stöd till elever på samtliga gymnasieskolor som drivs av Praktiska Sverige AB – en skola stängs

Lärarna får snart sin legitimation
Efter flera uppskov och skenande kostnader meddelar Skolverket att 95 procent av de lärare som ansökt om lärarlegitimation kommer att ha den när bestämmelserna träder i kraft den 1 december i år.
16 okt 13

Vuxna svenskar läser ganska bra
Vuxna svenskars läsning och räkning hamnar över snittet i en jämförelse med 22 OECD-länder. Men Sverige har halkat till fjärde plats i läsligan efter att ha legat på topp tidigare.
8 okt 13 – SCB: Vuxnas färdigheter står sig väl internationellt

Fiasko för nya lärlingsreformen
Intresset för alliansregeringens lärlingsutbildning var svalt redan från början - och det har inte blivit bättre, visar en färsk rapport från Skolverket. Regeringen vill försöka subventionera fram intresse; främst på arbetsgivarsidan. Om det kan lyckas är oklart.
1 okt 13 – Skolverkets rapport "Utvecklingen av lärlingsutbildningen"

Friskolors ekonomi ska granskas
Skolinspektionen ska bli bättre på att syna friskolebolagens ekonomi. Myndigheten får 3,5 miljoner kronor nästa år och därefter 7 miljoner årligen för att stärka sin ekonomiska kompetens i granskningsarbetet, föreslår regeringen.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Fler sjuksköterskor i Storstockholm
Den snabbt och kraftigt växande Stockholmsregionen behöver mer vårdpersonal. Regeringen vill därför avsätta pengar för att utbilda fler sjuksköterskor och barnmorskor. Fullt utbyggt, från och med 2017, innebär det 720 fler helårsstudenter till en kostnad av 102 miljoner kronor per år. Utbyggnaden påbörjas 2015 och platserna fördelas mellan Karolinska institutet och Sophiahemmets, Röda korsets samt Ersta Sköndals högskolor.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Lärarstudenter lämplighetsprövas
Alla passar inte för läraryrket och regeringen vill därför, på försök, låta några lärarhögskolor testa lämplighetsprov vid antagningen. Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att det i dag kan dröja till slutet av utbildningen innan en uppenbart olämplig lärarstudent får besked att den borde välja en annan yrkesbana. Regeringen planerar att avsätta 5 miljoner kronor årligen åren 2014—2016 till de lärosäten som ingår i försöksverksamheten.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Lärarlyftet förlängs
Den statliga satsningen Lärarlyftet II, som innebär att lärare kan läsa in en behörighet, förlängs ett år och ska fortgå till och med 2016. Men det blir inte mer pengar till projektet som helhet. Anslaget för nästa år bantas med 116 miljoner kronor, från 447 till 331 miljoner kronor. För 2015 och 2016 tillkommer totalt 109 miljoner kronor.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Mer matte kostar miljard
Regeringen vill att inte bara lågstadieelever utan även de i årskurs 4—6 ska få mer undervisning i matematik. Förslaget är att utöka matteundervisningen med en timme i veckan för mellanstadieeleverna. Regeringen avsätter 245 miljoner kronor för hösten 2016 och därefter 490 miljoner kronor årligen för detta. Totalt beräknas den utökade matteundervisningen i årskurs 1—6 kosta en miljard kronor per år.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Skriftliga omdömen slopas
Regeringen har lagt den proposition som innebär att kravet på lärarna att upprätta skriftliga, individuella utvecklingsplaner för eleverna i årskurs 6 - 9 slopas.
12 sep 13 – Prop 2012/2013:195

Svenskundervisningen ska utökas
Nyanlända elever i årskurs 1 - 5 ska få mer undervisningstid i svenska, föreslår regeringen. Det har rått en naiv rättvisementalitet i svensk skola när det gäller elever som invandrat, menar integrationsminister Erik Ullenhag.
11 sep 13

Förhöjda förlängda studiebidrag
Regeringen fortsätter sitt löftesregn inför höstens budget med fokus på arbetslösa ungdomar.
10 sep 13 – Pressmeddelande

Skolinspektionen stänger Lundsberg
Skolinspektionen stänger Lundsbergsskolan i upp till ett halvår efter helgens strykjärnsmisshandel, då två pojkar brännskadades vid en så kallad nollning. Inspektionen vill att skolan mister sitt statsbidrag och gd talar om "ett första steg mot nedläggning".
28 aug 13

Nytt lärlingssystem av tysk modell
Sverige ska få en lärlingsutbildning som liknar Tysklands och Österrikes. En större del av den gymnasiala yrkesutbildningen ska förläggas till arbetsplatsen. Förhoppningen är att ungdomsarbetslösheten ska minska.
27 aug 13 – Pressmeddelande: Ny lärlingsreform

Hårdare regler men fritt fram för vinst
Efter fem senareläggningar har friskolekommittén lämnat över sitt betänkande till utbildningsminister Jan Björklund. Allianspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens. Vänsterpartiet och Sverigedemokratrerna står utanför.
21 aug 13 – SOU 2013:56

Stort intresse för gymnasieintag
Till höstterminen 2013 söker elever för första gången till gymnasiet med betyg i skalan A - F; vilket möjligen kommer att sänka meritvärdet i hela årskullen.
14 aug 13

Oklar ekonomi för nya JB-huvudmän
Friskolekoncernen JB Education gick i konkurs i somras. Nu visar en granskning att en del av bolagen som tar över skolorna är nystartade utan en ekonomisk historia. Ett annat går med förlust.
14 aug 13

Söktrycket behöver höjas
Tillsammans med arbetsmarknadens parter har regeringen beslutat att slopa det gamla och införa ett nytt, mer kvalificerat industritekniskt gymnasieprogram från och med 2015.
14 aug 13 – Pressmeddelande

Mycket väsen om lärlingar
Lärlingar har varit en käpphäst i Alliansens utbildningspolitik sedan 2009. Försöket att lansera gymnasiala lärlingsutbildningar har inte varit någon framgångssaga - ändå svär samtliga borgerliga partier på lärlingsystemet och Kristdemokraterna har just lagt fram ett eget förslag.
14 aug 13 – KD-förslag: Lärlingsanställning ska ge unga jobb

Skolkonkurs regeringens fel
Det var regeringens politik som ledde fram till jättekonkursen i friskolekoncernen JB Education, anser Socialdemokraterna. - Vi kan inte ha det så här. Det är vilda västern på skolmarknaden, säger S-ledaren Stefan Lövfen.
11 aug 13

SSU vill ha obligatorisk förskola
Obligatorisk förskola från tre år och helt individualiserad föräldraförsäkring. SSU fortsätter att utmana partiet. På kongressen som inleds på fredag finns flera förslag som partiet ryggar inför.
7 aug 13

Universitet kan bli stiftelser
Universitet och högskolor ska kunna lämna statens hägn och bli privata stiftelser i stället, föreslås det i en departementsskrivelse. I princip skulle alla landets 37 statliga lärosäten kunna bli stiftelser om de vill.
25 jun 13 – Ds 2013:49

Skolutspel från tre parter
Jan Björklund (FP) kallar det en "nationell samling för att stärka läraryrket". Stat, fack och arbetsgivare har kommit överens om ett antal förändringar i lärarutbildningen.
3 jun 13 – Pressmeddelande

Inget vinstförbud i skolan
Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om en reglering av friskolan. Det blir inget vinstförbud och inget kommunalt veto. Däremot införs såväl meddelarskydd som offentlighetsprincip, liksom krav på "långsiktigt" ägarperspektiv.
23 maj 13

Enklare CSN-regler för utlandsstudier
Det blir snäppet generösare villkor för vissa grupper som pluggar utomlands. De som pluggar i USA eller Australien kan däremot komma att få lägre studiemedel med regeringens förslag; men i gengäld riktade lån för att klara eventuella universitetsavgifter.
14 maj 13 – Prop 2012/2013:152

Vinstuttag i skolan grönt konfliktämne
Friskolereformen har inte infriat förhoppningarna. Det är dags att Miljöpartiet säger tydligt nej till vinst i den skattefinansierade skolan, skriver tio miljöpartister i Svenska Dagbladet.
7 maj 13 – SvD: Valfriheten hotas om MP byter fot

Skolpolitiska reformer tar tid
I fjol tillsatte utbildningsminister Jan Björklund (FP) en utredning som skulle bedöma när det knippe av skolpolitiska reformer som lanserades 2007 skulle kunna ge synliga resultat. Utredaren kan inte ge något exakt svar, bara att det tar lång tid.
2 maj 13 – SOU 2013:30

Fritt skolval är ett problem
Det fria skolvalet har sannolikt bidragit till skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga studieresultat ökat dramatiskt. Skolverket betraktar skolmarknaden som ett "genuint dilemma".
2 maj 13 – Skolverkets lägesbedömning 2013

Mjukare regler för lärarleg
Regeringen och lärarfacken har kommit överens om övergångsregler som ska gälla när lärarlegitimationen införs. Behörighetskraven blir kvar, men att yrkeserfarenhet ska kunna tillgodoräknas.
26 apr 13 – Pressmeddelande

Lite bättre bidrag på grundvux
En utredare föreslår generösare studiemedelsregler för de som pluggar på komvux grundläggande nivå. Idag drabbas många deltagare av återbetalningssvårigheter, trots att lånesummorna är små.
24 apr 13 – SOU 2013:20

Sommarskola kan bli plikt 2014
Från sommaren 2014 kan det bli obligatoriskt med sommarskola för nior som inte klarat att få behörighet till gymnasiet. Regeringen arbetar med ett förslag och Socialdemokraterna vill se det redan nu.
23 apr 13 – Nya skolsatsningar

Bara en tredjedel undervisning
Bara en tredjedel av grundskollärarnas arbetstid används till att undervisa, enligt en undersökning gjord av Skolverket. En tiondel av tiden går till att bedöma och dokumentera elevernas utveckling. Lika mycket av tiden går åt till planering av undervisningen.
15 apr 13 – Lärarnas yrkesvardag: En nationell kartläggning av grundskollärares tidsanvändning.

Fungerar kollegiala bedömningar?
Vetenskapsrådet ska utarbeta en ny modell för hur statliga medel tilldelas universitet och högskolor som ska bygga på så kallade "peer reviews" - kollegial utvärdering på svenska.
11 apr 13 – Uppdrag att utreda och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans

Regeringen svänger om bokstavsbetyg
Studenter som har fått bokstavsbetyg enligt det nya systemet ska få söka till högskolan i en egen kvotgrupp.
11 apr 13 – Pressmeddelande

Alla lärosäten rangordnade
Årets Urank innehåller nya jämförelser. På totalrankinglistan ligger Karolinska, Handelshögskolan, Lantbruksuniversitetet och KTH i topp. Hum-samlistan toppas av Uppsala, Lund och Linköping. Nu finns rankinglistor för socionomer, psykologer, ekonomer, jurister osv. Urank är en “fristående association” och de tre som genomför rankningen är matematiker, statistiker och historiker. Här är listorna.
11 apr 13 – Urank 2013

S skärper tonen mot friskolor
Om Socialdemokraterna vinner valet kan kommuner stoppa nya friskolor. En enig kongress antog i kväll partistyrelsens kompromissförslag till skrivningar om vinster i välfärden och kommunernas inflytande vid införandet av friskolor.
5 apr 13

Orättvisor i nya betygssystemet
De som går ut gymnasiet våren 2014 får svårt att konkurrera om platser på högre utbildning om inte regeringen snabbt ändrar antagningsreglerna.
4 apr 13

SCB: FOU-medlen minskar
Regeringen satsar 100 miljoner kronor mindre på forskning och utveckling i år jämfört med i fjol, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognos. Men lärosätena får en större del av kakan.
4 apr 13 – SCB:s prognos 2013

Nya lärartjänster inrättas
De nygamla titlarna förstelärare och gymnasielektor väcks till liv igen. Det innebär ett lönelyft på 10 000 kronor i månaden för lektorer, som framgent ska utses av skolledningen och inte Statens skolverk.
27 mar 13 – Prop 2012/2013:136

Svensk skola i förfall
Den svenska skolan skickar ut allt fler ungdomar som är dåligt rustade för livet. Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantill inlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig, så verklig att det inom en snar framtid kommer finnas en stor grupp unga vuxna som inte kan läsa, skriva och räkna. Det är naturligtvis ett hisnande scenario.
26 mar 13 – Per Kornhall: Barnexperiment

Studiemedelsspärr skippas
Mer än tio år gamla taskiga högskoleresultat ska inte ligga den i fatet som vill börja plugga på nytt för att omskola sig. Det meddelar regeringen, som planerar att ändra studiestödslagen.
21 mar 13 – Pressmeddelande

Svenska skolsystemet farligt
Sedan friskolereformen har det svenska, skattefinansierade skolsystemet utvecklats till det mest marknadsanpassade och konkurrensutsatta i världen. Nu varnar internationell expertis för konsekvenserna, rapporterar Sveriges Radio.
20 mar 13

Läkares AT slopas
Framtidens läkarstudenter borde plugga en termin mer än idag - men slippa allmäntjänstgöringen som "har tjänat ut sin roll". Det menar en enhällig utredning.
12 mar 13 – SOU 2013:15

Enklare läsa in högskolebehörighet
Alla elever på gymnasiets yrkesprogram ska kunna läsa in högskolebehörighet inom ramen för sitt program. I dag måste eleverna på fem av programmen läsa extra för att nå behörigheten.
7 mar 13

Högskolebehörighet på yrkesgymnasiet
Nu backar regeringen om högskolebehörigheten för eleverna på gymnasiets yrkesprogram. Yrkesgymnasierna ska återigen erbjuda kurser som ger behörighet till högskolan.
7 mar 13 – Pressmeddelande

Undersköterskeexamen utreds
För få elever söker sig till vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan. Arbetsmarknadens behov tillgodoses inte alls. Därför får nu Skolverket i uppdrag att utreda frågan om att utfärda en undersköterskeexamen för dem som genomgått utbildningen.
6 mar 13 – Regeringsbeslut 2013-03-06

Lönelyft för lärare
Var tionde lärare kan få lönelyft på 5000 eller 10000 kronor. Regeringen satsar 880 miljoner kronor för nya karriärtjänster för förstelärare och lektor. Redan i år kan 4400 nya tjänster skapas enligt utbildningsminister Jan Björklund.
27 feb 13 – Pressmeddelande

Mer svenska för invandrade elever
Regeringen vill utöka svenskundervisningen för invandrade elever - till nöds på bekostnad av andra ämnen. För enskilda elever som inte har godkänt i svenska när de går ut nian förlängs skolplikten.
21 feb 13 – Ds 2013:6

Moderater vill ha betyg i årskurs 3
Med ett debattinlägg i tidningen Dagens Nyheter och en extra presskonferens lobbar Moderaterna för sina skolpolitiska ambitioner – bland annat betyg från årskurs 3.
14 feb 13 – DN debatt

Skolverket polisanmäler internaten
Skolverket polisanmälde i dag de tre riksinternatskolorna Lundsberg, Grennaskolan och Sigtunaskolan, som fått statsbidrag på felaktiga grunder för utlandssvenska elever under flera år.
7 feb 13

Bingo för Chalmers och Karolinska
EU-kommissonen har utsett två flaggskeppsprojekt inom teknologisk forskning - Chalmers tekniska högskola och Karolinska Institutet ingår i dessa.
31 jan 13 – Pressmeddelande

Gör gymnasiet obligatoriskt!
Socialdemokraterna vill ha skolplikt upp till 18 år, varmed de första åren på gymnasiet skulle bli obligatoriska. En ambitiös men realistisk och framförallt nödvändig reform, anser partiordförande Stefan Löfven. "Total verklighetsflykt", kontrar utbildningsminister Jan Björklund (FP).
30 jan 13 – Pressmeddelande (s)

Lätta på forskningssekretessen
Sverige sitter på en unik samling register med detaljerade informationer om individer som går långt tillbaka i tiden. Regeringen vill lätta på sekretessen för personuppgifter för att forskare lättare ska kunna begagna sig av dessa.
30 jan 13 – Dir 2013:8

Extra mattetimma på lågstadiet
Regeringen föreslår att matematikundervisningen i grundskolan utökas med 120 timmar. I praktiken innebär det här en extra timme matte i veckan i årskurserna 1, 2 och 3.
28 jan 13 – Prop 2012/2013:64

Tre konsthögskolor blir en
Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola slås ihop. Det nya lärosätet ska slå upp portarna den 1 januari 2014.
10 jan 13 – Dir 2012:121

Fler förskollärare ska utbildas
Regeringen går Stockholmskommunerna till mötes och utökar platserna på förskollärarutbildningarna i regionen. Nybörjarplatserna ökar med en fjärdedel; från cirka 860 platser till 1080 platser år 2015.
8 jan 13 – Pressmeddelande

Udda kurser håller inte måttet
Entreprenörskap i cirkus - icke godkänd. Fyra av tio granskade "uddakurser" på universiteten klarade inte kvalitetskraven i Högskoleverkets granskning.
5 jan 13

Vilsen pedagogik sänker svenska skolan
Den svenska skolan blir allt sämre. Svenska elever får allt sämre kunskaper och halkar efter elever från andra länder. Emma Leijnse söker i boken ”Godkänd?” efter orsakerna till detta och finner en ökad skolsegregation och en vilsen pedagogik.
27 dec 12 – Leijnse, Emma: Godkänt?

Ännu mer pengar på lärarleg
I budgetpropositionen för 2013 tilldelades Skoverket 75 miljoner kronor för arbetet med att utfärda lärarlegitimationerna. Nu skjuter regeringen till ytterligare 70 miljoner kronor och går därmed myndigheten till mötes.
20 dec 12 – Pressmeddelande

Många lärosäten drar ned på platser
Närmare 173 000 personer har blivit antagna till vårens högskoleutbildningar. På vissa orter har utbudet bantats rejält, på andra har det utökats.
20 dec 12

Reinfeldts jultalade om skolan
Moderaterna är beredda att satsa mer pengar på skolan i kommande budgetförslag, sade moderatledaren och statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt jultal på Högloftet på Skansen.
17 dec 12

Extra mattetimma på lågstadiet
Regeringen har lämnat ett förslag till lagrådet om att öka undervisningstiden i grundskolan med 120 timmar matematik. I praktiken innebär det här en extra timme matte i veckan i årskurserna 1, 2 och 3.
13 dec 12 – Lagrådsremiss: Utökad undervisningstid i matematik

Sverige sladdar i skolmätning
Svenska elevers kunskaper kan inte mäta sig med andra rika länders, visar nya mätningar. Resultaten är bekymmersamma, säger utbildningsminister Jan Björklund, som nu lanserar en extra mattetimme i veckan.
11 dec 12 – Pirls och Timss

Hög motivation ger goda prestationer
Medfödd begåvning är inte lika viktigt för att nå bra skolresultat som motivation och ansträngning. Högpresterande elever kännetecknas av sin positiva syn på studierna och relationen till lärarna. Begåvning är något man kan lära sig med rätt slags uppbackning - och i det hänseendet skiljer sig eleverna inte åt.
6 dec 12 – Skolverkets rapport "Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen"

Björklunds brasklappar
De nya behörighetskraven för lärare har varit ett av Jan Björklunds mest trögrodda projekt. Reformen har kantats av skandaler och slutdatumet har redan skjutits på framtiden en gång. Ur ett aktuellt PM från utbildningsdepartementet framgår det att slutdatumet för särskolan nu förläggs till 2018.
5 dec 12 – Promemoria U2012/6626/S Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.

Elever ska läsa kinesiska
Regeringen anser att fler ungdomar bör lära sig kinesiska. På tio till femton års sikt ska språket ha samma status som tyska, franska och spanska i det svenska skolsystemet, förkunnar utbildningsminister Jan Björklund (FP).
4 dec 12 – Regeringsbeslut 2012-12-04

Toppolikernas gymnasiebetyg
Lärarnas tidning har grävt fram topppolitikernas slutbetyg från gymnasiet: Reinfeldt 3,6, Bildt 3,9, Borg 3,8, Björklund 3,5, Hägglund 3,2, Lööf 5,0. Löfven 3,7, Sjöstedt 4,3, Romson 4,4, Fridolin 4,1 och Åkesson 3,5.
28 nov 12 – Lärarnas tidning: Här är toppolitikernas gymnasiebetyg, Lärarnas tidning: Den politiska eliten sällan klassens ljus

Många drop-outs bland killarna
I en ny underlagsrapport till den så kallade Framtidskommissionen redogör nationalekonomen Åsa Löfström för betygsgapet mellan flickor och pojkar. Hon förkastar antagandet att skolans påstådda feminisering skulle vara förklaringen. Med datorns intåg kan man lika gärna hävda att det skett en "maskulinisering" av den svenska skolan, menar Löfström. Den enkla förklaringen är annars att flickorna anstränger sig mer och att många pojkar struntar i skolarbetet.
28 nov 12 – Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens arbetsmarknad

Utredare får arbetsgivaransvar
Dagens tre högskolemyndigheter är på väg att bli två. Vägen mellan utredning och beslut var påfallande snabb. Nu har regeringen tillsatt en utredare som ska se till att avvecklingen av Högskoleverket, Verket för högskoleservice samt Internationella programkontoret för utbildningsområdet går i lås till och med årsskiftet.
21 nov 12 – Dir 2012:112

Fjärrundervisning kan öka
Fosterhemsplacerade barn drabbas ofta av dålig undervisning. Hur ska barn som placerats i familjehem eller ungdomshem tillförsäkras en fullgod skolgång? Den utredare som funderat på saken vill ställa högre krav på kommunerna men också tillåta distans- och fjärrundervisning.
20 nov 12 – SOU 2012:76

Lärarlyft i mänskliga rättigheter
Den förre detta folkpartiledaren Bengt Westerberg förespråkar bland annat fortbildning av minst 20 000 lärare för att bjuda vardagsrasismen motstånd.
15 nov 12 – SOU 2012:74

Flopp för Socialt arbete
För cirka två veckor sedan offentliggjordes vilka forskare som beviljats projektbidrag i Vetenskapsrådets stora utlysning. i år beviljades bara 10 procent av ansökningarna på humsam-området. Förra året var det 15 procent. Inom ämnet Socialt arbete blev beviljandegraden bara 6 procent i år. Allra sämst gick emellertid det för genusvetskap och etnologi med noll procents bifall. Här redovisas hela listan med bifall, avslag och beviljandegrader för alla ämnen och alla forskare.
13 nov 12 – Vetenskapsrådets stora utlysning, bidragsbeslut inom olika ämnen hösten 2012 (Pdf-filer som redovisar projekt, bifall och belopp), Vetenskapsrådet. HS-rådet, Stora utlysningen 2012, Underlag för beslut: Alla projekt både bifall och avslag

Yrkeshögskolan ger jobb - men hur många?
Ungefär 90 procent av de som läser in någon av yrkeshögskolans olika utbildningar får jobb efter examen - det budskapet basunerade den ansvariga myndigheten ut i somras. Näringsminister Annie Lööf (C) hakade glatt på men strax därefter avslöjade tidningen Svenska Dagbladet att statistiken var förskönad. Studenter från kvalificerade yrkesutbildningar har i själva verket svagt fotfäste på arbetsmarknaden, menar tidningen.
13 nov 12 – PM: Hög andel i arbete efter yrkeshögskolestudier

Rödgröna krav på friskolor
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort upp om gemensamma krav i den så kallade friskolekommittén. Partierna vill tvinga företag som driver skola att ha utbildning som "huvudsyfte". Men så långt som att kräva ett vinstförbud går de inte.
12 nov 12

Tjejernas drar ifrån betygsmässigt
Skolverket har gått igenom slutbetygen bland landets niondeklassare och slagit fast att gapet mellan könen växt ytterligare. Flickornas genomsnittliga meritvärde har ökat med knappt 2 poäng till 223,8 medan pojkarnas meritvärde var oförändrat med 199,5.
8 nov 12 – Skolverket: En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2012

Skolpengar ska fördelas efter behov
Statens skolverk får i uppdrag analysera hur kommunerna fördelar resurser till kommunala och fristående grundskolor. Skolor i utsatta områden, med elever som har stora behov, har i grunden rätt till en större del av den kommunala kakan. Det slår regeringen fast.
8 nov 12 – Regeringsbeslut 2012-11-08

Fyller folkbildningen sitt syfte?
Folkhögskolor och studieförbund ska utvärderas vart tredje år. Två myndigheter ska kontrollera hur de övergripande syftena med statsbidragen till folkbildningen uppfylls.
7 nov 12 – SOU 2012:72

Folkpartiet vill ha betyg från fyran
Folkpartiet vill införa betyg redan från årskurs fyra. – Eleverna tar skolan på större allvar om det finns betyg, säger utbildningsminister Jan Björklund.
29 okt 12 – Folkpartiet: Sikta mot stjärnorna

Skolbyråkratin utreds
En särskild utredare ska se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas.
24 okt 12 – Pressmeddelande

Omfördelning går från små till stora
Alliansregeringens andra forskningsproposition innebär att mindre universitet och högskolor med stora inslag av samhällsvetenskap och humaniora får det ännu sämre ställt. Den stora vinnaren är, precis som 2008, Karolinska institutet. Regeringen är medveten om att resursfördelningsmodellen är orättvis. Ända väljer man att utvidga dess räckvidd, i väntan på att Vetenskapsrådet ska ta fram ett alternativ.
11 okt 12 – Prop 2012/2013:30

Lågt tempo på högskolan
Tre års högskolestudier med ungefär 40 timmar i veckan och därefter en kandidatexamen - det borde vara normen för svenska studenter, menar nationalekonomen Per Sonnerby. Dagens system, där exempelvis normalstudenten i humaniora lägger 25 timmar i veckan på sina studier, är för dyrt.
10 okt 12 – Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning , Högskoleverkets statiska analyser 2010/10 "Sjunkande prestationsgrader i högskolan"

Statsbidrag till ökad lärartäthet
Vänsterpartiet avsätter 1 miljard kronor för 2013 i sin skuggbudget åt 2000 nya lärare inom grundskolan. Ytterligare en miljard ska gå till skolor och elever "med störst behov".
3 okt 12 – Pressmeddelande från vänsterpartiet

Friskolekommittén får förlängd tid
Kommittén, som har i uppgift att se över det rättsliga regelverket och villkoren för att driva friskolor, har fått ytterligare tre månader till godo. Det innebär att utredningen skall lämna sitt slutbetänkande 31 januari 2013.
2 okt 12

Lektorer ska anställas inom skolan
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har presenterat prislapparna på de nygamla yrkestitlar för lärare som regeringen vill sponsra från och med höstterminen 2013. Tackvare ett riktat statsbidrag ska en lektor ska tjäna 10 000 kronor mer i månaden och en "förstelärare" 5000 kronor mer.
25 sep 12 – Promemoria: Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet

Högskoleutvärdering får expertkritik
Det nya systemet för att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar drevs igenom ovanligt snabbt och har sedermera sågats av det europeiska samarbetsorganet för kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa, ENQA. Nu flaggar regeringen för ändringar.
20 sep 12 – Pressmeddelande: Kommentar till beslut från ENQA

Stipendier kompenserar bara lite
Hösten 2011 blev högre utbildning i Sverige en kostnadsfråga för studenter som kommer från länder utanför det europeiska samarbetsområdet. Nu aviserar regeringen att antalet stipendier som riktar sig till studenter från utvecklingsländer ska utökas kraftigt.
18 sep 12 – Pressmeddelande

Extra miljoner för utlandsfödda elever
Regeringen vill satsa 45 miljoner kronor under de kommande två åren på att förbättra grundskoleutbildningen för utrikesfödda elever.
13 sep 12 – Pressmeddelande

Elever på energiprogrammet får jobb
Elever som gått energiprogrammet på gymnasiet får i stor utsträckning jobb: tre år efter skolslutet var 75 procent av kvinnorna och 73 procent av männen etablerade i yrkeslivet.
12 sep 12 – Pressmeddelande

En miljard till "Life Science"
Regeringen har offentliggjort en del av satsningarna i sin kommande forsknings- och innovationsproposition. Det framgår bland annat att det som kallas life science kommer att tilldelas över en miljard kronor under de kommande två åren.
12 sep 12 – Promemoria " 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området"

Låg andel unga utan sysselsättning
Var tionde ung människa (15-29 år) i Sverige varken arbetar eller studerar. Det är den lägsta siffran av alla OECD-länder, visar årets upplaga av den omfattande utbildningsrapporten Education at a glance.
11 sep 12

Fler läkare och sjuksyrror
Regeringen vill att utbildningarna till läkare, tandläkare och sjuksköterska byggs ut under de kommande två åren. Bland annat ska 485 nybörjarplatser för sjuksyrror inrättas vid 19 olika lärosäten runtom i landet. De nya läkar- respektive tandläkarplatserna koncentreras däremot till universiteten i Göteborg, Linköping och Umeå, samt Karolinska Institutet i Stockholm.
11 sep 12 – Regeringens tabell över planerade utbildningsplatser

Omotiverat höga betyg på friskolor
Friskolor sätter högre betyg på de nationella proven än kommunala skolor, visar en ny undersökning.
8 sep 12 – DN Debatt

Ändrade regler för studier utomlands
Efter en dom i EU:s domstol har Sverige slopat kravet på att personer som ansöker om studiemedel för studier utomlands måste ha bott två av de senaste fem åren i Sverige. Domstolen anser att bestämmelsen strider mot regler om fri rörlighet, rapporterar SR:s Ekot.
6 sep 12

Läxhjälpsavdrag för välbärgade
Regeringen anser att privat läxhjälp uttryckligen ska omfattas av möjligheten till rut-avdrag. Men Lärarnas Riksförbund är kritiskt.
5 sep 12

Björklund vill ge mer till ”eliten”
Knappt en månad innan höstens budgetproposition läggs fram duggar regeringens löften om olika satsningar tätt. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill lägga 3 miljarder kronor på "elitforskning" de närmaste tio åren. Men av större betydelse är att han även vill reformera fördelningen av de direkta anslagen till högskolorna så att de i ökad grad går till forskning av “högsta internationella kvalitet”. Det är liktydigt med att mer ska gå till de stora lärosätena och till teknisk och medicinsk forskning, och mindre till humaniora, samhällsforskning och de nya universiteten.
30 aug 12 – DN Debatt: ”Lägg jantelagen åt sidan och satsa på elitforskarna”

Fler högutbildade överallt
De högutbildade har blivit fler i varenda kommun i landet sedan sekelskiftet, även i så kallade avfolkningsorter.
28 aug 12

Professor utreder skolans kommunalisering
Statsvetaren Leif Lewin har fått i uppdrag att utvärdera effekterna av kommunaliseringen av den svenska skolan. Men den före detta prorekotorn och professorn vid Uppsala universitet har inget mandat att föreslå några "stora organisatoriska reformer", enligt utbildningsminister Jan Björklund (FP).
23 aug 12

Björklund försvarar sin gymnasiereform
Sedan den ”nya” gymnasieskolan sjösattes har söktrycket till yrkesprogrammen minskat med nästan fyra procent. Oppositionen och facket menar att gymnasisterna vill ha den högskolebehörighet som försvann från yrkesprogrammen i samband med reformen. Men utbildningsministern försvarar sig.
22 aug 12 – Presskonferens och Skolverkets informationsblad: Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Möjlig ny medicin mot alkoholism
Svenska forskare är på väg att ta fram en ny medicin som dämpar suget efter mer alkohol hos alkoholberoende.
27 jul 12

Tuffare knipa en högskoleplats
Det är tuffare konkurrens om högskolornas studieplatser i höst. Antalet sökande är drygt 10 000 fler i år jämfört med fjolåret, samtidigt som lärosätena tar in något färre.
12 jul 12 – Verket för högskoleservice. Antagning till utbildningar hösten 2012.

Högskolorna miste nära sju miljarder
Högskolorna har fått sina utbildningsbudgetar bantade med 6,7 miljarder kronor sedan 1994. Värst drabbade är medicin och odontologi som behöver få resurserna höjda med 43,2 procent för att nå samma läge som för 18 år sedan, beräknar universitetslärarnas fackförbund.
5 jul 12

Gymnasiet ger ingen andra chans
Elever som misslyckats i grundskolan får ingen andra chans i gymnasieskolan, hävdar Lärarnas Riksförbund (LR) i en rapport.
3 jul 12

Friskolorna sätter för höga betyg
Friskolor sätter oftare ett högre slutbetyg än elevens resultat på det nationella provet, visar en analys från Skolverket.
2 jul 12 – Skolverket: Skillnader mellan kursbetyg och provbetyg 2011

Sommarskola kan bli obligatorisk
Högstadieelever med dåliga betyg kan räkna med kortare sommarlov. Både Socialdemokraterna och regeringen vill införa obligatorisk sommarskola för elever som riskerar att bli obehöriga till gymnasiet.
13 jun 12

En tredjedel avbryter gymnasiet
En tredjedel av alla elever klarar inte av ta studenten inom tre år. Efter fyra år saknar en fjärdel fortfarande slutbetyg. Först vid 24 års ålder har drygt 9 av 10 läst in gymnasiekompetens via Komvux.
13 jun 12 – SKL: Motverka studieavbrott

Universitet tar avgift av studenter
Svenska studenter som läser ett internationellt masterprogram i Uppsala ska betala studieavgift - trots att det är förbjudet för lärosätena att ta ut avgifter av svenska personer.
7 jun 12

Uppfinningar kan sättas på bolag
En utredning som haft i uppgift att analysera hur universitet och högskolor stödjer innovativ verksamhet, som förväntas kunna resultera i kunskapsbaserade företag, har presenterat sitt slutbetänkande.
7 jun 12 – SOU 2012:41

Grundskolan 50 år
När Lärarnas riksförbund ger ut en jubileumsbok över den svenska grundskolan, som fyller 50 år, blir det en hyllning till skolan som den var tänkt men också en klagovisa över hur det blev.
7 jun 12 – Isaksson, Christer: Grundskolan 50 år

Sociologiutbildningar får kritik
Ungefär en tredjedel av landets högskoleutbildningar i sociologi håller inte kvalitetsmåtten, enligt Högskoleverkets utvärdering. Högskolorna i Dalarna och Halmstad utmärker sig därför att samtliga av deras sociologiutbildningar bedöms ha bristande kvalitet.
31 maj 12 – Kvalitetsutvärdering av sociologi och närliggande huvudområden

Hur slog gymnasiereformen?
Statskontoret får i uppdrag av regeringen att undersöka hur de kommunala gymnasieskolorna har organiserat sitt programutbud efter gymnasiereformen. Det ska ses i ljuset av de nedskärningar som regeringen planerar.
30 maj 12

Kartläggning av nyanlända barn
Skolverket har fått i uppdrag att ta fram en modell för hur grundskolan kan kartlägga nyanlända barns befintliga kunskaper. Uppdraget ingår i regeringens försök att förbättra utbildningssituationen både för barn som är födda här men vars familjer har invandrat och barn som själva migrerat - på myndighetsjargong "nyanlända barn".
24 maj 12 – Uppdrag att stödja barns flerspråkiga utveckling , Uppdrag att föreslå hur skolor kan stödjas i att kartlägga och följa upp nyanlända elevers kunskaper

Färre utländska studenter
Höstterminen 2011 minskade antalet freemover-studenter från länder utanför EU med hela 79 procent, enligt Högskoleverket. De nya studieavgifterna drabbar framförallt blivande tekniker och naturvetare från länder som Kina, Pakistan och Bangladesh som på eget bevåg vill studera vid svenska universitet.
23 maj 12 – Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Högskolebyråkratin omorganiseras
Regeringen har sett till att få med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i båten när det gäller nedläggningen av Högskoleverket, Verket för högskoleservice samt Internationella programkontoret. Dagens tre myndigheter ska bli två.
23 maj 12

Nya betyg ska inte tävla med gamla
Elever med examen från nya gymnasieskolan ska till att börja med konkurrera i en egen urvalsgrupp vid antagningen till högskolan. Detta för att de inte ska missgynnas av att deras betyg är satta enligt en förlängd betygsskala.
23 maj 12 – Pressmeddelande

Många ekonomiutbildningar kritiseras
Många av landets högskoleutbildningar i företagsekonomi håller inte måttet. Av 67 granskade utbildningar ger Högskoleverket 25 betyget "bristande kvalitet". Drygt hälften av utbildningarna i företagsekonomi får omdömet "hög kvalitet" medan åtta stycken bedöms hålla mycket hög kvalitet. Dessa åtta ges vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå, Handelshögskolan i Stockholm samt vid högskolorna i Jönköping, Kristianstad och på Södertörn.
16 maj 12

Utländska studenter uteblir
Höstterminen 2011 infördes avgifter vid svenska universitet och högskolor för utomeuropeiska studenter. Det ledde till att bara hälften så många kom hit för att studera. Det visar SCB:s befolkningsstatistik.
10 maj 12 – SCB: Kraftigt minskad studentinvandring

Skolplikt kan förlängas
Regeringen reagerar på rapporterna om segregationen i den svenska skolan. Man låter Skolverket utreda bland annat förlängd skolplikt för barn som anländer till Sverige med bristfällig eller ingen skolgång alls i bagaget.
9 maj 12 – Pressmeddelande: Reformpaket mot segregation – förlängd skolplikt för nyanlända elever

Skolan allt mer ojämlik
Trots en rad skolreformer de senaste 20 åren har inte jämlikheten i skolan ökat - tvärtom. Skillnaderna mellan dem som klarar sig allra sämst och dem som klarar sig allra bäst har ökat kraftigt. Lärarnas Riksförbund efterlyser en ny finansieringsmodell och större frihet för lärarna.
3 maj 12

Kritik riktas mot var femte högskoleutbildning
Högskoleverket har just presenterat de första resultaten från sitt nya system för kvalitetsutvärdering, som bär regeringens signatur. Ett par av de mindre högskolorna har fått hälften av sina utbildningar underkända. Var femte utbildning som granskades fick underkänt. Men vad är dessa utvärderingar värda när EU:s expertgrupp för bara två månader sedan var på besök hos verket – och underkände det svenska utvärderingssystemet helt och hållet.
26 apr 12 – Swedish National Agency for Higher Education: Review of ENQA Membership, Kvaliteten på 189 högskoleutbildningar utvärderad, pressmeddelande och söksida

Doktorander utlovas bättre villkor
Efter att Högskoleverket slagit fast att brister i den psykosociala arbetsmiljön är en viktig förklaring till att doktorander hoppar av sin forskarutbildning, lovar regeringen bättring. I ett PM från utbildningsdepartementet föreslås säkrare anställningsvillkor.
25 apr 12 – Promemoria: Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Björklund trängd angående lärarleg
Efter att Skolverkets GD hörts av Konstitutionsutskottet om varför lärarlegitimationsreformen dragit ut på tiden, var det utbildningsminister Jan Björklunds tur att sätta sig i svarsbänken.
25 apr 12 – Utbildningsministerns vilseledande information angående övergångsregler för lärarlegitimation , Granskning av utbildningsminister Jan Björklund för Skolverkets hantering av beslut om lärarlegitimation

Skriv kontrakt med de unga
Socialdemokraterna föreslår ett jobb- och utbildningskontrakt värt cirka två miljarder kronor som en del av sin ekonomiska vårmotion. Ambitionen är att fler ungdomar ska ta sig genom gymnasiet vilket förbättrar deras chanser på arbetsmarknaden.
25 apr 12 – Pressträff 25 april 2012, PDF Utbildningskontrakt

Svenska patent på engelska
Regeringens särskilde utredare föreslår att nationella patentansökningar ska kunna lämnas in till Patent- och registreringsverket (PRV) skrivna på engelska.
10 apr 12 – SOU 2012:19

FoU-kvaliteten är acceptabel
Statens myndigheter är generellt sett bra på att kvalitetssäkra de forskningsprojekt som de själva bedriver eller är med och finansierar. Men det skulle behövas fler externa experter, menar en utredning.
10 apr 12 – SOU 2012:20

Fler döva bör gå i vanliga gymnasier
Kommunerna ska inte kunna spara pengar på att placera ungdomar med komplexa funktionsnedsättningar vid något av de riksrekryterande gymnasierna, istället för i den egna gymnasie- eller gymnasiesärskolan.
4 apr 12 – SOU 2012:24

Wallenberg bidrar med pengar
Sverige ska inrätta ett forskningsinstitut i världsklass - Science for Life Laboratory - med hjälp av pengar från Astra Zeneca och Wallenberg-stiftelserna.
4 apr 12 – Webbsänding "Ny stor investering i medicinsk forskning"

Karolinska bästa lärosätet
Vad heter Sveriges bästa lärosäte? Och varför är det bäst? Svaret på frågorna framgår av Uranks undersökning av svenska universitet och högskolor. I undersökningen har 29 högskolor och universitet rankats.
4 apr 12 – Urank - Sveriges universitetsranking

Pojkarna underpresterar i skolan
Att en plugghäst oftast är en tjej är ingenting förvånande, men varför? Varför presterar oftast tjejer bättre än killar? Svaret skriver Ann-Sofie Nyström i sin doktorsavhandling är att det finns en så kallad ”anti-plugg kultur” hos killarna i klassen.
29 mar 12 – Dr-avhandling: Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan, SOU 2009:64

Få unga vill bli lärare
Stolarna gapar tomma på lärarutbildningen runtom i landet. Samtidigt spår Statistiska Centralbyrån att det kommer att saknas 43 000 lärare redan år 2020. Lärarförbundet pekar på den långsamma löneutvecklingen och kräver en höjning på 10 000 kronor i månaden.
20 mar 12 – Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9.

Björklund skjuter på leg-reformen
Redan i februari i år stod det klart att Skolverket inte klarar att utfärda lärarlegitimationer i den takt som utbildningsminister Jan Björklunds (FP) planer krävde. Nu skjuts reformen på obestämd framtid. Lärarfacken är kritiska.
13 mar 12 – Promemoria "Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare"

Bristande handledning bakom avhopp
En stor andel doktorander vid svenska universitet och högskolor avslutar aldrig sina studier. Nu presenterar Högskoleverket en studie om orsakerna till detta. Många avhoppare klagar på bristande handledning och dålig psykosociala arbetsmiljön och att det bidragit till att de tappat motivationen.
1 mar 12 – Hsv: Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Klartecken för LifeGene-forskning
Regeringen ger nu klartecken för LifeGene-projektet, som underkändes av Datainspektionen i fjol. Det sker genom att man skapar en ny författning, en slags blankocheck, som tillåter "befolkningsbaserad" registerforskning.
28 feb 12 – Pressmeddelande

Små skolklasser lönar sig!
Elever som går i mindre klasser i mellanstadiet har bättre resultat än jämnåriga i större klasser. Deras prestationer håller dessutom i sig genom hela grundskolan och ända ut på arbetsmarknaden; där de får högre lön.
22 feb 12 – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, Långsiktiga effekter av mindre klasser

Lärarleg dröjer
Skolverket har inte hunnit utfärda läralegitimationer i den takt som utbildningsminister Björklunds (FP) reformplaner krävde.
14 feb 12

Nygamla övningsskolor för nya lärare
Regeringen vill att landets blivande lärare ska göra sin praktik på ett antal utvalda övningsskolor. Man hänvisar till Finland och kallar systemet för en förebild. Men även i Sverige har det funnits övningsskolor för lärarstudenter. De avvecklades etappvis under 1900-talet, på vad som då verkade vara goda grunder.
1 feb 12 – Pressmeddelande

Högskolebyråkratin får ny myndighet
Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) bör läggas ner, menar regeringens utredare. I stället ska två nya myndigheter ta mer renodlat ansvar för kontroll respektive service.
17 jan 12 – SOU 2012:1

Skolk går ut över familjen
När elever skolkar går de miste om studiestödet. Från och med årsskiftet kan dessutom det så kallade inackorderingstillägget ryka om barnet ertappas med olovlig frånvaro. Det finns en problematisk koppling mellan studiestödsystemet och hela familjens ekonomi.
11 jan 12 – Dir 2011:122

Skolor får införa visst slöjförbud
Skolor kan förbjuda elever att bära heltäckande slöja i vissa situationer, slår Skolverket fast och går därmed emot Diskimineringsombudsmannen.
11 jan 12 – Elever med heltäckande slöja i skolan

Trögt i dörren för partierna
Det har blivit allt svårare för politiska ungdomsförbund att få besöka skolorna i Göteborg. Företrädare för förbunden säger till P 4 Göteborg att det ofta blir nej efter det att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen.
2 jan 12

Skolk kan drabba familjen
När ungdomar skolkar går de miste om studiestödet. Vid årsskiftet skärps reglerna ytterligare. Då kan även inackorderingstillägget försvinna. Dessutom påverkas familjens ekonomi om flerbarnstillägget är kopplat till det skolkande barnet. Är föräldrarna separerade stoppas det förlängda underhållsstödet och bostadsbidraget minskas.
27 dec 11

Social forskning fick låga betyg och få bidrag
”Socialt arbete” är ett litet och svagt forskningsämne. Ämnet har låg status och svårt att hävda sig konkurrens med andra ämnen. När Vetenskapsrådet tidigare i höstas beslutade om projektbidrag i den stora utlysning blev det 3 bifall och 19 avslag för ”social arbete”. Beviljandegraden var 14 procent.
16 dec 11 – VR. stora utlysningen 2011, HS-området

Ägare plockade ut kvarts miljard
Ole Salsten, en av friskolekoncernen Baggiums grundare och S-politiker i Kungsbacka, lämnar politiken. Anledningen är den granskning av friskolors vinstuttag som UR-programmet Världens bästa skitskola gjort, där Baggium fick hård kritik från Skolinspektionen.
15 dec 11

Superlärare till problemområden
Skolverket ska fördela 20 miljoner kronor per år under perioden 2012 till 2014 på högst tio skolor i stadsdelar som präglas av "utbrett utanförskap". Pengarna ska gå till handledning av lärare - och den ska skötas av specialrekryterade lärare. Regeringen vill få fram best practice-exempel.
14 dec 11

Skoldebatten kretsar kring oegentligheter
Kursplaner, betygssystem och lärarlegitimationer spelar mindre roll för resultaten i den svenska skolan. Det är i det dagliga mötet mellan läraren och eleverna som kvaliteten avgörs. Politiska reformatörer bortser gärna från hur komplex klassrumssituationen är. I Sverige har de dessutom gått radikalt till väga.
30 nov 11 – Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Var femte klarade inte matten
Var femte niondeklassare - 19,3 procent - fick underkänt i det nationella provet i matematik i våras. Det är den högsta andelen sedan 2003, enligt Skolverket. Dessutom finns ett mycket tydligt samband mellan elevernas provresultat och deras sociala bakgrund.
30 nov 11 – Pressmeddelande från Skolverket

Björklund vill stoppa glädjebetygen
Skolinspektionen ska kunna straffa skolor vars betygssättning avviker alltför mycket från resultaten på de nationella proven. Dessa ska i sin tur utvidgas till att omfatta både NO- och SO-ämnen.
30 nov 11

Färre söker till vårdprogrammet
En knapp tredjedel av eleverna som började i den nya gymnasieskolan i höstas pluggar på ett yrkesprogram. Det är en minskning med fyra procentenheter jämfört med förra läsåret, enligt Skolverket. Svårast är att rekrytera elever till vård och omsorgsprogrammet.
22 nov 11

MVG blev IG vid omrättning
Det som inte är godkänt hos en lärare kan ge högsta betyg hos en annan. Skolinspektionens pågående omrättning av nationella prov reser frågor kring hur rättvisa betygen egentligen är.
17 nov 11

Lärlingsutbildningen kvalitetssäkras
Skolverket måste ta fram branschspecifikt "stödmaterial" som tydliggör vem som har ansvar för vad: skolan eller arbetsplatsen. Handledarintroduktionen måste bli obligatarisk för arbetsgivarna. Och mer pengar måste skjutas till, även nu när lärlingsutbildningen är en fast beståndsdel av gymnasieskolan.
17 nov 11 – SOU 2011:72

Rektorer skapar betygsinflation
Betygen stiger men inte kunskaperna, särskilt i områden där friskolor och kommunala skolor konkurrerar om eleverna. Var femte lärare har utsatts för påtryckningar från sin rektor eller huvudman att sätta högre betyg, och av dem har var tredje gett vika för trycket.
17 nov 11

Svalt intresse för lärarutbildningar
Intresset för de nya lärarutbildningarna är fortsatt svalt. Antalet förstahandssökande till vårens programstarter har gått ned med fyra procent jämfört med föregående år, visar en sammanställning.
7 nov 11 – TT

Lärlingsanställning för unga utreds
Regeringen infriar ett löfte från sitt valmanifest och låter utreda en ny anställningsform för ungdomar: lärlingsprovanställning. Syftet är att underlätta skolavhoppares inträde på arbetsmarknaden.
3 nov 11 – Dir 2011:87

Folkhögskolorna under luppen
Efter 1990-talets nedskärningar har kurvan åter vänt uppåt för landet folkhögskolor. I år satsar staten cirka 3 miljarder på folkbildningsväsendet. Men regeringen menar att syftena med statsbidragen måste ses över - och att verksamheten måste kvalitetskontrolleras oftare.
2 nov 11 – Dir 2011:93

Skolhälsa får extrapengar
Regeringen satsar 650 miljoner kronor 2012 - 2015 för att stärka skolhälsovård och elevvård. I paketet ingår fler anställda inom skolhälsovården, fortbildning och en informationskampanj om näringsriktig skolmat.
1 nov 11

Förlängd läkarutbildningen?
Vägen fram till läkarlegitimationen är lång för svenska studenter. Samtidigt har EU-kommissionen kritiserat Sverige för att den teoretiska delen av läkarutbildningen är kort i europeisk jämförelse. Nu tillsätts en utredning om statens och landstingens delade ansvar.
26 okt 11

Hetsigt om små högskolor
Högre kvalitetskrav och krympande studentkullar innebär svåra utmaningar för ett antal mindre högskolor, konstaterade Jan Björklund nyligen på DN:s debattsida. Mindre lärosäten borde gå ihop med "de starka forskningsuniversiteten", anser utbildningsministern. Men förslaget stöter på patrull runtom i landet.
26 okt 11 – DN Debattartikel: Högskolor behöver slås ihop med de starka universiteten

Elevhälsan räcker inte till
Mer än var tredje rektor vittnar om att skolhälsovårdens eller elevhälsans resurser inte motsvarar elevernas behov.
19 okt 11

Ny gymnasiesärskola
Elever som börjar gymnasiesärskolan höstterminen 2013 kommer att kunna välja på nio nationella program, anpassade till den övriga gymnasieskolans struktur. Dagens specialutformade program tas bort. Förutom huvudinriktningen, till exempel " Hälsa, vård och omsorg ", hör en rad kärnämnen till läroplanen. Alla ämnen kursindelas och poängsätts.
19 okt 11 – Lagrådsremiss: En gymnasiesärskola med hög kvalitet

Svårt att avpolitisera styrelser
2007 beslutade regeringen att "avpolitisera" processen i vilken landets högskolestyrelser formas. Det nya systemet uppfattas i praktiken som att rektorn nominerar styrelsen. Eftersom styrelsen i sin tur ska nominera rektor kan det uppstå problem.
13 okt 11 – Promemoria: Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor

Myndigheters forskning kartläggs
Regeringen ska utreda den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs vid statliga myndigheter. Både sådan forskning som bedrivs inom myndigheterna som den som finansieras av myndigheten ska kartläggas till omfattning och inriktning.
6 okt 11 – Dir 2011:83

Antidemokratiskt Internet kartläggs
Regeringen ger Statens medieråd ett forskaruppdrag att beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på Internet och i sociala medier. Undersökningen riktas mot grupper som riktar sig till ungdomar och uppmanar till våld för en politisk eller ideologisk sak.
6 okt 11

Sfi-peng utreds
Undervisning i svenska för invandrare - kort Sfi - har i många år varit ett politiskt problembarn. Brister i kvalitet, organisation och måluppfyllelse är kända sedan länge. Regeringen sätter förhoppning till en ny finansieringsform, en sfi-peng som följer med deltagarna, som framöver själva ska välja vart de vill plugga svenska.
29 sep 11 – Dir 2011:81

Privatiseringskritik tystades
Det började med en SNS-rapport som ifrågasatte de senaste decenniernas privatiseringsiver inom välfärdssektorn. När kritiken från näringslivet tornade upp sig, lade studieförbundets vd Anders Vredin munkavle på den ansvarige forskningschefen Laura Hartman. Hon avgick i protest. Bara ett par dagar senare var Vredin själv tvungen att packa kappsäcken.
29 sep 11 – SNS vd Anders Vredin avgår - uttalande från styrelsen, DN Debatt: ”SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar”, Blogg: Olof Petersson meddelar sin avgång via sin egen blogg, Svensk Näringslivs reaktion på rapporten "Konkurrensens effekter".

Sekretessen skärps i skolan
Björklunds skolpolitik kräver ett starkare skydd för personliga informationer om enskilda elever än vad skollagen erbjuder.
29 sep 11 – SOU 2011:58

Fler civilingenjörer ska utbildas
Efterfrågan på civilingenjörer är stor och regeringen vill därför snabbt bygga ut utbildningen.
19 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Stipendier till utländska studenter
För att fler utländska studenter ska kunna studera i Sverige ökar regeringen biståndsanslagen till stipendier.
18 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Alliansen vill höja lärarlöner
Regeringen vill avsätta sammanlagt 3,8 miljarder kronor till olika satsningar på läraryrket. En karriärutvecklingsreform och ett andra lärarlyft ska finansieras via riktade statsbidrag. I slutändan ska detta märkas i lönekuverten. Men Lärarförbundet befarar att kommunerna inte kommer att prioritera kompetensutvecklingen.
14 sep 11

Miljoner öronmärks åt humaniora
Humaniora får 400 miljoner kronor i ökade grundanslag, det är regeringens bud i höstbudgeten. Pengarna ska tas från utbildningar där studenter har registrerat sig, men aldrig dyker upp. Huruvida omfördelningen av medel kan bli ett nollsummespel kommenteras ej.
14 sep 11

Mer katederledd matematik
1,3 miljarder på att fortbilda lärare och ytterligare en dryg miljard på fler lektionstimmar i matematik - det är grundpelarna i Jan Björklunds "mattelyft" som ska dra igång 2013. Det behövs mer katederledd undervisning och mindre fritt arbete, menar utbildningsministern.
8 sep 11

Öka betygskontrollen
Skillander i betyg speglar inte vad eleverna faktiskt kan och kontrollerna måste bli hårdare. Det anser nationalekonomen Jonas Vlachos vid Stockholms universitet, som ser hur vinstintressen kan spela in.
7 sep 11

Mattelärare ska lära av varandra
I över tio år har svenska elevers mattekunskaper minskat. Forskning pekar på vikten av mer lärarledd undervisning istället för att låta eleverna jobba självständigt. Skolverkets senaste förslag går ut på att mattelärarna ska hjälpa varandra att bli bättre pedagoger.
31 aug 11 – Skolverket: Strärkt undervisning i matematik m.m.

Många lärare kan missa legitimation
Var fjärde kommun har fast anställda förskollärare som inte uppfyller kravet för yrkeslegitimation, enligt Lärarnas Tidnings kartläggning. Många fall gäller barnskötare som läst högskolekurser kommunen köpt in, och därefter fått tjänst som lärare. Men utan en hel examen får de inte legitimationen.
24 aug 11

Skolstart - men inte för alla barn
Lagom till att höstterminen drar igång kommer FN:s barnfond Unicef med hård kritik av regeringen: den har inte gjort tillräckligt för att säkra gömda och papperslösa barns rätt att gå i skola.
24 aug 11

Mer Prao ska ge social kompetens
Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv kräver i ett gemensamt debattutspel att staten lagstiftar om praoperioder i grundskolan: två veckor på högstadiet och en vecka i gymnasiet ska eleverna tillbringa på en arbetsplats. Svenska företag efterlyser nämligen större social kompetens hos unga arbetssökande.
18 aug 11 – Pressmeddelande från Lärarnas riksförbund

Uppsalabarn pluggar vidare
Den sociala snedrekryteringen som innebär att akademikerbarn ofta pluggar vidare kan avläsas på Sverigekartan. I Uppsala län studerar varannan 24-åring. I Jämtland pluggar var tredje.
17 aug 11 – Rapport från högskoleveket

Luddigt om friskolor
Under valkampen 2010 lovade Jan Björklund (FP) att tillsätta en utredning om friskolor som ger vinstutdelning till ägarna trots att kvaliteten i verksamheten bevisligen haltar. Nu är regeringsuppdraget färdigformulerat - och av vanten bidde det en tumme.
11 aug 11 – Dir 2011:68

Drygt 270 000 får högskoleplats
Omkring 270 000 personer fick under torsdagen ett positivt besked, att de har kommit in på någon av höstens högskoleutbildningar. Det är drygt 1 000 fler jämfört med i fjol, enligt Verket för högskoleservice (VHS).
14 jul 11 – Antagning till högskolan. hösten 2011

Kraftig ökning av lediga lärarjobb
Det finns många fler lediga lärarjobb i år jämfört med fjolåret, visar en ny sammanställning som Arbetsförmedlingen har gjort åt TT.
13 jul 11

Friskolebolaget Move IT i konkurs
Bolaget bakom Move IT-gymnasierna runt om i landet har gått i konkurs.
13 jul 11

Ingen succéstart för lärarutbildning
De nya lärarutbildningarna får ingen succéstart. En rad universitet och högskolor har tappat mellan 30 och 50 procent i antal sökande jämfört med i fjol, visar en sammanställning Högskoleverket gjort för TT. Som en konsekvens ställs flera planerade utbildningar in i höst. Andra utbildningar har inte ens gått att söka, då lärosätena valt att lägga dem på is till 2012. Orsaken till det är att lärosätena först i juni fick examensrätt för dem.
10 jul 11

Elever i kläm när lärare legitimeras
Snart ska landets alla lärare förses med yrkeslegitimation. Men det nya kravet vållar bekymmer. Elever kan få byta lärare, undervisas på distans - eller till och med se sin skola läggas ned.
26 jun 11

Fler får utbilda ämneslärare
Planerna på sju ämneslärarutbildningar får skrinläggas sedan Högskoleverket nekat examenstillstånd. Beslutet berör fyra lärosäten, bland annat Mittuniversitetet som inte får utbilda blivande matematiklärare. Däremot kan Linnéuniversitetet starta ämneslärarutbildning i bild. Högskoleverket tog ställning till totalt 24 examensansökningar från 14 lärosäten som sökte för andra gången. Sju av de 24 ansökningarna fick alltså nej, medan 17 beviljades.
21 jun 11

Rekordmånga jobbar i högskolan
Aldrig har så många jobbat inom universitet och högskola som nu. Det visar statistik från SCB och Högskoleverket. Drygt 70 000 jobbade där i fjol, en ökning med 4000 på ett år. Men fortfarande är andelen kvinnliga professorer låg, bara 21 procent.
16 jun 11 – SCB: Personal vid universitet och högskolor 2010

Två universitet förlorar examensrätt
Linköpings universitet förlorar examensrätten för kandidatexamen i religionsvetenskap och Karlstad universitet förlorar tillståndet att utfärda magister- och masterexamen i samma ämne. Det meddelar Högskoleverket efter att ha följt upp en omfattande granskning från 2008.
1 jun 11 – Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i religion och teologi på grundnivå och avancerad nivå

Regeringen ger svar på tal
I början av året fick regeringen en smäll på fingrarna av Riksrevisionen för att andelen oanvända forskningsbidrag till landets högskolor stigit rasant. Vid slutet av 2009 handlade det om närmare 13 miljarder kronor. I en aktuell skrivelse till riksdagen försvarar sig regeringen - men lovar att se över utbetalningsrutinerna.
26 maj 11 – Skriv 2010/2011:137

Skolval påverkar betygen
Svenska elevers möjlighet att nå skolans uppsatta kunskapsmål - vulgo: att få bra betyg - hänger starkare än någonsin ihop med vilken skola de går i. Friskolereformen och det fria skolvalet i början av nittotalet har sorterat om barnen och spätt på skolsegregationen.
19 maj 11 – Forskarrapport, SNS förlag 20 år med förändringar i skolan: vad har hänt med likvärdigheten?

Björklund får ett svagt G
Rätt problemanalys men tveksamma lösningar - det blir omdömet när Finanspolitiska rådet utvärderar regeringens åtgärder för att förbättra svenska elevers studieresultat. Införandet av lärarleg till exempel, sågas som kontraproduktivt. Även den nya betygsskalan ifrågsätts.
19 maj 11

Skolk i terminsbetygen
Uppgifter om skolk ska införas i terminsbetygen från och med årskurs 6, men inte i slutbetygen. Det beslutar regeringen inom kort. Enligt utbildningsminister Jan Björklund är all ogiltig frånvaro i skolan att betrakta som skolk.
11 maj 11 – Pressmeddelande: Skolk i betygen på grundskolan införs höstterminen 2012

Gymnasieeleverna blir dyrare
I samband med att den "nya" gymnasieskolan införs till hösten, planerar staten att sänka bidragen till kommunerna. Reformen väntas nämligen leda till sänkta kostnader. Men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är skeptiskt och menar att utvecklingen hittills snarare tyder på motsatsen.
5 maj 11 – Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - maj 2011., Skriv 2010/2011:102

Karolinska Development till börsen
På väg till börsen har Karolinska Development dragit in 608 miljoner kronor före emissionskostnader i en nyemission, skriver forskningsbolaget i ett pressmeddelande.
26 apr 11 – TT

Handels populärast
Handelshögskolan i Stockholm var det populäraste förstahandsvalet i höst, visar preliminär statistik.
19 apr 11 – HSV: De tre första åren med ny utbildnings- och examensstruktur

Fullt studiestöd för kortare studieår
Regeringen vill införa fullt studiestöd, motsvarande 40 veckor, för utbildningar som pågår 36 veckor om året. Men den nya regeln ska bara omfatta program som hade det här upplägget innan 2010. Man vill nämligen inte bidra till att fler lärosäten kortar sina utbildningar. Inkonsekvent, tycker flera remissinstanser.
19 apr 11 – Prop 2010/2011:113

En Lex Sarah för skolan
Så kallade lex Sarah-regler ska bli verklighet även inom skola och förskola. All personal ska vara skyldig att rapportera missförhållanden till förskolechefen eller rektorn. Den personen får sedan i ansvar att utreda och avhjälpa problemen. Svåra missförhållanden ska anmälas till Skolinspektionen.
19 apr 11 – SOU 2011:33

Pisa-undersökningar otillförlitliga?
Pisa-testerna, som används för att jämföra elevers kunskaper i olika länder, får skarp kritik. Enligt den danske statistikprofessorn Svend Kreiner vid Köpenhamns universitet går resultaten inte att lita på.
14 apr 11

Få kvinnor når professorstjänster
Att lyckas nå en professorstjänst är tufft. Att göra det som kvinna är extra svårt. En ny rapport visar att fler män än kvinnor anställs som professorer.
14 apr 11 – TT

Pisa-undersökningar kritiseras
Pisa-testerna som används för att jämföra elevers kunskaper i olika länder får kritik.
12 apr 11

Samma studielån utomlands
Alla studenter ska få låna lika mycket per månad av CSN, oavsett var i världen de pluggar. Det föreslår studiemedelsutredningen. Utlandsstudenterna, som i dagsläget ofta får ut mer än de som stannar i Sverige, ska framöver beviljas ett enhetligt tilläggslån.
7 apr 11 – SOU 2011:26

Blir du lönsam lille vän?
Skolan har blivit mindre likvärdig och läraryrkets status har sjunkit. Domen över kommunaliseringen är hård i en ny bok som belyser den stora skolreformen för 20 år sedan. Flera skribenter vittnar om den förtätade stämning som rådde i riksdagen när beslutet klubbades den 8 december 1989. Torbjörn Tenfält recenserar antologin.
7 apr 11 – Isaksson, Christer : Kommunaliseringen av skolan - vem vann, vem förlorade?

Forskningsanslag minskar
Anslagen till forskning och utveckling (FoU) minskar med 900 miljoner kronor enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognos för 2011. Totala summan för 2010 var 28,8 miljarder, och minskningen sker framför allt inom näringsliv, cirka 500 miljoner kronor. Medel till FoU utgör 3,6 procent av hela statsbudgeten - samma andel som 2010. Likaså är utbildning och universitetsforskning de utgiftsområden som bidrar med störst andel av de FoU-medel som anslås.
29 mar 11 – TT

Myten om Perssons skolkommunalisering
Kommunaliseringen av skolan som beslutades 1989 har beskrivits som Göran Perssons första stora strid och seger. Men sanningen är att en kommunalisering hade diskuterats i nästan 20 år innan den genomfördes. Istället var reformen i första hand Ingvar Carlssons vision och han handplockade kommunalrådet från Katrineholm som sin skolminister för att ta sig an frågan. Den historieskrivningen står Johanna Ringarp för i sin avhandling. Jorun Koca Jakobsson gör en anmälan.
24 mar 11 – Ringarp, Johanna: Hotet mot professionen. Maktkampen bakom kommunaliseringen av lärarkåren

Handelshögskolan bäst i ny rankning
Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och Sveriges lantbruksuniversitet är landets bästa lärosäten, enligt en ny rankning. Sämst faller Högskolan på Gotland ut, efter Högskolan Väst, enligt den oberoende akademikergruppen Urank.
23 mar 11 – TT

Lärlingskontrakt ska säkra kvalitet
Till sommaren permanentas Jan Björklunds prestigeprojekt: gymnasial lärlingsutbildning. Många mindre företag har visat ett stort intresse. Men de potentiella problem som kan uppstå när gymnasieskolan ska samarbeta med arbetslivet kring enskilda elever är många.
22 mar 11 – Prop 2010/2011:104

Betygkriterier i särskolan får undantag
Efter att ha infört samma betygsskala i särskolan som i grundskolan, föreslår regeringen nu att samma undantagsregler från kunskapskraven ska gälla. Lärarnas Riksförbund menar att det hade varit rimligare att behålla "elevens egna förutsättningar" som basis för betygssättningen inom särskolan.
22 mar 11 – Prop 2010/2011:94

Rekord för universitet och högskolor
Högskolorna och universiteten har fler studenter än någonsin, visar en sammanställning från Högskoleverket. Antalet helårsstudenter har fortsatt öka vid nästan samtliga lärosäten sedan det tidigare rekordåret 2009 och låg 2010 på 315 000, en ökning med fem procent.
8 mar 11 – TT

“Anekdotisk evidens” och “pseudokvantiteter” präglar skoldebatten
Sven-Eric Liedman tar som sig bör ett stort grepp på skolan och dess problem. Professorn i idéhistoria börjar hos grekerna och ställer bildningens historia mot en ”anekdotisk evidens” som han anser styr debatten om dagens skola. Den skoldebatt som skolminister Björklund har initierat, definierar problem som en marknadsanpassad skola förväntas lösa.
3 mar 11 – Liedman, Sven-Eric: Hets

Lärarleg klubbat i riksdagen
Lärarlegitimationen kommer att införas och börja tillämpas fullt ut från och med 1:a juli nästa år. Det kan skapa problem för de tusentals lärare som aldrig tagit ut sin examen.
3 mar 11

Höga förväntningar på lärlingskontrakt
Till sommaren permanentas Jan Björklunds prestigeprojekt: gymnasial lärlingsutbildning. Många mindre företag har visat ett stort intresse. Men de potentiella problem som kan uppstå när gymnasieskolan ska samarbeta med arbetslivet kring enskilda elever är många.
3 mar 11 – Lagrådsremiss: Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

Vissa meritpoäng avskaffas
Regeringen vill avskaffa vissa meritpoäng, de extrapoäng som gymnasieelever tar för att öka chansen att komma in på högskola.
26 feb 11 – TT

Klart för lärlingsutbildningen?
Det var en nöjd Jan Björklund (fp) som presenterade den lärlingsutbildning som sjösätts på allvar i sommar. Cirka 10 000 ungdomar ingår i testverksamheten, och utbildningsministern skulle gärna se att antalet lärlingar dubbleras eller till och med tredubblas. Men det kan vara lättare sagt än gjort, visar den utredning som gjordes i höstas.
24 feb 11 – Jan Björklund presenterar gymnasial lärlingsutbildning (video)

Utländska studenter ratar Sverige
Utomeuropeiska toppstudenter flyr svenska universitet och högskolor. Det är höga studie- och anmälningsavgifter samt bristen på stipendier som skrämmer bort dem
18 feb 11 – TT

KI anklagar professor för fusk
En professor anklagas för mycket allvarligt forskningsfusk av Karolinska Institutet (KI). Professorn var tidigare verksam vid KI men har nu bytt arbetsplats, skriver Dagens Nyheter.
16 feb 11 – TT

Nya jobb på universitet
Luleå tekniska universitet redovisade ett överskott på 112 miljoner under 2010. och det ger utrymme för ett 50-tal nyanställningar, framförallt lärare och forskare, rapporterar Sveriges Radio Norrbotten.
7 feb 11 – TT

Fler val för särskoleelever
Under de senaste tio åren har antalet elever på gymnasiesärskolan fördubblats. Samtidigt har chanserna för ungdomar med någon form av utvecklingsstörning att få jobb efter avslutade studier minskat drastiskt. En ny utredning föreslår att gymnasiesärskolan stöps om, så att utbudet liknar gymnasieskolans.
3 feb 11 – SOU 2011:8

Nytt jobb för Tobias Krantz
Tidigare högskole- och forskningsminister Tobias Krantz blir nya chef för avdelningen utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv. Han tillträder den 1 maj, enligt ett pressmeddelande.
1 feb 11 – TT

Små, små framsteg
När det gäller jämställdhet skyndas det alltför långsamt inom akademin. När lärosätenas självständighet nu ökar, måste trycket hållas högt, menar delegationen för jämställdhet i högskolan. De efterlyser en tydligare styrning på jämställdhetsarbetet. Och föreslår både piskor och morätter; bland annat en jämställdhetsbonus på 50 miljoner om året.
27 jan 11 – SOU 2011:1

Svenska forskare granskas
Alla forskare, bland dem flera svenskar, som medverkat i publikationer med Andrew Wakefield kan komma att granskas.
23 jan 11 – TT

Oanvända forskningsbidrag ökar
De oanvända forskningsbidragen vid landets lärosäten har ökat med 74 procent sedan 1998, rapporterar Riksrevisionen.
20 jan 11 – TT

Yrkesutbildningar ger jobb
Yrkeshögskolans utbildningar gav snabbt resultat trots lågkonjunkturen förra året. Bara en månad efter avslutad utbildning hade sju av tio jobb eller försörjning som egenföretagare, visar en undersökning från Myndigheten för yrkeshögskolan.
20 jan 11

Finländsk biolog får Crafoordpriset
Årets Crafoordpris på fyra miljoner kronor går till den finländske biologen Ilkka Hanski vid Helsingfors universitet, meddelar Vetenskapsakademien.
20 jan 11 – TT

Oanvända forskningsbidrag ökar
De oanvända forskningsbidragen vid landets lärosäten har ökat med 74 procent sedan 1998, rapporterar Riksrevisionen.
20 jan 11 – TT

Yrkesprogram får hård kritik
Alla 39 granskade gymnasieskolor med yrkesprogram får kritik av Skolinspektionen. På elva skolor får eleverna inte den praktik de har rätt till.
19 jan 11 – Skolinspektionens: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken

Här finns ämneslärarexamen
Högskoleverket har nu beslutat vilka lärosäten som får examinera ämneslärare i årskurs 7-9 och i gymnasiet. Flest tillstånd beviljades Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.
18 jan 11

Över 500 fuskande elever avstängda
Nästan 50 procent fler studenter på stora lärosäten stängdes av för fusk förra året än 2009, visar TT:s kartläggning.
17 jan 11 – TT

Sju år för besked om professur
En person som ansökt om att bli befordrad till professor vid universitetet i Umeå fick vänta i sju år på besked. Nu kritiserar Högskoleverket den långa väntetiden och riktar allvarlig kritik mot universitetet.
13 jan 11 – TT

Ökad sexism och anti-pluggkultur
Problemen är redan kända: flickor presterar genomgående bättre än pojkar, men mår sämre. De "pojkproblem" - anti-pluggkultur och sexism - som råder i skolan, riskerar att bli till samhällsproblem, konstaterar regeringens specialdelegation DEJA i sitt slutbetänkande.
12 jan 11 – SOU 2010:99, SOU 2010:97

Familj och skola bör mötas
Skolpersonal som konfronteras med hedersrelaterade normer står inför ett komplext problem. Å ena sidan ska de iakkta respekt för enskilda personers livsmönster. Å andra sidan måste de se till att eleverna absolverar undervisningen. Kommunikationen mellan skolan och familjen är i det här avseendet en nyckelfråga - och den fungerar inte alltid som man kunde önska.
12 jan 11 – SOU 2010:84

Dyrt att ompröva betyg
Jan Björklund sågade den omtalade betygsutredningens förslag i samma stund som det lades fram. Betygssättning är visserligen myndighetsutövning, medgav utbildningsministern. Men rätten till omprövning skulle leda till att läraryrket byråkratiseras - och det kostar på tok för mycket, meddelade Björklund.
12 jan 11 – SOU 2010:96

Anti-pluggkultur bakom ojämlik skola
Pojkars anti-pluggkultur och hedersproblematik stör skolans arbete med jämställdhet, visar en ny rapport från regeringens delegation för jämställdhet i skolan (Deja) på måndagen.
10 jan 11 – TT

Medveten bluff bakom vaccinrappport
En studie, som 1998 skrämde föräldrar världen över med påståendet att barn riskerade att bli autistiska av trippelvaccin, var en medveten bluff, skriver den medicinska tidskriften British Medical Journal (BMJ).
6 jan 11 – TT

Medveten bluff bakom vaccinrappport
En studie, som 1998 skrämde föräldrar världen över med påståendet att barn riskerade att bli autistiska av trippelvaccin, var en medveten bluff, skriver den medicinska tidskriften British Medical Journal (BMJ).
6 jan 11 – TT

Lärarbetyg får icke godkänt
Eleverna ska få sätta betyg på sina lärare, föreslår Centerledaren Maud Olofsson. Men både elever och lärare har redan sågat förslaget.
4 jan 11

Arbetsgivaren struntar i examen
Var tionde student som gått klart ett helt yrkesprogram struntar i att ta ut sin examen.
30 dec 10 – TT

Var fjärde gymnasieelev läser vidare
En av fyra gymnasieelever läser numera vidare på högskolan direkt. Och studenternas snittbetyg har vare sig försämrats eller förbättrats.
22 dec 10 – TT

Samverkan är en ständig akilleshäl
Det krävs bättre samverkan på alla nivåer, och mer forskning, för att barn med behov av särskilt stöd ska få en likvärdig utbildning. Skolverket bör ges ett tydligt samordningsansvar över de statliga insatserna på området.
22 dec 10 – SOU 2010:95

Käftis har brist på patienter
Sedan tandvårdsstödet reformerades 2008 har studenterna på de odontolgiska utbildningarna allt svårare att locka patienter. Käftis som förut betraktades som ett billigt men bra alternativt, har plötsligt blivit ett billigt men sämre alternativ. Nu kommer ett PM som säger att staten borde återgå till att särbehandla utbildningstandvården.
22 dec 10 – Ds 2010:41

Forskningspengar ges för längre tid
Anslagen till forskare ska tilldelas i större sjok och för längre tid. Det gör att de forskare som fått forskningsmedel beviljade kan använda mer tid för forskning och mindre tid för att skriva ansökningar. Förändringen ska gälla från 2011, skriver utbildningsminister Jan Björklund på Dagens Nyheters debattsida.
18 dec 10 – TT

Snedrekryteringen fortsätter
Fortfarande är studenter med högutbildade föräldrar överrepresenterade på en rad utbildningar, visar en rapport som Högskoleverket och Statistiska centralbyrån (SCB) gjort.
18 dec 10 – SCB: pressmeddelande om Fortsatt stor snedrekrytering till högskolan

Lärarutbildningar stoppas
Stockholms universitet förlorar sin examensrätt för grundlärarutbildningen medan flera andra lärosäten får avslag på ansökningar. 1 100 utbildningssplatser försvinner.
17 dec 10 – Listan på lärosäten som får examinera grundlärare, förskollelärare och yrkeslärare

Studenter fick obducera sin lärare
Chockade läkarstudenter på KI fick genomföra sin första kliniska obduktion på kroppen efter sin föreläsare.
17 dec 10 – TT

Tveksamma resultat av "excellent" forskning
Det senaste decenniets miljardsatsningar på starka forskningsmiljöer och excellenscentra har inneburit ett kraftigt bakslag för jämlikheten. Lågt räknat har en miljard kronor omfördelats, från kvinnliga till manliga forskare.
16 dec 10 – DJ-rapport: Om excellenssatsningarna och jämställdheten

Mindre undervisning på högskolan
Andelen lärarledd undervisning på landets universitet och högskolor minskar. Sex av tio studenter får mindre än nio timmars undervisning per vecka, enligt en enkät som TCO har gjort.
15 dec 10 – TT

Lönsamt för män läsa till kvinnoyrke
Högre studier lönar sig, och mest lönar de sig för män i kvinnodominerade yrken. I snitt fick 84 procent män mot 78 procent av kvinnorna jobb efter examen, visar en rapport från Högskoleverket som Dagens Nyheter tagit del av. Allra lättast var det för männen att få jobb inom yrken som lärare, sjuksköterska, socionom, psykoterapeut och specialistsjuksköterska.
9 dec 10 – TT

Prins Charles bil angripen
Demonstranter angrep på torsdagskvällen den brittiske tronföljaren prins Charles bil med sparkar. Prinsen var på väg till en teaterföreställning i centrala London tillsammans med sin fru hertiginnan av Cornwall, men kunde ta sig till föreställningen i tid.
9 dec 10 – TT

Millnert ny chef för Vetenskapsrådet
Mille Millnert, rektor på Linköpings universitet, har av regeringen utsetts till generaldirektör och chef för Vetenskapsrådet, rapporterar lokala medier.
9 dec 10 – TT

Mer forskningspengar i fjol
Förra året satsades drygt 26,8 miljarder kronor på forskning och utveckling inom högskolor och universitet. Det är ungefär tre miljarder kronor mer än 2007, konstaterar Statistiska centralbyrån i ett pressmeddelande.
9 dec 10 – TT

Maxpoäng krävs inte för läkarstudier
För första gången på många år kommer inte lotten att avgöra vem som blir antagen till den hett eftertraktade läkarutbildningen och inte. De nya antagningsreglerna gör att det inte längre krävs maxpoäng på gymnasiebetyget för att bli antagen, skriver Verket för högskoleservice i ett pressmeddelande.
9 dec 10 – TT

Millnert ny chef för Vetenskapsrådet
Mille Millnert, rektor på Linköpings universitet, har av regeringen utsetts till generaldirektör och chef för Vetenskapsrådet, rapporterar lokala medier.
9 dec 10 – TT

Svenska skolan är inget föredöme
Svenska högstadieelever presterar sämre och sämre i PISA:s tester. Det beror främst på att andelen riktigt svaga elever växer. Flickorna klarar sig bättre än pojkarna, även om alla backar. Dessutom finns det relevanta skillnader mellan elever med svenska föräldrar och de med utrikes födda föräldrar. Dagens skola är mindre jämlik än tidigare och elevernas resultat beror i högre grad på deras socioekonomiska bakgrund.
7 dec 10 – Skolverkets sammanfattning av PISA 2009, "Rustad att möta framtiden?"

Nobel väldigt stor i Japan
En del länder har så många Nobelpristagare att ett nytt pris går närmast obemärkt förbi. Men långt ifrån alla.
7 dec 10 – TT

Miljoner till finansforskning
Innovationsmyndigheten Vinnova satsar 15 miljoner kronor per år i tio år på ett nytt nationellt centrum för finansmarknadsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom finansieras två kompletterande centrumsatsningar vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Göteborg med tre miljoner kronor vardera per år i tio år, enligt ett pressmeddelande.
7 dec 10 – TT

Svenska elever halkar efter
De svenska 15-åringarnas läsförståelse och mattekunskaper har försämrats i den senaste Pisa-undersökningen som blev offentlig nu på förmiddagen.
7 dec 10 – TT

Fackföreningsrörelsen tappar terräng
Fackföreningsrörelsen i Norden har förlorat var tionde medlem sedan 1995, enligt en rapport från forskningsstiftelsen Fafo.
2 dec 10 – TT

Nya bokstavsbetyg får S-stöd
Från A till F. Så vill regeringen och Socialdemokraterna att de nya betygen ska se ut. Men två av stegen saknar särskilda kriterier vilket befaras leda till godtycke och betygsinflation. Den rödgröna fronten från valrörelsen faller nu samman steg för steg.
1 dec 10

Nio av tio med examen fick jobb
Utbildning betalar sig. Av alla dem som tog examen vid Göteborgs universitet hösten 2003-våren 2007 så har 92 procent jobb, visar en studie som universitetet gjort. Fler än 80 procent är dessutom nöjda med sina arbeten.
1 dec 10 – TT

Jobbpolitik fungerar "ganska väl"
Den svenska jobbpolitiken fungerar i stort sett bra, enligt en ny rapport.
30 nov 10 – TT

Kvinnor drabbas oftare av muskelvärk
Stress och nackvärk är vanligare bland kvinnor än bland män, oavsett ålder och yrke, visar ny forskning.
30 nov 10 – TT

Studentprotest i Rom mot besparingar
Uppemot 50 000 studenter tågade på tisdagen genom Roms centrum som ett inslag i protester landet över mot föreslagna nedskärningar i Italiens universitetssystem.
30 nov 10 – TT

Utbildning om våld mot kvinnor risas
Kritik framförs mot högskoleutbildningar som ger arbete där de utexaminerade kommer att möta våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövarna.
28 nov 10 – TT

Lägre begåvning bland fängelsekunder
Personer med låg begåvning begår oftare brott, visar ny forskning. Enligt studien, som har gjorts på drygt 49 000 svenska män, dömdes 12,6 procent av männen med låg begåvning till fängelse. Motsvarande siffra bland de normalbegåvade var 6,3 procent och bland de högbegåvade 1,9 procent.
26 nov 10 – TT

Lättare att få lärarlegitimation
Lärare som inte har undervisat på några år ska också kunna få lärarlegitimation - utan att genomgå något introduktionsår, uppger utbildningsdepartementet. Regeringen ändrar därmed i sitt förslag om lärarlegitimation och gör det lättare för icke-yrkesverksamma lärare att bli legitimerade.
25 nov 10 – TT

Färre börjar på högskolan
Rusningen till landets högskolor och universitet verkar avta. I höstas började färre nya studenter på högskolan, enligt en rapport från Högskoleverket.
25 nov 10 – TT

Fuskade till sig utbildningsplats
Två studenter i Göteborg har stängts från sina utbildningar sedan det visat sig att de förfalskat betyg för att ta en utbildningsplats, skriver Metro.
25 nov 10 – TT

Fick godkänt utan att ha gått kursen
En man som anmält sig till en distanskurs på Örebros universitet men aldrig börjat plugga fick i förra veckan ett oväntat mejl. Där stod att han var godkänd på kursen han aldrig varit på.
24 nov 10 – TT

Färre börjar på högskolan
Rusningen till landets högskolor och universitet verkar avta. I höstas började färre nya studenter på högskolan, enligt en rapport från Högskoleverket.
24 nov 10 – TT

Småföretagen nöjda med lärlingsutbildningen
Nio av tio småföretag är positiva till den nya lärlingsutbildningen. Det framgår av Lärlingskommitténs utredning. Det är storföretagens svala intresse som är den största utmaningen, nu när försöksverksamheten ska permanenteras.
11 nov 10 – SOU 2010:75

Gillbergs etikbrott omprövas inte
Sverige inte brutit mot de artiklar i Europakonventionen som Göteborgsprofessorn Christopher Gillberg åberopade, och är inte skyldig att betala ut skadestånd. Det beskedet gav Europadomstolen för mänskliga rättigheter i dag.
2 nov 10 – TT

Färre lärare i vinstdrivna skolor
Antalet lärare per elev är lägre i friskolor som drivs med vinstsyfte än i andra skolor, rapporterar Lärarnas Tidning.
21 okt 10

Obehöriga lärare ska inte sätta betyg
Oppositionen gör tummen upp för regeringens förslag om en lärarlegitimation. Men för friskolorna kan det bli problem när enbart behöriga lärare får sätta betyg.
21 okt 10 – Prop 2010/2011:20

Skolstart på vårterminen
"I rättan tid?" heter utredningen, och det är frågetecknet man ska ta fasta på. Det saknas nämligen belägg för att barnen gynnas av en flexibel skolstart, snarare pekar forskningen i motsatt riktning. Men det politiska trycket har varit högt och nu ska ett treårigt försök inledas i utvalda kommuner.
21 okt 10 – SOU 2010:67

Hur ser barnen på jämställdhet?
Tack vare forskning vet vi relativt mycket om könsskillnader vad gäller skolelevers prestation, betyg, utbildningsval och så vidare. Däremot vet vi ganska lite om hur barn och unga själva definierar, upplever och tolkar begreppet jämställdhet i skolan. Nu presenteras en forskningsöversikt på temat.
19 okt 10 – SOU 2010:66

Fördummande mattelektioner
Korvstoppning, mekanisk pedagogik, monotona lektioner, godtycklighet, låga förväntningar på eleverna, lärare som inte känner till syftet med undervisningen. Det är illa ställt med matematikundervisningen, konstaterar Skolinspektionen efter att ha granskat kärnämnet Matematik A i 55 gymnasieskolor.
19 okt 10 – Skoinspektionen om Matematik A

Prislappen för en humanist höjs
Regeringen vill höja ersättningen per helårsstudent inom samhällsvetenskap och humaniora: först med 1600 kronor, därefter med 3200 kronor om året. Samtidigt avgiftsbeläggs högskolestudier för utomeuropeiska studenter.
14 okt 10 – Prop 2010/2011:1

Best practice i skolans värld
Regringens särskilde utredaren konstaterade att det saknades forskning om hur arbetet med utsatta barn går till, både i förskola och skola. Nu presenteras ett delbetänkande - delvis i reportageform - där både skolpersonal och forskare kommer till tals. Deras åsikter om hur verksamheten bör utformas går både ihop och isär.
6 okt 10 – SOU 2010:64

Bristande uppföljning av yrkesvux
Regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, kort yrkesvux, har lockat närmare 30 000 personer bara under första halvan av 2010. Men var femte kommun brister i sitt ansvar att följa upp hur det går för de studerande, meddelar Skolverket.
6 okt 10 – Skoverket, rapport

Skolan brister i sitt ansvar
Lärare saknar utbildning i de ämnen de undervisar i, de nationella kunskapsmålen följs inte upp och både svaga och starka elever får för lite stöd. Den svenska skolan ger inte eleverna den utbildning som de har rätt till, konstaterar Skolinspektionen i en ny, kritisk rapport.
16 sep 10 – Skolinspektionens Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009

Lärarlegitimation är på väg
Samtidigt som Skolinspektionen presenterade sin "IG-rapport" över den svenska skolan, lämnade regeringen över sitt förslag om en lärarlegitimation.
16 sep 10 – Lagrådsremiss: Legitimation för lärare och förskollärare

Betyg i årskurs 6
Mindre än en vecka innan valet lägger den borgerliga regeringen fram sitt förslag om betygen i grundskolan: de ska ges från och med sjätte klass enligt en ny, sexställig betygsskala.
14 sep 10 – Prop 2009/2010:219

Rödgrön skolpolitik döms ut av FP
De rödgrönas politik att alla gymnasieelever ska få behörighet till högskolan innebär att flera tusen elever kan slås ut, hävdar Jan Björklund (FP) i en rapport. Oppositionen sågar i sin tur FP-rapporten.
14 sep 10

Samma, samma - men olika
I frågan om hur Sveriges skolsystem ska se ut verkar skillnaderna nästa vara större inom de båda blocken än mellan dem. Ändå kritiserar oppositionen den sittande regeringen för att ha genomfört "ett paradigmskifte i det tysta."
7 sep 10 – Skolpolitik

Det går sämre för svenska studenter
De svenska studenterna klarar sig allt sämre, rapporterar Högskoleverket. Sämst går det för männen men också kvinnorna tar färre poäng än tidigare, och det är en dramatisk förändring, skriver Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
2 sep 10

Unga lärosäten på undantag
Staten sviker de nya lärosätena, högskolepolitiken är helt inriktad på villkoren för de äldre universiteten.
31 aug 10

Elitklasser redan i högstadiet
Regeringen vill införa spetsutbildningar där elever får fördjupa sig inom ett ämne, även på högstadiet. Skolorna ska få använda prov för att välja ut elever, enligt utbildningsminster Jan Björklunds förslag.
17 aug 10

Lunds universitet på plus igen
Även i år får Lunds universitet plus i kassan. Överskottet för 2010 landar på 350 miljoner kronor enligt en ny budgetprognos.
13 aug 10

Regeringen ändrar antagningsreglerna
Efter all kritik mot de nya urvalsreglerna kommer regeringen att ändra dem så att även äldre sökande får tillgodoräkna sig meritpoäng. Detta ska gälla från och med hösten 2011, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) till TT.
11 aug 10

Skolk ska föras in i betygen
Utbildningsminister Jan Björklund lade på måndagen fram regeringens förslag om att skolelevers skolk ska föras in i betygen.
2 aug 10

Pluggvåg ger svår bostadsbrist
Bostadsbristen bland studenter inför hösten ser ut att bli värre än någonsin. Sveriges förenade studentkårer (SFS) har inte statistiken klar, men det ser ut att bli en dyster prognos.
23 jul 10

Kritiserade högskoleregler ses över
Regeringen tänker se över de nya antagningsreglerna till högskolan - trots att de precis börjat gälla. Reglerna har fått kritik för att missgynna dels utländska studerande, dels äldre sökande.
21 jul 10

Elitprogram för forskare föreslås
Svensk forskning måste bli bättre och därför föreslår regeringens forskningsberedning, som leds av högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP), ett elitprogram för unga forskare.
21 jul 10

Universitet prismärker utbildningar
Ett läsår vid Uppsala universitet kommer att kosta vissa utländska studenter minst 80 000 kronor, har universitetsledningen beslutat. Prislapparna gäller för studenter från tredje land, det vill säga utanför EU/EES-området, från och med nästa läsår.
6 jul 10

Rödgröna vill ha betyg från sjuan
Oppositionen vill ha skriftliga omdömen från klass ett och betyg från årskurs sju. Det meddelade partiledarna för de rödgröna partierna vid en gemensam pressträff i Visby på tisdagen.
6 jul 10

JO-kritik mot skolförsäljning i Täby
Kommunstyrelsen i Täby kritiseras även av justitieombudsmannen (JO) för den uppmärksammade försäljningen av Tibble gymnasium. Tidigare har kammarrätten olagligförklarat affären.
30 jun 10

100 miljoner satsas på innovationskontor
Regeringen har beslutat satsa 100 miljoner kronor på innovationskontor vid 8 av landets universitet. Innovationskontoren ska hjälpa forskare att dra nytta av sina rön genom rådgivning om bland annat patentering, licensiering. De ska också bistå med rådgivning vid kontraktsforskning.
23 jun 10

Alliansen vill se vuxenfriskolor
Friskolor även för vuxenutbildning och försök med flexibel skolstart är ett par av de förslag som allianspartierna lägger fram inför valet.
22 jun 10

Universiteten inte jämställda
På de 8 senaste åren har antalet professorer vid universitet och högskolor ökat med 34 procent. Men könsfördelningen är lika sned idag som för 15 år sedan.
10 jun 10 – SCB: Personal vid universitet och högskolor 2009

Kanslern avgår, oense med Krantz
Universitetskansler Anders Flodström avgår. Orsaken är en konflikt med högskole- och forskningsminister Tobias Krantz om hur högskolans nya kvalitetsvärderingssystem ska utformas.
8 jun 10 – Pressmeddelanden om universitetskanslerns avgång

Var femte student har utländsk bakgrund
Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka vid de svenska högskolorna. Under läsåret 2008/09 hade 18 procent av dem som började studera vid högskolorna utländsk bakgrund. Det visar färsk statistik från Högskoleverket och SCB.
19 maj 10 – SCB: Utländsk bakgrund för studerande i högskoleutbildning 2008/09

Det blir betyg från årskurs sex
Nu blir det betyg från årskurs 6. Utbildningsminister Björklund medgav när han presenterade förslaget att han helst hade velat ha betyg redan från årskurs 4. Från höstterminen 2012 hoppas Björklund att hans förslag ska tillämpas.
18 maj 10 – Ds 2010:15

Få kvinnor i samhällskunskap
Män ägnas större uppmärksamhet än kvinnor i läroböckerna i samhällskunskap. Och det är långt ifrån självklart att begreppet jämställdhet presenteras och diskuteras. Det säger Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia som nu har granskat även läroböcker i samhällskunskap ur ett genusperspektiv.
6 maj 10 – SOU 2010:33

Legitimerade lärare kostar 260 miljoner
Bara legitimerade lärare ska få sätta betyg och bara legitimerade lärare ska få fast anställning i skolan. Därigenom ska statusen på läraryrket höjas.
5 maj 10 – Promemoria U2010/2818/S

Högskoleministern KU-anmäls
Forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz anmäls till KU för sitt sätt hantera propositionens om utvärderingen av högskolornas kvalitet. Regeringen visar bristande förtroende för Högskoleverket, vars oberoende hotas, skriver anmälaren Marie Granlund (S).
28 apr 10 – Statsrådet Tobias Krantz beredning av proposition rörande kvalitetsutvärderingssystem för högskolor

Skolpolitiken får IG
Göran Perssons omstöpning av gymnasieskolan i början av 1990-talet ledde in skolutvecklingen på ett nytt spår. Men de stolta målen har inte uppfyllts och statusen för yrkesutbildning är fortsatt låg, skriver Jonas Olofsson i boken Krisen i skolan (Boréa).
22 apr 10 – Jonas Olofsson: Krisen i skolan

Nya styrelser för lärosäten
Regeringen har utsett styrelserna för landets universitet och högskolor.
22 apr 10 – Promemoria 2010-04-21

Bolag som ska driva ESS bildat
Nu har staten bildat det bolag, ESS AB, som ska äga och driva den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source i Lund. Svenska staten är tillsvidare helägare av bolaget, men Danmark ska snarast bli delägare. Senare kommer även andra länder att bli delägare i bolaget.
21 apr 10

Storstaden lockar utexaminerade
De som har studerat på högskolor och universitet i storstadsregionerna stanna oftare kvar på studieorten efter utbildningen än de som studerat vid andra regioner.
21 apr 10 – Studenter och examina 2008/09.

Fler skolor stänger politiken ute
Många skolor stänger dörrarna för de politiska ungdomsförbunden. Statsminister Reinfeldt är kritisk och Moderata ungdomsförbundet tänker ta strid mot skolorna.
21 apr 10

Anmälningsplikt i skolan utreds
Missförhållanden i skolan måste anmälas. Det anser regeringen och tillsätter en utredare som ska lämna förslag på hur en allmän skyldighet att anmäla missförhållanden för personal i skolan, förskolan och skolbarnsomsorgen ska se ut.
20 apr 10 – Dir 2010:44

Skydd mot anlagda skolbränder
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått regeringens uppdrag att utveckla skyddet mot olyckor. En viktig uppgift blir att minska de anlagda skolbränderna.
14 apr 10 – Pressmeddelande

Förslag om lärarleg välkomnas
Regeringens förslag om yrkeslegitimation för lärare och förskollärare från den 1 juli 2012 välkomnas av lärarfacken såväl som av elever. Endast legitimerade lärare ska ges fast anställning och få sätta betyg.
12 apr 10 – Webbutsändning: Björklund om lärarlegitimation, Alliansen på DN Debatt: ”Vi inför yrkeslegitimation ...”, Prop 2009/2010:99

250 miljoner till Västra Götaland
Regeringen gör en satsning på jobb och omställning till Västra Götalandsregionen. Totalt satsas närmare 250 miljoner kronor på två år. Det blir 1000 nya utbildningsplatser inom yrkesutbildning och 500 nya högskoleplatser.
7 apr 10

Särskilda avtal för lärlingar
Lärlingar ska kunna vara anställda och få lön under studietiden, men det är inget obligatorium. En lärlingsplats ska inte automatiskt leda över i en fast anställning. Det föreslår Irene Wennemo, utredningschef på LO:s näringspolitiska enhet, som på onsdagen lade fram sin utredning om hur ett lärlingssystem ska utformas.
7 apr 10 – SOU 2010:12

Stora universitet bäst igen
Stora universitet och specialhögskolor får högst betyg i den senaste rankningen av svenska lärosäten.
6 apr 10 – Urank, topplista 2009

Färre lärare per elever
Antalet lärare per elever i landets skolor har minskat en aning på ett år, då Skolverket gjorde sin senaste mätning.
29 mar 10 – Skolverkets lärarstatistik 2010

60 inriktningar i ny gymnasieskola
Stockholm När höstterminen börjar nästa år börjar också den nya gymnasieskolan att gälla. Nu har regeringen beslutat att det ska finnas hela 60 olika nationella inriktningar i de 18 nationella programmen. I dag finns 35 inriktningar, skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.
28 mar 10 – Pressmeddelande 2010-03-28

Sekretess i skolan utreds
Lagstiftningen om sekretess i skolväsendet ska ses över med anledning av kraven på ökad skriftlig dokumentation om elevers och andra enskildas personliga förhållanden.
25 mar 10 – Dir 2010:25

Ökad arbetstid för lärare
Regeringens skolreformer kommer att öka arbetsbelastningen på lärare i grundskolan och gymnasiet, enligt Lärarnas riksförbund (LR).
24 mar 10

Mer kunskap och disciplin
Högre kunskapskrav och bättre disciplin. Det är ledorden för utbildningsminister Jan Björklund, när han nu lägger fram propositionen om den nya skollagen.
24 mar 10 – Prop 2009/2010:165

Nej till självständiga lärosäten
För drygt ett år sedan föreslog Daniel Tarschys att universitet och högskolor skulle bli ”självständiga lärosäten”. Redan i titeln på den statliga utredningen som han ledde låg ett perspektiv och en ambition. Av detta finns det inte mycket kvar när Tobias Krantz lägger fram regeringens proposition.
23 mar 10 – Prop 2009/2010:149

Högskolor får kvalitetsbonus
Regeringen vill belöna de högskolor som håller hög nivå på sina utbildningar. Alla utbildningar som leder till examen ska utvärderas. De som får bäst omdöme på en tregradig skala bör få extra anslag.
23 mar 10 – Prop 2009/2010:139

skollöp1
Hej, det här skol-löpet innehåller bla en notis om skolk, en artikel om skolverkets förslag till nya gymnasieprogram, en artikel om regeringens förslag till ny lärarutbildningen - men politiken.se erbjuder mer än så - testa själv! Din skola erbjuds att prenumerera. Priset är 4500 kr/år för stora gymnasier, 2250 kr/år för mindre gymnasier, 450 kr för grundskolor. Testa - prenumerera!
19 mar 10

Föräldrar straffas för sonens skolk
Ett föräldrapar i Helsingborg har dömts att betala 10 000 kronor i vite för att sonen inte är i skolan.
19 mar 10

Positiv särbehandling tas bort
Regeringen föreslår att den positiva särbehandlingen vid antagning till högskolan ska avskaffas. Regeringen meddelar riksdagen i en skrivelse om sitt beslut.
18 mar 10 – Pressmeddelande: Positiv särbehandling vid antagning till högskolan föreslås avskaffas den 1 augusti 2010

Hårdare studiemedelskrav
Regeringen föreslår nya regler för studiemedel. Samma regler ska gälla för studier utomlands som i Sverige och CSN ska bli effektivare att driva in obetalda studieskulder är två av förändringarna.
17 mar 10 – Prop 2009/2010:141

Svårt att hitta bra förstajobb
43 procent av de nyutexaminerade från högskolan har inte fått något kvalificerat jobb, är arbetslösa eller studerar vidare ännu 7 – 12 månader efter examen. Detta tar Svenskt Näringsliv till intäkt för att kräva större inflytande i högskoleutbildningen.
16 mar 10 – Fyra av tio utan kvalificerat jobb efter examen

Självvalda styrelser
Regeringen föreslår i en proposition att regeringen i framtiden inte längre ska tillsätta styrelseledamöter i de forskningsstiftelser som bildades med hjälp av löntagarfondspengar.
11 mar 10 – Prop 2009/2010:136

Gymnasieingenjörer från 2012
De elever som idag går i årskurs två på gymnasiets tekniska program kommer att erbjudas ett extra år på gymnasiet för att bli gymnasieingenjörer. Den förväntade bristen på tekniskt kompetens i näringslivet ligger bakom förslaget från Utbildningsdepartementet.
4 mar 10 – Promemoria: Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Idel män i skolämnet historia
Mannen är styrande och norm i skolans historieböcker. I fyra granskade läroböcker namnges 62 kvinnor och 930 män. I en av dessa nämns ingen svensk kvinna vid namn efter Ulrika Eleonora, vars regering tog slut 1720.
24 feb 10

Utländska studenter ska betala
Studieavgifter för utländska studenter införs i Sverige höstterminen 2011. Det är innebörden i den proposition som regeringen lämnar till riksdagen i dag.
24 feb 10

Kvinnor tar över manliga utbildningar
Det blir allt mindre relevant att tala om ”kvinnliga” respektive ”manliga” eftergymnasiala utbildningar, enligt SCB. Fram till år 2030 kommer kvinnorna att dominera på många traditionellt manliga utbildningar.
24 feb 10 – Pressmeddelande: Allt fler kvinnor i traditionellt manliga utbildningar

Kommunala skolor sätter nivån
Om en kommun skjuter till mer pengar till de kommunala skolorna, måste den också öka bidragen till privata skolor lika mycket. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
23 feb 10 – Lagrådsremiss: Bidragsvillkor för fristående verksamheter

Protester mot religionsundervisning
Den nya kursplanen i religionskunskap i grundskolan vållar protester. Kritiker anser att Skolverket tar bort centrala inslag i den gamla kursplanen som belyser kristendomens betydelse för svensk historia.
18 feb 10 – SR: Ekot

Specialiseringen blir tydligare
Skolverket har lagt fram sitt förslag till innehållet i den nya gymnasieskolans utbildningsprogram. Programmen i det nya gymnasiet blir mer specialiserade än dagens.
16 feb 10 – Skolverket: Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m.

Hårdare krav på blivande lärare
Lärarutbildningen ska bli längre och mer differentierad. Det blir hårdare inträdeskrav och en allmän lärarexamen ersätts av fyra. Läraryrket har förlorat i status och allt färre väljer att utbilda sig till lärare. Med propositionen om en ny lärarutbildning hoppas regeringen komma till rätta med problemen.
11 feb 10 – Prop 2009/2010:89

Alla flyktingbarn ska vara välkomna i skolan
Alla barn som vistas illegalt i Sverige ska få gå i skolan. Det föreslås i en utredning av Margareta Åberg som lades fram på tisdagen. Men det blir ingen skolplikt, utan ett erbjudande.
2 feb 10 – SOU 2010:5

Hobbykurser granskas
Högskoleverket ska granska ”hobbykurser” på högskolan. Det har kommit uppgifter om att det finns kurser på högskolan som är av hobbykaraktär och ligger på en nivå som inte uppfyller kraven inom högskolan.
28 jan 10

225 miljoner till Skolverket
Skolverket får 225 miljoner kronor för att genomföra alla de reformer på skolans område som beslutats. Pengarna ska användas till att utbilda lärare om de nya reglerna inom skolans värld.
26 jan 10

Teaterhögskolan och DI slås ihop
Agneta Stark, rektor vid högskolan i Dalarna blir ordförande för den kommitté som ska förbereda sammanslagningen av Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska Institutet (DI) till en ny högskola.
21 jan 10 – Pressmeddelande: Kommitté ska förbereda sammanslagningen av Dramatiska institutet och Teaterhögskolan

Regeringen stoppar lägre elevpeng
De fristående gymnasieskolorna får behålla den nuvarande ersättningen för sina utbildningar. Efter kritik har regeringen beslutat att stoppa 2010 års riksprislista som hade inneburit avsevärt lägre ersättning till friskolorna.
18 jan 10 – Pressmeddelande: Oförändrade ersättningar till friskolor

Slut på könskvotering vid högskolor
Regeringen avskaffar könskvoteringen inom högskolan. Inom kort skickas ett förslag ut på remiss om att ändra högskoleförordningen så att positiv särbehandling tas bort. "Utbildningssystemet ska öppna dörrar - inte slå igen dem i ansiktet på studiemotiverade unga kvinnor", skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) på DN-debatt.
13 jan 10

Tre svenska universitet på topp 100
Tre svenska universitet hörde 2009 till de 100 bästa i världen: Karolinska Institutet på plats 50, Uppsala universitet (76) och Stockholms universitet (88).
7 jan 10

Obehöriga lärare ska bort
Det blir förbjudet att fastanställa obehöriga lärare i skolan, enligt förslaget till ny skollag som utbildningsminister Jan Björklund presenterade på tisdagen. Idag är 20 procent av lärarna obehöriga, hälften av dem har fast anställning.
15 dec 09 – Lagrådsremiss: Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

Råd för utvärdering av utbildning
Ett råd för utvärdering och analys av utbildning bör tillsättas. Skolverket bör få ökat ansvar för att sprida forskningsresultat till skolan och dem som är verksamma inom skolan. Det föreslår Rolf Sandahl som utrett formerna för utvärdering av utbildning.
9 dec 09 – SOU 2009:94

Mera matematik för blivande lärare
Alla blivande låg- och mellanstadielärare ska läsa minst en termin matematik i sin lärarutbildning. Det är ett förslag som ingår i den kommande propositionen om lärarutbildningen.
9 dec 09

SFI på folkhögskolan
Regeringen föreslår att folkhögskolor ska kunna ordna svenskundervisning för invandrare (sfi). Regeringen föreslår också att enskilda utbildningsanordnare ska under vissa villkor få utfärda betyg när vuxenutbildning läggs ut på entreprenad.
8 dec 09

Tidsbegränsning av sfi utreds
Hur kan en tidsbegränsning av rätten till svenskundervisning för invandrare (sfi) förbättra integrationen? Den frågan ska en utredning, som regeringen tillsätter, fundera på.
8 dec 09 – Dir 2009:117

Linköping och Göteborg bäst
De stora svenska universiteten har generellt bra kvalitet i sitt eget kvalitetsarbete. Den slutsatsen drar Högskoleverket efter att ha granskat hur sex stora universitet arbetar med sitt interna kvalitetsarbete. Universiteten är de i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
7 dec 09

Rekordår för universiteten
Läsåret 2009/10 kan bli ett rekordår för landets universitet och högskolor med över 100 000 nyregistrerade studenter. Denna hösttermin har närmare 80 000 personer börjat studera, vilket är en ökning med hela 20 procent jämfört med förra hösten. Allt talar också för att ökningen fortsätter till våren, eftersom anmälningarna strömmade in i en ovanligt stor omfattning.
3 dec 09

Gymnasieingenjörer ska börja utbildas
Gymnasieingenjörsexamen ska återinförs, föreslår regeringen. Orsaken är den stora bristen på tekniker i industrin och den bara ökar. År 2030 finns bara hälften så många tekniker som industrin då vill ha.
1 dec 09 – Presskonferens

Stor ökning av sökande till högskolan
Inför höstterminen 2009 sökte 121 100 personer som inte tidigare hade studerat vid högskolan till universitet och högskolor. Det är 27 000, eller 29 procent fler, än vid höstterminen 2008.
19 nov 09 – Pressmeddelande: Flest 19-åringar bland sökande till högskolan

Klasskillnaderna ökar i skolan
Eleverna som lämnar grundskolans nionde klass har i genomsnitt högre poäng idag än för tio år sedan. Samtidigt saknar fler elever som går ut årskurs 9 behörighet för gymnasiet. Skillnaderna mellan olika elevgrupper ökar.
18 nov 09 – SCB: Tema: Barn Barn i dag – En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt

Elektroniska pliktleveranser
Alla som publicerar något på Internet ska lämna pliktexemplar av det publicerade till Kungliga Biblioteket. Precis som kravet att ett exemplar av allt som trycks i Sverige ska samlas in ska nu också det som publiceras elektroniskt räddas åt eftervärlden.
18 nov 09 – Ds 2009:61

Fp kräver förstatligad skola
Folkpartiets styrelse har lagt fram sina förslag till partiets framtida politik inför landsmötet. Några av kraven är: Folkomröstning om euron under nästa mandatperiod, skolan ska förstatligas och fortsatt satsning på kärnkraft.
12 nov 09 – Agenda för tillväxt Folkpartiets partistyrelses förslag till allmänpolitisk inriktning till landsmötet 2009-11-04

Rätt att ompröva betyg utreds
Med mera betyg i skolan kommer också kravet på att betygen ska kunna prövas. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska lämna förslag på hur eleverna ska kunna få sina betyg omprövade.
12 nov 09 – Dir 2009:102

60 miljoner till innovationskontor
Regeringen satsar 60 miljoner kronor på innovationskontor vid åtta av landets universitet. De ska hjälpa forskare med att dra nytta av sina forskningsresultat. Det kan handla om rådgivning om patent, licensiering och kontraktsforskning. I framtiden ska de 8 innovationskontoren dela på 50 miljoner kronor per år.
12 nov 09

Nej tack till lärlingsutbildning
Arbetsmarknadens parter och olika branscher slår vakt om den skolförlagda yrkesutbildningen som grundmodell för yrkesutbildning. Lärlingsutbildningen som nu pågår på försök bedöms inte vara tillräckligt flexibel.
5 nov 09 – SOU 2009:85

Flexibel skolstart ska utredas
Regeringen tillsätter en utredning om en försöksverksamhet med flexibel skolstart. Barn ska kunna börja grundskolan från det år de fyller 6 år till vårterminen det år de fyller 8. Barn ska ges möjlighet att börja skolan vid flera tillfällen än då höstterminen börjar.
4 nov 09

Tveksamt jämställdhetsarbete
Delegationen för jämställdhet i högskolan har fördelat 25 miljoner kronor till 14 universitet och högskolor och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) för sitt arbete med att främja jämställdhet i högskolan.
3 nov 09 – Bilaga: Delegationen för jämställdhet i högskolan

Forskarutbildning för förskollärare
Regeringen satsar 27 miljoner kronor på forskarutbildning för förskollärare. Den satsningen ingår i Förskolelyftet som disponerar 600 miljoner kronor under åren 2009-2011. Det är framförallt inriktat på barns språkliga och matematiska utveckling.
3 nov 09

Nya ledamöter i forskningsberedningen
Regeringen har utnämnt nya ledamöter i forskningsberedningen som är rådgivande till regeringen i forskningspolitiska frågor. Nu ska dess arbete breddas till att också omfatta att ta fram analyser och underlag.
29 okt 09 – Pressmeddelande: Regeringen utser forskningspolitiska rådgivare

Fuglesang i Teknikdelegationen
Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz har utsett Christer Fuglesang till ny ledamot i regeringens teknikdelegation. Dess uppdrag är att öka ungdomars intresse för att utbilda sig i matematik, naturvetenskap, teknik och IT.
14 okt 09

Rektorer ska utbildas
Nyanställda rektorer ska få utbildning i sitt yrke. Kommuner, landsting men också huvudmän för friskolor ska bli skyldiga att utbilda sina nyanställda rektorer, enligt en proposition som regeringen lägger fram.
14 okt 09 – Prop 2009/2010:27

VR kräver open access
Från och med nästa år kräver Vetenskapsrådet att forskarna lovar att publicerar sitt material fritt tillgängligt för allmänheten, annars blir det inte några forskningsbidrag.
12 okt 09 – Vetenskapsrådet kräver fri tillgång till forskningsresultat

En forskningsmiljard är fördelad
I förra året forskningsproposition flaggades för stora nysatsningar på forskning. I årets budget redovisas hur den första forskningsmiljarden fördelas i detalj, bland annat har regeringen lagt ett formellt förslag som överensstämmer med det detaljerade förslag som forskningsmyndigheterna presenterade i juni.
1 okt 09 – Prop 2009/2010:1

Bibliografiska metoder ska utredas
I förra årets forskningsproposition föreslogs att de direkta forskningsanslagen till universitet och högskolor, de så kallade fakultetsanslagen, skulle fördelas utifrån hur många vetenskapliga artiklar som producerades vid respektive lärosäte.
1 okt 09 – Prop 2009/2010:1

Studieavgifter för tredjelandstudenter
I budgetpropositionen föreslås att studenter från tredjeland ska betala studieavgifter. Det drabbar naturligtvis studenterna. Men det påverkar också lärosätenas ekonomi. Här är listan.
1 okt 09 – Prop 2009/2010:1

Så fördelas studieplatserna
Den ekonomiska krisen har bidragit till att fler söker högre utbildning. Antalet behöriga förstahandssökande ökade med 17 procent mellan hösten 2008 och 2009, medans antalet studieplatser ökade med 13 procent. Regeringen föreslår 10 000 nya platser från 2010.
1 okt 09 – Prop 2009/2010:1

VR:s styrelsen utses på nytt sätt
Regeringen föreslår i en proposition ett nytt system för hur forskarsamhällets representanter i Vetenskapsrådets styrelse ska utses. De ska inte längre väljas.
29 sep 09 – Prop 2009:18

Att överleva som lärare
Varför är äldre lärare så bittra på skolan? I en ny bok ger Gunnar Ohrlander svaret och samtidigt får yngre lärare ett hopp om att kunna skapa en bra skola, skriver Knut Lindelöf. De senaste årens debatt om betyg, flum och kunskapskontroll sätts i ett sammanhang.
24 sep 09 – Ohrlander, Gunnar: Den gudarna älskar

Kreativiteten är granne med kaos
Kreativa miljöer är inte beständiga - de skiftar i tid och rum, konstaterar professorn i ekonomisk geografi Gunnar Törnqvist. Kreativitet frodas i instabila och riskfylla skeden och trivs inte i hierarkier och regelverk.
24 sep 09 – Törnqvist, Gunnar: Kreativitet i tid och rum - processer, personer, platser

Hårdare krav på behöriga lärare
Kravet på behöriga lärare skärps kraftigt i den nya skollagen som utbildningsminister Jan Björklund (FP) lägger fram i vår. Det kan bli ett stopp för att obehöriga lärare får fast anställning.
23 sep 09

Forskningsprogram om den ideella sektorn
Regeringen satsar 22 miljoner kronor årligen i ett tioårigt forskningsprogram om den ideella sektorns betydelse och det civila samhällets roll och villkor.
17 sep 09

350 kronor mer till studenter
Regeringen vill höja studiemedlen så att en student med fullt studiemedel får 350 kronor mer i plånboken per månad efter nyår. Året därpå vill regeringen också höja fribeloppet.
14 sep 09

Studieavgift för utländska studenter
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att utomnordiska studenter ska betala studieavgifter från och med hösten 2011. Och avgifterna kan bli ganska höga.
11 sep 09 – Pressmeddelande 10 september 2009

Läkarutbildningen ökar med 30 platser.
Det blir 30 nya platser i läkarutbildningen nästa år. De fördelas mellan Uppsala och Linköping. Ökningen ingår i en långsiktig ökning av antalet platser i läkarutbildningen som år 2015 ska ha gett 165 nya platser.
3 sep 09

Betygsinflationen har ökat kraftigt
Andelen gymnasieelever som får mvg i alla ämnen, det vill säga 20,0 i slutbetyg, har ökat 28 gånger på tio år. Det har skapat rättsosäkerhet och orättvisor, och intagningen till högskolorna fungerar inte som den borde, skriver Magnus Henrekson och Jonas Vlachos.
17 aug 09 – Betygsinflation, DN Debatt-artikel

Ska lärlingar vara anställda?
Regeringens ambition att införa ett lärlingssystem i den gymnasiala yrkesutbildningen innebär nu att lärlingars rättsliga ställning på arbetsplatser måste utredas.
13 aug 09 – Dir 2009:70

Många nedlagda skolor
Förra läsåret lades 70 grundskolor ned, vilket är det högsta antalet nedläggningar sedan 1999. Oftast rör det sig om mindre skolor i glesbygd och tätorter kring städerna.
3 aug 09

Jobbrist lockar män till skolbänken
Lågkonjunktur i ekonomin skapar högtryck på högskolorna. Allt fler män sätter sig på skolbänken när det saknas jobb.
23 jul 09

Väljarna prioriterar skolan
Skolan har seglat upp som en av de viktigaste frågorna när svenskarna ska välja parti.
28 jun 09

Pressdebatt om resurskrisen för humaniora
Den humanistiska undervisningen och forskningen är inne i en ond cirkel. Färre studenter leder till minskade resurser. Krympande forskningsanslag gör det svårare att bedriva forskning vilket i sin tur leder till ännu sämre resurstilldelning. Principerna för resurstilldelningen står i fokus för en debatt som förs på DN:s kultursida.
24 jun 09 – Debatt om humaniora på DN:s kultursida juni 2009

Förslag om studiemedelsspärr sågas
Förslaget om en ny tidsspärr för studiemedel sågas av Högskoleverket. Spärren får ingen annan effekt än ökad byråkrati, hävdar verket.
23 jun 09 – HSV:s remissvar

Tobias Krantz ny forskningsminister
Tobias Krantz efterträder Lars Leijonborg som högskole- och forskningsminister. Hans främsta merit är att han är "arkitekten bakom alliansregeringens forskningspolitik", enligt utbildningsminister Jan Björklund.
17 jun 09 – Pressträff, webb-tv

Jätteanslag till teknik, medicin och klimat
Fem miljarder kronor i extra forskningsanslag delas ut fram till 2012. Aldrig tidigare har så mycket pengar delats ut vid en enskild utlysning. Nu har de statliga vetenskapsråden pekat ut vilka 43 projekt som får pengar. Beviljningsgraden var mycket hög, 38 procent.
16 jun 09 – VR: Rekommendation till finansiering av strategiska forskningsområden

Samma krav på alla skolor
Lika villkor för friskolor och kommunala skolor. Också friskolor tvingas erbjuda eleverna skolbibliotek och skolhälsa. De ska följa samma läroplaner som de kommunala. Skolinspektionen ska kunna stänga skolor och granska alla ekonomiska bidrag till friskolor.
16 jun 09 – Ds 2009:25

Konfessionella skolor tillåts
Konfessionella skolor förbjuds inte, men undervisningen får inte vara konfessionell. Det är ett förslag i den skollag som utbildningsminister Jan Björklund lade fram på måndagen.
16 jun 09 – Ds 2009:25

Leijonborg avgår
Lars Leijonborg avgår. Han lämnar posten som forskningsminister efter 40 år i politiken. Det dröjer några dagar innan efterträdaren utses. Men det blir en ny forskningsminister, inte en stor ommöblering av regeringen, säger Folkpartiledaren Jan Björklund
11 jun 09 – Presskonferens med Lars Leijonborg, webbsändning

Lennart Nilsson får professors namn
Regeringen har beslutat att ge fotografen Lennart Nilsson hedersutmärkelsen "professors namn". Det är en hederstitel som kan delas ut för att belöna insatser utanför den akademiska världen, men som har stor folkbildande betydelse.
5 jun 09

Svensk satsning på raketprogram
Sverige satsar närmare 300 miljoner kronor till år 2011 i ett europeiskt bärraketprogram. Rymdstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att gå med i de tre bärraketsprogrammen ARTA, Ariane-5 Post-ECA och FLPP (Future Launcher Preparatory Programme) som drivs inom ramen för Europeiska Rymdstyrelsen (ESA).
4 jun 09

Vetenskapsrådet gör tummen ner
Vetenskapsrådet kritiserar den resursfördelningsmodell som presenterades i forskningspropositonen: citeringar är viktigare än publiceringar; humaniora och samhällsvetenskap bör lyftas ut ur modellen.
1 jun 09 – VR: Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning

Skolan ska utbilda entreprenörer
Skolan ska utbilda eleverna till entreprenörer. Det blir lika viktigt som att ge elverna kunskaper. I de kommande läroplanerna för grundskolan och gymnasiet ska färdigheter som är avgörande för entreprenörskap lyftas fram.
28 maj 09 – Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Vården hotar forskningen
Vården hotar att konkurrera ut den kliniska forskningen vid universitetssjukhusen, enligt en ny utredning. För att råda bot på läget vill utredaren ombilda sjukhusen och sätta forskningen i fokus.
9 maj 09 – SOU 2009:43

Björklunds nya gymnasium
Gymnasieskolan görs om. Det ställs högre krav för att komma in på gymnasiet. Det blir mindre teoretiska ämnen på yrkesprogrammen. De över 8 000 lokala kurserna avskaffas. Näringslivet får ökat inflytande över yrkesutbildningen.
28 apr 09 – Lagrådsremiss: En ny gymnasieskola

Fler studerar på högskolan
Antalet studenter på högskolan ökar igen. Förra läsåret ökade antalet nya studenter med 6 000. Men antalet examina minskar. Antalet utexaminerade ingenjörer är det lägsta på tio år.
23 apr 09 – Pressmeddelande: Fler studerar vid högskolan igen

Färre studenter pluggar utomland
De senaste åren är det faktiskt ett sjunkande antal svenska studenter som läser en termin eller ett läsår utomlands, noterade högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg när han presenterade en proposition om internationalisering av högre utbildning.
2 apr 09 – Prop 2008/2009:175

Vem utbildar för företagshälsovården?
Regeringen inrättar en delegation med uppgift att upphandla magister- och masterutbildningar i företagshälsovård. På sikt ska utbildningarna i företagshälsovård föras över till högskolan.
2 apr 09 – Dir 2009:18

Neutronforskning lokaliseras till Lund
I vår väntas beslut om var den nya europeiska neutronforskningsanläggningen ESS ska ligga. Lund är en het kandidat och har fått högsta betyg av en utvärdering som gjorts av en internationell utvärderingsgrupp (ESFRI).
2 apr 09

Rätten till studiemedel kortas till fyra år
Studiesociala kommittén föreslår många förändringar för studenter i sitt betänkande till Lars Leijonborg (FP). Både att studiemedlet ska höjas med 400 kr i månaden men också att rätten till studiemedel ska kortas från nuvarande sex år till fyra år.
2 apr 09 – SOU 2009:28

Nej till fler universitet
Regeringen kommer att avslå ansökningarna från de högskolor som vill uppgraderas till universitet, uppger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.
14 mar 09 – Prop 2008/2009:134

Gemensamma examina
Regeringen vill införa en ny typ av akademisk examen, "gemensam examen". En sådan ska kunna utfärdas gemensamt av två universitet eller högskolor som tillsammans har arrangerat en utbildning.
11 mar 09 – Lagrådsremiss: Gemensamma examina

Svårt att göra högskolan jämställd
Trots att regeringen och högskolan har avancerade målsättningar för att skapa en jämställd högskola har ganska lite hänt de senaste tio åren. Högskolan är könssegregerad.
11 feb 09 – Dir 2009:7

Förskola för treåringar
Regeringen föreslår nu en barnomsorgspeng och att kommunerna måste ordna förskola från det att barnen fyller tre år.
10 feb 09 – Prop 2008/2009:115

FP kritiseras för nytt språkutspel
En arbetsgrupp inom Folkpartiet ville avbryta försök med ämnesundervisning på andra språk än svenska. Men efter hård kritik från både opposition och det egna ungdomsförbundet tar partiledaren avstånd från förslaget.
2 feb 09

Skolverket tar fram nya kursplaner
Regeringen ger Skolverket i uppdrag att utarbeta nya kursplaner för Grundskolan. Verket ska också ta fram förslag på de kunskapskrav som ska gälla för de nya betygen som regeringen vill införa.
29 jan 09 – Regeringsbeslut 2009-01-22

Studenter vill ha högre studiemedel
Studenterna kräver högre studiemedel, 900 kronor mer i månaden. Det visar en undersökning som TCO och Sveriges förenade studentkårer, (SFS) har gjort.
20 jan 09

1240 högskoleplatser flyttas
Regeringen flyttar 1240 utbildningsplatser i högskolan till Västsverige för att motverka krisens verkningar.
20 jan 09

Växjö och Kalmar går ihop
Universitetet i Växjö och högskolan i Kalmar ska slås ihop - det nya namnet blir Linnéuniversitetet. Det nya universitetet ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2010. Initiativet till sammanslagningen kommer från de båda lärosätena.
11 dec 08 – Dir 2008:146

Läro- och kursplaner ska bli tydligare
Styrningen av skolan har misslyckats. Det konstaterade utbildningsminister Jan Björklund (fp) när han presenterade propositionen om målstyrningen i grundskolan. Det ska bli tydligare läroplaner och kursplaner och fler nationella prov.
10 dec 08 – Prop 2008/2009:87

Självständiga lärosäten föreslås
Universitet och högskolor bör ges självständig status för att slippa be regeringen om lov för att bland annat ta emot donationer, ingå avtal, äga egendom och starta företag. Det föreslår autonomiutredningen som överlämnas till regeringen på måndagen.
8 dec 08 – SOU 2008:104

Lärarutbildning reformeras
De hårt kritiserade lärarutbildningarna stöps om i grunden. Det blir en återgång till en äldre examensordning med två examina och åtta inriktningar. Några inriktningar förlängs, andra kortas. Det blir mer specialisering. Lärarutbildningar på vissa orter profileras, andra läggs ner. Utredningsförslaget kommer från Sigbrit Franke.
3 dec 08 – SOU 2008:109

Yrkesutbildningar under samma tak
Yrkeshögskolan kan bli verklighet under nästa år. Alla eftergymnasiala yrkesutbildningar ska samlas under ett tak och även vissa specialutbildningar, som pilotutbildningen, kommer att ingå under Yrkeshögskolan.
27 nov 08 – Prop 2008/2009:68

”Gärna vinst bara kvaliteten är hög”
Hög kvalitet på undervisningen är viktigare än vem som är skolans huvudman och om verksamheten genererar vinst, framhöll utbildningsminister Jan Björklund när friskolor diskuterades under tisdagens riksdagsdebatt.
26 nov 08 – Snabbprotokoll 2008/2009:35

Vetenskapsrådet ska kolla forskningsfusk
Vetenskapsrådet ska de närmaste två åren hantera frågor som rör forskningsfusk och oredlighet i forskning. Det gäller fram tills dess att det nya organet för detta ändamål, som föreslog i forsknings- och innovationspropositionen, finns på plats.
20 nov 08

Gemensamma examina
Som ett led i EU-anpassningen har en statlig utredare presenterat förslag om "gemensamma examina" (joint degrees), som ska som kunna utfärdas av universitet som samarbetar.
13 nov 08 – Ds 2008:80

Lärlingskommitté utsedd
Skolverkets generaldirektör Per Thullberg har förordnats till ordförande i den Nationella lärlingskommitté som ska vara ett rådgivande organ för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Per Thullberg är professor i historia och har tidigare varit rektor för Södertörns högskola.
6 nov 08

Sexgradig betygsskala dröjer
Nu lägger utbildningsminister Björklund fram propositionen om en ny betygsskala. Den nya sexgradiga skalan kan inte införas förrän läsåret 2011/2012. Under tiden ska nya läroplaner och kursplaner utarbetas liksom nya betygskriterier.
6 nov 08 – Prop 2008/2009:66

Skolforskning ska utvecklas
Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har i två års tid gått fram som en furie. Han har sagt att vi i "Sverige har världens största ordningsproblem, mest skolk i hela världen, mest sena ankomster i hela världen, mest skadegörelse i hela världen och det grövst och mest kränkande språkbruket, inte minst mot flickor, i hela världen".
6 nov 08 – Dir 2008:132

Ökad risk för nedlagda skolor
När elevkullarna minskar ökar risken för att skolor läggs ner. Kommunerna måste därför se till att ha beredskap så att de snabbt kan ta emot fler elever, uppmanar Skolverket.
3 nov 08

De stora universiteten tar hem potten
Regeringen lanserar en ny modell för hur forskningsanslagen ska fördelas. Karolinska Institutet, Lunds och Uppsala universitet blir vinnare. De "nya" universiteten i Sundsvall, Karlstad, Örebro och Växjö blir förlorare. Regeringen gör också strategiska satsningar på medicin, teknik och klimatforskning - den humanistiska forskningen blir lottlös.
23 okt 08 – Prop 2008/2009:50

Regeringen höjer yrkesutbildsanslag
Det ska bli möjligt att utbilda sig till bilmekaniker, undersköterska och byggnadsarbetare efter att man fyllt 20 år. Regeringen höjer utbildningsanslagen, nu med fokus på yrkesutbildningar.
1 sep 08 – Pressmeddelande publicerat på DN Debatt

Björklund vill ha ny statistik
Kritiken mot utbildningsminister Jan Björklunds sätt att använda statistik om den svenska skolan har nu lett till att Skolverket får i uppdrag att ge sin syn.
29 aug 08 – Kritisk granskning av Björklunds beskrivningar av problemen i den svenska skolan

5 miljarder till forskningen
Regeringen vill stärka den svenska forskningen och höjer forskningsanslagen rejält i statsbudgeten. Mest pengar går till medicin, teknik och klimatfrågor. Men även humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får ökade anslag.
28 aug 08 – PM: storsatsning på svensk forskning

Var tionde elev fick IG
Mer än var tionde elev som gick ut nian i våras saknar godkända betyg i svenska, matte eller engelska. Orsaken är att skolan är dåligt anpassad efter eleverna, tycker Skolverket.
26 aug 08

Nej till tio år i grundskolan
Skolverket säger nej till förslaget om ett tionde år i grundskolan för de elever som inte klarat gymnasieskolans inträdeskrav. Risken är att eleverna skolkar ut sig, enligt Skolverket.
26 aug 08

Sverige utbildar för få ingenjörer
Intresset för högskoleutbildningar i matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik måste öka, anser regeringen och tillsätter därför en delegation med uppgift att öka intresset. Särskilt ska kvinnors intresse ökas.
14 aug 08 – Dir 2008:96

Svenska ungdomar pressade i skolan
Svenska 15-åringar känner sig mer pressade i skolan än jämnåriga ungdomar i andra länder.
24 jun 08

Universitetsstudier avgiftsbeläggs
Sverige inför avgifter för utomeuropeiska studenter. Det beskedet ger nu högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp). Men organisationen Sveriges förenade studentkårer är starkt kritisk.
23 jun 08

Högskolor vill slås samman
Högskolan i Kalmar och universitetet i Växjö vill gå samman i ett lärosäte.
18 jun 08

Betyg redan i ettan
Skriftliga omdömen från första klass införs redan i höst, beslutade regeringen på måndagen. De skolor som vill kan utforma omdömena som betyg, något som får kritik från flera håll.
10 jun 08

Färre män blir lärare
Fler manliga studenter än kvinnliga väljer att hoppa av lärarutbildningen, visar nya siffror från Högskoleverket. Det gör att könsfördelningen i det kvinnodominerade yrket snedvrids ännu mera.
4 jun 08 – Högskoleverket: Analys av antagningen till lärarhögskolorna

Kvinnor som forskar särbehandlas
Allt fler kvinnor börjar forska. Men på universitet och högskolor möter de oftare än männen en bister verklighet, visar en rapport från Högskoleverket.
4 jun 08 – Högskoleverket: Doktorandspegeln 2008

Leijonborg vill ha rankinglistor
Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) vill att universitet och högskolor ska jämföras och rankas. Högskoleverket får i uppdrag att analysera hur en kvalitetsrankning skulle kunna utformas.
4 jun 08 – HSV: Rankning av universitet och högskolor

Fp kräver skolbibliotek till alla
Att elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek bör slås fast och regleras i skollagen. Det föreslår Cecilia Wikström, vice ordförande (fp) i kulturutskottet och Christer Nylander, ledamot i utbildningsutskottet (fp) i folkpartiets rapport "Skolbibliotek för alla".
4 jun 08

Nationella prov för tredjeklassare
Nästa läsår införs nationella prov och kunskapsmål i matematik och svenska för eleverna i årskurs 3. Alla tredjeklassare ska bland annat kunna stava vanliga ord och addera och subtrahera tal upp till 200.
3 jun 08

53-timmarsvecka för högskolans lärare
Många högskolelärare knäar av arbetsbördan. I genomsnitt jobbar de 53 timmar i veckan - och hinner ändå inte med. Det är byråkratin som stjäl tid från studenterna och forskningen.
29 maj 08 – Frihetens pris – ett gränslöst arbete

Legitimation för lärare föreslås
Endast legitimerade lärare ska få undervisa i skolan, sätta betyg och handleda blivande lärare, föreslår en utredning som får stöd från lärare och politiker.
27 maj 08 – SOU 2008:52

Obehöriga lärare nekas fasta jobb
Endast behöriga lärare ska kunna få fasta jobb på skolor, föreslår en statlig utredning. Förslaget, som ska presenteras i en utredning inom kort, stöds av utbildningsminister Jan Björklund (fp).
26 maj 08

Elitklasser tillåts på prov
Gymnasieklasser för särskilt begåvade elever ska tillåtas på prov, enligt ett förslag från regeringen. Socialdemokraterna är kritiska medan lärarfacken är positiva.
24 maj 08

Blocköverskridande samtal om skolan
Socialdemokraterna föreslår en 10-årig överenskommelse med regeringen om skolan. Men utbildningsminister Jan Björklund backar inte om skriftliga omdömen i årskurs 1.
19 maj 08

Björklund satsar på skolhälsovård
Utbildningsminister Jan Björklund vill fördubbla antalet skolsköterskor och skolkuratorer. För att lika villkor ska gälla i hela landet, vid både kommunala skolor och friskolor, vill han skärpa skollagen.
26 apr 08

Kortare yrkeslärarutbildning
Det råder brist på yrkeslärare. Genom att förkorta utbildningstiden för blivande lärare vill utbildningsminister Jan Björklund åtgärda problemen.
24 apr 08 – Dir 2008:41

Lärarutbildningar får underkänt
Men är än tredje lärarutbildning håller för låg nivå för att få kunna examinera lärare, enligt Högskoleverkets nya rapport.
8 apr 08 – Högskoleverket: Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen

Staten sviker och civila krafter tar över i skolan
Missvisande klichéer om invandrare och deras "annorlunda" kultur präglar skolan likaväl som folkbildningen. I de mest utsatta områdena övertar invandrarföreningar med statens goda minne en stor del av det sociala ansvaret. Men i stället för att samarbeta tvingas de in i konkurrens.
8 apr 08 – Dahlstedt, Hertzberg, Urban, Ålund (Red.): Utbildning, Arbete, Medborgarskap

Skolan reproducerar klassamhället
Lärare och annan personal betraktar gärna "invandrarelever" och deras "invandrarföräldrar" som roten till många av de problem som skolan har att handskas med. Samtidigt visar forskningen att det är människor från arbetarklassen som kallas "invandrare". Etnicitet och kultur får plötsligt förklara en gammal sanning: att skolan reproducerar barnens klasstillhörighet.
3 apr 08 – Dahlstedt, Hertzberg, Urban, Ålund (Red.): Utbildning, Arbete, Medborgarskap

Yrkesskolan är på väg tillbaka
Nu presenteras en skolreform som pekar bakåt. Det ska bli tydligare skillnad på teoretiska gymnasielinjer och praktiska yrkesutbildningar. Arbetsmarknadens krav ska styra mer än elevernas önskemål - de lokala kurserna avskaffas.
31 mar 08 – SOU 2008:27

Individuella programmet kan skrotas
Gymnasieutredningen föreslår att gymnasiets individuella program ska läggas ner. Elever som efter nio år inte klarar behörighetskraven erbjuds i stället att gå ett extra, tionde år i grundskolan.
28 mar 08

Ny forskningsmyndighet föreslås
En helt ny central myndighet för finansiering av forskning föreslås. Syftet är att förbättra samverkan mellan grundforskning och tillämpad forskning för att samhället ska kunna dra nytta av nya rön.
27 mar 08 – SOU 2008:30

Arbetslivet styr ny yrkeshögskola
En yrkeshögskola, där arbetslivet får ett stort inflytande, skapas för att utbilda i yrken som arbetsmarknaden efterfrågar. 300 miljoner ska staten skjuta till och pengarna tas från högskolans grundutbildning. Det är oklart hur näringslivets medfinansiering ska se ut.
27 mar 08 – SOU 2008:29

Skolan selekterar hårt och skoningslöst
Skolan blev inte en spjutspets in i framtiden. Istället fick vi en skola präglad av konkurrens, segregation och privata lösningar, konstaterar sociologer och etnologer som studerat skolan. Det ideologiska systemskifte som ägde rum i början av nittiotalet är nu accepterat även av socialdemokraterna.
18 mar 08 – Dahlstedt, Hertzberg, Urban, Ålund (Red.): Utbildning, Arbete, Medborgarskap

Vuxenutbildning i privat regi
Vuxenutbildning ska kunna drivas i privat regi. På förslag från regeringens utredare ska staten stå för tillståndsgivningen och kommunerna betala notan. Den som vill studera inom vuxenutbildningen ska fritt kunna välja skola.
6 mar 08 – SOU 2008:17

Fp: Inga undantag från undervisning
Folkpartiet vill ta bort möjligheten för föräldrar att undanta sina barn från till exempel sexualundervisning och idrottslektioner. Men muslimer känner sig utpekade och lärarförbundet är tveksamt.
6 mar 08

”Björklund är den värste flummaren”
Jan Björklund är den värste flummaren i skolpolitiken, sa miljöpartiets Peter Eriksson i den riksdagsdebatt om betyg i skolan han begärt. Björklund struntar i vad forskningen säger om betygen, sa Eriksson.
21 feb 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:69

Högre krav på SFI
Fler nyanlända invandrare ska lära sig svenska, och på kortare tid. Regeringen vill ge eleverna en deadline, belöna snabbhet och utbilda sfi-lärarna.
21 feb 08 – ”Krav på svenskkunskaper skärps för invandrare”, Sfi-lyftet - bättre kvalitet och högre krav i sfi, Statistik om SFI

Klinisk forskning tappar i kvalitet
590 miljoner kronor årligen i fem år behövs för att få den svenska kliniska forskningen på banan igen. De senaste decennierna har forskningen förlorat i kvalitet, jämfört med andra länder. Tidsbrist, lågt meritvärde, dåliga karriärmöjligheter och tung administration anges av forskarna som skäl för tillbakagången.
21 feb 08 – SOU 2008:7

Nya skolmyndigheter
- Att granska skolan är viktigt för att förbättra skolans kvalitet, säger utbildningsminister Jan Björklund när han nu lägger fram propositionen om att bilda en ny myndighet Statens skolinspektion.
14 feb 08 – Prop 2007/2008:50

Studentkårer bör ersättas av staten
Staten bör bidra med minst 310 kronor per år per heltidsstudent till studentkårerna. Det föreslår regeringens utredare Erland Ringborg, som ett led i att avskaffa kårobligatoriet.
13 feb 08 – SOU 2008:11

Förslag om komvux även i privat regi
Regeringens utredare kan tänka sig att delar av vuxenutbildningen, komvux, kan drivas i privat regi.
6 feb 08

Sex grader i ny betygsskala
– Det ska löna sig att vara flitig, sa utbildningsminister Jan Björklund när han presenterade sitt förlag till ny betygsskala. Betygsskalan blir sexgradig och ska tillämpas från årskurs sex. Fem betygssteg A-E för godkänt och ett F för underkänt.
6 feb 08 – Ds 2008:13

Nytt bidrag till friskolor
Kommunernas bidrag till friskolor, privata förskolor och privata gynmasier ska beräknas på samma grunder som till den kommunala skolan eller förskolan. Det föreslår Utredningen om villkoren för fristående skolor.
4 feb 08

Trångt på gymnasieskolorna nästa år
Nästa år kommer gymnasieskolan att ha rekordmånga elever. Trängseln skapar problem för eleverna – en större andel riskerar att nekas sitt förstahandsval. Särskilt om de vill gå ett dyrt yrkesprogram.
28 jan 08

Skriftliga omdömen i ettan
Från och med i höst blir det skriftliga omdömen i skolan, från första klass. Vid minst två tillfällen per läsår ska föräldrar få skriftliga besked om hur det går för deras barn i skolan. Föräldrar har rätt att få tydlig information, säger Jan Björklund.
16 jan 08 – Promemoria: En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

Nya karriärvägar på universitetet
Den akademiska befattningsstrukturen behöver nya karriärsteg. Postdoktor, biträdande lektor och biträdande professor, det är förslag på nya titlar vid universitet och högskolor. Rektor ska få ett nytt jämställdhetsverktyg - att “kalla” till professorstjänstgöring.
9 jan 08 – SOU 2007:98

Hårdare kontroll av skolan
Inspektionen av skolan måste stärkas. Bland annat föreslås en kontrollrättning av de nationella proven. Utredningen riktar kritik mot dagens skolinspektion.
12 dec 07 – SOU 2007:101

Om läraryrkets tjusning och problem
Enligt Sokrates är en lärares främsta uppgift att få människor att tänka friare. Idag ställs helt andra krav på lärarna än pedagogik och deras roll som samhällsfostrare. Istället handlar diskussionen om de har rätt att ta ifrån elevernas deras mobiltelefoner eller inte.
6 dec 07 – Lagerberg, Hans: Lärarna

Sverige rasar i ny skolstudie
Svenska 15-åringar blir allt sämre i naturvetenskap jämfört med elever i andra länder, visar den senaste Pisastudien från OECD.
29 nov 07 – Pisa 2006: Rankning av länder

Regeringen spolar Skolverkets mål
Regeringen underkänner de mål som Skolverket satt upp för årskurs tre i svenska, matematik och svenska som andra språk. Kunskapsnivåerna ska vara mycket tydligare, säger utbildningsminister Jan Björklund.
28 nov 07

Högskolan ska bli friare från staten
Sveriges universitet och högskolor måste bli mer självständiga i förhållande till staten, anser högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp).
27 nov 07 – Dir 2007:158

Små högskolor är hotade
Den utredning som Dan Brändström presenterade i fredags kommer i förlängningen att leda till minskade resurser för de små högskolorna. Universitet och starka institutioner kan räkna med mer pengar.
6 nov 07 – SOU 2007:81

Björklund öppen för klädregler
Skolverket anser att skolor inte ska förbjuda eleverna att ha urringade tröjor eller nerhasade byxor. Men utbildningsminister Jan Björklund utesluter inte klädregler på skolorna.
31 okt 07

Alla gymnasister ska läsa historia
Alla svenska elever ska läsa historia på gymnasiet. Det meddelade regeringen på tisdagen. Det kan också bli aktuellt med två betyg i svenska, ett språkbetyg och ett litteraturbetyg.
30 okt 07 – Dir 2007:143

Lärare får forska med lön
Lärare som längtar tillbaka till skolbänken erbjuds nu att forska med bibehållen lön. Regeringen avsätter totalt en halv miljard kronor för det så kallade lärarlyftet.
29 okt 07 – Regeringen: Regeringen stimulerar lärare att gå forskarutbildning

S öppnar för tidigare betyg
Tidigare betyg, nationella prov från årskurs tre, obligatorisk schemalagd läxläsning och skärpta kontroller av elevernas förmåga att läsa, räkna och skriva. Så vill den socialdemokratiska skolrådsgruppen förändra partiets skolpolitik.
26 okt 07 – Socialdemokraterna: En plattform för ny socialdemokratisk skolpolitik

Nytt antagningsprov till högskolor
Ett anpassat antagningsprov blir en ny möjlighet att söka in till teknik- och vårdutbildningar på högskolor och universitet.
22 okt 07

Tuffare regler för religiösa friskolor
Regeringen väljer nu att strama åt reglerna för landets religiösa friskolor. Undervisningen ska bedrivas på vetenskaplig grund. Alla konfessionella inslag förbjuds, enligt en ny promemoria.
15 okt 07 – Regeringen: Promemoria om konfessionella friskolor

Forskningstillskott till universitet
Universiteten får ytterligare 300 miljoner kronor till forskning nästa år, enligt regeringens budget. Pengarna ska fördelas efter kvalitetskriterier baserade på Vetenskapsrådets fördelning av forskningsmedel.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Örebro och Mälardalen slås ihop
Örebro universitet och Mälardalens högskola ska gå samman i en federation. Fler högskolor och universitet kan komma att ingå i federationen.
30 aug 07 – Mälardalens högskola: Startsida, Örebro universitet: Startsida

Franke ska utreda ny lärarutbildning
Lärarutbildningen håller inte måttet, anser regeringen. Nu har en av de största kritikerna Sigbrit Franke fått i uppdrag att ta fram en ny lärarutbildning. "Hon har visat sig både modig och klok", motiverar utbildningsminister Lars Leijonborg sitt val.
20 aug 07 – Dir 2007:103

Elevers taktikval stoppas
Nu stoppas gymnasieelevernas möjlighet att byta till specialutformade program strax före studenten för att höja sina betyg. På torsdag ska regeringen besluta om förändringar i gymnasieförordningen.
29 jun 07

Lärarutbildning renoveras i grunden
Regeringen planerar att helrenovera den hårt kritiserade lärarutbildningen. Hårdare krav, ökad specialisering och minskad frihet att välja ämnesinriktning väntar studenterna.
28 jun 07

Nya krav på tidigare skolstart
Skolminister Jan Björklund (fp) välkomnar moderaternas och centerns besked om att de också vill ha en tioårig obligatorisk grundskola med skolplikt från sex års ålder. Men kristdemokraterna säger fortfarande nej.
18 jun 07 – Centerpartiet: Inför en tioårig grundskola

Högskolorna håller inte måttet
Mer än var tionde högskoleutbildning har de senaste åren fått så allvarlig kritik att Högskoleverket har hotat med att dra in examensrätten. Universitetskanslern, Sigbrit Franke, förklarar den låga kvaliteten med att högskolorna får pengar efter hur många studenter som tas in och släpps igenom.
14 maj 07 – Hur har det gått?

Nationella prov i alla skolämnen
Regeringen vill införa nationella prov i alla teoretiska ämnen i årskurs nio. Totalt ska det finnas tre större kontrollstationer i grundskolan: i trean, sexan och nian, meddelar skolminister Jan Björklund (fp).
3 maj 07 – SOU 2007:28

Lågt tempo på högskolan
Många studenter tycker att kraven är lågt ställda och att det är lätt att klara tentorna. Ungefär 40 procent av de heltidsstuderande anser inte att studierna motsvarar heltidssysselsättning. Genomsnittsstudenten lägger bara ner 21-25 timmar i veckan på sina studier.
27 apr 07 – Studentspegeln 2007

Direktörerna ska styra högskolorna
Det nya "avpolitiserade" sättet att utse styrelseledamöter till högskolorna och universiteten leder till direktörsvälde. Var tredje ledamot är direktör. Politiker och akademiker får en undanskymd roll.
26 apr 07 – Regeringen: Promemoria högskolestyrelser

Nya miljarder ska lyfta lärarna
Regeringen satsar 3,6 miljarder kronor på att höja lärarnas kompetens under de kommande fyra åren. Totalt ska 30 000 lärare sättas framför skolbänken.
24 apr 07 – Regeringen: Lärarlyftet - fortbildning och högre status

Generna är inte vårt öde
Utforskandet av människans gener har kantats av konflikter. Vad säger vårt DNA om oss, och kan man ha ensamrätt på kunskapen om livets byggstenar? Genetikern Bengt Olle Bengtsson ger en personlig tillbakablick på debatten under tre decennier.
12 apr 07 – Bengtsson, Bengt Olle : Genetiska konflikter - polemiska artiklar från trettio år

Mer jämlikt med maxtaxa
Maxtaxan har blivit en rättvisereform. I dag kan i princip alla föräldrar lämna sina barn på dagis, oavsett plånbokens storlek. Baksidan är att barngrupperna ibland blir väldigt stora.
3 apr 07 – Skolverket: Fem år med maxtaxa

Regeringen inför ny yrkeshögskola
En ny utbildningsform - yrkeshögskolan - kommer att införas under mandatperioden. Det meddelade utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) på måndagen. Men först ska frågan utredas.
2 apr 07 – Dir 2007:50

Fler och tidigare betyg i skolan
Flit måste löna sig, anser regeringen, som vill införa en sjugradig betygsskala redan från sexan. Det ska bli fem godkända betyg från A till E och två underkända betyg.
14 mar 07 – Regeringen: En ny betygsskala, Diagram: Den nya betygsskalan

Statliga bolag kan betala forskning
Försäljningen av statliga bolag kommer att fylla på statskassan med minst 150 miljarder kronor de närmsta åren. Folkpartiets Ulf Nilsson vill använda 50 av dessa miljarder till att bygga upp nya forskningsstiftelser.
12 mar 07 – Folkpartiet: Ulf Nilsson

Varning för läkarbrist
Det utbildas för få läkare och tandläkare. Prognoserna pekar på ett kraftigt underskott, varnar Högskoleverket. Utbildningsminister Lars Leijonborg vill bygga ut läkarutbildningen.
6 mar 07 – Högskoleverket: Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden

Eleverna vill ha ordning och reda
Mer än hälften av högstadieeleverna i Västra Götaland vill införa ordningsbetyg i skolan. Bland föräldrarna är stödet ännu starkare, enligt en färsk undersökning.
5 mar 07 – Novus Opinion: Förändringar inom skolan

Tryggare svensklärare utomlands
Svenska lärare i utlandet bör få ta del av det svenska trygghetssystemet. Det tycker Erland Ringborg, ansvarig för utredningen Svenskan i världen, som presenterades i onsdags. Utredningen anser också att andelen undervisande svenskar i utlandet med universitetsbakgrund är för liten.
23 feb 07 – SOU 2007:9

Bonuspoäng för språkstudier
Ungdomar som vill vara säkra på att komma in på högskolan bör glömma kurser i vinkunskap och manikyr. Nu är det avancerade språk- och matematikstudier som gäller. Regeringen vill skapa en gräddfil för de språkkunniga.
21 feb 07 – Folkpartiet: Ny regler gör det lönsamt att läsa språk

Nya metoder ska stoppa mobbning
Mobbning är ett rent helvete för dem som drabbas. Men skolorna famlar i blindo, anser skolminister Jan Björklund. Med hjälp av 40 friska miljoner ska nya forskningsbaserade metoder tas fram.
19 feb 07 – Regeringen: 40 miljoner mot mobbning

Lärlingsutbildning i gymnasiet 2010
Höstterminen 2010 får Sverige en helt ny gymnasieskola. Eleverna ska kunna välja mellan en studieförberedande inriktning, en yrkesförberedande och en lärlingsutbildning, meddelade skolminister Jan Björklund på måndagen.
6 feb 07 – Dir 2007:8

Högre betyg till fristående skolor
Friskolorna är betydligt bättre än de kommunala skolorna. Den bedömningen gör Skolverket, som har inspekterat närmare tusen grundskolor.
25 jan 07 – Skolverket: Bedömning av fristående skolor

Lärare får beslagta mobiltelefoner
Det är för mycket stök i skolan, anser skolminister Jan Björklund. Nu vill han ge lärarna rätt att beslagta mobiltelefoner och mp3-spelare. Stökiga elever ska kunna tvångsförflyttas från och med nästa termin.
22 jan 07 – Lagrådsremiss: Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan

Delad utbildning splittrar facken
Lärarförbundet sågar regeringens förslag om att dela in lärarutbildningen i två olika nivåer. Det kommer att leda till fler obehöriga lärare i skolan, hävdar man. På Lärarnas Riksförbund är tongångarna mer positiva.
15 jan 07 – Lärarfacken: Kommentarer till en ny lärarutbildning

Lärarutbildningen delas i två nivåer
Lärarutbildningen ska delas in i två delar, anser utbildningsminister Lars Leijonborg. Ett snabbspår för blivande förskollärare, fritidspedagoger och lärare på låg- och mellanstadiet. En längre utbildning för blivande högstadie- och gymnasielärare.
15 jan 07 – Regeringen: Lärarutbildningen förs in i Bolognasystemet

Yrkesutbildningar under en hatt
Yrkesutbildningarna som ligger mellan gymnasienivå och högskolenivå behöver lite stadga. Idag är det en snårskog med kortare utbildningar med oklar kvalitet. Varken studenter eller arbetsgivare vet vilket värde utbildningarna har.
11 jan 07 – SOU 2006:116

Lägsta betyg för landets fritidshem
Stora grupper och små resurser. Torftig och ensidig verksamhet. Oroliga småbarnsföräldrar blir knappast lugnare av att läsa Skolverkets lägesrapport från landets fritidshem.
8 jan 07 – Skolverket: Fritids i marginalen

Skolor för döva och blinda återuppstår
Ekeskolan och Hällboskolan ska återetableras som statliga specialskolor för elever synskador eller språkproblem. En utredare ska komma med förslag till hur det kan ske före den 15 maj 2007.
5 jan 07 – Dir 2006:127

Fp: Skolbarn ska bara prata svenska
Skolbarnen i Malmö ska på lektionstid bara få prata svenska, föreslår två av stadens ledande folkpartister. Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) tycker att idén kan vara bra i skolor där många elever har invandrarbakgrund.
3 jan 07

Mobbare ska tvångsflyttas
Skolorna ska ha möjlighet att flytta mobbare till andra skolor. Även mot föräldrarnas vilja. Det anser skolminister Jan Björklund.
29 dec 06

Mer pengar till humaniora
Regeringen höjer anslagen med 120 miljoner kronor till högskolornas grundutbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Det innebär att ersättningen per helårsstudent ökar med 5,1 procent.
21 dec 06 – Regeringen: 120 miljoner till högskolan

Var fjärde elev underkänd
Var fjärde elev lämnar grundskolan med underkänt betyg i ett eller flera ämnen. Var tionde är inte behörig att läsa vidare på gymnasiet, visar Skolverkets granskning.
6 dec 06 – Skolverket: Slutbetygen i grundskolan 2006

Nationella prov redan i trean
Regeringen vill sätta upp nya mål för lågstadieskolan och införa nationella prov redan i årskurs tre. Det meddelade skolminister Jan Björklund vid en pressträff på onsdagen.
29 nov 06 – Regeringen: Nationella prov i årskurs tre

Svalt studieintresse på landsbygden
Regeringen har stoppat planerna på att bygga ut högskolan. Kvalitet ska gå före kvantitet. Beslutet kan få konsekvenser för ungdomar med lågutbildade föräldrar på glesbygden. Dessa studerar sällan vidare efter gymnasiet, visar en ny rapport.
15 nov 06 – Högskoleverket: Stor skillnad mellan kommuner

Lärlingsjobb till de unga
Allt fler ungdomar väljer att hoppa av gymnasiet och riskerar därmed att hamna utanför arbetsmarknaden. Med en bättre samverkan mellan skola och arbetsliv skulle fler unga kunna få jobb, enligt en ny rapport.
13 nov 06 – Expertgruppen för studier i samhällsekonomi (ESS): Lärlingsutbildning

Mer pengar till forskningen
Sverige ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner. Det kanske viktigaste verktyget är enligt regeringen en forskning i världsklass. Utbildningsminister Lars Leijonborg lovar 900 friska miljoner till forskningen.
20 okt 06 – Prop 2006/2007:1

Gymnasieskolan görs om i grunden
Skolminister Jan Björklund går ut hårt och lovar att göra om gymnasieskolan i grunden. Men i avvaktan på en ny utredning blåser han av den gymnasiereform som skulle träda i kraft nästa höst.
13 okt 06 – Regeringen: Gymnasiereformen Gy-07 stoppas

30 000 lärare i skolbänken
Alla matematiklärare på grundskolan och gymnasiet ska fortbildas. Likaså de lärare som undervisar yngre elever i svenska. Skolminister Ibrahim Baylan presenterade på onsdagen skolsatsningar för flera miljarder kronor under nästa mandatperiod.
7 sep 06 – Socialdemokraterna: En kunskapsskola för alla

Centern vill ha ett fjärde gymnasieår
Centern vill införa ett frivilligt fjärde år i gymnasieskolan. Skräddarsydda kursplaner och arbetsplatsförlagd praktik ska fungera som en brygga för ungdomarna.
28 aug 06 – Centerpartiet: Inför möjlighet till ett fjärde gymnasieår

Bra gymnasiebetyg ska löna sig
Höga betyg på gymnasiet ska löna sig bättre. Det anser regeringen, som vill göra det lättare för flitiga elever att gå direkt från gymnasiet till högskolan. Målet är att färre ska gå omvägen via komvux.
15 jul 06 – Regeringen: Antagningen till högskolan

Fp kräver bättre ordning i skolan
Folkpartiet kräver mer ordning och reda i skolan. Det ska bli längre skoldagar, mer hemarbete och nationella prov i trean. Vänsterpartiets förslag om att förbjuda läxor beskrivs som ”rena stolleriet”.
10 jul 06

Marknadsföring istället för undervisning
Kritiker trodde att friskolorna skulle ta alla duktiga lärare och de högpresterande eleverna. Så blev det inte. Men skolreformen fick ändå en segregerande effekt, de bästa sökte sig till högstatusskolorna.
9 jun 06 – Ågerup, Karl: Barnens marknad

Vänstern kräver förbud mot läxor
Gratis frukost, feministiskt självförsvar på schemat och förbud mot läxor. Så vill vänsterpartiet förändra den svenska grundskolan.
1 jun 06 – Vänsterpartiet: 14 punkter för en likvärdig skola

Färre unga klarar skolan
Var tredje elev från lågutbildade familjer har så dåliga betyg att de inte kommer in på gymnasiet. Och resultaten är sämre idag än för sex år sedan, visar en färsk sammanställning.
1 jun 06 – Folkpartiet: Skolpolitiken hotar jobb och löner

Fler invandrare på högskolan
Allt fler ungdomar med utländsk bakgrund väljer att studera vidare på högskolan, visar siffror från SCB. Men det är stor skillnad mellan olika invandrargrupper och lärosäten.
1 jun 06 – SCB: Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

En tusenlapp mer till studenterna
Miljöpartiet tycks ha hämtat sig efter nederlaget i vårbudgeten och kräver återigen en tusenlapp mer i månaden till landets studenter. Dessutom vill partiet förlänga studiemedelstiden från 12 till 14 terminer.
26 maj 06 – Miljöpartiet: Studenter - fullvärdiga medborgare?

Tusentals lärare utbildas i onödan
Det utbildas tusentals fler lärare i Sverige än vad som behövs, bedömer Högskoleverket, som efterlyser ökad regional planering. Däremot spås brist på förskollärare och fritidspedagoger.
18 maj 06 – Högskoleverket: Arbetsmarknad och högskoleutbildning 2006

Svenska invandrare räknar illa
Svenska invandrarelever räknar sämre än invandrare i andra europeiska länder, visar en ny studie. Av 17 undersökta OECD-länder hamnar Sverige i botten.
18 maj 06 – OECD: Uppföljning av PISA 2003

Fritt fram för privata dagis
Miljöpartiet gjorde på onsdagen gemensam sak med de borgerliga och tvingade igenom en lagändring som slår upp dörrarna för fler fristående förskolor och fritidshem.
10 maj 06 – Snabbprotokoll 2005/2006:120

Näringslivet ska lära unga räkna
Svenska elevers matematikkunskaper duger inte, anser regeringen. En utredning ska undersöka möjligheterna för skolan att ta hjälp av näringslivet.
8 maj 06 – Dir 2006:34

Högskoleverket spår läkarbrist
Det kommer att bli brist på läkare och förskollärare men överskott på journalister och gymnasielärare. Det spår Högskoleverket i sin kartläggning av arbetsmarknadsläget.
14 mar 06 – Högskoleverket: Högskolans dimensionering

Gömda flyktingbarn får rätt till skola
Flyktingbarn som gömmer sig i Sverige ska ha rätt att gå i skolan. Det fastslår regeringen, som nu tillsatt en utredning i syfte att ändra lagstiftningen.
13 mar 06 – Dir

Skolan sviker invandrarbarnen
Invandrarelever och arbetarklassbarn har betydligt sämre förutsättningar att lyckas i den svenska skolan än andra elever. Det fastslår OECD i en kritisk rapport.
3 mar 06 – OECD: Likvärdighet i utbildningen

Tydligare mål för skolan
Luddiga utbildningsmål och bristande utvärderingar gör det svårt för eleverna att nå tillräckliga kunskaper. Regeringen tillsätter nu en utredning för att förtydliga målen och förbättra uppföljningssystemet.
28 feb 06 – Dir 2006:19

Friskolor riskerar bli utan bidrag
Bör vinstdrivande friskolor ha rätt till offentliga bidrag? Det är huvudfrågan som regeringens nytillsatte utredare Lennart Svensäter ska ta ställning till. Regeringens direktiv antyder ett nja.
27 feb 06 – Dir 2006:3

Hårdare tag i borgerlig skola
Hårdare tag mot stökiga elever, tydligare kunskapskontroller, höjd kompetens inom lärarkåren och större valfrihet för eleverna. Så vill den borgerliga alliansen förändra den svenska skolan.
21 feb 06 – Allians för Sverige: Mer kunskap - en modern utbildningspolitik

Ökat söktryck på högskolorna
I takt med att antalet ungdomar mellan 19-25 år ökar växer också trycket på landets högskolor. Om inte fler platser skapas kommer regeringen misslyckas rejält med det så kallade 50-procentsmålet.
7 feb 06 – Regeringen: Den demografiska utvecklingen och övergången till högskolan

Geografi kvar som gymnasieämne
Regeringen säger definitivt nej till Skolverkets förslag om att avskaffa geografiämnet i gymnasieskolan. Det klargjorde skolminister Ibrahim Baylan vid en presskonferens på torsdagen.
2 feb 06 – Regeringen: En ny gymnasieskola

Studieavgift för utländska studenter
Inför en ny högskoleavgift som tvingar utländska studenter att själva betala sina studier i Sverige. Det föreslår regeringens utredare Erland Ringborg.
31 jan 06 – SOU 2006:7

Ökade klyftor mellan olika skolor
Betygsskillnaderna mellan olika skolor ökar. De mest motiverade och högpresterande eleverna söker sig allt oftare bort från skolor som inte håller måttet. Högskoleverket ser allvarligt på utvecklingen.
27 jan 06 – Skolverket: Likvärdigheten mellan skolor

Gymnasieskola på entreprenad
Ge kommunerna rätt att lägga ut hela gymnasieutbildningar på entreprenad. Det föreslår regeringens utredare Fredrik Forssman, som tror att ökad mångfald kan leda till bättre undervisning.
13 jan 06 – SOU 2006:1

Lärlingsprogram på gymnasiet
Avskaffa det individuella programmet och dela in gymnasieskolan i tre inriktningar: en studieförberedande, en yrkesförberedande och en lärlingsinriktning. Det föreslår de borgerliga partierna i ett gemensamt utspel.
10 jan 06 – Allians för Sverige: Program för bättre gymnasieskola

Skolsatsning mot segregation
Hundra skolor i 32 kommuner får dela på 225 miljoner kronor de kommande två åren. Pengarna ska användas till att minska segregationen inom skolan. Det föreslår Myndigheten för skolutveckling i en ny rapport.
1 dec 05 – Myndigheten för skolutveckling: Bättre resultat och minsakde skillnader

Allvarliga problem i grundskolan
Svenska grundskolan brottas med allvarliga problem. Eleverna både räknar och skriver sämre i dag än för tio år sedan. Därtill halkar de svaga eleverna allt längre efter. Skolverket kräver uppryckning.
3 nov 05 – Skolverkets lägesbedömning 2005

Förbud mot diskriminering i skolan
Förskolor och skolor som tillåter diskriminering eller mobbning ska tvingas att betala skadestånd till de drabbade eleverna. Det föreslår regeringen i ett nytt lagförslag.
26 okt 05 – Prop 2005/2006:38

Bristande stöd till svaga elever
Skolverket har nu sammanställt förra årets utbildningsinspektioner. På flera punkter riktas svidande kritik mot skolorna. Framför allt brister det i stödet till de allra svagaste eleverna.
19 okt 05 – Skolverket: Utbildningsinspektionen 2004

Mer tid för gymnasieutredning
Den utredning som undersöker bestämmelserna om entreprenad inom gymnasieskolan har beviljats mer tid. Nytt slutdatum är satt till den 1 december 2005.
10 okt 05 – Dir 2005:97

Unga grabbar ratar bokläsandet
Var fjärde pojke på högstadiet läser aldrig några böcker, varken hemma eller i skolan. Även bland flickorna är läsandet klent. Det visar en ny rapport från Lärarnas riksförbund.
29 sep 05 – Lärarnas riksförbund: Läsa för att lära

Företag får utfärda betyg åt vuxna
Ge de privata utbildningsföretagen samma rätt som kommunerna och landstingen att sätta och utfärda betyg inom vuxenutbildningen. Det föreslår regeringens utredare i en ny skrivelse från utbildningsdepartementet.
27 sep 05 – Ds 2005:35

Pojkarna halkar efter i skolan
Flickorna lyckas betydligt bättre än pojkarna i skolan. Det gäller i såväl grundskolan och gymnasiet som på högskolan. Utvecklingen är både glädjande och oroande, skriver utredaren Mats Björnsson i sin rapport.
6 sep 05 – Myndigheten för skolutveckling: Kön och skolframgång - tolkningar och perspektiv

Studentpengen krymper
Anslagen till universitet och högskolor styrs sedan 1993 av antalet studenter och hur de klarar sina studier. Nu föreslår en statlig utredning att studenternas efterfrågan och prestationer får mindre genomslag. Arbetsmarknads behov ska också styra.
18 jun 05 – SOU 2005:48

Högskolan anpassas till Bolognadeklarationen
Den svenska högskolan ska anpassas till vad som gäller i övriga Europa. Det kallas Bolognaprocessen. Kärnan är en gemensam struktur med tre nivåer: grund, master- respektive doktorsexamen. Regeringen säger nej till att införa en sjugradig betygskala.
18 jun 05 – Prop 2004/2005:162

Högre lön till forskande lärare
Dela in lärarna i tre nivåer - behöriga, kvalificerade och högt kvalificerade - och sätt lönen därefter. Det föreslår regeringens utredare Mats Ekholm, som hoppas att fler lärare engagera sig i forskningen.
15 jun 05 – Ds 2005:16

Skolans betyg en fråga om klass
Ju högre upp på samhällstrappan föräldrarna står, desto bättre betyg får deras barn. I botten hamnar ofta ungdomar med invandrarbakgrund. Men om faktorer som klass och inkomst räknas bort seglar de nya svenskarna upp i topp, visar en ny studie.
26 maj 05 – LO: Bakgrund och Betyg

Omodernt kårobligatorium granskas
Trots att det skett stora förändringar inom högskolan det senaste decenniet har regleringen av studentkårernas verksamhet i princip varit oförändrad sedan 1983. Nu är det hög tid att modernisera regelverket, anser regeringen.
9 maj 05 – Dir 2005:36

Utredning om teckenspråk förlängs
I december 2003 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över teckenspråkets ställning och de dövas och hörselskadades tillgång till kultur och medier. Utredaren har beviljats mer tid och ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 september 2005.
9 maj 05 – Dir 2005:40

Högskoleverkets granskningar klara
Den nya lärarutbildningen kännetecknas av flera allvarliga brister. Stora problem finns också för språken. Här redovisas Högskoleverkets granskning för 2004 ämne för ämne.
29 apr 05 – Hur har det gått?

Nytt råd för utbildningsforskning
Låt utbildningsvetenskapliga kommittén fortleva i ytterligare tre år och inrätta därefter kommittén som ett eget ämnesråd inom Vetenskapsrådet. Det föreslår regeringens utredare Lars Haikola. Förslaget går tvärt emot regeringens intentioner.
26 apr 05 – SOU 2005:31

Fler ska studera utomlands
Fler svenskar ska delta i EU:s olika utbildningsprogram i framtiden. Det är ett av målen med regeringens nya utredning som ska se över verksamheten vid det Internationella programkontoret.
25 apr 05 – Dir 2005:42

Mer tid för timplanedelegation
Sedan 1999 har ett antal kommuner på försök tillåtits organisera undervisningen i grundskolan utan timplan. Försöket har löpande utvärderats av en särskild delegation, som ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober 2005.
25 apr 05 – Dir 2005:38

Ungdomarna ratar industrijobben
Många av dagens ungdomar vill bli tv-kockar och stjärnreportrar, trots att framtidsutsikterna bedöms som usla. Inom industrin däremot väntas arbetskraftsbrist. Dessa jobb är det dock få som vill ha, visar LO:s kartläggning.
12 apr 05 – Hur står det till med yrkesutbildningarna i gymnasieskolan?

Ge forskarna frihet och pengar
Den borgerliga alliansen går nu till samlat angrepp mot regeringens forskningspolitik. Forskarna måste få mer pengar och större frihet, kräver fyrklövern. Samtidigt vill man stärka banden mellan forskarvärlden och näringslivet, bland annat genom att införa ett nytt royaltiesystem.
7 apr 05 – Allians för Sverige: Större frihet åt forskningen

Högskoleutredning får extra tid
Den utredning som ser över principerna för hur mycket pengar högskolorna ska tilldelas får förlängd utredningstid. Uppdraget ska vara klart den 27 maj 2005.
23 mar 05 – Dir 2005:24

Miljardsatsning på svensk forskning
Regeringen satsar 2,3 miljarder kronor på att stärka forskningen de kommande tre åren. De prioriterade områdena - teknik, medicin och hållbar utveckling - tilldelas 960 nya miljoner. De direkta anslagen till universiteten och högskolorna höjs med 521 miljoner kronor.
22 mar 05 – Prop 2004/2005:80

”Stoppa s-styret på universiteten”
Den borgerliga alliansen går nu till angrepp mot regeringens utnämningspolitik. Vid en borgerlig valseger ska socialdemokraternas representanter sopas bort från landets högskole- och universitetsstyrelser, skriver fyrklövern i en gemensam promemoria.
17 feb 05 – Allians för Sverige: Avpolitisera universitet och högskolor

Forskningsutredning ska ge delrapport
Förra året tillsatte regeringen en ny forskningutredning i syfte att undersöka hur Vetenskapsrådets stöd till utbildningsvetenskaplig forskning påverkat det aktuella forskningsområdet. Enligt ett tilläggsdirektiv ska ett delbetänkande överlämnas till regeringen den 1 februari. Utredningen i sin helhet ska vara klar den 1 april 2005.
5 feb 05 – Dir 2005:14

Högskoleavgift för utländska studenter
Låt universiteten och högskolorna ta ut avgifter för utomeuropeiska studenter som vill studera i Sverige. Det skriver regeringen i ett nytt utredningsdirektiv.
1 feb 05 – Dir 2004:183

Godkänt betyg för svenska skolan
Svenska skolan hävdar sig bra i en internationell jämförelse, visar en ny rapport. Landets femtonåringar både räknar och läser bättre än sina jämnåriga i Danmark och Norge. Men de bästa eleverna finns i Finland.
15 dec 04 – Skolverket: PISA 2003.

Dagis motverkar jämställdheten
Aktuell forskning visar att dagis är en misslyckad institution i jämställdhetshänseende. Istället för att motverka traditionella könsroller stärks de i förskolan. Men att det skulle bero på den enkönade personalen förnekas av delegationen för jämställdhet i förskolan.
14 dec 04 – SOU 2004:115

Mycket prat om hållbar utveckling
Begreppet ”hållbar utveckling” är ett abstrakt honnörsord som bör ges en praktisk innebörd inom skolväsendet. Men det är inte lätt att vara konkret, framgår det av en nyligen avslutad statlig utredning.
1 dec 04 – SOU 2004:104

Flickor bättre än pojkar i skolan
Flickorna lyckas bättre än pojkarna i skolan. Deras högre betyg löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet - från grundskolan till vuxenskolan och universitetet. Det visar en ny skolrapport.
12 nov 04 – Könsskillnader i utbildningsresultat

Svenska elever räknar illa
Svenska skolelever presterar sämre i dag än för tio år sedan. De räknar sämre, har svagare läsförståelse och dessutom stora kunskapsluckor i naturämnena. Det visar en omfattande undersökning från Skolverket.
10 nov 04 – Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan

IG för svenska matematiklärare
Matematikdelegationen ger landets matematiklärare betyget icke godkänt. De har för låg kompetens och bristande pedagogiska kunskaper. För att öka elevernas intresse och kunskaper krävs satsningar i miljardklassen.
13 okt 04 – SOU 2004:97

Löfte om ljusare tider för förskolan
Nittiotalet var ett svart årtionde för den svenska förskolan. Barngrupperna blev större och personaltätheten minskade. Men nu lovar regeringen ljusare tider. Fem miljarder på tre år ska ge 6 000 nya jobb inom barnomsorgen.
4 okt 04 – Prop 2004/2005:11, Preliminär fördelning av statsbidraget

Forskarnas patenträtt ifrågasätts
Svenska forskare har av tradition, och enligt det så kallade lärarundantaget, haft rätten till sina egna uppfinningar. De har kunnat söka patent och kommersialisera sina uppfinningar. Nu ifrågasätter regeringen denna ordning.
17 sep 04 – Dir 2004:106

Mer tid för forskningsutredning
I februari tillkallade utbildningsdepartementet en särskild utredare i uppdrag att granska verksamheten vid Institutet för mikroelektronik vid Imego aktiebolag. Utredningen skulle enligt ursprungsdirektivet varit redovisad den 18 juni, men tiden förlängdes till den 15 september 2004.
17 sep 04 – Dir 2004:88

Mer tid för matematikutredning
I januari förra året tillsatte utbildningsdepartementet en utredning som ska ta fram en handlingsplan för att locka fler studenter till matematikämnena. I uppdraget ingår också att ta fram ett förslag på hur matematikundervisningen ska kunna förbättras.
2 jul 04 – Dir 2004:62

Förlängt uppdrag för skolutredning
I april förra året tillsatte utbildningsdepartementet en utredning som syftar till att se över den svenska skolans ledningsstruktur. Enligt ursprungsdirektivet skulle uppdraget redovisas den 30 juni 2004. Regeringen har beslutat att förlänga uppdraget till och med den 30 november.
2 jul 04 – Dir 2004:66

Vi behöver fler yrkesarbetare
Gymnasiets yrkesutbildningar ska anpassas till näringslivets och offentliga sektorns krav på yrkeskompetens.
15 jun 04 – Dir 2004:72

Studenterna ratar teknikämnen
Allt för ofta är det kortsiktiga avvägningar och studenternas direkta efterfrågan som styr högskolornas utbildningsutbud. Skolorna måste därför bli bättre på att tillgodose arbetsmarknadens behov, menar regeringen, som nu vill se över reglerna för anslagen.
8 jun 04 – Dir 2004:49

Svensk forskning tappar mark
Sverige riskerar att förlora sin framstående ställning som forskarnation. För att inte halka efter för mycket måste nya forskningscentrum med tydlig spetskompetens skapas, menar en ny utredning från utbildningsdepartementet.
12 maj 04 – Ds 2004:21

Kursbetyg på gymnasiet tas bort
Gymnasieskolans kursbetyg ska ersättas med ämnesbetyg och historieämnet blir nytt kärnämne. Det är två av elva modesta förslag som läggs fram i regeringens gymnasieproposition.
3 maj 04 – Prop 2003/2004:140

Gymnasieutbildning på entreprenad
Vid sidan om de kommunala gymnasie-skolorna och friskolorna vill regeringen nu undersöka möjligheten att utveckla den tredje skolformen - entreprenadskolan.
30 apr 04 – Dir 2004:4

Viktig forskning går lärarna förbi
Det livslånga lärandet är centralt i dagens kunskapssamhälle. Trots det tas forskningen om lärandet inte tillvara på landets lärosäten. En utredare ska nu se över systemet. Bland annat ska regeringens insatser utvärderas.
23 apr 04 – Dir 2004:48

Krångliga lagar kräver utbildning
Eleverna i skolan dokumenteras som aldrig förr. Utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, utvärderingar och uppföljningar produceras i takt med att skolutbildningen individualiseras. Det innebär att skolpersonal måste utbildas i det snåriga regelverk som offentlighets- och sekretesslagstiftningen utgör.
5 apr 04 – SOU 2003:103

Ämnesbetyg återinförs på gymnasiet
Det blir inte någon stor gymnasiereform, istället föreslår regeringen och stödpartierna modesta ändringar i dagens system. Det mest konkreta är att dagens kursbetyg ersätt med ämnesbetyg från och med hösten 2007.
18 mar 04 – Överenskommelse (s, v och mp) om gymnasieskolan

Väl godkänt för svenska skolan
Det svenska utbildningsväsendet står sig bra i en europeisk jämförelse, enligt en ny rapport från regeringen. De goda resultaten gäller såväl kunskapsnivån som tillgängligheten till olika utbildningar. Men det finns också brister, bland annat en åldrande lärarkår.
11 mar 04 – Utbildningen i Europa

Doktorsexamen på tre år
Forskarutbildningen reformerades 1969 och 1998. Nu gör man ett nytt försök i hopp om att nå de ursprungliga målen: hög kvalitet och snabb genomströmning. Regeringens utredare föreslår denna gång att doktorandutbildningen förkortas från fyra till tre år.
9 mar 04 – SOU 2004:27

Betygsantagningen fungerar illa
Dagens betyg är dåliga som urvalsinstrument vid antagning till högskolan. Dessutom leder betygssystemet till att gymnasieeleverna gör osunda taktikval och att många går ett onödigt fjärde år i gymnasiet.
1 mar 04 – SOU 2004:29

Sverige behöver ett nätbibliotek
Kungliga biblioteket bör vara huvudman för ett modernt bibliotek på webben - Sverige nätbibliotek - föreslår den statliga KB-utredningen. Dessutom föreslås att lagen om pliktexemplar utvidgas att även gälla böcker och tidskrifter som publiceras digitalt.
30 jan 04 – SOU 2003:129

Mer tid för genutredning
Våren 2001 tillsattes en utredning som ska analysera de regler som gäller vid genetisk diagnostik, genterapi och kloning. Utredningen är inte klar med sitt betänkande och får därför utredningstiden förlängd till den 1 mars 2004.
16 jan 04 – Dir 2003:167

Teckenspråket - litet men viktigt
Regeringen har tillsatt en utredare som ska analysera de dövas och hörselskadades rätt och möjlighet att använda teckenspråket.
16 jan 04 – Dir 2003:169

Fina yrken fortsätter gå i arv
Den sociala snedrekryteringen ser ut så här: två av tre (66 %) barn till högre tjänstemän börjar på högskolan, motsvarande andel för barn till arbetare är en av fem (20%). Detta trots att snedrekryteringen har minskat under nittiotalet.
8 dec 03 – SOU 2003:96

Drop-outs har svårt att få jobb
Sex procent av eleverna lämnar grundskolan utan att vara godkända i de tre kärnämnena, svenska, engelska och matematik. Eleverna får sedan problem på arbetsmarknaden och svårt att komma tillbaka till skolan.
8 dec 03 – Ds 2003:33

SNS: Skolans kris är överdriven
Kritiken mot den svenska skolan är vanligtvis överdriven och ogrundad. Det hävdar fyra SNS-forskare som redovisar vad den internationella forskningen har att säga om effektiviteten och jämlikheten i den svenska skolan.
8 dec 03 – Björklund, Anders och Edin, Per Anders och Fredriksson, Peter och Krueger, Alan B: Den svenska skolan

Stopp för diskriminering i skolan
Nu är det skolans tur att anpassa lagstiftningen mot diskriminering enligt EG-direktivet om likabehandling. En utredare ska lämna förslag till regler som ska se till att lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, religion eller funktionshinder ska gälla för alla dagisbarn och elever i Sverige.
6 nov 03 – Dir 2003:114

Kampanj ska göra dagis jämställt
Regeringen har tillsatt en delegation med två uppgifter. Dels att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan - det vill säga propagera. Dels att beskriva och analysera jämställdheten i förskolan.
7 okt 03 – Dir 2003:101

Rektorns jobb är hopplöst
Skolans rektorer har fått nya uppgifter under 1990-talet. Idag ska en rektor vara skolans pedagogiska ledargestalt. Dessutom ska rektorn ta sig tid att möta elever och föräldrar, ta ansvar för ekonomi, administration och undervisningens kvalitet.
29 apr 03 – Dir 2003:36

Etiknämnder ska bildas
En särskild utredare ska förbereda bildandet av sex regionala etiknämnder och en central. Nämnderna ska pröva etiska frågeställningar inom forskningen.
29 apr 03 – Dir 2003:43

Tråkig matematik lockar inte begåvade tjejer
Svenska elevers intresse för matematikämnet måste öka, anser regeringen. Pedagogiken behöver förnyas och elevernas prestationer höjas. Begåvade flickor bör lockas att läsa matematik.
9 apr 03 – Dir 2003:8

Förlängd utredningstid för Sfi-utredare
Chefen för Utbildningsdepartementet tillsatte en särskilt utredare för att se över utbildningen i svenska språket för invandrare i juni förra året. Denna skulle ha redovisat sitt uppdrag senast i slutet av mars i år, men har nu fått uppskov. Slutbetänkandet skall i stället läggas fram senast den 1 september 2003.
20 mar 03 – Dir 2003:3

Forskning får nya etikkommitéer
Dagens granskning av forskning i etikkommittéer saknar stöd i lagstiftningen. Därför vill regeringen införa en ny lag om etikprövning av forskning.
24 feb 03 – Prop 2002/2003:50

Fler ska slussas genom gymnasiet till högskolan
Mer utbildning till alla, det är utbildningspolitikens mål. Alla ska komma in på gymnasiets vanliga program, eller sektorer som de ska heta. Och fler ska fortsätta till högskolan.
1 feb 03 – SOU 2002:120

Forum för levande historia
En ny myndighet med namnet "Forum för levande historia" inrättades den 1 januari 2003. En särskild utredare har nu fått i uppdrag att göra upp en budget och en arbetsplan för myndigheten. Utredaren ska vara klar med sitt arbete senast den 31 maj.
27 jan 03 – Dir 2002:164

Antalet doktorander ska fördubblas
Regeringen är av uppfattningen att formell akademisk utbildning är av strategisk betydelse för landet. Därför måste universiteten snabbt och effektivt utexaminera fler forskare.
27 jan 03 – Dir 2002:148

Skoldatanätet ska göra PR för EU-konventet
Den svenska kommittén för ett europeiskt skoldatanät har fått i uppdrag att medverka i ett EU-evenemang som heter "Vår i Europa" och som äger rum på nätet.
27 jan 03 – Dir 2002:167

Döv- och blindskolor granskas
Hur ska visstidsplacering på speciella skolor utformas för elever som har både synskada och funktionshinder samt elever med grava tal- och språkstörningar? En utredare ska se över hur placeringar vid Resurscenter syn i Örebro och Resurscenter tal och språk i Sigtuna bäst ska motsvara behoven som eleverna, vårdnadshavarna och hemkommunerna har. Behovet av en rättslig reglering ska också ses över.
10 jun 02 – Dir 2002:36

Små skolklasser är bra
En ny rapport från ESO visar det självklara, nämligen att mindre skolklasser är bra både för pedagogiken och skolresultaten.
27 maj 02 – Ds 2002:11

Sandöskolan ska utbilda katastrofpersonal
Sandöskolan som tidigare utbildade biståndsarbetare ska i framtiden utbilda personal som kan delta i internationella katastrof- och fredsinsatser.
27 maj 02 – Dir 2002:62

Möteslokaler får allt mindre statligt stöd
Hur många allmänna samlingslokaler finns det i landet, och i vilket skick? Vilka grupper använder lokalerna och till vilka ändamål? Har deras betydelse för närsamhället förändrats, och vilken betydelse har det statliga stödet?
3 maj 02 – Dir 2002:40

Små kommuner bör samordna sina gymnasier
Skolverket har i några rapporter riktat kritik mot hur de mindre kommunernas gymnasieprogram är utformade och hur betygssättningen sker. Gymnasiekommittén som utreder utbudet av utbildningsprogram får i uppgift att även utreda hur mindre kommuner kan samverka. Kommittén får sin utredningstid förlängd till den 16 december 2002.
15 apr 02 – Dir 2002:8

Bokpriserna ska kontrolleras
Momsen på böcker och tidskrifter sänktes från 25 procent till 6 procent den 1 januari 2002. Syftet med skattesänkningen är att den ska leda till lägre bok- och tidskriftspriser och ett ökat läsande.
15 apr 02 – Dir 2002:2

Ambassadbarn ska erbjudas dagisplats
Skollagskommittén får i uppgift att även utreda och föreslå hur barn till ambassadpersonal kan ges rätt till dagis och fritids på samma villkor som andra barn. Kommittén ska också beräkna vad en reform kan kosta och hur den kan finansieras. Kommitténs utredningstid förlängs till den 16 december 2002.
15 apr 02 – Dir 2002:9

Högskolans kvalitet tunnas ut
Antalet studenter på högskolan har fördubblats sedan 1990. Men anslagen och antalet lärare har inte ökat i samma takt. Förmodligen betyder det en lägre kvalitet på utbildningen.
23 mar 01 – SOU 2001:1

Behövs fler korta yrkesutbildningar
Bör högskolan arrangera fler korta yrkesutbildningar? Vilken typ av utbildningar behövs? Hur långa bör de vara? Vad ska de heta? Frågor av denna typ ska besvaras av en nyligen tillsatt utredare.
23 feb 01 – Dir 2001:9

Misslyckad avgiftsfinansiering
De senaste sex årens avgiftsfinansiering av försvarshögskolan har varit misslyckad. Enligt en granskning som riksdagens revisorer har genomfört fungerar systemet med avgiftsfinansiering inte alls som det var tänkt.
23 jun 00 – Förslag 1999/2000:RR10

Högskolans exkluderar unga
Mindre än hälften av dem som söker till högskolan kommer in och betygen och högskoleprovet skapar ingen rättvisa. Det är till och med så illa att antagningsreglerna motverkar de utbildningspolitiska målen.
26 maj 00 – Ds 2000:24

Ny kraftsamling kring forskning
Makten över forskningsanslagen är i dag delad mellan många olika forskningsråd. I framtiden ska makten koncentreras till ett mäktigt forskningsråd - vetenskapsrådet.
7 apr 00 – Prop 1999/2000:81

Slopad timplan på försök
Från och med i höst slopas timplanen i grundskolan på försök i ett antal kommuner.
28 jan 00 – Dir 1999:90

Inte så lätt att mäta universitetens kvalitet
I våras publicerade Moderna Tider en artikel som rangordnade de svenska universiteten efter kvalitet.
21 jan 00 – Ds 1999:65

Rymdutbildning i Kiruna
En rymdhögskola bör inrättas i Kiruna för att kompensera staden för det regemente som försvinner när försvaret skärs ned. En utredare har fått regeringens uppdrag att undersöka hur högskolan kan etableras och anpassas till den rymdverksamhet som redan i dag finns i Kiruna.
21 jan 00 – Dir 1999:101

Starkare forskningsmakt
Svensk forskning är kraftlös och stelbent vilket förklaras med att makten över forskningsanslagen är uppsplittrad på för många instanser.
17 dec 99 – Ds 1999:68

Ändringar om examensregler
En rad förenkling ska göra det lättare för vårdpersonal att utöva sitt yrke i ett annat EU-land.
17 dec 99 – EU:s ministerråd

Utländska utbildningar godkänns på prov
Utbildning och yrkeserfarenhet från andra länder ska kunna "översättas", valideras, så att de blir giltiga i Sverige. Det kräver EU och det är en förutsättning för att invandrare ska kunna släppas in på den svenska arbetsmarknaden.
17 dec 99 – Dir 1999:86

En ny yrkesutbildning bör skapas
Försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning har varit lyckad. En statlig kommitté föreslår därför att utbildningen permanentas.
26 nov 99 – SOU 1999:119, SOU 1999:122

Larmrapport präglade skoldebatt
Problemet med underkända elever och dålig disciplin är skrämmande sa de borgerliga debattörerna i riksdagens skoldebatt. Skolministern tonade ner problemen och miljöpartisten Gunnar Goude menade att trivseln i skolan är det viktigaste.
19 nov 99 – Riksdagsdebatt

Sänkta krav på lärare
Riksdagen har ändrat en formulering i skollagen som gäller lärarnas kunskaper i svensk språket. Lärare med utländsk utbildning ska nu ha "de kunskaper i svenska som behövs". Tidigare har kravet varit att de skulle "behärska svenska språket". Lärare med utländsk utbildning ska få sin behörighet prövad centralt av Högskoleverket.
12 nov 99 – UbU 1999/2000:5

En dörr till utlandsstudier
Allt fler ungdomar väljer att studera utomlands och studierna sker ofta inom ramen för olika samarbetsprojekt.
5 nov 99 – SOU 1999:102

Löfte om mer pengar till forskning
Riksdagen har godkänt regeringens forskningspolitiska proposition från i våras. Riksdagsbeslutet får inte några direkta och omedelbara effekter för forskningen, eftersom riksdagen bara har ställt sig bakom några allmänt formulerade principer.
29 okt 99 – UbU 1999/2000:3

Bidrag till friskolor har ökat
Bidragsreglerna till de fristående skolorna har ändrats tre gånger under nittiotalet. Den senaste förändringen ledde till att bidraget per friskoleelev höjdes med i genomsnitt 9 procent.
8 okt 99 – SOU 1999:98

Fler lärare ger bättre skolresultat
Förskolan, grundskolan och gymnasiet är kommunalt finansierade och statens kostnader berör därför endast skolverket och vissa speciella satsningar, till exempel satsningen på vuxenutbildning.
24 sep 99 – Prop 1999/2000:1

20 000 nya högskoleplatser
Högskolorna har vuxit de senaste åren, och i dag går ungefär 40 procent av gymnasieeleverna vidare till högskolan. Anslagen till högskolan ökar i takt med antagningen.
24 sep 99 – Prop 1999/2000:1

Världens bästa skola har blivit sämre
Vi ska skapa världens bästa skola! Så formulerades målet när grundskolan reformerades i början av nittiotalet. Nu har vi facit: den svenska skolan har blivit sämre.
20 aug 99 – Förslag 1998/1999:RR8

Skolan har blivit sämre
Vi ska skapa världens bästa skola! Så formulerades målet när grundskolan reformerades i början av nittiotalet. Nu har vi facit: den svenska skolan har blivit sämre.
20 aug 99 – Förslag 1998/1999:RR8

Delrapport om kunskapslyftet
Före sommaren avlämnades kunskapslyftskommitténs andra delrapport till regeringen. I rapporten redovisas hur kvalitet och kvantitet har utvecklats i kunskapslyftet under det gångna året. Dessutom behandlas problem och behov av utbildning för de funktionshindrade.
20 aug 99 – SOU 1999:39

Utbytesstudier ska underlättas
På senare år har det blivit mycket populärt att plugga utomlands. EU har flera utbildningsprogram för studenter som vill studera i andra EU-länder. De bär namn som Sokrates, Erasmus, Tempus, Leonardo da Vinci och Ungdom.
13 aug 99 – Dir 1999:47

Mer pedagogik för blivande lärare
Lärarutbildningen ska reformeras och den gemensamma pedagogiska kärnan ska bli gemensam för alla kategorier av lärare. Utbildningen förlängs för vissa kategorier. För andra minskas kraven på ämneskompetens.
13 aug 99 – SOU 1999:63

Timplan avskaffas på försök
Regering och riksdag har tidigare beslutat att ett antal grundskolor ska arbeta utan timplan. Timplanen ska bara avskaffas på försök, men om försöket faller väl ut är det tänkt att timplanen ska avskaffas helt och hållet i hela grundskolan. Vilka grundskolor som ska delta i försöket och hur det ska vara utformat är dock inte bestämt.
5 feb 99 – Ds 1999:1

Fusk och oetisk forskning
Fusk och oetisk forskning ska motverkas med större öppenhet, stärkt utbildning och strängare kontroll. De forskningsetiska kommittéerna ska ha en nyckelroll.
5 feb 99 – SOU 1999:4

Lantbruksuniversitetet byter departement
Regeringen förbereder en överflyttning av ansvaret för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, från jordbruksdepartementet till utbildningsdepartementet.
22 jan 99 – Ds 1998:62

Forskning för 140 miljarder
Efter långa förlikningsförhandlingar med rådet godkände Europaparlamentet i förra veckan EU:s nya, femåriga forskningsprogram.
30 dec 98 – EU-parlamentet

Spara på kunskapslyftet
De borgerliga partierna vill öka anslagen till universitetsforskningen och samtidigt minska anslagen till kunskapslyftet.
30 dec 98 – UbU 1998/1999:1

Mer pengar till Europainformation
Svenska folket ska få veta mer om EMU. Anslaget för Europainformation förstärks från 8 till 22 miljoner kronor under 1999. Bidraget till säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE fördubblas till 33 miljoner kronor. Utrikesförvaltningen får 75 miljoner kronor mindre än i år till följd av omprioriteringar.
18 dec 98 – UU 1998/1999:1

Högskolor ska växa och spara
Studenterna blir fler och högskoleutbyggnaden går snabbast på de nya skolorna. Malmö, Södertörn och Mitthögskolan får flest nya studieplatser under de närmaste åren.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Skolans problem sätts ej i centrum
I budgetpropositionen beskrivs det svenska skolväsendet i rosenröda färger. Allt är bra eller håller på att bli bättre.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Studenter känner sig maktlösa
Studenterna vid universitet och högskolor anser inte att de har något inflytande på vare sig kursutbudet, undervisningen, examinationen eller kurslitteraturen.
25 sep 98 – Ds 1998:51

Ny utbildning för rektorer
Kommittédirektiv 1998:47
28 aug 98 – Dir 1998:47

Ny myndighet för distansutbildning
Regeringen har tillkallat en organisationskommitté vars uppgift är att, under förutsättning av beslut av regeringen och riksdagen, planera och förbereda en distansutbildningsmyndighet i Härnösand.
14 aug 98 – Dir 1998:44

Kunskapslyftet behöver fler platser på grundnivå
Staten bör skjuta till mer pengar så att antalet platser på den grundläggande nivån inom kunskapslyftet blir fler. Det anser Kunskapslyftskommittén i ett delbetänkande.
31 jul 98 – SOU 1998:51

Barns skydd mot sexuella övergrepp måste stärkas anser utredare
Registerkontroller bör göras på personal som anställs inom skola och barnomsorg för att minska risken för sexualbrott mot barn, föreslår Lämplighetsprövningsutredningen.
31 jul 98 – SOU 1998:69

Forskningspengar till bioteknologi
EG-kommissionen har valt ut 154 nya forskningsprojekt inom området bioteknologi som får dela på ett forskningsanslag på cirka 1,2 miljarder kronor. Projekten har värderats av 22 paneler med sammanlagt 326 experter.
12 jun 98 – EU-kommissionen

Europass för yrkesutbildning
EU:s arbetsmarknadsråd har beslutat att införa ett nytt intyg för internationella yrkesutbildningar, Europass.
12 jun 98 – EU:s ministerråd

Fler förändringar i gymnasieskolan
En gymnasieexamen, obligatoriska nationella prov och lärlingsutbildning. Och inga fler lärarlösa lektioner. Det ska förbättra gymnasieskolan, enligt skolminister Ylva Johansson.
5 jun 98 – Prop 1997/1998:169

Förskolan får en egen läroplan
Förskolan får en egen läroplan. Det står klart sedan riksdagen ställt sig bakom samtliga av regeringens förslag.
5 jun 98 – UbU 1997/1998:16

Tre skolformer delar på läroplan
En gemensam läroplan, Lpo 94, för grundskolan, förskoleklassen och viss mån även för fritidshemmen införs från och med läsåret 1998/1999, enligt ett riksdagsbeslut.
5 jun 98 – UbU 1997/1998:18

Ingen patenträtt på mänskliga könsceller
Kloning av människor och ingrepp i könsceller strider mot allmän ordning och sedlighet och ska inte vara möjliga att ta patent på.
15 maj 98 – EU-parlamentet

Officerare ska bli mer akademiska
Officersutbildningarna bör moderniseras och ges en mer akademisk prägel anser utredaren Gunnar Björk.
15 maj 98 – SOU 1998:42

Värderingsorgan ska ge fler jobb
Det ska bli smidigare för invandrare att söka jobb. Regeringen vill inrätta ett organ som värderar utländska arbetslivserfarenheter, betyg och andra bevis på utländska yrkesutbildningar på gymnasienivå.
17 apr 98 – Dir 1998:23

Svensk-dansk kommitté ska utveckla Öresundsregionen
Regeringarna i Sverige och Danmark vill inrätta en kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:114

Mer kultur och IT i folkbildningen
Studieförbund och folkhögskolor ska inriktas mer på kultur och IT, föreslår regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:115

Förskolan får egen läroplan
Förskolan ska få en läroplan med mål och riktlinjer där det pedagogiska innehållet i verksamheten betonas.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:93

”Självklart ska vi ha inflytande i skolan”
För att nå målet med elevinflytande krävs ett stegvis ökat elevinflytande och ansvar med ålder.
27 feb 98 – Rapport om motioner till Ungdomens riksdag: Rapport om motioner till Ungdomens riksdag

Vägen till anställning via vuxenutbildning
Om man är flexibel men ändå självständig, kan förstå andra människor, har ett gott självförtroende, kan arbeta i team och dessutom har rätt utbildning, vad blir man då? Jo, anställningsbar.
27 feb 98 – SOU 1997:158

Små skolors forskningsprofil
Regering och riksdag beslutade i höstas att de mindre och medelstora högskolorna ska tilldelas ökade forskningsresurser. Under 1997 gick cirka 5 procent av forskningsanslagen till dessa skolor.
6 feb 98 – Dir 1997:154

Resurs-, disciplin- eller löneproblem i skolan
Beror skolans problem på resursbrist, dålig disciplin eller låga lärarlöner. Alla partier hade sina egna förklaringar i riksdagens skoldebatt, som hölls i onsdags i förra veckan.
6 feb 98 – Riksdagsdebatt

Lärarutbildning i Waldorfpedagogik
De som läser till grundskollärare eller gymnasielärare ska kunna välja en inriktning mot Waldorfpedagogik, har riksdagen beslutat.
19 dec 97 – UbU 1997/1998:1

Förskoleklass egen skolform
Förskolan ska integreras med skolan. Riksdagen har beslutat att den nuvarande sexårsverksamheten som bedrivs inom förskolan ska bli en egen skolform.
19 dec 97 – UbU 1997/1998:5

Tempot höjs i forskarutbildningen
Regeringen ska sätta upp mål för antalet doktorsexamina på var och en av landets högskolor. De högskolor som inte klarar målen kan få sänkta anslag.
19 dec 97 – UbU 1997/1998:7

Mer teknik i gymnasiet
Tjejer och killar som är nyfikna och intresserade av teknik måste få möjlighet att gå ett tekniskt program på gymnasiet. Det föreslår en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet.
12 dec 97 – Ds 1997:78

Forskning om jordbruk
Sverige behöver bygga upp en omfattande och kvalificerad forskning om jordbrukets roll i samhällsekonomin, anser regeringen.
28 nov 97 – Dir 1997:132

Förskolan får egen läroplan
Förskolan ska bilda en egen skolform och begåvas med en egen läroplan, föreslår barnomsorg- och skolakommittén (BOSK).
28 nov 97 – SOU 1997:157

Öppna handlingar i forskningsstiftelser
De 11 stiftelser som bildades med löntagarfondspengar ska tillämpa offentlighetsprincipen i sin verksamhet, enligt ett riksdagsbeslut.
7 nov 97 – KU 1997/1998:2

Forskningen om vuxenutbildningen behöver utredas
Människor som deltar i en vuxenutbildning ser sina liv som mer meningsfulla och intressanta jämfört med dem som inte deltar.
7 nov 97 – SOU 1997:120

Lättare för skicklig pedagog att bli professor
Pedagogisk skicklighet ska väga lika tungt som vetenskapliga meriter när en professor ska tillsättas.
31 okt 97 – UbU 1997/1998:3

Gymnasieskolans problem tonas ned
Skäll och gnäll inte på gymnasieskolan! tycks kommittén för gymnasieskolans utveckling vilja säga.
24 okt 97 – SOU 1997:107

Läs- och skrivsvårigheterna är ett pedagogiskt problem
”Pojken stavar illa, men annars går det bra. Frun ska veta att han, som vi brukar säja, är en rättstavningsidiot.”
24 okt 97 – SOU 1997:108

Lärarutbildningen ger dåliga kunskaper om samhällets värderingar
Nyutbildade lärare får otillräckliga kunskaper om hur man arbetar med de grundläggande samhällsvärderingarna i skolan.
17 okt 97 – Ds 1997:57

Slopad timplan hårt kritserat förslag
Slopa den reglerade statliga timplanen i grundskolan under en treårsperiod och låt skolorna själva avgöra hur mycket idrott och matte det ska vara på schemat. Detta förslag från skolkommittén har väckt ont blod i vissa läger.
17 okt 97 – SOU 1997:121

Utbildningsmotioner
Moderaterna
10 okt 97 – Utbildningspolitiska motioner

Gratis skolmat
Regeringen föreslår att sexårsverksamheten (”förskoleklass”) ska bli en egen skolform inom skolväsendet, att verksamheten styrs av skollagen, att det blir obligatoriskt för kommunerna att erbjuda 525 förskoletimmar om året, att det ska vara möjligt att skjuta upp skolstarten till åtta års ålder, att förskollärare och fritidspedagoger får användas i undervisningen, att mobbning bör motarbetas mer aktivt i skolan samt att det ska stå i skollagen att skolmaten i grundskolan ska vara kostnadsfri.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:6

Grundskolan måste förbättras
Regeringen vill att kvalitén i all utbildning, från förskolor till universitet, ska prioriteras under 1998.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Ny högskola på Gotland
Regeringen vill att en ny självständig högskola ska startas på Gotland senast 1 juli 1998. Regeringen satsar 40, 7 miljoner på att 200 studenter ska kunna börja sin grundutbildning hösten 1998. Målet är att högskolan ska ha 2 200 helårsstudenter år 2002. Organisationskommittén för en ny högskola på Gotland disponerar pengarna tills skolan inrättas.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Anställningsskydd för professorer ändras
Professorstjänster utan tidsbegränsning ska tas bort, föreslår regeringen. I stället ska lagen om anställningsskydd (LAS) råda över professurerna. Tidigare tillämpades särregler i högskolelagen för professorerna. Särregeln ska upphöra att gälla den 1 januari 1999. De äldre reglerna ska dock användas på de professorer som har fått sin fasta tjänst före den tidpunkten.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Sexåringar ska gå i förskoleklass
Sexårsverksamheten ska bli en egen skolform inom skolväsendet, föreslår regeringen. Skolformen ska benämnas ”förskoleklass”. Samtidigt blir det skollagen, inte socialtjänstlagen, som reglerar verksamheten.
29 aug 97 – Lagrådsremiss: Gemensam lagstiftning och barnomsorg och skola

Forskning under utredning
Regeringen har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska analysera den svenska forskningspolitiken med utgångspunkt i samhällets behov och forsknings möjligheter. Kommittén ska analysera alla stora frågor, det vill säga forskningens inriktning, utformning, dimensionering, finansiering och organisering.
1 aug 97 – Dir 1997:67

Etiken i forskningen
Regeringen har tillsatt en kommitté som ska undersöka vad som kan göras för att öka den forskningsetiska medvetenheten och kontrollen.
1 aug 97 – Dir 1997:68

Minskade anslag till fusionsforskning
Fusionsforskning, rymdforskning och gästforskarstipendier kan komma att drabbas när staten ska skära ned bidragen till storskalig internationell forskning.
1 aug 97 – SOU 1997:69

Skolor ska mötas på nätet
EU-kommissionen har på svenskt initiativ föreslagit att ett europeiskt skoldatanät skapas. Regeringen har tillsatt en kommitté som i första hand ska se till att det från och med den 1 september finns en så kallad webb-plattform för det europeiska nätverket. Kommittén ska utveckla och underhålla teknik och design för plattformen. Kommittén ska också komma med förslag om hur skoldatanätet ska finansieras.
6 jun 97 – Dir 1997:65

Nya karriärchanser på universitetet
När professorer tillsätts ska pedagogisk skicklighet väga lika tungt som vetenskapliga meriter, anser regeringen, som också föreslår att de universitetslektorer som har professorskompetens ska upphöjas till professorer.
30 maj 97 – Prop 1996/1997:141

Pedofilkontroll i skolan
Kontrolleras skolpersonal tillräckligt noga? Eller finns det risk att pedofiler anställs för att ta hand om barn? En särskild utredare ska senast 30 april 1998 svara på de frågorna.
23 maj 97 – Dir 1997:69

Hemspråk blir modersmål
Benämningen hemspråk mönstras ut och ersätts av modersmål.
23 maj 97 – UbU 1996/1997:12

Ett konstnärligt campus
Ska de konstnärliga högskolorna i Stockholm samlokaliseras? Regeringen har gett en utredare i uppgift att undersöka om skolorna kan ligga på Gärdet i Stockholm, i anslutning till Konstfack.
16 maj 97 – Dir 1997:47

Distanspedagogik bör IT-anpassas
Regeringen har gett distansutbildningskommittén i uppdrag att även analysera hur organisation, pedagogik och läromedel ska användas när det gäller undervisning med hjälp av IT.
16 maj 97 – Dir 1997:49

Vi behöver bättre lärare
Regeringen har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska komma med förslag till en ny lärarutbildning.
16 maj 97 – Dir 1997:54

Statsbidrag till komvux
Landets alla kommuner bör få statsbidrag för det antal nya platser i vuxenutbildningen som de ansökt om, föreslår en regeringsdelegation.
16 maj 97 – Rapport från delegationen för Kunskapslyftet, maj 1997

Grundskolans bokstavsbetyg räknas om till siffror
Regeringen har beslutat att grundskolans nya bokstavsbetyg ska räknas om till siffror vid antagning till gymnasieskolan.
2 maj 97 – Regeringsbeslut

Skolans problem är djupt oroande
En fjärdedel av eleverna på gymnasieskolans industriprogram och fordonsprogram blir inte godkända i matematik, svenska och engelska. Även på andra program blir många elever underkända.
7 mar 97 – SOU 1997:1

Utredare ska förbereda forskningsåtertåg
Vad uträttar Sverige egentligen i internationella forskningsorganisationer?
20 dec 96 – Dir 1996:91

Forskningen ska bli mer nyttobetonad
Riksdagen har ställt sig bakom regeringens forskningsproposition som bland annat innehåller forskningspolitiska mål och riktlinjer som betonar att forskningens samhällsnytta.
6 dec 96 – UbU 1996/1997:3

Tham lovar snabba pengar från forskningsstiftelserna
– Carl Tham har uppträtt lika graciöst i frågan om forskningsstiftelserna som en elefant i en porslinsbutik.
29 nov 96 – Riksdagsdebatt

Nytt bidragssystem för friskolor
Från och med hösten 1997 ska fristående skolor få bidrag på samma grunder som kommunens egna skolor: utifrån skolans åtagande och elevernas behov.
1 nov 96 – UbU 1996/1997:4

Lärosäten vill inte skiljas från staten
En lång rad universitet och högskolor säger nej till en skilsmässa från staten. I höstas föreslog en utredning att lärosätena inte längre vara myndigheter. Men när remisstiden nu gått ut är många kritiska till förslaget.

Lars Haikola ny universitetskansler
Regeringen har utsett Lars Haikola till universitetskansler och chef för Högskoleverket efter Anders Flodström som avgick i protest.

skollöp3
Hej, den här löpsedeln innehåller bla en text om “lärarleg”, en artikel om skolverkets förslag till nya gymnasieprogram, en artikel om regeringens förslag till ny skollag och ny lärarutbildning - men politiken.se erbjuder mer än så - testa själv! Använd politiken.se i undervisningen! Din skola erbjuds att prenumerera. Priset är 4500 kr/år för stora gymnasier, 2250 kr/år för mindre gymnasier, 450 kr för grundskolor. Testa - prenumerera!

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se