Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
14 artiklar om Studiestöd
 
Ordstrid om studiemedlen
Går studenter back på studiemedlen? Ja - med 759 kronor i månaden, hävdar Sveriges förenade studentkårer sin nya studentbudget. Nej - inte med hänsyn till den större utbetalning som sker vid terminstart, kontrar regeringen.
21 feb 13 – SFS studentbudget 2013 , PM från utbildningsdepartmentet

CSN:s finansiering ska granskas
Regeringen har givit statskontoret i uppdrag att göra en analys av Centrala studiestödsnämndens (CSN) ekonomiska situation och nuvarande finansieringsmodell. Syftet sägs vara att ge myndigheten förutsättningar att planera sin ekonomi på lång sikt.
17 maj 11 – Regeringsbeslut

CSN kritiseras för slapp kontroll
Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden (CSN) struntar i att driva in skulder från personer som bor utomlands, enligt Riksrevisionen.
30 dec 08

Leijonborg lovar höjt studiemedel
Högskoleminister Lars Leijonborg uppger att studiemedlen ska höjas före valet 2010. Men finansminister Anders Borg vill hålla i statens plånbok.
25 apr 08

Studiesocial utredning tillsätts
Regeringen har antagit direktiv till en studiesocial utredning. Det blir en parlamentarisk kommitté som ska se över de studerandes ekonomiska och sociala situation, enligt utbildningsdepartementet.
22 nov 07

Mer pengar till studenter med barn
Från och med den första januari nästa år kommer alla studenter som har barn att få ett extra studiebidrag. För en studerande med två barn kommer det nya bidraget att ge ett tillskott på 871 kronor varje månad, enligt regeringens förslag.
31 mar 05 – Prop 2004/2005:111

Studerande med barn ska få bidrag
Studerande med barn har länge varit en missgynnad grupp. Istället för att koncentrera sig på studierna har många varit fullt upptagna med att räkna kronor och ören. Men nu är en ändring på gång.
7 jan 05 – Ds 2004:53

Lättare för äldre att studera
Ge personer upp till 54 års ålder möjlighet att finansiera sina studier med hjälp av studiemedel. Gör det samtidigt lättare för äldre studenter att plugga längre än vad dagens maxgränser tillåter. Det föreslår utbildningsdepartementet i en ny promemoria.
30 dec 04 – Förbättrade möjligheter till studiestöd för äldre studerande

Studenter med barn behöver bättre stöd
Den studiesociala utredningen får sitt uppdrag vidgat. Utredningen ska också analysera den ekonomiska situationen för studerande med barn.
20 mar 03 – Dir 2003:13

Studiestödsutredningen får mer tid
Studiestödsutredningen som skulle har varit klar i december ska istället avlämna sitt betänkande den 14 februari 2003.
27 jan 03 – Dir 2002:149

Inget bidrag till ökad jämlikhet
Studiebidraget på högskolan omfördelar resurser från lågutbildade till högutbildade, från fattiga till rika och från män till kvinnor.
12 maj 00 – Ds 2000:19

Studiehjälpen höjs med 100 kronor
Riksdagen har beslutat att studiehjälpen till gymnasiestuderande höjs med 100 kronor i månaden och att 21 miljarder kronor anslås till studiemedelssystemet nästa år.
17 dec 99 – UbU 1999/2000:2

Högre bidrag till studenter
Den 1 juli år 2001 införs ett nytt studiemedelssystem. De nya reglerna innebär att studiebidraget höjs med cirka 500 kronor och att lånedelen minskar i motsvarande grad.
17 dec 99 – UbU 1999/2000:7

Studiestödsnämnden hinner inte med
Ansökningar om studiemedel ska behandlas inom tre veckor, och minst 80 procent av telefonsamtalen till myndigheten ska besvaras direkt. Dessa målsättningar som studiestödsnämnden själv har satt upp lyckas den inte leva upp till. I höstas var telefonköerna och handläggningstiderna alltför långa.
6 feb 98 – Dir 1997:143

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se