Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
110 artiklar om Socialförsäkringssystemet
 
Klart med slut för vårdnadsbidrag
Från och med den 1 februari nästa år är det stopp för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag. Det föreslår regeringen i en proposition som presenterades på torsdagen.
10 sep 15

Gör om underhållsstödet!
Moderaterna vill att fler separerade föräldrar tar större ekonomiskt ansvar för sina barn. Därför vill partiet göra om underhållsstödet.
28 maj 15

Föräldraförsäkringen (S)tridsfråga
Frågan om delad föräldraförsäkring förföljer Socialdemokraterna. På kongressen i helgen väntar en ny strid om hur långt partiet ska gå.
28 maj 15

Socialförsäkringsinspektionen kan ta över
En utredning föreslår att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tar över klagomålshanteringen inom socialförsäkringen. Det allmänna ombudet ska dessutom arbeta inom ISF, och inte som idag hos Försäkringskassan.
ÖPPEN29 apr 15 – SOU 2015:46

Nytt inkomtsbegrepp i socialförsäkringen
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen vill slopa SGI - den sjukpenningsgrundande inkomsten. Det blir effektivare och mer rättvist om alla slags ersättningar från socialförsäkringarna utgår från de sökandes faktiska inkomster under en 12-månadersperiod, menar majoriteten. Vänsterpartiet protesterar.
ÖPPEN5 mar 15 – SOU 2015:21

Stupstocken kan försvinna
Inom ramen för den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen har de borgerliga gått med på en kompromiss. Den bortre gränsen i sjukförsäkringen - "stupstocken" - kan komma att avskaffas. Men de borgerliga ledamöterna ställer vissa krav.
ÖPPEN5 mar 15 – SOU 2015:21

FP vill ta bort vårdnadsbidrag
Allianspartierna går skilda vägar i familjepolitiken. FP tänker rösta för att avskaffa KD:s hjärtefråga - vårdnadsbidraget.
2 feb 15

Socialavgifterna för unga sänks: Det blir en tillfällig sänkning
Nu har regeringen lagt fram lagförslaget som bygger på Alliansens idé att sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar ned till 10 procent. Frågan är dock när återställaren kommer.
29 jan 15 – Prop 2014/2015:50

ISF får långtgående rättigheter
Inspektionen för socialförsäkringen bör få direkt tillgång till socialförsäkringsdatabasen, menar en utredning.
25 sep 14 – SOU 2014:67

Två granskningsmyndigheter i polemik
Riksrevisionen riktade nyligen skarp kritik mot Inspektion för socialförsäkringen, ISF (se artikel i politiken.se nedan). Bland annat påstods att ISF försummar sitt granskningsuppdrag och istället ägnar sig åt forskning. Per Molander som är generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ger svar på tal i ett skarpt formulerat brev.
ÖPPEN4 sep 14 – Brev från ISF till riksrevisionen

Bidragsberoendet ökar för tredje året
Andelen som är beroende av a-kassa, sjukpenning eller socialbidrag steg i fjol. Tydligast är trenden bland de sjukskrivna, som ökat i antal tre år i rad.
14 aug 14 – Statistiska Centralbyrån (SCB) pressmeddelande

Privata försäkringsbolag nagelfars
Det har gått över åtta år sedan det lagstadgades att försäkringsbolag inte har rätt att neka någon en personförsäkring om det inte finns särskilda skäl, som bolaget i så fall måste redogöra för. Nu ska en särskild utredning belysa hur det här fungerar i praktiken.
11 jun 14 – Dir 2014:80

Försäkringarna blir allt sämre
Det svenska försäkringsskyddet blir sämre för varje år som går. Ersättningen till sjuka, arbetslösa och fattiga har varit i stort sett oförändrad mellan 1992 och 2012. Under samma period har reallönerna ökat med cirka 50 procent. Tryggheten urholkas noterar inspektionen för socialförsäkringen, i en relativt färsk rapport.
ÖPPEN3 apr 14 – Isf Rapport 2014:4

Småföretag ska slippa sjuklön
Alliansen vill förändra företagens högkostnadsskydd för sjuklöner. Syftet är att minska kostnaderna för småföretag.
1 apr 14

Finjustering av a-kassereglerna
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen föreslår finjusteringar dels av reglerna som styr hur hur pensionsuttag påverkar rätten till a-kassa, dels av reglerna för förtroendevalda.
24 okt 13 – SOU 2013:64

Barnbidraget delas
Barnbidraget för barn som föds från och med 2014 ska automatiskt delas mellan båda föräldrarna.
2 okt 13 – Prop 2013/2014:14

Ersättningarna minskar, men bidragen ökar
Den andel av befolkningen som får sjukersättning, "förtidspension" och a-kassa har krympt under alliansens tid vid makten. Men socialbidragsberoendet har ökat. Vi granskar statistiken och gör en återblick till 2006.
4 sep 13 – Statistiska Centralbyrån: Hushållens ekonomi allmän statistik

ISF vill ha insyn folks privatliv
Inspektionen för Socialförsäkringen vill ha långtgående rätt till känsliga personuppgifter från andra myndigheter. Nu ska frågan om ISF behöver en egen, generös registerlag utredas - igen.
3 sep 13 – Dir 2013:83

Wennemos ersättare utsedd
Ingemar Eriksson, som nyss avslutat en utredning om nya åldrar för pension, blir huvudsekreterare i den stora utredningen om framtidens socialförsäkringar efter Irene Wennemo.
21 aug 13

Singelförälders ekonomi halkar efter
Familjepolitikens omfördelande effekt har minskat. Barnfamiljerna blir rikare, men de ensamstående föräldrarna halkar efter.
26 jun 13 – F-kassan: Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Förenklingar i socialförsäkringen
Den som vårdar en svårt sjuk anhörig ska inte längre vara tvungen att anmäla detta för att ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Det är en av flera justeringar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.
4 jun 13 – Prop 2012/2013:169

Behövs ny myndighet för klagomål
Justitieombudsmannen (JO) har länge efterlyst en reguljär tillsyn av socialförsäkringen. Nu ska en utredare avgöra om det behövs ytterligare en myndighet dit folk som är missnöjda med Försäkringskassans ersättningsbeslut kan vända sig.
28 maj 13 – Dir 2013:58

Många sjuka får socialbidrag
Nästan var tionde som utförsäkrades 2010 blev tvungen att söka socialbidrag. Tomas Eneroth (S) tycker att det är "anmärkningsvärt många", medan Ulf Kristersson (M) anser att de utgör en "försumbar" del av socialbidragstagarna.
25 apr 13

Socialt skydd mindre del av ekonomin
Utgifterna för vårt sociala skyddsnät - pension, barnomsorg, arbetslöshetsersättning, sjukvård och så vidare - har minskat. 1993 utgjorde de över 37 procent av svensk BNP, 2011 var deras andel under 30 procent.
24 apr 13 – Statistiska Centralbyrån

200 000 utan socialförsäkring
Ungefär 200 000 personer i Sverige har under flera års tid tjänat mindre än vad som krävs för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). De har därför inte rätt till sjuk- och föräldrapenning och lever myckt fattigt, meddelar Försäkringskassan.
7 feb 13 – Socialförsäkringsrapport: Att sakna försäkrad inkomst

Deltids- och a-kasseregler granskas
Regeringen ger socialförsäkringsutredningen ett nytt uppdrag. Det blir till att koka en politisk gryta, där konfliktladdade frågor om det svenska socialförsäkringssystemets framtid, ligger på långkok.
13 sep 12 – Pressmedelande

Pensionering vid 55 är för tidigt
Åldersgränsen för tjänstepension kan komma att höjas. Efter att Pensionsåldersutredningen konstaterat att många äldre slutar jobba på grund av förmånliga tjänstepensioner, ger regeringen utredningen ett tilläggsuppdrag: att utvärdera den tidigaste gränsen för uttag från såväl tjänste- som privatpension. Åldersgränsen återfinns inom skattelagstiftningen och är i dag 55 år.
30 aug 12 – Dir 2012:86

Utförsäkrades försörjning kartlagd
Frågan om hur de människor försörjt sig som tvingats lämna sjukförsäkringen på grund av de nya tidsgränserna har varit omdiskuterad. En växande skara har inkomster från arbete, och Försäkringskassan är försiktigt positiv. Men den stora majoriteten är fortfarande beroende av bidrag och ersättningar.
29 aug 12 – Försäkringskassan: Hur har förvärvsinkomsterna förändrats mellan 2009 öch 2010 för de som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen det första halvåret 2010?

Kvinnor stämplas ofta ut
Kvinnor inom mansdominerade yrken - som lackerare, slaktare och valsverksoperatörer - beviljas sjukersättning i högre utsträckning än kvinnor inom vård och omsorg. Det framgår av i en ny underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen.
29 aug 12 – Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen: Sjukersättning och yrke

Färre befinner sig i “utanförskapet”
Sedan 2005 har andelen i befolkningen som försörjdes med olika former av bidrag och sociala ersättningar sjunkit stadigt, med undantag för år 2009. Även i fjol sjönk andelen som beviljades bidrag, men i år ser kurvan ut att peka uppåt igen. Men betyder det att utanförskapet har minskat?
16 aug 12 – SCB: Färre arbetslösa men fler sjukskrivna

Arbetsgivagare ska rapportera löner månadsvis
Den stora och viktiga socialförsäkringsutredningen skyndar långsamt. Nu har man hittat en kompromiss i en definitionsfråga - man är överens om hur inkomstbegreppet ska harmoniseras i de olika försäkringarna. De större och mer brännande frågorna skjuts på framtiden.
28 jun 12 – SOU 2012:47

Sverige rasar i trygghetsligan
En svensk industriarbetare som blir arbetslös får i genomsnitt ut mindre än 60 procent i a-kasseersättningen. För 20 år sedan låg ersättning på drygt 80 procent. Sverige har gått från tredje till tolfte plats när OECD-ländernas arbetslöshetsförsäkringar rankas.
22 maj 12 – Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv,

Gör a-kassan obligatorisk!
Hörnstenen i vårt svenska trygghetssystem, socialförsäkringarna, har på senare år eroderat allt snabbare. Allt fler står utanför och många får bara hjälp på en nivå som ligger knappt över existensminimum. Stefan de Vylder, oberoende nationalekonom, pläderar i denna krönika för en återgång till generella och inkomstbortfallsbaserade försäkringar. Steg nummer ett bör vara en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
26 apr 12

Många litar inte på samhällets stöd
Drygt hälften av svenskarna litar inte på samhällets stöd om de blir sjuka eller arbetslösa, enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av LO.
18 apr 12

Avtal med Sydkorea på G
Det ska bli lättare för svenskar och svenska företag att verka i Asien, förkunnar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson stolt. Förhandlingar inleds nu med Sydkoreas regering om ett bilateralt socialförsäkringsavtal.
16 feb 12 – "Nu blir det enklare för oss att bo och arbeta i Asien"

LO: Avveckla FAS 3!
Sedan starten 2009 har cirka 37 000 personer deltagit i fas 3 av regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. 15 procent av dessa har gått vidare till jobb eller utbildning. LO är djupt kritiskt och anser att regeringen borde satsa på lönesubventionerade anställningar för att få bukt med långtidsarbetslösheten.
25 jan 12 – LO-rapport: Den nya tidens AK-arbeten? En granskning av FAS 3

Studiemedel vid sorg
Föräldrar som pluggar när deras barn dör ska ha rätt till en sorgeperiod med studiemedel. För den perioden, som ska vara tidsbegränsad, kan skulderna i efterhand skrivas av helt.
14 dec 11 – Prop 2011/2012:42

Välfärden är värd sin skatt
Enligt mottot "det ska löna sig att arbeta" har regeringen sänkt skatter och stramat åt socialförsäkringen. Men svensken i gemen anser att mer skattemedel borde gå till den offentliga välfärden. Även alliansens kärnväljare är villiga att betala mer för en kollektivt finansierad sjukförsäkring, skola, pension och så vidare.
9 nov 11 – Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkringarna (Stefan Svallfors)

Förr sjukskriven - nu arbetslös
Under 2009 och 2010 levde en i stort sett lika stor andel av befolkningen på ersättningar och bidrag. Men 2010 hade andelen som mottog sjuk- och arbetslöshetsersättning minskat. Andelen som försörjdes via så kallade arbetsmarknadsåtgärder däremot, hade stigit med hela 45 procent.
7 sep 11 – SCB: Hushållens ekonomi, allmän statistik

F-kassan måste spara mer än väntat
Försäkringskassans underskott växer och sparkraven blir större än tidigare prognoser på 300 miljoner kronor.
30 jun 11 – TT

Bidrag har fått minskad betydelse
Bostadsbidrag, föräldrapenning och andra bidrag har fått en mindre betydelse för barnfamiljerna. Att bidragen utgör en mindre andel av den disponibla inkomsten märks främst bland ensamstående föräldrar, enligt Försäkringskassan.
29 jun 11

Förtroendevalda ska ha rätt till a-kassa
… trots att de inte räknas som vare sig arbetstagare eller företagare. Det slår statens särskilda utredare fast.
21 jun 11 – SOU 2011:54

Barnbidraget delas
Barnbidraget är avsett för barnet. Men i och med att skilsmässoföräldrar ofta har konflikter om pengar föreslår en färsk statlig utredning att det ska gå smidigare att dela barnbidraget lika mellan föräldrarna. Det bör även införas ett nytt bostadsbidrag för barn som bor växelvis hos mamma och pappa.
20 jun 11 – SOU 2011:51

Minister kritiserar F-kassan
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m) kritiserar skillnader i bedömningar som Försäkringskassan gör om vilka som ska få förtidspension. S kräver att reglerna görs om och MP vill tillfälligt stoppa utförsäkringarna.
3 maj 11 – TT

Månadsrapporter mot bidragsfusk
Från och med 2013 ska svenska arbetsgivare lämna uppgifter till Skatteverket om de anställdas lön och ersättningar varje månad, föreslår en utredning. Informationen ska vara tillgänglig för en rad myndigheter; Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bland andra. Det kommer att försvåra olika slags bidragsfusk.
27 apr 11 – SOU 2011:40

Sjukförsäkringens regler mjukas upp
Efter hård och ihållande kritik av tidsgränserna i sjukförsäkringen kommer regeringen nu med vissa ändringsförslag. Men i oppositionens ögon är det marginella förbättringar av en dålig reform.
14 apr 11 – Promemoria Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar , Pressträff, Ulf Kristersson, webb-tv

Rödgröna vill rädda servicekontor
De rödgröna partierna vill att riksdagen ska tvinga regeringen att hejda Försäkringskassans planer på att lägga ned servicekontoren runt om i landet. Försvinner de blir servicen till medborgarna mycket sämre, anser de.
28 mar 11 – TT

Personskyddet - ett myndighetsdilemma
Om inte Inspektionen för socialförsäkringen ges rätt att databehandla personuppgifter från exempelvis Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, så kommer den inte att kunna utföra sitt tillsynsuppdrag. Behovet av en effektiv myndighetsutövning anses väga tyngre än den personliga integriteten.
9 feb 11 – Ds 2011:4

Axén axlar ordförandeskap
I våras fick Socialförsäkringsutredningen som uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet och komma med förändringsförslag.
16 nov 10 – Dir 2010:48

Myten om sjukskrivningarna
Björn Johnson slår hål på myten om att sjukskrivningarna exploderade under de första åren på 2000-talet. Då skedde en kraftig svängning i debatten och den gamla förklaringsmodellen att sjukskrivningarna i första hand berodde på arbetsmiljön förkastades och en modell som sa att allt fler fuskade till sig sjukersättning blev dominerande.
23 jun 10 – Björn Johnson: Kampen om sjukfrånvaron

Ingen kompensation för lång väntan
Det blir ingen ekonomisk kompensation till dem som får vänta oacceptabelt länge på utbetalningar från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det blir för dyrt, konstaterar en utredning som överlämnats till socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson.
22 jun 10 – SOU 2010:41

Privatisering av sjukförsäkringen?
Privatisering av sjukförsäkringen. Differentierade avgifter till sjukförsäkringen. Obligatorisk a-kassa. Det är några av uppdragen till den utredning om sjukförsäkringen och a-kassan som regeringen tillsatte på torsdagen.
29 apr 10 – Dir 2010:48

"För generös" bedömning av F-kassan
Åtta av tio som nekat förtidspension enligt de nya, hårdare regler skulle ha fått nej även tidigare. Det konstaterar Försäkringskassan som inte anser sig ha varit för hård i bedömningarna.
16 jan 10

Ny kontrollmyndighet invigd
Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson invigde på tisdagen den nya Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Den startade formellt sin verksamhet 1 juli i fjol.
13 jan 10

Handikappade drabbas dubbelt
Handikappades och sjukas plats på arbetsmarknaden hotas nu när konjunkturen vänder neråt och arbetslösheten ökar. I några år har flera länder vidtagit åtgärder för att göra det lättare för dessa grupper att ta sig in på arbetsmarknaden. Nu hotas dessa reformer, befarar OECD.
14 maj 09 – Sickness, Disability and Work Keeping on track in the Economic Downturn

Försäkringskassan ska informera
Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att informera allmänheten om vilken service den har rätt att förvänta sig av kassan.
5 mar 09

Ränta på sena utbetalningar utreds
Kraven på att den som väntat länge på pengar från Försäkringskassan ska få ränta har nu föranlett socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson att agera.
11 feb 09

Väntetiderna är rekordkorta
Vi har tillsatt en ny generaldirektör i Försäkringskassan. Hon ska ta fram lämpliga åtgärder som ska möta de ekonomiska svårigheterna. Det var socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrssons besked i riksdagen om Försäkringskassans ekonomiska kris.
27 jan 09 – Snabbprotokoll 2008/2009:63

Ny myndighet granskar välfärden
Den nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska börja sitt arbete den 1 juli 2009. Den ska granska välfärdssystemen och får när den är fullt utbyggd 60 anställda.
10 dec 08 – Dir 2008:136

Spärr ska stoppa bidragsfuskare
Den som har ljugit i sin ansökan om bidrag från trygghetssystemen ska enligt ett nytt förslag från regeringen kunna stängas av en period från att ta emot sådana bidrag.
26 nov 08 – SOU 2008:100

Mp antar ny trygghetspolitik
Miljöpartiet ska driva ett nytt förslag på trygghetssystem. Den gamla hjärtefrågan om en medborgarlön anses inte realistisk.
24 maj 08

Långsam start för vårdnadsbidraget
Från den 1 juli i år införs möjligheten till ett kommunalt vårdnadsbidrag. Enligt kristdemokraternas egen undersökning är det dock bara 22 procent av landets kommuner som hittills fattat beslut om att införa det.
7 maj 08

Även förmögna får fullt studiebidrag
Förmögenhetsprövning för underhållsstöd, bilstöd och studiestöd tas bort, föreslår Försäkringskassan. Men vid bedömning av bostadsbidrag och bostadstillägg ska kassan även i fortsättningen ta hänsyn till förmögenheter.
7 apr 08

Utanförskapet är överdrivet
Alliansregeringens tal om att upp till en och en halv miljon människor befinner sig i ett utanförskap är kraftigt överdrivna hävdar Arbetarrörelsens tankesmedja i en rapport. Personer som kortvarigt är sjukskrivna eller arbetslösa är inte "utanför.
3 apr 08 – Innanför utanförskapet

Tvingande samarbete mot bidragsfusk
För att bekämpa de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemet föreslår nu regeringen att ett antal myndigheter måste samarbeta. När en myndighet misstänker att en annan gjort en felaktig utbetalning till en enskild måste den meddela det.
30 jan 08 – Prop 2007/2008:48

Förtidspensionär får arbeta
Människor med permanent sjukersättning får arbeta för minst 3 000 kronor i månaden innan ersättningen krymper, föreslår socialförsäkringsministern för att förmå fler att arbeta.
12 jan 08

Regeringen kräver återbetalning
Regeringen vill ha enhetligare regler för återkrav av felaktigt utbetalda ersättningar från Försäkringskassan, CSN och arbetslöshetskassorna. De felaktiga utbetalningarna upgår till 20 miljarder kronor åreligen, av detta belopp bedöms hälften vara bidragsfusk.
9 jan 08 – Dir 2007:177

Fusket står för hälften av bidragsfelen
Bidragsfusket uppgår till uppskattningsvis 10 miljarder kronor årligen. Det handlar om förtidspension, sjukpenning, föräldrapenning och socialbidrag som utbetalas på oriktiga grunder.
9 nov 07 – Finansdepartementet: Vad kostar felen?,

Dubblerat stöd till tandvården
Från den 1 juli nästa år blir det billigare att gå till tandläkaren. Då genomför regeringen en omfattande tandvårdsreform som ger upp till 85 procents rabatt på större lagningar.
8 nov 07 – Lagrådsremiss: Lagrådsremiss om tandvårdsreform

Snabb minskning av sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron minskar nu snabbare än vad Försäkringskassan tidigare förutsett. Målet att pressa ned det så kallade ohälsotalet under 37 dagar ser ut att nås 2009. Det innebär tiotusentals färre sjukskrivna och nästan tio miljarder i minskade offentliga utgifter.
31 okt 07 – Försäkringskassan: Snabbare minskning av sjukfrånvaron

Miljardsvinn i trygghetssystemet
Fusk och felaktiga utbetalningar från socialförsäkringarna omfattar tiotals miljarder kronor. Det är betydligt mer än vad man tidigare trott.
9 okt 07 – Regeringen: Delegation för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen (direktiv)

Allt färre sjukskrivna
Sjukskrivningarna fortsätter att minska, visar Försäkringskassans statistik. Det senaste året har ohälsotalet minskat med 1,4 dagar. Men antalet förtidspensionärer tycks vara konstant.
20 aug 07 – Försäkringskassan: Månadsuppgifter augusti 2007

Nya regler mot bidragsfusket
Flera myndigheter ska elektroniskt få byta uppgifter med varandra för att bekämpa bidragsfusk. Om felaktiga utbetalningar upptäcks ska anmälningsplikt råda. Det föreslog en utredning på fredagen.
8 jun 07 – SOU 2007:45

Fängelsestraff för bidragsfuskare
Bidragsfusket måste stoppas, anser regeringen, som på måndagen överlämnade ett nytt lagförslag till riksdagen. Bidragsfuskare riskerar fyra års fängelse och även slarv ska kunna straffas med fängelse eller böter.
26 mar 07 – Prop 2006/2007:80

Sjukfrånvaron ska minska
Sverige har betydligt längre sjukskrivningstider än andra länder. Men nu ska det bli ändring. Socialstyrelsen och Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att ta fram nya riktlinjer för ett 90-tal diagnoser.
26 feb 07 – Regeringen: Nya riktlinjer i sjukskrivningsprocessen

Skärpta straff för bidragsfusk
Nu tar regeringen på sig hårdhandskarna. Bidragsfuskare ska kunna dömas till fyra års fängelse. Även slarv ska kunna straffas med fängelse eller böter, enligt ett nytt förslag. Myndigheter blir skyldiga att anmäla misstänkt fusk.
19 feb 07 – Lagrådsremiss: Bidragsbrottslag

Anna Hedborg hjälper regeringen
Anna Hedborg (s) har börjat arbeta som opolitisk tjänsteman i socialdepartementet. Hon har nu också fått regeringens uppdrag att utreda företagshälsovårdens framtid.
15 feb 07 – Utredning av det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildning m.m.

Hårdare tag mot bidragsfusket
Personer som genom slarv tillskansar sig bidrag ska kunna dömas för vårdslöst bidragsbrott. Grova brott ska ge fängelse i upp till sex år. Det föreslår överåklagare Nils Rekke i en ny utredning.
28 apr 06 – SOU 2006:48

Nej till regeringens nya barnbidrag
Föräldrar som separerat ska endast kunna dela på barnbidraget om båda är överens. Det beslutade riksdagen på onsdagen, som därmed stoppade regeringens förslag.
8 mar 06 – Snabbprotokoll 2005/2006:82

Delat barnbidrag till skilda föräldrar
Låt skilda föräldrar som har gemensam vårdnad dela på barnbidraget. Det föreslår regeringen i en ny proposition. Delningen ska gälla även om bara den ena parten kräver det.
23 nov 05 – Prop 2005/2006:20

Ständiga strider om välfärden
Sociala rättigheter är aldrig självklara, skriver Klas Åmark i sin jämförande studie av svensk och norsk välfärdspolitik. Under 1900-talet har vi sett många strider om välfärdspolitikens inriktning Det gäller inte bara dagens aktuella frågor om nivån i ersättningssystemen.
17 jun 05 – Åmark, Klas: Hundra år av välfärdspolitik

Kraftsamling mot bidragsfusket
Bidragsfusket är större än många tidigare trott, skriver regeringen, och tillsätter nu flera utredningar och arbetsgrupper i syfte att skärpa lagstiftningen. Den som fifflar med bidrag kan räkna med hårdare straff och skärpta återbetalningskrav i framtiden.
16 maj 05 – Dir 2005:51

Inga bidrag till jobbsökande balter
Inför en begränsningsregel som hindrar jobbsökande polacker och balter att ta del av svenska socialbidrag. Det föreslår regeringens utredare Lars Lundgren. Förslaget kan ses som en plan B sedan regeringen förlorat slaget om övergångsreglerna.
10 maj 05 – SOU 2005:34

Ohållbara kostnader för ohälsan
Sedan mitten på nittiotalet har kostnaderna för ohälsan skjutit i höjden. Och problemen växer i takt med att befolkningen åldras. För att rädda systemet måste socialförsäkringarna reformeras, menar nu regeringen.
5 okt 04 – Dir 2004:129

Lönar det sig att arbeta?
Sex procent av svenskarna försörjer sig genom socialbidrag i dag. Regeringens mål är att halvera siffran till år 2008. Men är det lönsamt att arbeta, frågar sig kanslirådet Tom Nilstierna i undersökningen Rätt nivå på socialbidraget.
27 feb 04 – Ds 2004:5

Socialförsäkring via internet
Från och med den första april i år ska alla socialförsäkringsärenden gå att utföra via internet. Till exempel ska det bli möjligt att söka bostadsbidrag och begära ut föräldrapenning direkt via nätet, enligt ett nytt lagförslag från regeringen.
12 feb 04 – Prop 2003/2004:40

Marginaleffekten har minskat
Sjuka eller arbetslösa som återgår i arbete höjer bara sin ekonomiska standard med 10-20 procent. En vanlig knegare får behålla ungefär 60 procent när han jobbar extra. Den med goda inkomster får vanligtvis behålla 50 procent av en löneförhöjning.
4 feb 04 – SOU 2004:2

Olyckor ska inte sänka bostadsbidraget
Ett barn som får ersättning för att det till exempel råkat ut för en bilolycka med påföljande invaliditet kan göra så att familjens bostadsbidrag minskas. Nu vill regeringen ändra på detta.
1 feb 03 – Prop 2002/2003:33

Försäkringskassan fungerar illa
Statistiken visar att sjukskrivningarna ökar för sjätte året i rad. En lång rad undersökningar visar också att försäkringskassorna inte klarar av att göra sitt jobb. Centralstyrning är lösningen.
17 jan 03 – Dir 2002:166

18 olika sociala förmåner ändras
Inte mindre än 18 olika socialförsäkringsregler ska ändras vid årsskiftet. I flera fall har ändringarna inte några effekter på statens budget, men de kan vara av stor betydelse för den enskilde.
23 okt 02 – Prop 2002/2003:2

Välfärdskonto en väg till sänkt skatt
Ett system med välfärdskonton skulle väsentligt kunna sänka skatterna utan att ge avkall på samhällets omfördelningspolitik.
26 jul 02 – Molander, Per och Andersen, Torben M (red.): Alternativ i välfärdspolitiken

Kassan är dålig på att bedöma arbetsskador
Bättre och mer enhetlig bedömning av arbetsskador behövs. Idag är de regionala skillnaderna stora, och kompetensen för liten. Inte minst underlagen som lämnas av försäkringskassans försäkringsläkare är av skiftande kvalitet, anser regeringen. Därför vill man istället ha särskilda arbetsskadeenheter som handlägger den här sortens ärenden.
10 jun 02 – Dir 2002:45

Även institutionsboende har rätt till förmåner
Rättvisan kräver nya regler för sociala förmåner som sjukersättning, bostadsbidrag, pension med mera för den som dömts till fängelse eller institutionsvård.
3 maj 02 – Prop 2001/2002:164

Underhållsstöd endast till behövande
Vid skilsmässa ska bägge föräldrarna efter bästa förmåga försörja de gemensamma barnen. Denna huvudregel i föräldrabalken tillämpas inte fullt ut, och istället träder staten ofta in med bidrag.
15 apr 02 – Dir 2002:39

Nya lagar samordnade
Riksdagen har godkänt en lagteknisk samordning av fyra regeringsförslag. Samordningen gäller de nya reglerna för vem som ska ha rätt till sociala förmåner, den nya inkomstskattelagen, förslaget om vilande förtidspension och förslaget om höjt studiebidrag, höjt fribelopp och pensionsgrundande studiemedel.
31 dec 99 – SfU 1999/2000:7

Nya regler för arbetslösa
Det blir nya regler för de arbetslösa. Den arbetslöse får en något bättre ställning i början av arbetslöshetsperioden, men ju längre arbetslösheten varar ju hårdare blir kraven.
26 nov 99 – Ds 1999:58

Hälsoförsäkring ersätter skatt till sjukvård
Moderaterna vill införa en obligatorisk hälsoförsäkring, i stället för den nuvarande skattefinansierade sjukvården.
15 okt 99 – Motion

Slut på dubbla förmåner
Den som är sitter i fängelse eller är intagen på sjukhus får inte behålla alla sina sociala förmåner. Reglerna är utformade så att det allmänna inte ska stå för dubbel försörjning -- dels via bidrag, dels via institutionsvistelse.
13 aug 99 – Dir 1999:51

"Stötande att subventionera Viagra"
Stötande, kallade Barbro Westerholm (fp) det faktum att staten nu ska subventionera potensmedlet Viagra samtidigt som många människor med dålig ekonomi inte har råd att hämta ut sina läkemedel. Hon poängterade också att frågan har en jämställdhetsaspekt. Många kvinnor behöver läkemedel mot svampinfektioner, men de får betala själva. Barbro Westerholm undrade vad regeringen tänker göra åt saken, men statsrådet Maj-Inger Klingvall, som svarade i socialminister Anders Sundströms ställe, hade inga förslag utan hänvisade till läkemedelskommittéerna, "som framöver kommer att få ta ställning till hur man i fortsättningen ska se på det här läkemedlet".
30 okt 98 – Riksdagsdebatt

Försäkringskassor bestämmer om egna register
Försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket får själva bestämma vilka register de behöver i respektive verksamhet. De får också rätt att föra över alla handlingar i en personakt till en elektroniskt lagrad akt.
5 dec 97 – SfU 1997/1998:5

Effektivare arbete i socialförsäkringsnämnderna
Färre typer av ärenden att besluta om höjer kvaliteten på arbetet i socialförsäkringsnämnderna, enligt ett utredningsförslag.
14 nov 97 – SOU 1997:134

Arbetsskador följer konjunkturen
Regeringen vill att arbetsskadeförsäkringen utreds ännu en gång. Bland annat ska utredaren undersöka om fack och arbetsgivare kan ta över ansvaret för en obligatorisk tilläggsförsäkring.
12 sep 97 – Dir 1997:91

Försäkringskassan får besluta om egna nämnder
Försäkringskassornas styrelser ska få inrätta socialförsäkringsnämnder och utse ledamöter i nämnderna på egen hand i framtiden.
1 aug 97 – Dir 1997:71

Höjd ersättning i A-kassan
Socialdemokraterna och centern har beslutat om strängare arbetsvillkor från 1 juli och höjd dagersättning från 29 september för de arbetslösa. I samband med att kas och a-kassan slås ihop vid årsskiftet inrättas en fristående a-kassa för fackföreningslösa.
6 jun 97 – AU 1996/1997:13

Dyrare tandvård och mindre till handikappade
Anslaget till handikappassistenter räcker inte. Underskottet ska täckas med besparingar i tandvårdsförsäkringen, bidragen till rehabilitering och bilstödet till handikappade. Dessutom skärps reglerna för personliga assistenter.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Kas och a-kassan slås samman
Skärpt arbetsvillkor, höjd dagersättning och en fristående a-kassa för fackföreningslösa är några av nyheterna när kas och a-kassan slås ihop till en gemensam arbetslöshetsförsäkring.
21 mar 97 – Prop 1996/1997:107

A-kassan och Kas slås samman
Nästa år ska a-kasseersättningen och kas slås samman. Den nya arbetslöshetsförsäkringen ska administreras av a-kassorna. Samtidigt ska en ny och kompletterande a-kassa inrättas för dem som inte är med i facket.
21 feb 97 – Lagrådsremiss: En ny lag om arbetslöshetskassor

Hög självrisk i tandvården
Den utredning som förbereder en ny tandvårdsförsäkring kommer att föreslå ett högkostnadsskydd först vid 20 000 kronor.
21 feb 97 – Riksdagsdebatt

Försämringar i bostadsbidragen snabbutreds
Försämringarna av bostadsbidragen ska utvärderas redan innan de trätt i kraft. De eventuella korrigeringar som utvärderingen leder fram till ska gälla även för bidragsåret 1997.
20 dec 96 – BoU 1996/1997:1

Höjd avgift för frånskilda fäder
Vid årsskiftet införs nya regler för underhållsbidrag. De frånskilda papporna ska som regel betala högre underhåll. Mammornas bidrag påverkas inte. Staten sparar 1,8 miljarder kronor på reformen.
1 nov 96 – SfU 1996/1997:3

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se