Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
120 artiklar om Sjuk- och föräldraförsäkring
 
"Stupstocken" borttagen
Riksdagen har nu avskaffat den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Den har normalt infallit efter två och ett halvt års sjukskrivning. Syftet enligt regeringen är att inga personer som är sjukskrivna ska bli utförsäkrade. Den bortre gränsen infördes av Alliansregeringen.
10 dec 15

Kritik mot F-kassan för höga sjuktal
Försäkringskassan tillämpar inte reglerna för sjukfrånvaron som den ska. Det är den främsta orsaken till den höga sjukfrånvaron, enligt forskare.
23 sep 15

Begler tar över Försäkringskassan
Främsta uppgiften för Försäkringskassans nya generaldirektör blir att stävja den skenande sjukfrånvaron. Inom kort presenterar regeringen ett paket av insatser för att hejda att allt fler blir sjukskrivna.
27 aug 15

Bortre gräns bort trots ökad sjuka
Sjukfrånvaron fortsätter att öka kraftigt och kostnaderna med den. Men trots att Försäkringskassan avråder är regeringen fast besluten att ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen, något som ökar kostnaderna.
30 jun 15

Föräldraledighet för fler föreslås
Varje förälder ska få fem månaders föräldraledighet var och fyra månader kan fördelas fritt mellan föräldrarna. Men två av de fyra månaderna ska kunna överlåtas till någon annan.
4 jun 15 – SOU 2015:50

Löfven lovar lyssna på föräldrar
Statsminister Stefan Löfven tänker inte pressa på hårt för att nå målet om en uppdelad föräldraledighet. Han lovar lyhördhet för föräldrarnas vilja.
31 maj 15

Målet är 50-50
Socialdemokraternas mål ska vara en helt individualiserad föräldraförsäkring, där hälften av månaderna knyts till vardera föräldern. Partistyrelsen har ställt sig bakom ett sådant förslag. Det finns inget årtal för när det ska vara uppnått.
30 maj 15

Dags för en tredje pappamånad
Regeringen vill att fler pappor tar ut mer av föräldraledigheten och är hemma med sina små barn. En tredje pappamånad kan införas nästa år med stöd av vänsterpartiet och folkpartiet.
28 maj 15

Slappare koll gav mer sjukskrivning
Mindre kontroll från Försäkringskassan har bidragit till ökad sjukfrånvaro ökar och längre sjukskrivningar, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.
21 maj 15 – Tidsgränserna i sjukförsäkringen

Dubblerade sjukskrivningar
Folks hälsa bedöms inte ha blivit sämre rent allmänt. Ändå ökar sjukskrivningarna kraftigt igen sedan några år. En bidragande orsak kan vara att Försäkringskassan blivit sämre på att följa upp sjukskrivningar.
23 mar 15

Bortre sjukgräns blir budgetfråga
Regeringen vill lägga förslag om ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen i någon av budgetpropositionerna. Då blir det svårt för riksdagen, där en majoritet är emot, att stoppa det.
27 jan 15

Fler pappamånader är på g
Regeringen går under våren fram med förslaget om att öronmärka en tredje månad i föräldraförsäkringen åt vardera förälder. En PM går nu på remiss. I maj läggs propositionen, som väntas bli behandlad av riksdagen efter sommaren.
ÖPPEN22 jan 15 – Ds 2015:8

Regeringsoro för ökad sjukfrånvaro
Sjukskrivningarna ökar mer än väntat, och prognosen för årets sjukkostnader skrivs upp ytterligare. Kvinnor med ångest och depression är den grupp som ökar mest. Enligt regeringen är utvecklingen oroande.
21 jan 15 – Försäkringskassan: Rapport 21/1-2015

Kritik mot vårdförsäkringsförbud
Nästa år lanserar regeringen ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar i offentligt finansierad vård. Syftet är att förhindra att privatförsäkrade går före i kön till den offentliga vården. Men det är ett förbud utan logik, anser kritiker.
20 nov 14

Privatförsäkring allt vanligare
Antalet sjukvårdsförsäkringar fortsätter öka kraftigt. Merparten tecknas av arbetsgivare, men även allt fler fackförbund erbjuder sina medlemmar en privat sjukvårdsförsäkring för snabbare vård.
19 nov 14

Slut med utförsäkringar
Den första juli nästa år stoppas utförsäkringarna från sjukförsäkringen. Då försvinner den bortre tidsgränsen.
21 okt 14

Minskat krångel för sjukskrivning
Det administrativa krånglet i sjukförsäkringen ska minska och läkarna ska avgöra arbetsförmågan vid kortare sjukfall.
9 okt 14

Lättare att sjukskrivas med vårdval
Införandet av vårdvalssystem inom hälso- och sjukvården fick sjukskrivningarna att öka och bli längre - fast bara i Stockholm.
2 okt 14 – ISF 2014:17 Vårdvalets effekter på sjukskrivningarna

En tredje pappamånad
Socialdemokraterna har fått Miljöpartiet med på sin familjepolitik, rapporterar Sveriges Radio Ekot. En tredje pappamånad och slopat vårdnadsbidrag kommer att föreslås.
30 sep 14

Enklare att få sjukpenning utomlands
Sjukpenning och tillfällig föräldrapenning ska kunna betalas ut under utlandsvistelse utan Försäkringskassans medgivande, föreslår kassan. Syftet är att ta fram enklare rutiner och minska krånglet.
8 jan 14 – Fler förslag för minskat krångel

Fler kan få rätt till sjukersättning
Högsta förvaltningsdomstolen har i en prejudicerande dom banat väg för att fler kan få sjukersättning vid långvarig sjukdom.
10 okt 13

Forskare: Bryt ut sjukförsäkringen
Sjukförsäkringen borde brytas loss ur statsbudgeten på samma sätt som pensionerna, skriver Martin Ljunge, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, på SvD Brännpunkt.
3 okt 13

Stramare föräldraförsäkring
Regeringen stramar åt föräldraförsäkringen för alla - men åtgärden siktar egentligen på mammor som invandrat. Dessutom föreslår man en försiktig individualisering av ersättningsnivåerna.
24 sep 13 – Prop 2013/2014:4, Ds 2013:36

Ny trend - fler blir sjukskrivna i år
Försäkringskassan räknar med betydligt fler sjukskrivningar nästa år. Det betyder större utgifter än vad man hittills trott: en miljard kronor i år och nästan 3 miljarder nästa år. Den långa och stora trenden har varit att sjuk- och ohälsotal har minskat, men nu har det vänt. Kurvorna pekar uppåt.
21 aug 13 – Regeringen: Läget i sjukförsäkringen, diagram

Mammors vetorätt försvinner
Barnbidraget för barn som föds från och med 2014 ska automatiskt delas mellan båda föräldrarna, föreslår en arbetsgrupp inom socialdepartementet.
13 jun 13 – Ds 2013:42

Sen föräldrapenning ”mammafälla” för invandrarmödrar
Föräldrapenning ska bara kunna lämnas i 96 dagar efter att barnet fyllt fyra år; föreslår en arbetsgrupp inom Socialdepartementet. Åtstramningen är direkt riktad mot invandrade mammor.
30 maj 13 – Promemoria: Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

Företagare ska få graviditetspenning
Gravida egenföretagare ska från och med 2014 kunna få graviditetspenning när det finns risker i arbetsmiljön som kan skada kvinnans hälsa, graviditeten eller fostret.
29 maj 13 – Prop 2012/2013:159

Sjukregler för psykisk ohälsa ses över
Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera sjukskrivningsreglerna för personer med psykiska besvär. Det kan komma på fråga med skärpningar.
16 maj 13 – Pressmeddelande: Regeringen ger ISF uppdrag att analysera psykiska diagnoser

Psykisk ohälsa ökar
Efter de rekordlåga noteringarna 2010 har sjukfrånvaron börjat öka igen. Psykisk ohälsa bland kvinnor är ett växande problem. Totalt sett har antalet sjukfall per månad ökat från 100 000 år 2010 till 135 000 under år 2012. Det är framförallt fler anställda personer som har blivit sjukskriva.
27 mar 13 – Försäkringskassan: "Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling"

Hård kritik mot Försäkringskassan
När myndigheten nekar folk sjukpenning är det ofta obegripligt för den som drabbas. Motiveringarna är ofullständiga och chansen att få ett beslut ändrat beror på vilket kontor som omprövar det.
31 jan 13 – Inspektionen för socialförsäkringen: När sjukpenning nekas

Rödgröna kräver rehabiliteringsgaranti
Ytterst få av de som tvingas lämna sjukförsäkringen på grund av den bortre tidsgräns som Alliansen infört återgår till arbete. Nu har Miljöpartiet tagit initiativ till en slags rehabiliteringsgaranti i riksdagens Socialförsäkringsutskott, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
28 nov 12

Utförsäkrade bokförs som framgång
Vad händer egentligen med alla människor som tvingas lämna sjukförsäkringen på grund av de tidsgränser som alliansregeringen infört? Den frågan har aktualiserats på nytt efter att media uppmärksammat att utförsäkrade bokförs som socialpolitiska framgångar, fastän det enda som skett är att de blivit av med sin ersättning.
20 nov 12 – Offentlig utfrågning

Varför är mammor oftare sjukskrivna?
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att undersöka skillnader i kvinnors och mäns sjukfrånvaro efter det första barnets födelse.
25 okt 12 – Kvinnors och mäns sjukfrånvaro

1,5 miljoner svenskar saknar fullgod sjukförsäkring
En snabbt växande andel av dem som arbetar har inte längre ett fullgott inkomstskydd i den allmänna sjukförsäkringen. De som tjänar mer än 27 500 kronor i månaden får inte ut 80 procents ersättning vid sjukdom. Enligt SCB gäller det 34 procent av löntagarna, det vill säga minst 1,5 miljoner svenskar. Anna Hedborg varnar för en amerikansk situation.
24 maj 12 – Under höga tak ryms alla - En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen

1,5 miljoner svenskar saknar fullgod sjukförsäkring
En snabbt växande andel av dem som arbetar har inte längre ett fullgott inkomstskydd i den allmänna sjukförsäkringen. De som tjänar mer än 27 500 kronor i månaden får inte ut 80 procents ersättning vid sjukdom. Enligt SCB gäller det 34 procent av löntagarna, det vill säga minst 1,5 miljoner svenskar. Anna Hedborg varnar för en amerikansk situation.
26 apr 12 – Under höga tak ryms alla - En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen

Slopa vab-intygen!
Försäkringskassan vill ha enklare regler för bidrag och ansökningar i socialförsäkringssystemet. Bland annat kan kravet på föräldrar att anmäla vård av sjukt barn tas bort, och kravet på ett intyg från dagis ersätts med riktade kontroller.
12 apr 12 – Försäkringskassans förslag för minskat krångel. Svar på regeringsuppdrag om förenklingsarbete.

Mjukare regler gav liten effekt
Vid årsskiftet trädde flera ändringar i sjukförsäkringen i kraft. De var tänkta att mildra bedömningarna. Sjuka personer som riskerade att tvingas ut på arbetsmarknaden skulle fångas upp. Men Försäkringskassans siffror visar att betydligt färre personer än förväntat berörts.
4 apr 12 – Presskonferens (webbsändning)

Fler sjukskrivningarna - igen
De senaste åren har sjukskrivningar minskat. Men nu blir de åter fler, visar uppgifter från Försäkringskassan som Dagens Nyheter tagit del av. Mellan 2010 och 2011 har de ökat med 14 procent.
29 mar 12

Pappamånader har haft effekt
Regeringens jämställdhetsbonus har hittills inte haft någon positiv jämställdhetseffekt. Det har däremot de två så kallade pappamånaderna haft. Det framgår av en färsk rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
8 mar 12 – Inspektionen för socialförsäkringen. Rapport 2012:4 Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen.

En mammafälla?
Ersättningsreglerna i föräldraförsäkringen riskerar att bli en fälla för småbarnsmammor som anländer till Sverige från länder utanför Europa. Det hävdar statens utredare som anser att alltför många fastnar i bidragsberoende i stället för att upprätta kontakter med arbetsmarknaden.
8 mar 12

Kortare karens för egenföretagare
Möjligheten att ha en dags karenstid för egenföretagare återinförs. Men enligt förslaget som tagits fram inom regeringskansliet kommer de företagare som väljer detta att själva stå för kostnaderna i form av höjda avgifter.
6 mar 12 – Promemoria Dnr S2012/1653/SF: Karenstid för egenföretagare, m.m.

Kristersson bad om ursäkt
Ulf Kristersson (M) bad om ursäkt för att han uttryckt sig "slarvigt" angående regeringens skyldighet att ta riksdagens beslut om socialförsäkringen på allvar. Därmed undvek ministern ett misstroendevotum. Frågan om hur de långtidsjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas består dock.
22 feb 12 – Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag

Sjuklön ska inte betalas ut
Arbetsgivare ska inte behöva betala sjuklön när personer, som vandrat från sjukförsäkringen, in i regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram, för därefter bli för sjuka för att kunna arbeta på nytt.
2 feb 12 – Lagrådsremiss: Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön

Ökat uttag av föräldrapenning
I fjol betalade Försäkringskassan ut 25 miljarder kronor i föräldrapenning - 700 miljoner kronor mer än 2010. Andelen dagar som togs ut av män ökade bara marginellt.
2 feb 12

Ny tidsgräns för sjukskrivna
Efter 90 dagars sjukskrivning ska Arbetsförmedlingen (AF) kopplas in för att börja diskutera ett eventuellt byte av arbete för den sjukskrivne.
7 dec 11 – TT

Välfärdsstaten väljer väg
Varför kunde en utbyggd föräldraförsäkring – där både papporna och mammorna fick rätt att vårda de små barnen – genomföras i Sverige men inte i Danmark? Den frågan ställer sig Sofie Cedstrand i en ny statsvetenskaplig avhandling. Jorun Koca Jakobsson har läst.
1 dec 11 – Cedstrand, Sofie: Från idé till politisk verklighet

Oppositionen tvingar fram sjukregler
En majoritet av rödgröna och SD i socialförsäkringsutskottet går emot regeringen och kräver att gamla regler för vad som ska gälla för sjuka efter 180 dagar återinförs. Regeringen måste komma med förslag i mars.
1 dec 11 – SfU 2011/2012:1

Ungas bidragsberoende kartläggs
Unga vuxna som beviljas ersättning från Försäkringskassan på grund av nedsatt arbetsförmåga har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Nu får Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga deras situation.
26 okt 11 – Utredningsuppdrag

Regeringen förändrar sjukförsäkringen
Regeringen ökar resurserna för att omarbeta den omdebatterade sjukförsäkringen. Totalt kostar förändringarna som berör de sjukskrivna och utförsäkrade nästan 1,2 miljarder kronor nästa år.
17 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Sjukskrivningarna ökade
De pågående sjukfallen ökade med 17 procent i maj jämfört med samma månad i fjol, visar ny statistik från Försäkringskassan. Sjukfallen som var längre än ett år ökade med 22 procent.
25 aug 11 – Försäkringskassana månadsuppgifter augusti 2011

Sjuka kostar staten allt mindre
Utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp väntas minskas med miljardbelopp under de närmaste åren, enligt Försäkringskassan. Kostnaden för sjukskrivningar väntas dock öka både i år och nästa år.
3 aug 11 – TT

Riksdagen extrainkallas
Riksdagen extrainkallas nästa vecka för att behandla förslagen om förändringar i sjukförsäkringen. Att riksdagen extrainkallas är mycket ovanligt.
22 jun 11 – Pressmeddelande: Beslut om nytt sammanträde med kammaren

Rödgrönt tryck om generösare sjukförsäkring
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i riksdagens socialförsäkringsutskott vill genom ett utskottsinitiativ få regeringen att ändra sjukförsäkringen.
7 jun 11

Föräldrapenningen ska ses över
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att se över reglerna för föräldrapenningen med ensamstående och studenter i åtanke.
1 jun 11

Föräldrapenning på tu man hand
Regeringen infriar ett gammalt vallöfte och föreslår att föräldrar till barn under ett år ska kunna ta ut föräldrapenning samtidigt under 30 dagars tid. Dessutom förenklar man den krångliga jämställdhetsbonusen.
1 jun 11 – Prop 2010/2011:146

KD sätter blåslampa på Kristersson
Det tar alldeles för lång tid för socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) att komma med de utlovade förbättringarna av sjukförsäkringen, anser Kristdemokraterna.
28 mar 11 – En sjukförsäkring att lita på

Vården gav inte önskat resultat
Det visar sig vara svårt att se någon direkt effekt av den så kallade rehabiliteringsgarantin, vars syfte är att förebygga långvariga sjukskrivningar. Det visar den utredning som ska lämna förslag till förbättringar inom rehabilitering för att få folk tillbaka i arbete.
3 mar 11 – SOU 2011:15

Små ändringar i sjukförsäkringen
Den som har stora förväntningar på att regeringen ska ändra mycket i de hårt kritiserade sjukförsäkringsreglerna bör skruva ned dem, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Det blir bara mindre förändringar.
8 feb 11

Tydligare a-kasseregler för förtroendevalda
En särskild utredare ska utvärdera om och i såfall hur förtroendevaldas rätt till ersättning kan regleras i arbetslöshetsförsäkringen.
13 jan 11 – Dir 2010:131

Stora skillnader i sjukskrivning
Sjukförsäkringen utnyttjas olika mycket i landets olika delar. Skillnaderna i sjukskrivning har minskat sedan 2003, men skillnaderna när det gäller förtidspension har ökat, visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
2 sep 10

Varannan utförsäkrad vill tillbaka
Hälften av de utförsäkrade har sjukanmält sig eller ansökt om sjukpenning eller rehabiliteringspenning under första halvåret i år, 7 100 av de 14 321 personer som utförsäkrades från sjukförsäkringen vid årsskiftet, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
2 sep 10

Sjukskrivningarna på stabil nivå
Sjukskrivningarna har gått ner stadigt sedan 2003, men nu har nedgången avstannat och sjukskrivningstalen ligger på en stabil nivå, enligt Försäkringskassan.
3 aug 10

KD vill utöka vårdnadsbidraget
Kristdemokraterna föreslår nu en höjning av vårdnadsbidraget från 3 000 kronor till minst 6 000 kronor i månaden, skriver tre ledande partiföreträdare.
28 apr 10

Förstärkt ledning på Försäkringskassan
Den massiva kritiken mot Försäkringskassan leder nu till att ledningen förstärks. En överdirektör tillsätts och Försäkringskassan får ett slags dubbelkommando.
25 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen tillsätter överdirektör vid Försäkringskassan

Många negativa till nya sjukregler
Nästan hälften av alla svenskar ogillar de nya reglerna i sjukförsäkringen. Mest negativa är låginkomsttagare, ensamstående och norrlänningar, visar en undersökning.
4 mar 10

Delad barnledighet dröjer
Ännu dröjer det innan föräldraledigheten delas lika mellan könen. I nuvarande förändringstakt tar det närmare bestämt 51 år, enligt TCO:s årliga så kallade pappaindex. Ändå är det bättre än 52 år i prognosen året före.
2 mar 10 – TCO: Pappaindex 2009

Röd-grön enighet om sjukförsäkring
Den röd-gröna oppositionen har enats om hur sjukförsäkringen ska se ut om det blir maktskifte efter valet. Det första steget blir att "avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar".
19 jan 10 – Hög tid för en ny sjukförsäkring

Hård debatt om sjukskrivningar
Riksdagen beslutade efter en debatt med många hårda ord att anta förslaget om att personer som varit sjukskrivna i 914 dagar ska gå en tre månader lång introduktionskurs hos Arbetsförmedlingen.
9 dec 09 – Riksdagsdebatt

Regeringen backar om sjukskrivning
Regeringen backar och vill mildra reglerna som tvingar även svårt sjuka ska söka nytt jobb efter sex månaders sjukskrivning. Svårt sjuka ska undantas från kravet att söka jobb och även personer med en allvarlig sjukdom som gradvis förvärras.
4 dec 09

Inrätta en graviditetspeng
Den som är gravid ska kunna få en ny form av ersättning, en graviditetspeng, i slutet av graviditeten. Det föreslår Anna Hedborg i en utredning som lämnades till regeringen under fredagen.
9 nov 09 – SOU 2009:89

Lägre kostnader för sjukskrivna
För tre år sedan var Sverige det EU-land som lade mest pengar per invånare på sjukpenning. Sedan dess har kostnaderna minskat med nära 40 procent. Samtidigt sjunker sjukfrånvaron och var förra året lägre i Sverige än i både Finland och Norge.
26 okt 09

Minskad tilltro till Försäkringskassan
Enligt en undersökning från LO minskar människors tilltro till sjukförsäkringens förmåga att ge ekonomisk trygghet. Förtroendet för Försäkringskassans behandling av sjukskrivningar sviktar.
19 aug 09 – Pressmeddelande LO: Om tilltron till försäkringen och åsikter om den

Sjuka föräldrar får hjälp
Ensamstående föräldrar ska kunna låta en annan person ta ut tillfällig föräldrapenning om föräldern blir sjuk och inte kan ta hand om sitt barn.
3 jun 09

Sena utbetalningar utreds
Nu tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå regler för hur den som fått vänta länge på ersättning från Försäkringskassan ska kompenseras.
28 maj 09 – Dir 2009:47

Sjukskrivningens geografi
Varför är människor mer sjukskrivna i vissa delar av landet än i andra? Etnologerna Jonas Frykman och Kjell Hansen söker och finner en förklaring i ortens oskrivna kulturella regler, etos.
12 mar 09 – Frykman, Jonas och Hansen, Kjell: I ohälsans tid

Försäkringskassan i KU
Både den sittande borgerliga regeringen och den förra socialdemokratiska KU-anmäls för sitt sätt hantera Försäkringskassan.
4 feb 09 – KU-anmälan (Dnr: 050-1400-2008/09), KU-anmälan (Dnr: 050-1402-2008/09)

S-krav på delad föräldraledighet
Socialdemokraterna vill utöka kvoteringen av föräldraledigheten. På sikt vill partiet att ledigheten delas lika mellan mamman och pappan.
30 aug 08

LO-kritik av sänkt sjukersättning
Mellan 60 000 och 70 000 långtidssjukskrivna får sin ersättning sänkt från 80 till 75 procent av lönen. Det är en konsekvens av de nya reglerna i sjukförsäkringarna enligt ett uttalande som LO-kongressen antog.
4 jun 08

Sjukskrivna ska snabbt tillbaka till jobb
Nu har riksdagen beslutat om förändringarna i sjukförsäkringen och infört den så kallade rehabiliteringskedjan. Med de nya reglerna hoppas regeringen att sjukskrivna snabbare ska komma tillbaka till arbete. Men kritikerna ser den nya lagen som ett hot mot anställningstryggheten.
4 jun 08 – SfU 2007/2008:12

Inför 30 extra dagar med föräldrapeng
Socialdemokraterna vill att föräldrar får rätt till ytterligare en ledig månad. Den nya ledigheten ska ersätta det skattefria vårdnadsbidrag på högst 3 000 kronor i månaden som kommunerna får rätt att betala ut efter den första juli.
17 maj 08

Överdrivet om bidragsfusk
Larmrapporterna om fusk och felaktiga utbetalningar i de sociala trygghetssystemen är kraftigt överdrivna. Det är inte 20 miljarder kronor, snarare en tiondel av den summan, hävdar Försäkringskassan.
13 mar 08 – Bidragsfusk

Tandvårdsstödet - ett fall för KU
Regeringen skickade inte förslaget om statligt tandvårdsstöd på remiss till Datainspektionen och anmäls nu till KU.
13 mar 08 – Begäran om granskning av beredningen av regeringens proposition 2007/08:49 "Statligt tandvårdsstöd."

Kritik mot krånglig jämställdbonus
Lagrådet sällar sig till dem som kritiserar regeringens förslag till jämställdhetsbonus.
3 mar 08 – Lagrådsremiss: Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform

Krav på intyg vid vård av sjukt barn
Redan i sommar kan den som vill ha ersättning för vård av sjukt barn behöva skaffa bevis på att barnet varit hemma. Men den nya kontrollen kostar lika mycket som den sparar, menar Försäkringskassan.
21 feb 08 – Lagrådsremiss: Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning

Regeringen backar om sjukförsäkring
Efter häftig kritik backar regeringen från planerna att begränsa ersättningen från sjukförsäkringen. Regeringen hade föreslagit att ingen ska kunna få mer än 75 procent i sjukpenning efter ett år, även om man haft en privat eller kollektivavtalsförsäkring som skulle ha gett mer.
12 feb 08

Ny myndighet granskar kassan
En ny myndighet med 100 anställda ska granska Försäkringskassan, Skatteverket och PPM till en årlig kostnad av drygt 100 miljoner kronor. Det föreslår en utredning som lades fram på onsdagen.
30 jan 08 – SOU 2008:10

Billigare tandvård i sommar
Från halvårsskiftet blir det billigare att gå till tandläkaren. Då genomförs en tandvårdsreform som innebär att alla mellan 30 och 74 år får en check värd 300 kronor vartannat år och de mellan 20 och 29 samt över 74 år får en check på 600 kronor vartannat år.
24 jan 08 – Prop 2007/2008:49

Sjukpensionärer tror sig kunna jobba
Mer än var tionde förtidspensionär anser att de skulle kunna kunna arbeta igen, enligt en enkät från Försäkringskassan. Men då krävs särskilda arbetsvillkor, som mindre stressiga uppgifter och flexibla arbetstider.
23 jan 08

Moderater kritiska mot sjukförslag
Regeringens förslag att begränsa möjligheten till höjd sjukersättning genom avtalade försäkringar vållar åter kritik – nu intern. Starka åsikter luftades när de moderata riksdagsledamöterna träffades på tisdagen.
22 jan 08

Fortsatt minskade sjuktal
Sjukskrivningarna fortsatte att minska under 2007. Det så kallade ohälsotalet föll med 1,6 dagar till 38,3 i december. Därmed återstår drygt en dag till Försäkringskassans mål, 37 dagar i slutet av 2008.
21 jan 08

Få åtalas för vab-bedrägeri
Försäkringskassan har anmält rekordmånga för misstänkt fusk med tillfällig föräldrapenning, så kallad vab. Men anmälningarna leder sällan till åtal. Åklagare lägger ner en majoritet av fallen.
20 jan 08

Vårdnadsbidrag införs i sommar
I två PM från Socialdepartementet läggs nu förslagen om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus fram. Vårdnadsbidraget föreslås bli 3000 kr per barn och månad. Jämställdhetsbonusen innebär ett skatteavdrag.
18 dec 07 – Ds 2007:52, Ds 2007:50

Åsbrink ny ordförande för Försäkringskassan
Förre finansministern Erik Åsbrink (s) ersätter Inger Efraimsson som ordförande för Försäkringskassans styrelse.
12 dec 07

Intyg om sjukt barn nästa sommar
Från och med nästa sommar ska föräldrar med sjuka barn tvingas bifoga ett intyg om att barnet varit hemma från skola eller dagis för att få ersättning från Försäkringskassan.
25 okt 07

Sjuka kan tjäna på förtidspension
Tanken med regeringens förslag om förlängd sjukpenning är att fler sjukskrivna ska återgå i arbete, men i stället kan det göra förtidspension till ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ, skriver LO-Tidningen.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Fler sjukskrivna ska börja jobba
Med en kombination av morot och piska vill regeringen få fler sjukskrivna att återgå i arbete. Bättre rehabilitering och ökad möjlighet att jobba med bibehållen förtidspension ska locka fler att ta steget. Men för dem som inte kan börja jobba väntar lägre sjukpenning.
13 sep 07 – Regeringen: Frågor och svar om sjukförsäkringen

Ännu en karensdag på gång
Den som blir sjuk kan i framtiden få två karensdagar innan några pengar betalas ut. Förslaget finns med i ett åtgärdspaket som tagits fram inom finans- och socialdepartementen.
18 jun 07

Läkarintyg från dag ett
Regeringens omstridda förslag att arbetsgivarna ska ha rätt att kräva läkarintyg redan från första sjukdagen har nu överlämnats till riksdagen. De nya reglerna kommer att införas vid årsskiftet.
1 jun 07 – Prop 2006/2007:117

Hårdare krav på rehabilitering
Arbetsgivare som inte upprättar särskilda åtgärdsplaner för sjukskrivna medarbetare bör straffas med böter, anser den statlige utredaren Kurt Eriksson. Samtidigt vill han mjuka upp dagens krav på rehabiliteringsutredningar.
6 dec 06 – SOU 2006:107

Strid om ny sjukförsäkring
Sjukförsäkringen fungerar illa och måste göras om, fastslår socialförsäkringsutredare Anna Hedborg. Regeringen välkomnar förslaget, men socialdemokraterna, som tog initiativ till översynen, hotar att lämna det fortsatta utredningsarbetet.
9 nov 06 – SOU 2006:86

Fusk med föräldrapenning utreds
Allt för många småbarnsföräldrar fuskar med föräldrapenningen. Nu överväger regeringen att ta hjälp av arbetsgivarna, i hopp om att få stopp på fusket.
9 jun 06

Mer pengar till småbarnsföräldrarna
De som får barn efter den första juli kan räkna med ett extra tillskott på nästan 11 000 kronor i plånboken. Regeringen vill höja både sjuk- och föräldraförsäkringen.
24 mar 06 – Prop 2005/2006:142

Sjukreform gynnade småföretagen
Småföretagarna blev vinnare när höjda sjukavgifter kompenserades med sänkta arbetsgivaravgifter. Det visar Försäkringskassans genomgång. Ändå tycker många företagare illa om reformen.
13 feb 06 – Försäkringskassan: Medfinansieringen - mest vinnare

Sjukskrivna får studera på halvtid
Den som är sjukskriven på deltid ska få möjlighet att studera och få studiemedel på övrig tid. Det föreslår Försäkringskassan och CSN i en gemensam rapport till regeringen.
1 dec 05 – Försäkringskassan: Sjukpenning och studiestöd

Sjukförsäkringen fungerar illa
Sjukförsäkringen fungerar allt sämre. Bristande kontroller och ökade finansieringskrav på arbetsgivarna riskerar att skapa ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden, enligt en ny rapport från SNS.
28 nov 05 – SNS: En hållbar sjukpenningförsäkring

Sjukskrivna ska få bättre stöd
Sjukskrivningsprocessen måste bli bättre, fastslår regeringen. Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska därför gemensamt se över läkarnas rutiner och det stöd som utgår till de sjukskrivna.
21 nov 05 – Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska utveckla sjukskrivningsprocessen

Allt fler nekas sjukersättning
Antalet personer som nekas sjukersättning av Försäkringskassan har ökat det senaste året. Framför allt män och unga är överrepresenterade i statistiken, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
27 sep 05 – Försäkringskassan: Uppföljning av nej till sjukpenning

Papporna får mer tid för barnen
Föräldraförsäkringen förlängs med två månader samtidigt som den kvoterade delen ökar till fem månader per förälder. Karl-Petter Thorwaldsson vill förmå svenska pappor att bättre ta hand om sina barn.
19 sep 05 – SOU 2005:73

"Sex av tio sjukskrivna kan jobba"
Sex av tio sjukskrivna skulle kunna arbeta hel- eller deltid om de fick större inflytande över det egna jobbet. Det uppger de sjukskrivna själva i en stor undersökning genomförd av Försäkringskassan.
16 maj 05 – Försäkringskassan: Sjukskriven i onödan?

Rehabilitering av sjuka utreds
Ökade krav på både arbetsgivare och sjukskrivna samt en tydligare rollfördelning mellan arbetsgivarna och Försäkringskassan. Det är några av huvudpunkterna i regeringens nytillsatta rehabiliteringsutredning.
2 maj 05 – Dir 2005:48

Ny sjukavgift dyr för kommunerna
Belöna de arbetsgivare som tar ansvar för sina anställdas hälsa, och straffa dem som struntar i de sjuka. Det föreslår regeringen och samarbetspartierna i ett nytt lagförslag, som slår hårt mot kommunerna.
18 okt 04 – Prop 2004/2005:21

Ny avgift ska minska sjuktalen
Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för sina anställdas hälsa, menar en ny utredning. De ska därför tvingas vara med och finansiera långtidssjukskrivningarna. Som kompensation slipper de ansvaret för den tredje sjukveckan. Dessutom sänks arbetsgivaravgifterna.
13 apr 04 – Ds 2004:16

Föräldrapeng ska öka jämställdhet
Föräldraförsäkringen ska inte bara verka för barnets bästa. Den ska också bidra till ökad jämställdhet, anser regeringen. Men i dag är det framför allt kvinnorna som tar hand om de små. Något som regeringen vill ändra på.
7 apr 04 – Dir 2004:44

Tredje sjuklöneveckan slopas
Arbetsgivarna slipper ansvaret för den tredje sjukskrivningsveckan från och med den 1 januari 2005. Samtidigt ska arbetsgivarna vara med och finansiera hela sjukskrivnings-perioden. De ska stå för 15 procent av sjukpenningen. Dessutom sänks arbetsgivaravgiften, och sjukpenningen återställs till 80 procent.
19 dec 03

Sjuk på deltid bör vara norm
Läkarna bör oftare sjukskriva på deltid, istället för på heltid. Men det går inte att införa regler som tvingar läkarna att deltidssjukskriva, anser regeringen.
21 mar 03 – Prop 2002/2003:89

Hårdare sjukskrivningsregler kommer efter valet
De otrevliga beskeden om hur sjukfrånvaron ska minskas kommer efter valet. Vad de politiska förslagen kommer att innehålla bestäms av hur man förklarar de stigande sjuktalen, och nu har det kommit ytterligare en rapport om orsakerna. Den antyder vad som är att vänta.
12 sep 02 – Ds 2002:49

Ökade sjukskrivningar beror på åldersfaktor
Sjukskrivningarna ökar men det beror inte på sämre folkhälsa. En rad andra faktorer - främst demografi och arbetmiljö - väger mycket tyngre när de höga sjuktalen ska förklaras.
13 aug 02 – SOU 2002:62

Ohälsan ska analyseras
Antalet sjukskrivna har ökat dramatiskt under de senaste fem åren.
15 apr 02 – Dir 2002:4

Stress får fler att sjukskriva sig
Hösten 1997 började antalet sjukskrivningar öka men ökningen var måttlig. Våren 1998 steg antalet sjukskrivningar mycket kraftigt. Sjukskrivningarna bland de anställda ökade med hela 70 procent mellan andra kvartalet 1997 och motsvarande tid 1998. För de arbetslösa och egenföretagarna skedde inte någon ökning alls.
27 aug 99 – Dir 1999:54

Sjuklön ökade inte rehabilitering
Regeringen har tillsatt en utredare som i första hand ska ta ställning till vid vilken tidpunkt arbetsgivarnas rehabilteringsansvar ska inträda och hur långt ansvaret ska sträcka sig.
12 sep 97 – Dir 1997:90

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se