Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
79 artiklar om Pension
 
Låga pensioner höjs från 2021
Pensionärer med låga pensioner kan räkna med flera hundralappar mer i månaden nästa år. Partierna är överens om att införa ett särskilt tillägg för de med lägre pensioner. Tillägget berör personer med mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden i allmän pension, enligt en överenskommelse i pensionsgruppen där sex av riksdagens åtta partier ingår. Som mest kan det bli 600 kronor i höjd pension.
5 mar 20

Mer pengar i plånboken för pensionärer
Regeringen presenterade budgetnyheter på torsdagen i samband med ett regeringssammanträde i Jönköping.
12 sep 19 – Budgetpropositionen för 2020

Pensionssparavdraget slopas
Regeringen vill slopa avdragsrätten för privat pensionssparande från 2016. Men anställda utan tjänstepension och egenföretagare ska fortfarande kunna göra ett fast avdrag.
29 jan 15 – Promemoria från finansen: Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Pensionärsklyftan växer
Pensionerna höjs i genomsnitt med 100 kronor i månaden nästa år. Samtidigt kan de som jobbar se fram emot rejäla löneökningar, och klyftan mellan grupperna växer.
22 dec 14

Alliansen lämnade möte i protest
Allianspolitikernas hot om att lämna pensionsgruppens möte i dag blev verklighet. Anledningen: Miljöpartiet var på plats.
27 nov 14

Alliansen nobbar miljöpartiet
Socialdemokraterna vill ha med Miljöpartiet i riksdagens pensionsgrupp. Men det motsätter sig alliansen med motiveringen att MP inte tror på ekonomisk tillväxt, vill att vi ska arbeta mindre samt kräver höjd sjukersättning.
26 nov 14

Pengarna spelar liten roll
Strängare regler för förtidspension antas bidra till att fler personer väljer att jobba längre. Och under 2000-talet har fler och fler äldre arbetat längre upp i åldrarna. Men det förklaras inte enbart av ekonomiska drivkrafter.
10 sep 14 – Pressmeddelande Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Kontroll bortom kontroll
Riksrevisionen kritiserar regeringen för bristande granskning av pensionssystemet. Det visar sig vara en rejäl känga åt alliansens nya tillsynsmyndighet: Inspektionen för socialförsäkringen.
ÖPPEN28 aug 14 – Riksrevisionen 2014:17 "Det allmänna pensionssystemet - en granskning av granskningen"

Premiepensionen utreds
PPM-systemet har resulterat i orättvisa pensioner och enorma summor försvinner ut ur systemet varje år, konstaterade ekonomiprofessorn Stefan Engström i fjol. En ny utredning ska konkretisera hans lösningsförlag.
13 aug 14 – Dir 2014:107

Pensionärer lovas bättre ekonomi
Efter pensionsåldersutredningens förslag om en successivt högre "riktålder för pension" har en grupp analytiker på socialdepartementet fått analysera de långsiktiga effekterna.
3 jun 14 – Ds 2014:12

Förtidspensionärer tar ålderspension
Fler går i tidig pension eftersom de inte längre har rätt till sjukersättning. Samtidigt är det fler äldre personer som försörjer sig på att arbeta nu, jämfört med innan sjukförsäkringen stramades åt.
22 maj 14 – Isf: Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering

Öppning för höjd pensionsålder
Stat, fack och arbetsgivare bör diskutera rätten att jobba kvar till 69 års ålder, anser partierna i gruppen som står bakom pensionssystemet.
12 mar 14

En eftergift åt pensionärerna
Regeringen planerar en skattelättnad för landets pensionärer på sammanlagt 2,5 miljarder kronor från och med 1 januari nästa år. Men andra regler i pensionssystemet gör att en typisk pensionär inte får bättre ekonomi.
3 sep 13 – Pressmeddelande

Skrota PPM-pensionen!
Socialdemokraterna vill slopa premiepensionssystemet och ge kommunerna makten att stoppa nya friskolor. Det är upplagt för strid inför nästa års val.
26 aug 13 – Löfvens sommartal, video

Onödig mycket valfrihet
Premiepensionen fungerar dåligt. Det enorma utbudet av investeringsalternativ förvirrar spararna som helst slipper välja. Det har gett upphov till en boom bland oseriösa rådgivningsföretag. Dessutom är hela systemet onödigt dyrt för staten.
4 jun 13 – Ds 2013:35

Jobba kvar till 69
Pensionsåldern ska höjas. Redan om tre år ska den som vill kunna jobba vidare tills han eller hon fyller 70. Den undre gränsen (61 år) höjs redan 2015 till 62 år. Den genomsnittliga pensioneringsåldern är tänkt stiga i takt med att vi blir allt äldre. Om 25 år räknar pensionsutredningen med att riktmärket ska vara 68 år.
9 apr 13 – SOU 2013:25

Regler för tjänstepensionsinstitut utreds
Idag är det inte möjligt att bilda nya, svenska institut som tillhandahåller tjänstepensionsförsäkringar. Det är konsekvensen av en lagändring som trädde i kraft i april 2011. Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att ta fram nya regler för tjänstepensionsinstitut.
2 apr 13 – Dir 2013:32

Nya pensionsregler för indier i sverige
Sverige och Indien har undertecknat ett gemensamt socialförsäkringsavtal, som nu läggs fram för riksdagens godkännande.
2 apr 13 – Prop 2012/2013:117

Jobba - en kärlekshandling
”Att arbeta längre är en kärlekshandling, ett viktigt uttryck för samhällssolidaritet.” Så skriver Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO i en rapport till pensionsåldersutredningen.
7 mar 13 – Gunnar Wetterberg: Åldern sitter i huvudet

Pensionsnivåer bör stabiliseras
Inkomstpensionerna ändras för mycket från år till år. Det slår Pensionsmyndigheten fast i en ny rapport - och föreslår ett nytt sätt att beräkna både pensionerna och pensionsrätterna.
28 feb 13 – Promemoria: Fördjupad analys av vissa beräkningsregler i inkomstpensionssystemet

Pensionsåldern kan höjas
Den statliga ålderspensionen betalas ut först vid 63 och inte vid 61 års ålder och "rätten" att arbeta kvar höjs från 67 till 69 år. Det kommer den sittande Pensionsåldersutredningen att föreslå i april.
21 feb 13

Nya pensionsregler för indier i sverige
Sverige och Indien har undertecknat ett gemensamt socialförsäkringsavtal. Här samordnas de indiska och svenska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension.
28 nov 12 – Pressmeddelande från regeringen

Ny pensionsprognos värre än väntat
I år och nästa år ökar pensionerna enligt fastställd index. Men den aktuella prognosen pekar på sänkta inkomst- och tillägggspensioner 2014.
26 okt 12 – Oktoberprognos för inkomstpensionen

Lättare flytta pensionskapitalet
Den som bär risken ska också ha rätt att flytta sitt tjänstepensionskapital. Ungefär så lyder motiveringen från statens utredare till varför pensionsspararna ska få flytta sitt pensionskapital. Men facken är kritiska.
18 okt 12 – SOU 2012:64

Premiepensionen ses över
Pensionsgruppen, som består av företrädare för de fyra allianspartierna samt Socialdemokraterna, vill att premiepensionssystemet ska ses över. Uppdraget går till Stefan Engström som ska vara klar senast den 30 april 2013. Han ska bland annat analysera avkastningen som premiepensionen förväntas generera på sikt.
12 sep 12 – Översyn av premiepensionen

Bostadstillägget höjs
Regeringen höjer bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kronor från och med 1 januari 2013.
6 sep 12

Höjd pension 2013
En ålderspensionär med inkomstpension får se den höjd med 4,1 procent nästa år. För en person med 12 000 kronor i pension motsvarar det 492 kronor mer i plånboken varje månad, enligt Socialdepartementet.
30 aug 12

Nya pensionen blev 19 procent lägre
När det nya pensionssystemet infördes för drygt tio år sedan utlovades inte bara att det skulle vara robust och hållbart – det skulle också leverera goda pensioner. PPM-fonderna skulle ge guldkant. Men hur blev det? Svaret för dem som gick i pension förra året är att det nya pensionssystemet bara levererade 81 procent av vad som hade gällt i det gamla folkpensions- och ATP-systemet.
24 maj 12

Nya pensionen blev 19 procent lägre
När det nya pensionssystemet infördes för drygt tio år sedan utlovades inte bara att det skulle vara robust och hållbart – det skulle också leverera goda pensioner. PPM-fonderna skulle ge guldkant. Men hur blev det? Svaret för dem som gick i pension förra året är att det nya pensionssystemet bara levererade 81 procent av vad som hade gällt i det gamla folkpensions- och ATP-systemet.
26 apr 12

”Tryggheten gick upp i rök”
Pensionssystemet har hamnat under lupp. SvD-journalisten Joel Dahlbergs och andras granskning visar att pensionerna krymper sakta men säkert. Och de orangea kuverten ska man inte lita på. De är skönmålningar och partsinlagor från Pensionsmyndigheten. Och premiepensionen, det nya systemets guldkant har blivit ett blysänke för pensionärerna, men bankerna jublar. Åke Svidén recenserar.
26 apr 12 – Dahlberg, Joel : Pensionsbluffen - Tryggheten som gick upp i rök

Trevliga förmåner gör att folk slutar jobba
Den formella 65-årsgränsen i det allmäna pensionssystemet har slopats. Dagens äldre är friskare, smartare och mer välutbildade än tidigare generationer. Ändå pensioneras över 80 procent vid 65 eller ännu tidigare. Det beror bland annat på genrösa tjänstepensioner - samt en utbredd åldersdiskriminering.
19 apr 12 – SOU 2012:28

Höjd exitålder kräver reformer
Om man vill höja den genomsnittliga utträdesåldern från arbetsmarknaden måste man få bukt med de tidiga förtidspensioneringarna. Man måste göra något åt de mest slitsamma jobben och den sociala utslagningen, inte bara höja pensionsåldern. Det konstaterar Hans Olsson i en ny rapport till Pensionsåldersutredningen.
8 mar 12 – Rapport från Pensionsåldersutredningen: Högre pensionsålder - motiv för och emot

När får vi gå i pension?
Måste vi jobba till 75 för att klara välfärden och pensionerna? Statsminister Reinfeldt svarade ja på den frågan samma dag som en rad experter diskuterade hur vi i framtiden ska få råd med pensioner till en åldrande befolkning
9 feb 12 – Framtidsseminarium: Bortom 65

Reinfeldt: Jobba till 75!
Det kan krävas att vi jobbar till 75 års ålder för att vi ska få den standard vi förväntar oss, sa statsminister Fredrik Reinfeldt i en intervju i Dagens Nyheter i tisdags.
9 feb 12 – ”Fler måste kunna byta karriär mitt i livet”

Könsgap och pension analyseras
Institutet för Framtidsstudier ska göra en analys av hur skillnader i förvärvsmönster påverkar pensionen för kvinnor respektive män.
22 nov 11

Få säkra på att pensionen räcker
Mindre än en femtedel av förvärvsarbetande svenskar har räknat efter och känner sig säkra på att pensionen kommer att räcka, enligt en Sifo-undersökning som Sjunde AP-fonden har gjort.
11 jul 11 – TT

Tydligare bokföring av pensionsavgifter
Regeringen föreslår att Försäkringskassan inte längre ska överföra ålderspensionsavgifterna direkt till Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna. I stället ska pengarna gå via Pensionsmyndigheten.
1 jun 11 – Prop 2010/2011:142

Pensioner urholkas
Svenskarna blir allt äldre. Det påverkar nivån på pensionerna negativt. Regeringen vill att människor ska arbeta längre. En utredning ska ge förslag på förbättringar i arbetsmiljön för att människor ska kunna jobba kvar längre. Den ska också analysera hur åldersgränserna för pensionsuttag påverkar pensionerna.
11 maj 11 – Dir 2011:34

Höjd pensionsålder ska utredas
Fler måste jobba längre - Annars blir pensionerna lägre. Det säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Därför tillsätter regeringen en ny pensionsutredning.
8 feb 11

Dyr pensionsförvaltning
Förvaltningen av premiepensionerna kostar dubbelt så mycket som årligen betalas ut i premiepension. För hela pensionssystemet utgör förvaltningskostnaderna 2 procent av de utbetalda pensionerna.
14 okt 10 – Prop 2010/2011:1

Pensionerna sänks med 4,3 procent
Pensionerna fortsätter att sjunka. Nästa år blir minskningen 4,3 procent. I år sänktes pensionerna med 3 procent. Regeringen räknar med en stabilisering i slutet av mandatperioden, men om lågkonjunkturen biter sig fast och det blir ny börsoro kan pensionerna sjunka ytterligare.
14 okt 10 – Prop 2010/2011:1

Svenska pensionärer har det bäst
Nu slåss partierna om att bjuda pensionärerna på de största skattesänkningarna.
17 aug 10

Hägglund försvarar skattegapet
Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund vill inte helt ta bort gapet mellan löntagarnas och pensionärernas skatt. – Det finns legitima skäl till att ha en viss skillnad, säger Hägglund.
20 apr 10

Pensionärerna går först
Pensionärerna går först, före sänkta inkomstskatter för löntagarna. Det beskedet gav statsminister Fredrik Reinfeldt vid en träff med pensionärer på Tellus fritidscenter i Stockholm på onsdagen. På andra plats sätter han ensamstående föräldrar som är arbetslösa eller bara har deltidsarbete.
4 feb 10

Samlad pensionsinformation
Informationen om den framtida pensionen ska bli bättre. Informationen i de orangea kuverten ska omfatta hela den inkomstgrundade ålderspensionen. Det här ska den utredning som arbetar med den nya pensionsmyndighetens organisering lägga fram förslag om redan den 15 december i år, då den slutredovisar sitt uppdrag.
25 nov 09 – Dir 2009:112

Avgifter för pensionsbytare
Premiepensionen ska bli enklare och erbjuda större valfrihet. Men samtidigt ska Pensionsmyndigheten som ska inrättas få ta ut avgifter vid fondbyten. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
29 sep 09 – Lagrådsremiss: Ändringar i premiepensionssystemet

Pensionerna jämnas ut
Regeringen har nu lagt fram propositionen om förändrad beräkning av pensionerna. Värdet av AP-fonderna som utgör pensionssystemets buffert ska beräknas som ett genomsnitt för de senaste tre åren. Det minskar svängningarna i pensionernas storlek.
10 jun 09 – Prop 2008/2009:219

Kritik mot AP-fonderna
AP-fondernas samlade kapital sjönk med nära 200 miljarder kronor under 2008. Orsaken är att fonderna placerat en stor del av kapitalet i aktier och att aktiekurserna fallit kraftigt. Regeringen kritiserar fonderna i sin redovisning av deras arbete.
28 maj 09 – Skriv 2008/2009:130

250 miljarder försvann ur AP-fonderna
Nedgången på börsen har tömt AP-fonderna på över 250 miljarder kronor under 2008. En fjärdedel av fondernas kapital på nära 1 000 miljarder försvann i börsraset.
25 mar 09 – Börskurser och fondkapital

Pensionerna sänks nästa år
En pensionär med 12 000 kronor i månaden riskerar att få sin pension sänkt med 500 kronor i månaden nästa år. Så är nya pensionssystemet konstruerat. AP-fonderna har spekulerat bort gigantiska belopp på aktiemarknaden - 261 miljarder kronor 2008.
12 mar 09 – Pensionssystemet visar underskott för 2008

Måste pensionerna sänkas?
Den finansiella krisen har urholkat tillgångarna i AP-fonderna. Det kan betyda sänkta pensioner, men nu vill de fem partier som står bakom pensionsreformen utreda om en sänkning av pensionerna måste ske automatiskt.
11 feb 09

Pensionssystemet ska ses över
Regeringen och oppositionen är överens om att Försäkringskassan ska få i uppdrag att se över hur man kan minska de kraftiga svängningarna i pensionerna. Det kom fram efter ett möte mellan blocken.
3 feb 09

Pensionärer får jobba och plugga
Den som är förtidspensionär föreslås kunna arbeta och tjäna upp till 41 000 kronor om året utan att förlora sin pension. Det ska också vara tillåtet att studera eller jobba ideellt utan att förlora på det.
2 jun 08 – Prop 2007/2008:124

Ny pensionsmyndighet utreds
Administrationen av pensioner som idag sker i Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) ska slås ihop till en myndighet den 1 januari 2010. Regeringen har utsett landshövding Bo Könberg att utreda sammanslagningen.
8 maj 08 – Dir 2008:52

Regeringen ense med s om pensioner
Regeringen och socialdemokraterna är överens om den fortsatta hanteringen av ålderspensionerna, enligt ett pressmeddelande från socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.
1 nov 07

En halv miljon fattigpensionärer
"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år, när de som går i pension ser vad vi gjort." Bakom den förre statsministern Göran Perssons konstaterande vilar en dyster sanning. En halv miljon svenska ungdomar riskerar att bli fattigpensionärer, enligt en ny rapport.
1 feb 07 – Alecta: Den pensionslösa generationen

Utredare vill lägga ned PPM
Lägg ned Premiepensionsmyndigheten, PPM, och slå samman administrationen av ålderspensionen i en ny sammanhållen myndighet. Det förslår regeringens utredare Hans-Eric Holmqvist.
20 dec 06 – SOU 2006:111

Kd vill ge mer till pensionärerna
Kristdemokraterna lovar mer pengar till de sämst ställda pensionärerna. Sänkta skatter, höjd garantipension och höjda bostadstillägg ska ge drygt 700 kronor mer i plånboken varje månad. Men partiet ger inget löfte om när satsningarna ska genomföras.
13 sep 06 – Kristdemokraterna: Ett lyft för våra äldre

Vänstern kräver höjda pensioner
Sex av tio svenskar tror inte att pensionen kommer att räcka när de blir gamla, visar en ny undersökning. Och oron är befogad, anser vänsterpartiet, som vill göra om systemet från grunden.
29 aug 06 – Vänsterpartiet: Pensionerna måste göras om från grunden

Två pensionsmyndigheter blir en
Antingen tar Försäkringskassan ensam över ansvaret för att administrera ålderspensionen, eller så skapas en helt ny pensionsmyndighet. Det är regeringens två huvudalternativ när frågan nu ska utredas.
30 dec 05 – Dir 2005:151

Krav på enklare premiepension
Många pensionssparare vet inte hur det nya premiepensionssystemet fungerar. De måste därför få bättre vägledning när de ska välja bland de över 700 fonderna som finns inom systemet, kräver regeringens utredare Karl-Olof Hammarkvist.
28 okt 05 – SOU 2005:87

Utredning om ålderspension förlängs
Utredningen om ålderspensionens fördelningssystem skulle enligt ursprungsdirektiven vara redovisat i mars. För att slutföra uppdraget har regeringen nu tilldelat utredaren extra tid. Enligt det nya direktivet ska uppdraget slutligen redovisas den 1 november 2004.
27 apr 04 – Dir 2004:43

Mindre justeringar i försäkringslag
I samband med att pensionssystemet ändrades uppstod en rad övergångsproblem. Bland annat behöves nya inkomstbegrepp, indexberäkningar måste göras på nya sätt och regler för hur man överklagar vissa beslut inom socialförsäkringen behöver anpassas till EU:s regler. I dessa och ytterligare några mindre frågor föreslår regeringen lagändringar som ska träda i kraft den 1 juli 2003.
9 apr 03 – Prop 2002/2003:61

Pensionsberäkningar är krångliga
Den som går i pension får numera sin pension från många olika håll.
27 jan 03 – Dir 2002:159

Efterlevandeskydd skjuts på framtiden
När pensionsreformen genomfördes beslutades att pensionssparare ska ha möjlighet att teckna ett skydd för efterlevande familjemedlemmar. Men denna del av reformen har aldrig genomförts.
18 nov 02 – Prop 2002/2003:14

Pensionärerna fick det bättre på 1990-talet
Pensionärerna som grupp ökade sina inkomster på 1990-talet. Men skillnaderna inom gruppen är stora.
10 jun 02 – Ds 2002:14

AP-fonderna ska köpa på börsen
De allmänna pensionsfonderna ska spela på börsen och bara i begränsad omfattning låna ut pengar till staten och byggsektorn. Avkastningen på pensionspengarna ska på detta sätt bli bättre.
20 aug 99 – Ds 1999:38

Pensionerna höjs
Bostadstilläggen höjs och pensionärerna får full kompensation för prisökningarna.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Tjänstepension följer med vid flytt
Den som flyttar från ett EU-land till ett annat ska inte riskera att förlora sin intjänade rätt till tjänstepension, enligt ett beslut i EU:s ministerråd.
12 jun 98 – EU:s ministerråd

Vänsterpartiet och miljöpartiet: Pensionsreformen är orättvis
När fem av riksdagens partier klubbade igenom det nya pensionssystemet kom protesterna från vänsterpartiet och miljöpartiet.
12 jun 98 – SfU 1997/1998:13

Författningstekniska ändringar inför pensionsreformen
Riksdagen har beslutat att göra några författningstekniska ändringar i sju lagar, som har betydelse för det nya pensionsystemet.
12 jun 98 – SfU 1997/1998:14

Svar på sju pensionsremisser
Sju pensionsutredningar har varit på remiss de senaste åren. Remissinstansernas synpunkter på dess utredningar finns nu sammanställda.
29 maj 98 – Ds 1998:31

Pensionssparande delas vid skilsmässa
Riksdagen har i full enighet godkänt en lagändring som innebär att pensionssparande som regel ska ingå i bodelningen vid skilsmässa. Makarna får alltså dela på pensionssparandet. Förslaget lämnades till riksdagen i våras.
22 maj 98 – LU 1997/1998:25

Nyskilda får dela på privata pensionsförsäkringar vid
Privata pensionsförsäkringar och pensionssparande ska räknas med i bodelningen vid skilsmässa, enligt ett regeringsförslag.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:106

Staten ska betala pensionsavgifter
När det nya pensionssystemet införs ska staten börja betala pensionsavgifter för värnpliktiga, sjuka, arbetslösa och andra som inte arbetar.
6 mar 98 – Lagrådsremiss: Statlig ålderspensionsavgift m.m.

Garantipensionen blir fattigpensionärernas grundskydd
Folkpensionen och pensionstillskottet går i graven. I det reformerade pensionssystemet införs i stället en garantipension som grundskydd för fattigpensionärerna. I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu hur detaljutformningen av garantipensionen ska se ut.
27 feb 98 – Lagrådsremiss: Garantipension m.m.

Fem partier enades om pensionerna
Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna har nu gjort upp om det framtida pensionssystemet. Det innebär att principbeslutet från 1994 ligger fast men att några nog så viktiga detaljer ändras eller konkretiseras:
16 jan 98

Pensionsutredningar i tryck
Regeringen har publicerat två promemorior om det nya pensionssystemet.
28 nov 97 – Ds 1997:66, Ds 1997:67

Tillåtet arbeta i nya förtidspensionssystemet
Förtidspensionärer ska både få arbeta och studera utan att riskera sin ersättning. Det föreslår riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg som utrett förtidspensionerna.
21 nov 97 – SOU 1997:166

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se