Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
36 artiklar om Arbetslöshetsförsäkring
 
Höjd a-kassa i höst
Regeringen vill höja taket i a-kassan så att högsta dagpenningen blir 910 kronor.
13 apr 15

Blocken överens om a-kassan
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen är enig om att taket i a-kassan framöver ska indexeras som övriga socialförsäkringar, uppger TV4 Nyheterna.
10 feb 15

Enighet om höjt tak i a-kassan
Regeringen och Vänsterpartiet har enats om ett höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen. Det höjs från 680 till 910 kronor under de första 100 dagarna.
9 okt 14

LO lovas höjd a-kassa
I sitt tal på LO:s valkonferens framhöll s-ledaren betydelsen av facklig-politisk samverkan, men även med näringsliv och forskning. Och om S vinner valet ska en höjning av a-kassan finnas med redan i höstens budget, lovade Stefan Löfven.
6 feb 14

Miljöpartiet ändrar sig
Miljöpartiet backar från kravet på en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. I stället föreslås en allmän grundförsäkring som inkluderar en större grupp arbetslösa.
2 aug 13

Folkpartiet vänder om a-kassan
Dagens system där a-kassorna har olika höga avgifter beroende på hur hög arbetslösheten är inom varje område fungerar inte. Det menar Folkpartiet som nu vill ändra systemet, trots att partiet var drivande när det infördes 2007.
5 jul 12 – Jan Björklunds Almedalstal 2012 (ljudfil)

Lågt till tak i a-kassan
Den som blir arbetslös idag måste ställa in sig på ett rejält inkomstbortfall. Arbetslöshetsersättningen har nämligen inte höjts på 10 år.
24 maj 12 – SO: Snart 10 år sen nivån i a-kassan höjdes! – fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Majoritet av arbetslösa får extremt låg ersättning
Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte längre! varnade Tapio Salonen, professor i socialt arbete, redan för två år sedan i en tankeväckande och informativ analys i tidskriften Socialpolitik. i mars publicerades en alarmerande siffra i arbetsförmedlingen årsredovisning: Endast 36 procent av de öppet arbetslösa hade a-kasseersättning i december 2011. Men det är bara halva sanningen. Vi har grävt fram nya siffror som visar att en majoritet av de arbetslösa är helt utan eller får extremt låga ersättningar från a-kassan eller f-kassan. De blir beroende av hjälp från familjen eller socialbyrån.
24 maj 12 – Underlagspromemoria om andelen av öppet arbetslösa och deltagare i program som får ersättning (se fulltext) samt opublicerad statistik från F-kassan och Af.

Arbetslösa på existensminimum
Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte längre! varnade Tapio Salonen, professor i socialt arbete, redan för två år sedan i en tankeväckande och informativ analys i tidskriften Socialpolitik. För en månad sedan publicerades en alarmerande siffra i arbetsförmedlingen årsredovisning: Endast 36 procent av de öppet arbetslösa hade a-kasseersättning i december 2011. Men det är bara halva sanningen. Vi har grävt fram nya siffror som visar att en majoritet av de arbetslösa är helt utan eller får mycket låga ersättningar från a-kassan eller f-kassan. Därför räcker det inte med en obligatorisk A-kassa, nivåerna måste också höjas.
26 apr 12 – Underlagspromemoria om andelen av öppet arbetslösa och deltagare i program som får ersättning (se fulltext) samt opublicerad statistik från F-kassan och Af.

Lågt till tak i a-kassan
Den som blir arbetslös idag måste ställa in sig på ett rejält inkomstbortfall. Arbetslöshetsersättningen har nämligen inte höjts på 10 år.
26 apr 12 – SO: Snart 10 år sen nivån i a-kassan höjdes! – fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Hundratusentals arbetslösa utan stöd
Andelen arbetslösa helt utan ersättning har ökat rejält de senaste åren. Framför allt är det fler arbetslösa invandrare som får vända sig till socialen i stället.
9 mar 12 – Underlagspromemoria om andelen av öppet arbetslösa och deltagare i program som får ersättning (se fulltext) samt opublicerad statistik från F-kassan och Af.

Mer rum i a-kassan för gränsarbete
Allt fler svenskar arbetar i de nordiska grannländerna. Men trassliga a-kasseregler riskerar att ställa till det om man blir arbetslös. I ett delbetänkande från den stora socialförsäkringsutredningen föreslås därför två mindre regeländringar.
16 nov 11 – SOU 2011:74

Strid om de avgörande orden
En av flera kritikpunkter som oppositionen i riksdagen fört fram mot den nedbantade sjukförsäkringen gäller hur - det vill säga gentemot vad - som den sjukes arbetsförmåga prövas. Nu får Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera om det nya begreppet "reguljär arbetsmarknad" ska ändras tillbaka till "normalt förekommande arbete".
2 nov 11 – Regeringsuppdrag

Riksdagen sätter stopp för fas3
Riksdagen röstade ja till arbetsmarknadsutskottets förslag att stoppa vidare anvisningar av långtidsarbetslösa till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin.
9 jun 11

Återinför 100-dagarsregeln i a-kassan
De rödgröna partierna tillsammans med Sverigedemokraterna har majoritet i riksdagens arbetsmarknadsutskott. De vill och kan återinföra den så kallade 100-dagarsregeln i a-kassan och de kräver dessutom att regeringen ska se över ersättningen till personer som har deltidsjobb, men inte kan leva enbart på dessa.
19 maj 11 – Pressmeddelande

Klarhet för kulturmångsysslare
Arbetstagare och företagare behandlas olika i arbetslöshetsförsäkringen. Så kallade uppdragstagare, till exempel kulturarbetare och tolkar utan fast arbetsgivare, måste därför sorteras in i den ena eller andra kategorin. Nu ska en särskild utredare undersöka hur dessa mångsysslare kan inympas i lagstiftningen.
9 dec 10 – Dir 2010:128

Personskyddet kan urholkas
I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att Arbetsförmedlingen ska få utökade befogenheter att hantera känsliga personuppgifter om de arbetssökande. Två registerlagar ska moderniseras.
28 okt 10 – Ds 2010:33, Ds 2010:35

Äldre och förmögna lämnade a-kassan
Det var framför allt de äldre löntagarna som lämnade a-kassan när regeringen ändrade villkoren. Många med en förmögenhet över miljonen hoppade också av, visar statistik från SCB som regeringen beställt.
16 jun 10

Höj taket i a-kassan
De tre rödgröna partierna har enats om ett förslag att höja taket i a-kassan. Enligt Aftonbladet på nätet vill de höja dagens a-kasseersättning på 680 kronor/dag i två steg: Upp till 930 kronor om dagen 2011 och 950 kronor 2012.
29 apr 10

A-kassan splittrar regeringen
Moderaterna vill inte driva frågan om obligatorisk a-kassa i årets valrörelse. Men Folkpartiet och Centerpartiet vill hålla fast vid det gamla vallöftet - trots att regeringen misslyckats med att införa reformen.
6 mar 10

Regeringen KU-anmäls för sjukpeng
Oppositionen anmäler regeringen och socialförsäkringsminister Cristina Husmark till konstitutionsutskottet. De rödgröna vill ha utrett hur regeringen hanterat förändringarna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna
25 jan 10 – Granskning av regeringens och statsrådet Cristina Husmark Pehrssons hantering av förändringar i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring

Många unga utanför a-kassan
Hälften av alla unga mellan 18 och 35 står utanför a-kassan, visar en undersökning från TCO. Siffrorna är förfärande, anser förbundsordföranden Sture Nordh, som nu vill göra det enklare och billigare att gå med i a-kassan.
11 maj 09 – TCO: Nya fakta om a-kassan

Lättare regler i a-kassan
Någon höjning av a-kassan blir det inte, men väl en liten sänkning av avgiften. Den ska sänkas med 50 kronor i månaden för medlemmar som har arbete. Det framgår av regeringens proposition.
18 mar 09 – Prop 2008/2009:127

Krav på sänkt a-kasseavgift
Kopplingen mellan a-kassor och fackföreningar bör bestå. För att många människor ska vara arbetslöshetsförsäkrade bör avgiften till a-kassorna sänkas. Det anser moderaternas arbetsgrupp för jobb, välfärd och kunskap.
4 nov 08

Nya regler kan öka a-kasseflykt
Regeringens nya a-kasseregler för att få fler in i a-kassan kan få motsatt effekt. Den som vill slippa avgiften kan gå ur och vänta med att gå med tills uppsägningen kommer, tror Arbetslöshetskassornas Samorganisation.
22 sep 08

Ny a-kassa får massiv kritik
Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring hade knappt lagts fram förrän den sågades rejält av arbetsmarknadens parter. Förslagets huvudtanke är att de som idag är med i en a-kassa inte ska påverkas av den obligatoriska kassan. Ett annat syfte är att de som lämnat a-kassan det senaste året ska tvingas tillbaka till a-kassan.
15 maj 08 – SOU 2008:54

Mer tid för obligatorisk a-kassa
Utredningen om obligatorisk a-kassa får mer tid och nya direktiv. Regeringen vill också inrätta en ny myndighet för den dryga miljon människor som i dag inte är med i en a-kassa.
31 jan 08

A-kasseutredning drar ut på tiden
Utredningen om hur en obligatorisk a-kassa ska se ut drar ut på tiden. Enligt SVT:s Rapport kommer regeringen inom kort att ge utredaren nya direktiv. Uppdraget blir att se över vem som ska ta in avgifterna.
22 jan 08 – Dir 2007:100

Återkrav och ränta på felaktig a-kassa
Den som fått för stora utbetalningar från a-kassan ska betala tillbaka pengarna oavsett vem som har orsakat den felaktiga utbetalningen. Dessutom ska man betala ränta. Det föreslår regeringen i en Departementspromemoria.
16 jan 08 – Ds 2007:53

A-kassesystemet är överfinansierat
A-kassesystemet är överfinansierat, visar nya beräkningar. Bara i år väntas systemet ge ett överskott på flera miljarder kronor.
5 jul 07

Allt fler arbetslösa får sänkt a-kassa
Skärpta kontroller har lett till att allt fler arbetslösa fått sänkt a-kassa. Men det finns stora skillnader mellan länen, visar en ny rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF.
13 feb 06 – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen: Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt

Skärpta kontroller av a-kassan
Bättre informationsutbyte mellan a-kassorna ska ge snabbare handläggning och minskat bidragsfusk. Det är regeringens förhoppning när man lättar på sekretessen.
9 dec 05 – Prop 2005/2006:52

Ny avgift läggs på arbetslösa
Arbetslösa som tar emot ersättning och inte är med i någon a-kassa kommer från och med den 1 oktober i år tvingas att betala en särskild försäkringsavgift, enligt ett nytt lagförslag från regeringen.
20 feb 04 – Prop 2003/2004:62

A-kassan höjs 1 juli
Den 1 juli 2002 höjs taket och golvet i a-kassan med 50 kronor. Den högsta dagersättningen blir 730 kronor per dag och den lägsta ersättningen blir 320 kronor per dag. Dessa belopp gäller under de första 100 ersättningsdagarna. Därefter sänks beloppet med en femtiolapp.
25 apr 02 – Regeringsbeslut 2002-04-25

Ingen utredning av bortre parentes?
Arbetsmarknadsministern anser inte att en utredning om den bortre parentesen i a-kasseförsäkringen är nödvändig. Istället talar hon om ”förstärkta insatser för de långtidsarbetslösa” och att hellre utreda reglerna om deltidsarbete.
5 dec 97 – Riksdagsdebatt

Sämre a-kassan 1 juli 1997
Riksdagen beslutade i november att de hårdare kvalifikationsreglerna i a-kassan inte ska genomföras den 1 januari 1997. Anslaget till a-kassan höjs med drygt 924 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.
20 dec 96 – AU 1996/1997:7

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se