Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 artiklar om Tullfrågor
 
Privata importörer kan bli skattskyldiga
Enligt EU:s punkskattedirektiv ska medlemsländerna upprätta ett datoriserat arkiv för att hantera dokument som rör kommersiella aktörers handel med tobak och alkohol över medlemsländernas gränser.
28 okt 09 – Prop 2009/2010:40

Lönande brevöppning
1,2 miljoner cigaretter, 850 liter sprit, 741 liter vin och 623 liter öl blev behållningen när Tullverket i fjol åter började kontrollera postförsändelser från utlandet. Tullen har rätt att kontrollera att punktskatten på privatpersoners införsel av alkohol och tobak är betald av den svenske köparen.
17 sep 08 – Skriv 2008/2009:8

Tullens spritbeslag nästan upphört
Den som beställer sprit eller cigaretter via postorder löper mycket liten risk att åka fast. Under hela förra året öppnade Tullverket endast tre postförsändelser. Det totala beslaget för hela landet uppgick till 18 liter sprit.
6 okt 05 – Skriv 2005/2006:8

Kraftigt minskade cigarettbeslag
Tullens beslag av cigaretter som importerats olagligt via postorder har minskat kraftigt de senaste åren. Sista halvåret 1998 beslagtogs totalt 824 000 cigaretter. Förra året var siffran nere i 800.
15 okt 04 – Skriv 2004/2005:6

EU-gränser gissel för Tullverket
Den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU har satt käppar i hjulet för Tullverket, som nu vädjar till regeringen om ökade befogenheter. Samtidigt ifrågasätter EU-kommissionen huruvida de svenska bestämmelserna är förenliga med EG-rätten.
4 jun 04 – Dir 2004:65

Posten hittade inga cigaretter i fjol
I mitten av nittiotalet började människor skicka sprit och tobak med post utan att betala skatt för varorna. Lagstiftaren reagerade och inrättade en lag om kontroll av postförsändelser 1998.
15 okt 03 – Skriv 2003/2004:6

Postpaket ska öppnas
För några år sedan var det vanligt att privatpersoner köpte tobak och sprit via Internet och fick varorna skickade per post.
15 nov 02 – Skriv 2002/2003:13

Kontroll stoppar tobak per post
Under andra halvåret 1998 öppnade tullen sammanlagt 1 720 postförsändelser från andra EU-länder som misstänktes innehålla alkohol eller tobak. I 1 554 fall bekräftades misstankarna.
29 okt 99 – Skriv 1999/2000:19

Tullen får öppna misstänkta paket
Från och med 1 juli har tullen rätt att öppna paket som misstänks innehålla smugglad alkohol eller tobak.
12 jun 98 – SkU 1997/1998:28

Samarbete mot smuggling av alkohol och tobak
Alla transporter mellan EU-länderna av alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga varor ska anmälas i förväg till myndigheterna.
29 maj 98 – EU:s ministerråd

USA gillar inte
USA:s regering är, enligt en rapport från Washington, bekymrad över EU:s importpolitik. Oron gäller särskilt EU:s distributionssystem, vissa tullavgifter och godtyckliga krav vad gäller standarder, märkningsregler och licenser. I rapporten konstateras att det främst är amerikanska exportörer av jordbruksprodukter och livsmedel som stöter på hinder när de exporterar till den europeiska marknaden, särskilt om varorna innehåller en genetiskt modifierad ingrediens.
24 apr 98 – EU, EU-notiser

Sprit och tobak
Tullen ska få större möjligheter att ingripa mot den alltmer omfattande sprit- och tobakssmugglingen, bland annat genom att stoppa transporter på de svenska vägarna. Förslaget har tidigare presenteras i en lagrådsremiss.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:100

Förlorade tulljobb inget för EU
Tullfirman Dubois och söner får ingen kompensation från EU för förlusterna i och med slopandet av de inre gränskontrollerna i unionen 1993.
6 feb 98 – EG-domstolen

IT hjälper tullen bekämpa brott
Tullens underrättelsetjänst ska få inrätta två nya datoriserade register för att bekämpa brott, föreslår regeringen.
24 okt 97 – Prop 1997/1998:11

Tullverket granskas
Regeringen vill utvärdera hur tullen anpassat sig till förändringarna efter Sveriges inträde i EU och den europeiska tullunionen.
2 maj 97 – Dir 1997:34

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se