Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
271 artiklar om Skatter
 
Rut-avdraget betalar sig inte
Rut-avdraget ger en del jobb till utrikesfödda i Sverige som annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Men nästan en tredjedel av rutarbetarna har invandrat till ett jobb i branschen, enligt en granskning av Riksrevisionen.
20 feb 20 – Granskningsrapport: Rutavdraget – konsekvenser av reformen

Höstbudgeten i folks plånböcker
Den största reformen är den flitigt omdebatterade slopade värnskatten som beräknas kosta staten runt sex miljarder kronor per år. Det är en effekt av det så kallade januariavtalet, regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna. Mindre skattesänkningar riktas till pensionärer och till hushåll som bor i glesbygd,
16 sep 19 – Budgetpropositionen för 2020

Fler får statlig skatt
Vänsterpartiet och regeringen är överens om att tiotusentals fler ska betala statlig skatt nästa år. Det ska ge 2,7 miljarder extra till statskassan. Samtidigt minskas skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning med en halv miljard.
20 mar 17

Rotbetalningar rusar — rekord ryker?
Ansökningarna om rot-avdrag väller in till Skatteverket inför årsskiftet då subventionsgraden sänks. Hittills i år har verket betalat ut 14,7 miljarder kronor i skattereduktion och fjolårets rot-rekord ser ut att ryka.
6 nov 15

Sänk ersättningen för dold moms
När kommuner upphandlar till exempel äldreomsorg från privata företag får de ersättning från staten för så kallad dold moms. Syftet är att köpt verksamhet inte ska falla dyrare ut än avdragsgill verksamhet som kommunerna bedriver i egen regi. Men ersättningen är förmodligen större än den skatt som den är tänkt att kompensera för.
5 nov 15 – SOU 2015:93

Sänkt skatt för pensionärer
Pensionärer kan räkna med sänkt skatt nästa år, särskilt de med lägst pension. Regeringen vill då ta ett första steg för att ta bort skatteklyftan mellan pensionärer och dem som jobbar.
11 jun 15 – Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Göteborg tar från Stockholm
Gärna pengar till Norrland. Men varför slussa stockholmarnas skattepengar till Göteborg och Malmö. Ungefär så resonerar det moderata landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, vars Stockholms läns landsting förlorar över en miljard när systemet ritas om.
4 jun 15

Vägslitageskatt på lastbilar utreds
Svenska och utländska lastbilar ska betala vägslitageskatt om regeringen får som den vill. Nu tillsätts en utredning för att ta fram en lösning på hur det tekniskt ska gå till.
12 maj 15 – Dir 2015:47

Ny skatt på finanssektorn
Regeringen låter utreda en ny skatt på företag som drar fördel av att finansiella tjänster är undantagna från moms. Den danska ”lønsumsafgiften” är en förebild.
ÖPPEN12 maj 15 – Dir 2015:51

Regeringen har inte löst moms-fråga
Ett nytt besked från regeringen kan bli dödsstöten för många ideella föreningar som bedriver second hand-försäljning: Momsen ska betalas i år.
15 apr 15

Momskrav på ideell secondhand kvarstår
Det blev tummen ned då branschnätverket Ideell Second Hand mötte finansdepartementet i hopp om att även i fortsättningen slippa betala moms på försäljningen. Regeringen hänvisar till EU-regler och domstolsbeslut.
5 feb 15

Skattereglerna inbjuder till fusk
3:12 bäddar för skattefusk. Det slår regeringen fast och vidgar uppdraget för den utredning som ser över de omstridda reglerna för utdelning och kapitalvinst i små företag.
28 jan 15 – Dir 2015:2

Rödgröna tvingas föra borgerlig politik
Alliansen har angripit regeringen för att den ännu inte gått fram med förslaget ur den borgerliga budgeten om att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Men nu, senast den 27 januari, är det dags. Fast ändringen lär bli kortvarig.
22 jan 15 – Propositionsförteckning våren 2015

Höjd kommunskatt äter upp sänkning
Den kommunala skatten har aldrig varit högre. Och det kommer mer. Om några år har många svenskar fått se närmare hälften av jobbskatteavdraget ätas upp av höjd kommunalskatt.
20 dec 14

Juncker försöker möta skattekritik
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker försvarar sig mot kritiken att ha hjälpt storföretag komma undan skatt under sin tid som premiär- och finansminister i Luxemburg.
12 nov 14

Ingen ny svensk linje
Den nya rödgröna regeringen har en mer positiv syn på den omstridda finansskatten i EU. Men beslutet att inte införa den står fast. Åtminstone tills vidare.
31 okt 14

Rödgrön skatteuppgörelse klar
Bensinskatten kommer inte att höjas nästa år. Något som både Miljöpartiet och Vänsterpartiet gått till val på. Däremot vill regeringen höja skatten för alla som tjänar mer än 50 000 kronor i månaden.
6 okt 14 – Vissa förslag på skatte- och socialavgiftsområdet inför budgetpropositionen för 2015

Ingen höjd bensinskatt
Bensinskatten kommer inte att höjas nästa år. Något som både MP och V gått till val på. Däremot vill regeringen höja skatten för alla som tjänar mer än 50 000 kronor i månaden.
6 okt 14

Fler förhandsbesked om skatten
Det borde vara möjligt att ansöka om förhandsbesked från skatterättsnämnden även gällande arbetsgivaravgifter, menar en statlig utredning.
3 sep 14 – SOU 2014:62

Borg vill höja fordonsskatten
I helgen flaggade Anders Borg för de skattehöjningar som krävs för att nå överskottsmålet under nästa mandatperiod. Nu preciseras förslaget om höjd fordonsskatt.
26 aug 14 – PM "Fler miljöbilar - för ett modernt och hållbart Sverige"

Krogmoms har oklara effekter
Enligt branschorganisationen Visita har sänkningen av restaurangmomsen skapat omkring 7 500 jobb. Andra organisationer som inte har samma egenintresse gör en annan bedömning.
14 aug 14

"Neutral" bolagsskatt kan bli sänkning
Företagsskattekommittén föreslår att avdragsrätten för räntekostnader ska slopas. I stället ska alla bolag i Sverige få göra ett schablonmässigt avdrag - upp till 25 procent - av det skattemässiga resulatet. Det här är helt obeprövat och kan i praktiken uppfattas som en rejäl sänkning av bolagsskatten.
ÖPPEN18 jun 14 – SOU 2014:40

Riksdagen stoppar regeringen igen
Ännu en gång har Alliansen fått erfara att den är en minoritetsregering. Oppositionen stoppar nu det nya jobbförslaget för unga.
10 apr 14

Momskompensation utreds
En utredning har tillsatts som ska se över hur staten ersätter kommuner och landsting för så kallad dold moms.
10 apr 14 – Dir 2014:48

Ändringar i 3:12-regler totalsågas
Regeringens förändringar av reglerna för beskattning av ägare av fåmansföretag totalsågas nu av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som sorterar under finansdepartementet.
25 mar 14

Alliansens ny skattehöjningar
Förutom att höja skatten på ciggen och kröken, planerar regeringen även att slopa avdragsrätten för privat pensionssparande och sänka studiebidraget.
20 feb 14 – Anders Borgs presentationsbilder

Krav på ny skattereform
Sverige behöver en ny skattereform, skriver elva experter inklusive de tidigare socialdemokratiska finansministrarna Kjell-Olof Feldt och Erik Åsbrink på DN Debatt.
22 jan 14

Borg pekar ut möjlig skattehöjning
Finansminister Anders Borg lovar att krona för krona redovisa hur eventuella vallöften ska betalas. Han kan bland annat tänka sig höja skatten på alkohol och tobak.
21 jan 14

Svenska skatter inte längre högst
Sverige har inte längre världens högsta skattetryck. Enligt EU-statistik är vi nu nere på fjärde plats i Europa. Och för att behålla välfärden på dagens nivå krävs ökade skatteintäkter framöver.
30 dec 13

Rot-avdrag blir avgift
Skatteavdraget kan ätas upp av avgifter. Vissa hantverkare tar ut en så kallad rot-avgift när du vill göra skatteavdrag på byggjobbet. En del hantverkarna tycker att de får merkostnader för administration för rot-avdraget. Men Skatteverket är kritiskt och anser inte att det finns något fog för detta.
28 dec 13

Rut inte var mans grej
Trots att rut-avdraget nära fördubblats på tre år har svenskarna knappast gjort avdraget till sin grej. Undantaget är rika områden som Danderyd, där avdragen är nästan tio gånger vanligare än snittet.
26 dec 13

Striden om brytpunkten är avgjord
Med 159 mot 156 röster stoppade den samlade riksdagsoppositionen till slut regeringens förslag, att sänka den statliga inkomstskatten för högavlönade.
11 dec 13 – Debatt och beslut: Riksdagen ändrade beslut om höjd skiktgräns för inkomstskatt (FiU16)

Experterna oense om budgetreglerna
För att belysa konflikten om brytpunkten ordnade finansutskottet en öppen utfrågning om hur budgetreglerna avseende statens inkomster och utgifter egentligen är tänkta att fungera. De fyra experterna drog helt olika slutsatser och förkroppsligade därmed konflikten.
28 nov 13 – Offentlig utfrågning

Nya turer i striden om brytpunkten
De rödgröna angrep regeringen för oansvariga skattesänkningar, medan regeringen varnade oppositionen för att i efterhand riva upp riksdagsbeslut. Striden om höjd brytpunkt - i praktiken sänkt statlig inkomtsskatt för dem som tjänar mer än 36 000 kronor - var ett hett tema när riksdagen debatterade ramarna för 2014 års statsbudget.
20 nov 13 – Riksdagsdebatt, webb-tv

"Ungdomsrabatten" differentieras
Det ska bli ännu billigare att anställa 18 - 22-åringar. 25-åringar däremot undantas nu helt från nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.
6 nov 13 – PM "Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta"

Förmånligare momsdeklarationer
Företagen återfår rätten att deklarera moms och inkomst vid ett och samma tillfälle - förutsatt att de inte handlar med andra EU-länder.
29 okt 13 – Prop 2013/2014:28

Regeringen vann voteringen
Med bara en enda röst - 154 mot 153 - röstade riksdagen oväntat emot att begära att regeringen drar tillbaka förslaget om att höja brytpunkten för när statlig skatt ska betalas. Det kan vara frågan om en kvittningsmiss.
24 okt 13 – Riksdagsdebatt

Ytterligare rabatt för egenföretagare
Från och med nästa år ska enskilda näringsidkare få sänkta egenavgifter med 7,5 procentenheter eller högst 15 000 kronor per år, föreslår regeringen.
16 okt 13 – Prop 2013/2014:14

Jobbskatteavdrag nr 5
Skattesänkningar eller ”stärkt ekonomi för hushållen” som regeringen kallar det är huvudnumret i regeringens budget. Drygt 21 miljarder i sänkta skatter är den största posten i regeringens budgetförslag på sammanlagt 24,1 miljarder kronor för nästa år.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Borg ändrar sig igen om 3:12-regler
Regeringen backar igen om de utskällda 3:12-reglerna. Det nya förslaget ska straffa extrema skatteupplägg och gynna vanliga småföretagare. Näringslivet är fortsatt kritiskt.
12 sep 13 – PM: Lönsammare att anställa – motverka överutnyttjande

Ytterligare rabatt för egenföretagare
Från och med nästa år ska enskilda näringsidkare få minska sina egenavgifter med 7,5 procentenheter eller högst 15 000 kronor per år.
5 sep 13 – Promemoria: Förstärkt nedsättning av egenavgifter

Intresset för RUT ökar mest i norr
Allt fler utnyttjar rut-avdraget. Men det är fortfarande bara några procent av hushållen som utnyttjar RUT. Ökningen, från en låg nivå är störst i Norrbotten och Västernorrland. Ökad acceptans för att köpa städhjälp ligger bakom utvecklingen, tror tjänstemännen på Skatteverket.
10 jul 13 – DI: Danderyd toppar Rut-liga

EU tar ton mot skatteflykt
När euroland efter euroland behöver krishjälp blickar EU allt mer intresserat mot världens skatteparadis. Kampen mot skatteflykt blir huvudfråga när stats- och regeringscheferna möts i maj.
12 apr 13

Fler stiftelser kan slippa skatt
Stiftelser för kultur, idrott och miljö ska befrias från skatt. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
11 apr 13 – Lagrådsremiss: Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor

Jobbskatteavdrag går före annat
Moderaterna vill inte ta bort värnskatten och prioriterar inte längre en obligatorisk a-kassa, utan ett femte jobbskatteavdrag under nästa mandatperiod.
14 mar 13

Nya moms-regler vid import
Företag som är moms-registrerade i Sverige och dessutom har full avdragsrätt ska inte längre behöva betala moms för importerade varor, föreslår en statlig utredning.
16 jan 13 – SOU 2013:1

Vänstern föreslår landsbygdsrabatt
Vänsterpartiet föreslår en rabatt på studielånet för vissa yrkesgrupper som bor och arbetar på landsbygden. Idén kommer från Nordnorge, där den används i dag.
2 jan 13

Enklare skatteregler för egenföretagare
I mitten av nittiotalet, efter den stora skattereformen som ägde rum i början av årtiondet, infördes en handfull nya regler i inkomstskattelagen. De syftade till att personer med eget företag liksom delägare i handelsbolag skulla få liknande - i bemärkelsen potentiellt gynnsamma - beskattningsvillkor som aktiebolagsägare.
29 nov 12 – Dir 2012:116

Svårare att skatteplanera
Regeringen har lagt en proposition med förslag som ska göra det svårare att skatteplanera med hjälp av investeringssparkonton.
25 okt 12 – Prop 2012/2013:24

Skatteavdrag för läxhjälp
Regeringen vill att den som betalar för att barnen får hjälp med läxorna uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Remissinstanserna är skeptiska.
17 okt 12 – Prop 2012/2013:14

Arbetsgivaravgifter ska alltid betalas
Regeringen föreslår ett par ändringar i socialavgiftslagen som berör personer som arbetar för utländska arbetsgivare men omfattas av de svenska socialförsäkringarna. Både Arbetsförmedlingen och facket TCO är skeptiska.
17 okt 12 – Prop 2012/2013:18

FoU-personal bör skattegynnas
Företagsskattekommittén föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling. Det ska finansieras genom en räntehöjning för företag som använder periodiseringsfonder - en åtgärd som i sin tur kan leda till att arbetslösheten stiger.
27 sep 12 – SOU 2012:66

Regeringen vill sänka bolagsskatten
Alliansledarna föreslår att bolagsskatten sänks från dagens 26,3 procent till 22 procent den 1 januari nästa år. Dessutom vill de skattegynna personer som investerar i företag. Bolagsskattesänkningen beräknas kosta statskassan cirka 16 miljarder kronor.
13 sep 12 – Regeringens PM "Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet"

Svenskar har bättre skattemoral
Allt fler svenskar tar avstånd från skattefusk och svartjobb. Det meddelar Skatteverket förnöjt och hänvisar till en färsk attitydundersökning.
16 aug 12 – Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Sänkt skatt i nystartzoner
Tanken på att skapa så kallade "nystartzoner" efter fransk förebild lanserades av alliansen redan under valrörelsen 2010 och väckte protester från LO:s håll. Nu presenterar den utredning som fick i uppgift att konkretisera hur skattelättnaderna skulle utformas sitt betänkande.
7 aug 12 – SOU 2012:50

Krogar och barer ökar sin omsättning
Under mars månad ökade restaurangernas omsättning med 6,7 procent i löpande priser och med 5,9 procent i volym, jämfört med i fjol. Under årets första månader har framförallt nöjesrestauranger, dit även barer och nattklubbar räknas, ökat sin försäljning.
10 maj 12 – SCB: Restaurangindex, mars 2012

Sänkt moms ger visst jobb
Hotell- och restaurangfacket höjde nyligen sin a-kasseavgift eftersom allt fler av förbundets medlemmar blir arbetslösa. Men arbetsgivarorganisationen Visitas menar att sysselsättningen stiger - och att detta är en momseffekt.
25 apr 12

Skattesänkningar ger jobb
Riksdagen har begärt att jobbskatteavdragen - den största förändringen av skattesystemet sedan 1991 års skattereform - ska utvärderas från grunden. I en extra bilaga till årets vårbudget presenterar regeringen sitt försvar av de skattesänkningar som hittills kostat statskassan 70 miljarder.
17 apr 12 – Prop 2011/2012:100

Tjänstepensionssystemet ses över
Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur skattereglerna för olika former av tjänstepensionssparande kan göras mer neutrala.
4 apr 12 – Dir 2012:22

Slopa RUT & ROT för utlandet
Nytt tillkännagivande från riksdagen: Riksdagen vill avskaffa möjligheten att få skattesubventioner för RUT- och ROT-arbeten som utförts utomlands. Den typen av skatteavdrag bidrar knappast till att skapa arbeten eller minska "svartarbete" i Sverige.
28 mar 12 – SkU 2011/2012:13

”Kommunala räntesnurror orimliga”
Det är inte bara riskkapitalbolag som försöker göra vinster genom aggressiv skatteplanering. Sveriges Radios Ekot har rapporterat om kommuner som nekats ränteavdrag i mångmiljonstorlek av Skatteverket. Nu har Anders Borg (M) gett myndigheten i uppdrag att nagelfara just de kommunala aktiebolagens affärsverksamhet. Det är orimligt med kommunala räntesnurror säger Borg.
28 mar 12 – Kommuner får kritik för skatteplanering

Borg stoppar räntesnurrorna
Finansminister Anders Borg (M) försöker täppa till hålen i skattelagstiftningen. Det ska bli svårare för riskkapitalbolag som tjänar pengar på att bedriva skolor och äldrevård i Sverige att göra avdragsgilla räntor. Förslaget förväntas leda till ökade skatteinkomster, som ska återbetalas till bolagssektorn i form av sänkt bolagsskatt.
22 mar 12 – Promemoria: Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Bostadsaffärer blir smidigare
Reglerna som gäller för att beräkna vinst respektive förlust när någon sålt sin villa, radhus eller bostadsrätt är för krångliga, menar regeringen. Skatteverket får i uppdrag att analysera hur de kan göras enklare.
13 mar 12 – Regeringsbeslut 2012-03-01

Hur rättsäkra är skattetilläggen?
Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att analysera sanktionssystemet inom skattelagstiftningen som innebär att en person kan dömas både till skattetillägg och för skattebrott i ett och samma ärende.
8 mar 12 – Dir 2012:14

Slut på schweiziskt skatteparadis
Det nya skatteavtalet med Schweiz, som ruckar på den beryktade schweiziska banksekretessen, ska nu upp till riksdagens godkännande.
28 feb 12 – Prop 2011/2012:78

LO vill ha ny skatteutredning
LO-ekonomerna föreslår en bred parlamentarisk utredning om skatterna. Sverige behöver ett stabilt och rationellt skattesystem, sägs i en rapport. LO-ekonomerna vill införa fastighetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt. Man vill ta bort ROT- och RUT-avdragen.
8 feb 12 – LO: Sverige behöver en bred skatteöversyn

Skattelättnader ska ge riskkapital
Privatpersoner som satsar pengar i ett företag ska få göra avdrag på skatten med upp till 1 miljon kronor om året. Företag som nybildas eller gör nyemission ska kunna få anstånd med en del av sina arbetsgivaravgifter. Det föreslår en oenig företagsskattekommitté.
8 feb 12 – SOU 2012:3

ROT och RUT ökar
År 2010 ökade andelen svenskar som gjorde ROT-avdrag på skatten från 9,2 till 11,9 procent. Andelen som gjorde RUT-avdrag steg från 2,6 till 4,5 procent. Preliminära uppgifter från Skatteverket visar på en fortsatt ökning 2011. Det är flest höginkomsttagare som nyttjar avdragen.
26 jan 12 – SCB Slutliga inkomster och skatter 2010

Höjd kommunalskatt i 63 kommuner
63 av landets 290 kommuner ska höja den totala kommunalskatten nästa år. I sex kommuner sänks den, enligt SCB.
13 dec 11 – Kommunalskatter 2012. Pressmeddelande från SCB Nr 2011:362

Muslimer får ta ut "kyrkoavgift"
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) blir det första muslimska samfund som kan ta ut avgift via skattsedeln på samma sätt som Svenska kyrkan. Det har regeringen beslutat.
3 nov 11 – Pressmeddelande

Ingen sänkt moms för frissan
Samma utredning som levererade argument för regeringens omstridda halvering av krogmomsen, dissar nu sänkt moms på bland annat hemtjänster och frisörsverksamhet.
1 nov 11 – SOU 2011:70

Lundinreglerna slopas
Regeringen föreslår att de så kallade Lundinreglerna ska slopas. Reglerna har funnits sedan 1960-talet och syftar till att motverka skatteplanering.
19 okt 11 – Prop 2011/2012:17

Krogmomsen halveras
I årets höstbudget är den halverade restaurangmomsen den enskilt största skattesänkningen. Regeringen har lanserats åtgärden som speciellt effektiv för ungdomar och invandrare. I andra länder har skattesänkningen dock gett tveksamma resultat.
21 sep 11 – Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Höjd skatt på snus och cigarretter
Nu höjs skatten på cigarretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak med drygt sju procent och skatten på snus med nära elva procent. Det innebär att skatten på cigarretter höjs med 13 öre per styck och skatten på snus med 46 kronor per kilo.
20 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Sänkt krogmoms ska ge unga jobb
Som väntat föreslår regeringen i höstens budgetproposition att restaurang- och krogmomsen sänks från 25 till 12 procent nästa år. Regeringen räknar med att det ska skapa nya jobb för unga och lanserar satsningen som sitt viktigaste vapen i kampen mot ungdomsarbetslösheten.
12 sep 11 – Pressmeddelande, 2011-09-12, 6s

Nej till sänkt skatt för pensionärer
Det blir inte någon generell skattesänkning för pensionärer 2012. Däremot lovar de borgerliga partiledarna sänkt skatt för pensionärer 2013 eller 2014 - om de offentliga finanserna tillåter. De sämst ställda pensionärerna får dock en inkomstförstärkning redan nästa år.
5 sep 11 – DN Debatt: ”Sveriges pensionärer får sänkt skatt 2013 eller 2014”

Mindre åt pendlare, mer åt uthyrare
Avdragsgränsen för resor till jobbet höjs nästa år. Och den som hyr ut sin bostad i andra hand får behålla mer av pengarna efter skatt. Det framgår ur ett PM från Finansdepartementet.
30 aug 11 – Promemoria Ett höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder, m.m.

Reinfeldt backar inte från vallöfte
Statsminister Fredrik Reinfeldt tänker inte avstå från att föreslå ett femte jobbskatteavdrag bara för att det kan stoppas av oppositionen.
29 jun 11

Borg vill ha modernare momsregler
Finansminister Anders Borg begär att EU-kommissionen moderniserar och förtydligar mervärdesskattedirektivet, som tvingar ideella svenska organisationer att betala moms.
16 jun 11 – Brev till EU-kommissionen om ideella sektorn

Juholt gav skattebesked
Socialdemokraternas nye partiordförande Håkan Juholt gav besked om hur han själv ställer sig i olika skattefrågor i SVT:s Agenda på söndagskvällen: Någon form av fastighets- och förmögenhetsskatt, ingen bortre gräns i sjukförsäkringen - och kanske jobbskatteavdrag.
11 apr 11

Handräckning mot skattefusk
"Ömsesidig handräckning i skatteärenden" – så kallas det när stater samarbetar i syfte att förhindra skattefusk. Nu ska Europarådets och OECD:s konvention om skattekontroll uppdateras.
24 mar 11 – Prop 2010/2011:84

Skatteavtal med Lichtenstein
Regeringen har slutit ett liknande skatteavtal med Lichtensetin som tidigare med Schweiz om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det sluter an till OECD:s modellavtal från 2002 och syftar till att motverka så kallade skatteparadis. Framöver kommer svenska tjänstemän att få närvara vid skatteutredningar i Lichtenstein och vice versa.
24 mar 11 – Prop 2010/2011:81

Vägen jämnas för sänkt restaurangmoms
Den utredning som undersöker möjligheterna att sänka momsen inom tjänstesektorn har lagt fram sitt första delbetänkande. I enlighet med direktivet föreslås en halvering av restaurang- och cateringmomsen.
17 mar 11 – SOU 2011:24

Skattelättnad i utsatta områden
Tanken på att skapa så kallade "nystartzoner" efter fransk förebild drev alliansen redan i valrörelsen. Nu tillsätter regeringen en utredare med uppgift att konkretisera förslaget. LO är en av skeptikerna.
10 mar 11 – Dir 2011:18

Skattelättnad i utsatta områden
Med skattelättnader för företag i stadsdelar med hög arbetslöshet hoppas regeringen kunna öka sysselsättningen och minska utanförskapet.
10 mar 11 – TT

Skatteparadis avskaffas
Säg "Schweiz" och de flesta tänker på följande trio: choklad, dyra klockor och banker fyllda med obeskattade tillgångar. Nu sluter Sverige ett nytt skatteavtal med alpidyllen, och den schweiziska banksekretessen bryts.
1 mar 11 – Protokoll till nytt skatteavtal

Ska fastigheter taxeras eller ej?
Efter att ha avskaffat den statliga fastighetsskatten och ersatt denna med en kommunal avgift, vill regeringen nu slopa taxeringen av bostäder. Men taxeringsvärdet används inte bara för att fastställa skattesatser, utan fyller en mängd funktioner även på andra samhällsområden.
1 mar 11 – Dir 2011:13

Vart går trängselskatten?
Det frågar sig den socialdemokratiske riksdagsledamoten Anders Ygeman, som har anmält regeringens hantering av skatteintäkterna till Konstitutionsutskottet.
2 feb 11 – KU-anmälan om trängselskatten

Företagsskatten ska ses över
Regeringen vill sänka skatten på riskkapital inom bolagssektorn och har tillsatt en kommitté som ska analysera konsekvenserna.
19 jan 11

Drygt 14 miljarder för rot och rut
Skatteverket betalade i fjol ut 14,4 miljarder kronor avseende så kallade rot- och rut-avdrag. Merparten, 13,1 miljarder kronor, avser rot-avdrag och 1,3 miljarder rut-avdrag för hushållsarbete.
10 jan 11

Sänkt tjänstemoms utreds
Regeringen sjösätter sitt vallöfte om halverad moms för restaurang- och cateringtjänster. En utredare ska ta fram ett lagförslag till och med mars 2011. I uppdraget ingår även att analysera huruvida till exempel frisörer också borde beskattas lägre.
16 dec 10 – Dir 2010:132

Skatten styr mänskligt beteende
Finansdepartementet argumenterar för både en utvidgning av jobbskatteavdraget och en höjning av inkomstgränsen där man börjar betala statlig inkomstskatt. På sikt ska antalet personer som betalar statlig inkomstskatt halveras, sägs det i departementets pm.
25 nov 10 – Promemoria 2010:37 från Finansdepartementet: Arbetsutbudseffekter av ett förstärkt jobbskatteavdrag och förändrad statlig inkomstskatt.

Skatten på en cigg ska vara 1:27
Med anledning av ett nytt EU-direktiv föreslås en justering av tobaksbeskattningen i Sverige. Skattetrycket höjs inte, men regeringen vill ta ut mer styckskatt på cigaretter.
27 okt 10 – Prop 2010/2011:13

Stopp för fusk med utsläppsrättigheter
EU:s system för handel med utsläppsrätter har hittills inte fungerat som det var tänkt. Länder, branscher och företag har nämligen tilldelats gratiskvoter som har varit större än de behövt. Några besparingar eller smarta resursallokeringar har därmed inte ägt rum. Dessutom har flera länder fuskat med momsen när de köpt och sålt utsläppsrättigheter. För att förhindra detta införs nu principen om omvänd skattskyldighet.
26 okt 10 – Prop 2010/2011:16

Skatteflyktingar får det svårare
Regeringen har lagt fram förslag om avtal med bland andra Luxemburg, Monaco och Bahamas som ska göra det enklare att komma åt skattefusk.
7 okt 10 – Prop 2010/2011:10, Prop 2010/2011:9, Prop 2010/2011:7, Prop 2010/2011:6, Prop 2010/2011:5

Skatten har minskat
Andelen av inkomsten som går till inkomstskatt har minskat, meddelar Statitiska Centralbyrån. Förra året gick 28 procent av den totala skattepliktiga inkomsten till direkta skatter. År 2006 var motsvarande siffra drygt 32 procent. Detta har framförallt gynnat höginkomsttagare.
29 sep 10 – SCB: Pressmeddelande om skatt

Det finns mer än ett skattegap
Det finns flera skattegap att diskutera i valrörelsen, inte bara den mellan arbetande och pensionärer.
8 sep 10

Rödgrön tvist om förmögenhetsskatt
S-ledaren Mona Sahlin lovar ge besked före valet huruvida mångmiljonvillorna ska dubbelbeskattas. Men än så länge spretar beskeden från de rödgröna om fastigheter ska ingå i beräkningen av förmögenhetsskatten.
18 aug 10

Rut-motståndare gjorde rut-avdrag
Flera riksdagskandidater har gjort rut-avdrag - trots att de företräder partier som vill avskaffa avdraget. Bland dem finns Feministiskt initiativs Gudrun Schyman.
10 aug 10

Halvera tjänstemomsen!
Halvera tjänstemomsen för att skapa nya jobb, framför allt i restaurangbranschen. Det är Miljöpartiets viktigaste krav i de pågående rödgröna förhandlingarna om en gemensam regeringsplattform.
5 aug 10

Missnöje trots sänkt skatt
Uppemot 30 000 personer får nästa år sänkt skatt för sommarstugor som är värda mindre än 50 000 kronor. Men många av dem är missnöjda eftersom skatten för samma hus höjts kraftigt i år, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.
24 jul 10

Alliansen vill pröva låg tjänstemoms
Allianspartierna vill pröva lägre moms på vissa tjänster, som restaurangbesök. Det är ett av förslagen från alliansens arbetsgrupp för ett bättre näringslivsklimat. Målet är att minska arbetslösheten.
9 jun 10

Förmögenhetsskatt återinförs
Beskattning av förmögenheter ska återinföras, men fastighetsskatten ska inte röras. Det är två besked som oppositionen ger i sin budgetmotion.
3 maj 10 – Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Oppositionen: 49 öre dyrare bensin
Oppositionspartierna vill höja miljöskatter med sammanlagt 11 miljarder de närmaste två åren. Bilisterna får betala det mesta genom en höjning av koldioxidskatten på bensin i två steg: först 29 och sedan 20 öre per liter bensin.
28 apr 10

Rödgröna: Ny skatt på förmögna
De rödgröna partierna vill införa en skatt på förmögna om de vinner valet i höst. Enligt Miljöpartiet ska skatten inte vara en inkomstskatt utan tas ut på kapital eller konsumtion. Den ska inbringa 4 miljarder.
27 apr 10

Ministrar klagar på EU:s momsdirektiv
Efter idrottsrörelsens kritik mot regeringens planer på momshöjningar som skulle drabba många idrottsföreningar hårt, skriver nu tre ministrar brev till EU-kommissionen och begär att momsreglerna för ideella föreningar ändras.
31 mar 10 – Brev om EU:s momsregler

Sänkt skatt för pensionärer
Regeringen säger sig vilja sänka skatten för pensionärer med fem miljarder kronor från 1 januari 2011. Nyheten presenterades vid partiledarnas alliansmöte i Huskvarna.
27 mar 10 – Pressmeddelande 2010-03-27

Avtal om skattekoll
Regeringen har ingått avtal om att göra det möjligt för skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i San Marino, Samoa, Turks- och Caicosöarna, Gibraltar, Cooköarna och Anguilla för att ömsesidigt bistå varandra i skatteärenden. Avtalen är ett viktigt medel för att effektivisera skattekontrollen, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.
4 mar 10 – Prop 2009/2010:107, Prop 2009/2010:108, Prop 2009/2010:109, Prop 2009/2010:110, Prop 2009/2010:111, Prop 2009/2010:112

De rödgröna lovar avskaffa rut
Den rödgröna oppositionen kommer vid en valseger att avskaffa skatterabatten för hushållsnära tjänster. Det var beskedet efter en pressträff med pensionärsorganisationerna i dag.
2 mar 10

”Pigavdrag” bara för rika
Skattereduktionen för hushållsnära tjänster utnyttjas mest av de rika i samhället. Den halva av befolkningen som tjänar mindre än 200 000 kronor om året utnyttjar nästan inte alls ”pigavdraget”.
11 feb 10 – Skatter och taxerade inkomster 2008: Hushållsnära tjänster ökade i popularitet

Förlängt anstånd med skatten
Regeringen föreslår att de tillfälliga anstånd med att betala skatt och arbetsgivaravgifter som infördes i fjol ska förlängas till den 17 januari nästa år. Anstånden infördes för att underlätta för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter att klara krisen.
13 jan 10

En rik skatt att ösa ur
Sven-Olof Lodin har skrivit en intressant bok om skatter. Om spelet bakom kulisserna när nya skatteförslag lanseras. Om hur man agerar för att få politiker att lyssna och hur man vinner deras förtroende och om vikten av att göra upp utom räckhåll för offentlighetens strålkastare.
10 dec 09 – Sven-Olof Lodin: Professorn som blev näringslivstorped

Kapitalvinster blir skattefria
Regeringen föreslår att skatten slopas på kapitalvinster och utdelningar på andelar i handelsbolag för företag som är delägare i handelsbolag. Syftet är att förenkla för dessa företag och se till att andelar i handelsbolag beskattas på samma sätt som till exempel onoterade aktier i dotterbolag.
21 okt 09 – Prop 2009/2010:36

Sänkta skatter – också för pensionärer
Skattesänkningar på upp till 3 020 kronor om året blir det enligt regeringens proposition om det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Samtidigt föreslås sänkt skatt för pensionärer.
21 okt 09 – Prop 2009/2010:29, Prop 2009/2010:42

Fastighetsskatt för lyxvillor
Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet är överens om en reformerad fastighetsskatt. Skatten ska höjas för dyra villor.
6 okt 09 – Riksdagsmotioner - söksida

226 kronor mer i månaden
Det förstärkta jobbskatteavdraget som regeringen nu föreslår innebär 3 020 kronor i skatteminskning för dem som tjänar 300 000 kronor i om året eller mer. En årslön på 100 000 kronor ger en skattesänkning på 1 045 kronor per år. För den som tjänar 22 000 kronor i månaden ger jobbskatteavdragets fjärde steg 226 kronor mer i månaden.
29 sep 09 – Promemoria: Ett förstärkt jobbskatteavdrag

40 öre mer för dieseln
Skatten på diesel höjs med 40 öre till 2013. Det är ett inslag när regeringen presenterar sina förslag till nya punktskatter på energiområdet.
29 sep 09

Pigavdrag - mest för rika
Det så kallade pigavdraget, skatteavdraget för hushållsnära tjänster är nästan bara för de rika. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) tjänar de som fått skattereduktionen dubbelt så mycket som genomsnittssvensken.
28 maj 09 – Hushållsnära tjänster - mest för höginkomsttagare (Välfärd 2-2009)

Ny skatt för utländska artister
Artister och idrottsstjärnor som tjänar pengar i Sverige, men är bosatta utomlands ska betala skatt och arbetsgivaravgifter i Sverige.
16 apr 09

Skatterabatt för aktieköp
Privatpersoner som köper aktier i små företag ska få skatterabatt. Dessutom ska aktiebolag få göra avdrag för vinstutdelning till enskilda personer, föreslår en statlig skatteutredning.
14 apr 09 – SOU 2009:33

Utländska artister blir dyrare
Utomlands bosatta artister och idrottsstjärnor måste betala arbetsgivaravgift på sina inkomster i Sverige. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
26 mar 09 – Lagrådsremiss: Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.

EU-parlamentariker ska betala skatt
När det nyvalda Europaparlamentet börjar arbeta i höst kommer parlamentet och inte Sveriges riksdag betala ut arvodena till EU-parlamentarikerna, som ska betala skatt både till EU och Sverige.
11 mar 09 – Prop 2008/2009:136

Feldt vill ha nytt skattesystem
Förre finansministern Kjell Olof Feldt förordar en översyn av skattesystemet. Framtida förändringar av skattesystemet måste ha en bred politisk förankring för att bestå på sikt.
5 feb 09 – Utbildningsdepartementet: Mot en ny skattereform

ROT-avdrag blir HUS-avdrag
Det nya ROT-avdrag som regeringen aviserade i december som en del av krispaketet blir i formell mening en utvidgning av reglerna om avdrag för hushållsnära tjänster.
15 jan 09 – Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Stor okunskap om skatter
Svenskar har uppseendeväckande dåliga kunskaper om skatterna, anser experter i regeringens globaliseringsråd. Exempelvis känner bara drygt hälften som Sifo frågat till att ett jobbskatteavdrag har införts.
24 dec 08

Vänstern backar om skatterna
Vänsterpartiet gör en omsvängning i skattefrågan. Partiet vill inte längre höja inkomstskatten för vanliga LO-medlemmar.
2 dec 08

Ska gåvor subventioneras?
Är det bra eller dåligt med skatteavdrag för gåvor till forskning och ideell verksamhet? Den frågan har regeringen tillsatt en utredning för att belysa.
17 sep 08 – Dir 2008:102

Inkomstskatten sänks
Nu tar regeringen tredje steget i jobbskatteavdraget. För 15 miljarder kronor sänks skatterna med cirka 200 kronor för normalinkomsttagare. Det innebär att totalt sedan 2006 har skatten sänkts med dryga tusenlappen (1100 - 1500 kronor). Allt till en sammanlagd kostnad av 65 miljarder kronor för de tre stegen.
17 sep 08

Mp: Behåll jobbskatteavdraget
Miljöpartiet vill behålla det mesta av jobbskatteavdraget om partiet kommer i regeringsställning efter nästa val. Löntagare med inkomster under 30 000 kronor i månaden bör inte få höjd inkomstskatt efter valet.
9 sep 08 – Peter Eriksson: Vi river inte upp jobbskatteavdraget

Regeringen: sänk bolagsskatten
Regeringen vill sänka skatterna för företagen med 16 miljarder kronor. Mest gynnas mindre bolag, eftersom stora koncerners möjlighet till skatteplanering stramas åt.
8 sep 08 – Bätte villkor för företagande och konkurrens

Svalt mottagande av skattesänkning
De pensionärer som har det sämst ställt får drygt 200 kronor i månaden med regeringens förslag till skattesänkningar 2009. En vanlig pensionär får nöja sig med 68 kronor. För lite, säger oppositionen och PRO.
3 sep 08 – Diagram med fördelningseffekter

LO: Jobbavdraget dyrt och dåligt
Regeringens jobbskatteavdrag är en ojämlik beskattning som har kostat mycket och som dessutom inte har fått särskilt stor effekt, menar LO i en rapport.
27 aug 08

Avdragskritiker drar av för städning
Förra statsrådet Ylva Johansson (s) vill skrota skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Privat har hon sökt och fått avdrag för städning.
26 jun 08

Sänkt fastighetsavgift för pensionärer
Pensionärer föreslås få sänkt kommunal fastighetsavgift. Regeringen föreslår att den ska bli högst fyra procent av inkomsten.
22 maj 08 – Prop 2007/2008:156

Regeringen utlovar skattesänkningar
Regeringen utlovar ytterligare skattesänkningar och har nu enats om att genomföra ett tredje steg i jobbskatteavdraget.
10 apr 08

Hellre höjd kvalitet än sänkt skatt
Nio av tio svenskar vill hellre ha bättre vård, skola och omsorg än sänkt skatt. Åtta av tio är öppna för att betala högre skatt än nu, om sjukvården blir bättre för alla. Det visar en färsk opinionsmätning.
8 apr 08 – SKL: Svenska folket om finansiering av välfärden

Reinfeldt lovar nya skattesänkningar
Statsminister Fredrik Reinfeldt lovade i helgen skattesänkningar genom ett tredje steg i jobbskatteavdraget. Hur mycket pengar det handlar om är inte klart, men enligt Reinfeldt berörs "botten i skatteskalan".
8 mar 08

Skatteverket sågar regeringsförslag
Skatteverket är mycket kritiskt till regeringens kompletterande förslag om skattesänkningar för tjänstesektorn. Det leder till snedvridning av konkurrensen och stor rättsosäkerhet, anser verket.
11 feb 08

Förenklade skatteregler
I ett tilläggsdirektiv till Skatteförfarandeutredningen ska utredningen undersöka möjligheterna att göra förenklingar inom regelsystemet för att minska den administrativa bördan för de skattskyldiga. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2008.
12 dec 07 – Dir 2007:165

Skattemoralen är ett m-problem
Statsminister Fredrik Reinfeldt är bekymrad över skattemoralen i det egna partiet. Det är alldeles för många moderater som har gjort fel, säger han.
8 nov 07

Billigare tjänster från årsskiftet
Regeringens förslag om att sänka arbetsgivaravgifterna för företag inom tjänstesektorn har nu överlämnats till riksdagen. Hotell, krogar, frisörer och tvätterier är några som kan se fram emot kraftigt minskade lönekostnader.
30 okt 07 – Prop 2007/2008:29

Slopad skatt på förmögenhet
Förslaget om att avskaffa förmögenhetsskatten har nu överlämnats till riksdagen. Regeringens förhoppning är att det ska bli lättare för företagen att hitta riskvilligt kapital.
24 okt 07 – Prop 2007/2008:26

Billigare anställa äldre
Från och med årsskiftet slopas den särskilda löneskatten för äldre anställda. Det gör att det blir billigare att anställa personer över 65 år. Finansminister Anders Borg hoppas att fler äldre ska jobba vidare efter pensionsåldern.
24 okt 07 – Prop 2007/2008:24

“Nu har vi infriat vallöftet”
Regeringens förslag om att ytterligare sänka inkomstskatten har nu överlämnats till riksdagen. Finansminister Anders Borg anser sig därmed ha infriat vallöftet om en tusenlapp mer i plånboken för en vanlig LO-familj.
24 okt 07 – Prop 2007/2008:22

Skattefusk för miljarder
Cirka 133 miljarder kronor försvinner i skatteintäkter på grund av fusk, fel eller misstag. Av dessa gäller 66 miljarder kronor svartarbete, enligt en rapport från Skatteverket.
16 okt 07 – Skatteverket: Skattefelet i Sverige uppgår till över 130 miljarder kronor

Reinfeldt vill behålla värnskatten
Statsminister Fredrik Reinfeldt tror inte attt det går att slopa värnskatten för höginkomsttagarna före nästa val. Det behövs ett "omfattande skatteuttag" för att klara välfärden anser han.
11 okt 07 – Regeringen: Skatter i Sverige

Skatteförslag till riksdagen
Regeringens förslag om ändrade punktskatter på bland annat alkohol och tobak har nu överlämnats till riksdagen. Från årsskiftet blir ett paket cigaretter 60 öre dyrare. Även priset på starköl kommer att stiga.
10 okt 07 – Prop 2007/2008:11

Regeringen underlättar för serviceföretag
Det blir billigare att driva serviceföretag från och med årsskiftet. Regeringen föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för företag som restauranger, taxiföretag och frisörsalonger. Två tredjedelar av avgiften tas bort.
27 sep 07 – Lagrådsremiss: Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn

Vänsterpartiet vill ha schablonskatt
Inför schablonbeskattning i restaurangbranschen. Det föreslår vänsterpartiet som vill stoppa det omfattande skattefusket inom branschen.
27 sep 07 – Vänsterpartiet: Minska skattefusket i kontantbranscher

Bensinen blir 17 öre dyrare
Förra veckan presenterades en miljardsatsning på klimatet. På måndagen redogjorde regeringen för nästa drag. Höjda energi- och klimatskatter ska dra in tre miljarder kronor till statskassan. Bensinpriset blir 17 öre dyrare.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Centern vill sänka vinskatt
Centerpartiet står fast vid att öl- och vinskatten bör sänkas. Men debatten på partistämman i Kalmar blev lång. En rad talare var kritiska till partistyrelsens linje att sänka skatten på öl och vin för att motverka den stora illegala införseln i Sverige.
31 aug 07 – Centerpartiet: Sänk skatten på öl och vin

Ny finansiering av slopad boskatt
Finansdepartementet backar för kritiken. Reavinstskatten vid husförsäljning höjs bara till 25 procent. Men ränta ska betalas på uppskjuten skatt, även för gamla uppskov och vid arv och gåva ska hela skatten betalas.
29 jun 07

Skatterabatt för hotell och krogar
Runt 80 000 svenska företag kan se fram emot kraftigt sänkta utgifter nästa år. Sänkta arbetsgivaravgifter inom tjänstesektorn ska ge lägre priser och ökad sysselsättning hoppas regeringen. Taxi, hotell, restauranger, frisörer och tvätterier är några som gynnas.
31 maj 07 – Regeringen: Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn

"Skattesänkningen ökar klyftorna"
Finansministern ljuger när han säger att 30 av jobbavdragets 40 miljarder kronor går till dem med de lägsta inkomsterna, hävdar Mikaela Valtersson (mp). Det är förvånande att miljöpartiet väljer att göra partipropaganda av en viktig diskussion svarar Anders Borg (m).
12 apr 07 – Snabbprotokoll 2006/2007:87, PM om jobbskatteavdrag

Dyrare trafikförsäkring från 1 juli
Trafikförsäkringen höjs med 700 kronor från och med den 1 juli i år. Syftet är att tydligare koppla kostnaderna för trafikskador till skaderisken, skriver regeringen i en proposition som nu överlämnats till riksdagen.
4 apr 07 – Prop 2006/2007:96

Ny avgift ersätter fastighetsskatten
Fastighetsskatten skrotas redan nästa år, meddelar regeringen. De flesta villaägare kan räkna med kraftigt minskade utgifter. Men notan får de själva ta hand om den dan de flyttar.
4 apr 07 – Regeringen: Fastighetsskatten avskaffas

Ingen extra skatt för de rika
Förmögenhetsskatten kommer att skrotas redan i år, meddelade regeringen i veckan. Nu ska svenska tillgångar placerade i utlandet leta sig hem igen, hoppas finansminister Anders Borg.
28 mar 07 – DN: Debatt

"Regeringen förstärker utanförskapet"
Beslutet att skrota förmögenhetsskatten har fått vänsterpartiet på krigsstigen. Regeringen tar från de fattiga och ger till de rika. Borgarnas politik förstärker utanförskapet, hävdar partiets företrädare.
28 mar 07 – Vänsterpartiet: Behåll förmögenhetsskatten

Lägre skatt för de rika
Halvera förmögenhetsskatten och slopa Lex Uggla. Det föreslår regeringen i en ny promemoria. På sikt är ambitionen att helt ta bort förmögenhetsskatten.
21 feb 07 – Promemoria: Reformerad förmögenhetsskatt

Nya regler ska minska skattefusk
Svenskarna svartjobbar för mycket, anser Skatteverket. På tisdagen presenterades nya idéer för att få bukt med fusket. Slopad skatt för ungdomar under 16 år och fribelopp för låga inkomster är några av förslagen.
10 jan 07 – Skatteverket: Svarktköp och svartjobb i Sverige

Mer tid för avgiftsutredning
Avgiftsutredningen, som ska granska villkoren för uttag av statliga avgifter, får förlängd utredningstid. Utredningen ska vara klar den 30 november 2007, istället för den 31 januari.
5 jan 07 – Dir 2006:126

Snart kan det vara slutdeklarerat
Det bör bli lättare att deklarera i framtiden, anser regeringens utredare Carl Gustav Fernlund. Korrekta uppgifter från Skatteverket ska inte behöva returneras.
6 nov 06 – SOU 2006:89

Dyrare matkassar med höjd moms
Momssatserna bör bli mer enhetliga, anser regeringens utredare Lennart Hamberg. I ett första steg föreslår han att den reducerade matmomsen slopas i utbyte mot en lägre generell momssats på 22,9 procent. Finansminister Anders Borg sågar förslaget.
2 nov 06 – SOU 2006:90

Höjd boskatt med alliansen
Många av landets villaägare kommer att få betala mer i fastighetsskatt med en borgerlig regering än med en socialdemokratisk. Alliansen ger inget klart besked om när skatten ska avvecklas.
24 aug 06 – Allians för Sverige: Valmanifest 2006

Nuder lovar fryst fastighetsskatt
Fastighetsskatten ska behållas men frysas på nuvarande nivåer till 2008, då en större översyn av hela skattesystemet ska genomföras. Det beskedet lämnade finansminister Pär Nuder på tisdagen. De borgerliga är sedan tidigare överens om att avskaffa fastighetsskatten.
10 aug 06 – Socialdemokraterna: Fastighetsskatten

Ny regel ger lägre fastighetsskatt
I samband med vårens budgetförhandlingar mellan regeringen och samarbetspartierna vann landets villaägare en liten delseger. I en ny promemoria redogör finansdepartementet för hur den omstridda fastighetsskatten ska stöpas om.
26 jun 06 – Promemoria: En utvidgad begränsningsregel för fastighetsskatt

Stor vinst med liten fastighetsskatt
Kravet på slopad fastighetsskatt kan bli ett trumfkort för kristdemokraterna. En vanlig villaägare skulle tjäna tusentals kronor varje år om partiet fick igenom sina krav, visar en ny sammanställning.
17 maj 06 – Villaägarnas riksförbund: Fastighetsskatten efter valet

Dyrare resor med ny flygskatt
Svenska passagerare som reser inom Europa ska beskattas med 94 kronor per flygresa. Långresenärerna ska beskattas med 188 kronor, föreslår regeringen efter påtryckningar från miljöpartiet.
12 apr 06 – Prop 2005/2006:190

Proffsidrottare får skjuta på skatt
Slopad reklamskatt för ideella idrottsföreningar och en ny möjlighet för professionella utövare att skjuta upp sin inkomstbeskattning. Så ska skattereglerna göras enklare för landets idrottare, enligt en ny utredning.
2 mar 06 – SOU 2006:23

Kritiserade skatteregler ändras
De så kallade 3:12-reglerna för småföretagen har kritiserats hårt av såväl näringslivet som den borgerliga oppositionen. Nu går regeringen med på att ändra reglerna.
28 okt 05 – Prop 2005/2006:40

Alternativt Nobelpris kvar i Sverige
Det alternativa Nobelpriset som delas ut i Stockholm varje år stannar i Sverige. Det står klart sedan regeringen bestämt att stiftelsen Right Lilvelihood Award ska slippa betala skatt på sina tillgångar.
26 maj 05 – Prop 2004/2005:139

Skatteutjämningen analyseras löpande
Varje gång skatteutjämningen mellan kommuner och landsting ska reformeras blir det politisk strid - mellan höger och vänster, och mellan Stockholm och Norrland. Och tidningarna publicerar listor med vinnare och förlorare. Detta vill regeringen undvika.
23 mar 05 – Dir 2005:26

Ingen arvsskatt efter den 17 december
Efterlevande till personer som omkom i flodvågskatastrofen ska inte behöva betala arvsskatt, anser regeringen och samarbetspartierna, som du lägger ett formellt förslag till riksdagen.
8 mar 05 – Prop 2004/2005:97

Snabbare hantering av stämpelskatten
Från och med den första maj i år effektiviseras hanteringen av stämpelskatten, bland annat genom att den berörda inskrivningsmyndigheten får möjlighet att ompröva vissa skattebeslut.
18 jan 05 – Prop 2004/2005:51

Arvs- och gåvoskatten slopas
Från och med den första januari nästa år slopas arvs- och gåvoskatten. Förlusten i statliga intäkter från de omstridda skatterna beräknas uppgå till cirka 2,6 miljarder kronor för 2005.
28 okt 04 – Prop 2004/2005:25

Vinst i moder- och dotterbolag ska inte dubbelbeskattas
För mer än tio år sedan infördes ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag som är verksamma i olika EU-länder. Nu ska reglerna korrigeras.
22 okt 04 – Prop 2004/2005:27

Spritskatten sänks med 40 procent
I syfte att minska införseln av sprit från våra grannländer föreslår regeringens utredare, Kent Härstedt, att skatten på sprit sänks med 40 procent från och med den 1 januari 2005. Systembolagets priser sjunker då med 29 procent. Beskattningen av öl och vin ändras inte.
17 aug 04 – SOU 2004:86

Sänkt skatt på småhus
Skatten på fastigheter och förmögenheter ska sänkas. Tanken är att egnahemsägare med måttliga inkomster ska gynnas. Reformen ska till största delen finansieras med höjd skatt vid försäljning av fastigheter. Det föreslår egendomsskattekommittén.
13 apr 04 – SOU 2004:36

Anna Lindhs minnesfond får bästa skattestatus
Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond får status som skattebefriad stiftelse, genom att stiftelsen tas in i en särskild katalog. Stiftelsen behöver enbart betala fastighetsskatt.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:33

Tipspengar blir skattefria
Polisen kan betala tipsare skattefri ersättning om informationen leder till att ett brott klaras upp. Regeringen föreslår nu att skattefri ersättning ska kunna betalas också för upplysningar som förhindrar brott. Ersättningen kan betalas oavsett om tipset avstyr en brottslig handling eller inte.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:21

Avdragstak införs för hemdatorer
Det ska inte vara tillåtet att göra skatteavdrag för dyra hemdatorer. Regeringen lägger nu fram ett förslag som begränsar hur stor summa som blir skattefri för en lånedator.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:21

Fastighetsskattehöjningar dämpas
Den som har fått sin fastighet upptaxerad ska inte råka ut för chockhöjd fastighetskatt. Höjningen ska istället fördelas lika mellan åren fram till nästa fastighetstaxering.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:19

Reparationsavdrag får göras omedelbart
Den som reparerar en näringsfastighet ska få göra omedelbart avdrag för utgifterna, förslår regeringen.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:16

Slopad arvsskatt mellan makar
Det är inte meningen att en änka med låg inkomst ska behöva sälja sitt hem för att klara av att betala arvsskatten när maken dör. Man kan inte heller räkna med att de efterlevandes förmåga att betala skatt ökar när maken dör.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:15

Skattefiffel med pensioner försvåras
Regeringen vill begränsa möjligheten för företag att lägga ut pensionsansvaret till särskilda bolag. Syftet är att förhindra avancerad skatteplanering.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:21

Fastighetsskattehöjningar dämpas
Den som har fått sin fastighet upptaxerad ska inte råka ut för chockhöjd fastighetskatt. Höjningen ska istället fördelas lika mellan åren fram till nästa fastighetstaxering.
6 nov 03 – Prop 2003/2004:19

Snabbstopp för ny form av skatteplanering
Åtskilliga företag står i begrepp börja köpa och sälja pensionsutfästelser sinsemellan i rent skatteplaneringssyfte. Detta bör stoppas anser regeringen.
23 okt 03 – Skriv 2003/2004:14

Kooperativ får ny avdragsregel
Det ska bli lättare för små kooperativ att locka till sig kapital. Det sker genom en ändring av en relativt obetydlig skatteregel.
23 okt 03

Skatteutjämningens kritiker mister argument
Kommunerna i Norrbotten och Västerbotten är förlorare i utjämningskommitténs förslag. Även i Jämtland, Västernorrland och Stockholm finns förlorare. Vinnarna finns bland större städer och landsbygdskommuner i södra Sverige.
7 okt 03 – SOU 2003:88

Frysning av skiktgräns för statlig skatt
Reallöneskyddet i skatteskalan försämras för den som tjänar mer än 26 000 i månaden.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Slut på skattefrihet för lånedatorer
Svenskarna har nu blivit så datamogna och apparaterna har blivit så avancerade att skattesubventionen kan avskaffas, tycker regeringen.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Slopad arvsskatt mellan makar
Under hösten ska regeringen föreslå att arvsskatten mellan makar eller sambo avskaffas.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Grön skatteväxling
Nästa år höjs energi- och miljöskatterna med två miljarder kronor. Skatterna på arbete sänks med exakt samma belopp. Syftet är att minska förbrukningen av miljöskadliga bränslen.
29 sep 03 – Prop 2003/2004:1

Föreningar drabbas av momskrångel
En EU-anpassning av moms-lagstiftningen innebär att den lilla ideella föreningen måste redovisa och betala moms för försäljning av klubbmärken och för överskottet från föreningsfesten. Moms-krånglet ökar också för det lilla företaget.
17 jan 03 – SOU 2002:74

Retroaktiv skattelättnad vid försäljning av aktier
När ett litet företag har blivit uppköpt av ett stort, och småföretagaren har fått betalt i storbolaget i aktier han råka ut för en brakförlust och samtidigt tvingas betala reavinstskatt. Ologiskt.
19 nov 02 – Prop 2002/2003:15

Momsregler EU-anpassas
I samband med att Sverige blev medlem i Europeiska unionen anpassades de svenska momsreglerna till EU-reglerna. Nu föreslår regeringen att 18 olika regler görs ännu mer EU-anpassade.
18 nov 02 – Prop 2002/2003:5

Svensk-norskt skatteavtal
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett avtal så att dubbelbeskattning undviks i samband med byggandet av Svinesundsbron.
15 nov 02 – Prop 2002/2003:16

Gröna skatter betalar höjt grundavdrag
Koldioxidskatten, energiskatten, avfallsskatten och skatten på naturgrus höjs för att finansiera en skattelättnad på cirka 1000 kronor per år för låg- och medelinkomsttagare.
9 okt 02 – Prop 2002/2003:1

Höjd skatt för lätta lastbilar och bussar
Tunga lastbilar som uppfyller de senaste miljökraven bör få sänkt fordonskatt. Skattesänkningen kan finansieras med höjd skatt för lätta lastbilar och bussar. Det föreslår trafikskatteutredningen.
13 aug 02 – SOU 2002:64

Det svenska skattefusket är stabilt
Det svenska skattefusket är inte mer omfattande än i andra länder och det tycks inte öka, snarare minska. Men när den svenska ekonomin blir mer integrerad med omvärlden ökar såväl de legala som illegala möjligheterna att undandra skatt.
26 jul 02 – SOU 2002:47

Det finns ingen perfekt skatte- och avgiftsmix
Vissa Oecd-länder finansierar den offentliga välfärden nästan uteslutande med skatter - andra huvudsakligen med avgifter. Men det är omöjligt att avgöra vad som fungerar bäst.
26 jul 02 – Molander, Per och Andersen, Torben M (red.): Alternativ i välfärdspolitiken

Bra om snurror och gräsklippare går på miljöbensin
Skatten på alkylatbensin ska sänkas med 1 krona och 50 öre per liter. Denna typ av bensin blir därmed något billigare än den bensin som idag används i tvåtaktsmotorer, till exempel i utombordsmotorer, snöskotrar, gräsklippare.
16 maj 02 – Prop 2001/2002:177

Svarta sektorn ska granskas
Vilken betydelse har internationaliseringen för den svarta sektorn, och hur påverkas skattebaserna? Den frågan ska skattebaskommittén fundera på. Kommittén har sedan tidigare ett omfattande uppdrag; den ska analysera hur den svenska skattestrukturen bör se ut i en värld med internationella marknader. Utredningstiden förlängs nu till den 15 november 2002.
15 apr 02 – Dir 2002:14

Djurparker får lägre skatt
Djurparkerna som i dag betalar 25 procents moms bör slippa undan med 6 procents, anser riksdagen. Skattesänkningen som tidigast kan träda ikraft årsskiftet 2000/2001 skulle kosta staten cirka 21 miljoner kronor om året.
16 jun 00 – SkU 1999/2000:21

Punktskatter
Riksdagen har godkänt att 27 olika punktskattelagar ändras.
16 jun 00 – SkU 1999/2000:22

Taxering av fastigheter justeras
För det mesta fungerar fastighetstaxeringen mycket bra - taxeringsvärdena är korrekta. Men för åtskilliga fastigheter är taxeringsvärdena antingen för låga eller för höga.
10 mar 00 – SOU 2000:10

Kinaavtal förlängs
Det dubbelbeskattningsavtal som gäller mellan Kina och Sverige bör förlängas och modifieras anser regeringen.
25 feb 00 – Prop 1999/2000:62

Trettiofem lagar samlas i en
Riksdagen sade ja till en ny inkomstskattelag. Den träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
31 dec 99 – SkU 1999/2000:2

Nytt sätt att slippa dubbelbeskattning
När börsnoterade företag får rätt att köpa och sälja egna aktier måste skattereglerna ändras. Regeringen föreslår att kupongskattelagen och inkomstskattelagen ändras från och med den 10 mars år 2000.
17 dec 99 – Prop 1999/2000:38

Lägre skatt för Japanbolag
Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Japan ska ändras. Det har riksdagen beslutat.
5 nov 99 – SkU 1999/2000:4

Nej tack till skatteavtal
Regeringen har förgäves försökt få de andra nordiska länderna med på en överenskommelse om preliminärskatt. Tanken var att en arbetsgivare skulle kunna hålla inne preliminärskatt för personer med bostad och jobb i ett annat land i Norden.
29 okt 99 – Prop 1999/2000:17

Sambeskattning över Öresund
Danmark och Sverige har enats om att anställda på tåg och färjor över Öresund ska betala skatt i det land där arbetsgivaren finns.
29 okt 99 – Prop 1999/2000:17

(S)kattesänkningar
Socialdemokraterna vill sänka inkomstskatten och bolagskatten och samtidigt öka statsbidragen till kommuner och landsting.
10 sep 99 – Skatter för jobb och rättvisa: Rapport från socialdemokratiska partiets skattegrupp

Skatteavtal inom EU
Riksdagen ska godkänna en ny skattekonvention mellan EU-länderna, föreslår regeringen. Konventionen berör dubbelbeskattning vid intern prissättning mellan företag i koncerner.
13 aug 99 – Prop 1998/1999:118

Lägre skatt för Japanbolag
Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Japan ska ändras, föreslår regeringen. En förändring gäller beskattningen av utdelning mellan moderbolag och dotterbolag. Med det nya avtalet sänks skattesatserna i vissa fall och slopas helt i andra fall. Huvudregeln blir att ingen källskatt ska tas ut på utdelningen.
13 aug 99 – Prop 1998/1999:135

Folkpartiet: Det måste löna sig att arbeta
Folkpartiet vill sänka skatterna med 18 miljarder kronor nästa år och föreslår därför att statens utgifter minskas med lika mycket.
7 maj 99 – Folkpartiets ekonomiska partimotion med anledning av 1999 års ekonomiska vårproposition

Skattebaser blir rörligare
Vilka konsekvenser IT-utvecklingen kan tänkas få för det svenska välfärdssamhället diskuterades vid ett seminarium den 2 juni 1998. Ett referat från seminariet finns nu publicerat i en rapport, utgiven i SOU-serien. Som arrangörer stod Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och IT-kommissionen.
5 mar 99 – SOU 1998:153

Momskrångel ska motverkas
Reglerna om moms vid uthyrning av fastighet ger bekymmer för såväl hyresvärdar som skattemyndigheter och ska därför bli något enklare.
29 jan 99 – SOU 1999:47

Ny koncernregel stoppar skattesmitning
Riksdagen har med några mindre justeringar godkänt samtliga regeringens förslag till skatteregler för omstruktureringar i företag. Den nya lagstiftningen syftar till att göra det lättare för företagen att förutse de skattemässiga konsekvenserna av omstruktureringar och samtidigt motverka skattesmitning. Bland annat ska den så kallade koncernregeln ändras. Den innebär i dag att aktier och andra andelar kan överlåtas inom en koncern utan att reavinstskatt behöver betalas. Lagändringen betyder att ett uppskovsbelopp ska fastställas vid en överlåtelse inom koncernen. Om andelen avyttras till ett företag utanför koncernen måste beloppet beskattas. Den nya koncernregeln ska gälla retroaktivt, från den 21 januari 1998.
18 dec 98 – SkU 1998/1999:5

Kommunernas momssystem granskas
Systemet för momsersättningar till kommuner och landsting ska utvärderas.
11 dec 98 – Dir 1998:93

Sverige sluter avtal med Albanien
Regeringen vill att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Albanien som ska förhindra dubbelbeskattning och skatteflykt. Regeringen föreslår också att uppräkningen av stater som Sverige ingått liknande avtal med ändras. Uppräkningen har betydelse för om delägare i utländska företag skall kunna beskattas löpande för företagens inkomster.
30 okt 98 – Prop 1998/1999:12

Stiftelser slipper skatt på aktieutdelning
Regeringen vill att stiftelser och ideella föreningar ska slippa att betala skatt för utdelning på näringsbetingade aktier. Till näringsbetingade aktier räknas bland annat aktieinnehav som motsvarar minst en fjärdedel av röstetalet i det utdelande bolaget.
30 okt 98 – Prop 1998/1999:7

Senarelagd skatt på personaloptioner
Personaloptioner kommer, från och med 1 juli, att beskattas som förmån först när de utnyttjas. Enligt dagens regler ska en sådan förmån beskattas direkt när optionsavtalet ingås, något som har kritiserats av bland annat flera multinationella företag.
5 jun 98 – SkU 1997/1998:26

Lättare för företag att göra skatteavdrag för tjänstepensioner
Skatteutskottet godkänner regeringens förslag som presenterats i proposition 1997/98:146 om förenklad avdragsrätt för pensionskostnader.
5 jun 98 – SkU 1997/1998:27

Nya regler kring mervärdesskatt
Skatteutskottet godkänner regeringens förslag om nya regler om gruppregistrering i mervärdesskattesystemet. Reglerna är särskilt utformade för den finansiella sektorn och för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden.
5 jun 98 – SkU 1997/1998:29

Moderater vill ej ha skatt på röd olja
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om höjd skatt på den el som används i fjärrvärmeverkens elpannor under vintern. Förbudsreglerna när det gäller den finska rödmärkta oljan ändras också.
22 maj 98 – SkU 1997/1998:25

Mer nyanserade regler för skattetillägg
Nu ska reglerna om skattetillägg granskas. En särskild utredare ska kartlägga och utvärdera regelverket. Syftet är att utforma ett likformigt och mer effektivt sanktionssystem.
15 maj 98 – Dir 1998:34

Moderaterna: Krymp staten
Moderaterna vill krympa statens budget. Partiet vill ha både lägre inkomster och utgifter jämfört med regeringens förslag. Inkomst- och utgiftsgapet gentemot vårpropositionen är dock betydligt mindre än tidigare.
8 maj 98 – Moderaternas ekonomiska vårmotion

Kristdemokraterna: Blå skatter är små skatter
Regeringen har skapat en hög arbetslöshet, en försämrad välfärd och samtidigt placerat Sverige som etta i OECD:s skatteliga.
8 maj 98 – Kristdemokraternas ekonomiska motion

Ändrade regler ska täppa till kryphål undan skatt
Regeringen vill införa nya regler vid byte av företagsform. Orsaken är att de nuvarande reglerna kan ge upphov till betydande skattefördelar.
8 maj 98 – Prop 1997/1998:157

Fastighetskatten
Fastighetsskatten ska analyseras av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Kommitténs huvuduppgift blir att analysera och komma med förslag som skapar skatteneutralitet mellan hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. En annan uppgift blir att undersöka om ändrade skatteregler kan främja miljöinvesteringar. De höga taxeringsvärdena i fjäll- och skärgårdsområdena ska också analyseras.
24 apr 98 – Dir 1998:20

Enkla pensionsavdrag
Regeringen föreslår att det ska bli enklare för företagen att göra skatteavdrag för utgifter för personalens tjänstepensioner. Enligt huvudregeln får avdraget uppgå till högst 35 procent av den anställdes lön. Avdraget får inte vara större än 10 basbelopp (364 000 kronor). Enskilda näringsidkare får också göra avdrag.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:146

Regler kring periodiseringsfond skärps
Snart skärps reglerna vid överföring av periodiseringsfond i samband med att en enskild firma byter företagsform till aktiebolag.
17 apr 98 – Ds 1998:23

Regler kring periodiseringsfond skärps
Senare i vår kommer regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om hur periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv ska beskattas vid byte av företagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag. Problemet med dagens regler är att det andra ledet av dubbelbeskattningen faller bort, skriver regeringen.
27 mar 98 – Skriv 1997/1998:138

Nytt dubbelbeskattningsavtal
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningavtal mellan Sverige och den tidigare Jugoslaviska delrepubliken Makedonien.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:135

Snart förmånligare med personaloptioner
Reglerna för beskattning av personaloptioner kan komma att ändras vid halvårsskiftet.
13 mar 98 – Ds 1997:83

Skatteregler för veteranbilar granskas
En utredare ska undersöka om EG-reglerna tillåter att skattebefriade veteranbilar rullar på svenska vägar.
13 mar 98 – Dir 1998:7

Ändring av koncernregeln förbereds
Regeringen aviserar en kommande proposition som täpper till ett kryphål i reglerna om företagsbeskattning.
2 mar 98 – Skriv 1997/1998:66

Finansiella företag vill ha lägre skatt
Svenska Bankföreningen och Sveriges Försäkringsförbund och Dagab har skrivit till regeringen och begärt momsbefrielse för omsättning mellan företag som ingår i samma koncern.
20 feb 98 – Ds 1997:80

Alternativa metoder vållar problem
Människor i glesbygd, med låga inkomster och ett stort hus, kommer förmodligen inte att kunna bo kvar om underlaget för fastighetsskatten börjar beräknas efter boytan i stället för taxeringsvärdet. Det anser utredarna i en intern promemoria från finansdepartementet.
20 feb 98 – Ds 1998:3

Bilpendlare ska inte betala dubbel skatt
Problemet med dubbla skatter på privatbilar som används i flera EU-länder måste lösas, anser kommissionen.
20 feb 98 – EU-kommissionen

Höjt avdrag för sjömän
Riksdagen har beslutat om en justering av sjömännens landbeskattning. Sjöinkomstavdraget och skattereduktionen för sjömän i när- och fjärrfart höjs med vardera 1 000 kronor. På så sätt ska samma fördelningsprofil gälla för sjömän som för övriga inkomsttagare.
19 dec 97 – SkU 1997/1998:13

Skattelättnader för inköp av olja
De som har växthus och driver trädgårdsmästeri i liten skala ska få köpa olja med skatterabatt. Skatterabatten ges till den som skriftligt försäkrar att oljan ska användas till uppvärmning av växthus.
12 dec 97 – SkU 1997/1998:6

Fortsätt till GÅ
Riksdagsmajoriteten säger ja till regeringens alla förslag i budgetpropositionen och avvisar oppositionens alla förslag.
21 nov 97 – FiU 1997/1998:1

"Regeringen har misslyckats"
Budgetpolitiken är ett misslyckande. Under senare år har miljöförstöringen, arbetslösheten och de sociala motsättningarna ökat, anser miljöpartiet i en reservation.
21 nov 97 – FiU 1997/1998:1

Ny fastighetstaxering från 1998
En ändrad bedömning av lägesfaktorn vid fastighetstaxering bör genomföras snarast och gälla redan från 1998, föreslår riksdagens finansutskott.
14 nov 97 – FiU 1997/1998:1

Avtal mellan Sverige och Indien
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett nytt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien och antar en lag om detta avtal. De viktigaste förändringarna i förhållande till det gällande avtalet rör källskattesatserna på utdelning, ränta och royalty. Dessa skattesatser sänks i det nya avtalet.
31 okt 97 – Prop 1997/1998:30

Skattetillägg kan halveras
Skattetillägg som beror på att inkomster förlagts till en felaktig period ska halveras, föreslår regeringen.
24 okt 97 – Prop 1997/1998:10

Billigare olja till trädgårdsmästare och fiskare
Den som har växthus och driver trädgårdsmästeri i liten skala ska kunna köpa olja med skatterabatt. Skatterabatten ska ges till den som skriftligen försäkrar att oljan ska användas för uppvärmning av växthusen, föreslår regeringen.
10 okt 97 – Prop 1997/1998:18

Statlig inkomstskatt
De som tjänar mer än 30 000 kronor i månaden ska betala 25 procent i statlig skatt även efter 1998, då värnskatten avskaffas.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Förändrad avgiftsstruktur
Finansieringen av socialförsäkringarna har med åren blivit allt svårare att överblicka.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Förmögenhetsskatten
I våras antog riksdagen en ny förmögenhetsskattelag som innehöll olika skattesatser för aktieförmögenheter på börsens A-lista respektive O- och OTC-listor.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Reseavdrag
Skatteavdraget för resor i egen bil mellan bostaden och arbetet höjs från 13 kronor till 15 kronor per mil från och med den 1 januari 1998. Det nya avdraget kommer därmed att tillämpas för första gången vid 1999 års taxering.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

ROT-avdrag
Aktiviteten inom byggsektorn bedöms vara fortsatt låg under 1998. I syfte att stimulera reparationer och ombyggnader av bostadshus föreslår regeringen att ”ROT-avdrag” ska få göras även under 1998. Den maximala skattereduktionen blir även fortsättningsvis 10 500 kronor.
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Skattereformen fördjupade krisen
I propositionen gör regeringen en värdering av 1991 års skattereform. Regeringens anser bland annat att:
26 sep 97 – Prop 1996/1997:1

Fusionsavdrag
Regeringen föreslår att företag som slås samman ska få göra skatteavdrag för vissa kostnader som uppstår i samband fusionen. Bland annat ska företagen få göra avdrag för kostnader som uppkommer när aktiekapitalet utvidgas. Förslaget beräknas kosta staten cirka 20–30 miljoner kronor om året.
12 sep 97 – Prop 1996/1997:154

Alla inkomstskatter samlas i en lag
Det trettiotal lagar som innehåller regler om inkomstskatt ska nu samlas i en lag.
29 aug 97 – SOU 1997:77

Vinster vid bolagsköp kan beskattas direkt
Riksdagen har enhälligt godkänt en retroaktiv skärpning av skattereglerna vid företagsköp.
13 jun 97 – SkU 1996/1997:27

Spriten skattefri efter 20 timmar
Det ska räcka att vara utomlands i 20 timmar för att ta hem skattefri sprit och tobak. Därmed kan Ålandsrederierna bättre planera sina tidtabeller.
6 jun 97 – SkU 1996/1997:22

Privata utbildningar kan slippa moms
De fristående skolor som på grund av EU-regler måste betala moms har fortfarande chans att slippa momsen för 1997.
23 maj 97 – SkU 1996/1997:25

Slopad reklamskatt
Reklamskatten är omodern och bör avskaffas. Det anser Per Anders Lindgren i reklamskatteutredningens slutbetänkande.
23 maj 97 – SOU 1997:53

Fler skolor kan befrias från moms
En utredare ska bedöma vilka privata utbildningar som ska stå under statlig tillsyn och därmed befrias från moms.
18 apr 97 – Dir 1997:42

Långsam skatteväxling
En långsam skatteväxling från arbete till miljö ska både klara ekonomin, sysselsättningen, välfärden och samtidigt skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle.
21 feb 97 – SOU 1997:11

Energiskatter ökar
Under 1996 gav energiskatterna intäkter till staten på sammanlagt 48 miljarder kronor. Skatt på bränslen och elkraft stod för 31,8 miljarder, koldioxidskatt på bränsle för 13,5 miljarder, svavelskatt på bränsle för 0,2 miljarder, produktionsskatt på el från vattenkraft för 1,4 miljarder och produktionsskatt på el från kärnkraft för 1,0 miljarder kronor. Därtill fick staten in 6,8 miljarder kronor i moms för hushållens konsumtion.
21 feb 97 – SOU 1997:11

Hårdare tag mot fusk med skatter och bidrag
En arbetsgrupp i finansdepartementet ska komma med förslag som ska stärka statens kontroll över skatteinbetalningar och utbetalningar av bidrag.
20 dec 96 – FiU 1996/1997:2

Lindring i dubbelbeskattningen av småföretag
Små och medelstora företag kommer att få lättnader i dubbelbeskattningen.
20 dec 96 – SkU 1996/1997:13

Sjömän beskattas som landkrabbor
Sjömansskattelagen upphävs. I stället ska sjömän beskattas enligt lagarna om kommunalskatt och statlig inkomstskatt.
13 dec 96 – SkU 1996/1997:3

Höjd skatt på diesel
Bilister som kör dieseldrivna bilar bör bära en större del av miljökostnaderna för sin bilkörning genom en höjning av energiskatten på diesel, föreslår kommunikationskommittén.
6 dec 96 – SOU 1996:165

Lindring av fastighetsskatten
Fastigheter som blivit kraftigt upptaxerade får en tillfällig skattelättnad.
29 nov 96 – FiU 1996/1997:1

Billigare starköl, dyrare folköl
EU-inträdet har medfört en ny alkoholpolitik. Nu sänker riksdagen skatten på starköl för att stävja öltrafiken till Danmark.
29 nov 96 – FiU 1996/1997:1

6hu6ujhh
h77k8okg76ujuil,
Prop 2007/2008:38

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se