Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 artiklar om Debitering och uppbörd
 
Snabbare cash
Utsökningsbalken, som reglerar hur och när Kronofogden kan driva in och sälja tillgångar eller vräka någon för att betala skulder, ska ”moderniseras”.
9 sep 14 – Dir 2014:127

Fogden kan ta din bil
Staten ska få beslagta personfordon tills dess att alla skulder som är kopplade till bilen ifråga är betalda. Det kan röra p-böter, fordonsskatt eller trängselskatt. I sista hand ska bilen kunna säljas.
20 mar 14 – Prop 2013/2014:176

Importfirmor gynnas
Nya moms-regler ska underlätta för skattepliktiga importörer.
15 okt 13 – Prop 2013/2014:6

Strypta ränteavdrag ger lägre bolagsskatt
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Skatteverket ska få underkänna avdrag för räntor på interna lån - till exempel när ett bolag lånar ut pengar till verksamheten i ett dotterbolag - om myndigheten kan påvisa att skuldupplägget enbart har uppstått i syfte att koncernen ska få skatteförmåner.
13 jun 12 – Lagrådsremiss: Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Kronofogden får utökade befogenheter
Sekretessen för personuppgifter i Skatteverkets databaser kan komma att lättas om regeringens förslag går igenom. Regeringen vill att kronofogdemyndigheten lättare ska få tillgång i Skatteverkets databaser när det gäller skuldsaneringsärenden.
23 mar 11 – Prop 2010/2011:78

Mest rut-avdrag för höginkomsttagare
En tredjedel av skatteavdragen för hushållsnära tjänster görs av personer som tjänar 50 000 kronor i månaden eller mer, skriver Aftonbladet som tagit del av statistik från SCB.
9 mar 10

Två miljarder i obetalda studieskulder
30 000 svenskar som bor utomlands är skyldiga staten sammanlagt 2 miljarder kronor i obetalda studiemedel. Nu ska en utredare hitta metoder för att kunna driva in skulden.
17 dec 09

Avtal med skatteparadis på gång
Sverige ökar pressen på skatteparadisen för att försvåra för skatteflykt. Förhandlingar pågår om att lätta på sekretessreglerna för att Skatteverket ska få tillgång till information om konton och banktransaktioner.
3 jun 08

Fp vill ha kvittokrav på krogen
Folkpartiet vill ha hårdare tag mot brott inom krogbranschen. På kravlistan finns bland annat ökad kontroll av krogvakter och entrévärdar. Kroggästerna kan bidra genom att be om kvitto på allt, även i garderoben.
28 jan 08

Skattmyndigheterna i EU ökar samarbetet
Svenska skattemyndigheter ska öka utbytet av information med skattemyndigheter i andra länder. Myndigheterna ska lämna upplysningar till varandra om inkomster i form av räntebetalningar så att människor och företag blir korrekt beskattade. De nya reglerna är en anpassning till ett EU-direktiv. Reglerna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
15 nov 03 – Prop 2003/2004:24

Ska fogden och skattmasen gå ihop?
Regeringen vill slå ihop Riksskatteverket och de regionala skattemyndigheterna till en ny, rikstäckande skatteförvaltning. I denna skall kronofogdeverksamheten kanske inordnas - men är det lämpligt?
27 jan 03 – Dir 2002:142

Tuff men realistisk skattekontroll efterlyses
Skattekontrollen bör skärpas. Men politiken måste vara långsiktig och realistisk. Överbud av den typ som förekom för några år sedan ska undvikas.
23 apr 99 – SkU 1998/1999:14

Misslyckad skattekontroll
Effektivare skattekontroll kan öka skatteintäkterna med 20 miljarder kronor. Det påstod regeringen för fem år sedan. Men så blev det inte.
29 jan 99 – Förslag 1998/1999:RR3

Pensionsavdrag utvidgas
Riksdagen har godkänt ett regeringsförslag som bland annat innebär att utrymmet för avdrag av pensionskostnader ska utvidgas. De nya reglerna gäller kostnader när arbetsgivaren byter pensionsförsäkring eller då anställda byter arbetsgivare.
18 dec 98 – SkU 1998/1999:4

Ättika slipper skatt
Riksdagen har godkänt ett regeringsförslag som ger skattemyndigheterna bättre möjligheter att kontrollera vissa ansökningar om återbetalning av skatt.
18 dec 98 – SkU 1998/1999:6

Moderater ogillar skattekontroll
När riksdagen beslutade att skattemyndigheterna ska få information om gjorda options- och terminsaffärer protesterade moderaterna. Regeringen har tidigare föreslagit att värdepappersinstituten ska lämna kontrolluppgifter på denna typ av affärer.
22 maj 98 – SkU 1997/1998:24

Senarelagd skatt på personaoptioner
Personaloptioner ska beskattas som förmån först när de verkligen utnyttjas, föreslår regeringen.
24 apr 98 – Prop 1997/1998:133

Alla optionsaffärer ska deklareras
Regeringen vill att alla options- och terminsaffärer ska vara synliga för skattemyndigheterna. Idag är värdepappersinstituten bara skyldiga att lämna kontrolluppgift för affärer med avräkningsnota. Att kontrolluppgift ska lämnas betyder inte att beskattningen förändras. Men regeringen ska senare överväga om reavinstbeskattningen på optioner och terminer ska förändras, i enlighet med skatttekontrollutredningens förslag.
3 apr 98 – Prop 1997/1998:134

Förenklad självdeklaration ännu enklare
Varken kryss eller underskrift blir nödvändigt i framtidens självdeklaration. Om kontrolluppgifterna är riktiga behöver deklarationen inte ens skickas in.
20 mar 98 – SOU 1998:12

Tullen ska ta sprit och tobak
Regeringen vill att tullen ska få göra kontroller på vägarna för att stoppa obeskattad sprit och tobak. Försäljningen av ”smuggel” har nämligen ökat de senaste åren.
13 mar 98 – Lagrådsremiss: Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

Skatteförvaltningens register ses över
I höstas föreslog regeringen att den nuvarande datalagen ersätts med en EU-anpassad lag som innebär ett starkare skydd för privatlivet. Men förslaget innebär att det är nödvändigt att se över befintliga registerlagar.
27 feb 98 – Dir 1998:2

13 län mister länsskattemyndigheter
Skattemyndigheterna får en ny regionindelning. 23 länsskattemyndigheter bantas till 10 enheter.
12 dec 97 – SkU 1997/1998:1

Oklara regler om levnadskostnader hämmar rörligheten
Bestämmelserna om avdragen för ökade levnadskostnader är för krångliga, anser regeringen.
28 nov 97 – Dir 1997:128

TV-avgift får betalas med autogiro
Riksdagen har permanentat ett försök med friare betalningssätt för TV-licensen.
7 nov 97 – KrU 1997/1998:2

Skatteflyktslagen skärps – och lindras
Generalklausulen mot skatteflykt ska kunna tillämpas även när en skattskyldig bara medverkar indirekt, till exempel via en annan familjemedlem, i en otillåten handling.
7 nov 97 – SkU 1997/1998:3

Enklare att betala in skatt
Riksdagen har godkänt regeringens förslag till förenklat system för skatteinbetalningar. Det nya systemet bygger på att varje företag tilldelas ett skattekonto. Företagen betalar in skatter och avgifter varje månad på kontot och får också kontoutdrag.
13 jun 97 – SkU 1996/1997:23

Skattekontroll underlättas med samkörning
Skattemyndigheterna ska få samköra sina register med andra myndigheter för att komma åt företag som inte betalar skatter och avgifter.
6 jun 97 – SkU 1996/1997:19

Ett skattekonto per capita
Det ska bli enklare att göra skatteinbetalningar. Ett företagen ska inbetala skatter och avgifter en gång i månaden på ett särskilt konto. Varje skattebetalare får ett eget konto.
30 maj 97 – Prop 1996/1997:100

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se