Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Förvaltning
Konstitution
Politik
Regeringen
Riksdagen
Val
Partipolitik
Opinion
Kommuner och landsting
Valrörelse 2010
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
17 artiklar om Konstitution
 
Samarbete ja, men inte om politiken
I ett utspel på DN debatt efterlyser Alliansen ett blocköverskridande samarbete - men inte i politiken. Vad det handlar om är grundlagsförändringar för att se till att en minoritetsregering kan få igenom sin budget även med Sd som tredje part i riksdagen.
11 dec 14 – DN debatt 9/12-14

Strid om brytpunkt till KU
Striden om alliansens förslag till skattesänkning för höginkomsttagare har tagit en unik vändning. Med stöd i en utredning från riksdagens jurister vägrade talman Per Westerberg (m) att lägga fram oppositionens begäran om att återkalla förslaget. Eftersom en majoritet i riksdagen ändå är emot skattesänkningen, går nu striden om brytpunkten vidare till konstitutionsutskottet.
5 dec 13 – Riksdagen: Utredning om regelverket för att ändra beslut om brytpunkten för uttag av statlig inkomstskatt, Riksdagen: Talmannens skäl för att vägra ställa proposition på finansutskottets initiativ att återställa brytpunkten

Högre trösklar för små partier
De ändringar i valsystemet som en parlamentarisk kommitté presenterade i fjol är på väg att bli verklighet. De största nyheterna äger rum på lokal nivå. Bland annat införs en småpartispärr på 2 respektive 3 procent i kommunalvalet från och med 2018.
27 nov 13 – Prop 2013/2014:48

Lättare hemlighålla EU-dokument
Handlingar från bland annat EU ska lättare kunna hållas hemliga. Kritiker varnar för att andra länder i praktiken får bestämma vad som får lämnas ut i Sverige.
21 nov 13

Regeringen näpsas av KU
Regeringen och flera enskilda ministrar får kritik av riksdagens konstitutionsutskott (KU). Den allvarligaste kritiken gäller förseningen av lärarlegitimationerna, enligt ordförande Peter Eriksson (MP). Men som vanligt är KU splittrat.
31 maj 12 – Pressmeddelande: KU:s granskning klar

FLASH: Kronprinsessan födde en dotter
Kronprinsessan Victoria har fött en dotter på Karolinska sjukhuset i Solna, uppgav prins Daniel på en pressträff på torsdagmorgonen. Hon blir tronarvinge.
23 feb 12

Ny grundlag för yttrandefriheten?
Efter två och ett halvt års arbete kan Yttrandefrihetskommittén fortfarande inte säga om det går att ersätta nuvarande grundlagar för yttrande- och tryckfriheten med en ny, helt teknikoberoende grundlag. Nu läggs tre tänkbara modeller fram till debatt.
26 okt 10 – SOU 2010:68

Flytta valdagen, stärk personvalet!
Valdagen flyttas från tredje till andra söndagen i september. Spärren för personval till riksdagen sänks från åtta till fem procent. En enig Grundlagsberedning lägger fram en katalog på förändringar, men inga stora genomgripande reformer föreslås.
17 dec 08 – SOU 2008:125

Blå-grön enighet i författningsfrågan
De borgerliga partierna och miljöpartiet är överens om att grundlagarna behöver ändras på 12 punkter. Bland annat föreslås författningsdomstol, förstärkt personval samt att riksdagsval och kommunalval äger rum vid olika tillfällen.
20 maj 08 – Länk till DN Debattartikel om författningsreform (borgerliga + miljöpartiet)

Bodström KU-anmäler Ask
Thomas Bodström (s) är inte imponerad av hur tillsättandet av den nye rikspolischefen Bengt Svenson gått till. Han anmäler därför justitieminister Beatrice Ask till konstitutionsutskottet.
14 maj 08

Valdeltagandet sjunker i Europa
I Europa sjunker valdeltagandet trendmässigt - det gäller lokala, nationella och europeiska val. Men bilden är motstridig. I Östeuropa minskar det redan låga valdeltagandet. I Västeuropa blåser en annan vind, även om den är svag och osäker. Om orsakerna och konsekvenserna är det märkvärdigt tyst.
16 nov 07 – SOU 2007:84

Bildt kommer lindrigt undan i KU
Utrikesminister Carl Bildt klarar sig undan kritik i konstitutionsutskottets granskning. Majoriteten anser att hans många engagemang är "berikande för det politiska arbetet". Däremot kritiseras Laila Freivalds.
8 jun 07 – Riksdagen: KU:s granskning av regeringen klar

Är det fel på regeringsformen?
Regeringsformen, den viktigaste av våra grundlagar, behöver en översyn, anser regeringen. En kommitté får i uppdrag att analysera valsystemet, folkomröstningsinstitutet, behovet av författningsdomstol och formerna för utnämningen av höga chefer.
17 sep 04 – Dir 2004:96

Adeln förlorar status
Adelns privilegier har upphört men adeln har fortfarande offentligrättslig status. I en flerpartimotion för några år sedan påpekades att detta är otidsenligt och bör ändras. Regeringen har nu föreslagit att 1723 års privilegiebrev för ridderskapet och adeln upphävs (brevet saknar materiellt innehåll). Riddarhusordningen från 1866 som handlar om vilka som utgör adeln, hur adelsmöten går till, hur bänkarna i riddarhussalen ska vara numrerade etcetera bör också avskaffas. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2003.
9 apr 03 – Prop 2002/2003:34

Barnpornografi utan grundlagsskydd
Det nuvarande grundlagsskyddet för innehav av barnpornografi bör avskaffas. Därmed blir i princip all befattning med barnpornografiska bilder brottslig.
16 jan 98 – Prop 1997/1998:43

Folkomröstningar ska vara beslutande
Beslutande folkomröstningar är bättre än rådgivande omröstningar om politikerna ändå bundit sig för att följa omröstningens resultat. Därför bör Sverige utvidga möjligheterna att hålla formellt beslutande folkomröstningar, föreslår statsvetaren Olof Ruin.
16 maj 97 – SOU 1997:56

Små svenska framgångar för öppenhet i EU
Östutvidgningen, majoritetsbeslut på miljöområdet och öppenhet och insyn i EU var de viktigaste frågorna för oppositionen vid riksdagens debatt om EUs regeringskonferens.
31 jan 97 – Riksdagsdebatt

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se