Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Förvaltning
Konstitution
Politik
Regeringen
Riksdagen
Val
Partipolitik
Opinion
Kommuner och landsting
Valrörelse 2010
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
39 artiklar om Kommuner och landsting
 
Tusentals kommunpolitiker hoppar av
Sedan valet 2014 och fram till slutet av januari i år har 2 185 politiker i landets kommunfullmäktige lämnat sina uppdrag, rapporterar SVT Nyheter Örebro.
3 apr 17

Köp-och-sälj i kommunen
Kommunallagsutredningen slutbetänkande innehåller förslag som underlättar beställar-utförarprincipen, och som gör det lättare att rekrytera folk från näringslivet till styrelserna i de många kommun- och landstingsägda företagen.
ÖPPEN2 apr 15 – SOU 2015:24

Kan majoritetsstyre vitalisera demokratin?
Under mandatperioden 2018-2022 ska kommuner och landsting kunna övergå från samlingstyre till majoritetsstyre på prov. Det föreslår Kommunallagsutredningen. Men förutsättningarna har ändrats i och med valet i september.
ÖPPEN25 mar 15 – SOU 2015:24

Fler röda regioner och landsting
Vänstern styr över hälften av landstingen respektive regionerna. Men i Stockholms län har Alliansen behållit makten – och i Västra Götaland har de vunnit över S och V med hjälp av Miljöpartiet.
ÖPPEN8 jan 15 – SKL: landstingsstyren 2014 (excelfil)

Sossarna styr fler kommuner
På riksplanet ser blockpolitiken ut att hårdna. Men i kommunerna har det bildats rekordmånga blocköverskridande styren. Det isolerar och marginaliserar Sverigedemokraterna och samtidigt har det gynnat Socialdemokraterna. Det framgår av SKL:s sammanställning av hur kommunerna styrs från och med 2015.
ÖPPEN8 jan 15 – SKL: styren i alla kommuner (excelfil)

Fler landsting blir regioner 2015
Allt fler landsting bildar egna regioner. På nyårsdagen bytte landstingen i Jönköping, Örebro, Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och Jämtland skepnad.
1 jan 15

Rekord i blocköverskridande styren
Samarbete är numera vardag i landets kommuner. I 99 kommuner är det nu blocköverskridande styren. Det är rekord och mer än dubbelt så många som 2010. Drygt var tredje kommun har ett blocköverskridande styre efter valet i september, ungefär lika många som fått ett rödgrönt.
30 dec 14

Är SD inne i värmen?
Redan på valnatten stod det klart att Sverigedemokraterna skulle gå starkt fram inte bara i riksdagsvalet utan även i landets kommunfullmäktige, och bli vågmästare i många kommuner. Just nu pågår ett rävspel i många kommuner.
ÖPPEN29 okt 14 – Val.se, Ny Tid 1/10-14 , Smålandsposten 2/10-14

Göran Johansson död
Göran Johansson var ett med sitt Göteborg. Med en fot kvar på SKF:s fabriksgolv och med egna nycklar till Liseberg stred han för staden. På torsdagen avled den frispråkige S-politikern, 69 år gammal.
23 okt 14

Filippa Reinfeldt lämnar politiken
Filippa Reinfeldt (M) förlorade på torsdagskvällen omröstningen om att bli finanslandstingsråd i Stockholms län mot Torbjörn Rosdahl med siffrorna 22—20, skriver Aftonbladet och Expressen. Därmed lämnar hon politiken och kommer att söka sig till näringslivet, enligt Expressens källor.
16 okt 14

Hur funkar kommunal demokrati?
Den pågående Kommunallagsutredningen får flera nya uppdrag - bland annat att överväga det försök med kommunalt och regionalt majoritetsstyre som en parlamentarisk kommitté föreslog i fjol.
14 nov 13 – Dir 2013:100

Inget partistöd till tomma stolar
Inget partistöd för tomma stolar i fullmäktige och krav på att redogöra hur pengarna använts - det är två av regeringens lagförslag efter utredningen om hur den kommunala demokratin kan stärkas.
26 sep 13 – Prop 2013/2014:5

Inget partistöd till tomma stolar
Inget partistöd för tomma stolar i fullmäktige och krav på att redogöra hur pengarna använts - det är två av regeringens förslag efter utredningen om hur den kommunala demokratin kan stärkas.
3 jun 13 – Lagrådsremiss: Vital kommmunal demokrati

Invandrare, kvinnor och unga är underrepresenterade
Den svenska politikerkåren är inte representativ i förhållande till befolkningen - och det blir värre ju längre mandatperioden lider på grund av avhoppen.
19 feb 13 – SCB: "Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige – en studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget"

Blockpolitiken håller kommuner i järngrepp
Rikspolitikens politiska block dominerar också kommunpolitiken. Och lokala partier har en starkare ideologisk förankring än vad man tror, oftast högerut. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning av de politiska majoriteterna i Sveriges 290 kommuner som publiceras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013.
27 sep 12 – Jenny Björkman och Björn Fjaestad (red.): Tungan på vågen

Majoritetsstyre ger vitalare demokrati
Den kommunala demokratin är inte så vital som man skulle önska konstaterar en statlig kommundemokratiutredning, som förespråkar majoritetsstyre i kommunerna istället för dagens samlingstyre. Det skulle ge fullmäktige en starkare ställning. Majoritet och opposition skulle mötas i öppen debatt. Även beslut och ansvarsutkrävande skulle i ökad grad hamna i fullmäktige och medborgarna skulle få bättre insyn.
9 maj 12 – SOU 2012:30

Ja till storregion i söder
Efter flera timmars debatt sade landstingsfullmäktige i Kalmar län i dag ja till att ingå i en framtida storregion tillsammans med Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Det blev votering med röstsiffrorna 57-9.
21 dec 11

Renässans för gamla Säpometoder
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som är en arbetsgivar- och intresseorganisation har givit ut en skrift om hur våldsbejakande politisk extremism kan förebyggas. I skriften redovisas exempel på olika kommuners strategier för att handskas med framförallt nynazism och högerextrema grupper. Det är en ytlig sammanställning som baserar på en problematisk ansats.
11 nov 10 – SKL:s exempelskrift Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism

Nygamla lagar för nya landsting
Det behövs permanenta övergångsregler för hur ny- och ombildade landsting ska styras, och för hur skatteutjämningen mellan landstinget och kommunerna kan se ut. Generaldirektören Mats Sjöstrand kommer med förslag.
10 nov 10 – SOU 2010:77

Kommunala maktskiften fördubblades
Under nuvarande mandatperiod har antalet spruckna politiska majoriteter i kommunerna och landstingen nästan fördubblats mot förra mandatperioden. Fram till i dag har 23 majoriteter spruckit i kommuner och två i landsting.
4 sep 10

Kommunerna vill ha mer
Kommuner och landsting kommer att redovisa ett överskott både i år och nästa år. Ändå vill SKL:s ordförande Anders Knape (M) ha mer statligt stöd.
6 maj 10 – Pressmeddelande SKL

Olsson utreder kommunal ekonomi
Det blir Clas Olsson, chef för analysavdelningen vid Arbetsförmedlingen som ska utreda kommunernas ekonomi. Regeringens direktiv till utredaren innehåller uppdrag om se över regelverket så att kommunernas ekonomiska åtgärder inte blir procykliska och till exempel förstärker en konjunkturnedgång genom besparingar.
13 apr 10 – Dir 2010:29

Säkerhetskontroll i kommunerna
Regeringen föreslår i en proposition att det ska bli möjligt att genomföra säkerhetskontroller vid sammanträden i kommuner och landsting.
4 mar 10 – Prop 2009/2010:117

Överskott i kommuner och landsting
Det blev ökande överskott i kommuner och landsting under 2009. Trots krisen och trots kraven på ökade satliga bidrag gick kommuner och landsting med plus. Överskottet ökade jämfört med året innan.
3 mar 10 – SCB: Kommunernas och landstingens preliminära resultat 2009

Landstingsindelning utreds vidare
Frågan om ändrad landstingsindelning och nya regioner fortsätter att dras i långbänk. Nu får särskilde utredaren Mats Sjöstrand ytterligare tid på sig för att utreda frågan om länsindelningen.
11 feb 10 – Dir 2010:12

Larmbågar i kommunfullmäktige
Regeringen vill införa en lag som tillåter säkerhetskontroller vid sammanträden i kommuner och landsting.
17 dec 09 – Lagrådsremiss: Säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

Sjöstrand utreder länsindelning
Skatteverkets generaldirektör, Mats Sjöstrand, ska utreda och föreslå förändringar för att göra den statliga regionala förvaltningen tydligare och bättre samordnad.
29 sep 09 – Dir 2009:62

Kommuner kan få använda överskottet
Kommunerna kan få använda överskott från goda år för att täcka underskott under dåliga år. Regeringen utlovar en översyn av regelverket för den kommunala ekonomin.
22 apr 09 – Snabbprotokoll 2008/2009:103

17 miljarder till kommunerna
Det blir mer pengar till kommunerna. Men inte i år. I regeringens vårbudget som presenteras efter påsk finns ett stöd till kommunerna med sammanlagt 17 miljarder kronor. Sju miljarder betalas ut nästa år och fem miljarder 2011 och 2012.
7 apr 09

Litet behov av säkerhetskontroller
Kommuner och landsting får möjlighet att införa säkerhetskontroller vid sammanträden där allmänheten får närvara. Men det måste finnas anledning att tro att skjutvapen eller knivar ska användas mot deltagarna i sammanträdet.
11 feb 09 – SOU 2009:9

Politikens vardagshjältar
Svenskens attityd till politik och förtroendevalda är paradoxal. Å enas sidan bekänner sig alla till demokratin, å andra sidan är missnöjet med den realt existerande demokratin utbredd. Partierna tappar medlemmar, ungdomsförbunden krymper och det blir allt svårare att besätta de kommunala förtroendeuppdragen. I en liten behändig reportagebok får vi möta kommunpolitiker från norr till söder som berättar om sig själva och vad som driver dem.
6 nov 08 – Kjellander, C-G och Silberstein, Margit: I mänsklig makt. Om politikens vardagar

Majoritet för storregioner
Regeringen har hittills inte lyckats sätta ned foten. Moderaterna är emot. Trycket måste komma underifrån, har statsminister Fredrik Reinfeldt sagt utan att närmare definiera det.
27 maj 08 – Förändrad regional indelning

Politikers säkerhet utreds
I en skrivelse till regeringen har Stockholms kommun begärt att kommuner ska få samma rätt som riksdagen att kontrollera och kroppsvisitera åhörare vid fullmäktigesammanträden. Nu tillsätter regeringen en utredning.
15 maj 08 – Dir 2008:51

Avknoppning kan vara olagligt
Kommuners avknoppning, eller försäljning till anställda, av skolor eller annan verksamhet kan vara olaglig, hävdar Statskontoret i en rapport.
30 apr 08

Minoritetsspråk får inte kosta
Idag har samer, sverigefinnar och tornedalingar i sju kommuner rätt att använda sina egna språk i kontakten med myndigheter och domstolar. En statlig utredning ville tiodubbla antalet kommuner, men regeringen ansåg att det blev för dyrt och tillsatte en ny utredare. Slutbudet blev betydligt lägre.
3 apr 08 – Ds 2008:26

Kommunalt självstyre inte typiskt svenskt
Det kommunala självstyret har ett egenvärde. Dessutom leder självstyret till att medborgarna lär sig att uppskatta och försvara demokratin. Så argumenterade Alexis de Tocqueville i början av 1800-talet, och så kan man tänka även idag skriver Mats Andrén.
27 sep 07 – Andrén, Mats: Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värde

Filippa Reinfeldt blir landstingsråd
Täbys starka kvinna Filippa Reinfeldt lämnar sin post som kommunalråd och blir sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Finanslandstingsråd blir Chris Heister.
7 nov 06 – Stockholms läns landsting: Ny ledning

Carin Jämtin ersätter Annika Billström
Efter socialdemokraternas valfiasko i Stockholms kommun, tvingades Annika Billström bort från makten. Först förlorade hon finansborgarrådsposten till Kristina Axén Olin (m), och i onsdags fick hon också lämna sin roll som oppositionsledare. Carin Jämtin tar över.
13 okt 06 – Valresultat, Stockholms stad , Borgerglig plattform i stadshuset 2006-10

Regeringen accepterar länsbyte
Regeringen ställer sig positiv till Heby kommuns önskan att få byta länstillhörighet från Västmanlands län till Uppsala län. Därmed sätter man punkt för en lång och segdragen process.
10 okt 05 – Prop 2005/2006:24

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se