Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Förvaltning
Konstitution
Politik
Regeringen
Riksdagen
Val
Partipolitik
Opinion
Kommuner och landsting
Valrörelse 2010
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
176 artiklar om Förvaltning
 
Nya registerlagar på gång
En ny, paraplyliknande registerlag ska på sikt styra över alla statliga och kommunala myndigheters personuppgiftsbehandling. Den föreslagna myndighetsdatalagen gäller istället för personuppgiftslagen (PUL), och steg för steg ska den ersätta flera registerlagar.
8 apr 15 – SOU 2015:39

Författarfondens styrelse bantas
Regeringen avser att minska antalet ledamöter i Författarfonden och slopa systemet med suppleanter.
11 mar 15 – Prop 2014/2015:61

Presstödsnämnden försvinner
Statliga Presstödsnämnden försvinner med största sannolikhet vid det kommande halvårsskiftet. Regeringen har gett Myndigheten för radio och tv i uppgift att ta över uppgifterna och inom sina väggar inrätta en ny nämnd som ska sköta det svenska presstödet.
26 feb 15

Kontroll, kontroll ...
Under alliansens tid vid makten har en rad tillsynsmyndigheter sett dagens ljus - nykomlingar i en redan svullen statlig granskningsapparat. Men tillsyn är ett omstritt politiskt styrmedel.
ÖPPEN16 apr 14 – SOU 2002:14 och 2004:100, två utredningar om tillsyn

E-delegation vill fortsätta
E-delegationen vill förlänga sitt eget mandat tills dess att en annan organisation, av modell Arbetsgivarverket, tagit över uppgiften att driva på utvecklingen av e-förvaltningen.
6 nov 13 – SOU 2013:75

Utökad statistikplikt
Även kommunalförbund ska framgent omfattas av en uppgiftsskyldighet visavi Statistiska Centralbyrån.
3 okt 13 – Prop 2013/2014:7

Länsstyrelserna förblir 21
Sverige kommer också i fortsättningen att ha 21 länsstyrelser, slår regeringen fast. Därmed läggs utredningsförslaget om en bantning till elva ner.
24 sep 13 – Debattartiikel: Vi ska ha 21 länsstyrelser även i fortsättningen

Arbetsförmedlingen utreds
Regeringen anser inte att det räcker att sparka Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist och omplacera arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Nu ska en översyn av Arbetsförmedlingens verksamhet göras.
18 sep 13 – PM. Översyn av Arbetsförmedlingen

Elektronisk fakturering ska analyseras
Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått regeringens uppdrag att analysera konsekvenserna av EU-kommissionens förslag om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. ESV ska kartlägga vilka aktörer och vilken lagstiftning som påverkas av EU:s förslag och vilka kostnader det innebär.
29 aug 13 – Pressmeddelande: Regeringen utreder konsekvenser av e-fakturaförslag

Polis, polis, pengagris
Alliansen har satsat stort på öka antalet poliser med siktet inställt på fler uppklarade brott - men utvecklingen går åt rakt motsatt håll.
21 aug 13

Ändrade regler om dödförklaring
Även gode män ska kunna ansöka om att försvunna personer dödförklaras. Kravet att en dödförklaring ska kungöras i lokalpress ska bara gälla i undantagsfall – att sprida informationen via internet är mer effektivt.
28 maj 13 – Prop 2012/2013:158

Missnöje med polisledningens arbete
Fyra av tio polisanställda har lågt förtroende för Rikspolisstyrelsens ledning av polisen, visar en medarbetarundersökning från Rikspolisstyrelsen. Det är allvarligt tycker facket, men knappast någon överraskning.
16 apr 13

Församling blir distrikt
Med viss försening genomförs nu ett utredningsförslag från 2009; nämligen att svenskarna ska folkbokföras i kommuner, inte efter församlingstillhörighet.
27 mar 13 – Prop 2012/2013:120

Hårdare krav vid upphandlingar
Det saknas en strategi för myndigheters och kommuners offentliga upphandling. Hittills har upphandlingen varit alltför inriktad på lagreglerna för upphandling. Men nu måste kvalitetsfrågorna prioriteras vid upphandling av varor och tjänster som är strategiska för välfärden.
6 mar 13 – SOU 2013:12

Församling blir distrikt
Med viss försening genomförs nu ett utredningsförslag från 2009; nämligen att svenskarna ska folkbokföras i kommuner, inte efter församlingstillhörighet.
26 feb 13 – Lagrådsremiss: Folkbokföringen i framtiden

Privat och offentligt kolliderar
Myndigheter utbyter allt oftare information med varandra - och allt oftare på elektronisk väg. Det försvårar gränsdragningen mellan den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen och skyddet för detaljerade uppgifter om enskilda personer.
16 jan 13 – SOU 2012:92

Byråkratin får underkänt
Statens servicecenter, som sedan i fjol sköter andra myndigheters administration, får kritik från Riksrevisionen. Det brister i kärnuppgifterna: till exempel fakturahantering och diarieföring.
10 jan 13 – Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

10 länsstyrelser kan slopas
Staten kan inte vänta på lokalt initierade sammanslagningar av landstingen utan måste reformera sin verksamhet på regional nivå snarast. Det menar statens särskilde utredare Mats Sjöstrand. Hans förslag: slå ihop dagens 21 länsstyrelser till elva. Varje år med dagens struktur kostar skattebetalarna 300 miljoner extra, enligt Sjöstrand.
19 dec 12 – SOU 2012:81

Folkhälsomyndigheter fusionerar
Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ska slås i hop till en ny myndighet. ”Institutet för folkhälsa” ska även ta över vissa uppgifter från Socialstyrelsen. Förslaget är ytterligare ett led i den omstrukturering av statens vård- och omsorgsmyndigheter som regeringen bedriver.
13 nov 12 – Ds 2012:49

Säpos “Bondfest” kostade 5 miljoner
I juni förra året bjöd Säkerhetspolisen sina runt 1 000 anställda på James Bond-fest för 5,3 miljoner. I strid med lagen gjordes ingen upphandling. Justitieminister Beatrice Ask säger att det är bra att myndigheternas hantering av pengar granskas.
27 aug 12

Handlingar ska lämnas ut skyndsamt
Regeringen har inte följ lagen vad gäller utlämnanden av allmänna handlingar. Det menar både Socialdemokraternas riksdagsledamot Leif Pagrotsky och Vänsterpartiets Kent Persson, som båda har KU-anmält regeringens “skademinimering”.
14 aug 12 – Pagrotsky (s) oc h Person (v) KU-anmäler regeringen, SR. Radioprogrammet “Medierna” granskar näringsdepartementets “skademinimering”

Stiftelse anlitade Bindefeld
Statliga Stiftelsen för strategisk forskning betalade över nio miljoner till en festfixare utan upphandling, pengar som var avsedda för forskning. Stiftelsens styrelseordförande utlovar nu en granskning av verksamheten.
14 aug 12

Lugnet tvingades gå
Tillväxtverkets kritiserade generaldirektör Christina Lugnet fick sparken efter tidningen Dagens Nyheters avslöjanden om bokföringsfiffel och slöseri med skattemedel. Hon fortsätter på regeringskansliet med bibehållen lön fram tills 2015. Nu startar en ny diskussion om den beryktade "elefantkyrkogården".
8 aug 12

Österberg blir landshövding i norrbotten
Sven-Erik Österberg blir ny landshövding i Norrbottens län, beslutade regeringen på torsdagen. Österberg är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Åren 2004 till 2006 var han kommun- och finansmarknadsminister.
5 jul 12

Utvärderare av bistånd kritiseras
Sadev i Karlstad, en statlig myndighet för utvärdering av bistånd, har stora brister, ligger på fel ort och behöver en omstart. Det hävdar Statskontoret i en rapport till regeringen, som anses ha stor skuld till problemen.
16 maj 12

Lägg ner Socialstyrelsen!
Det föreslår Stefan Carlsson, som har lett den statliga vård- coh omsorgsutredningen. Förutom Socialstyrelsen borde ytterligare 11 befintliga myndigheter avvecklas och ersättas av fyra supermyndigheter.
16 maj 12 – SOU 2012:33

Ny myndighet för upphandlingsstöd
Offentlig upphandling i Sverige omsätter miljardbelopp varje år. Samtidigt har kritiken varit hård, både mot regelverket och hur myndigheter och andra offentliga aktörer sköter upphandlingen. Nu föreslår statens utredare att en helt ny myndighet tar över ansvaret för upphandlingsstöd.
9 maj 12 – SOU 2012:32

Migrationsverket ska synas
Regeringen tillsätter en utredning om hur Migrationsverket fattar sina beslut samt hur dessa uppfattas av de människor de gäller, migrationsdomstolar och polis.
15 mar 12 – Dir 2012:12

Skyddet mot korruption brister
Av tolv svenska institutioner får bara JO full poäng i Transparency Internationals (TI) granskning av hur de står emot korruption. TI kan dock inte belägga att korruptionen har ökat i Sverige.
8 feb 12

Myndighetschefers fallskärmar naggas
Åldersgränsen för när myndighetschefer kan få inkomstgaranti bör höjas från dagens 55 till 61 år. Dessutom bör reglerna om avräkning mot andra inkomster skärpas. Det menar regeringens utredare Sten Heckscher.
14 dec 11

Sverige fyra i "mutlistan"
Nordkorea och Somalia är de länder i världen där korruptionen är mest utbredd, enligt den årliga rankningen från Transparency International. I topp bland de 182 länderna ligger Nya Zeeland, med Sverige på fjärde plats.
1 dec 11 – Transparency International: The 2011 corruption perceptions index

Sysslor koncentreras
Regeringen vill koncentrera vissa av länsstyrelsernas uppgifter till ett färre antal länsstyrelser: att utse begravningsombud och kontrollera pantbanker exempelvis.
22 nov 11 – Prop 2011/2012:31

Statsförvaltningen ska bantas via ny myndighet
Statens servicecenter - en ny myndighet - ska ta över andra myndigheters ekonomi och personaladministration. Det kommer att öka effektiviteten och sänka förvaltningskostnaderna med många miljoner, tror regeringen.
3 nov 11 – Pressmeddelande

Regeringen skippade uppsägningsregel
Regeringen struntade i regeln "först in, sist ut" när man beslutade om besparingar inom regeringskansliet 2009. Genom att skapa väldigt små turordningsgrupper kunde man strunta i reglerna enligt Uppdrag Granskning.
21 sep 11 – Uppdrag granskning: Äldre och sjuka fick gå när regeringskansliet sade upp 33

Flaggan ska inte tas ned
Genom att avskaffa ambassadernas myndighetsstatus, öka samarbetet inom regeringskansliet och utnyttja samarbetet inom EU hoppas regeringens utredare att Sverige ska slippa stänga fler ambassader. En flexiblare organisation borde kunna innebära att vi är närvarande på fler ställen snarare än färre. ”Det sista man ska göra är att ta ner flaggan helt”, säger utredaren Peter Egardt.
9 mar 11 – SOU 2011:21

Atterfall misstror Försäkringskassan
Det borde finnas andra sätt att spara för Försäkringskassan än att stänga sina servicekontor, det anser civil- och förvaltningsminister Stefan Attefall (kd).
1 mar 11

Socialstyrelsens ansvar ses över
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över myndighetsstyrningen för vård- och social omsorg. Särskilt Socialstyrelsens verksamhet och ändamålsenlighet ska granskas.
2 feb 11 – Dir 2011:4

Brister i Socialstyrelsens tillsyn
Socialstyrelsen har sedan ett år tillbaka tillsynsansvar för verksamhet inom socialtjänsten, bland annat hem för vård eller boende, kallade hvb-hem. Enligt regeringens krav ska två tillsynsbesök per år göras på 822 boenden. Men Socialstyrelsen har endast gjort 1 100 av de drygt 1 600 tillsynsbesöken, visar preliminära siffror.
29 dec 10

En ny servicemyndighet
Från och med 2012 ska ett statligt servicecenter ta hand om andra myndigheters ekonomi och personaladministration. Tanken är att spara pengar. Men förslaget är inte helt okontroversiellt.
16 nov 10 – Dir 2010:117

Vad har myndigheterna på facebook att göra?
42 procent av de svenska myndigheterna bloggar, twittrar och har profiler på Facebook eller You Tube. Ännu fler planerar att ansluta sig till olika sociala media. Men bara 5 procent av myndigheterna har en policy för hur de hanterar information på de interaktiva plattformar som Facebook och så vidare utgör.
7 okt 10 – SOU 2010:62

Sparkad Sida-chef får nytt jobb
Sidas sparkade generaldirektör Anders Nordström blir ambassadör med ansvar för Sveriges internationella arbete med hiv/aids. Hans uppgift blir att ge bidrag till synergieffekter för Sveriges insatser på hiv/aids-området och att bidra till en liknande utveckling på det internationella området.
26 aug 10

Borg vill ha rapport från Winberg
Finansminister Anders Borg begärde på torsdagen att Svenska Spel ska redovisa turerna kring ordförande Margareta Winbergs ersättning.
12 aug 10

Winberg bröt mot skatteregler
Svenska Spels ordförande Margareta Winberg tog ut arvodet genom sitt företag för att slippa avdrag. Det stred mot fyra skatteregler och innebär en förtjänst för exministern, uppger SVT:s Rapport.
10 aug 10

Andelen kvinnor ökar i statliga bolag
De statliga företagens styrelser blir alltmer jämställda. Det konstateras i ett pressmeddelande från näringsdepartementet. Andelen kvinnor är nu 49 procent mot 48 procent i fjol. Dessutom har andelen kvinnliga styrelseordföranden ökat till 34 procent. När den borgerliga regeringen tillträdde 2006, var andelen 22 procent.
2 jun 10 – pressmeddelande

Ny hövding i Jönköping
Minoo Akhtarzand blir ny landshövding i Jönköpings län den 1 september i år. Hon var generaldirektör i Banverket mellan 2008 och 2010 och har haft chefspositioner i Vattenfall. Hon är styrelseledamot i Sveriges Radio AB och EIM (European Infrastructure Managers).
20 maj 10

En centralbyråkrat får inte vara lat
Det ska bli möjligt att klaga mot en myndighet som arbetar för långsamt. Förslaget kommer från Förvaltningslagsutredningen, som föreslår ”dröjsmålstalan”.
5 maj 10 – SOU 2010:29

Ny chef för regeringens krishantering
Therese Mattsson, chef för rikskriminalen, blir ny chef för krishanteringen i Statsrådsberedningen. Hon efterträder Christina Salomonson. Krishanteringsfunktionen i Statsrådsberedningen inrättades under första kvartalet 2008.
14 apr 10

Vart ska vi ringa i krissituationer?
Det behövs ett särskilt telefonnummer dit medborgarna kan ringa i krissituationer och få viktig information.
14 apr 10

Skyddet av samhällsviktig verksamhet utreds
Myndigheten för samhällsskydd (MSB) och beredskap ska på regeringens uppdrag ta fram en strategi för skydd av samhällsviktiga verksamheter.
14 apr 10

Innovativ statsförvaltning med etos
Regeringens proposition om den offentliga förvaltningen är som en diversehandel. Den innehåller förslag om myndigheters namn, statliga myndigheters regionala samarbete, ett offentligt etos och ett krav på myndigheter att begränsa sin opinionsbildning. Och den föreslår ett nytt mål för den offentliga förvaltningen.
23 mar 10 – Prop 2009/2010:175

Ny landshövding i Östergötlands län
Elisabeth Nilsson, vd för Jernkontoret, blir ny landshövding i Östergötlands län efter Magnus Holgersson som varit t f landshövding sedan Björn Eriksson avgick i höstas. Spekulationerna om vem som skulle efterträda Eriksson har varit många och vid ett tillfälle ansågs det klart att förre statsministern Göran Persson skulle ta över.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Elisabeth Nilsson ny landshövding i Östergötland

Krishanteringsförmåga kartläggs
Flera statliga myndigheter har fått regeringens uppdrag att redovisa sin krishanteringsförmåga och sin förmåga att motstå allvarliga störningar i samhällsviktiga verksamheter. Regeringen vill ha ett underlag för att kunna bedöma samhällets krisberedskap. Bland de myndigheter som berörs är Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
18 feb 10

UD-utredning tar längre tid
Utredningen som ska göra en total översyn av utrikesförvaltningen har fått förlängd tid för att fullgöra uppdraget. Den skulle ha varit klar den 1 februari i år, enligt de ursprungliga direktiven, men får nu förlängd tid till den 1 november i år.
28 jan 10 – Dir 2010:6

Bättre ordning krävs hos regeringen
Regeringskansliet får kritik av Riksrevisionen för hur upphandlingen av IT-produkter skötts. Ekonomiska kalkyler saknas, interna handlingar har kastats, förklaringar till varför vissa produkter valt saknas
25 jan 10

Egardt efterträder Björck
Peter Egardt (m) blir ny landshövding i Uppsala län från den 12 april nästa år. Han är idag vd för Stockholms Handelskammare, ordförande för Rymdstyrelsen och Millesgården. Han har varit ledamot av riksbanksfullmäktige sedan 1994 och varit verksam även i det privata näringslivet och i regeringskansliet.
17 dec 09

"Regeringen hycklar om utnämningar"
Sven-Erik Österberg (s) angriper den borgerliga regeringen för hyckleri i utnämningspolitiken på DN Debatt. I sin argumentation stödjer han sig på en utredning från RUT, som visar att bara 10 av 93 toppjobb tillsattes genom annonsering.
26 nov 09 – DN debatt: ”Regeringen hycklar i sitt prat om utnämningspolitik”

Ny landshövding på Gotland
Cecilia Schelin Seidegård blir ny landshövding på Gotland från årsskiftet. Hon har varit sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset och arbetat med FOU på Astra Zeneca i14 år.
26 nov 09

Öppna chefstillsättningar blir hemliga
Det blir inte mycket kvar av den öppenhet vid utnämning av myndighetschefer som regeringen sagt sig vilja genomföra. I regeringens proposition sekretessbeläggs hela förfarandet.
12 nov 09 – Prop 2009/2010:56

Odell vill ha god förvaltningskultur
Nu ska Krus skapa etos i den offentliga förvaltningen. Det är kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell som vill stärka en god förvaltningskultur i statsförvaltningen.
12 nov 09

Öppna chefstillsättningar blir hemliga
Det blir inte mycket kvar av den öppenhet vid utnämning av myndighetschefer som regeringen sagt sig vilja genomföra. Nu lägger regeringen fram ett förslag som sekretessbelägger hela förfarandet.
21 okt 09 – Lagrådsremiss: Sekretess i vissa anställningsärenden

Myndigheterna bör bli effektivare
Oppositionen vill effektivisera de statliga myndigheters arbete. Störst förändringar väntar polisen om oppositionen får gehör för sina förslag. Enligt dessa ska landets 21 länspolismyndigheter slås ihop till en enda polismyndighet.
6 okt 09 – Riksdagsmotioner - söksida

Vill mörka tsunamiband i 70 år
De omstridda tsunamibanden kan bli hemliga i 70 år i stället för tre enligt ett förslag av regeringen. Obegripligt, säger expert.
4 okt 09 – Lagrådsremiss: Säkerhetskopiors rättsliga status

Rödgröna utlovar myndighetsslakt
De rödgröna oppositionspartierna vill effektivisera Myndighetssverige, bland annat genom att lägga ner och slå ihop myndigheter. Ett av förslagen är att slå ihop samtliga 21 länspolismyndigheter till en enda.
3 okt 09 – S, v och mp: Vi sparar miljardbelopp

Länsindelningen utreds igen
Den omstridda frågan om förändrad länsindelning ska utredas på nytt. Utredningen ska arbeta utifrån de initiativ som tagits i respektive län och landsting om förändrad indelning.
18 jun 09 – Dir 2009:62

Konsumentombudsmannen (KO) slopas
Konsumentombudsmannen (KO) bör uppgå helt i Konsumentverket och KO-ämbetet slopas. Det föreslår en utredning inom Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Chefen för Konsumentverket får formellt det övergripande ansvaret för de frågor som idag ligger på KO. Samtidigt slopas kravet på att Konsumentverkets chef ska vara jurist.
7 maj 09

Regeringen utser E-delegation
Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand blir ordförande i regeringens E-delegation. Den ska leda och utveckla it-baserade tjänster i departement och myndigheter.
26 mar 09

Säkerhetskopior inte offentliga
Den särskilda sekretessen för Tsunamibanden hävs, men de blir inte offentliga. En utredning, E-offentlighetskommittén, föreslår att säkerhetskopior som myndigheter tar av sitt datamaterial inte ska vara allmänna handlingar. De ska sparas enbart för att kunna återskapa dokument.
4 feb 09 – SOU 2009:5

Hemliga sökande till statliga chefsjobb
För att göra utnämningen av chefer för statliga myndigheter mer öppen föreslår nu en utredare att sekretess införs. Den som söker jobbet som generaldirektör ska få vara anonym i tio år.
3 feb 09

Begränsa myndigheternas domän
Statliga myndigheter ska inte få sälja varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Det föreslår Förvaltningskommittén. Den pekar också på ett stort rationalieringsutrymme bland myndigheter.
17 dec 08 – SOU 2008:118

Hemliga chefer utreds
Ett av alliansregeringens vallöften var att reformera utnämningspolitiken. Myndighetschefer skulle tillsättas under större öppenhet. Lediga tjänster som generaldirektör skulle utannonseras.
18 jun 08

Odenberg enda GD-kandidaten
Den konsult som skulle rekrytera en ny generaldirektör för Svenska Kraftnät åt regeringen fick bara en kandidat att välja på.
22 feb 08

Storregioner ska prövas i val
Statsminister Fredrik Reinfeldt vill att folket ska kunna säga nej till nya storregioner i val. Landsting som vill gå ihop måste därför vänta till efter valet 2010, anser han.
13 nov 07

Odell försvarar statlig försäljning
Finansmarknadsminister Mats Odell anser inte att skandalerna runt Carnegie påverkar regeringens planer att sälja sex statliga bolag.
25 okt 07

Danielsson nobbade Rom
Den förre statssekreteraren Lars Danielsson har erbjudits en tjänst vid ambassaden i Rom men tackat nej. Enligt facket på UD fick han en förfrågan efter det att jobbet erbjudits en annan person.
11 okt 07

Tsunamiband hemliga i 70 år
Regeringen står trots kritik fast vid att de så kallade tsunamibanden ska förbli hemliga i 70 år framöver. Informationen är för känslig, bedömer man.
11 okt 07 – Regeringen: Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden (Lagrådsremiss)

Regeringen ger få kvinnor chefsjobb
Bara fyra av de 14 statliga chefsjobb som den borgerliga regeringen tillsatt har gått till kvinnor. Det motsvarar 28 procent, skriver Svenska Dagbladet.
27 jun 07

Moderaterna stoppar storregioner
Landshövding Mats Svegfors lyckades med konststycket att ena samtliga riksdagspartier om hur Sverige ska styras i framtiden. Men nu tar det stopp. Moderaterna drar sig nämligen ur uppgörelsen och säger nej till de nya storregionerna.
12 jun 07 – Moderaterna: Låt Sverige växa underifrån

Ny krismyndighet ersätter tre gamla
Slå samman tre myndigheter till en sammanhållen myndighet för krishantering. Det föreslår regeringens utredare Mats Sjöstrand. Omorganisationen leder till att hundratals arbetstillfällen försvinner runt om i landet.
7 maj 07 – SOU 2007:31

Reinfeldt skeptisk till storregioner
Statsminister Fredrik Reinfeldt är starkt skeptisk till förslaget att dela in landet i storregioner. Det framkom när han besökte vårdcentralen och en förskola i Nässjö på onsdagen. Han befarade att de stora universitetssjukhusen ska dränera de mindre sjukhusen på resurser.
4 maj 07 – SOU 2007:10

Nya regioner ska ersätta gamla län
Sveriges politiska karta måste ritas om. Och det är bråttom. Redan till nästa val bör dagens län ersättas av sex till nio regioner, skriver den statliga Ansvarskommittén i sitt slutbetänkande.
28 feb 07 – SOU 2007:10

Sverige får en ny karta
Norra Sverige slås ihop till ett jättelän. Gävleborg, Dalarna och Värmland knyts till Örebro. Uppsala, Västmanland och Sörmland bildar en bananregion runt Stockholm. Halland klyvs på mitten. Blekinge införlivas med Skåne, och Östergötland paras ihop med Småland. Så kan Sveriges framtida karta se ut.
28 feb 07 – SOU 2007:10

Bäddat för strid när länen skrotas
Regeringen är kluven, länen splittrade och partierna plågas av interna strider. Ansvarskommitténs förslag om en ny regional indelning kan bli en uppslitande historia.
28 feb 07 – SOU 2007:10

Salomonson leder krisutredning
Christina Salomonson har fått regeringens uppdrag att utreda och lämna förslag till en ny krishanteringsfunktion inom regeringskansliet. Den tidigare utredningen läggs därmed ned.
15 jan 07 – Regeringen: Nationell krishantering

Odell öppnar för kommunala nyval
Kommunminister Mats Odell (kd) kan tänka sig att öppna för nyval i kommuner där småpartier fått en vågmästarroll som gör att politiskt dödläge uppstår, rapporterar SVT:s Rapport.
3 jan 07

Sittande utredningar
Alliansregeringen har övertagit drygt 100 utredningar som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen. Under november och december har regeringen bytt ut enstaka utredare, stoppat några utredningar och gett nya direktiv till andra. Några stora förändringar har dock inte gjorts. Flertalet utredningar jobbar på som om ingenting har hänt.
1 jan 07 – Sittande utredningar

Effektivare statlig förvaltning
Dagens förvaltningsstruktur är "ineffektiv och sårbar samt medför onödigt höga administrativa kostnader", anser regeringen. Nu ska de statliga myndigheternas uppgifter och organisation ses över.
29 dec 06 – Regeringen: En effektivare statlig förvaltning

Toppchefer byter färg
Den nya regeringen kör på i gamla fotspår. Perssons kompi(s)ar har blivit Fredrik Reinfeldts ka(m)rater. Men utnämningspolitiken ska ändras, lovar kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.
14 nov 06 – Snabbprotokoll 2006/2007:20

Rätt partibok ger förtur till jobben
Fem av sexton generaldirektörer som regeringen utnämnt det senaste året är socialdemokrater. De har inte behövt utstå någon omfattande granskning och dessutom erbjudits högre lön än sina opolitiska kollegor, visar en kartläggning som den borgerliga alliansen har gjort.
21 jun 06 – Allians för Sverige: Perssons kompi(s)ar

Löfte om självständiga myndigheter
Socialdemokraternas inflytande sträcker sig långt utanför det egna partihögkvarteret. Myndigheter, universitetsstyrelser och kulturinstitutioner styrs i hög grad från regeringskansliet. Myndighetsstyret måste stoppas, kräver de borgerliga.
17 mar 06 – Allians för Sverige: Att bryta socialdemokraternas makthegemoni

Ny förvaltningspolitisk myndighet
Den utredare som sedan i juni förra året arbetat med att inrätta en ny förvaltningspolitisk myndighet ska slutföra sitt uppdrag före den 31 december 2005.
30 dec 05 – Dir 2005:143

Myndigheterna statens idéfabriker
Myndigheterna ägnar sig allt mer åt opinionsbildning. Partierna och intresseorganisationerna tvingas lämna plats för generaldirektörerna, skriver professor Bo Rothstein.
16 nov 05 – Rothstein, Bo och Vahlne Westerhäll, Lotta (red): Bortom den starka statens politik?

Mer tid för SPAR-utredning
Förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över Statens personadressregister, SPAR. Utredaren har beviljats mer tid och ska redovisa uppdraget senast den 1 juli 2005.
7 mar 05 – Dir 2005:28

Nationaldagen blir ny helgdag
Nationaldagen den 6 juni blir från och med nästa år allmän helgdag, enligt ett förslag från regeringen. Samtidigt slopas annandag pingst som röd dag.
15 okt 04 – Prop 2004/2005:23

Sittande utredningar
Den politiska dagordningen sätts delvis av utredningsväsendet, som under hösten förväntas publicera ett hundratal del- och slutbetänkanden. Det blir fyra i veckan. Här redovisas de sittande utredningarna, sorterade efter departement.
9 jul 04

Länsgränser ska bestämmas av riksdagen
Den nuvarande svenska länsindelningen har med några få justeringar varit oförändrad sedan år 1810. I dag vilar det på regeringen att bestämma var läns- och landstingsgränserna ska gå. En nytillsatt utredning syftar till att undersöka hur beslutanderätten ska kunna flyttas över till riksdagen. Ett förslag till ett nytt regelverk ska presenteras för regeringen senast den 16 december 2004.
27 apr 04 – Dir 2004:34

Mer tid för arkivutredning
Utredningen av arkivmyndigheternas behandling av folkbokföringsuppgifter har fått förlängd handläggningstid.
20 feb 04 – Dir 2004:15

Krånglet importeras från EU
Småföretagare och borgerliga partier har ihärdigt kritiserat krånglet, byråkratin och mängden blanketter och förordningar. Udden har varit riktad mot krångel-sverige, inte mot EU, som idag ger upphov till minst lika mycket krångel som svenska byråkrater.
23 okt 03 – Skriv 2003/2004:8

Behövs kvalitets- och kompetensrådet?
För fem år sedan inrättades statens kvalitets- och kompetensråd. Nu ifrågasätter regeringen om rådet behövs.
15 okt 03 – Dir 2003:88

Verksförordningsöversyn får mer tid
Den utredning som ser över verksförordningen behöver mer tid på sig och får därför fortsätta fram till den 1 november 2003.
29 apr 03 – Dir 2003:50

Tveksamma politiska tillsättningar
Frågan om tillsättningar av generaldirektörer och landshövdingar är en ständig stridsfråga, inte minst i media. Har den mest lämpade fått jobbet eller är utnämningen ett tack för lång och trogen politisk tjänst?
9 apr 03 – Ds 2003:7

Offentlighetsutredning får mer tid
Den utredning som har till uppgift att utreda frågor om offentlighetsprincipen och IT får sin utredningstid förlängd till den 31 december 2003.
20 mar 03

Sametinget fungerar illa
Den senaste mandatperioden har Sametinget paralyserats av stridigheter och motsättningar. I regeringens sametingsutredning föreslås mindre formella ändringar för sametinget samtidigt som de grundläggande problemen förbigås med tystnad.
15 nov 02 – SOU 2002:77

Demokratin våldtas av byråkratin
Den politiska makten ligger idag hos tjänstemännen och inte hos de folkvalda politikerna. Demokratin håller på att urholkas och Sverige styrs i realiteten åter som en ämbetsmannastat. Den hävdar före detta riksdagsledamoten Hans Lindblad (fp) i boken "Ämbetsmannaväldet".
23 okt 02 – Lindblad, Hans: Ämbetsmannaväldet

Mer tid för utredning om gränskommuner
Gränskommunutredningen som undersöker de rättsliga förutsättningarna för samarbete mellan svenska och finska kommuner vill ha förlängd utredningstid. Utredningen som skulle varit klar den 31 maj ska istället vara klar den 31 oktober 2002.
27 maj 02 – Dir 2002:63

Enklare att flytta kommungränser
Efter de stora kommunsammanslagningsreformerna på 1950-, 60- och 70-talen har en svag, men motsatt, trend gjort sig gällande på 1990-talet. Kommundelar bryter sig loss och bildar egna kommuner.
27 maj 02 – SOU 2002:33

Medborgarkontor får fortsätta
I ett sjuttiotal kommuner finns så kallade medborgarkontor som har till uppgift att hjälpa medborgarna.
15 apr 02 – Prop 2001/2002:109

SverigeDirekt permanentas
SverigeDirekt är en Internetportal som de senaste fyra åren drivits av staten i samarbete med kommun- och landstingförbunden.
15 apr 02 – SOU 2002:20

Medelålders män dominerar
Det statliga kommittéväsendet skapade 151 betänkanden förra året och kostnaderna uppgick till drygt 300 miljoner kronor. Kommittéväsendet sysselsätter ungefär 5000 personer när man räknar alla ordföranden, ledamöter, sakkunniga och sekreterare. Det framgår av den årliga kommittéberättelsen som har avlämnats till riksdagen
10 mar 00 – Skriv 1999/2000:103

Årsredogörelse
Riksdagens Europarådsdelegation har överlämnat en årsredogörelse till riksdagen.
3 mar 00 – Redogörelse :

Rika Lidingö slipper pomperipossaeffekten
Marginaleffekterna i den kommunala skatteutjämningen mildras för de kommuner som har växande skattekraft och låg skattesats. Förslaget gynnar i första hand tre kommuner: Danderyd, Lidingö och Stockholm.
25 feb 00 – Rapport från delegationen för fortsatt utveckling av utjämningssystemet för kommuner och landsting

Statlig ordination till krasslig kommunal demokrati
En parlamentarisk utredning har tillsatts för att analysera hur den kommunala demokratin fungerar i praktiken och komma med förslag som stärker demokratin. Bland annat ska kommittén föreslå åtgärder som ökar medborgarnas möjlighet till insyn och deltagande i den kommunala demokratin.
28 jan 00 – Dir 1999:98

Riktar blicken mot Sydafrikaresan
Regeringens Sydafrikasatsning förra året ska granskas av riksdagens revisorer. Revisorerna kommer att undersöka hur upphandlingen gick till och om satsningen överensstämmer med riksdagens mål för biståndet till Afrika.
21 jan 00 – Riksdagens revisorer: Promemoria angående regeringens Sydafrikasatsning

Remisser bättre än lobbyism
Remissväsendet ska vara en del av det offentliga och demokratiska samtalet. Remissvaren ska spegla opinionen, komma med saklig kritik och påverka de politiska besluten. Så ser idealbilden ut.
21 jan 00 – SOU 1999:144

Korruptionen vanligare på lokal nivå
Så vitt man vet är det ovanligt att svenska tjänstemän eller politiker är korrumperade. Men i massmedierna ges en annan bild. Där har korruptionen, i synnerhet bland politikerna, blivit vanlig.
26 nov 99 – Ds 1999:62

Punktliga myndigheter inget för riksdagen
Om myndigheterna är långsamma med sin handläggning är det en fråga för justitieombudsmannen eller justitiekanslern. Något särskilt mål för punktlighet behövs inte i lagen, anser riksdagen. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna hävdade att företag många gånger får vänta länge när en fråga ska avgöras, och därför borde ett punktlighetsmål gälla för de statliga myndigheterna. Men riksdagen avslog det förslaget, liksom ett tjugotal andra motioner om statlig förvaltning.
29 okt 99 – KU 1999/2000:3

Myndigheter vill växa inte krympa
Statliga myndigheter är tröga, sega och svåra att förändra. De vill gärna expandera men är dåliga på att lägga ner verksamheter.
22 okt 99 – Ds 1999:49

Medborgarkontoren blir fler
Inom regeringskansliet knyts stora förhoppningar till de nya medborgarkontoren, som ska vara myndigheternas ansikte utåt mot allmänheten.
20 aug 99 – Ds 1999:26

Dyra lärpengar för statlig IT
De statliga myndigheterna satsar årligen ett par miljarder kronor på olika IT-projekt. Det vanligaste syftet med IT-projekten är att uppnå rationaliseringar i verksamheten. Enligt en enkätundersökning som riksrevisionsverket har genomfört drabbades mer än hälften av de 231 undersökta projekten av allvarliga problem med tidplan eller budget.
20 aug 99 – IT-utvecklingen inom Staten 1998: Rapport från RRV 1999:16

Försäkringskassorna har problem
De senaste åren har försäkringskassornas problem vuxit. Ibland är handläggningstider extremt långa. Effektiviteten har sjunkit. Kostnaderna per handlagt ärende har stigit. De regionala skillnaderna är stora.
4 jun 99 – SfU 1998/1999:7

Riksbankens årsberättelse
Riksbanken har avlämnat sin årsberättelse för år 1998. Den redovisar uppgifter om penning- och valutapolitiken, betalningsväsendet och det internationella samarbetet. Redogörelsen innehåller också förvaltningsberättelse och balans och resultaträkning.
5 mar 99 – Redogörelse :

Gröna boken i ny upplaga
Den så kallade Gröna boken har kommit ut i ny upplaga. Boken innehåller statsrådsberedningens riktlinjer för författningsskrivning. Riktlinjerna är främst av tekniskt slag, men behandlar också frågor om hur man ska skriva till exempel ansvars- överklagande- och övergångsbestämmelser.
29 jan 99 – Ds 1998:66

Mer pengar till skola, vård och omsorg
Riksdagen ger kommuner och landsting ett tillskott på fyra miljarder kronor under nästa år. Kommunerna får dessutom ytterligare 3,9 miljarder kronor.
30 dec 98 – FiU 1998/1999:3

Kommittéernas kollaps?
Statens offentliga utredningar håller inte en godtagbar kvalitet. Hälften av utredningarna har stora brister. Det är till exempel vanligt med svaga analyser och illa underbyggda slutsatser.
20 nov 98 – Ds 1998:57

Kritiken är för akademisk
- Det är lätt för akademiker att komma med den här typen av kritik, en kritik som jag anser är raljant, övermaga och bara allt för typisk. Detta är bara ett av många exempel på hur man inom forskarvärlden slår ner på andra och framhäver sig själv, säger Ulf Westerberg (s), som helt nyligen slutade som statssekreterare på socialdepartementet.
20 nov 98 – Intervju med Ulf Westerberg

Mer pengar till skola, vård och omsorg
De allmänna statsbidragen till kommuner och landsting höjs med fyra miljarder kronor nästa år. Kommunerna får också 3,9 miljarder i andra ersättningar.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Ny myndighet för statlig kompetens
Vid årsskiftet bildas en statlig myndighet som ska ansvara för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning i staten.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Ny författningshandbok
Stadsrådsberedningen har publicerat en ny och uppdaterad handbok för författningsskrivning. Den nya handboken tar bland annat upp de krav som följer av EU-medlemskapet.
25 sep 98 – Ds 1998:43

Dialog i Alexandria
Förra hösten framförde regeringen idén att Sverige skulle upprätta ett svenskt institut i Alexandria i Egypten. Institutet skulle tjäna som en mötesplats mellan Europa och regionen.
11 sep 98 – Ds 1998:28

Flera projekt för kommunal förnyelse
Kortare handläggningstider och minskat revirtänkande är några effekter av kompetenshöjande insatser i kommuner och landsting.
11 sep 98 – SOU 1998:91

Bildandet av ny myndighet utreds
Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning.
14 aug 98 – Dir 1998:54

Finansinspektionen föreslås pröva förvaltningsärenden
I dag är det regeringen som prövar förvaltningsärenden på bank- och försäkringsområdet. Men i en proposition föreslås att beslutskompetensen ska föras över till Finansinspektionen. Inspektionen ska dock hänskjuta ärenden som är av principiell betydelse till regeringen.
14 aug 98 – Prop 1997/1998:186

Småföretagare kräver bättre information
Myndigheterna måste öka servicen gentemot företagarna genom att förlänga sitt öppethållande och förenkla sina blanketter. Det är några av förslagen som småföretagsdelegationen lägger fram i en rapport.
26 jun 98 – SOU 1998:64

Kommuner får göra avdrag för ingående moms
Nu får kommunerna göra avdrag för ingående moms för driften av servicehus, ålderdomshem och sjukhem. Tidigare har skattemyndigheterna tolkat momsreglerna så att det handlar om ett fast boende, medan kommunerna hävdat sin rätt till ersättning för vård och omsorg. Men, eftersom det är svårt att dra gränser mellan vad som är stadigvarande bostäder och omsorgslokaler, så har riksdagen beslutat att kommunerna har rätt till ersättning från det så kallade kommunkontosystemet för ingående moms, oavsett bostadskategori. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 1999.
12 jun 98 – FiU 1997/1998:28

Kommittéväsende i förfall
Kommittéväsendet har förfallit och kvaliteten på utredningarna har blivit sämre. Det ansåg riksdagens revisorer i vintras och nu instämmer riksdagen i kritiken.
12 jun 98 – KU 1997/1998:31

Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond. Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse har godkänts av riksdagens revisorer utan anmärkningar. Nu har riksdagen lagt både fondens och revisorernas berättelser till handlingarna.
5 jun 98 – UbU 1997/1998:19

Arvspengar
Allmänna arvsfondens redovisning för 1997 har lämnats till riksdagen för godkännande. Av verksamhetsberättelsen framgår bland annat att drygt 200 miljoner kronor delades ut till barn och ungdom med funktionshinder. Fondens tillgångar upgick till 940 miljoner kronor vid årsskiftet.
29 maj 98 – Skriv 1997/1998:125

Söderhamnsflytt kräver lagändring
Den 1 oktober i år tar försäkringskassan i Söderhamn över alla ärenden från riksförsäkringsverkets yrkesskadeenhet.
22 maj 98 – SfU 1997/1998:12

Ny pensionsmyndighet
En premiepensionsmyndighet. Det vill regeringen att en utredare ska förbereda och bilda. Den nya myndigheten ska fungera som försäkringsgivare för premiepensionen i det reformerade ålderspensionssystemet.
15 maj 98 – Dir 1998:24

Kommittédirektiv 1997
Kommittédirektiv 1997, som är en sammanställning av alla kommittedirektiv från förra året har kommit från trycket.
27 mar 98

Myndighetsbeslut överklagas till domstol
Regeringen vill införa en allmän regel som innebär att beslut av förvaltningsmyndigheter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om något annat inte är bestämt. Den nya regeln är författningstekniskt motiverad. Den ska bland annat tillfredsställa EG-rättens och Europakonventionens krav. I sak betyder förslaget inte så mycket, eftersom den nya regeln ansluter till en den huvudregel som redan gäller, skriver regeringen. Den nya regeln och ett stort antal följdändringar i andra lagar föreslås träda i kraft den 1 oktober i år.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:101

Förlängd mandatperiod i Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens jubileumsfond har ändrat en stadgebestämmelse om styrelseledamöternas mandattid.
27 mar 98 – UbU 1997/1998:8

Myndigheter ska ut på internet
Regeringen vill ha mer makt över myndigheterna. Samtidigt bör myndigheterna bli effektivare och mer serviceinriktade. Bland annat bör de ge information till medborgarna på internet.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:136

Försäkringskassorna blir mer statliga
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att göra ansvarsfördelningen inom socialförsäkringsadministrationen tydligare.
20 mar 98 – SfU 1997/1998:8

Regeringen uppmanas redovisa resultat
Senast den 1 augusti varje år ska regeringen redovisa resultatet av förvaltningens verksamhet. Det föreslår riksdagens revisorer, som också vill få rätt att genomföra inspektioner på departementen.
2 mar 98 – Förslag 1997/1998:RR7

19 000 frågor om EU
Riksdagens EU-upplysning tog emot nära 19 000 frågor under 1997.
23 jan 98 – EU, Europeiska unionen

Kommittéer i tidsnöd publicerar dåliga utredningar
Kommittéväsendet har förfallit, anser riksdagens revisorer, och det går ut över kvaliteten på utredningarna.
23 jan 98 – Förslag 1997/1998:RR3

Försäkringskassorna måste garantera rättvisa
Administreringen av våra socialförsäkringar måste förbättras, anser regeringen. Den uppfyller inte kravet på rättssäkerhet och lika behandling.
16 jan 98 – Prop 1997/1998:41

Kommunanställdas pensioner ska säkras
Regeringen har därför satt upp några minimikrav från statens sida för kommunernas hantering av pensionsmedlen. Fullmäktige i kommuner och landsting ska besluta om särskilda föreskrifter för förvaltningen, föreslår regeringen. Föreskrifterna ska ange vilken risk som är acceptabel samt hur uppföljning och intern kontroll av förvaltningen ska ske. Kommunerna bör också sätta upp ett placeringsreglemente där förvaltningsstrategin läggs fast.
16 jan 98 – Prop 1997/1998:52

Mer personal till skolan och vården
Sveriges kommuner och landsting räknar med att nyanställa 9 000 personer nästa år, med hjälp av de 4 nya miljarder som staten skjuter till.
19 dec 97 – FiU 1997/1998:3

Allmänna pensionsfonden
Regeringens skrivelse om allmänna pensionsfondens verksamhet 1996 ska läggas till handlingarna, anser riksdagsmajoriteten. Samtliga motioner i ärendet avslogs.
5 dec 97 – FiU 1997/1998:6

Lag om offentlig upphandling EU-anpassas
Den svenska lagen om offentlig upphandling, LOU, ska EU-anpassas. Det har riksdagen bestämt.
5 dec 97 – FiU 1997/1998:7

Effektivare statlig styrning
I budgetpropositionen föreslog regeringen att en ny myndighet – en ekonomistyrningsmyndighet – inrättas den 1 juli 1998. Den nya myndigheten ska överta arbetsuppgifter från riksrevisionsverket och statens löne- och pensionsverk.
28 nov 97 – Dir 1997:122

Kommunalt balanskrav
Regering och riksdag beslutade i juni 1997 att alla kommuner måste ha balanserade budgetar år 2000. Kommunala budgetunderskott förbjuds alltså.
28 nov 97 – Dir 1997:133

Lokalförsörjningsverket läggs ned
Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att slutföra avvecklingen av lokalförsörjningsverket. Verket ska upphöra från och med årsskiftet, fram till dess ligger ansvaret för avvecklingen hos myndigheten själv.
21 nov 97 – Dir 1997:126

Grunddata
Myndigheternas person-, företags- och fastighetsregister bör göras så lättillgängliga som möjligt för allmänheten, som till ett rimligt pris ska kunna ta del av registerinformationen.
21 nov 97 – SOU 1997:146

Staten krymper
Staten sparar, lägger ner, rationaliserar och krymper. Den svenska statsapparaten är mindre än i Frankrike, Tyskland och Storbritannien.
24 okt 97 – Staten i omvandling: Rapport från statskontoret 1997:15

Mindre krångel och starkare statlig styrning
Enligt regeringen är den statliga styrningen av kommunerna både krånglig och ineffektiv, förmodligen också onödigt kostsam. Det behövs därre och tydligare regler och en bättre tillsyn, anser regeringen, som har gett en särskild utredare i uppdrag att komma med förslag som förbättrar den statliga styrningen.
12 sep 97 – Dir 1997:81

Västra Götalands kassa
Försäkringskassorna i Bohuslän, Älvsborg, Skaraborg och Göteborg ska slås samman till en försäkringskassa från och med den 1 januari 1999. Den nya kassan ska heta Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa och ha sitt huvudkontor i Borås. Löne- och ekonomiadministration ska lokaliseras till Lidköping.
12 sep 97 – Dir 1997:94

Kommunal budget ska vara i balans
År 2000 införs ett lagstadgat krav på ekonomisk balans i kommuner och landsting. Redan nästa år träder mer detaljerade regler om den kommunala redovisningen i kraft.
13 jun 97 – FiU 1996/1997:15

Kommuner får samverka i gemensam nämnd
Den 1 augusti blir det tillåtet att bilda gemensamma nämnder över kommun- och landstingsgränserna. Det ska också bli enklare att bilda kommunalförbund.
6 jun 97 – KU 1996/1997:20

Medborgarkontor byggs ut
Handläggarna på landets medborgarkontor ska i fortsättningen inte bara kunna ge råd och service, utan också hantera vissa enkla myndighetsärenden.
6 jun 97 – KU 1996/1997:9

Energimyndighet förbereds
En särskild utredare ska lämna förslag till organisation, uppgifter, bemanning, kompetens och arbetsformer för den nya myndighet som ska svara för en stor del av regeringens energipaket.
23 maj 97 – Dir 1997:35

Jubileumsfonden fick godkänt
Riksdagens revisorer och utbildningsutskottet har granskat Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse och riksdagen har lagt den till handlingarna utan anmärkningar.
23 maj 97 – UbU 1996/1997:11

Statliga chefer sitter kvar för länge
Sedan mitten av 1980-talet har myndigheterna fått friare händer att besluta om personalpolitiken. I stort har det fungerat väl, men rörligheten bland de anställda är för låg, särskilt på chefsnivå.
2 maj 97 – SOU 1997:48

Nya namn kräver nya lagar
Värnpliktsverket har bytt namn till totalförsvarets pliktverk, militärhögskolan till försvarshögskolan och statens arbetsgivarverk till arbetsgivarverket. Därmed måste också vissa lagar ändras så att rätt namn på rätt myndighet anges. Riksdagen godkände utan ändringar regeringens förslag. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 1997.
18 apr 97 – FöU 1996/1997:7

Den farliga tystnaden
De ekonomiska värdena dominerar i dag statsförvaltningen helt och hållet. De demokratiska värdena har kommit på skam. Det menar Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.
18 apr 97 – SOU 1997:28

Byråkrater får mer makt i EU
En följd av Sveriges medlemskap i EU är att viktiga politiska beslut utformas i nätverk av byråkrater, experter och företag – långt ifrån både medborgare och folkvalda.
18 apr 97 – SOU 1997:30

Brokig statsförvaltning svårare att styra
Den statliga verksamheten har fragmenterats och blivit svårare att styra. Det inre sammanhanget i statens verksamhet äventyras, skriver en kritisk utredningskommitté.
18 apr 97 – SOU 1997:57

Sex uppsatser om byråkratin
I en rapport till den förvaltningspolitiska kommissionen beskrivs hur några av de stora reformbyråkratierna skapades och växte sig starka under efterkrigstiden. Det rör sig om sex personligt hållna uppsatser som behandlar bostadspolitiken, högskolan, arbetsmiljö och arbetarskydd, u-landsbistånd, lantmäteri samt civilförsvaret.
18 apr 97 – SOU 1997:7

Omvälvande förändringar i staten
Statlig verksamhet bolagiseras. Myndighetsutövning ersätts av domstolarnas rättskipning.
18 apr 97 – SOU 1997:9

Utvidgad kommunal näringsverksamhet
Försöksverksamheten med kommunal näringsverksamhet ska utvidgas. Hur det ska gå till har riksdagen gett regeringen i uppdrag att undersöka. I dag har kommunala trafikbolag möjlighet att bedriva verksamhet utanför kommungränsen. Riksdagen vill att samma möjlighet även ska finnas för annan kommunal verksamhet. Därmed fick de socialdemokratiska motionärerna Hans Stenberg, Bengt Silfverstrand och Bo Nilsson sin vilja igenom.
4 apr 97 – KU 1996/1997:12

Flera myndigheter i ett på nya medborgarkontor
Den som går till ett så kallat medborgarkontor ska i fortsättningen kunna få besked om bostadstillägg för pensionärer, anstånd med deklarationen eller en plats i barnomsorgen – allt av en och samma handläggare.
4 apr 97 – Prop 1996/1997:90

Vad har offentliganställda för ansvar?
Den polisman i Göteborg som hade sex med en prostituerad kvinna i baksätet på en polisbil friades i hovrätten från misstanken att ha begått tjänstefel. Medan en polisman, som i sitt civila liv gömde en kvinna, som hotades av sina släktingar, däremot fälldes för tjänstefel, sedan han underlåtit att lämna in de polisanmälningar mot släktingarna som kvinnan först ville göra, men sedan tog tillbaka. Ja, så olika kan rättvisan slå mot de offentliganställda när lagarna om tjänstefel ska tolkas.
7 feb 97 – SOU 1996:173

Kommuner kan tjäna på decentralisering
Gemensamt för de tre kommunerna Helsingborg, Sollentuna och Piteå är att de decentraliserat den kommunala verksamheten. Resultaten är överlag goda, enligt en rapport från ESO.
31 jan 97 – Ds 1996:68

Kommunala budgetunderskott förbjuds
Kommuner och landsting måste se till att alltid ha högre inkomster än utgifter. Tillfälliga underskott måste rättas till inom två år.
20 dec 96 – Prop 1996/1997:52

Lättare sprida uppgifter ur folkbokföringen
Alla myndigheter ska få tillgång till uppgifter ur folkbokföringen via terminal.
13 dec 96 – SkU 1996/1997:2

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se