Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
93 artiklar om Varor och tjänster
 
Försäkringssäljare sätts i koppel
Den som kränger försäkringar ska genomgå lämplighetsprövning. Förmedlare ska dessutom inte längre kunna ta emot provision eller andra former av ersättningar från tredje part "om det påverkar kundens intressen negativt".
18 jun 14 – Ds 2014:22

Samlingar öppnas för vidarenyttjande
Även bibliotek och högskolebibliotek samt museér och arkiv ska underkastas lagen om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI).
6 mar 14 – SOU 2014:10

Strängare regler för telefonförsäljning
Regeringen vill utreda villkoren för telefonförsäljning på nytt.
6 feb 14 – Dir 2014:11

Privat fusk med betal-tv straffas
Det blir bötesstraff även för privatpersoner som fuskar till sig betal-tv-kanalernas innehåll genom så kallade card-sharing-nätverk.
5 feb 14 – Lagrådsremiss: Olovlig hantering av avkodningsutrustning

Mobiloperatörsbyte ska bli enklare
Regeringen vill att det ska bli lättare att byta abonnemang för tele- och kommunikationstjänster och få mobilen upplåst efter bindningstid. Men flera teleoperatörer har redan anpassat sig.
30 jan 14

Telekomtjänster prisregleras
Post- och telestyrelsen ska kunna ålägga telekomoperatörer att sätta ett högsta respektive lägsta pris för att ge kunderna tillgång till de elektroniska kommunikationsnäten.
29 jan 14 – Prop 2013/2014:72

Privata slåss om offentliga kontrakt
Regeringen tillsätter en utredning med siktet inställt på att minska både antalet och längden på de rättsprocesser som tar vid när leverantörer överklagar myndigheters upphandlingsförfarande.
21 nov 13 – Dir 2013:105

Förhöjt europeiskt konsumentskydd
Sverige genomför EU:s nya direktiv till skydd för konsumenter. Det innebär bland annat att även köpeavtal som träffas på offentliga platser, som på ett torg eller en badstrand, kan omfattas av informationsskyldighet och ångerrätt.
11 sep 13 – Lagrådsremiss: Gemensamt konsumentskydd i EU

Stramare regler för telefonförsäljning
Regeringen vill införa krav på skriftlig bekräftelse när rådgivnings- och förvaltningsföretag kränger premiepensionstjänster på telefon. Förslaget skulle kunna utvidgas till fler försäljningsmoment.
22 maj 13 – Ds 2013:25

Lättare att erbjuda e-legitimation
Svenska myndigheter ska kunna använda e-legitimationer från alla leverantörer som lever upp till E-legitimationsnämndens krav. Det är innebörden i ett nytt lagförslag.
2 apr 13 – Prop 2012/2013:123

Förhöjt europeiskt konsumentskydd
Sverige genomför EU:s nya direktiv till skydd för konsumenter. Det innebär bland annat att även köpeavtal som träffas på offentliga platser, som på ett torg eller en badstrand, kan omfattas av informationsskyldighet och ångerrätt.
12 mar 13 – Ds 2013:15

Ökad omsättning på krogen
Sänkningen av krogmomsen har inte påverkat priserna på krogen, men omsättningen i restaurangbranschen har ökat kraftigt. Det framgår av SCB:s Restaurangindex för december 2012.
7 feb 13 – SCB: Restaurangindex, december 2012

Offentliga handlingar kan kommersialiseras
Både statliga och kommunala myndigheter har mängder av information som kan vara av stort värde för företag, slår regeringen fast. En särskild utredare ska föreslå hur tillgången till data ur den offentliga förvaltningen kan underlättas. Det kan få betydelse för national- och forskningsbibliotekens strävanden att digitalisera sina samlingar.
23 jan 13 – Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Nya EU-regler hotar snuset
Enligt utkastet till ett nytt tobaksdirektiv ska tobaksprodukter innehålla minst 85 procent tobak. Olika smaksättningar av snus förbjuds. Om bestämmelserna drivs igenom är General, Göteborgs Rapé och andra svenska favoriter hotade.
5 dec 12

Tvätterier ska ha personalliggare
Tvätteribranschen ska omfattas av samma krav på att föra personalliggare som gäller för restauranger och frisörer. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete.
8 nov 12 – Prop 2012/2013:34

Möjligt behålla samma medicin
Särskilt utsatta patienter ska slippa byta medicin till det för tillfället billigaste läkemedlet och kraven på apotekens lagerhållning skärps. Det är några av förslagen i ett delbetänkande från Läkemedels- och apoteksutredningen.
7 nov 12 – SOU 2012:75

Konsumentvägledningen borde centraliseras
En central webbplats och ett rikstäckande telefonnummer för den som söker upplysning om sina rättigheter som konsument - det föreslår den särskilda utredare som haft i uppdrag att förbättra det befintliga konsumentstödet.
26 jun 12 – SOU 2012:43

Alkoholreklamen ökar
Reklam för alkohol omsätter allt större summor. På internet både marknadsförs och säljs alkohol som de ansvariga myndigheterna inte har möjlighet att granska. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska kartlägga alkoholreklam i alla medier - samt hur ungdomar exponeras för densamma.
16 maj 12 – Dir 2012:43

Undantag i LOU får ny definition
Regeringen vill införa ett permanent ”in house-undantag” från lagen om offentlig upphandling när stat, kommun eller landsting köper tjänster från företag som de själva äger. Det nya undantaget blir mer generellt än vad statens utredare föreslagit.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:106

Upphandling i blindo
Stat, kommuner och landsting handlar upp varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor om året. Det är en rejäl bit av Sveriges sammanlagda BNP-kaka. Men affärerna följs inte upp. Det öppnar upp för skandaler av det slag som det privata vårdbolaget Carema Care stått för under de gångna veckorna, menar statens utredare.
23 nov 11 – SOU 2011:73

Tydligare patenträtt på läkemedel
Regeringen vill ändra i patentlagen. Det ska bli tydligare att nyhetskravet inte hindrar patent på redan kända ämnen, och blandningar av ämnen, som används på nya sätt inom läkemedelområdet.
22 mar 11

Ny leksakslag
Sverige får en ny leksakslag, som en följd av ånyo ett EU-direktiv, som reglerar säkerhetsstandarden för dockor, nallar, byggklossar och så vidare. Men Naturskyddsföreningen anser att man måste vara strängare med vilka kemikalier som får ingå i prylarna.
15 feb 11 – Prop 2010/2011:65

Stärk upphandlande myndigheter
Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling gör svenska myndigheter affärer för cirka 500 miljarder kronor varje år. Men regelverket är krångligt och det är svårt för upphandlarna att ta sociala och etiska hänsyn. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare som ska se över den EU-anpassade lagstiftningen.
16 sep 10 – Dir 2010:86

FI: Oacceptabel väntan på ersättning
Det är oacceptabelt att människor som skadats i trafiken får vänta i åratal på ersättning från försäkringsbolag. Det anser Finansinspektionen.
9 sep 10

Nya regler för försäkringsbolag
Regeringen föreslår nya regler på försäkringsmarknaden. Samma regler ska gälla för försäkringsföreningar som idag gäller för försäkringsbolag. Försäkringsföreningarnas verksamhetsområden utvidgas dock.
2 jun 10

Ny informationsmarknad skapas
Regeringen vill skapa en marknad för information från den offentliga förvaltningen. Lagen ska reglera hur till exempel offentlig statistik, meteorologiska data och kartor ska få vidareanvändas på en marknad.
25 feb 10 – Lagrådsremiss: Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Tjänsteproduktionen sjönk
Tjänsteproduktionen minskade i december i fjol med 1,4 procent jämfört med december året innan. Mest sjönk produktionen datakonsultverksamheten.
10 feb 10 – Nedgång för tjänsteproduktionen i december

Svag tendens uppåt i produktionen
Industriproduktionen ökade med 1,8 procent från november till december i fjol. Men det är inte fråga om en kraftfull vändning i industriproduktionen. Flera branscher visar vikande siffror.
10 feb 10 – Ökad industriproduktion i december månad

Svenskheten Saabs styrka
Det var två optimistiska herrar, Jan-Åke Jonsson, Saabs VD och Saabs nye huvudägare Spykers styrelseordförande Victor Muller som mötte pressen och talade om de goda framtidsutsikterna för Saab.
26 jan 10

Saab vår högsta prioritet
- Jag hade indikatorer att det skulle gå vägen, men först klockan 19 i kväll var jag säker. Så kommenterade näringsminister Maud Olofsson på tisdagskvällen uppgörelsen mellan Spyker Cars och GM.
26 jan 10 – Presskonferens: Maud Olofsson och Jöran Hägglund om Spyker-Saab

Spyker köper Saab
Förhandlingarna mellan GM och Spyker Cars om ett övertagande av Saab drog ut på tiden. Men klockan halv sex på tisdagseftermiddagen kom beskedet att Spyker köper Saab. Strax efter klockan 7 bekräftade General Motors att man beslutat att sälja Saab till Spyker.
26 jan 10

GM stänger Saab
General Motors påbörjar nedläggningen av Saab Automobile. Enligt GM kan försäljningen inte avslutas.
18 dec 09

Undantag för kommunal upphandling
Sverige har strängare regler om statlig och kommunal upphandling än EG kräver. Regeringsrättens tolkning går längre än vad som föreskrivs i ett EG-direktiv.
17 dec 09

Riskkapitalbolag köper apotek
Samtliga apotek som ingått i statens planerade försäljning är sålda. Det totala försäljningspriset uppgår till 5,9 miljarder kronor.
9 nov 09 – Information vilka apotek som säljs

Hemlighetsmakeri om Apoteket
De som vill köpa delar av Apoteket AB får ta del av de hemliga ägardirektiven till bolaget. Men de riksdagsmän som ska kontrollera hur regeringen sköter Apoteket AB och försäljningen av det förvägras insyn.
4 nov 09 – Granskning av regeringens styrning av Apoteket AB

616 Apotek säljs
Två av tre apotek ska tas över av privata intressenter, det föreslår det bolag som har regeringens uppdrag att leda utförsäljningen av apoteken. Utförsäljningen påbörjas redan under maj månad.
7 maj 09 – Listan med apotek som ska säljas

Svag ökning av order i mars
En svag ökning i orderingången till industrin mellan februari och mars är den enda positiva siffran i den mängd statistik som SCB presenterade på torsdagen.
7 maj 09 – SCB. Orderingång till industrin

Halverad fordonsproduktion
Industriproduktionen fortsätter att minska. Värst är det i fordonsindustrin där produktionen i mars i år var mindre än hälften jämfört med mars 2008. Totalt har industriproduktionen minskat med 22,9 procent på ett år och med 2,8 procent mellan februari och mars i år.
7 maj 09 – SCB: SCB, industriproduktionen

Produktsäkerhet för offentliga tjänster
Produktsäkerhetslagen (PSL) bör utvidgas så att den omfattar även offentliga tjänster. I dag tillämpas lagen för varor och tjänster som säljs i näringsverksamhet och varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet.
7 maj 09

Fler apotek när monopolet skrotas
Apotekets 30-åriga monopol skrotas. Nu blir det bättre tillgänglighet, tror både regeringen och Apotekets vd. Snarare dyrare läkemedel, menar socialdemokraterna.
9 dec 08 – Lagrådsremiss: Omreglering av apoteksmarknaden

Uselt resultat för mobilt bredband
Folk köper mobilt bredband som aldrig förr men de hastigheter som utlovas uppnås mycket sällan.
8 aug 08

Fler köper hushållsnära tjänster
Nästan 100 000 svenskar köper i dag hushållsnära tjänster och över 450 000 tänker göra det i år. Störst är intresset bland barnfamiljer, enligt en undersökning från Demoskop som Almega har beställt. Almega är arbetsgivarorganisation för hemserviceföretagen.
31 jan 08

Böter för aggressiva försäljare
Påträngande telefonförsäljare kan i framtiden tvingas bli mer återhållsamma. Annars riskerar de straffavgifter, enligt ett förslag till ny marknadsföringslag. Regeringen vill att lagen träder i kraft den 1 juli i år.
17 jan 08 – Lagrådsremiss: Marknadsföringslag som genomför direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder

Halva priset för städhjälp
Den 1 juli halveras priset på hushållstjänster. Det omdiskuterade förslaget har nu överlämnats till riksdagen. Regeringens förhoppning är att svarta jobb ska bli vita när kostnaderna kapas.
4 apr 07 – Prop 2006/2007:94

Billigare städhjälp redan i år
Priset för hushållsnära tjänster halveras från och med den första juli. Varje enskild person ska kunna köpa rabatterad städning, barnpassning och matlagning för 50 000 kronor om året, enligt regeringens förslag.
1 mar 07 – Lagrådsremiss: Skattelättnader för hushåll

Dyrt med billig mat
Den frysta laxen som säljs på Ica har odlats i Norge, därefter skickas den till Findus fabrik i Bangkok för att fileas, för att sedan transporteras tillbaka till de svenska butikernas kyldiskar. Detta är ett av många exempel på den enorma centralisering och globalisering som skett av matvaruproduktionen.
11 okt 06 – Brulin, Gunnar: Billig mat - en dyr affär

Konsumentverkets ställning stärks
Produktsäkerhetslagen från 1988 ska moderniseras och anpassas till ett EU-direktiv från 2001. Den nya produktsäkerhetslagen blir lite tydligare än den gamla, den säger uttryckligen att näringsidkaren att bara får sälja varor som är "säkra".
22 mar 04 – Prop 2003/2004:121

Kläderna som signalerade politisk färg
Politik som mode. Mode som tecken för en tid. En tid av uppror. Salka Hallström Bornold har med boken om Mah-Jongs uppgång och fall också skrivit en del av vänsterrörelsens historia.
31 dec 03 – Hallström Bornold, Salka: Det är rätt att göra uppror

Livet efter dot.com-döden
Den nya ekonomin är inte död, om någon nu trodde det. För trots att dot.com-bubblan har spruckit är vi bara i början av den stora ekonomiska och samhälleliga omformning som Internet kan komma innebära.
24 feb 03 – Litan, Robert E och Alice M Rivlin: Bortom dot.com-företagen

Pälsdjursutredningen ska vara klar 1 oktober
Pälsdjursutredningen får förlängd utredningstid och ska vara klar den 1 oktober 2003.
27 jan 03 – Dir 2002:154

fiasko@for.se
När svenska företag skapar hemsidor på Internet väljer en majoritet att inte använda sig av den svenska toppdomänen .se. Företagen väljer oftare adresser som slutar på till exempel .com eller .nu.
19 maj 00 – SOU 2000:30

Förmögenhetsexplosion på börsen
Den förmögenhetsexplosionen som nu äger rum på börsen har ingen historisk motsvarighet. Resurser omfördelas och makt förskjuts.
7 apr 00

Politiken har drivit upp aktiepriserna
Aktiepriserna på Stockholms fondbörs har stigit på ett häpnadsväckande sätt de senaste åren. Orsakerna står bara delvis att finna i företagsvärlden och på börsen. Politiken är minst lika viktig.
31 mar 00

Celsiusaktierna säljs ut
Staten avser att sälja alla sina aktier i Celsius. I dag äger staten 14 procent av bolagets A-aktier och 11 procent av B-aktierna. Staten kontrollerar 62 procent av rösterna i bolaget.
25 feb 00 – NU 1999/2000:9

Lördagsöppet på systemet
Riksdagen har godkänt att systembolaget har lördagsöppet och kvällsöppet nästa år, men bara på försök och på vissa orter.
26 nov 99 – SoU 1999/2000:4

Sveriges beredskap är god
Sverige är väl förberett för de dataproblem som kan uppstå vid millennieskiftet. Det konstaterade riksdagen när regeringens lägesrapport om år 2000-anpassningen behandlades.
12 nov 99 – TU 1999/2000:3

En fet fråga på väg att lösas
Det ska vara tillåtet att kalla choklad för choklad även om den innehåller annat fett än rent kakaosmör.
5 nov 99 – EU:s ministerråd

Nio karat guld ska räcka i smycken
Riksdagen har godkänt en ny lag om handel med ädelmetaller. Den nya lagen som träder i kraft den 1 januari år 2000 är en anpassning till EU:s regler om fri rörlighet för varor.
22 okt 99 – NU 1999/2000:6

Elektricitet ska prismärkas
Lagen om prisinformation ska utvidgas till att gälla inte bara varor och tjänster utan alla former av produkter, som exempelvis elektricitet, föreslås i en promemoria från finansdepartementet. Det innebär bland annat att de som säljer el till konsumenter måste ange pris och jämförpris tydligt.
27 aug 99 – Ds 1999:40

The Man in Black
Sprit- och tobakssmugglare utnyttjar att den svenska skattelagstiftningen. gör skillnad på varor som importeras i kommersiellt syfte och varor som förs in i landet för personligt bruk.
21 maj 99 – SOU 1999:26

Sparbanken ska ha vanlig revisor
Sparbanker och medlemsbanker måste ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor från och med 1 januari år 2000. Idag är detta inte något tvång. Förslaget presenteras i en departementspromemoria och syftet är att utjämna vissa skillnader mellan å ena sidan bankaktiebolag och å andra sidan medlemsbanker och sparbanker.
16 apr 99 – Ds 1999:8

Bankerna klarade inte avregleringen
I september 1990 ställde finansbolaget Nyckeln in betalningarna. Det var första tecknet på den omfattande kris som startade i den övervärderade fastighetsmarknaden och sedan stegvis fortplantade sig till det övriga näringslivet och hela samhällsekonomin.
19 feb 99 – SOU 1998:169

Nya regler ska förebygga bankkris
Regelverket för bankerna har blivit överspelat av utvecklingen på finansmarknaden. För att gardera sig mot nya bankkriser måste lagarna inriktas tydligare på de intressen som samhället vill skydda, anser banklagskommittén.
19 feb 99 – SOU 1998:169

Bolag kan ta över fordringar
Det ska bli lättare att bilda företag som tjänar pengar på att förvalta fordringar, enligt en promemoria från finansdepartementet.
5 feb 99 – Ds 1998:71

Hårdare tag mot smällare
Regeringen vill att reglerna för smällare och raketer ses över. De skador och problem som dessa produkter vållar för människor och djur ska kartläggas.
29 jan 99 – Dir 1998:88

Försäkringsbolag får dela ut vinst
Finansdepartementet vill slopa den så kallade skälighetsregeln som anger att försäkringsbolag ska ha skäliga premier och försäkringsvillkor. Ett annat förslag är att livförsäkringsbolag, som bland annat har hand om det privata pensionssparandet, ska kunna dela ut vinst till ägarna.
16 okt 98 – Ds 1998:45

Riskfritt med nya bankägare
Sedan den 1 juli 1996 är det fritt fram för industriföretag, handelsbolag och andra icke-finansiella företag att äga banker. Det har fungerat bra, tycker regeringen.
9 okt 98 – Skriv 1997/1998:161

Konsumentens rättigheter i IT-samhället utreds
En särskild utredare ska kartlägga vilka särskilda problem av främst marknadsrättslig natur som konsumenten kan ställas inför i samband med IT-användning. Resultatet av denna kartläggning ska följas av en analys om konsumentens skydd behöver stärkas på detta område och, i så fall, hur detta kan göras. I första hand ska behovet av att stärka konsumenternas ställning när det gäller marknadsföring och reklam övervägas.
14 aug 98 – Dir 1998:64

Regeringen vill avskaffa bankaktiebolagslagen
Aktiebolagslagen ska utgöra den associationsrättsliga grunden för bankaktiebolag, anser regeringen och föreslår att bankaktiebolagslagen avskaffas.
26 jun 98 – Prop 1997/1998:166

Livsmedelskontrollen får godkänt
Den svenska livmedelskontrollen fungerar ganska bra och det finns därför inte någon anledning att göra några större ändringar i livsmedelslagen eller att ändra inriktningen på tillsynen.
29 maj 98 – SOU 1998:61

Lika god som en annan
Ska svensk choklad få kallas choklad, eller ska svenska tillverkare i fortsättningen tvingas sälja sina varor under beteckningar som ”chokladliknande” eller ”med chokladsmak”?
22 maj 98 – EU:s ministerråd

Filial tillåts
Försäkringsbolag från länder utanför EES-området ska kunna etablera sig i Sverige som filial, anser riksdagen. Tidigare kunde försäkringsgivarna bara etablera sig i Sverige genom en generalagent.
22 maj 98 – FiU 1997/1998:22

Alkohollagen måste granskas
Det behövs en ordentlig genomgång av alkohollagen. Lagen tillkom under tidspress och var till stora delar en anpassning till EU, anser regeringen.
15 maj 98 – Dir 1998:19

Utredning vill avskaffa sotningsmonopol
Avskaffa sotningsmonopolet. Låt fastighetsägaren ansvara för att sotningen utförs. Det är huvudförslagen i sotningsutredningen.
24 apr 98 – SOU 1998:45

Försäkringsregler EU-anpassas
Försäkringsregler EU-anpassas. Riksdagen har beslutat om några justeringar i reglerna för försäkringsbolag, delvis som en anpassning till EG:s direktiv på området.
27 mar 98 – FiU 1997/1998:12

Nya regler vid riskspridning
Regeringen vill justera 1995 års lagstiftning om genomförande av EG:s försäkringsdirektiv. Bland annat föreslår regeringen att ett svenskt försäkringsbolag, som tänker ägna sig åt gränsöverskridande samförsäkringar som avser stora risker i ett annat EES-land, inte behöver underrätta finansinspektionen i annat fall än när bolaget är den ledande försäkringsgivaren i avtalet.
2 mar 98 – Prop 1997/1998:54

Ännu ingen förändring av beskattningen på hushållstjänster
Varför motsätter sig regeringen skattesänkningar inom den privata tjänstesektorn?
27 feb 98 – Riksdagsdebatt

Milleniumskiftet hotar inte nytt studiemedelssystem
Utbildningsminister Carl Tham kunde glädja åtminstone två av riksdagsledamöterna under förra veckans frågestund.
27 feb 98 – Riksdagsdebatt

Ökad kunskap om sexuella övergrepp mot barn
Socialminister Margot Wallström kan tänka sig att tillsätta en utredning med syfte att öka kunskapen varför sexuella övergrepp mot barn förekommer.
27 feb 98 – Riksdagsdebatt

Rädslan för varg måste tas på allvar
Rädslan för varg i många glesbygder måste tas på allvar. Men man måste också sträva efter lösningar som innebär någon typ av samexistens mellan vargar och människor.
27 feb 98 – Riksdagsdebatt

Säkrare elektronisk handel
Cyber-cash, First Virtual, Millicent och Proton – det är några av de nya betalningssystemen där man använder elektroniska pengar, e-pengar. För att säkra allmänhetens förtroende för e-pengarna bör några minimikrav på systemen slås fast i lag, anser en utredare.
27 feb 98 – SOU 1998:14

Detta är e-pengar:
Ett exempel på e-pengar är Mondex, ett system för kort som utvecklats av Mondex International. Användaren ”laddar” ett kort, till exempel via en uttagsautomat, en specialutrustad telefon eller en dator med kortläsare. Sedan kan mondexenheterna användas för betalning i en affär eller, genom en kortläsare, på Internet. Men enheterna kan även vandra vidare från kort till kort – exempelvis kan en mottagande handlare betala någon annan med mondexenheterna i stället för att lösa in dem.
27 feb 98 – SOU 1998:14

Märkning av varor vilseleder konsumenten
Djungeln av märkningssymboler på varor växer. Med den ökar också risken för att konsumenterna vilseleds, befarar regeringen.
23 jan 98 – Dir 1997:151

Miljötänkande blir standard
Miljöhänsyn ska bli en självklarhet i allt standardiseringsarbete. Den förhoppningen har utredaren Hans Andersson.
19 dec 97 – SOU 1997:173

Sverige inför investerarskydd
IT-kommissionen arrangerade i juni 1997 en hearing med representanter för medie- och programvaruindustrin. Ett femtontal personer diskuterade aktuella trender, kompetensförsörjning, företagsutveckling samt den internationella marknadens utveckling. Vad som sades på hearingen finns nu dokumenterat i skrift.
21 nov 97 – SOU 1997:124

Ny tidsfrist för inlåningsföretag
Regeringen föreslår att sparkassor som ägnar sig åt tillståndsfri inlåning, till exempel HSB, ska få fortsätta med det, dock längst till den 31 december 1999. Tidigare skulle övergångstiden sluta den 31 december 1997. Övergångstiden gäller företag som bedrev inlåning när den nya definitionen av bankrörelser trädde i kraft den 1 januari 1996. Bakgrunden till den förlängda övergångstiden är bland annat att regeringen vill avvakta Banklagskommitténs förslag innan man fattar några vidare beslut i frågan.
3 okt 97 – Prop 1997/1998:24

Guldkantade obligationer
Obligationssparande uppfattas som en säker sparform. Trots det föreslår finansinspektionens förre generaldirektör Anders Sahlén i en utredning att en extra säker obligationsform ska inrättas.
12 sep 97 – SOU 1997:110

Brottsupplysningsföretag
Riksdagen har godkänt att kreditupplysningslagen ändras på några punkter. Från den 1 juli ska kreditupplysningslagen tillämpas på alla som ägnar sig åt förmedling av kreditupplysningar, även banker och finansbolag som i dag är undantagna.
6 jun 97 – FiU 1996/1997:23

Tretton röster om IT
I en rapport från IT-kommissionen intervjuas 13 personer om det ”epokskifte” som den nya informationstekniken sägs orsaka. De intervjuade är med några få undantag mycket entusiastiska inför den teknikutveckling som äger rum, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att flertalet befinner sig i, eller i närheten av, IT-branschen.
16 maj 97 – SOU 1997:31

IT-hallelulja
I en utvecklingsoptimistisk rapport från IT-kommissionen beskrivs det ”nyindustriella kunskapssamhället”. I rapportens två inledande kapitel sägs att vi befinner oss i en brytningstid, att vi står inför ett epokskifte, att den digitala dimensionen och IT-verktyget kan flytta berg, etcetera. Två negativa aspekter – arbetslösheten och kunskapsklyftorna – omnämns men lyfts inte fram i texten.
16 maj 97 – SOU 1997:63

Tillsynen av livsmedel organiseras om
Livsmedelsbranschens hantering av vår dagliga mat ska kontrolleras av ett flertal kommunala, regionala och statliga myndigheter. En utredningskommitté ska se över fördelningen av ansvaret för tillsynen.
21 mar 97 – Dir 1997:25

2000-skiftet överraskar databranschen
Nyårsdagen år 2000 kan många företag och myndigheter räkna med datorproblem. Äldre datorprogram och datorsystem är nämligen inte konstruerade med tanke på att datum, personnummer och andra sifferserier ska börja med siffrorna 00.
7 mar 97 – SOU 1997:12

Inget tillstånd krävs för banker inom EES
Svenska banker, kreditföretag och värdepappersbolag ska fritt kunna etablera filialer i andra EU- och Efta-länder, det så kallade EES-området.
21 feb 97 – Prop 1996/1997:72

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se