Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
41 artiklar om Regionalpolitik
 
Debatt om statliga jobb allt hetare
Sedan 2004 har drygt 4 000 statliga jobb tillkommit i Stockholms län. Samtidigt har antalet minskat, sammanlagt, med lika många i Södermanland, Värmland, Dalarna, Västernorrland och Jämtland och debatten om statens ansvar för jobb i hela landet blir allt hetare.
13 apr 15

Nytt stöd åt butiker i glesbygd
Glesbygdsutredningen räknar med en ny nedläggningsvåg, och föreslår ett nytt statligt stöd åt butiker i särskilt utsatta områden. Dit räknas även skärgårdsöar utan fast landförbindning.
ÖPPEN2 apr 15 – SOU 2015:35

Regeringen ritar om Sverigekartan
Dagens indelning i län och landsting skapades i hög grad på 1600-talet och är inte anpassad för det moderna samhällets utmaningar. Det anser regeringen som nu sjösätter arbetet med att slå ihop landsting till nya regioner.
23 mar 15

"Miljardsatsning" på landsbygden?
Annie Lööf presenterade en förstärkning av det svenska landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder kronor. Därmed toppar regeringen Socialdemokraternas politik med råge, menade Centerledaren. Men det är en sanning med modifikation.
27 mar 14 – Webb-tv 27/3-14

Utreder stöd till glesbygdsservice
Regeringen planerar att utreda förutsättningarna för ett särskilt stöd för kommersiell service i "sårbara och utsatta glesbygder". Staten bör ta ansvar för att medborgare och företag även i framtiden ska ha tillgång till grundläggande service, skriver regeringen.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Glesbygdsstöd åt apotek
Fyra år efter öppningen av apoteksmarknaden behövs det ett särskilt statsbidrag åt apoteken på glesbygden.
12 mar 13 – Pressmeddelande

Gotland vill vara en ”region”
Från och med årsskiftet ska Gotlands kommun få använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse, föreslår regeringen.
19 okt 11 – Prop 2011/2012:21

Vad är nyttan med bredband?
Bredbandsforum, en diskussionsgrupp under infrastrukturminister Åsa Torstensson har beslutat att tillsätta två nya arbetsgrupper. Den ena ska ta reda på vilken nytta samhället, företag enskilda människor egentligen har av bredband.
24 aug 10

Eskil tuggar vidare
Jordbruksminister Eskil Erlandsson har utsett Matlandetambassadörer. En för varje landskap, 26 stycken. De ska bland annat framhäva regionens mat- och naturupplevelser.
24 feb 10 – Pressmeddelande: Jordbruksminister Eskil Erlandsson utser Matlandetambassadörer

Nordisk jobbpendling ökar
40 000 svenskar gränspendlar till jobb i Danmark och Norge. Det motsvarar hela den förvärvsarbetande befolkningen i Eskilstuna. I gränskommunerna Eda Årjäng och Strömstad arbetar mer än 10 procent av den förvärvsarbetande befolkningen i Norge.
2 dec 09 – SCB: Statistik, pendling

Mackar i glesbygd får stöd
Regeringen satsar 30 miljoner kronor på förbättrad service på glesbygden. Det är larmen om nedläggning av bensinmackar i glesbygd som fått regeringen att reagera.
26 feb 09

Guldregn över landsbygden
Landsbygden kan se fram emot ett rejält tillskott i kassakistorna. Totalt ska fem miljarder kronor om året delas ut under de närmsta sju åren. Pengarna ska bidra till ökad sysselsättning och mer förnybar energi.
25 jan 07 – Regeringen: Reviderat förslag till landsbygdsprogram för Sverige

En extra miljard till landsbygden
Regeringen och samarbetspartierna är överens om att satsa en miljard kronor extra på landsbygden mellan 2007-2013. Förhoppningen är att pengarna ska ge fler gröna jobb.
13 jun 06 – Regeringen: Nationell strategi för landsbygdsutveckling

Borgerligt löfte sälja statliga bolag
Den borgerliga alliansen har nu preciserat vilka statliga bolag man vill sälja ut. Med på listan finns bland annat Telia Sonera och Vin & Sprit. Vattenfall och LKAB ska stanna i statlig ägo.
7 mar 06 – Allians för Sverige: Förnyelsepolitik för hela Sverige

Mer tid för renskötselutredning
I januari 2002 tillsatte regeringen en särskild kommission i syfte att se över omfattnignen av mark som används för renskötsel. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirektivet redovisas den sista december i år. Regeringen har nu beslutat att förlänga utredningstiden med ett år.
18 nov 04 – Dir 2004:141

Ökad rörlighet ska ge fler jobb
Samtidigt som arbetslösheten är hög på vissa orter är många företag i behov av arbetskraft. Med generösare stöd för dubbelt boende hoppas regeringen att fler ska flytta dit jobben finns.
14 maj 04 – Dir 2004:57

Glesbygdsverket ska inordna sig
Glesbygdsverket som ligger i Östersund driver sin egen glesbygdspolitik och ägnar sig åt kampanjer och lobbyverksamhet. Det sker inte utan framgång, men det är inte riktigt vad som förväntas av ett statligt verk.
4 apr 03 – SOU 2003:29

Den svenska landsbygden blir allt mörkare
Landsbygden håller på att dö. Jobben försvinner, folk flyttar och husen står tomma. Samtidigt ökar trycket på storstäderna. Där finns pengar och jobb - men bostadsbrist. Alla vill att hela Sverige ska leva, men dagens politik leder till att tystnaden och mörkret sprider sig.
6 sep 02 – Edman, Sefan och Lindvall, Jan: Siste man släcker ljuset

Norrlands inland får sin egen delegation
Norrlands inland har problem med arbetslöshet, utflyttning, åldrande befolkning och svag ekonomisk utveckling. En delegation med uppgift att stärka utvecklingen i inlandet tillsätts nu av regeringen.
15 apr 02 – Dir 2002:15

Ny myndighet för EU-pengar
Sverige får under de kommande sju åren 6,1 miljarder kronor ur Europeiska socialfonden, en av EU:s strukturfonder. Pengarna ska användas till åtgärder mot arbetslöshet, programmet kallas Mål 3.
17 dec 99 – Dir 1999:92

Regionalpolitik som gynnar män
Våren 1998 beslutade riksdagen att regionalpolitiken skulle utformas i samarbete mellan centrala, regionala och lokala aktörer (myndigheter och företag). Förslag till regionala tillväxtavtal har sedan dess utarbetats på länsnivå och i våras presenterade regeringen en lägesrapport som beskriver avtalens innehåll och olika förslag som ska göra det enklare för företagen starta och att expandera.
22 okt 99 – NU 1999/2000:5

Kompensationen dålig vid utflytt
När flyttlassen går från glesbygden till storstäderna uppstår ekonomiska problem för kommunerna. I utflyttningskommunerna blir det dyrare att upprätthålla vård och service. I glesbygden liksom i storstäderna är hälsoproblemen större än på andra orter.
13 aug 99 – Dir 1999:57

Skatteutjämningen är för krånglig
Dagens kommunala skatteutjämningssystem är för krångligt, anser regeringen. Systemet som infördes 1996 ska jämna ut kostnader och inkomster mellan kommuner och landsting.
13 aug 99 – Dir 1999:58

Regionalpolitik
Nästa år avsätts 2,7 miljarder kronor för olika regionalpolitiska stöd till företag, enligt riksdagens beslut.
30 dec 98 – NU 1998/1999:2

Storstaden
Riksdagen har med några smärre justeringar godkänt regeringens storstadspolitik. Det innebär att politikens mål och inriktning har lagts fast och att en storstadsdelegation inrättas.
4 dec 98 – AU 1998/1999:2

Segregation och fattigdom
Arbetslösheten är rekordhög i sextio- och sjuttiotalens betongförorter. I Rinkeby i Stockholm, i Rosengård i Malmö och i Hjällbo i Göteborg arbetar bara 30 procent av de vuxna. Mer än halva befolkningen lever på bidrag - förtidspension, sjukbidrag, sjukpenning eller socialbidrag.
4 dec 98 – AU 1998/1999:2

EU:s nya strukturstöd utreds
Regeringen ska utreda hur delar av EU:s reformerade strukturstöd ska hanteras i Sverige.
9 okt 98 – Dir 1998:76

Svårt hantera EU:s strukturstöd rätt
Dubbla administrativa system för svenskt regionalstöd och EU-stöd, otydliga ansvarsförhållanden och misstankar om jäv vid beslut om EU:s strukturfondspengar – det är bara några av problemen som Sverige har haft när EU:s strukturstöd ska fördelas, enligt riksrevisionsverket, RRV.
9 okt 98 – Sveriges administration av EGs strukturfonder – behov av förändringar inför åren 2000–2006: Rapport från RRV1998:54

Tusen företag ska blomma – men systematiskt
Svenska företag slickar sig om munnen över de orörda marknader som väntar på andra sidan Östersjön. En riskkapitalfond och bidrag till marknadsundersökningar ska hjälpa företagen att erövra nya andelar.
24 apr 98 – Ds 1998:12

Mindre pengar i EU:s regionalpolitik
EU:s strukturfondsstöd ska bli enklare och mer decentraliserat. Det blir färre mål, men också mindre pengar.
17 apr 98 – EU-kommissionen

Regionalpolitik: Höjda avgifter inom stödområdet
Regeringen vill inte satsa på den traditionella regionalpolitiken. Flera riktade stöd ska minskas. Istället förlitar sig regeringen på sin vanliga politik.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:62

Storstadspolitik kan sätta punkt för utredningarna, och problemen
Regeringen måste utforma en nationell storstadspolitik, anser storstadskommittén. Situationen i storstädernas förorter är så allvarlig att problemen inte kan lösas på kanske 10 till 15 år.
13 feb 98 – SOU 1998:25

Utbildning livsavgörande för människorna i förorten
I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö finns det förorter som blöder. Och trots att utredning efter utredning har deklarerat att staten måste göra en kraftinsats för att bekämpa segregationen, arbetslösheten, fattigdomen och maktlösheten i områdena har nästan ingenting hänt.
13 feb 98 – SOU 1998:25

Lägg alla konsthögskolor på en plats
Lokalisera de sex konsthögskolorna till Konstfacksområdet på Valhallavägen i Stockholm.
6 feb 98 – SOU 1998:10

Nya regler för företagsstöd
Reglerna för de regionalpolitiska företagsstöden ändras nästa år. Bland annat ska sysselsättningsstödet behovsprövas i fortsättningen.
19 dec 97 – AU 1997/1998:2

Regionala skillnader kan öka
Universitetsstäder och orter med kunskapsföretag kan utnyttja det ökade handelsutbyte som blir följden av att EU öppnas för Öst- och Centraleuropa. Men svenska bruksorter och områden med äldre, arbetsintensiv industri möter ny konkurrens.
5 dec 97 – SOU 1997:160

EU-projekt dominerar regionalt stöd
För att få del av EU:s strukturfonder måste Sverige vara med och finansiera de projekt EU godkänner. På länsstyrelserna tar EU-projekten en allt större del av de regionalpolitiska anslagen.
7 nov 97 – Länsstyrelsernas medfinansiering av EUs strukturfondsprogram: Rapport från RRV 1997:44

JK friar myndigheter i Arbogaaffären
Försvarets materielverk handlade korrekt och affärsmässigt när underhållet av Viggenmotorer flyttades från Arboga till Trollhättan. Försvarsdepartementet var informerat och regeringen hade godkänt avtalet med Volvo Aero.
16 maj 97 – Justitiekanslerns yttrande: Granskning av avtalet den 20 december 1996 mellan Försvarets materielverk och Volvo Aero Corporation AB rörande hanteringen av vissa kostnader till följd av minskat underhållsbehov av Motor RM 8: Rapport, maj 1997

Regional utjämning och utveckling
Ytterligare 9 miljoner kronor behövs för Nuteks program för regional utjämning och utveckling.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Transportstödet kan utvidgas
Regeringen vill pröva om transportstödet kan utvidgas till att gälla även sjöfart, flyg, persontransporter och datakommunikation.
21 mar 97 – Dir 1997:40

Vanmakt ska bytas mot egenmakt
Människor – särskilt de som bor i storstadsområden – känner sig maktlösa och frustrerade. Det menar storstadskommittén, som tar fasta på ordet egenmakt som bästa medicinen mot vanmakten.
31 jan 97 – SOU 1996:177

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se