Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
45 artiklar om Handel
 
Apoteksmarknaden ses över
Sedan statens monopol uppluckrades har 400 nya apotek sett dagens ljus. Men sammantaget har varken tillgängligheten eller tillgången till receptbelagd medicin förbättrats. Nu tillsätter regeringen en utredning.
26 nov 15 – Dir 2015:118

Saudi-svenska relationer tinas upp
Efter vinterns bistra diplomatiska kris har saudi-svenska relationer tinats upp igen. I dagarna är en svensk näringslivsdelegation på plats i Riyad, ledd av näringsministerns högra hand.
18 maj 15

Utökad info-plikt för kommunerna
Kommunernas ansvar för marknadskontrollen i Sverige ska lagfästas. Det handlar om skyldigheten att rapportera till högre instans när kommunen vill vidta åtgärder mot en viss produkt i samband med till exempel livsmedelskontroller.
21 nov 13 – Prop 2013/2014:49

Telefonförsäljning utreds på nytt
En utredning ska ta ställning till om det bör införas ett krav på skriftlig bekräftelse när varor och tjänster säljs via telefon. Frågan har varit uppe på tapeten vid flera tillfällen.
6 nov 13 – Dir 2013:95

Krav på kassaregister förtydligas
Regeringen kommer med ett ändringsförslag som tydliggör gränsen för vid vilken inkomst företag måste föra kassaregister.
24 okt 13 – Prop 2013/2014:22

Förhöjt europeiskt konsumentskydd
Sverige genomför EU:s nya direktiv till skydd för konsumenter. Det innebär bland annat att även köpeavtal som träffas på offentliga platser, som på ett torg eller en badstrand, kan omfattas av informationsskyldighet och ångerrätt.
8 okt 13 – Prop 2013/2014:15

Bra sommar för kaféer
Det har spenderats mer pengar på svenska restauranger och framförallt kaféer i sommar jämfört med i fjol. Branschföreträdare bedömer att momssänkningen fortsätter att ge effekt.
5 sep 13

Regeringen stoppar muntliga avtal
Regeringen vill begränsa giltigheten för muntliga avtal inom den finansiella sektorn. En utredare föreslog nyligen att muntliga avtal inte ska kunna åberopas vid premiepensionsaffärer. Regeringen vill gå ännu längre.
8 aug 13

Nej till regionala priser på medicin
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) slår Region Skåne på fingrarna för en prisöverenskommelse med läkemedelsbolaget UCB Pharma angående läkemedlet Cimzia för reumatiker.
23 jan 13 – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket pressmeddelande

Ny avgift för obetalda fakturor
Försenade betalningar är ett besvär särskilt för små och medelstora företag. Nu föreslås bland annat att en leverantör ska ha automatisk rätt till en ny form av förseningsavgift på 450 kronor om en faktura inte betalas i tid.
28 nov 12 – Prop 2012/2013:36

Konsumenten behöver bättre skydd
Vad gäller när ungarna har lånat din smarta telefon och köpt dyra "appar" eller andra digitala tjänster, som du upptäcker först när en saftig faktura kommer? Och är det verkligen okej att vissa mobiloperatörer förlänger ditt avtal automatiskt om du glömmer bort att säga upp det 3 månader innan utgångsdatum?
13 sep 12 – Ds 2012:31

Invest Sweden läggs ned
Regeringen föreslår att den statligt ägda myndigheten för utländska investeringar i Sverige, Invest Sweden, avvecklas. Dess huvuduppgift - att främja investeringar i svensk industri - ska föras över till Exportrådet, som ägs av stat och näringsliv tillsammans.
22 mar 12 – Prop 2011/2012:92

Snabbare avbetalningsköp online
Enligt gällande rätt ska den som säljer en vara på avbetalning upprätta ett fysiskt kontrakt med köparen. Båda parterna måste skriva under; annars kan försäljaren inte ta tillbaka sin vara om betalningen uteblir.
24 nov 11 – Prop 2011/2012:28

Positiv syn på gårdsförsäljning
På senare år har intresset och förutsättningarna för att sälja egenproducerat vin vuxit runtom i landet. Klimatet har blivit bättre - läs varmare - och dessutom har vinstockar som klarar våra nordliga breddgrader tagits fram.
18 nov 10

Regeringen lockar brasilianska investerare
Regeringen satsar 1,6 miljoner kronor för att förmå brasilianska företag att investera i Sverige. Pengarna går till Invest in Sweden Agency (ISA) som ska starta ett kontor i Sao Paolo. Därifrån ska Sverige marknadsföras som ett attraktivt investeringsland.
25 mar 10 – Pressmeddelande: 1,6 miljoner för att stärka investeringar och handel med Brasilien

Undantag från upphandlingskrav
Regeringen föreslår i en proposition en temporär lagstiftning som ger kommunerna ett undantag från Lagen om offentlig upphandling, när de köper varor eller tjänster från ett företag som de äger eller kontrollerar fullständigt.
17 mar 10 – Prop 2009/2010:134

Tullen hittade ingenting
Tullen röntgar postförsändelser från utlandet för sin punktskattekontroll för att hitta brev och paket med cigarretter och sprit. År 2007 gjordes stora beslag, drygt 1,2 miljoner cigaretter och nära 1000 liter starksprit. Nära 300 försändelser öppnades.
14 okt 09 – Skriv 2009/2010:8

Nej till mobiltullar
Sverige och Finland protesterar mot EU-kommissionens förslag till nya tullar på mobiltelefoner.
5 feb 09 – Sverige och Finland säger nej till mobiltelefontullar

Lägre överskott i utrikeshandeln
Både exporten och importen av varor minskade i december 2008 jämfört med december 2007. Handelsnettot, överskottet i utrikeshandeln, har minskat med 25 procent sedan 2006. Det visar färska siffror från SCB.
26 jan 09 – SCB: Fortsatt nedgång i utrikeshandeln

Apotekens försäljning naggas i kanten
Steg för steg avskaffas apoteksmonopolet. Tidigare har regeringen föreslagit att statliga apotek ska säljas och att privata ska få etablera sig. Nu föreslås att receptfria läkemedel ska kunna säljas i vanliga butiker, på bensinmackar eller i pressbyråer.
1 apr 08 – SOU 2008:33

Den hållbara staden går på export
Den som vill bygga en miljövänlig stadsdel eller göra en hel stad klimatsmart ska vända sig till svenska företag. Det var handelsminister Ewa Björlings budskap när hon inledde en internationell PR-kampanj.
6 mar 08 – Regeringsbeslut 2008-03-05, Kaliber: Svenska trottoarer görs i Kina

EU kräver tydligare märkning av mat
EU-kommissionen vill göra märkningen av livsmedel tydligare. På framsidan av förpackningen ska energiinnehåll, fetter, kolhydrater, salt och socker anges. Även det rekommenderade dagsintaget av dessa ämnen ska framgå.
30 jan 08

Telefonförsäljning kan förbjudas
Många är missnöjda med de senaste årens kraftigt ökade telefonförsäljning. En utredning ska därför fundera på om all försäljning per telefon – som inte uttryckligen har godkänts av konsumenten – ska förbjudas.
9 jun 06 – Dir 2006:69

Krögare ska ange biffens ursprung
Nötkött som serveras på restauranger och i skolbespisningar ska ursprungsmärkas. Det fastslår regeringen i ett nytt utredningsdirektiv.
11 maj 06 – Dir

Krav på bättre konsumentskydd
Konsumentskyddet brister i var tredje kommun. Nu kräver konsumentminister Ann-Christin Nykvist en uppryckning. Annars väntar ny lagstiftning.
10 maj 06 – Dir

Bättre konsumentskydd för tjänster
I regeringens konsumentpolitiska proposition aviseras tre nya utredningar på konsumentområdet. En av dem syftar till att stärka konsumentskyddet vid köp av tjänster.
20 mar 06 – Prop 2005/2006:105

Felaktig matmärkning granskas
Svenska konsumenter luras att köpa utländskt kött genom att producenterna förser förpackningarna med svenska flaggor och stämplar. Nu ska Livsmedelsverket granska märkningen.
18 nov 05 – Stopp för missvisande märkning av livsmedel

Hårdare tag mot svarthandeln
Svarthandeln beräknas omsätta mellan tre och fyra och en halv procent av den totala bruttonationalprodukten varje år, enligt regeringens siffror. Förlusten i skatteintäkter uppskattas till cirka 20 till 40 miljarder kronor årligen.
27 apr 04 – Dir 2004:26

Lyckad sänkning av bokmomsen
Bokhandlarna har i stort sett infriat sina löften om att sänkt bokmoms skulle leda till sänkta priser. Det skriver Bokpriskommissionen i sin fjärde delrapport, som belyser prisutvecklingen under hösten 2003.
6 feb 04 – SOU 2004:9

E-postreklam utan samtycke förbjuds
De internetanvändare som fått sina e-postbrevlådor översvämmade av reklam kan glädjas åt regeringens nya lagförslag om elektronisk marknadsföring. Enligt det nya förslaget förbjuds all e-postreklam om inte kunden på förhand gett sitt samtycke.
20 jan 04 – Prop 2003/2004:43

Inget förbud mot e-postreklam
Regeringen förslår att det ska bli förbjudet med obeställd faxreklam. Obeställd e-postreklam stoppas dock inte men man ska kunna säga nej tack.
4 feb 00 – Prop 1999/2000:40

Konsumentskydd på Internet
Handeln via Internet ökar, och frågan är vilken information kunden kan få om de varor som köps via nätet.
22 okt 99 – Dir 1999:77

Offentliga sektorn krymper
Sverige blir än mer utlandsberoende. Samtidigt fortsätter den offentliga sektorn att krympa. Den offentliga sektorns andel av BNP minskar från 26 till 24 procent.
23 apr 99 – Prop 1998/1999:100

Försörjningsbalansen
Försörjningsbalansen visar bruttonationalproduktens storlek och sammansättning 1997. Av försörjningsbalansentabellen framgår också hur regeringen ser på framtiden.
23 okt 98 – Prop 1998/1999:1

Lågprisimport kan stoppas
Parallellimport av Dieseljeans, Ray Ban-glasögon och andra märkesvaror är inte tillåten utan varumärkesinnehavarens tillstånd.
31 jul 98 – EG-domstolen

Anders Sahlen om företagsläget i Baltikum: Lavinen är i rullning
– Det är som en lavin. Det går så fort. Anders Sahlén häpnar över Baltikums snabba förvandling, och som ansvarig för regeringens Östersjömiljard, tycker han att han har ett tacksamt jobb.
24 apr 98 – Intervju med Anders Sahlén

Moderater vill satsa på lagstiftning
– Det är oacceptabelt att riksdagen inte får möjlighet att påverka vad Östersjömiljarderna ska användas till, säger moderaten Chris Heister, som vill att regeringen satsar mer resurser på att påverka lagstiftningen i östländerna.
24 apr 98 – Intervju med Chris Heister (m)

Företagare tackar nej till Östersjömiljard
Vd:n för Företagarnas Riksorganisation, Åke Fagelberg, välkomnar en ny Östersjömiljard som inriktas på näringslivet. Men han hade hellre sett att pengarna gått till de institutioner som redan har ett organisatoriskt ansvar för små och medelstora företag.
24 apr 98 – Intervju med Åke Fagelberg, vd för Företagarna

Säkrare inre marknad för konsumenter
Europaparlamentet är positivt till att oberoende offentliga organ eller konsumentorganisationer ska kunna agera gränsöverskridande mot dem som bryter mot EU:s konsumentdirektiv.
13 mar 98 – EU-parlamentet

Kommuner övervakar tillfälliga försäljare
Kommunerna ska få rätt att ta ut avgifter av torghandlare och marknadsförsäljare som struntar i att upplysa om namn och adress, föreslår inrikesdepartementet i en promemoria.
20 feb 98 – Ds 1998:6

Leksaker ska säkerhetsmärkas
Regeringen föreslår att den svenska lagstiftningen anpassas till reglerna inom EU när det gäller CE-märkning av skyddsutrustning och leksakers säkerhet. Försäljning av varor som är felaktigt märkta ska kunna stoppas eller återkallas av myndigheterna.
6 feb 98 – Prop 1997/1998:61

Lättare att övervaka med kamera
Banker, postkontor och butiker ska i fortsättningen inte behöva tillstånd för att sätta upp övervakningskameror, föreslår regeringen i en remiss till lagrådet.
21 nov 97 – Lagrådsremiss: Lag om allmän kameraövervakning

Handeln i Östersjöregionen ska förbättras
Det måste bli lättare att investera och bedriva handel i Östersjöregionen, anser regeringen.
14 nov 97 – Dir 1997:114

Exportstöd ses över
Marknaden för företag som exporterar kapitalvaror och genomför projekt i utlandet har förändrats. Regeringen har därför tillsatt en snabbutredning om statens exportkrediter och kreditgarantier.
13 jun 97 – Dir 1997:64

KO får hjälpa konsumenter i domstol
Konsumentombudsmannen, KO, ska på försök få medverka på konsumentens sida i principiellt viktiga domstolstvister. Syftet är att få fram fler vägledande domar om konsumentens rätt i förhållande till banker, försäkringsbolag och andra finansiella institut.
6 jun 97 – LU 1996/1997:21

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se