Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
79 artiklar om Företagande
 
Bättre affärsvillkor för kooperativ
Regeringen vill underlätta för kooperativa företag. Man uppdaterar lagen om ekonomiska föreningar för första gången sedan åttiotalet.
22 okt 15 – Prop 2015/2016:4

Skilda bud om "Lex Serafen"
Socialdemokraterna utlovar en ny lag som ska hindra att skolor, vårdcentraler och andra offentliga verksamheter säljs till underpris. Moderaterna menar att en "lex Serafen" är överflödig. Sveriges Radio har noga följt turerna.
14 aug 14

En andra chans för företagare
Det måste bli lättare för företagare som fortfarande driver verksamhet eller vill starta om på nytt att beviljas skuldsanering.
7 aug 14 – SOU 2014:44

Socialavgifterna ska utredas
En nytillsatt utredning ska se över inkomstskattesystemet och socialavgifterna. Det är ytterligare ett led i alliansens försök att främja nya företag och "entreprenörsskap".
10 apr 14 – Dir 2014:46

En väg till alla myndigheter
Regeringens utredare föreslår att en digital "Servicetjänst" för kommunikationen mellan företag och myndigheter inrättas.
5 dec 13 – SOU 2013:80

Förenklingar för företag
Regeringen lägger ett antal förslag som ska göra livet lättare för företag och företagare. Det handlar bland annat om att göra det lättare att lämna uppgifter till myndigheter, bättre samordning när nya regler införs, tydligare information om ekonomisk redovisning och fortsatt satsning på att få myndigheter att förenkla för företag.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Bolagsverket ska kunna utse revisor
Regeringen föreslår att det ska åligga Bolagsverket, inte länsstyrelsen, att utse revisor och kalla till stämma om aktiebolag eller ekonomiska föreningar undlåter att göra så.
29 maj 13 – Prop 2012/2013:166

Kassaregister även i torghandeln
Från och med 2014 ska även försäljare på torg och marknader omfattas av kravet på att föra kassaregister.
22 maj 13 – Prop 2012/2013:129

Omstritt investeraravdrag införs
Regeringen har lagt fram en proposition om ett investeraravdrag. Förslaget innebär att fysiska personer som köper andelar i ett mindre företag, i samband med dess bildande eller vid en nyemission, får göra avdrag för hälften av betalningen.
11 apr 13 – Prop 2012/2013:134

Omstritt investeraravdrag på G
Regeringen är fast besluten att driva igenom sitt vallöfte om ett investeraravdrag för privatpersoner, trots hård kritik från remissinstanserna.
27 feb 13 – Lagrådsremiss: Investeraravdrag

Vassare lag om näringsförbud
En utredning föreslår en ny lag om näringsförbud, som bland annat ger Kronofogden utökade kontrollbefogenheter. Det ska också tydliggöras att ledare för ideella föreningar och stiftelser kan dömas till näringsförbud.
20 dec 12 – SOU 2012:84

Storföretagen är på korrupta marknader
Telia är långt ifrån ensamt. Alla svenska storföretag gör affärer i korrupta länder. Exempelvis Ericsson har kontor i vart tredje land som finns på Transparency Internationals lista över de värsta länderna.
28 okt 12 – Transparency International

Minskat regelkrångel
Regeringen har tillsatt ännu en utredning som ska minska regelkrånglet. Den här gången ska man lätta på företagens plikt att lämna information till myndigheterna.
10 maj 12 – Dir 2012:35

Hårdare konkurrenstillsyn
En särskild utredare ska se över olika sätt att underlätta Konkurrensverkets tillsynsuppdrag. Utredningen ska även analysera och ta ställning till ett så kallat "kölappsystem" för företag som anmäler sin egen medverkan i kartellbildning för att slippa sanktioner.
10 maj 12 – Dir 2012:37

Skuldsanering utreds på nytt
En ny enmansutredning har fått i uppdrag att föreslå hur möjligheten att få skuldsanering kan förbättras. Frågan har redan utretts, men regeringen vill inte utan vidare genomföra de förslag som lades 2008.
12 apr 12 – Dir 2012:30

Snabbare cash 2013
Försenade betalningar är ett besvär särskilt små och medelstora företag. En statlig utredning föreslår att en leverantör ska ha automatisk rätt till en ny form av förseningsavgift på 450 kronor om en faktura inte betalas i tid.
11 apr 12 – SOU 2012:11

Avtal med Hawtai sprack
Saabs avtal med det kinesiska bilföretaget Hawtai skrotas. Enligt Spyker Cars, beror det på att alla ägargrupper bakom Hawtai inte accepterat affären. Detta betyder att produktionen av bilar i Saabs fabrik i Trollhättan inte kommer igång inom en nära framtid.
12 maj 11

Slopa revisionsplikten
Små och mellanstora ekonomiska föreningar borde inte vara tvingade att ha en revisor. Revisionsplikten bör enbart gälla större föreningar, föreslår statlig utredning.
15 dec 10 – SOU 2010:90

Enklare redovisning föreslås
Regeringen vill sänka företagens administrativa kostnader genom förändringar i regelverket för redovisning. Sammanlagt 860 miljoner kronor ska företagen spara på det förslag till enklare regler som regeringen nu lägger fram.
21 jun 10 – Prop 2009/2010:235

Små och medelstora företag dominerar
Företag med färre än 250 anställda utgör 99,9 procent av alla företag i Sverige. Företag med färre än 10 anställda utgör 96 procent av alla företag i landet. Det visar färsk statistik från SCB. Siffrorna rör 2008.
3 jun 10 – SCB om företagens ekonomi: Små och medelstora företag dominerar näringslivet

Enklare redovisning för företag
Företagens administrativa kostnader kan sänkas med 860 miljoner kronor om regeringens förslag om förenklad redovisning i företagen genomförs. Det säger i varje fall regeringen själv.
18 maj 10 – Lagrådsremiss: Enklare redovisning

Små bolag slipper revisor
250 000 små aktiebolag befrias från revisionsplikt enligt ett förslag som regeringen nu lägger fram. Propositionen innebär kostnadsbesparingar på maximalt nära 3 miljarder kronor för små företag och statskassan förlorar över en miljard på reformen.
21 apr 10 – Prop 2009/2010:204

Egenavgifterna reduceras
Regeringen föreslår nu i en proposition att enskilda näringsidkares egenavgifter ska minskas med upp till 10 000 kronor per år. Det innebär att regeringen återinför denna ”avgiftsrabatt” för egenföretagare, som den avskaffade som en av sina första åtgärder efter tillträdet 2006.
30 mar 10 – Prop 2009/2010:178

Små bolag slipper revisorer
Små aktiebolag och små handelsbolag slipper anlita revisorer. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
25 mar 10 – Pressmeddelande: En frivillig revision

Små företag ska använda IT mer
Regeringen har gett KTH (Kungliga Tekniska högskolan) i Stockholm i uppdrag att ta fram ett program som ska stimulera småföretag att använda IT i ökad utsträckning.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Stimulans av småföretagens IT-användning

Miljoner till affärsänglar
Regeringen satsar 100 miljoner för att stärka kvinnligt företagande. Pengarna går bland annat till ”affärsänglar” en satsning på att få kvinnor att ta över befintliga företag.
26 jan 10

Saab fick en månads respit
Saab får en månads respit. I slutet av december ska en ny ägare ha godkänts av GM:s styrelse. Annars läggs biltillverkningen i Trollhättan ned. Det kan tyckas kort tid men flera parter är positiva till beslutet i GM:s styrelse.
2 dec 09

Saab får låna fyra miljarder från EIB
Europeiska Investeringsbankens (EIB) styrelse sade på onsdagen ja till Saab Automobiles begärda utvecklingslån på 400 miljoner euro, drygt 4,1 miljarder kronor. Därmed tas ett steg på vägen, men Saab-affären är långt ifrån i hamn.
21 okt 09 – Pressmeddelande: Statssekreterare Jöran Hägglund kommenterar besked från EIB

MP och V stöds av företagarna
Miljöpartiet är bäst, sedan Vänsterpartiet. Företagare har fått rangordna vilka partier som har det mest småföretagarvänliga förslaget. Mp-förslaget att sänka arbetsgivaravgiften är populärast i Företagarnas undersökning.
14 okt 09

Försenat bokslut inte straffbart
Utredningen om enklare redovisning föreslår att det inte längre ska vara straffbart för ett företag att inte upprätta ett årsbokslut inom föreskriven tid.
11 jun 09 – SOU 2009:46

Ökade lån till kvinnor och invandrare
Kvinnor och utrikes födda ska få lättare att få lån från det statliga Almi företagspartner. De nya ägardirektiven säger att kvinnliga och utrikes födda företagare ska vara överrepresenterade bland Almis kunder.
29 apr 09 – Pressmeddelande: Näringsdepartementet presenterar nya ägardirektiv för Almi

Ett av tre företag har svårt att få lån
Det har blivit något lättare för företagen att finansiera sin verksamhet. Färre företag uppger att de har svårt att finansiera sin verksamhet.
26 feb 09

Enklare succession för läkare
Regeringen öppnar dörren för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som vill överlåta sin verksamhet med bibehållet offentligt uppdrag. Idag är det inte möjligt därför att lagen om offentlig upphandling lägger hinder i vägen.
2 dec 08 – Prop 2008/2009:64

Behövs 1-kronasbolag?
Bara en krona i aktiekapital? Det förslaget skickar nu regeringen på remiss. Ursprunget kommer från EU-kommissionen som i ett förslag menar att det är aktieägarna själva som bäst kan avgöra hur stort aktiekapitalet ska vara.
12 nov 08 – Promemoria: Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag

Bolagsstyrelsen ska inte gömma sig bakom revisorn
Den ökade turbulensen på kapitalmarknaden tvingar fram lättnader i reglerna för revisorers ansvar. Revisorers skadeståndsansvar måste minska för att det ska finnas några revisionsfirmor kvar med kapacitet att granska de stora börsnoterade företagen.
18 sep 08 – SOU 2008:79

Ny byråkrati för enklare regler
Ett nytt rådgivande organ, Regelrådet, får till uppgift att granska nya lagförslag som berör företagens verksamhet. Regelrådet ska se till att nya regler och lagar inte krånglar till det i onödan för företagen.
22 maj 08 – Dir 2008:57

52 000 söker städavdrag
Almega jublar! Arbetsgivarorganisationen som drev på förslaget om skatteavdrag för hushållsnära tjänster räknar med att den skattesubventionerade städbranschen ska omsätta fem miljarder och ge över 9 000 jobb i år.
15 maj 08 – Hemservice Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster, maj 2008

Starta aktiebolag för 50 000 kronor
Det ska bara behövas 50 000 kronor i startkapital för att bilda aktiebolag och hela summan ska inte behöva betalas in på en gång. Det är två förslag från Utredningen om ett enklare aktiebolag.
15 maj 08

Hårdare tag mot karteller
En ny konkurrenslag ska slå hårdare mot karteller. VD och styrelseledamöter ska kunna dömas till näringsförbud.
21 feb 08 – Lagrådsremiss: Ny konkurrenslag m.m.

Sverige bäst på innovationer
Sverige hamnar i topp när förmågan till innovationer jämförts mellan EU-länderna och ytterligare några länder som USA, Japan, Australien och Israel.
21 feb 08 – EU, European Innovation Scoreboard 2007

Olofsson lovar minskad byråkrati
Det ska vara enklare, roligare och lönsammare att vara företagare i Sverige, lovar näringsminister Maud Olofsson. Målet är att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent innan mandatperioden är över. På tisdagen presenterades en första handlingsplan.
5 jun 07 – Regeringen: Handlingsplan för regelförenklingsarbetet

Fler kvinnor ska starta företag
För få kvinnor driver eget, anser regeringen. Nu ska Nutek dra i gång ett treårigt program för fler kvinnliga entreprenörer. Målet är att minst fyrtio procent av alla nystartade företag ska startas av kvinnor.
15 maj 07 – Regeringen: Satsning på kvinnors företagande

Olofsson tar kommunerna i örat
Näringsminister Maud Olofsson tar kommunerna i örat och kräver att de ska hålla fingrarna borta från verksamheter som lika gärna kan utföras av privata företag. Kaféer och gym ska inte drivas av det offentliga, fastslår hon.
8 feb 07 – Centerpartiet: Förbättra konkurrensen

Revisorn behövs inte
Regeringen kan tänka sig att avskaffa revisionsplikten för små företag. En utredare får till uppgift att ta ställning till hur små företagen ska vara för att slippa anlita auktoriserade revisorer.
4 jan 07 – Dir 2006:128

Billigare städhjälp nästa år
Från och med den 1 juli nästa år införs den utlovade skatterabatten på hushållstjänster. Det föreslår regeringen, som på torsdagen skickade ut förslaget på remiss. Förhoppningen är att svarta jobb ska bli vita när det blir billigare att köpa städhjälp i hemmet.
21 dec 06 – Promemoria: Skattelättnader för hushållsnära tjänster

Fler kvinnor ska starta eget
Det finns för få kvinnor som driver företag i Sverige, anser Maud Olofsson. Men nu ska det bli ändring, lovar näringsministern. Generösare regler och hundra friska miljoner ska bana väg för fler kvinnliga entreprenörer.
5 dec 06 – Regeringen: Kvinnors företagande

Enklare regler för småföretagen
Det ska bli lättare att vara företagare i Sverige, lovar näringsminister Maud Olofsson. Regeringens mål är att minska regelkrånglet med 25 procent under mandatperioden.
4 dec 06 – Regeringen: Regelförenklingar ska ge företagen mer tid för jobb

Guldregn över statens företag
Statens företag går lysande. Vinsterna ökade med 29 procent under årets första nio månader. Men några av de mest lönsamma bolagen finns med på regeringens säljlista.
27 nov 06 – Regeringen: Företag med statligt ägande januari-september 2006

Mp hoppas på småföretagen
Det går en avgrundsdjup spricka i synen på det privata företagandet mellan regeringens två samarbetspartier. Medan vänsterpartiet vill förstatliga flera verksamheter och satsa på 200 000 nya offentliga jobb lanserar miljöpartiet ett nytt program för fler småföretagare.
29 aug 06 – Miljöpartiet: 21 åtgärder för småföretagande

Hälften kvinnor i bolagens styrelser
Bolag som inte släpper fram kvinnor i styrelserna bör straffas med böter. Det anser regeringens utredare Catarina af Sandeberg, som tror att kravet på jämställdhet kommer att höja nivån i styrelsearbetet.
8 jun 06 – Ds 2006:11

Tillfällig skatterabatt för nyanställda
Enmansföretagare som nyanställer ska endast behöva betala tio procent i arbetsgivaravgift. Men rabatten blir tillfällig och ska inte beviljas i mer än ett år, enligt regeringens proposition.
27 mar 06 – Prop 2005/2006:164

Statens företag ger miljardvinster
Den svenska ekonomin går på högvarv. Riksgäldskontoret har skrivit upp prognoserna och räknar numera med ett rejält överskott i statsfinanserna. På tisdagen kom ännu ett guldregn, när de statliga företagen redovisade sitt bokslut för 2005.
15 mar 06 – Regeringen: Rapport för företag med statligt ägande januari-december 2005

Färre företagare i Sverige
De senaste tio åren har antalet företagare ökat med nio procent i de gamla EU-länderna. Men i Sverige går utvecklingen i rakt motsatt riktning. Allt färre vill driva eget, visar Företagarnas sammanställning.
14 feb 06 – Företagarna: Företag utan företagare

Sänkta skatter för småföretagen
Kampen mot arbetslösheten är den viktigaste frågan för regeringen inför valet nästa år. Genom att sänka arbetsgivaravgiften för enmansföretag som anställer hoppas man få fart på sysselsättningen.
21 nov 05 – Ds 2005:52

Insättningsgarantisystemet ses över
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över insättningsgarantisystemet och investerarskyddet. Målet med utredningen är att få fram underlag till utformningen av ett nytt förbättrat system i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2005.
31 mar 04 – Dir 2004:19

Rapport om småföretagens krångel
De senaste åren har regeringen haft ambitionen göra livet enklare för de små företagen. Inom regeringskansliet har en arbetsgrupp - SimpLex - ägnat sig åt att analysera vilka regler som kan göras enklare. Hur detta förenklingsarbete fortskrider beskrivs i en skrivelse till riksdagen.
1 nov 02 – Skriv 2002/2003:8

Facklig blockad mot enmansföretag stoppas
De borgerliga partierna och miljöpartiet har satt stopp för fackets möjlighet att sätta enmans- och familjeföretag i blockad.
24 mar 00 – AU 1999/2000:5

Enklare liv för småföretag
Reglerna kring småföretag ska bli enklare. Det är ett av regeringens mål för näringslivet som riksdagsmajoriteten nu godkänt.
31 dec 99 – NU 1999/2000:1

Fler blir bokföringsskyldiga
Regeringen har lagt fram ett förslag till ny bokföringslag. Enligt den nya lagen utvidgas kretsen av bokföringsskyldiga till i princip alla juridiska personer oavsett om de bedriver verksamhet eller ej.
13 aug 99 – Prop 1998/1999:130

Nya regler mot företagskoncentration
Regeringen föreslår att den svenska konkurrenslagens regler om företagsförvärv ändras så att den står i harmoni med de regler som gäller inom Europeiska unionen.
13 aug 99 – Prop 1998/1999:144

Så kan småföretagen öka sin kompetens
Möjligheten att skaffa sig utbildning och kompetens är mindre på småföretagen än på stora företag. Det anser Småföretagsdelegationen och presenterar ett flertal förslag för att ändra på detta.
14 aug 98 – SOU 1998:77

Digitala färdskrivare ett måste i nya fordon
Från och med år 2000 ska alla nya fordon för yrkestrafik ha digitala färdskrivare installerade.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Nya stöd till småföretag
På Europaparlamentets initiativ har kommissionen föreslagit tre nya stöd till små och medelstora företag: En riskkapitalfond, bidrag till gränsöverskridande samriskföretag och lånegarantier.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Beslut om slopad taxfree står fast
EG-kommissionen kommer inte att göra någon undersökning om effekterna av att den skattefria försäljningen avskaffas vid resor inom EU nästa sommar.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Digitala färdskrivare ett måste i nya fordon
Från och med år 2000 ska alla nya fordon för yrkestrafik ha digitala färdskrivare installerade.
17 apr 98 – EU-parlamentet

Turisterna ska bidra till tillväxten
EG-kommissionen har inrättat en arbetsgrupp som ska undersöka hur turismsektorn ska kunna bidra till tillväxt och sysselsättning i EU-länderna. Gruppen ska lämna sina förslag till kommissionen i oktober i år.
20 mar 98 – EU-kommissionen

Rädslan för varg måste tas på allvar
Rädslan för varg i många glesbygder måste tas på allvar. Men man måste också sträva efter lösningar som innebär någon typ av samexistens mellan vargar och människor.
20 mar 98 – EU-kommissionen

Brittiskt undantag undanröjs
kommissionen har lagt förslag om att två gällande direktiv om könsdiskriminering respektive deltidsarbete även ska omfatta Storbritannien. Förslagen är en följd av att den nya brittiska regeringen deklarerat att den vill slopa det nuvarande brittiska undantaget från EU:s sociala protokoll och att protokollet därmed kunnat läggas in i Amsterdamfördraget.
20 mar 98 – EU-kommissionen

Marknadsföring över gränserna
Olika former av marknadsföring sysselsätter cirka en miljon människor i EU-länderna, men potentialen för fler jobb i branschen är mycket stor, anser kommissionen. I ett policydokument (COM(98)121) redogör kommissionen för insatser som planeras. Bland annat ska kommissionen införa en tydlig metod för att bedöma om medlemsländernas restriktioner mot gränsöverskridande tjänstehandel på detta område kan anses ”proportionerliga”. En expertgrupp ska tillsättas för att etablera ett samarbete mellan inblandade parter och en web-plats för information ska öppnas.
20 mar 98 – EU-kommissionen

Enklare redovisning för mindre företag
Enskilda firmor som inte har en så stor omsättning bör kunna använda sig av en enklare redovisning, anser regeringen.
13 mar 98 – Dir 1998:4

Lättare låna för småföretagen
Det ska bli lättare för små företag att få tillgång till riskvilligt kapital. Det sade näringsminister Anders Sundström när riksdagen debatterade jobb i förra veckan.
2 mar 98 – Riksdagsdebatt

Magra kunskaper om euron bland småföretagare
De flesta småföretagare anser att deras företag kommer att beröras av EU:s valutaunion, men få känner till när den ska genomföras. Ännu färre har börjat förbereda sig.
6 feb 98 – EU, Enkät om småföretagares sub på euron

Företag får redovisa i euro
Svenska företag får ha sin finansiella redovisning i euro, även om Sverige väljer att stå utanför EMU.
23 jan 98 – SOU 1997:181

Ledigt för att starta eget
Den som är anställd men drömmer om att starta eget företag får nu chansen. Från årsskiftet får alla anställda rätt till tjänstledigt i sex månader för att öppna eget.
19 dec 97 – AU 1997/1998:4

Respit för höjt aktiekapital
Småföretag ska få ytterligare ett år på sig att höja sitt aktiekapital, från 50 000 kronor till 100 000 kronor. Höjningen ska vara genomförd den 1 januari 1999.
12 dec 97 – LU 1997/1998:6

Lättare få F-skattsedel
Skattemyndigheterna ska bli mer generösa i tolkningen av vem som kan anses vara egen företagare och därmed ha rätt till F-skattsedel.
12 dec 97 – SkU 1997/1998:9

Lättare att få F-skattsedel
Bara 1,2 procent av alla som ansöker om F-skattsedel får avslag för att de inte anses bedriva näringsverksamhet. Det är ändå för många, anser regeringen.
31 okt 97 – Prop 1997/1998:33

Stopp för stoppregler
En särskild utredare ser över stoppreglerna för fåmansföretag.
23 maj 97 – Dir 1997:70

Enklare skatteregler för småföretag
Det ska bli enklare att sköta bokföringen, deklarera inkomstskatt och redovisa moms för de allra minsta företagen.
29 nov 96 – Dir 1996:78

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se