Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
70 artiklar om Telekommunikation
 
Kammarrätten underkänner datalagring
Även Kammarrätten konstaterar nu att de svenska bestämmelserna för datalagring strider mot unionsrätten. Domstolen upphäver därför Post- och telestyrelsens beslut att Tele2 Sverige måste lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål.
8 mar 17

Bredsida mot statens IT-säkerhet
Många statliga myndigheter är vidöppna för hackerattacker eller datahaverier som kan drabba stora delar av befolkningen. Riksrevisionen konstaterar att i stort har IT-säkerheten inte förbättras på sju år och det slutliga ansvaret hamnar på regeringen.
20 nov 14

Statlig fiber ger snabbare landsbygdsnät
Regeringen vill utnyttja statliga bolags befintliga fibernät för att landsbygden ska få tillgång till snabb bredbandsuppkoppling.
21 aug 14 – Pressträff: Regeringen tillsätter utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Bredbandsstödet kan effektiviseras
De så kallade medfinansieringsmedlen för bredbandsutbyggnad bör slås ihop med det ordinarie stöd som delas ut inom ramen för landsbygdsprogrammet. Uppföljningen och styrningen ska öka, bland annat genom särskilda koordinatorer på regional nivå.
14 jun 13 – SOU 2013:47

Ehrling tar över Telia Sonera
Marie Ehrling föreslås bli styrelseordförande i Telia Sonera. Hon efterträder nuvarande ordförande Anders Narvinger som avgår efter mutanklagelserna mot bolaget.
7 feb 13

Bredbandsstrategin utvärderas
2009 lanserade regeringen målsättningen att 9 av 10 svenska hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s till år 2020. Nu ska en särskild utredare se över hur tillgången till internet har utvecklats.
20 dec 12

Alla samtal, mejl och sms loggas
Riksdagen sade till slut ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag. Från och med den 1 maj i år är telefon- och internetleverantörerna skyldiga att lagra uppgifter om alla sina kunders trafik: samtal, sms och mejl.
22 mar 12 – Riksdagsdebatt, JuU 2011/2012:28

Nio av tio unga är på Facebook
93 procent av kvinnorna och 95 procent av männen i åldersgruppen 16-24 år deltar på sociala nätverkssajter, såsom Facebook och Twitter. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning om svenska folkets IT-vanor.
26 okt 11

Datalagring kan ge mångmiljonböter
Sverige riskerar mångmiljonböter från EU för att det omstridda datalagringsdirektivet inte införts. EU-kommissionen kräver nu att EU:s domstol ska utfärda vite mot Sverige på 370 000 kronor om dagen från domstolens beslut och tills direktivet införts.
7 apr 11

EU:s telekompaket föreslås bli lag
Är en fri tillgång till internet en mänsklig rättighet? Kan man kräva av nätföretagen att de förhåller sig neutrala till informationen de förmedlar? Ja, sade EU i sitt telekompaket för ett och ett halvt år sedan. Nu föreslår regeringen att EU-reglerna införs i svensk lag.
24 mar 11 – Prop 2010/2011:115

Datalagringslagen på is i ett år
Det dröjer ytterligare ett år innan det omstridda EU-direktivet om lagring av data- och teletrafik genomförs i svensk rätt. I riksdagens omröstning åberopade vänsterpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna grundlagen och drev igenom en så kallad vilandeförklaring.
17 mar 11

Nätkunder ska få bättre information
Stärkt konsumentskydd och bättre konkurrensregler är syftet med det lagförslag om elektroniska kommunikationer som regeringen nu överlämnar till Lagrådet. Bland annat tvingas operatörer att informera kunder om vissa tjänster, till exempel om möjligheten till röstsamtal över Internet blockeras.
10 feb 11 – Lagrådsremiss: Bättre regler för elektroniska kommunikationer

All e-kommunikation övervakas
Regeringen har lagt fram sitt lagförslag på hur EU:s omstridda datalagringsdirektiv ska infogas i svensk lagstiftning. Tele- och bredbandsoperatörer ska lagra spåren efter vår elektroniska kommunikation i ett halvår.
15 dec 10 – Prop 2010/2011:46

Det är EU som kräver datalagring
Vem har kommunicerat med vem, när skedde det, var befann sig parterna och vilken utrustning användes? Den här informationen är telefon- och internetoperatörer tvungna att spara upp till 6 månader. Polisen kommer, mot betalning, att kunna begära ut informationen i brottsbekämpande syfte.
11 nov 10 – Lagrådsremiss: Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål

Bredband i världsklass
Den 1 april lämnade regeringen sin proposition som ska öka tillgängligheten till bredband i hela landet. Det kallas ”bredband i världsklass”.
6 apr 10 – Prop 2009/2010:193

Bredbandsforum inrättas
Regeringen ska inrätta ett Bredbandsforum med infrastrukturminister Åsa Torstensson som ordförande. Hon ska även utse dess ledamöter.
25 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen inrättar ett Bredbandsforum

Telefoner i glesbygd för 7,5 miljoner kronor
Post- och telestyrelsen får 7,5 miljoner kronor för att skaffa fram telefonförbindelser för de hushåll som i takt med den tekniska utvecklingen har han mat utanför telenäten och inte längre har tillgång till telefon.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen upphandlar tillgång till telefoni i alla delar av landet

C vill ha IT som hushållsnära tjänst
Centerpartiet vill att skattereduktionen för hushållsnära tjänster även ska omfatta IT-support, uppger partiledaren Maud Olofsson. – Vi skulle få en massa unga i jobb och en massa äldre som blir glada, säger hon.
6 feb 10 – Datorsupport ska vara avdragsgillt

Telia: EU-lagen slår ut Ipred
EU:s datalagringsdirektiv gäller i Sverige trots att regeringen inte har genomfört det. Och EU-direktivet slår ut Ipredlagen, hävdar Telia Sonera i ett överklagande till Svea hovrätt i ärendet med sajten Swetorrents.
17 jan 10

Ja till telekompaketet
EU-parlamentet godkände på tisdagen telekompaketet. Men det var först i tredje och sista försöket som EU- parlamentet med stor majoritet antog den kompromiss som arbetats fram i början av november.
24 nov 09 – Pressmeddelande: Grönt ljus för EU:s nya telekomregler

IT-demokrati testas
Med ett bidrag på 800 000 kronor från regeringen ska Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fortsätta att utveckla metoder och verktyg för att underlätta medborgares deltagande i de politiska beslutsprocesserna.
12 nov 09

Ingen enighet om ”telekompaketet”
EU:s ministerråd har inte kunnat enas om ”telekompaketet”. Visserligen har man antagit två tredjedelar av det, men de kontroversiella frågorna om makten över Internet och hur den som missbrukar Internet ska kunna stängas av, är fortfarande olösta.
28 okt 09 – Pressmeddelande: Beslut fattat om telekompaketet

Tydligare regler för radiofrekvenser
- Reglerna för hur radiofrekvenser ska användas måste bli tydligare för att vi ska kunna dra full nytta av den snabba utvecklingen, säger Nils Gunnar Billinger som överlämnat utredningen Effektivare signaler till regeringen.
14 aug 08 – SOU 2008:72

Fortsatt stöd till bredband
Staten måste fortsätta att stödja utbyggnaden av bredband i glesbygd, enligt Bredbandsutredningen som föreslår ett stöd på tre miljarder kronor under perioden 2009-2013.
19 apr 08 – SOU 2008:40

Spärrar ska hindra modemkapning
Skyhöga räkningar på grund av modemkapning är det största gisslet för telefonikunder. Efter tusentals polisanmälningar kan operatörerna bli tvungna att hjälpa sina kunder att skydda sig.
18 mar 08 – Prop 2007/2008:86

Alla samtal och mejl ska loggas
Uppgifter om alla telefonsamtal, all internettrafik och alla sms ska från och med januari 2009 samlas in och göras tillgänglig för polisen vid brottsutredningar, enligt ett utredningsförslag.
8 nov 07 – SOU 2007:76

Samlokalisering av mobilmaster
Att telefonbolagen nu bygger upp varsina nät med master och antenner har blivit ett problem. Därför vill regeringen att bolagen samarbetar. En utredare ska ta ställning till hur samlokalisering av master kan underlättas.
2 mar 05 – Dir 2005:16

Kommission ska avveckla analog tv
Om fyra år slocknar de analoga sändningarna. Regeringen har tillsatt en kommission som ska leda arbetet, men det är ännu oklart hur övergången till digitala sändningar ska gå till. En möjlighet är att låta ett visst område agera försökskanin, enligt regeringens direktiv.
20 apr 04 – Dir 2004:32

Ökat skydd för internetanvändare
Oönskade omkopplingar till dyra hemsidor har länge varit ett otyg för internetanvändare. Nu vill regeringen tillsätta en utredning i syfte att stärka konsumentskyddet för nätsurfare. Man vill också se över reglerna för stulna eller borttappade kontokort.
31 mar 04 – Dir 2004:10

Forskningsinstitut ska utvärderas
Verksamheten vid Institutet för mikroelektronik i Göteborg, IMEGO, ska utredas. Regeringen vill bland annat se över hur institutet fullgör sitt forskningsuppdrag. Man vill även undersöka hur samarbetet med näringslivet ska kunna utvecklas.
31 mar 04 – Dir 2004:31

Utebliven succé för digital-tv
Inte ens var fjärde svensk utnyttjar möjligheten att ta emot digitala tv-sändningar via marknätet. Detta trots att nätet till 90 procent är färdigutbyggt. Men före 2008 måste alla ha bytt tv-apparat, alternativt skaffat sig en digital-box - annars blir det svart i rutan.
25 mar 04 – Prop 2003/2004:118

En flopp i valkampen
1998 års riksdagsval blev inte något genombrott för Internet som politiskt medieum, vilket många förutspådde före valet.
21 jan 00 – SOU 1999:117

IT botar inte tunn demokrati
Vilken nytta vi tror att den nya informationstekniken kan göra för demokratin beror helt och hållet på vilken demokratisyn vi har, menar professor Benjamin Barber i en kritisk uppsats.
21 jan 00 – SOU 1999:117

Inte den stora problemlösaren
Det offentliga Sverige försöker få oss att tro att det finns ett positivt samband mellan demokrati och den nya informationstekniken. Varför?
21 jan 00 – SOU 1999:117

Bredband för samma pris som ett busskort
Inom fem år ska alla i Sverige kunna nå den digitala världen, och staten ska ta en ledande roll i den utvecklingen. Detta är visionen efter en utfrågning som IT-kommissionen anordnade i augusti förra året. En rapport från utfrågningen finns nu utgiven i det offentliga trycket.
21 jan 00 – SOU 1999:134

Uppgörelse om e-handel
EU-länderna är nu överens om de regler som ska underlätta den elektroniska handeln inom unionen.
17 dec 99 – EU:s ministerråd

Abonnent har rätt att vara anonym
Den som ringer till en myndighet för att ställa frågor eller för att göra en anmälan har rätt att vara anonym. Men man ska inte tro att man är anonym bara för att man inte uppger sitt namn. Många myndigheter har numera så kallade nummerpresentatörer där det framgår varifrån samtalet kommer.
3 dec 99 – KU 1999/2000:7

Samma innehåll men i olika förpackning
Gränsdragningen mellan IT-, tele- och massmediesektorerna blir allt otydligare. Konvergensen mellan de olika medierna leder till att det ibland är oklart vilken lagstiftning som ska tillämpas.
11 jun 99 – SOU 1999:55

Cyberdemokrati en utopi
Demokratiutredningen har publicerat en skrift, av Anders R Olsson, som handlar om den nya informationsteknikens (Internets) betydelse för demokratin.
16 apr 99 – SOU 1999:2

Acceptabel information om IT-strategin
Regeringen har tidigare presenterat tre skrivelser som handlar om den nya informationstekniken och dess tillämpningar. Riksdagen är nöjd med redovisningen och ställer inte några speciella krav på regeringen med anledning av skrivelserna.
26 mar 99 – TU 1998/1999:4

Elektronisk telefonkatalog i Telias regi
Telia blir skyldigt att inrätta en elektronisk telefonkatalog med nummer för fasta telefoner, mobiltelefoner, personsökare och fax från alla teleoperatörer i Sverige, enligt ett lagförslag från kommunikationsdepartementet.
29 jan 99 – Ds 1998:63

Staten ska inte styra IT-utvecklingen
Målen för den nationella IT-politiken ligger fast heter det i regeringens IT-skrivelse. Och det viktigaste målet är definierat som att alla ska ha lika möjligheter att använda den nya informationstekniken som ett medel för ökad kunskap, demokrati och rättvisa. Dessutom bör informationstekniken användas för att skapa tillväxt och sysselsättning.
16 okt 98 – Skriv 1998/1999:2

Bibliotek ska spara vebb-sidor
Databaser, webbsidor och dataspel ska sparas av bibliotek och arkiv föreslår E-pliktutredningen.
16 okt 98 – SOU 1998:111

En ny IT-kommission
Regeringen har tillsatt en ny och tredje IT-kommission. Den nya kommissionen ska fortsätta den tidigare IT-kommissionens arbete men inriktningen ska ändras en aning. Den nya kommissionen ska lägga större vikt vid grundliga analyser, heter det i kommittédirektivet.
14 aug 98 – Dir 1998:38

Skoldatanätet får ett svenskt sekretariat
EU-kommissionen har på svenskt initiativ föreslagit att ett europeiskt skoldatanät skapas. Den svenska regeringen har tillsatt en kommitté som ska arbeta med projektet.
14 aug 98 – Dir 1998:53

Nya behov av utbyggd infrastruktur
En särskild utredare ska utreda tillgången på avancerad informationsteknisk infrastruktur ur ett regionalt och socialt perspektiv. Utredaren ska kartlägga den nuvarande infrastrukturen och lägga särskild vikt vid kommunernas pågående infrastrukturutbyggnad.
14 aug 98 – Dir 1998:61

Samma telefonnummer
Riksdagen har beslutat att det ska vara möjligt att behålla sitt telefonnummer om man byter telebolag.
12 jun 98 – TU 1997/1998:14

Självsanering på Internet
Användare av Internet ska inte behöva stöta på barnporr, bombrecept, rashets eller annat olagligt material på nätet. Var och en ska också kunna sätta in filter mot information som man själv finner anstötlig.
29 maj 98 – EU:s ministerråd

Identitet på nätet
IT-kommissionen stod som medarrangör till en hearing om identifiering och signaturer i datormiljö den 12 november 1997. Vad som avhandlades vid hearingen finns nu dokumenterat i en skrift som har publicerats i SOU-serien.
24 apr 98 – SOU 1998:36

Snart införs flyttbara telefonnummer
Det ska bli möjligt att behålla samma telefonnummer även om man byter telebolag.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:126

Många frågetecken kring digitala signaturer
I framtiden kan du kanske skriva under och skicka in deklarationen till skattemyndigheten – via Internet.
6 mar 98 – Ds 1998:14

Hearing om 2000-problemet
IT-kommissionen har publicerat ett referat av en hearing om datorproblem inför år 2000. Hearingen hölls i november 1997 och behandlade bland annat microprocessorns roll i inbäddade system, realtidsklockans roll, programvarans roll samt säkerhetsanalys. Vid seminariet diskuterades också elförsörjningens, flygets, sjukvårdens och fastighetsdriftens problem inför år 2000.
6 mar 98 – SOU 1998:21

Datorproblem år 2000
Regeringen har tillsatt en delegation som ska följa och värdera arbetet med att anpassa olika datorsystem inför år 2000. Vid millenieskiftet förmodas nämligen vissa äldre atorer och datorsystem börja krångla, eftersom de ibland är "felprogrammerade". Om datorerna inte programmeras om eller vissa delar i datorerna inte byts ut kan detta få obehagliga konsekvenser inom vitala delar av samhället.
27 feb 98 – Dir 1998:10

Tekniska EU-normer kan bromsa telemarknaden
EU-direktivet om typgodkännande av växlar, modem, telefoner och andra terminalutrustningar bromsar spridningen av nya produkter i stället för att – som tänkt – främja konkurrensen, anser den svenska regeringen.
20 feb 98 – EU:s ministerråd

Debatt om svensk-norsk telefusion
En fusion mellan de nordiska telejättarna Telia och norska Telenor kan snart bli verklighet. Enligt näringsminster Anders Sundström pågår en diskussion med den norska regeringen om förutsättningarna för ett samgående mellan de båda statsägda telebolagen.
20 feb 98 – Riksdagsdebatt

Centeroffensiv gav inga besked om regionalpolitiken
Centerpartiet marknadsför sig inte bara i dagspressen för tillfället. Partiet ställde inte mindre än sex frågor som hade anknytning till regionalpolitik och glesbygd under förra veckans interpellationer i riksdagen.
20 feb 98 – Riksdagsdebatt

Charta om elektronisk handel
Redan nästa år ska det finnas en frivilllig, internationell överenskommelse med regler för elektronisk handel och globala elektroniska nätverk, hoppas EG-kommissionärerna Martin Bangemann och sir Leon Brittan.
13 feb 98 – EU-kommissionen

Domännamn på Internet
Adresser på internet (domäner) har sedan 1986 fördelats av en person på tekniska högskolan i Stockholm. Inledningsvis registrerades något tusental domännamn per år. I dag registreras cirka 20 000 namn per år. Uppgiften att fördela domännamn har nyligen lagts på en privat stiftelse och denna tar ut 250 kronor per år av domäninnehavarna för att täcka sina kostnader.
6 feb 98 – Riksdagsdebatt

”Alla elever ska ha egen e-post”
Ungdomens IT-råd hoppas och tror att den nya informationstekniken ska göra det svenska samhället mer demokratiskt, jämlikt, jämställt, ekologiskt, konkurrenskraftigt och dynamiskt.
6 feb 98 – SOU 1997:185

Vad kostar internet till alla?
Riksdagen har tagit del av regeringens IT-skrivelse utan att göra några invändningar. I skrivelsen beskrivs utvecklingen på IT-området och vad myndigheterna hittills har gjort för att underlätta användningen av modern informationsteknik.
5 dec 97 – TU 1997/1998:7

Läkemedelsforskning kvar i Sverige ?
Pharmacia & Upjohn planerar en förändring av sin produktion. Någon anledning till oro över jobben ser inte näringsminister Anders Sundström.
14 nov 97 – Riksdagsdebatt

Tak för teletaxorna
Från och med den 7 november gäller nya teletaxor.
14 nov 97 – Riksdagsdebatt

”IT till alla” - ett avlägset mål
Internet och mobiltelefoner blir allt vanligare. Men det är långt kvar till regeringens mål – att den nya informationstekniken är tillgänglig för alla.
3 okt 97 – Skriv 1997/1998:19

IT-satsning
Regeringen har gjort upp med industriförbundet och företrädare för IT-branschen om att starta ett nationellt program för IT-utbildning. Programmet ska starta den 1 december 1997 och pågå under 1998 och 1999. Sammanlagt 10 000 personer bör kunna genomgå utbildningen som kommer att anordnas inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Gemensam räddningsradio
Polisen, brandkåren och ambulansen borde kunna dela på ett gemensamt radiosystem. Det anser regeringen som vill utreda de ekonomiska förutsättningarna.
29 aug 97 – Dir 1997:92

Ansvar utkrävs för elektroniska anslagstavlor
Hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildringar, uppviglande formuleringar och upphovsrättsbrott ska stoppas på elektroniska anslagstavlor.
29 aug 97 – Lagrådsremiss: Ansvar för elektroniska anslagstavlor

Surfare på internet bryter inte mot upphovsrätten
EUs databasdirektiv hindrar inte människor från att fritt ta del av innehållet i databaser på exempelvis internet, även om användarna måste kopiera och lagra informationen på den egna hårddisken.
30 maj 97 – Prop 1996/1997:111

Ett digitalt kulturnät ökar tillgängligheten
Ett digitalt nätverk för kultur ska byggas upp. Med datorns hjälp ska Sveriges kulturinstitutioner kunna nås från hela landet.
21 mar 97 – SOU 1997:14

Rättvisa och pedagogik i skolans datorer
Det blir allt vanligare med datorer i skolan. Det är en mycket positiv utveckling, anser skolminister Ylva Johansson, som i förordet till en departementspromemoria påpekar att den nya informationstekniken (IT) måste vara ”rättvis” och användas som ett ”pedagogiskt verktyg”.
31 jan 97 – Ds 1996:67

Nätsurfare blir förbrytare
Justitiedepartementet förbereder just nu en lag som gör varje internetanvändare till en lagöverträdare.
24 jan 97 – Ds 1996:71

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se