Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 artiklar om Post
 
Postlagen ses över
Regeringen ska se över postlagen. Digitaliseringen har medfört en radikalt förändrad postmarknad med kraftigt färre antal fysiska brev. Därför behöver postlagstiftningen ses över, enligt IT-minister Mehmet Kaplan (MP).
13 aug 15

Nya postlagen försenad
Postens monopolställning försvinner, åtminstone formellt. Det föreslår regeringen i en proposition om en ny postlag.
6 maj 10

2000 sägs upp från Posten
Ytterligare 2000 personer får lämna Posten Norden AB i Sverige och Danmark. Det uppger företagets vd Lars G Nordström i en TT-intervju. I fjol sades 4 000 personer upp från bolaget.
24 feb 10

Postens monopol försvinner – i teorin
Postens monopolställning försvinner, åtminstone formellt. Det föreslås i en lagrådsremiss om en ny postlag som regeringen har beslutat om.
11 feb 10 – Pressmeddelande: Regeringsbeslut om lagrådsremiss om ny postlag

Posten kan läggas ut på anbud
I framtiden ska postservicen i Sverige kunna läggas ut på anbud. Men det är inte aktuellt idag. Det skriver Postlagsutredningen i ett delbetänkande. Utredningen anser att Posten håller hög kvalitet och överträffar sina mål med bred marginal
1 okt 09 – SOU 2009:82

Avtal klart om svensk-danska posten
Sammanslagningen av svenska Posten AB och Post Danmark A/S är klar. Ett aktieägaravtal har undertecknats av de svenska och danska regeringarna.
2 feb 09 – Pressmeddelande: Avtal undertecknat om en sammanslagning av svenska Posten och Post Danmark

Utökat uppdrag för postutredning
I oktober 2003 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över verksamheten gällande post och kassaservice. Utredningen har antagit namnet Post- och kassaserviceutredningen. Enligt ett beslut från regeringen ska utredningen också undersöka reglerna för ofrankerade eller underfrankerade postförsändelser.
24 nov 04 – Dir 2004:152

Mer tid för postutredning
I oktober förra året tillsatte statsrådet Ulrika Messing en utredning i syfte att granska en ny reglering av postverksamheten och behovet av statliga insatser för den grundläggande kassaservicen. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirektivet redovisas den 1 november 2004. Nytt slutdatum är satt till den 3 januari 2005.
17 sep 04 – Dir 2004:94

Postens kris snabbutreds
Allmänhetens kritik mot hur Posten sköter sina uppgifter är hård. Vanligt folk ruskar på huvudet och förstår inte hur det är möjligt att på så kort tid rasera en fungerande verksamhet.
8 dec 03 – Dir 2003:117

Postnummer
Riksdagen har godkänt ett regeringsförslag som ska göra postväsendet effektivare och tillförlitligare än i dag.
11 jun 99 – TU 1998/1999:11

Portohöjning blir regeringens sak
Från och med den 1 juli 1998 bestämmer regeringen hur mycket konsumenterna ska betala för brevportot.
12 jun 98 – TU 1997/1998:13

Kassor orsakar kris, anser Posten
Postens kontorsnät går med förlust, men kontoren kan inte bara läggas ner. Staten ansvarar för att det finns en rikstäckande kassaservice. Nu vill regeringen att lagregleringen ses över.
15 maj 98 – Dir 1998:15

Chockhöjningar av brevportot stoppas
Regeringen vill sätta ett tydligt tak för hur högt portot får vara.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:127

Avgift för postföretag
Alla företag som sysslar med postverksamhet ska betala en avgift på 3 öre per försändelse. Detta för att finansiera olönsamma delar av post- och kassaservicen.
17 okt 97 – Ds 1997:58

Fel blir rätt
En felskrivning i regeringens proposition om ändringar i postlagen har obehindrat passerat riksdagen via två olika utskottsbetänkanden. Nu blir det inte fler gånger, ty konstitutionsutskottet och riksdagen har upphävt den felaktigt formulerade lagändringen, som gällde sekretess hos myndigheter på postområdet.
20 dec 96 – KU 1996/1997:7

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se