Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 artiklar om Luftfart
 
Utredning om Bromma stoppas
Utredningen om Bromma flygplats framtid läggs ned. Bakgrunden är två så kallade tillkännagivanden i riksdagen där majoriteten gör klart att Stockholmsflygplatsen inte ska utvärderas.
22 dec 15

Flygstrejken är över
Den elva dagar långa strejken bland flygbolagets Norwegians piloter är slut. Konflikten, som påverkat över 150 000 passagerare, har inneburit att nästan alla bolagets inrikesflygningar i Skandinavien ställts in, plus de flesta flygningar mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn.
10 mar 15

Konkurrensutsatt flygledning
En utredning som tillsattes under den avgående alliansregeringen anser att trafikledningen även på statliga flygplatser kan konkurrensutsättas. Det går emot ett beslut som togs av den samlade oppositionen i riksdagen tidigare i år.
25 sep 14 – SOU 2014:65

Konkurshot mot SAS undanröjt
I veckan som gått har SAS enats om nya avtal med alla flygfack. Det blir lägre löner, längre arbetstider och sämre pensionsvillkor. Den svenska regeringen har lagt fram en proposition som möjliggör statens deltagande i det lånelöfte som bolaget behöver för att hålla huvudet över vattnet under de kommande åren. Risken för konkurs är i princip undanröjd, enligt SAS.
21 nov 12 – Prop 2012/2013:46, SAS pressmeddelande

SAS-avtal klara
SAS har enats om nya avtal med alla flygfack. Därmed kan bolaget gå vidare i arbetet med den stora sparplanen. Risken för konkurs är i princip undanröjd, enligt bolaget.
19 nov 12

Delar av Luftfartsverket bör bolagiseras
Luftfartsverket bör bilda dotterbolag för de konkurrensutsatta delarna av sin verksamhet. Organisationsändringen ska äga rum senast 2015. Det föreslår en ny utredning.
19 apr 12 – SOU 2012:27

Nya avgiftsregler på Arlanda
Framöver kommer Arlandas ledning att behöva hålla samråd med flygbolagen när de planerar att höja avgifterna för dessa. Om bolagen är missnöjda kan de vända sig till Transportstyrelsen, som i såfall måste pröva om den föreslagna förändringen är godtagbar. Förändrade - läs höjda - avgifter får inte börja tillämpas förrens myndigheten har meddelat sitt beslut, och dylika ska dessutom kunna överklagas i en allmän förvaltningsdomstol.
19 maj 11 – Prop 2010/2011:143

Statligt stöd till flygbranschen
Häromdagen sade näringsminister Maud Olofsson tvärsäkert att det inte skulle bli något statligt stöd till flygbranschen. Nu säger regeringen att man har täta kontakter med flygbranschen för att hitta lämpliga stödåtgärder.
22 apr 10

Flyget lyfter igen
Flygtrafiken över Europa var igång på onsdagen i det närmaste normal omfattning. På förmiddagen öppnade Tyskland sitt luftrum och därmed var alla Europas viktigaste flygplatser öppna.
21 apr 10

Inga pengar till flygbolagen - ännu
Flygbolagen får vänta på pengar från EU. Näringsminister Maud Olofsson säger även hon nej till hjälp till flygbolag som har svåra förluster under flygstoppet.
20 apr 10

Lättnader i flygstoppet
Sent på måndagskvällen enades ett möte med EU-kommissionen och flera av EU-ländernas transportministrar och representanter för den europeiska flygindustrin om lättnader i flygrestriktionerna över Europa.
20 apr 10 – Pressmeddelande: Revised approach to air traffic affected by the volcanic ash cloud

Staten vill sälja SAS
Regeringen vill sälja statens aktier i SAS. Samtidigt som regeringen går till riksdagen för att få klartecken för att delta i SAS nyemission, begär man mandat att vid lämplig tidpunkt minska statens ägande i SAS.
18 feb 10

Miljöpartist vill sälja SAS
– Det är dags för staten att sälja SAS! Det finns inga näringspolitiska eller transportpolitiska skäl för staten att äga ett flygbolag, utbrister Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Karin Svensson Smith, när SAS återigen redovisat miljardförluster och staten återigen skjuter till miljardbelopp i nytt aktiekapital till det hårt förlusttyngda flygbolaget.
9 feb 10 – "Dags för staten att sälja SAS"

0,2 promille blir flygfylleri
Regeringen föreslår en gräns för flygfylleri på 0,2 promille. Samtidigt föreslås att polisen får rätt att alkotesta piloter även om ingen misstanke om flygfylleri föreligger. Det blir samma regler för flygfyller som för rattfylleri alltså.
9 feb 10 – Prop 2009/2010:95

Bred uppslutning bakom SAS
Det krisdrabbade flygbolaget SAS ska spara ytterligare 2 miljarder kronor och ber även aktieägarna om ett tillskott på 5 miljarder. Regeringen - liksom både S och V flaggar för fortsatt stöd till bolaget.
9 feb 10

Gemensamt luftrum minskar utsläpp
Sverige och Danmark skapar ett gemensamt luftrum. Det medför kortare flygvägar och minskade koldioxidutsläpp i storleksordningen 52 000 ton per år. Flygbolagens bränslekostnader minskar samtidigt med 20 miljoner euro per år.
17 dec 09

Billinger utreder Luftfartsverket
Nils Gunnar Billinger, tidigare generaldirektör för post- och telestyrelsen och luftfartsstyrelsen, blir regeringens särskilde utredare som ska förbereda organiseringen av Luftfartsverkets kvarvarande delar sedan flygplatsverksamheten överförts till ett eller flera statliga bolag.
22 okt 09 – Pressmeddelande: Organisering av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten

Flygplatser bolagiseras
Regeringen lägger inom kort fram en proposition om att bolagisera flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket. Flygplatserna ska överföras till ett eller flera statligt helägda aktiebolag.
17 sep 09

Jätteförlust för SAS
SAS fortsätter att göra stora förluster. Första halvåret i år var förlusten 1,8 miljarder kronor. SAS kräver nu att personalens löner och pensioner sänks med 10 - 20 procent.
12 aug 09

Tio flygplatser blir kvar
Tio flygplatser ska ingå i ett nationellt basutbud av flygplatser. Regeringen vill därmed säkerställa långsiktigt hållbara flygtransporter i landet.
19 mar 09

SAS gick sex miljarder back
SAS gjorde en jätteförlust på 6,3 miljarder kronor i fjol. 9 000 anställda tvingas lämna bolaget. Samtidigt går ägarna in med 6 miljarder kronor i nytt aktiekapital.
3 feb 09

Flera flygplatser hotade
Luftfartsverket bör bolagiseras och ett nytt ersättningssystem för icke statliga flygplatser införas. Förslagen läggs fram i flygplatsutredningen.
3 okt 07 – SOU 2007:70

Luftfartsstyrelsen blir ny myndighet
Från och med den första januari 2005 delas Luftfartsverket upp i två enheter: Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Den första ska ansvara för driften av statens flygplatser, medan den andra tar över myndighetsarbetet.
11 okt 04 – Prop 2004/2005:10

Regeringen vill ha en ny luftfartsmyndighet
Inför uppdelningen av Luftfartsverket vill regeringen upprätta en ny myndighet - Luftfartsstyrelsen. Den nya enheten ska ta över myndighetsarbetet, medan Luftfartsverket ska fortsätta driva flygplatser och flygtrafiktjänst.
31 mar 04 – Dir 2004:8

Tak för ersättning vid flygolyckor slopas
I samband med flygolyckor ska passagerarna ges större möjligheter att få ersättning från flygbolagen. De beloppsgränser som gäller idag ska slopas och flygbolagen måste alltid vara ordentligt försäkrade.
18 nov 02 – Prop 2002/2003:18

Var ska Stockholmsflyget landa?
Den kommitté, som utreder system för trängselavgifter i trafiken, ska dessutom lämna förslag till hur flyget till och från Stockholmsregionen ska kunna klaras med de befintliga flygplatserna. Men den behöver mer tid på sig för att bli klar med sina analyser, och utredningstiden förlängs till den 31 december 2002.
15 apr 02 – Dir 2002:3

Flygplatser öppnas för konkurrens
Marktjänsterna på landets flygplatser ska öppnas för konkurrens. Fler företag ska kunna etablera sig för att sköta exempelvis lastning av bagage, incheckning eller matleveranser till flygplanen.
28 jan 00 – Prop 1999/2000:41

Utredning om flygresor
Nu ska regeringens flygresor granskas av en kommitté. En fråga som kommittén ska fundera på är om det behövs riktlinjer och rutiner för upphandling av transporter med flyg.
16 jan 98 – Dir 1997:139

Ny utredning om Bromma flygplats
Regeringen vill ha en ytterligare utredning om Bromma flygplats. Förre generaldirektören Claes-Eric Norrbom har fått i uppdrag att analysera följderna av en avveckling av Bromma till år 2001, då den tredje banan på Arlanda ska öppnas. Han ska jämföra den lösningen med konsekvenserna av en fortsatt drift av flygplatsen fram till 2011, då avtalet om markupplåtelse mellan staten och Stockholms stad löper ut.
28 feb 97 – Regeringsbeslut

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se