Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
49 artiklar om Järnväg
 
Fortsatt privat järnvägsunderhåll
Järnvägsunderhållet kan inte förstatligas. Trafikverket saknar helt enkelt kunskap för att ta över underhållet i egen regi i dag, menar regeringens utredare.
22 apr 15 – SOU 2015:42

Oklart vart järnvägsmiljarder ska gå
Regeringen vill satsa flera miljarder på ökat järnvägsunderhåll de kommande åren. Om satsningen är bra vet ingen eftersom Trafikverkets underlag inte håller måttet, framhåller experter.
7 apr 15

Ny lag om internationell järnvägstrafik
Sverige är på väg att tillträda ett internationellt fördrag om gränsöverskridande järnvägstrafik - COTIF. Det har betydelse för företag som bedriver godstrafik på svensk räls, och som därmed ges regressrätt visavi Trafikverket.
19 mar 15 – Prop 2014/2015:58

Ny lag om internationell järnvägstrafik
Sverige är på väg att tillträda ett internationellt fördrag om gränsöverskridande järnvägstrafik - COTIF. Det har betydelse för företag som bedriver godstrafik på svensk räls, och som därmed ges regressrätt visavi Trafikverket.
18 mar 15 – Prop 2014/2015:58

En dryg miljard till järnvägar
I regeringens satsning på nya jobb ingår satsningar på infrastruktur på 2,34 miljarder nästa år. Hälften av den summan går till ökat underhåll och drift av järnvägar.
23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015, Utgiftsområde 22, Kommunikationer

Är konkurrens ens möjlig?
Det har gått tolv år sedan konkurrensen på den svenska marknaden för järnvägsunderhåll släpptes fri - men idag domineras den av två stora företag. Frågan är om det ens går att få in fler aktörer, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
25 feb 14

Utredare vill syna järnvägskapacitet
Utredaren av järnvägens organisation har överlämnat en rad rekommendationer till regeringen - frågeställningar som ska utredas ytterligare.
3 dec 13 – SOU 2013:83

Järnvägslagar moderniseras
De lagar som reglerar järnvägstrafiken i landet ska moderniseras. Frågan om trafikföretagen har rätt till ersättning från de som sköter spåren när tågen inte kan rulla som de ska aktualiseras.
4 sep 13 – Dir 2013:79

Järnvägsreformer ska utvärderas
Regeringen reagerar på riksdagens krav och tillsätter en utredning som ska se över det svenska järnvägssystemet. En utvärdering av de gångna årtiondenas förändringar, inte minst då privatiseringarna, ska presenteras i höst.
14 maj 13 – Dir 2013:46

Avregleringen stoppade tågen – inte snön
Kaoset i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. Boken har ett långt vidare syfte: Järnvägarnas förfall är bara ett exempel på hur välfärden offras på marknadskrafternas altare.
7 feb 13 – Nyberg, Mikael: Det stora tågrånet

Socialdemokraterna vill ha snabbståg
Socialdemokraterna vill börja bygga ett svenskt höghastighetsnät för tåg. Både Ostlänken mellan Järna och Linköping och sträckan mellan Göteborg och Borås bör få höghastighetståg, enligt partiet.
30 okt 12 – Socialdemokraterna: Järnväg i modern europeisk standard

Järnväg byggs ut runt storstäderna
Ostlänken mellan Linköping och Järna samt snabbtåg mellan Göteborg och Borås, det är de två enskilt största projekten i en satsning om 55 miljarder kronor på infrastruktur fram till 2025, som regeringen presenterade i veckan som gick. Nya snabbtåg leder till ökad arbetspendlig och regionförstoring i storstadsregionerna.
30 aug 12 – Promemoria Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

100 miljarder till tågen
Miljöpartiet vill satsa 100 miljarder kronor under en tioårsperiod på en modernisering av tågtrafiken. Pengarna ska gå till underhåll men även investeringar i nya spår och höghastighetståg. Satsningen ska finansieras via lån och ökade budgetanslag.
1 sep 11

Miljarder ska motverka tågkaos
Regeringen Reinfeldt föreslår en infrastruktursatsning på 5 miljarder kronor för åren 2012 och 2013: 3,6 miljarder ska gå till järnvägsunderhåll och 1,4 miljarder till vägnätet.
30 aug 11

Nytt körkort för lokförare
En proposition från regeringen föreslår att en ny lag om EU-certifiering av lokförare införs i Sverige.
6 apr 11 – Prop 2010/2011:122

Dokumentera hur snö skapar tågkaos!
Förra vinterns snökaos hade kunnat undvikas om järnvägens olika aktörer hade hållit sina tidigare löften om bot och bättring, anser regeringens utredare, Per Unckel. Han föreslår att Trafikverket framöver gör årliga kontroller och bockar av vad som faktiskt skett.
19 okt 10 – SOU 2010:74

Ett tåg kommer rullande
Syftet med driftskompabilitetsdirektivet är det ska bli enklare att ta järnvägsfordon i bruk inom EU. Ett fordon som har bedömts vara driftssäkert i en medlemsstat ska kunna rulla över nationsgränser och i hela unionen - det är det långsiktiga målet.
14 sep 10 – SOU 2010:61

Ingen utredning – lös de akuta problemen
Det är viktigare att lösa de akuta problemen än att tillsätta en utredning för att ta reda på vad som gått snett i vinter då stora delar av tågtrafiken slagits ut. Det framhöll statsminister Fredrik Reinfeldt vid ett besök i Örnsköldsvik i dag.
24 feb 10

Samma tågstandard i hela EU
Vagnar och annan utrustning för järnvägarna i EU ska bara behöva godkännas i ett EU-land för att kunna användas i alla medlemsländer. Det säger EU:s driftskompatibilitetsdirektiv, som går ut på att tillämpa samma standard för järnvägsvagnar i hela EU.
13 jan 10 – Dir 2009:130

EU-bidrag till svensk tågtrafik
EU-kommissionen beslutade på tisdagen om att stödja Sverige med 46 miljoner euro till infrastrukturinvesteringar. Pengarna kommer från EU:s stöd till transeuropeiska transportnät, som syftar till att göra transporter av gods och människor inom EU snabbare och enklare.
8 dec 09

Pendeltåg till Uppsala
SL får tillstånd att köra pendeltåg ända upp till Uppsala via Arlanda och Knivsta. Det beslutade regeringen på torsdagen. Stockholms län och Uppsala län får en gemensam trafikeringsrätt för att bedriva tågtrafik mellan Uppsala län och Stockholms län.
26 nov 09

Höghastighetståg - inget för klimatet
Höghastighetståg på sträckan Stockholm - Göteborg är ingen lönsam investering, varken ekonomiskt eller för miljön. Den slutsatsen drar Jan-Eric Nilsson och Roger Pyddoke vid expertgruppen för miljöstudier vid finansdepartementet.
25 aug 09 – Höghastighetsjärnvägar - ett klimatpolitiskt stickspår

S-V-MP vill riva upp järnvägsbeslut
Om oppositionen vinner valet nästa år kommer den att göra allt för att riva upp avregleringen av järnvägen, skriver företrädare för socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet på DN-debatt. Järnvägen är en genuint statlig uppgift, anser de.
1 jul 09

Effektivare planering på väg
Planeringen av nya vägar och järnvägar måste bli effektivare.
19 mar 09

Effektivisera Banverket
Inför bolagiseringen av Banverket Produktion föreslås en rad åtgärder som ska förvandla verket till ett modernt bolag. Banverket Produktion måste styras som ett börsbolag och få ett effektivt ledningssystem. Och hela verksamheten måste effektiviseras.
5 mar 09 – SOU 2009:20

Konkurrens på spåren
Nu blir det mer konkurrens på det svenska järnvägsnätet. SJ:s ensamrätt upphävs. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
16 feb 09

Snabbare tåg utreds
Regeringen låter utreda förutsättningarna för höghastighetståg. Utredningen ska granska effekter och kostnader samt finansiering av en utbyggnad av höghastighetsjärnvägar.
15 jan 09 – Dir 2008:156

Mp vill satsa på spårvagnar
Milljöpartiet vill satsa på spårvagnar i åtta städer, för att möta klimatkrisen. Partiet vill att 24 miljarder kronor avsätts under 15 år och att Banverket får ansvar för medfinansiering av nya spårlinjer.
14 okt 08

Gärna bolagisering, men först en marknad
Regeringen vill bolagisera delar av Banverket. Men först måste det skapas en marknad där det kan bli konkurrens om drift och underhåll av järnvägarna.
8 okt 08 – Dir 2008:108

Genombrott på Hallandsåsen
Nu har den stora tunnelborren i Hallandsåsen, kallad Åsa, nått fram till mellanpåslaget mitt på åsen. Genombrottet genom bergväggen skedde på förmiddagen och är enligt Banverket en milstolpe för projektet.
10 apr 08

Regeringen vill ha höghastighetståg
Regeringen ger Banverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för svenska höghastighetsbanor. Höghastighetstågen ska kunna köra i över 300 kilometer i timmen.
13 mar 08 – Uppdrag till Banverket att analysera förutsättningarna för höghastighetståg

Fortsatta problem i Hallandsåsen
Arbetet med järnvägstunneln genom Hallandsåsen vållar fortsatta problem. Bara en tredjedel av de fyllningar som gjorts runt tunnelröret uppfyller kraven.
6 mar 08 – Hallandsåskommitténs granskning avseende arbetet med information och kommunikation i projekt Hallandsås

Lagändring för Citybanan
Regeringen föreslår en ändring i kommunallagen för att göra den överenskomna finansieringen av Citybanan i Stockholm möjlig.
14 feb 08

Fortsatt granskning av tunneln
Hallandsåskommittén som tillsattes 2002 för att följa och granska arbetet med järnvägstunneln genom Hallandsåsen får förlängt uppdrag. Den skulle ha slutat sitt arbete 1 mars i år, men får nu fortsätta att arbeta till 31 december 2008.
7 feb 08 – Dir 2008:6

Fel information om tunnelbygget
Tunneln genom Hallandsåsen fortsätter att skapa problem. Nu är det Banverkets informationen om tunneln som kritiseras.
30 jan 08 – Hallandsåskommitténs granskning avseende arbetet med information och kommunikation i projekt Hallandsås

Klartecken för Citybanan
Regeringen ger nu klartecken för bygget av Citybanan i Stockholm. Det nya järnvägsbygget kommer att fördubbla spårkapaciteten och beräknas pågå i minst tio år. Notan uppskattas till 16 miljarder kronor.
31 maj 07 – Regeringen: Trafiklösning Stockholm, Banverket: Karta: Citybanan

Citybanan behöver Mälardalspengar
Nu vill regeringen bygga Citybanan. Men den är fortfarande för dyr. Därför har Carl Cederschiöld (m) fått i uppdrag att tigga pengar på kommunal och regional nivå utanför själva Stockholmsområdet.
18 jan 07

Bygg Citybanan!
Citybanan, pendeltågstunneln under Stockholms city, bör byggas trots att den kommer att kosta 15,9 miljarder kronor. Regeringens alternativ, ett tredje spår vid Riddarholmen, har för liten kapacitet och potential, anser regeringens utredare Hans Rode.
29 dec 06 – Ytspårsutredningen

Förbättrad konkurrens på spåren
I sommar upprättas en ny järnvägsmyndighet som bland annat ska övervaka konkurrensen på järnvägsmarknaden. Den nya myndigheten kommer att ta över verksamheten från Järnvägsinspektionen och Trafikledningen. Beslutet har sitt ursprung i ett EU-direktiv.
15 apr 04 – Dir 2004:35

Mer tid för järnvägsutredning
Järnvägsutredningen får förlängd utredningstid till den 15 september 2004. Utredningen tillsattes för tre år sedan och har till uppgift att dels analysera hur lagstiftningen inom järnvägssektorn ska se ut, dels att komma med förslag till hur svenska järnvägar på bästa sätt integreras med europeiska järnvägar.
16 jan 04 – Dir 2002:161

Staten lånar till väg- och järnvägsbyggen
Staten lånar upp pengar för att ha råd att investera 25 miljarder kronor i vägar och järnvägar under tolv år. Dessutom ska två nya miljarder frigöras för att satsas på arbetsmarknadspolitik år 2004. Fyra miljarder delas ut till kommuner och landsting under 2005.
19 dec 03

EU närmar sig avreglerad järnväg
Processen att avreglera EU:s järnvägsmarknad hålls vid liv. Transportministrarna har enats om hur arbetet med det så kallade järnvägspaketet ska fortsätta. Syfte är att öppna EU-ländernas järnvägsnät för godtransporter från andra EU-staters företag, och därför ska ett nätverk av järnvägslinjer skapas. I paket ligger också bestämmelser om vilka avgifter som får tas ut av dem som utnyttjar rälsen. Något avgörande beslut fattade inte ministrarna denna gång. Men i slutsatserna från den 6 oktober är man överens om att EU-ländernas ambassadörer i Coreper liksom kommissionen ska bena ut detaljerna så att dessa kan antas på ett ministerrådsmöte i december.
15 okt 99 – EU:s ministerråd

Nytt vagnbolag bör äga alla tåg
Staten och de regionela trafikhuvudmännen bör bilda ett vagnbolag. Bolaget ska ha som enda uppgift att köpa in, äga och sedan hyra ut tåg och järnvägsvagnar till de företag som driver trafiken.
3 sep 99 – SOU 1999:87

SJ hindrade konkurrens
SJ har gjort det svårt för konkurrenterna att etablera sig på marknaden genom att inte lämna fullständig information om kostnader för trafikledartjänster. Det visar en rapport från riksrevisionsverket (RRV).
19 dec 97 – Järnvägens trafikledning – prissättning och ekonomisk planering i en miljö med flera aktörer på spåren: Rapport från RRV 1997:56

Fortsatt stöd för Inlandsbanan
Inlandsbanan får ett statsbidrag på 50 miljoner kronor om året för att ; godstrafiken på banan ska kunna fortsätta.
19 dec 97 – TU 1997/1998:1

EU-tåg på privat räls i Sverige
Järnvägsföretag från länder inom EU och Efta ska ha rätt att trafikera privata och kommunala järnvägsspår i Sverige.
17 okt 97 – TU 1997/1998:2

Regeringen missnöjd med SJ
Intäkterna för SJ minskade under 1996 med 6 procent. 11 procent färre privatpersoner tog tåget. SJ var långt ifrån att nå uppsatta mål, konstaterar regeringen.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Inlandsbanan får fortsatt stöd
Från och med 1 maj 1998 får inlandsbana ett årligt stöd på 50 miljoner kronor. I en utredning föreslår Statskontoret att det statliga stödet till inlandsbanan ska avvecklas efter en övergångstid. Regeringen vill tvärtom behålla stödet – av flera skäl. Dels är det viktigt för målet om en halverad arbetslöshet att Norrlands inland har en fungerande infrastruktur. Dels kommer inlandsbanan att fylla en viktig funktion när Barsebäck ska avvecklas, anser regeringen. Längs banan är det möjligt att bryta torv och utvinna annat biobränsle, råvaror som kommer att efterfrågas i och med den nya energipolitiken.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Öppet spår för EU-tåg
Privatägda och kommunala järnvägsspår ska vara öppna för trafik av vissa järnvägsföretag i EU- och Efta-länderna.
1 aug 97 – Prop 1996/1997:157

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se