Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
349 artiklar om Kommunikationer
 
Priserna i kollektivtrafiken skenar
Priserna i kollektivtrafiken stiger betydligt snabbare än konsumentprisindex. På tio år har enkelbiljetterna och månadskorten i genomsnitt blivit över 40 procent dyrare. Thomas Nilsson som är trafikdirektör i Kronoberg ser fler avgångar som den främsta förklaringen.
9 feb 20

Kammarrätten underkänner datalagring
Även Kammarrätten konstaterar nu att de svenska bestämmelserna för datalagring strider mot unionsrätten. Domstolen upphäver därför Post- och telestyrelsens beslut att Tele2 Sverige måste lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål.
8 mar 17

Utredning om Bromma stoppas
Utredningen om Bromma flygplats framtid läggs ned. Bakgrunden är två så kallade tillkännagivanden i riksdagen där majoriteten gör klart att Stockholmsflygplatsen inte ska utvärderas.
22 dec 15

Postnord AB undantas från moms
Efter att ha fällts i EU-domstolen tvingas Sverige nu undantas Postnord AB:s verksamhet - även försäljningen av vanliga frimärken – från momsplikten. Det blir billigare för privatpersoner.
26 nov 15 – Prop 2015/2016:51

Staten räddar Göta kanal
Göta kanal är i så dåligt skick att om inget görs måste delar av kanalen grävas igen. Näringsminister Mikael Damberg vill nu snabbt få igång en räddningsplan för kanalen.
16 aug 15

Postlagen ses över
Regeringen ska se över postlagen. Digitaliseringen har medfört en radikalt förändrad postmarknad med kraftigt färre antal fysiska brev. Därför behöver postlagstiftningen ses över, enligt IT-minister Mehmet Kaplan (MP).
13 aug 15

Fortsatt privat järnvägsunderhåll
Järnvägsunderhållet kan inte förstatligas. Trafikverket saknar helt enkelt kunskap för att ta över underhållet i egen regi i dag, menar regeringens utredare.
22 apr 15 – SOU 2015:42

Oklart vart järnvägsmiljarder ska gå
Regeringen vill satsa flera miljarder på ökat järnvägsunderhåll de kommande åren. Om satsningen är bra vet ingen eftersom Trafikverkets underlag inte håller måttet, framhåller experter.
7 apr 15

Ny lag om internationell järnvägstrafik
Sverige är på väg att tillträda ett internationellt fördrag om gränsöverskridande järnvägstrafik - COTIF. Det har betydelse för företag som bedriver godstrafik på svensk räls, och som därmed ges regressrätt visavi Trafikverket.
19 mar 15 – Prop 2014/2015:58

Ny lag om internationell järnvägstrafik
Sverige är på väg att tillträda ett internationellt fördrag om gränsöverskridande järnvägstrafik - COTIF. Det har betydelse för företag som bedriver godstrafik på svensk räls, och som därmed ges regressrätt visavi Trafikverket.
18 mar 15 – Prop 2014/2015:58

Flygstrejken är över
Den elva dagar långa strejken bland flygbolagets Norwegians piloter är slut. Konflikten, som påverkat över 150 000 passagerare, har inneburit att nästan alla bolagets inrikesflygningar i Skandinavien ställts in, plus de flesta flygningar mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn.
10 mar 15

Fler fartyg under svensk flagg
En statlig utredning föreslår att Sverige ska införa en ny beskattningsmodell för att locka fler rederier att registrera sina fartyg under svensk flagg.
19 feb 15 – SOU 2015:4

Bromma fortsatt het för Löfven
Statsminister Stefan Löfven (S) slipper motorvägsbygget Förbifart Stockholm i valrörelsen. Men Bromma flygplats förblir en het fråga.
18 dec 14

Fortsatt bråk om Förbifarten
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) bjuder in Stockholms stad och landstinget i Stockholm till samtal om det omstridda vägbygget Förbifart Stockholm. Men den borgerliga majoriteten i landstinget tackar nej.
27 nov 14

Redarna oroas av miljökrav
Första januari blir enligt redarna en ödesdag för svensk sjöfart. Då gäller av miljöskäl max 0,1 procent svavel i oljan som driver fartyget. Redarna har klagat över EU:s hårdare regelverk som kostar dem miljardbelopp.
25 nov 14

Bredsida mot statens IT-säkerhet
Många statliga myndigheter är vidöppna för hackerattacker eller datahaverier som kan drabba stora delar av befolkningen. Riksrevisionen konstaterar att i stort har IT-säkerheten inte förbättras på sju år och det slutliga ansvaret hamnar på regeringen.
20 nov 14

Arbetet med förbifarten stoppas
Nu fryser Trafikverket det mesta av arbetet med Förbifart Stockholm. Orsaken är att regeringen beslutat frysa projektet fram till den 1 maj nästa år.
28 okt 14

En dryg miljard till järnvägar
I regeringens satsning på nya jobb ingår satsningar på infrastruktur på 2,34 miljarder nästa år. Hälften av den summan går till ökat underhåll och drift av järnvägar.
23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015, Utgiftsområde 22, Kommunikationer

Vägslitageskatt och satsningar på kommunaltrafik
Stefan Löfven och Åsa Romson lanserar klimatpolitiska åtgärder. Bland annat en vägslitageavgift för lastbilar som kommer att gälla även för utländska åkare. Exakt hur stor den blir säger de inte.
21 okt 14

Mot ett (privat)bilfritt Madrid
Från och med första januari 2015 kommer antalet bilar i Madrids stadskärna att minska drastiskt. Stadshuset, som styrs av Ana Botella från regeringspartiet Partido Popular, har beslutat att stänga av 352 hektar av Madrid stad för privatbilism. Enbart boende och leverantörer kommer kunna köra fritt i innerstan, skriver konservativa tidningen El País.
ÖPPEN25 sep 14 – El Pais 21/9-14

Turistrekord i Spanien - men inte bara glada miner
Mellan januari och augusti i år mottogs 45,4 miljoner turister i Spanien, vilket innebär ett historiskt rekord. Den ökande turismen har blivit den enskilt största motorn för ekonomisk återhämtning i ett krisande Spanien, skriver konservativa tidningen El País. Men inte alla gläds åt rekordet.
ÖPPEN25 sep 14 – El Diario 18/9-14, El Pais 22/9-14

Konkurrensutsatt flygledning
En utredning som tillsattes under den avgående alliansregeringen anser att trafikledningen även på statliga flygplatser kan konkurrensutsättas. Det går emot ett beslut som togs av den samlade oppositionen i riksdagen tidigare i år.
25 sep 14 – SOU 2014:65

Utländska fordon ska inte slippa undan
Regeringen föreslår användningsförbud för trängselskattesyndare - och trängselavgifter även för utländska fordon.
26 aug 14 – Lagrådsremiss: Trängselskatt för utländska fordon och vissa andra trängselskattefrågor

Statlig fiber ger snabbare landsbygdsnät
Regeringen vill utnyttja statliga bolags befintliga fibernät för att landsbygden ska få tillgång till snabb bredbandsuppkoppling.
21 aug 14 – Pressträff: Regeringen tillsätter utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Stopp för svindyra taxiresor
Taxibolag som tar ”ordentligt” betalt måste meddela kunden om detta redan när resan beställs, och definitivt innan den påbörjas, antingen på papper eller via sms. Dessutom ska polisen kunna beslagta nummerskyltar från den taxi som kör utan godkänd taxameterutrustning.
18 jun 14 – Prop 2013/2014:241

Nya avgifter för illegala transporter
Regeringen förverkligar ett av Transportstyrelsens förslag på hur man kan stävja illegala inrikestransporter.
5 jun 14 – Prop 2013/2014:234

Stoppa taxis överpriser!
Taxibolag som tar ”ordentligt” betalt måste meddela kunden om detta redan när resan beställs, och definitivt innan den påbörjas, antingen på papper eller via sms. Dessutom ska polisen kunna beslagta nummerskyltar från den taxi som kör utan godkänd taxameterutrustning.
15 maj 14 – Lagrådsremiss: Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Regeringen utreder dubbskatt
Regeringen tillsätter en utredning som ska ta fram förslag på hur höga partikelhalter i stockholmsluften ska kunna minskas.
13 mar 14 – Dir

Taxis överpriser ska stoppas
Alliansen aviserar lagändringar för att stävja överpriser på taxi och illegala körningar inom åkerinäringen. För sent, kritiserar Socialdemokraterna.
5 mar 14 – Transportstyrelsens presentation 28/2-14

Är konkurrens ens möjlig?
Det har gått tolv år sedan konkurrensen på den svenska marknaden för järnvägsunderhåll släpptes fri - men idag domineras den av två stora företag. Frågan är om det ens går att få in fler aktörer, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
25 feb 14

Utredare vill syna järnvägskapacitet
Utredaren av järnvägens organisation har överlämnat en rad rekommendationer till regeringen - frågeställningar som ska utredas ytterligare.
3 dec 13 – SOU 2013:83

Färre dubbdäck ska spara liv
Trafikverket får regeringens uppdrag att minska användningen av dubbdäck. Effekterna av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan i Stockholm har varit goda med lägre halter av farliga partiklar i luften i Stockholms innerstad och att färre människor drabbas av sjukdomar som orsakas av luftföroreningar.
26 sep 13 – Uppdrag till Trafikverket rörande dubbdäck och dess effekter på människors hälsa

Statliga färjor till Gotland
Regeringen är beredd att satsa 4,5 miljarder kronor på inköp av färjor som ska trafikera Gotland. De statliga fartygen ska sättas i trafik om inte den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken efter 2017 ger önskat resultat. I budgetpropositionen påpekas att konkurrensen varit mycket bristfällig vid de senaste upphandlingarna och att osäkerheten är större än vid alla andra upphandlingar som staten ansvarar för.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Järnvägslagar moderniseras
De lagar som reglerar järnvägstrafiken i landet ska moderniseras. Frågan om trafikföretagen har rätt till ersättning från de som sköter spåren när tågen inte kan rulla som de ska aktualiseras.
4 sep 13 – Dir 2013:79

Bredbandsstödet kan effektiviseras
De så kallade medfinansieringsmedlen för bredbandsutbyggnad bör slås ihop med det ordinarie stöd som delas ut inom ramen för landsbygdsprogrammet. Uppföljningen och styrningen ska öka, bland annat genom särskilda koordinatorer på regional nivå.
14 jun 13 – SOU 2013:47

"Farligt trafikbeteende" förbjuds
Regeringen svänger och föreslår en lagändring som innebär att bilister och andra förare inte får ägna sig åt sms:ande eller andra störande aktiviteter. Men förslaget får kritik för att vara otydligt.
16 maj 13 – Debattartikel: Tuffare tag mot farligt beteende

Järnvägsreformer ska utvärderas
Regeringen reagerar på riksdagens krav och tillsätter en utredning som ska se över det svenska järnvägssystemet. En utvärdering av de gångna årtiondenas förändringar, inte minst då privatiseringarna, ska presenteras i höst.
14 maj 13 – Dir 2013:46

Cykelsverige sågar utredning
Regeringens utredning skulle öka cyklingen och göra den säkrare. Men många sågar förslagen lagom till cykelsäsongen.
21 apr 13 – Inkomna remissvar på Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv, SOU 2012:70

Regler för biluthyrning lättas
Idag måste en person som vill hyra ut bilar eller terrängmotorfordon i Sverige vara bosatta här. Detta strider mot EU-rättens regler om fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden.
13 mar 13 – Prop 2012/2013:83

Beväpnade fartygsvakter mot pirater
Från och med i sommar ska svenska fartyg som färdas utanför EES-området ha rätt att beväpna sina vakter ombord, till skydd från moderna pirater.
21 feb 13 – Prop 2012/2013:78

Nykterhetsvakter kom inte igång
För 2,5 år sedan inrättade regeringen en försöksverksamhet med särskilda trafiknykterhetskontrollörer i hamnar. Den floppade - men ska ändå förlängas.
13 feb 13 – Prop 2012/2013:68

Lägre avgift för trängselskattsyndare
Påminnelseavgiften för den som undlåter att betala trängselskatt sänks från 500 till 100 kronor. Även utländska fordon kommer att debiteras innanför vägtullarna.
13 feb 13 – SOU 2013:3

Ehrling tar över Telia Sonera
Marie Ehrling föreslås bli styrelseordförande i Telia Sonera. Hon efterträder nuvarande ordförande Anders Narvinger som avgår efter mutanklagelserna mot bolaget.
7 feb 13

Avregleringen stoppade tågen – inte snön
Kaoset i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. Boken har ett långt vidare syfte: Järnvägarnas förfall är bara ett exempel på hur välfärden offras på marknadskrafternas altare.
7 feb 13 – Nyberg, Mikael: Det stora tågrånet

Beskattning av fartyg en stridsfråga
Den internationella konkurrensen inom sjöfartsnäringen är hård. Antalet fartyg som går under svensk flagg fortsätter att minska. Från branschhåll efterlyser man ett system med tonnageskatt. Regeringen låter nu undersöka saken för andra gången. Det uppfattas som förhalning.
28 jan 13 – Dir 2013:6

Trängselskatt ett faktum i Göteborg
Från och med klockan sex i dag tas trängselskatt ut för de som vill åka bil och lastbil till, från och via Göteborg. Mellan 8 och 18 kronor kostar det att åka på de stora lederna och in och ut från centrum.
2 jan 13

Bredbandsstrategin utvärderas
2009 lanserade regeringen målsättningen att 9 av 10 svenska hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s till år 2020. Nu ska en särskild utredare se över hur tillgången till internet har utvecklats.
20 dec 12

Konkurshot mot SAS undanröjt
I veckan som gått har SAS enats om nya avtal med alla flygfack. Det blir lägre löner, längre arbetstider och sämre pensionsvillkor. Den svenska regeringen har lagt fram en proposition som möjliggör statens deltagande i det lånelöfte som bolaget behöver för att hålla huvudet över vattnet under de kommande åren. Risken för konkurs är i princip undanröjd, enligt SAS.
21 nov 12 – Prop 2012/2013:46, SAS pressmeddelande

SAS-avtal klara
SAS har enats om nya avtal med alla flygfack. Därmed kan bolaget gå vidare i arbetet med den stora sparplanen. Risken för konkurs är i princip undanröjd, enligt bolaget.
19 nov 12

Lam utredning gör cyklister besvikna
Den första statliga utredningen om cyklisters förutsättningar att ta sig fram i trafiken lhar nyligen publicerats. Men den lägger knappt några skarpa förslag. Utredaren Kent Johansson menar att cyklingen kan främjas utan större ändringar av befintliga lagar och system. Branschorganisationen Svensk cykling är besviken.
7 nov 12 – SOU 2012:70

Socialdemokraterna vill ha snabbståg
Socialdemokraterna vill börja bygga ett svenskt höghastighetsnät för tåg. Både Ostlänken mellan Järna och Linköping och sträckan mellan Göteborg och Borås bör få höghastighetståg, enligt partiet.
30 okt 12 – Socialdemokraterna: Järnväg i modern europeisk standard

Körkortsregler EU-anpassas
Regeringen föreslår smärre ändringar i körkortslagen, lagen om vägtrafikdefinitioner och lagen om ändring i körkortslagen. Den sistnämnda innebär att EU:s tredje körkortsdirektiv införs i svensk rätt och träder i kraft först i början av nästa år (se artikelhänvisning nedan). Redan på förhand ser regeringen ett behov av komplementeringar och lägger därför en ny proposition.
17 okt 12 – Prop 2012/2013:23

Ökade anslag till järnvägsunderhåll
Anslaget för drift och underhåll av järnvägarna höjs i regeringens infrastrukturproposition. På lång sikt ska det leda till mer tillförlitliga avgångar och färre förseningar. Men under de närmast kommande åren kan underhållsarbetet orsaka mer störningar.
16 okt 12 – Prop 2012/2013:25

Järnväg byggs ut runt storstäderna
Ostlänken mellan Linköping och Järna samt snabbtåg mellan Göteborg och Borås, det är de två enskilt största projekten i en satsning om 55 miljarder kronor på infrastruktur fram till 2025, som regeringen presenterade i veckan som gick. Nya snabbtåg leder till ökad arbetspendlig och regionförstoring i storstadsregionerna.
30 aug 12 – Promemoria Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Effektiviteten är för låg
Anläggningsbranschen – som bygger och underhåller vägar och järnvägar – i Sverige omsätter ungefär 100 miljarder kronor varje år, och staten står för en knapp tredjedel av beställningarna. En utredning som har haft i uppdrag att utvärdera Trafikverkets roll har just lagt fram sitt slutbetänkande.
14 jun 12 – SOU 2012:39

Delar av Luftfartsverket bör bolagiseras
Luftfartsverket bör bilda dotterbolag för de konkurrensutsatta delarna av sin verksamhet. Organisationsändringen ska äga rum senast 2015. Det föreslår en ny utredning.
19 apr 12 – SOU 2012:27

EU-besked om fildelning
Gjorde internetoperatören Ephone rätt som vägrade lämna ut uppgifter till en rad bokförlag om en kund som gjort 27 ljudböcker tillgängliga via en server? På torsdagen lämnade EU:s domstol sitt besked, som antyder att svaret är nej.
19 apr 12

Alla samtal, mejl och sms loggas
Riksdagen sade till slut ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag. Från och med den 1 maj i år är telefon- och internetleverantörerna skyldiga att lagra uppgifter om alla sina kunders trafik: samtal, sms och mejl.
22 mar 12 – Riksdagsdebatt, JuU 2011/2012:28

Samma regler för alla lastbilschaufförer
Vägarbetstidslagen är en skyddslag som syftar till att skydda trafikanter mot trötta förare. Egenföretagare som driver små åkerier eller själva kör lastbil har hittills inte omfattats. Efter en maning från EU-kommissionen blir det ändring på den saken.
23 feb 12 – Prop 2011/2012:69

Kollektivtrafiklagen ska gälla på sjön
Kollektivtrafiklagen utvidgas så att den också omfattar kollektivtrafik på vatten. Också EU:s kollektivtrafikförordning ska tillämpas. Det här går utöver vad EU:s kollektivtrafikförordning ålägger medlemsstaterna.
9 feb 12 – Lagrådsremiss: Komplettering av kollektivtrafiklagen

Flera nya körkortskategorier
Ett av syftena med EU:s tredje körkortsdirektiv är att åstadkomma ökad trafiksäkerhet, främst för olika slags motorcyklister, som är överrepresenterade i olyckstatistiken. För svenska förares och myndigheters del innebär de nya körkortskategorierna dock en hel del krångel.
27 okt 11 – Prop 2011/2012:25

Nio av tio unga är på Facebook
93 procent av kvinnorna och 95 procent av männen i åldersgruppen 16-24 år deltar på sociala nätverkssajter, såsom Facebook och Twitter. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning om svenska folkets IT-vanor.
26 okt 11

100 miljarder till tågen
Miljöpartiet vill satsa 100 miljarder kronor under en tioårsperiod på en modernisering av tågtrafiken. Pengarna ska gå till underhåll men även investeringar i nya spår och höghastighetståg. Satsningen ska finansieras via lån och ökade budgetanslag.
1 sep 11

Miljarder ska motverka tågkaos
Regeringen Reinfeldt föreslår en infrastruktursatsning på 5 miljarder kronor för åren 2012 och 2013: 3,6 miljarder ska gå till järnvägsunderhåll och 1,4 miljarder till vägnätet.
30 aug 11

Nya avgiftsregler på Arlanda
Framöver kommer Arlandas ledning att behöva hålla samråd med flygbolagen när de planerar att höja avgifterna för dessa. Om bolagen är missnöjda kan de vända sig till Transportstyrelsen, som i såfall måste pröva om den föreslagna förändringen är godtagbar. Förändrade - läs höjda - avgifter får inte börja tillämpas förrens myndigheten har meddelat sitt beslut, och dylika ska dessutom kunna överklagas i en allmän förvaltningsdomstol.
19 maj 11 – Prop 2010/2011:143

En liten lisa för trötta sjömän!
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner 2010 års ändringar i den internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning.
7 apr 11 – Prop 2010/2011:117

Datalagring kan ge mångmiljonböter
Sverige riskerar mångmiljonböter från EU för att det omstridda datalagringsdirektivet inte införts. EU-kommissionen kräver nu att EU:s domstol ska utfärda vite mot Sverige på 370 000 kronor om dagen från domstolens beslut och tills direktivet införts.
7 apr 11

Nytt körkort för lokförare
En proposition från regeringen föreslår att en ny lag om EU-certifiering av lokförare införs i Sverige.
6 apr 11 – Prop 2010/2011:122

Riksdagen vill förbjuda eftersupning
Riksdagen har beslutat att begära ett förslag från regeringen om kriminalisering av så kallad eftersupning.
30 mar 11 – Snabbprotokoll 2010/2011:79

Bilismen har ett slut
Jag hörde författaren och bilarbetaren Lars Henriksson säga i en radiointervju att hans nya bok, Slutkört, är skriven till hans arbetskamrater på Volvo. Inte bara till dem så klart, men det märks att han har haft dem i åtanke och det är kanske det bästa med boken. Anna Nygård recenserar.
24 mar 11 – Henriksson, Lars : Slutkört

EU:s telekompaket föreslås bli lag
Är en fri tillgång till internet en mänsklig rättighet? Kan man kräva av nätföretagen att de förhåller sig neutrala till informationen de förmedlar? Ja, sade EU i sitt telekompaket för ett och ett halvt år sedan. Nu föreslår regeringen att EU-reglerna införs i svensk lag.
24 mar 11 – Prop 2010/2011:115

Datalagringslagen på is i ett år
Det dröjer ytterligare ett år innan det omstridda EU-direktivet om lagring av data- och teletrafik genomförs i svensk rätt. I riksdagens omröstning åberopade vänsterpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna grundlagen och drev igenom en så kallad vilandeförklaring.
17 mar 11

Eftersupning kriminaliseras
Ett enigt socialutskott föreslår att så kallad eftersupning kriminaliseras. Utskottet begär att regeringen lämnar ett förslag till riksdagen om hur detta ska ske.
17 mar 11 – TT

En lisa för trötta sjömän?
Hur långa viloperioder per dygn en sjöman har rätt till regleras i en internationell konvention, som nu revideras. Det har nämligen visat sig att redarna tänjer på undantagsreglerna och låter uttröttad personal både gå på vakt och utföra andra säkerhetsuppgifter ombord.
23 feb 11 – Lagrådsremiss: Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän

Arbetspendlingen kartläggs
Regeringen vill förbättra möjligheterna till arbetspendling. Man ger därför Trafikanalys i uppdrag att kartlägga arbetspendling på upp till 15 mil i Stockholm, Göteborg och Malmö.
10 feb 11 – Pressmeddelande: Regeringen vill underlätta arbetspendling

Nätkunder ska få bättre information
Stärkt konsumentskydd och bättre konkurrensregler är syftet med det lagförslag om elektroniska kommunikationer som regeringen nu överlämnar till Lagrådet. Bland annat tvingas operatörer att informera kunder om vissa tjänster, till exempel om möjligheten till röstsamtal över Internet blockeras.
10 feb 11 – Lagrådsremiss: Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Skattefria alkolås kostar tio miljoner
Som ett led i ansträngningarna att nå det långsiktiga målet med nollvisionen; dvs att inga människor ska dödas i trafiken ingår att få bort alkohol från trafiken. Ett konkret steg som nu regeringen tar är att föreslå skattefrihet för alkolås i förmånsbilar.
9 feb 11 – Prop 2010/2011:58

Tjänstemän får kontrollera långtradare
Trötta chaffisar som kör på övertid är en trafikfara. Därför har polisen rätt att kontrollera hur länge ett visst fordon varit ute på vägarna respektivt stannat för en rast. Nu föreslår regeringen att även tjänstemän vi Trafikstyreslen ska ha rätt att pröva de så kallade färdskrivarna.
2 feb 11 – Prop 2010/2011:62

All e-kommunikation övervakas
Regeringen har lagt fram sitt lagförslag på hur EU:s omstridda datalagringsdirektiv ska infogas i svensk lagstiftning. Tele- och bredbandsoperatörer ska lagra spåren efter vår elektroniska kommunikation i ett halvår.
15 dec 10 – Prop 2010/2011:46

Det är EU som kräver datalagring
Vem har kommunicerat med vem, när skedde det, var befann sig parterna och vilken utrustning användes? Den här informationen är telefon- och internetoperatörer tvungna att spara upp till 6 månader. Polisen kommer, mot betalning, att kunna begära ut informationen i brottsbekämpande syfte.
11 nov 10 – Lagrådsremiss: Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål

Alkolås i stället för indraget körkort
Även den som har dömts för grovt rattfylleri ska framöver kunna få behålla körkortet, men är förpliktad att använda alkolås under två års tid.
26 okt 10 – Prop 2010/2011:26

Dokumentera hur snö skapar tågkaos!
Förra vinterns snökaos hade kunnat undvikas om järnvägens olika aktörer hade hållit sina tidigare löften om bot och bättring, anser regeringens utredare, Per Unckel. Han föreslår att Trafikverket framöver gör årliga kontroller och bockar av vad som faktiskt skett.
19 okt 10 – SOU 2010:74

Ny finansiering av infrastruktur
Landsting, kommuner och privata företag är med och finansierar landets infrastruktur, byggandet av nya vägar till exempel. Men reglerna för medfinansiering måste göras tydligare, anser regeringen.
16 sep 10 – Dir 2010:92

Fler cyklister, färre olyckor
Svenskarna ska fås att cykla mer och därför måste trafikmiljön göras säkrare. Därtill har Näringsdepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att se över trafikreglerna.
16 sep 10 – Dir 2010:93

Ett tåg kommer rullande
Syftet med driftskompabilitetsdirektivet är det ska bli enklare att ta järnvägsfordon i bruk inom EU. Ett fordon som har bedömts vara driftssäkert i en medlemsstat ska kunna rulla över nationsgränser och i hela unionen - det är det långsiktiga målet.
14 sep 10 – SOU 2010:61

Bättre transporter
Staten och näringslivet har undertecknat en deklaration om att samarbeta för att utveckla svensk logistik. Man vill ta fram en ”offensiv” strategi för svenska godstransporter, där olika trafikslag samverkar.
25 aug 10

Persontransportforum bildas
Regeringen har tillsatt ett persontransportforum med representanter för regeringen och transportbranschen samt företrädare för olika samhällsområden. Det leds av infrastrukturminister Åsa Torstensson.
25 maj 10

Nya postlagen försenad
Postens monopolställning försvinner, åtminstone formellt. Det föreslår regeringen i en proposition om en ny postlag.
6 maj 10

Rödgrön satsning på snabbtåg
121 miljarder mer till järnvägen fram till 2021. Snabbtåg ska byggas mellan Stockholm och Linköping samt mellan Göteborg och Borås. Satsningen ska finansieras bland annat genom upplåning och en kilometerskatt på tunga lastbilstransporter och 25 miljarder i ökade statsanslag.
27 apr 10 – Rödgrön infrastruktur för jobb och klimat

Statligt stöd till flygbranschen
Häromdagen sade näringsminister Maud Olofsson tvärsäkert att det inte skulle bli något statligt stöd till flygbranschen. Nu säger regeringen att man har täta kontakter med flygbranschen för att hitta lämpliga stödåtgärder.
22 apr 10

Flyget lyfter igen
Flygtrafiken över Europa var igång på onsdagen i det närmaste normal omfattning. På förmiddagen öppnade Tyskland sitt luftrum och därmed var alla Europas viktigaste flygplatser öppna.
21 apr 10

Variabel kilometerskatt hos rödgröna
En kilometerskatt som ska vara olika hög i olika delar av landet. Och mer cykelbanor, bussar, spårtrafik, sjöfart och biogas - finansierat av lån i Riksgälden. Oppositionen har motionerat om transportsystemen.
21 apr 10

Inga pengar till flygbolagen - ännu
Flygbolagen får vänta på pengar från EU. Näringsminister Maud Olofsson säger även hon nej till hjälp till flygbolag som har svåra förluster under flygstoppet.
20 apr 10

Lättnader i flygstoppet
Sent på måndagskvällen enades ett möte med EU-kommissionen och flera av EU-ländernas transportministrar och representanter för den europeiska flygindustrin om lättnader i flygrestriktionerna över Europa.
20 apr 10 – Pressmeddelande: Revised approach to air traffic affected by the volcanic ash cloud

Rödgröna kräver folkomröstning
Den rödgröna oppositionen vill hålla en regional folkomröstning om motorvägssatsningen Förbifart Stockholm. Även om det blir en borgerlig majoritet i Stockholm efter valet i höst så kommer de rödgröna om de får majoritet i riksdagen att tvinga fram en folkomröstning via en lagändring.
20 apr 10 – Pressmeddelande: Rödgröna satsningar på Stockholm

Skatten blir 8 - 18 kronor
Från och med 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Regeringen lägger fram en proposition som innebär att det kommer att kosta 8 – 18 kronor att på vardagar passera betalstationer på väg in i eller ut ur Göteborgs centrala delar.
14 apr 10 – Prop 2009/2010:189

Fler ska åka kommunalt
Regeringen hoppas att dess förslag till ny kollektivtrafiklag ska få fler människor att åka kollektivt. Regionala kollektivtrafikmyndigheter tar över ansvaret från trafikhuvudmännen i länen. Politikerna ska ta de strategiska besluten om kollektivtrafiken, vilka idag ofta tas av länstrafikbolagen. Men att upphandla kollektivtrafik ska aktiebolag och kommuner få göra.
8 apr 10 – Pressmeddelande: Ny kollektivtrafiklag som sätter resenären i centrum

Bredband i världsklass
Den 1 april lämnade regeringen sin proposition som ska öka tillgängligheten till bredband i hela landet. Det kallas ”bredband i världsklass”.
6 apr 10 – Prop 2009/2010:193

Medicinskt olämpliga bilförare anmäls
Det ska bli lättare för läkare att anmäla körkortsinnehavare som bedöms som medicinskt olämpliga bilförare till Transportstyrelsen för utredning. Läkare blir skyldiga att anmäla ”olämpliga” körkortsinnehavare i stället för som tidigare ”uppenbart olämpliga”.
31 mar 10

28 miljarder till Förbifart Stockholm
Alliansens fyra partiledare har deklarerat att om man får förnyat förtroende efter valet i höst så satsar man 28 miljarder kronor på bygget av Förbifart Stockholm; den stora motorvägssatsningen väster om Stockholm, rakt över öarna i Mälaren.
30 mar 10 – DN-debattartikel om Förbifart Stockholm

Stora investeringar i vägar
Regeringen vill satsa 482 miljarder kronor på investeringar och underhåll av vägar och järnvägar fram till år 2021. Regeringen presenterade sina planer i Malmö på tisdagen. Någon satsning på höghastighetståg ingår inte.
30 mar 10 – Regeringskansliet 2010-03-30

Ja till ny tunnel under Göta Älv
Regeringen säger ja till bygget av Marieholmstunneln i Göteborg. Vägverket får bygga en 498 meter lång tunnel med motorvägsstandard och tre filer i vardera riktningen under Göta Älv från Marieholmsmotet till Ringön.
25 mar 10 – Pressmeddelande: Marieholmstunneln får klartecken

Bredbandsforum inrättas
Regeringen ska inrätta ett Bredbandsforum med infrastrukturminister Åsa Torstensson som ordförande. Hon ska även utse dess ledamöter.
25 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen inrättar ett Bredbandsforum

Ökad nykterhetskontroll i hamnar
Det ska bli fler nykterhetskontroller i hamnarna. Särskilda trafiknykterhetskontrollanter ska få ta utandningsprov på bilförare som kör av färjorna. Kontrollanterna ska kunna anlitas av hamnarna, av kommun och landsting och av polisen.
23 mar 10 – Prop 2009/2010:171

Enklare resor med buss och båt
EU:s transportministerråd har beslutat att anta en förordning som förbättrar buss- och båtpassagerares möjligheter att få assistans, kompensation och information vid försenade eller inställda resor.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Ökade rättigheter för Europas buss- och båtpassagerare

Svavelosande KU-anmälan
Riksdagsman Hans Stenberg (s) begär att KU ska granska regeringens agerande när den träffade en internationell överenskommelse om begränsad svavelhalt i fartygsbränsle i Östersjön.
11 mar 10 – Begäran om granskning av regeringens agerande kring avtal om svavelutsläpp i Östersjön

Telefoner i glesbygd för 7,5 miljoner kronor
Post- och telestyrelsen får 7,5 miljoner kronor för att skaffa fram telefonförbindelser för de hushåll som i takt med den tekniska utvecklingen har han mat utanför telenäten och inte längre har tillgång till telefon.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen upphandlar tillgång till telefoni i alla delar av landet

Fritt fram i kollektivtrafiken
Det ska bli fritt fram att etablera sig inom kollektivtrafiken. Det räcker med att ett företag anmäler till en regional kollektivtrafikmyndighet att det vill trafikera en viss linje efter en tidtabell så är det bara att tuta och köra.
9 mar 10 – Lagrådsremiss: Ny kollektivtrafiklag

Trängselskatt i Göteborg
Finansdepartementet säger ja till trängselskatt i Göteborg. Från och med 1 januari 2013 ska också göteborgarna betala för att köra bil i centrum.
4 mar 10 – Promemoria: Promemoria om införande av trängselskatt i Göteborg

Ingen utredning – lös de akuta problemen
Det är viktigare att lösa de akuta problemen än att tillsätta en utredning för att ta reda på vad som gått snett i vinter då stora delar av tågtrafiken slagits ut. Det framhöll statsminister Fredrik Reinfeldt vid ett besök i Örnsköldsvik i dag.
24 feb 10

2000 sägs upp från Posten
Ytterligare 2000 personer får lämna Posten Norden AB i Sverige och Danmark. Det uppger företagets vd Lars G Nordström i en TT-intervju. I fjol sades 4 000 personer upp från bolaget.
24 feb 10

Staten vill sälja SAS
Regeringen vill sälja statens aktier i SAS. Samtidigt som regeringen går till riksdagen för att få klartecken för att delta i SAS nyemission, begär man mandat att vid lämplig tidpunkt minska statens ägande i SAS.
18 feb 10

Postens monopol försvinner – i teorin
Postens monopolställning försvinner, åtminstone formellt. Det föreslås i en lagrådsremiss om en ny postlag som regeringen har beslutat om.
11 feb 10 – Pressmeddelande: Regeringsbeslut om lagrådsremiss om ny postlag

Miljöpartist vill sälja SAS
– Det är dags för staten att sälja SAS! Det finns inga näringspolitiska eller transportpolitiska skäl för staten att äga ett flygbolag, utbrister Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Karin Svensson Smith, när SAS återigen redovisat miljardförluster och staten återigen skjuter till miljardbelopp i nytt aktiekapital till det hårt förlusttyngda flygbolaget.
9 feb 10 – "Dags för staten att sälja SAS"

Svensk-norsk laddning av elbilar
Sverige och Norge ska bygga en gemensam laddinfrastruktur för elbilar. Regeringen har gett i uppdrag åt Vägverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen att i samarbete med de norska motsvarigheterna planera och genomföra en infrastruktur för laddning av elbilar.
9 feb 10 – Pressmeddelande: Svensk-norskt samarbete kring laddinfrastruktur för elbilar

0,2 promille blir flygfylleri
Regeringen föreslår en gräns för flygfylleri på 0,2 promille. Samtidigt föreslås att polisen får rätt att alkotesta piloter även om ingen misstanke om flygfylleri föreligger. Det blir samma regler för flygfyller som för rattfylleri alltså.
9 feb 10 – Prop 2009/2010:95

Bred uppslutning bakom SAS
Det krisdrabbade flygbolaget SAS ska spara ytterligare 2 miljarder kronor och ber även aktieägarna om ett tillskott på 5 miljarder. Regeringen - liksom både S och V flaggar för fortsatt stöd till bolaget.
9 feb 10

C vill ha IT som hushållsnära tjänst
Centerpartiet vill att skattereduktionen för hushållsnära tjänster även ska omfatta IT-support, uppger partiledaren Maud Olofsson. – Vi skulle få en massa unga i jobb och en massa äldre som blir glada, säger hon.
6 feb 10 – Datorsupport ska vara avdragsgillt

Bättre information om taxipris
Informationen om priserna för taxiresor ska göras tydligare. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om prisinformation för taxiresor. Transportstyrelsen ska samråda med Konsumentverket, Konkurrensverket och taxibranschen.
4 feb 10 – Pressmeddelande: Uppdrag att se över taxipriserna

Gotland tar större ansvar för färjorna
Näringsdepartementet och Gotlands kommun har enats om att den framtida trafiken till och från Gotland ska hålla samma standard som idag och att den ska utvecklas. Gotlandstillägget ska avvecklas och Gotland är berett att ta ett större ansvar för färjetrafiken
26 jan 10

Telia: EU-lagen slår ut Ipred
EU:s datalagringsdirektiv gäller i Sverige trots att regeringen inte har genomfört det. Och EU-direktivet slår ut Ipredlagen, hävdar Telia Sonera i ett överklagande till Svea hovrätt i ärendet med sajten Swetorrents.
17 jan 10

Första styrelsen för Trafikverket
Regeringen har utsett styrelsen för den nya myndigheten Trafikverket, som ersätter Vägverket och Banverket. Ordförande blir Acko Ankarberg Johansson (Kd) som är kommunstyrelsens ordförande i Jönköping.
14 jan 10

Samma tågstandard i hela EU
Vagnar och annan utrustning för järnvägarna i EU ska bara behöva godkännas i ett EU-land för att kunna användas i alla medlemsländer. Det säger EU:s driftskompatibilitetsdirektiv, som går ut på att tillämpa samma standard för järnvägsvagnar i hela EU.
13 jan 10 – Dir 2009:130

Samarbete om havsövervakning
EU-länderna med havskust längst i norr och runt Östersjön ska förbättra samarbetet när det gäller övervakning av sjötrafiken. Sammanlagt 24 myndigheter i nio EU-länder plus Norge ska delta i ett projekt som nu har fått klartecken av EU-kommissionen.
13 jan 10

Gemensamt luftrum minskar utsläpp
Sverige och Danmark skapar ett gemensamt luftrum. Det medför kortare flygvägar och minskade koldioxidutsläpp i storleksordningen 52 000 ton per år. Flygbolagens bränslekostnader minskar samtidigt med 20 miljoner euro per år.
17 dec 09

EU-bidrag till svensk tågtrafik
EU-kommissionen beslutade på tisdagen om att stödja Sverige med 46 miljoner euro till infrastrukturinvesteringar. Pengarna kommer från EU:s stöd till transeuropeiska transportnät, som syftar till att göra transporter av gods och människor inom EU snabbare och enklare.
8 dec 09

Väg- och Banverket blir Trafikverket
Den 1 april 2010 slås Vägverket och Banverket ihop till Trafikverket. Även vissa frågor som idag ligger hos Sjöfartsverket och Transportstyrelsen förs till den nya myndigheten. Regeringen har nu lagt fram propositionen om omorganisationen.
3 dec 09 – Prop 2009/2010:59

Promillegräns till sjöss
Regeringen vill införa en promillegräns för sjöfylleri. Med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, kan en båtförare dömas för sjöfylleri om båten kan gå fortare än 15 knop eller är längre än 10 meter.
3 dec 09 – Lagrådsremiss: En nedre promillegräns för sjöfylleri

Halvera antalet döda i trafiken
En strategi för europeisk trafiksäkerhet bör ha målsättningen att halvera antalet döda i trafiken till år 2020. Det sa Leif Zetterberg, statssekreterare på näringsdepartementet vid en konferens i Bryssel ordnad av EU-kommissionen.
2 dec 09

Pendeltåg till Uppsala
SL får tillstånd att köra pendeltåg ända upp till Uppsala via Arlanda och Knivsta. Det beslutade regeringen på torsdagen. Stockholms län och Uppsala län får en gemensam trafikeringsrätt för att bedriva tågtrafik mellan Uppsala län och Stockholms län.
26 nov 09

Farlig barlast stoppas
Sverige har skrivit under barlastvattenkonventionen som ska förhindra spridningen av skadliga och giftiga arter förflyttas till nya miljöer och vållar stor skada. Den internationella handelsflottan beläggs med resstriktioner.
24 nov 09 – Pressmeddelande: Sverige ansluter sig till barlastvattenkonventionen

Ja till telekompaketet
EU-parlamentet godkände på tisdagen telekompaketet. Men det var först i tredje och sista försöket som EU- parlamentet med stor majoritet antog den kompromiss som arbetats fram i början av november.
24 nov 09 – Pressmeddelande: Grönt ljus för EU:s nya telekomregler

Trafikverket får 6 200 medarbetare
Den 1 april nästa år slås Vägverket och Banverket ihop till Trafikverket. Även vissa frågor som idag ligger hos Sjöfartsverket och Transportstyrelsen förs till den nya myndigheten.
18 nov 09 – Pressmeddelande: Trafikverkets organisation och lokalisering

IT-demokrati testas
Med ett bidrag på 800 000 kronor från regeringen ska Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fortsätta att utveckla metoder och verktyg för att underlätta medborgares deltagande i de politiska beslutsprocesserna.
12 nov 09

Dålig produktivitet i anläggningsbranschen
Produktivitetsutvecklingen inom anläggningsbranschen är dålig. Det slog regeringen fast i en proposition om Framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:35). Likaså bedömdes innovationsförmågan och konkurrensen vara svag.
28 okt 09 – Dir 2009:92

Ingen enighet om ”telekompaketet”
EU:s ministerråd har inte kunnat enas om ”telekompaketet”. Visserligen har man antagit två tredjedelar av det, men de kontroversiella frågorna om makten över Internet och hur den som missbrukar Internet ska kunna stängas av, är fortfarande olösta.
28 okt 09 – Pressmeddelande: Beslut fattat om telekompaketet

EU miljoner till svensk infrastruktur
EU har fördelat 500 miljoner euro ur sin Återhämtningsplan till infrastrukturinvesteringar för att möta den ekonomiska krisen. 22,2 miljoner euro (230 miljoner kronor)går till Sverige.
22 okt 09

Regeringen tillåter förbud mot dubbdäck
Regeringen ger kommunerna möjlighet att införa förbud mot dubbdäck på vissa vägsträckor redan i vinter.
22 okt 09 – Pressmeddelande: Nya regler för vinterdäck/dubbdäck

Billinger utreder Luftfartsverket
Nils Gunnar Billinger, tidigare generaldirektör för post- och telestyrelsen och luftfartsstyrelsen, blir regeringens särskilde utredare som ska förbereda organiseringen av Luftfartsverkets kvarvarande delar sedan flygplatsverksamheten överförts till ett eller flera statliga bolag.
22 okt 09 – Pressmeddelande: Organisering av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten

Bilprovningens monopol avskaffas
Regeringen har beslutat att avskaffa Svensk Bilprovnings monopol. EN proposition om det läggs fram inom kort.
1 okt 09

Posten kan läggas ut på anbud
I framtiden ska postservicen i Sverige kunna läggas ut på anbud. Men det är inte aktuellt idag. Det skriver Postlagsutredningen i ett delbetänkande. Utredningen anser att Posten håller hög kvalitet och överträffar sina mål med bred marginal
1 okt 09 – SOU 2009:82

1,6 miljarder på väg och järnväg
I väntan på höstens stora infrastrukturproposition satsar regeringen 1,6 miljarder kronor på ökad underhåll och investeringar i järnvägar och vägar i budgeten för 2010.
17 sep 09

Flygplatser bolagiseras
Regeringen lägger inom kort fram en proposition om att bolagisera flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket. Flygplatserna ska överföras till ett eller flera statligt helägda aktiebolag.
17 sep 09

Motorvägsbygget fick klartecken
Regeringen beslutade på torsdagen att den omstridda motorvägen väster om Stockholm, ”Förbifart Stockholm”, ska få byggas. Motorvägen kommer att kosta 27 miljarder kronor. Vägbygget ska starta 2012 och vara klart åtta år senare, 2020.
3 sep 09 – Regeringsbeslut 2009-09-03

Höghastighetståg - inget för klimatet
Höghastighetståg på sträckan Stockholm - Göteborg är ingen lönsam investering, varken ekonomiskt eller för miljön. Den slutsatsen drar Jan-Eric Nilsson och Roger Pyddoke vid expertgruppen för miljöstudier vid finansdepartementet.
25 aug 09 – Höghastighetsjärnvägar - ett klimatpolitiskt stickspår

Jätteförlust för SAS
SAS fortsätter att göra stora förluster. Första halvåret i år var förlusten 1,8 miljarder kronor. SAS kräver nu att personalens löner och pensioner sänks med 10 - 20 procent.
12 aug 09

S-V-MP vill riva upp järnvägsbeslut
Om oppositionen vinner valet nästa år kommer den att göra allt för att riva upp avregleringen av järnvägen, skriver företrädare för socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet på DN-debatt. Järnvägen är en genuint statlig uppgift, anser de.
1 jul 09

Slut med miljöbilspremien
I morgon upphör den populära miljöbilspremien på 10 000 kronor att gälla. Och köparna har passat på - under maj månad slog andelen sålda miljöbilar rekord.
30 jun 09

Trafikskadeutredning tar längre tid
Att utreda förslaget att överföra vissa socialförsäkringsutgifter till trafikförsäkringen var betydligt svårare än regeringen tänkt sig. Nu får utredningen förlängd tid för andra gången. Först skulle den vara klar 30 april i fjol, sedan den 15 juni år och nu ska den komma senast den 18 december i år.
20 maj 09 – Dir 2009:43

Marknaden tar över kollektivtrafiken
Större möjligheter för kollektivtrafikföretagen att tjäna pengar är ett centralt tema i utredningen om en ny lagstiftning för kollektivtrafiken. Resenärerna ska bara behöva en biljett - även när man reser med flera reseföretag.
7 maj 09 – SOU 2009:39

Obligatoriskt alkolås utreds
Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utreda obligatoriskt alkolås för vissa fordon och vissa användare. Infrastrukturminister Åsa Torstensson pekar ut skolskjutsar, bussar i lokaltrafiken och transporter av farligt gods som områden där användandet av alkolås bör öka.
29 apr 09 – Pressmeddelande: Införande av alkolås som obligatorium för vissa fordons- eller användarkategorier

Tio flygplatser blir kvar
Tio flygplatser ska ingå i ett nationellt basutbud av flygplatser. Regeringen vill därmed säkerställa långsiktigt hållbara flygtransporter i landet.
19 mar 09

Effektivare planering på väg
Planeringen av nya vägar och järnvägar måste bli effektivare.
19 mar 09

Effektivisera Banverket
Inför bolagiseringen av Banverket Produktion föreslås en rad åtgärder som ska förvandla verket till ett modernt bolag. Banverket Produktion måste styras som ett börsbolag och få ett effektivt ledningssystem. Och hela verksamheten måste effektiviseras.
5 mar 09 – SOU 2009:20

Elbilsmakrnaden kartläggs
Marknaden för elbilar ska kartläggas. Både dagens situation och den framtida utvecklingen och infrastrukturen ska belysas.
19 feb 09

Konkurrens på spåren
Nu blir det mer konkurrens på det svenska järnvägsnätet. SJ:s ensamrätt upphävs. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
16 feb 09

Svensk Bilprovning får konkurrens
Bilbesiktningen ska avmonopoliseras och AB Svensk Bilprovning ska få konkurrens. Regeringen räknar med att förslaget ger 750 nya jobb. Det blir fler besiktningsstationer i storstäder och färre i glesbygden.
10 feb 09 – Ds 2009:3

SAS gick sex miljarder back
SAS gjorde en jätteförlust på 6,3 miljarder kronor i fjol. 9 000 anställda tvingas lämna bolaget. Samtidigt går ägarna in med 6 miljarder kronor i nytt aktiekapital.
3 feb 09

Avtal klart om svensk-danska posten
Sammanslagningen av svenska Posten AB och Post Danmark A/S är klar. Ett aktieägaravtal har undertecknats av de svenska och danska regeringarna.
2 feb 09 – Pressmeddelande: Avtal undertecknat om en sammanslagning av svenska Posten och Post Danmark

Snabbare tåg utreds
Regeringen låter utreda förutsättningarna för höghastighetståg. Utredningen ska granska effekter och kostnader samt finansiering av en utbyggnad av höghastighetsjärnvägar.
15 jan 09 – Dir 2008:156

Mp vill satsa på spårvagnar
Milljöpartiet vill satsa på spårvagnar i åtta städer, för att möta klimatkrisen. Partiet vill att 24 miljarder kronor avsätts under 15 år och att Banverket får ansvar för medfinansiering av nya spårlinjer.
14 okt 08

Gärna bolagisering, men först en marknad
Regeringen vill bolagisera delar av Banverket. Men först måste det skapas en marknad där det kan bli konkurrens om drift och underhåll av järnvägarna.
8 okt 08 – Dir 2008:108

Mest pengar till vägar i storstäder
Regeringen vill investera cirka 5 miljarder kronor i vägar och 2,5 miljarder i järnvägar under 2009 och 2010. Beloppen kommer att finnas med i statsbudgeten. De största investeringarna görs i storstäderna.
11 sep 08 – PM: 10 miljarder till vägar och järnvägar i hela landet

Tydligare regler för radiofrekvenser
- Reglerna för hur radiofrekvenser ska användas måste bli tydligare för att vi ska kunna dra full nytta av den snabba utvecklingen, säger Nils Gunnar Billinger som överlämnat utredningen Effektivare signaler till regeringen.
14 aug 08 – SOU 2008:72

Bilkörningen minskar i Sverige
Dyrare bensin får svenskarna att ställa bilen. Den slutsatsen drar Svenska Petroleuminstitutet sedan bensinförsäljningen fallit med sju procent i juni, klart mer än väntat.
13 aug 08

Sverige bör satsa på elbilar
Sverige bör satsa stort på elbilen. Transportsektorn måste reducera utsläppen av växthusgaser. En sådan satsning skulle också ge Sverige ett försteg i den globala konkurrensen, skriver Globaliseringsrådet.
28 maj 08

Nya regler för moped-körkort
Det ska krävas körkort för att köra EU-moped, men för vanlig moped räcker det med förarintyg. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss, som skärper kraven på utbildning av unga mopedförare.
22 maj 08

Snabba båtar kräver körkort
Om tre år föreslås det vara obligatoriskt med båtkörkort för tre typer av fritidsbåtar. Det gäller större och snabbare motorbåtar, fritidsskepp samt snabbgående motorbåtar oavsett storlek, till exempel vattenskotrar.
15 maj 08 – Ds 2008:32

Trängselskatt blir kollektivkörfält
Fler körfält för kollektivtrafiken ska förbättra framkomligheten. Det kostar 100 miljoner kronor och pengarna kommer från överskottet av trängselskatten.
8 maj 08

Ny myndighet för säkrare transporter
En ny myndighet med ansvar för säkerhet i transportsektorn inrättas från den 1 januari 2009. Transportstyrelsen får sitt huvudkontor i Norrköping och 1600 anställda på flera orter i landet.
8 maj 08 – Dir 2008:45

Fortsatt stöd till bredband
Staten måste fortsätta att stödja utbyggnaden av bredband i glesbygd, enligt Bredbandsutredningen som föreslår ett stöd på tre miljarder kronor under perioden 2009-2013.
19 apr 08 – SOU 2008:40

Genombrott på Hallandsåsen
Nu har den stora tunnelborren i Hallandsåsen, kallad Åsa, nått fram till mellanpåslaget mitt på åsen. Genombrottet genom bergväggen skedde på förmiddagen och är enligt Banverket en milstolpe för projektet.
10 apr 08

Spärrar ska hindra modemkapning
Skyhöga räkningar på grund av modemkapning är det största gisslet för telefonikunder. Efter tusentals polisanmälningar kan operatörerna bli tvungna att hjälpa sina kunder att skydda sig.
18 mar 08 – Prop 2007/2008:86

Regeringen vill ha höghastighetståg
Regeringen ger Banverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för svenska höghastighetsbanor. Höghastighetstågen ska kunna köra i över 300 kilometer i timmen.
13 mar 08 – Uppdrag till Banverket att analysera förutsättningarna för höghastighetståg

Fortsatta problem i Hallandsåsen
Arbetet med järnvägstunneln genom Hallandsåsen vållar fortsatta problem. Bara en tredjedel av de fyllningar som gjorts runt tunnelröret uppfyller kraven.
6 mar 08 – Hallandsåskommitténs granskning avseende arbetet med information och kommunikation i projekt Hallandsås

Vägverket vill ha mera pengar
Vägverket vill ha 3,6 miljarder kronor extra till vägarna jämfört med vad som är angivet i budgetpropositionen för 2008. Det innebär totalt 23,2 miljarder kronor för 2009.
3 mar 08

Lagändring för Citybanan
Regeringen föreslår en ändring i kommunallagen för att göra den överenskomna finansieringen av Citybanan i Stockholm möjlig.
14 feb 08

Förslag till ny transportmyndighet
Skrota Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen och ge deras uppgifter till en ny myndighet, Transportinspektionen, i stället, föreslås i en utredning.
14 feb 08 – SOU 2008:9

Små klimatvinster från etanol
De flesta av dagens biodrivmedel är inte långsiktigt hållbara, varken ekonomiskt eller klimatmässigt. De kommer bara att kunna spela en mindre roll i försöken att få ner utsläppen från trafiken, enligt en ny rapport.
14 feb 08

Fortsatt granskning av tunneln
Hallandsåskommittén som tillsattes 2002 för att följa och granska arbetet med järnvägstunneln genom Hallandsåsen får förlängt uppdrag. Den skulle ha slutat sitt arbete 1 mars i år, men får nu fortsätta att arbeta till 31 december 2008.
7 feb 08 – Dir 2008:6

Kågeson försvarar bilen
Per Kågeson, känd som kunnig och radikal miljövän, ställer frågan: Vilken framtid har vägtrafiken? Och hans svar är entydigt: Bilarna är här för att stanna. Så är det i Västvärden, och så blir det i Indien och Kina. Men bilarna kan inte drivas med bensin i all framtid.
7 feb 08 – Kågeson, Per: Vilken framtid har bilen? En analys av vägtrafiken.

Fel information om tunnelbygget
Tunneln genom Hallandsåsen fortsätter att skapa problem. Nu är det Banverkets informationen om tunneln som kritiseras.
30 jan 08 – Hallandsåskommitténs granskning avseende arbetet med information och kommunikation i projekt Hallandsås

Satsningar mot ratt- och sjöfylleri
Tullverket och Kustbevakningen ska få utökade möjligheter att komma åt rattfylleri och sjöfylleri, enligt en lagrådsremiss som regeringen beslutade om på torsdagen.
17 jan 08 – Lagrådsremiss: Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri

Alkolås för alla rattfyllerister
De som dömts för rattfylleri ska bara kunna få tillbaka körkortet om de installerar alkolås i bilen. Regeringen har tillsatt en utredning med det klara direktivet.
16 jan 08 – Dir 2007:157

Svagt betyg till kollektivtrafiken
När resenärerna själva får bedöma sin kollektivtrafik hamnar Göteborg och Storstockholm i botten. Luleå lokaltrafik är den starkast lysande stjärnan. Det visar den senaste kollektivtrafikbarometern.
14 jan 08

Utredare vill testa landlotsning
En försöksverksamhet med lotsning från land i farleden till Göteborg och i Öresund föreslås av regeringens särskilde lotsutredare Jonas Bjelfvenstam.
8 jan 08 – SOU 2007:106

Stockholmsbilism stör klimatpolitik
I en tid när alla vet att bilismen är miljöskadlig - bensinförbrukning och CO2-utsläpp måste minskas - föreslår Stockholmspolitikerna ett stort motorvägsbygge, "Förbifart Stockholm", till en kostnad av 25 miljarder kronor. Utsläppen från bilarna i Stockholm ökar med 80 procent.
20 dec 07 – Samlad trafiklösning Stockholmsregionen för miljö och tillväxt. Till 2020 med utblick mot 2030

Ny trafikförsäkring försenad
Omläggningen av trafikförsäkringen blir försenad i minst ett år. Utredaren klarar inte av uppgiften inom utsatt tid.
29 nov 07

Vägverket: Sjuka borde mista körkort
Tiotusentals svenskar är så sjuka att de är olämpliga som bilförare och därför borde få sina körkort indragna. Det anser Vägverket som nu kritiserar läkarkåren för att strunta i sin skyldighet att anmäla medicinskt olämpliga förare till länsstyrelsen.
28 nov 07

Svensk bilpark klarar inte miljömål
Inga av Sveriges vanligaste bilar platsar på Folksams lista över de säkraste och miljövänligaste begagnade bilarna. Listan domineras av dieselbilar, där andelen i Sverige ligger under Europasnittet.
27 nov 07 – Folksam: Säkra och miljövänliga bilar

Alla samtal och mejl ska loggas
Uppgifter om alla telefonsamtal, all internettrafik och alla sms ska från och med januari 2009 samlas in och göras tillgänglig för polisen vid brottsutredningar, enligt ett utredningsförslag.
8 nov 07 – SOU 2007:76

Flera flygplatser hotade
Luftfartsverket bör bolagiseras och ett nytt ersättningssystem för icke statliga flygplatser införas. Förslagen läggs fram i flygplatsutredningen.
3 okt 07 – SOU 2007:70

Viktigaste godsstråken utpekade
Tio svenska hamnar och åtta orter med så kallade kombiterminaler pekas ut som särskilt viktiga av regeringens utredare.
27 sep 07 – SOU 2007:58

Viktiga vägbyggen försenas
Tidigast i vårens infrastrukturpropositionen ger regeringen besked om vilka nya väg- och järnvägssatsningar som ska sättas i gång. Regeringen varslar dock om att viktiga byggen kommer att senareläggas.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Klartecken för Citybanan
Regeringen ger nu klartecken för bygget av Citybanan i Stockholm. Det nya järnvägsbygget kommer att fördubbla spårkapaciteten och beräknas pågå i minst tio år. Notan uppskattas till 16 miljarder kronor.
31 maj 07 – Regeringen: Trafiklösning Stockholm, Banverket: Karta: Citybanan

V storsatsar på kollektivtrafiken
Vänsterpartiet vill på försök införa gratis kollektivtrafik i Skåne och Örebro. Notan för det fyraåriga försöket beräknas till 1,6 miljarder kronor. I partiets skuggbudget föreslås ytterligare miljardsatsningar på att stärka kollektivtrafiken.
26 apr 07 – Vänsterpartiet: Gratis kollektivtrafik

Trängselskatten snart tillbaka
En av de mest infekterade politiska frågorna de senaste åren kan snart läggas till handlingarna. Trängselskatten ska återinföras den 1 augusti, föreslår regeringen. Förslaget har överlämnats till riksdagen.
12 apr 07 – Prop 2006/2007:109

Biltullar för taxi och färdtjänst
Färdtjänst och taxi kommer inte att slippa undan trängselavgifterna. Undantaget för miljöbilar begränsas till fem år. Intäkterna får inte bli för låga, anser regeringen.
7 mar 07 – Regeringen: Vägavgift i form av trängselskatt

Rekordmånga vill ha trängselskatt
Två av tre stockholmare vill återinföra trängselskatten, visar en ny undersökning. Även utanför tullarna säger en majoritet ja till avgiften.
5 mar 07 – Trängselskatt, Folkomröstningar 2006-09-17

Ont om pengar till kollektivtrafiken
Nya vägbyggen kommer att sluka intäkterna från trängelskatten. Pengarna kommer inte att räcka till kollektivtrafiken, konstaterar regeringens trafikförhandlare Carl Cederschiöld.
8 feb 07 – Regeringen: Trängselskattens införande

Citybanan behöver Mälardalspengar
Nu vill regeringen bygga Citybanan. Men den är fortfarande för dyr. Därför har Carl Cederschiöld (m) fått i uppdrag att tigga pengar på kommunal och regional nivå utanför själva Stockholmsområdet.
18 jan 07

Bygg Citybanan!
Citybanan, pendeltågstunneln under Stockholms city, bör byggas trots att den kommer att kosta 15,9 miljarder kronor. Regeringens alternativ, ett tredje spår vid Riddarholmen, har för liten kapacitet och potential, anser regeringens utredare Hans Rode.
29 dec 06 – Ytspårsutredningen

Trängselskatten återinförs nästa år
Trängselskatten återinförs i Stockholm redan nästa år, meddelade infrastrukturminister Åsa Torstensson på fredagen. Intäkterna ska enbart gå till vägbyggen.
10 nov 06 – Regeringen: Trafiklösning Stockholm

Trängselskatten ska finansiera motorvägar
Två veckor efter att den borgerliga alliansen vann valet och stockholmarna röstade ja till trängselskatt kom den tillträdande regeringens besked: Det blir trängselskatt i Stockholm, men pengarna ska finansiera kringfartsleder, inte kollektivtrafik.
6 okt 06 – Alliansartikel om infrastrukturen i Stockholm

Fortsatt färre bilar i Stockholm
Sedan i vintras har trafiken blivit allt tätare i Stockholm. Men det är betydligt färre bilar på gatorna nu jämfört med i maj förra året, visar en ny undersökning.
13 jun 06 – Miljöavgiftskansliet: Analysgruppens sammanfattning

Kraftig majoritet för trängselskatt
En stor majoritet - 62 procent - av stockholmarna säger nu ja till den omstridda trängselskatten. Det visar en ny Sifo-mätning. Moderaternas väljare står ensamma på nejsidan.
17 maj 06 – Sifo: Vad tycker stockholmarna om trängelskatten?

Flygplatser förlorar driftstöd
Slopat driftstöd för flygplatser som ligger inom två timmars resväg från Stockholm och krav på körkort för fritidsbåtar. Det är några av förslagen i regeringens transportpolitiska proposition.
12 apr 06 – Prop 2005/2006:160

Fortsatt mindre trafik i Stockholm
Färre bilar och kortare köer. Så såg det ut när trängselskatten infördes i Stockholm i januari. Nya mätningar visar att trenden håller i sig och att stockholmarna blir allt mer positiva till den nya vägskatten.
13 mar 06 – Miljöavgiftskansliet: Stockholmsförsöket februari

Snabb succé för trängselskatten
Stockholms nya trängselskatt har än så länge blivit en succé. Bilköerna har minskat och trafiken flyter på betydligt snabbare än tidigare. En huvudstad utan köer skulle ge miljardsvinster, enligt Stockholms Handelskammare.
19 jan 06 – Miljöavgiftskansliet: Utvärdering av trängselskatten

Fler rapporter om Hallandsåsen
Den så kallade Hallandsåskommittén, som har i uppdrag att följa tunnelbygget genom Hallandsåsen, ska rapportera sina iakttagelser till regeringen i mars varje år fram till och med 2008, då en slutrapport ska vara klar.
4 jan 06 – Dir 2005:144

En samlad inspektion för all trafik
En särskild utredare ska undersöka möjligheten att slå samman inspektionen för väg- och järnvägstrafiken med sjö- och luftfartstrafiken till en gemensam kontrollorganisation.
24 okt 05 – Dir 2005:108

Fler alkolås ska stoppa rattfylleriet
Ökad användning av alkolås ska tillsammans med fler utandningskontroller och en förnyad trafikförsäkring stoppa rattfylleriet på våra väger. Det skriver regeringens utredare Karin Svensson Smith i ett nytt betänkande.
2 sep 05 – SOU 2005:72

Nya lag för bättrre kollektivtrafik
Försöksverksamheten som ger kommunala buss- och spårvagnsföretag rätt att bedriva uppdragsverksamhet även utanför den egna kommunen bör permanentas. Det föreslår regeringen i en ny proposition.
25 maj 05 – Prop 2004/2005:159

Trafikutredning får mer tid
Den pågående utredningen om ägaransvar vid automatiskt övervakade trafikbrott har beviljats mer tid. Nytt slutdatum är satt till den 30 november 2005.
16 maj 05 – Dir 2005:56

Utredning om vägavgifter förlängs
Utredningen av vägavgifter på planerade och nya vägsträckor av E6 i Västra Götalands län har beviljats mer tid. Uppdraget ska enligt regeringens nya direktiv redovisas senast den 1 april 2006.
9 maj 05 – Dir 2005:49

Estonias förlisning granskas på nytt
Estonias förlisning ska utredas på nytt. Det meddelade regeringen på torsdagen. Den nya granskningen ska undersöka själva sjunkförloppet och syftar till att förbättra sjösäkerheten.
21 mar 05 – Regeringsbeslut 2005-03-17

Samlokalisering av mobilmaster
Att telefonbolagen nu bygger upp varsina nät med master och antenner har blivit ett problem. Därför vill regeringen att bolagen samarbetar. En utredare ska ta ställning till hur samlokalisering av master kan underlättas.
2 mar 05 – Dir 2005:16

Utökat uppdrag för postutredning
I oktober 2003 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över verksamheten gällande post och kassaservice. Utredningen har antagit namnet Post- och kassaserviceutredningen. Enligt ett beslut från regeringen ska utredningen också undersöka reglerna för ofrankerade eller underfrankerade postförsändelser.
24 nov 04 – Dir 2004:152

Ett gemensamt körkort för chaufförer i EU
EU har beslutat att medlemsländerna ska införa gemensamma körkortsregler för yrksechaufförer. Utbildningen av förare som kör tunga lastbilar och bussar ska bli likvärdig.
20 okt 04 – Dir 2004:123

Luftfartsstyrelsen blir ny myndighet
Från och med den första januari 2005 delas Luftfartsverket upp i två enheter: Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Den första ska ansvara för driften av statens flygplatser, medan den andra tar över myndighetsarbetet.
11 okt 04 – Prop 2004/2005:10

Mer tid för postutredning
I oktober förra året tillsatte statsrådet Ulrika Messing en utredning i syfte att granska en ny reglering av postverksamheten och behovet av statliga insatser för den grundläggande kassaservicen. Uppdraget skulle enligt ursprungsdirektivet redovisas den 1 november 2004. Nytt slutdatum är satt till den 3 januari 2005.
17 sep 04 – Dir 2004:94

Skärpt straffansvar för bilägare
Var femte bilförare kör för fort, enligt polisens bedömningar. Genom att öka användningen av automatisk övervakning och samtidigt ändra straffansvaret - från förare till ägare – hoppas regeringen få stopp på fartsyndarna.
1 jun 04 – Dir 2004:74

Biltullar ska betala kollektivtrafik
Nästa år införs ett försök med biltullar i Stockholm. Varje in- och utresa från innerstaden kommer att beläggas med en avgift. Intäkterna går till staten och ska satsas på kollektivtrafiken, enligt regeringens förslag. Men de totala miljövinsterna är små.
30 apr 04 – Prop 2003/2004:145

Kommission ska avveckla analog tv
Om fyra år slocknar de analoga sändningarna. Regeringen har tillsatt en kommission som ska leda arbetet, men det är ännu oklart hur övergången till digitala sändningar ska gå till. En möjlighet är att låta ett visst område agera försökskanin, enligt regeringens direktiv.
20 apr 04 – Dir 2004:32

Förbättrad konkurrens på spåren
I sommar upprättas en ny järnvägsmyndighet som bland annat ska övervaka konkurrensen på järnvägsmarknaden. Den nya myndigheten kommer att ta över verksamheten från Järnvägsinspektionen och Trafikledningen. Beslutet har sitt ursprung i ett EU-direktiv.
15 apr 04 – Dir 2004:35

Mer tid för förarbevisutredning
Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för förarbevisutredningen, som tillsattes i september förra året. Det ursprungliga uppdraget syftade till att se över regelverket om förarbevis för moped klass I samt terrängskoter. Uppdraget ska nu kompletteras med en översyn av reglerna kring moped klass II. Sista datum för redovisning är satt till den 1 juni 2005.
15 apr 04 – Dir 2004:30

Ökat skydd för internetanvändare
Oönskade omkopplingar till dyra hemsidor har länge varit ett otyg för internetanvändare. Nu vill regeringen tillsätta en utredning i syfte att stärka konsumentskyddet för nätsurfare. Man vill också se över reglerna för stulna eller borttappade kontokort.
31 mar 04 – Dir 2004:10

Forskningsinstitut ska utvärderas
Verksamheten vid Institutet för mikroelektronik i Göteborg, IMEGO, ska utredas. Regeringen vill bland annat se över hur institutet fullgör sitt forskningsuppdrag. Man vill även undersöka hur samarbetet med näringslivet ska kunna utvecklas.
31 mar 04 – Dir 2004:31

Regeringen vill ha en ny luftfartsmyndighet
Inför uppdelningen av Luftfartsverket vill regeringen upprätta en ny myndighet - Luftfartsstyrelsen. Den nya enheten ska ta över myndighetsarbetet, medan Luftfartsverket ska fortsätta driva flygplatser och flygtrafiktjänst.
31 mar 04 – Dir 2004:8

Utebliven succé för digital-tv
Inte ens var fjärde svensk utnyttjar möjligheten att ta emot digitala tv-sändningar via marknätet. Detta trots att nätet till 90 procent är färdigutbyggt. Men före 2008 måste alla ha bytt tv-apparat, alternativt skaffat sig en digital-box - annars blir det svart i rutan.
25 mar 04 – Prop 2003/2004:118

Mer tid för trafikskatteutredning
Regeringens utredning om vägtrafikbeskattning har fått förlängd handläggningstid. Enligt ett nytt tilläggsdirektiv flyttas slutdatumet fram till den 31 maj 2004.
3 mar 04 – Dir 2004:7

Mer tid för järnvägsutredning
Järnvägsutredningen får förlängd utredningstid till den 15 september 2004. Utredningen tillsattes för tre år sedan och har till uppgift att dels analysera hur lagstiftningen inom järnvägssektorn ska se ut, dels att komma med förslag till hur svenska järnvägar på bästa sätt integreras med europeiska järnvägar.
16 jan 04 – Dir 2002:161

Staten lånar till väg- och järnvägsbyggen
Staten lånar upp pengar för att ha råd att investera 25 miljarder kronor i vägar och järnvägar under tolv år. Dessutom ska två nya miljarder frigöras för att satsas på arbetsmarknadspolitik år 2004. Fyra miljarder delas ut till kommuner och landsting under 2005.
19 dec 03

Postens kris snabbutreds
Allmänhetens kritik mot hur Posten sköter sina uppgifter är hård. Vanligt folk ruskar på huvudet och förstår inte hur det är möjligt att på så kort tid rasera en fungerande verksamhet.
8 dec 03 – Dir 2003:117

Kollektivtrafik i stagnation
Bilismen har ökat oavbrutet sedan 1950-talet, och expansionen fortsätter. Det kollektiva resandet har bara ökat lite grann och minskar de närmaste åren. Så ser den negativa trenden ut. Politiskt görs ingenting för att vända utvecklingen.
23 okt 03 – SOU 2003:67

Borgerligt förorts-nej till trängselavgifter
I tolv borgerliga kranskommuner proteströstade man mot Stockholms stads planer på trängselavgifter (biltullar).
15 sep 03

Tak för ersättning vid flygolyckor slopas
I samband med flygolyckor ska passagerarna ges större möjligheter att få ersättning från flygbolagen. De beloppsgränser som gäller idag ska slopas och flygbolagen måste alltid vara ordentligt försäkrade.
18 nov 02 – Prop 2002/2003:18

Var ska Stockholmsflyget landa?
Den kommitté, som utreder system för trängselavgifter i trafiken, ska dessutom lämna förslag till hur flyget till och från Stockholmsregionen ska kunna klaras med de befintliga flygplatserna. Men den behöver mer tid på sig för att bli klar med sina analyser, och utredningstiden förlängs till den 31 december 2002.
15 apr 02 – Dir 2002:3

Flygplatser öppnas för konkurrens
Marktjänsterna på landets flygplatser ska öppnas för konkurrens. Fler företag ska kunna etablera sig för att sköta exempelvis lastning av bagage, incheckning eller matleveranser till flygplanen.
28 jan 00 – Prop 1999/2000:41

Utredning om vägs ände
Statens politik om landets enskilda vägar ska analyseras från grunden. Regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka syftet med statsbidragen till de enskilda vägarna och vilka mål som anslagen förväntas uppfylla. För 1999 uppgår anslagen till de enskilda vägarna till 566 miljoner kronor.
21 jan 00 – Dir 1999:93

En flopp i valkampen
1998 års riksdagsval blev inte något genombrott för Internet som politiskt medieum, vilket många förutspådde före valet.
21 jan 00 – SOU 1999:117

IT botar inte tunn demokrati
Vilken nytta vi tror att den nya informationstekniken kan göra för demokratin beror helt och hållet på vilken demokratisyn vi har, menar professor Benjamin Barber i en kritisk uppsats.
21 jan 00 – SOU 1999:117

Inte den stora problemlösaren
Det offentliga Sverige försöker få oss att tro att det finns ett positivt samband mellan demokrati och den nya informationstekniken. Varför?
21 jan 00 – SOU 1999:117

Bredband för samma pris som ett busskort
Inom fem år ska alla i Sverige kunna nå den digitala världen, och staten ska ta en ledande roll i den utvecklingen. Detta är visionen efter en utfrågning som IT-kommissionen anordnade i augusti förra året. En rapport från utfrågningen finns nu utgiven i det offentliga trycket.
21 jan 00 – SOU 1999:134

Uppgörelse om e-handel
EU-länderna är nu överens om de regler som ska underlätta den elektroniska handeln inom unionen.
17 dec 99 – EU:s ministerråd

Dennispaketet och Öresundsbron på skatten
Staten har ställt ut garantier för 275 miljarder kronor till banker, bostadsföretag, exportföretag och olika väg- och brobyggen. Av detta belopp beräknas 23 miljarder kronor, brutto, gå förlorat.
17 dec 99 – Statliga kreditgarantier – kontrollen över risktagandet: Rapport från riksdagens revisorer 1999/2000:1

Abonnent har rätt att vara anonym
Den som ringer till en myndighet för att ställa frågor eller för att göra en anmälan har rätt att vara anonym. Men man ska inte tro att man är anonym bara för att man inte uppger sitt namn. Många myndigheter har numera så kallade nummerpresentatörer där det framgår varifrån samtalet kommer.
3 dec 99 – KU 1999/2000:7

Sjömäns arbetstid kontrolleras
Arbetstiderna och säkerheten ska kunna inspekteras ombord på fartyg som anlöper hamnar inom EU, enligt ett direktiv som godkänts av EU-parlamentet.
12 nov 99 – EU-parlamentet

Säkrare fönsterhissar i bilar
Ökade krav ska ställas på fönsterhissar och annan elektrisk utrustning i bilar. Det har ministerrådet enats om.
5 nov 99 – EU:s ministerråd

EU närmar sig avreglerad järnväg
Processen att avreglera EU:s järnvägsmarknad hålls vid liv. Transportministrarna har enats om hur arbetet med det så kallade järnvägspaketet ska fortsätta. Syfte är att öppna EU-ländernas järnvägsnät för godtransporter från andra EU-staters företag, och därför ska ett nätverk av järnvägslinjer skapas. I paket ligger också bestämmelser om vilka avgifter som får tas ut av dem som utnyttjar rälsen. Något avgörande beslut fattade inte ministrarna denna gång. Men i slutsatserna från den 6 oktober är man överens om att EU-ländernas ambassadörer i Coreper liksom kommissionen ska bena ut detaljerna så att dessa kan antas på ett ministerrådsmöte i december.
15 okt 99 – EU:s ministerråd

Nytt vagnbolag bör äga alla tåg
Staten och de regionela trafikhuvudmännen bör bilda ett vagnbolag. Bolaget ska ha som enda uppgift att köpa in, äga och sedan hyra ut tåg och järnvägsvagnar till de företag som driver trafiken.
3 sep 99 – SOU 1999:87

Skattelättnad för miljöbilar
Det ska inte straffa sig att köpa miljövänliga bilar. I en promemoria från finansdepartementet föreslås att förmånsvärdet för miljöbilar ska sänkas så att det motsvarar förmånsvärdet för jämförbara bilar som drivs med bensin eller diesel.
27 aug 99 – Ds 1999:34

Sjösäkerheten kräver nya lagar
De lagar och föreskrifter som reglerar säkerheten på svenska fartyg är från 1988. Sedan dess har ett antal ändringar gjorts för att uppfylla olika EG-direktiv. De svenska reglerna har därmed blivit tillkrånglade samtidigt som de i vissa avseenden har blivit omoderna. Bland annat är arbetsmiljöavsnittet otidsenligt. Regeringen anser nu att det är dags att modernisera fartygssäkethetsslagstiftningen och har tillsatt en utredning som ska vara klar senast den 30 september år 2000.
13 aug 99 – Dir 1999:50

Vägar och bilar kan produktsäkras
Bestämmelser om produkters och tjänsters säkerhet kan komma att gälla också inom vägtrafiken. Regeringen vill ha utrett vilket ansvar bland andra bilindustri och väghållare bör ha för trafiksäkerheten.
13 aug 99 – Dir 1999:64

Samma innehåll men i olika förpackning
Gränsdragningen mellan IT-, tele- och massmediesektorerna blir allt otydligare. Konvergensen mellan de olika medierna leder till att det ibland är oklart vilken lagstiftning som ska tillämpas.
11 jun 99 – SOU 1999:55

Postnummer
Riksdagen har godkänt ett regeringsförslag som ska göra postväsendet effektivare och tillförlitligare än i dag.
11 jun 99 – TU 1998/1999:11

Dyrare att slarva med trafikförsäkringen
Den som efter den 1 juli inte betalar sin trafikförsäkring i tid ska få högre straffavgift än i dag.
7 maj 99 – LU 1998/1999:19

Cyberdemokrati en utopi
Demokratiutredningen har publicerat en skrift, av Anders R Olsson, som handlar om den nya informationsteknikens (Internets) betydelse för demokratin.
16 apr 99 – SOU 1999:2

Acceptabel information om IT-strategin
Regeringen har tidigare presenterat tre skrivelser som handlar om den nya informationstekniken och dess tillämpningar. Riksdagen är nöjd med redovisningen och ställer inte några speciella krav på regeringen med anledning av skrivelserna.
26 mar 99 – TU 1998/1999:4

Elektronisk telefonkatalog i Telias regi
Telia blir skyldigt att inrätta en elektronisk telefonkatalog med nummer för fasta telefoner, mobiltelefoner, personsökare och fax från alla teleoperatörer i Sverige, enligt ett lagförslag från kommunikationsdepartementet.
29 jan 99 – Ds 1998:63

Bättre villkor för trafikskadad turist
Den som råkar ut för en trafikolycka i ett annat EU-land ska kunna kontakta motpartens försäkringsbolag i hemlandet.
11 dec 98 – EU:s ministerråd

Vägavgifter relateras till miljön
EU:s ministerråd har enats om att vägavgifterna för tung trafik i det så kallade Eurovinjettsystemet ska graderas utifrån fordonens miljöpåverkan.
4 dec 98 – EU:s ministerråd

Höj bidragen till sjöfarten
Staten bör stötta den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft genom höjda bidrag och stöd till forskning och utbildning i branschen, anser utredaren Birger Bäckström.
13 nov 98 – SOU 1998:129

Staten ska inte styra IT-utvecklingen
Målen för den nationella IT-politiken ligger fast heter det i regeringens IT-skrivelse. Och det viktigaste målet är definierat som att alla ska ha lika möjligheter att använda den nya informationstekniken som ett medel för ökad kunskap, demokrati och rättvisa. Dessutom bör informationstekniken användas för att skapa tillväxt och sysselsättning.
16 okt 98 – Skriv 1998/1999:2

Bibliotek ska spara vebb-sidor
Databaser, webbsidor och dataspel ska sparas av bibliotek och arkiv föreslår E-pliktutredningen.
16 okt 98 – SOU 1998:111

Användaren betalar– ny princip för EU:s trafikpolitik
Om varje trafikslag betalar sina kostnader fullt ut förbättras såväl samhällsekonomin och välfärden som EU:s inre marknad, tror EG-kommissionen. En rättvis prissättning anses medföra välfärdsvinster i storleksordningen 300–700 miljarder kronor per år.
9 okt 98 – EU-kommissionen

Ojämlik trafikpolitik granskas av nytt råd
Män är mindre intresserade av trafikens miljöfrågor och mindre positiva till restriktioner i biltrafiken än kvinnor. Samtidigt dominerar männen i de församlingar som beslutar om svensk transportpolitik.
9 okt 98 – Dir 1998:68

Olaglig rederikartell bötfälld
EG-kommissionen har dömt sexton rederier, däribland svenska ACL, att betala sammanlagt 2,5 miljarder kronor i böter för att de bildat en kartell som kommit överens om priser och fraktvillkor.
25 sep 98 – EU-kommissionen

En ny IT-kommission
Regeringen har tillsatt en ny och tredje IT-kommission. Den nya kommissionen ska fortsätta den tidigare IT-kommissionens arbete men inriktningen ska ändras en aning. Den nya kommissionen ska lägga större vikt vid grundliga analyser, heter det i kommittédirektivet.
14 aug 98 – Dir 1998:38

Delegation för godstransporter
En godstransportdelegation inrättas och får i uppgift att öka samverkan mellan godstransportsystemets aktörer och staten.
14 aug 98 – Dir 1998:51

Skoldatanätet får ett svenskt sekretariat
EU-kommissionen har på svenskt initiativ föreslagit att ett europeiskt skoldatanät skapas. Den svenska regeringen har tillsatt en kommitté som ska arbeta med projektet.
14 aug 98 – Dir 1998:53

Nya behov av utbyggd infrastruktur
En särskild utredare ska utreda tillgången på avancerad informationsteknisk infrastruktur ur ett regionalt och socialt perspektiv. Utredaren ska kartlägga den nuvarande infrastrukturen och lägga särskild vikt vid kommunernas pågående infrastrukturutbyggnad.
14 aug 98 – Dir 1998:61

Portohöjning blir regeringens sak
Från och med den 1 juli 1998 bestämmer regeringen hur mycket konsumenterna ska betala för brevportot.
12 jun 98 – TU 1997/1998:13

Samma telefonnummer
Riksdagen har beslutat att det ska vara möjligt att behålla sitt telefonnummer om man byter telebolag.
12 jun 98 – TU 1997/1998:14

Registreringsbevis likriktas
Europaparlamentet har, med några ändringsförslag, godkänt ett direktivförslag om gemensamma minimikrav på registreringsbevis för motorfordon och släpfordon. Med mer likartade registreringsbevis inom EU blir det lättare för trafikpolisen och andra myndigheter att förstå vad som står i dem, något som i sin tur ska underlätta vägkontroller, omregistrering i andra länder och även kampen mot bedrägerier.
5 jun 98 – EU-parlamentet

Ny körkortslag i höst
Trafikutskottet godkände regeringens förslag om ny körkortslag. Det vänder sig dock emot kravet på 16-års åldersgräns och körkort för att få köra ”EU-mopeden”.
5 jun 98 – TU 1997/1998:11

Självsanering på Internet
Användare av Internet ska inte behöva stöta på barnporr, bombrecept, rashets eller annat olagligt material på nätet. Var och en ska också kunna sätta in filter mot information som man själv finner anstötlig.
29 maj 98 – EU:s ministerråd

Kassor orsakar kris, anser Posten
Postens kontorsnät går med förlust, men kontoren kan inte bara läggas ner. Staten ansvarar för att det finns en rikstäckande kassaservice. Nu vill regeringen att lagregleringen ses över.
15 maj 98 – Dir 1998:15

Majoritet för Södra länken i Stockholm
Södra länken mellan Essingeleden och Värmdöleden ska byggas och till största delen betalas av staten, beslutade riksdagen. Lånen kostar statskassan en miljon kronor om dagen i 25 år.
15 maj 98 – TU 1997/1998:5

Handläggning av indragna körkort utreds
Regeringen vill att en utredare ska se över reglerna om körkortsingripanden.
8 maj 98 – Dir 1998:16

Identitet på nätet
IT-kommissionen stod som medarrangör till en hearing om identifiering och signaturer i datormiljö den 12 november 1997. Vad som avhandlades vid hearingen finns nu dokumenterat i en skrift som har publicerats i SOU-serien.
24 apr 98 – SOU 1998:36

Regeringen städar upp i snårig körkortslagstiftning
Texterna i de olika körkortslagarna har blivit alltmer ogenomträngliga. Regeringen vill instifta en ny lag som ska bringa klarhet i körkortsfrågorna.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:124

Skärpta regler för yrkesförare
Buss- och lastbilsförare måste underkasta sig en läkarundersökning vid 45 års ålder för att få behålla tillståndet.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:124

EU-moppe med krav på körkort
EU-moppen gör entré i Sverige. Den går i 45 knyck men fordrar körkort.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:124

Alkolås på den rattfulles bil
Rattfulla behöver i framtiden inte förlora körkortet. Regeringen vill dra i gång en försöksverksamhet med alkolås på de rattfullas bilar.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:124

Polisen kan få kontrollera säkring av laster
Regeringen bör utreda polisens befogenheter att kontrollera om lastbilar på vägar och färjor är säkert lastade, anser riksdagen.
27 mar 98 – TU 1997/1998:8

Långbänk om nyktra bilförare
Antalet dödade i trafikolyckor på vägarna i EU bör kunna minskas från 45 000 per år till högst 25 000 år 2010, anser Europaparlamentet. Men enligt den ansvarige kommissionären Niel Kinnock är ett sådant konkret, gemensamt mål för trafiksäkerheten orealistiskt.
20 mar 98 – EU-parlamentet

Snart införs flyttbara telefonnummer
Det ska bli möjligt att behålla samma telefonnummer även om man byter telebolag.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:126

Chockhöjningar av brevportot stoppas
Regeringen vill sätta ett tydligt tak för hur högt portot får vara.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:127

Lättare för rederier att låna pengar
Det ska bli lättare för rederier att låna i Svenska skeppshypotekskassan, föreslår regeringen.
20 mar 98 – Prop 1997/1998:129

Nollvision för all trafik
Det övergripande målet för transportpolitiken ska vara ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”, föreslår regeringen.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:56

Färdigbyggd infrastruktur ska bli effektivare
Under 1990-talet har det skett stora utbyggnader av vägar, järnvägar och annan infrastruktur, konstaterar regeringen. Framöver kommer det mer att handla om att organisera trafiken så effektivt som möjligt.
13 mar 98 – Prop 1997/1998:56

Många frågetecken kring digitala signaturer
I framtiden kan du kanske skriva under och skicka in deklarationen till skattemyndigheten – via Internet.
6 mar 98 – Ds 1998:14

Staten riskerar förlora 1,3 miljarder
Regeringen rensar upp i Dennispaketets skulder. I en proposition presenterar regeringen slutnotan för det havererade Dennispaketet.
6 mar 98 – Prop 1997/1998:123

Grönt ljus för Södra Länken och Årstabron
Det är nu klart med finansieringen av Södra Länken och den järnvägsbro som ska byggas över Årstaviken i Stockholm. Staten skjuter till 5,68 miljarder kronor till Södra länken och 100 miljoner till Årstabron.
6 mar 98 – Prop 1997/1998:123, Skriv 1997/1998:143

Hearing om 2000-problemet
IT-kommissionen har publicerat ett referat av en hearing om datorproblem inför år 2000. Hearingen hölls i november 1997 och behandlade bland annat microprocessorns roll i inbäddade system, realtidsklockans roll, programvarans roll samt säkerhetsanalys. Vid seminariet diskuterades också elförsörjningens, flygets, sjukvårdens och fastighetsdriftens problem inför år 2000.
6 mar 98 – SOU 1998:21

Datorproblem år 2000
Regeringen har tillsatt en delegation som ska följa och värdera arbetet med att anpassa olika datorsystem inför år 2000. Vid millenieskiftet förmodas nämligen vissa äldre atorer och datorsystem börja krångla, eftersom de ibland är "felprogrammerade". Om datorerna inte programmeras om eller vissa delar i datorerna inte byts ut kan detta få obehagliga konsekvenser inom vitala delar av samhället.
27 feb 98 – Dir 1998:10

Promillegräns till sjöss
Sjöfylleri existerar som brott och kan resultera i böter eller fängelse. Men sjöfylleriet är inte knutet till några promillegränser så som vid rattonykterhet (rattonykterhetsgränsen går vid 0,2 procents alkohol i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, gränsen för rattfylleri går vid 1 promille eller 0,5 milligram). Istället anger sjölagen att onykterhet som är av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss är straffbar.
27 feb 98 – LU 1997/1998:13

Höjt rederistöd kan bromsa utflaggning
Att segla under svensk flagg kostar 1,8–2,7 miljoner kronor mer per fartyg och år jämfört med till exempel norsk eller holländsk flagg. Risken för nya utflaggningar från Sverige är överhängande, anser landshövding Birger Bäckström.
27 feb 98 – SOU 1997:171

Tekniska EU-normer kan bromsa telemarknaden
EU-direktivet om typgodkännande av växlar, modem, telefoner och andra terminalutrustningar bromsar spridningen av nya produkter i stället för att – som tänkt – främja konkurrensen, anser den svenska regeringen.
20 feb 98 – EU:s ministerråd

Taxikunders säkerhet tryggas
Åldersgränsen för att få köra taxi ska höjas till 21 år, föreslår regeringen. Dessutom ska den blivande taxiföraren ha haft körkort med B-behörighet i minst två år.
20 feb 98 – Prop 1997/1998:63

Debatt om svensk-norsk telefusion
En fusion mellan de nordiska telejättarna Telia och norska Telenor kan snart bli verklighet. Enligt näringsminster Anders Sundström pågår en diskussion med den norska regeringen om förutsättningarna för ett samgående mellan de båda statsägda telebolagen.
20 feb 98 – Riksdagsdebatt

Centeroffensiv gav inga besked om regionalpolitiken
Centerpartiet marknadsför sig inte bara i dagspressen för tillfället. Partiet ställde inte mindre än sex frågor som hade anknytning till regionalpolitik och glesbygd under förra veckans interpellationer i riksdagen.
20 feb 98 – Riksdagsdebatt

Charta om elektronisk handel
Redan nästa år ska det finnas en frivilllig, internationell överenskommelse med regler för elektronisk handel och globala elektroniska nätverk, hoppas EG-kommissionärerna Martin Bangemann och sir Leon Brittan.
13 feb 98 – EU-kommissionen

Domännamn på Internet
Adresser på internet (domäner) har sedan 1986 fördelats av en person på tekniska högskolan i Stockholm. Inledningsvis registrerades något tusental domännamn per år. I dag registreras cirka 20 000 namn per år. Uppgiften att fördela domännamn har nyligen lagts på en privat stiftelse och denna tar ut 250 kronor per år av domäninnehavarna för att täcka sina kostnader.
6 feb 98 – Riksdagsdebatt

”Alla elever ska ha egen e-post”
Ungdomens IT-råd hoppas och tror att den nya informationstekniken ska göra det svenska samhället mer demokratiskt, jämlikt, jämställt, ekologiskt, konkurrenskraftigt och dynamiskt.
6 feb 98 – SOU 1997:185

Utredning om flygresor
Nu ska regeringens flygresor granskas av en kommitté. En fråga som kommittén ska fundera på är om det behövs riktlinjer och rutiner för upphandling av transporter med flyg.
16 jan 98 – Dir 1997:139

SJ hindrade konkurrens
SJ har gjort det svårt för konkurrenterna att etablera sig på marknaden genom att inte lämna fullständig information om kostnader för trafikledartjänster. Det visar en rapport från riksrevisionsverket (RRV).
19 dec 97 – Järnvägens trafikledning – prissättning och ekonomisk planering i en miljö med flera aktörer på spåren: Rapport från RRV 1997:56

Fortsatt stöd för Inlandsbanan
Inlandsbanan får ett statsbidrag på 50 miljoner kronor om året för att ; godstrafiken på banan ska kunna fortsätta.
19 dec 97 – TU 1997/1998:1

Vägavgift för tung trafik
Svenska åkare ska betala en vägavgift som ger tillträde till vägnätet i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Avgiften kompenseras med sänkt fordonsskatt.
12 dec 97 – SkU 1997/1998:7

Vad kostar internet till alla?
Riksdagen har tagit del av regeringens IT-skrivelse utan att göra några invändningar. I skrivelsen beskrivs utvecklingen på IT-området och vad myndigheterna hittills har gjort för att underlätta användningen av modern informationsteknik.
5 dec 97 – TU 1997/1998:7

Läkemedelsforskning kvar i Sverige ?
Pharmacia & Upjohn planerar en förändring av sin produktion. Någon anledning till oro över jobben ser inte näringsminister Anders Sundström.
14 nov 97 – Riksdagsdebatt

Tak för teletaxorna
Från och med den 7 november gäller nya teletaxor.
14 nov 97 – Riksdagsdebatt

Med kollektivtrafik från dörr till dörr
Den långväga kollektivtrafiken bör samordnas i ett nationellt basnät, där tågtrafik utgör stommen. Basnätet ska även omfatta olönsam persontrafik.
14 nov 97 – SOU 1997:129

Ja till Citytunneln
Riksdagen har godkänt att en tunnel för tågtrafik ska byggas mellan Malmö Central och Öresundsbron. Kostnaden beräknas till cirka fem miljarder kronor.
14 nov 97 – TU 1997/1998:6

Högre ersättning för personskador vid fartygsolyckor
Fartygsägares och redares ersättningsansvar vid skador ska höjas, föreslår justitiedepartementet i en promemoria.
24 okt 97 – Ds 1997:61

Skatten på motorcyklar femdubblas
Fordonsskatten på personbilar och motorcyklar bör göras lika för alla oavsett viktklass, enligt ett utredningsförslag. Därmed höjs skatten för motorcyklar från 220 kronor till 1 100 kronor om året.
24 okt 97 – SOU 1997:126

Avgift för postföretag
Alla företag som sysslar med postverksamhet ska betala en avgift på 3 öre per försändelse. Detta för att finansiera olönsamma delar av post- och kassaservicen.
17 okt 97 – Ds 1997:58

EU-tåg på privat räls i Sverige
Järnvägsföretag från länder inom EU och Efta ska ha rätt att trafikera privata och kommunala järnvägsspår i Sverige.
17 okt 97 – TU 1997/1998:2

Färdtjänst inte längre en bidragsfråga
God ekonomi eller tillgång till bil är inget skäl till att neka färdtjänst.
17 okt 97 – TU 1997/1998:3

Ny vägavgift för lastbilar
Sverige ska gå in i ett gemensamt vägavgiftssystem tillsammans med fem andra EU-länder, föreslår regeringen. Avgiften gäller tunga fordon, som i stället får sänkt fordonsskatt.
10 okt 97 – Prop 1997/1998:12

”IT till alla” - ett avlägset mål
Internet och mobiltelefoner blir allt vanligare. Men det är långt kvar till regeringens mål – att den nya informationstekniken är tillgänglig för alla.
3 okt 97 – Skriv 1997/1998:19

Inget stopp för Södra länken
Kommunikationsminister Ines Uusman har inga planer på att stoppa vägverkets arbeten på ”Södra länken” i Stockholm och socialminister Margot Wallström tror inte att den svenska alkoholkonsumtionen kommer att minska så som planerat till år 2000. Det framkom vid riksdagens frågestund förra torsdagen.
3 okt 97 – Riksdagsdebatt

IT-satsning
Regeringen har gjort upp med industriförbundet och företrädare för IT-branschen om att starta ett nationellt program för IT-utbildning. Programmet ska starta den 1 december 1997 och pågå under 1998 och 1999. Sammanlagt 10 000 personer bör kunna genomgå utbildningen som kommer att anordnas inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Regeringen missnöjd med SJ
Intäkterna för SJ minskade under 1996 med 6 procent. 11 procent färre privatpersoner tog tåget. SJ var långt ifrån att nå uppsatta mål, konstaterar regeringen.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Inlandsbanan får fortsatt stöd
Från och med 1 maj 1998 får inlandsbana ett årligt stöd på 50 miljoner kronor. I en utredning föreslår Statskontoret att det statliga stödet till inlandsbanan ska avvecklas efter en övergångstid. Regeringen vill tvärtom behålla stödet – av flera skäl. Dels är det viktigt för målet om en halverad arbetslöshet att Norrlands inland har en fungerande infrastruktur. Dels kommer inlandsbanan att fylla en viktig funktion när Barsebäck ska avvecklas, anser regeringen. Längs banan är det möjligt att bryta torv och utvinna annat biobränsle, råvaror som kommer att efterfrågas i och med den nya energipolitiken.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Vägverket får samlat ansvar för trafiksäkerheten
Samordningsansvaret för trafiksäkerheten läggs på de regionala trafikverken, föreslår regeringen. På så sätt ska rollfördelningen mellan länsstyrelserna och vägverket bli tydligare.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Extra trafikanslag
Regeringen gör några justeringar av budgeten för innevarande år:
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Basnät för tågtrafiken utreds
Regeringen har tillsatt en snabbutredning om konsekvenserna av att införa ett nationellt basnät för persontrafik, framför allt på tåg men också i annan kollektivtrafik.
12 sep 97 – Dir 1997:78

Transportbidrag även till sjöss och med flyg
De statliga bidragen till godstransporter i stödområdet bör utvidgas till att gälla också transporter med sjöfart och flyg, föreslår landshövding Georg Andersson i en utredning.
12 sep 97 – SOU 1997:94

Gemensam räddningsradio
Polisen, brandkåren och ambulansen borde kunna dela på ett gemensamt radiosystem. Det anser regeringen som vill utreda de ekonomiska förutsättningarna.
29 aug 97 – Dir 1997:92

Ansvar utkrävs för elektroniska anslagstavlor
Hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildringar, uppviglande formuleringar och upphovsrättsbrott ska stoppas på elektroniska anslagstavlor.
29 aug 97 – Lagrådsremiss: Ansvar för elektroniska anslagstavlor

Öppet spår för EU-tåg
Privatägda och kommunala järnvägsspår ska vara öppna för trafik av vissa järnvägsföretag i EU- och Efta-länderna.
1 aug 97 – Prop 1996/1997:157

Vägbyggen i Stockholm och Göteborg ställs in
Österleden och Västerleden utgår ur ”Inespaketet” för Stockholmstrafiken, och i Göteborg byts flera vägprojekt ut mot satsningar på kollektivtrafik och miljö. De planerade vägtullarna slopas, i stället går staten tillfälligt in med pengar till projekten.
6 jun 97 – Prop 1996/1997:160

Dyrare Citytunnel ändå lönsam
Citytunneln som förbinder Malmö Central med Öresundsbron ska byggas till en kostnad av fem miljarder kronor.
6 jun 97 – Prop 1996/1997:161

Surfare på internet bryter inte mot upphovsrätten
EUs databasdirektiv hindrar inte människor från att fritt ta del av innehållet i databaser på exempelvis internet, även om användarna måste kopiera och lagra informationen på den egna hårddisken.
30 maj 97 – Prop 1996/1997:111

Enskilda vägar
Riksdagen har avskaffat lagen om enskilda vägar. Inrättande och drift av enskilda vägar kommer i fortsättningen att regleras av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Riksdagsbeslutet påverkar inte ekonomin för det enskilda vägnätet. Riksdagsbeslutet innebär att regeringens förslag har godkänts. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 1998.
23 maj 97 – TU 1996/1997:8

Sänkt fartgräns och nytt körkortssystem ska ge säkrare vägtrafik
Kommunerna bör få rätt att sänka hastighetsgränserna till 30 kilometer i timmen i tättbebyggda områden, enligt en utredning från regeringskansliet.
11 apr 97 – Ds 1997:13

Bantad trafikbudget blir satsning
Regering och riksdag minskar anslagen till trafikinvesteringar med cirka 20 procent i den nya tioårsplanen, men beskriver detta som en satsning.
4 apr 97 – TU 1996/1997:7

Ett digitalt kulturnät ökar tillgängligheten
Ett digitalt nätverk för kultur ska byggas upp. Med datorns hjälp ska Sveriges kulturinstitutioner kunna nås från hela landet.
21 mar 97 – SOU 1997:14

Ny utredning om Bromma flygplats
Regeringen vill ha en ytterligare utredning om Bromma flygplats. Förre generaldirektören Claes-Eric Norrbom har fått i uppdrag att analysera följderna av en avveckling av Bromma till år 2001, då den tredje banan på Arlanda ska öppnas. Han ska jämföra den lösningen med konsekvenserna av en fortsatt drift av flygplatsen fram till 2011, då avtalet om markupplåtelse mellan staten och Stockholms stad löper ut.
28 feb 97 – Regeringsbeslut

En halv miljard ingen kapitalförstöring
De pengar som hittills har satsats på Norra länken är inte bortkastade. I en interpellationsdebatt sade sig Ines Uusmann fortfarande ha fullt förtroende för Vägverket.
14 feb 97 – Riksdagsdebatt

”Intelligent trafik” bättre än nya vägar
Det är bättre att satsa på ny teknik i trafiken än att bygga nya vägar. Sverige bör utveckla intelligenta trafiksignaler, databaserade reseplaneringssystem och försök med automatisk hastighetsanpassning, föreslår delegationen för transporttelematik.
14 feb 97 – SOU 1996:186

Rättvisa och pedagogik i skolans datorer
Det blir allt vanligare med datorer i skolan. Det är en mycket positiv utveckling, anser skolminister Ylva Johansson, som i förordet till en departementspromemoria påpekar att den nya informationstekniken (IT) måste vara ”rättvis” och användas som ett ”pedagogiskt verktyg”.
31 jan 97 – Ds 1996:67

Nätsurfare blir förbrytare
Justitiedepartementet förbereder just nu en lag som gör varje internetanvändare till en lagöverträdare.
24 jan 97 – Ds 1996:71

Svensken – en bilist
Ska svensken ta sig någonstans tar han bilen. En utredning visar att bilen fortfarande är det dominerande färdmedlet.Varje år färdas vi sammanlagt 119 miljarder kilometer. För att ta oss denna sträcka använder vi bilen i 82 miljarder kilometer. Bussen står för 10,5 miljarder kilometer och tåget för 4,4 miljarder kilometer.
10 jan 97 – Ds 1996:64

Fel blir rätt
En felskrivning i regeringens proposition om ändringar i postlagen har obehindrat passerat riksdagen via två olika utskottsbetänkanden. Nu blir det inte fler gånger, ty konstitutionsutskottet och riksdagen har upphävt den felaktigt formulerade lagändringen, som gällde sekretess hos myndigheter på postområdet.
20 dec 96 – KU 1996/1997:7

Ändrad skiktgräns finansierar bilförmån
Det blir billigare att åka tjänstebil från och med årsskiftet. Då sänks skatten för förmånsbilar.
29 nov 96 – FiU 1996/1997:1

Fartygsregister öppnas efter EG-dom
Fartyg från andra EU- och Efta-länder som används kommersiellt i Sverige ska kunna registreras i det svenska skeppsregistret.
25 okt 96 – Ds 1996:60

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se