Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
103 artiklar om Polisväsen
 
Brett stöd för mer polisresurser
Partierna är överens om att fler poliser behövs i de utsatta områdena. Men även kontroversiella åtgärder fördes fram i riksdagens trygghetsdebatt.
17 mar 17

Rättssäkerheten behöver skärpas
Nuvarande tillsyn över Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården är otillräcklig. Det anser polisorganisationskommittén som föreslår en fristående tillsynsmyndighet för att stärka rättssäkerheten.
11 jun 15 – SOU 2015:57

Polisen ska prioritera hatbrottsutredningar
Rikspolischef Dan Eliasson aviserar att polisen ska satsa stort på att utreda hatbrott. Mer resurser och nya enheter, bland annat ett nationellt centrum för att samla och sprida kompetens kring IT-brott, utlovas. Polisförbundet välkomnar ambitionshöjningen men ställer sig frågande till vart pengarna ska tas ifrån.
4 mar 15

Polisen får kritik för Vilks-insats
Vittnen riktar nu stark kritik mot polisinsatsen i samband med mötet på ett kulturhus i Köpenhamn där en man dödades.
24 feb 15

Polisen ska inte omhänderta djur
Det är kontentan i ett nytt utredningsförslag. Ansvaret för att till exempel ta hand om vanvårdade djur ska föras över till länsstyrelserna.
19 feb 15 – SOU 2015:3

Dan Eliasson ny rikspolischef
Under torsdagen presenterade inrikesminister Anders Ygeman (s) den nye rikspolischefen Dan Eliasson, i botten jurist med chefserfarenhet från olika myndigheter.
20 nov 14 – Presskonferens, video

Samordnad jakt på papperslösa
Nästa vecka - den 13 oktober - startar en insats i hela Europa som syftar till att gripa papperslösa personer. Svenska polisen deltar. Kritikerna talar om ett gigantiskt Reva. Det är inte grundlöst - men riskerar att sprida ett gammalt missförstånd om Reva vidare.
ÖPPEN9 okt 14 – Rådsbeslut om operationen "Mos Maiorum" , Statewatch pressmeddelande, Dagens Etcetera om det svenska deltagandet , Sveriges Radio Kaliber "Historien om Reva"

Tidsbegränsade tvångsmedel permanentas
I en proposition föreslår regeringen att de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel, bl.a. hemlig rumsavlyssning och hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska permanentas.
28 maj 14 – Prop 2013/2014:237

Mer makt åt civila inom polisen
Av "såväl kvalitets- som effektivitetsskäl" finns det anledning att låta civila utföra polisiära uppgifter, menar regeringen. Det smått kontroversiella förslaget går nu på remiss till lagrådet.
6 maj 14 – Lagrådsremiss: Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Polisen syr in fler samhällsfarliga
De svenska myndigheterna har blivit bättre på att identifiera personer som klassas som samhällsfarliga.
2 apr 14

Polisväsendet centraliseras
Precis som på andra håll i Europa genomgår det svenska polisväsendet en stark centralisering. Nu är den proposition lagd som banar vägen för att dagens 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen ombildas till en myndighet från och med 2015.
18 mar 14 – Prop 2013/2014:110

Säpo vill ha enhetligt system
Säpochefen Anders Thornberg anser att det måste till ett system som gör att alla teleoperatörer lämnar ut uppgifter som polisen har rätt till på ett snabbt och likartat sätt.
20 dec 13

Polisen friad på central punkt
Skånepolisen har satt integritetsskyddet ur spel, konstaterar Säkerhets- och Integritetsskydssnämnden, men friar samtidigt polisen från den allvarligaste anklagelsen: att ha registrerat romska individer enbart på grund av deras etnicitet.
21 nov 13 – Säkerhets- och Integritetsskydssnämndens uttalande

Säpo vill kunna kontrollera alla
Säpo förhandlar med företag och teleoperatörer om automatisk åtkomst till de uppgifter som lagras om privatpersoners surfvanor, mejl och telefonsamtal. Det avslöjade Sveriges Radio under tisdagen.
20 nov 13

Poliser i förhör om romregister
Riksenheten för polismål kommer att delge två poliser misstanke om brott i utredningen om Skånepolisens registrering av romer.
14 nov 13

Politiskt fördömande av Skånepolisen
Med anledning av DN:s avslöjande om Skånepolisens registrering av romer har Konstitutionsutskottet haft en offentlig utfrågning. Den ena efter den andra fördömde Skånepolisens arbetsmetoder.
24 okt 13 – Offentlig utfrågning

4000 romer i polisens register
Över 4 000 romer finns samlade i ett register hos polisen, avslöjade Dagens Nyheter på måndagen. Många av de personer som finns i registret är ostraffade och mer än 1 000 av dem är barn och några är avlidna.
25 sep 13

Polisen utreder registren
Vi har hanterat det här på ett felaktigt vis, säger länspolismästare Klas Johansson om Skånepolisens registrering av romer. Det här är allvarligt och jag är naturligtvis djupt bekymrad.
25 sep 13

Chockad och förbannad
Kritiken mot Skånepolisens registrering av 4000 personer med romsk bakgrund är kraftig. Justitieminister Beatrice Ask är chockad, medan rikspolischefen Bengt Svenson är "förbannad".
25 sep 13

Kritik mot Rikspolischefen
Rikspolischefen Bengt Svenson har propagerat för att vi ska arbeta på det sätt som Skånepolisen gjort i de avslöjade registren med romer. Det är ett vanligt underrättelsearbete för att bekämpa brott, säger Peter Springare, chef för grova brottsroteln i Örebro län.
25 sep 13

21 miljarder till polisen
Polisen får drygt en halv miljard i ökade anslag 2014, totalt 21 miljarder kronor. Där ingår att anslaget tillfälligt ökas med 100 miljoner kronor, på grund av underskott. Dessa pengar tas från Kriminalvården, enligt budgeten.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Nytt tillsynsorgan för polisen
När polisen omorganiseras och blir en enda myndighet 2015 skapas också en extern tillsynsmyndighet som ska se över att gällande lagar och regler för verksamheten följs.
13 jun 13 – SOU 2013:42

Nytt nummer för krisinformation
Sverige har ett nytt telefonnummer för krisinformation - 113 13.
13 mar 13 – Pressmeddelande

Vi vill ha bättre poliser
Socialdemokraterna lägger fram ett kriminalpolitiskt program i 100 punkter. I programmet betonas att kriminalpolitiken både ska bekämpa brottens orsaker och bekämpa brott. Men då behövs en effektivare polis. Socialdemokraternas målsättning är att Sverige ska ha Europas bästa polis år 2020.
28 feb 13 – Ett tryggare Sverige, Bekämpa brotten och brottens orsaker. Kriminalpolitiskt program för socialdemokraterna 2013

Ny lag ska skydda personuppgifter
En ny lag ska skydda personuppgifter som skickas över gränserna vid polisiärt och straffrättsligt samarbete inom EU.
28 feb 13 – Prop 2012/2013:73

Nya åtgärder mot kriminella gäng
Regeringen har tillsatt ytterligare en utredning som syftar till öka polisens befogenheter gentemot den organiserade brottsligheten.
26 feb 13 – Dir 2013:19

Tillräckligt med hemlig avlyssning
Utredaren Sten Heckscher motsätter sig att hemlig avlyssning av telefonsamtal, e-post och sms ska få tillämpas i polisutredningar om grova vapenbrott.
19 dec 12 – SOU 2012:85

Ska civila få göra polisens jobb?
Justiteminister Beatrice Ask vill se över möjligheten att låta civilanställda utföra polisens jobb, till exempel att leda förundersökningar eller göra en husrannsakan.
13 dec 12 – Pressmeddelande

Säpo kan brytas ut ur polisen
Säkerhetspolisen föreslås bli en självständig myndighet med ett eget insynsråd. Enligt den parlamentariska kommitté som utrett omorgansieringen av polisen vore det här en logisk förändring till gagn inte bara för Säpos verksamhet, utan även för medborgarna. Men det är oklart hur eventuella konflikter mellan Säkerhetspolisen och den öppna polisen ska lösas i framtiden.
29 nov 12 – SOU 2012:77

Polisen får anlita FRA igen
Trots kritik från tunga instanser får Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen på nytt rätt att beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA), med verkan från och med 1 januari 2013.
18 sep 12 – Prop 2011/2012:179

Försök till äreräddning
Sällan har väl ett storslaget journalistiskt grepp blivit en sådan flopp som när DN fick tillstånd att placera reportern Ann-Marie Åsheden i länspolismästare Hans Holmérs knä för dagliga intervjuer om jakten på Olof Palmes mördare. Det som skulle bli ett journalistiskt scoop; DN skulle berätta om den framgångsrika mördarjakten inifrån blev ett dubbelt misslyckande.
6 sep 12 – Åsheden, Ann-Marie: Förbannelsen

En polismyndighet räcker
Polisorganisationskommittén föreslår att Rikspolisstyrelsen slås ihop med de 21 länspolismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Det nya namnet blir Polismyndigheten.
4 apr 12 – SOU 2012:13

Självständigare Säpo utreds
Under sommaren 2010 gav regeringen en parlamentarisk kommitté i uppdrag att se över den svenska polisens organisation. På egen begäran får utredningen nu i tilläggsuppdrag att se över om Säkerhetspolisen kan göras om till en egen myndighet.
28 feb 12 – Dir 2012:13

Hemliga tvångsmedel utreds på nytt
Samtidigt som regeringen lägger fram en proposition som ger underrättelsetjänsten utökade befogenheter att övervaka olika former av elektronisk kommunikation, låter man utreda om möjligheterna inte bör utvidgas ytterligare.
15 feb 12 – Dir 2012:9

Säpo får mer befogenheter
De brottsbekämpande myndigheterna får utökade befogenheter att övervaka elektronisk kommunikation i hemlighet. Till exempel blir det tillåtet att lokalisera mobiltelefoner även i förundersökningar där det saknas en skäligen misstänkt.
15 feb 12 – Prop 2011/2012:55

Vitbok om Stasi och Säpo
Regeringen har överlämnat en ”vitbok” till riksdagen om Säkerhetspolisens arbete med misstänkt samröre med Stasi, den före detta östtyska spionorganisationen.
9 feb 12 – Skriv 2011/2012:67

Maktpartierna överens om FRA
Regeringen och Socialdemokraterna har kommit överens om att Säpo och Rikskriminalpolisen får använda sig av FRA:a omstridda signalspaning. Piratpartiet protesterar mot vad de kallar "massavlyssning" av folket.
15 dec 11

Nya regler för rikets säkerhet
Före detta Rikspolischefen Sten Heckscher har fått i uppdrag att göra en översyn av säkerhetsskydds-lagstiftningen. Den nuvarande lagen från 1996 behöver uppdateras för att Säpo och andra aktörer ska kunna avvärja hot mot rikets säkerhet, menar regeringen.
14 dec 11 – Dir 2011:94

"Fullt godtagbart"
Telefonövervakningen har ökat konstaterar regeringen i en särskild skrivelse till riksdagen. I våras stod det klart att polisen beviljats över 2 500 avlyssningstillstånd under 2010 - en ökning med över 50 procent mot året innan. Även själva avlyssningstiden har ökat kraftigt.
14 dec 11 – Skriv 2011/2012:39

Säpo kan få signalspana
Även Säpo och Rikskriminalpolisen ska få tillgång till signalspaning från FRA, föreslår justitiedepartementet. Justitieministern kallar förslaget "minimalistiskt", med kraftiga begränsningar.
8 dec 11 – SOM-institutets undersökning om EU-opinionen

Säpo kan få signalspana
Även Säpo och Rikskriminalpolisen ska få tillgång till signalspaning från FRA, föreslår justitiedepartementet. Justitieministern kallar förslaget "minimalistiskt", med kraftiga begränsningar.
8 dec 11 – Ds 2011:44

Polisen får större befogenheter
Regeringen vill ge polisen mer ansvar i förundersökningsarbetet, med förhoppningen att detta ska gå snabbare. Bland annat vill man ge poliser som leder förundersökningar rätt att lägga ner dessa. Idag vilar det ansvaret på åklagare.
9 nov 11 – Prop 2011/2012:10

Polisen gjorde fel
Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot polismyndigheten i Stockholm för avvisningen av 26 rumänska romer förra året.
28 jun 11

Korruptionsbrott ska hanteras av RPS
Regeringen har beslutat att ge Rikspolisstyrelsen ett nationellt ansvar för korruptionsbrott. En specialenhet, som ska vara igång redan i september i år, ska inrättas vid Rikskriminalpolisen. Inledningsvis kommer 30 personer att anställas, som ska syssla med spaning mot och utredning av mutbrott och bestickning, samt brott som står i direkt samband med dylika. Tanken är att den nya specialenheten ska bestå av både poliser och civila specialister inom olika områden.
26 maj 11

Ekobrottsmyndigheten bör växa
Ekobrottsmyndigheten bör ta över bekämpningen av ekonomisk brottslighet i hela Sverige. Om myndigheten ges ett rikstäckande ansvar skulle effektiviteten i utredningarna stiga. Den slutsatsen drar Stefan Strömberg, tidigare rikspolischef, i ett färskt slutbetänkande.
26 maj 11 – SOU 2011:47

Utbyte av DNA-profiler inom EU
Nu ska de sista delarna av EU:s så kallade Prümrådsbeslut införas i svensk lag. Det handlar om möjligheten för polisen i medlemsländerna att få tillgång till varandras register över DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsregister.
12 maj 11 – Prop 2010/2011:129

Utländsk polis på svenska gator
Med laddade tjänstevapen och befogenheter att göra ingripanden. Polisstyrkor med annan nationalitet än svensk är något som kan komma att bli en vanlig syn. En ny utredning föreslår hur polissamarbetet inom EU och Norden ska se ut i framtiden.
6 apr 11 – SOU 2011:25

Ökade kostnader för politikers skydd
Kostnaden för att skydda landets toppolitiker har skjutit i höjden och är nu en kvarts miljard kronor om året, visar TT:s kartläggning av prislapparna hos Säkerhetspolisen, regeringskansliet och riksdagen. Det är drygt 600 000 kronor per politiker, om man räknar in riksdagsledamöter, ministrar och ett antal statssekreterare.
30 dec 10

Polisen underkänner polisen
Bara fyra procent av poliserna anser att kåren arbetar tillräckligt hårt för att minska nyrekryteringen till kriminella nätverk. Det här framgår av en undersökning som Polisförbundet låtit genomföra.
15 sep 10 – Fokus på den organiserade brottsligheten

Bodström vill ha svenskt FBI
Socialdemokraterna vill skapa en ny stor polisenhet mot den grova brottsligheten som ska kallas Reko. Den kommer att bestå av flera tusen personer och ska kunna slå till över hela landet.
17 aug 10

Professor sågar polisens utredningar
En ny, fristående organisation för att utreda anmälningar mot poliser bör inrättas. Det föreslår professor Dennis Töllborg och sågar regeringens beslut att lägga internutredningar under Rikspolisstyrelsen.
16 aug 10

6,5 miljoner till larmpaket
Rikspolisstyrelsen får 6,5 miljoner kronor för att förstärka skyddet av personer om är förföljda och hotade. Pengarna ska användas till larmpaket.
27 apr 10 – Pressmeddelande

Häktet i Östersund läggs inte ned - än
Behovet av häkten i Norrland och var de ska placeras ska utredas. Kriminalvårdsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket har fått ett gemensamt utredningsuppdrag av justitieminister Ask.
14 apr 10

Buggning förlängs till 2012
Regeringen föreslår att lagen om hemlig rumsavlyssning, ”buggning” förlängs med två år, till och med utgången av 2012. Lagen infördes 1 januari 2008.
17 mar 10 – Prop 2009/2010:119

EU-dom mot Sverige om datalagring
Sverige fälls som väntat i EU:s domstol för att inte ha infört direktivet som ålägger EU-länderna att masslagra data om medborgarnas mobil- och internettrafik. Uppgifterna ska hjälpa polisen i brottsutredningar.
4 feb 10 – Fördragsbrott – Direktiv 2006/24/EG – Elektronisk kommunikation – Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen

Värdedepåer skyddsklassas
Värdedepåer, där kontanter förvaras för distribution till banker, ska kunna klassas som skyddsobjekt. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
8 dec 09

Narkotika ska analyseras kemiskt
EU:s medlemsländer ska förbättra samarbetet i jakten på narkotikabrottslingar. EU:s råd för sociala och rättsliga frågor föreslår att ett system med “forensisk” profilering av beslagtagen narkotika inrättas. Den ska med en sorts kemisk analys möjliggöra att flera olika beslag av narkotika kan kopplas till varandra.
3 dec 09

Polisen måste bli effektivare
Regeringen har genom justitieminister Beatrice Ask gett polisen i uppdrag att bli effektivare. Rikspolisstyrelsen (Rps) ska därför se till att polismyndigheterna är ändamålsenligt organiserade.
26 nov 09

Norge med i EU mot terrorism
På torsdag ansluter sig Norge till EU:s gränsöverskridande samarbete för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. (Prümrådsbeslutet).
24 nov 09 – Pressmeddelande: Förstärkt polissamarbete mellan EU och Norge

Mer pengar till rättsväsendet
Rättsväsendet får nästa år över två och en halv miljard kronor mer i regeringens budgetförslag, totalt över 35,8 miljarder. Pengarna ska användas bland annat till att anställa flera poliser.
21 sep 09

Lag om masslagring av data i vår
Regeringen siktar på att Sverige till nästa vår ska ha genomfört det omstridda EU-direktivet om masslagring av uppgifter om telefonsamtal, sms och internettrafik.
17 jul 09

Utredning om polismetoder fördröjs
Först dröjer det omstridda Datalagringsdirektivet på jusititedepartementet. Nu skjuter regeringen också på en annan känslig utredning, tänkt att ge poliser med hemliga identiteter rätt att begå brott.
1 jul 09

Dyrare pass i utlandet
Regeringen har beslutat att höja avgiften för pass och vissa andra dokument som utfärdas av svenska myndigheter i utlandet. Avgiften för pass som den svenska polisen utfärdas berörs inte.
4 jun 09

Utländsk polis ska få hjälpa svensk
Svensk polis ska kunna ta hjälp av kollegor från EU. En utredning ska se över hur det ska kunna gå till och för vilka brott det ska vara möjligt. Justitieminister Beatrice Ask låter nu utreda detta.
14 maj 09 – Dir 2009:36

Extrapengar till polisen
150 miljoner till polisen, 800 miljoner till läkemedelsförmåner, 600 miljoner till försäkringskassan och 210 miljoner till FN. Det är några utgiftsökningar i tilläggsbudgeten för 2009.
16 apr 09 – Prop 2008/2009:99

Fingeravtryck i pass
Regeringen föreslår att svenska pass ska innehålla fingeravtryck Det innebär att svenska pass anpassas till en EU-förordning.
11 feb 09

Skånepolisen ska externutredas
Efter avslöjanden om att Skånepolisen kallat Rosengårdsungdomar för "blattajävlar" och använt namn som Neger Niggersson i sin internutbildning tillsätts en extern utredare, säger rikspolischefen Bengt Svenson till TT.
7 feb 09

Nya regler om kontroll av telefoner
Det blir nya regler för polisens möjligheter att få uppgift om vem som pratat med vem i telefon och varifrån, så kallad hemlig teleövervakning. De nya reglerna gäller också för sms, telefax och e-post.
26 jan 09 – SOU 2009:1

Ny utredning om signalspaning
Eftersom Försvarets radioanstalt (FRA) endast ska bedriva signalspaning för försvaret måste Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av spaning om utländska förhållanden kartläggas.
16 okt 08 – Dir 2008:120

Krafttag mot organiserad brottslighet
Säkerhetspolisen får en nyckelroll när justitieminister Beatrice Ask tar i med hårdhandskarna mot den organiserade brottsligheten.
15 maj 08 – Ds 2008:38

Bodström KU-anmäld för styrning av polisen
Förre justitieministern Thomas Bodström KU-anmäls för ministerstyre. Han har i en artikel i Aftonbladet sagt att han fick ägna halva sin tid som minister åt att styra polisen.
7 feb 08

Brottsprovokation utreds
Brottsprovokation och infiltration av kriminella grupper av poliser ska utredas. Eftersom brottsprovokation i andra länder anses som en effektiv metod att komma till rätta med allvarlig brottslighet bör det övervägas även i Sverige. Rättsläget för dessa kontroversiella metoder är oklart i dag, heter det i utredningsdirektiven.
16 jan 08 – Dir 2007:185

Nu måste polisen gallra i register
Före den 14 december ska Rikspolisen redovisa hur man tänker sig att följa de regler för fingeravtrycksregistret som det nu bryts friskt mot.
27 nov 07

Kustbevakningen effektiviseras
Kustbevakningen ska bli mer effektiv. Det framgår av en utredning som regeringen nyligen tillsatt. Effektiviseringen ska uppnås bland annat genom att se över Kustbevakningens befogenheter och ansvarsområden.
21 feb 07 – Dir 2007:5

Ny utbildning ska ge bättre poliser
Rekryteringen till polisutbildningen måste bli bättre, anser regeringen. Fler kvinnor och invandrare behövs, liksom bättre garantier för att olämpliga personer stängs ute från polisyrket.
15 jan 07 – Dir 2006:139

Storebror ser dig - allt oftare
Allt fler svenskar övervakas av polisen. På tio år har antalet hemliga telefonavlyssningar mer än fördubblats, visar färska siffror från regeringen.
30 nov 06 – Skriv 2006/2007:28

Borgerlig enighet om buggning
Centerpartiet och kristdemokraterna var med och stoppade den förra regeringens förslag om att tillåta buggning. Men nu har partierna svängt och ger klartecken för ett nytt buggningsförslag.
16 nov 06 – Snabbprotokoll 2006/2007:20

Ny plan ska stoppa kriminella ligor
De grovt kriminella ligorna ska knäckas. Regeringen lovar nu obegränsade resurser till kampen mot den organiserade brottsligheten. Bättre samordning ska göra arbetet effektivare.
12 apr 06 – Regeringen: Webbutsänd presskonferens

Få invandrare inom polisen
Det finns för få kvinnor och invandrare inom den svenska poliskåren. Genom att göra om polisutbildningen hoppas regeringen få bukt med snedrekryteringen.
3 feb 06 – Dir 2006:10

Polisbrottsutredning förlängs
Den utredare som på regeringens uppdrag arbetar med att se över regleringen, organisationen och handläggningsrutinerna för brottsanmälningar mot anställda inom polisen och mot åklagare har fått mer tid för sitt uppdrag.
3 jan 06 – Dir 2005:146

Hemlig avlyssning ökar kraftigt
Antalet personer som i hemlighet övervakas av polisen ökar. Förra året teleavlyssnades över 700 personer runt om i landet, de flesta misstänkta för narkotikabrott.
30 dec 05 – Skriv 2005/2006:53

Borgerligt löfte om 3000 nya poliser
Det finns för få poliser i Sverige, anser den borgerliga alliansen. Vid ett regeringsskifte kommer 3 000 nya poliser att tillsättas före 2010, lovar nu de borgerliga.
22 dec 05 – Allians för Sverige: Framtidens polis

Ny nämnd ska granska avlyssning
Inrätta en ny nämnd med uppgift att granska polisens användning av hemlig avlyssning och övervakning. Det föreslår regeringens utredare Carl-Anton Spak i en ny utredning.
18 nov 05 – Ds 2005:53

Hemlig avlyssning vid grova brott
Ge polisen möjlighet att använda sig av buggning för att komma åt grova brottslingar. Det föreslår regeringen i en ny promemoria. Den hemliga avlyssningen ska tillåtas på försök under flera år.
31 okt 05 – Promemoria: Hemlig rumsavlyssning

Fler brottsdömda i DNA-registret
Polisen ska från och med den 1 januari nästa år kunna tvinga alla brottsmisstänkta som riskerar ett fängelsestraff att ta ett DNA-prov. Vid fällande dom ska uppgifterna lagras i polisens DNA-register, enligt regeringens förslag.
26 okt 05 – Prop 2005/2006:29

Oberoende granskning av polisbrott
Den nuvarande ordningen där polisen utreder sig själv vid misstanke om brott har fått allmänhetens förtroende för myndigheten att svikta. Regeringen vill därför se över möjligheten att inrätta ett nytt oberoende organ som ska utreda brottsmisstankar mot polis och åklagare.
5 jan 05 – Dir 2004:180

Ingen formell kritik mot Säpos usla analyser
Säpos hotbildsbedömningar vid tiden för mordet på Anna Lindh var uppenbart felaktiga. Men Säpo följde gällande regelverk och kan därför inte lastas för att mordet kunde ske. Det anser regeringens utredare, som föreslår att Säpo anställer 50 nya livvakter och att polisen skärper sina rutiner.
18 nov 04 – SOU 2004:108

Utökat uppdrag för personskyddsutredning
I oktober förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att granska skyddet för den centrala statsledningen. Utredaren ska utöver detta analysera hur personskyddet tillämpades i samband med mordet på utrikesminister Anna Lindh, och föreslå förbättrade rutiner.
24 maj 04 – Dir 2004:73

Hemlig övervakning utreds
Hemlig polisövervakning är ett känsligt ämne i den svenska debatten. Ofta ställs effektivitet mot integritet. Förra året beslutade regeringen att tillsätta ett offentligt ombud som ska värna de övervakades rättssäkerhet.
22 jan 04 – Skriv 2003/2004:36

Amerikanska snutmetoder även i Sverige
En utredning föreslår att polisen ska få använda vad vi uppfattar som amerikanska snutmetoder, till exempel hemlig avlyssning, dold kamera, framprovocering av brott, underlåtenhet att ingripa mot brott, hemliga vittnen med mera.
15 okt 03 – SOU 2003:74

Narkotika brottslingar telefonavlyssnas ofta
I den årliga rapporten från regeringen till riksdagen framgår det att polisen under år 2001 fick tillstånd att telefonavlyssna i 414 fall. I 277 av fallen gällde det misstanke om grovt narkotikabrott. I sex fall handlade det om grova ekobrott.
9 jan 03 – Skriv 2002/2003:23

Polisen är inte lämpad att ta hand berusade
Någon annan än polisen bör ansvara för berusade omhändertagna. Någon som kan ge bättre social och medicinsk vård. Samtidigt får då polisen resurser över till annat.
26 jul 02 – Dir 2002:23

Fördröjd analys av Göteborgskravallerna
Göteborgskommittén som har regeringens uppdrag att granska och analysera Göteborgskravallerna skulle ha redovisas sitt arbete den 31 maj 2002. Men kommittén har begärt och fått förlängd utredningstid till den 31 december 2002.
27 maj 02 – Dir 2002:56

Ingvar Carlsson granskar Göteborgskravallerna
Dagarna efter Göteborgskravallerna tillsatte regeringen en kommitté med uppgift att granska och analysera vad som hände under de dramatiska dagarna i juni.
1 jul 01 – Dir 2001:60

P-vakter får styra trafiken
Regeringen anser att de kommunanställda parkeringsvakterna bör kunna hjälpa polisen med vissa uppgifter. Trafikövervakningen sköts i dag bara av polisen, men i framtiden ska även parkeringsvakter kunna delta, till exempel vid långa, tunga eller breda vägtransporter. Om kommunal personal deltar vid trafikövervakning ska kommunen också kunna ta ut avgift för utfört arbete. Avgiften är i dag 225 kronor per påbörjad timme och 3 kronor per kilometer.
19 mar 99 – Prop 1998/1999:91

24-timmarsregeln slopas inte
24-timmarsregeln får vara kvar. Det står klart sedan riksdagen röstade emot lagutskottets förslag om att avskaffa regeln.
31 jul 98 – LU 1997/1998:27

Fler känsliga uppgifter i polisens register
Tre nya lagar ska reglera polisens register. Riksdagen ställer sig bakom lagförslagen, men ger regeringen i uppdrag att utreda ett enhetligt begrepp för vad som betecknas som sexuell läggning.
12 jun 98 – JuU 1997/1998:20

Lättare få insyn i SÄPO-register
Den absoluta sekretessen i SÄPO-registret ska lättas upp. Om det inte skadar polisens arbete ska den enskilde få ta del av uppgifter om sig själv.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:97

Polisen får registrera laglydiga
Polisen ska få ökad rätt att dataregistrera personer, även om inte brott misstänks. Samtidigt stramas Säpos register upp; den eviga sekretessen upphör och den enskilde får ta del av Säpos uppgifter om sig själv.
6 feb 98 – Lagrådsremiss: polisregister

Antalet politiskt registrerade bör offentliggöras
Riksdagsman Lars-Erik Lövdén (s) anser att säkerhetspolisen borde kunna offentliggöra hur många personer som finns registrerade som säkerhetsrisker i säpos register.
5 dec 97

Polis och åklagare får tillskott i kassan
Rättsväsendet ska tillföras 600 miljoner kronor under perioden 1998-2000. Dessutom ska 444 miljoner kronor omfördelas från kriminalvården till de övriga myndigheterna, i första hand polisen och åklagarväsendet.
26 sep 97 – Prop 1997/1998:1

Uppgifter från polisregister lämnas lättare ut
Sekretessen i polisens register ska inte längre vara absolut. Det föreslår Mats Börjesson i registerutredningen.
23 maj 97 – SOU 1997:65

Alla poliser ska vidareutbildas
Alla poliser ska få vidareutbildning regelbundet under hela tjänstgöringstiden.
11 apr 97 – Ds 1997:5

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se