Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
49 artiklar om Brottspåföljder
 
Regering och allians talar straff
Efter en drös tillkännagivanden från riksdagen om skärpta straff blir det nu samtal mellan regeringen och allianspartierna för att komma överens. Regeringen har inte så mycket att välja på.
14 maj 15

”Övervakad” hemma istället för häktad utomlands
En person som gripits misstänkt för brott i Sverige ska kunna sättas under polisiär övervakning i sitt hemland, i stället för att sitta häktad i Sverige. Och vice versa: en svensk medborgare ska kunna vara frihetsberövad här hemma, även om hen anklagas för brott i ett annat EU-land.
29 apr 15 – Prop 2014/2015:16

Högre straff för ”synnerligen grov våldtäkt”?
Den parlamentariska sexualbrottskommitté som tillsattes i fjol får nya uppdrag. Politikerna ska överväga skärpta straff för de mest allvarliga sexualbrotten.
4 feb 15 – Dir 2015:5

Nya grepp mot kriminella gäng
Att planera och förbereda brott som grov utpressning och grovt vapenbrott bör bli kriminellt, anser regeringens utredare.
10 sep 14 – SOU 2014:63

Fängelse kan ersätta böter
Idag kan personer som köper sex av tonåringar komma undan med böter. En särskild utredare ska överväga om straffskalan borde höjas.
9 sep 14 – Dir 2014:128

Grova knarkbrott straffas hårdare
Regeringens utredare föreslår en ny uppdelning av straffskalan för grovt narkotikabrott och smuggling. Mycket stora fall ska ge längre fängelsestraff än med dagens praxis.
6 aug 14 – SOU 2014:43

Högre minimistraff för våldsbrott
Efter 2010 års straffmätningsreform bör nu minimistraffen för vissa grövre våldsbrott, som grov misshandel, höjas. Det föreslår en utredning som letts av riksåklagare Anders Perklev.
2 apr 14 – SOU 2014:18

Hårda straff för grovt dataintrång
Regeringen vill införa en hårdare straffskala för dataintrång som av olika skäl som kan klassas som grova: fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
20 feb 14

Skärpt lag ger fler livstidsstraff
Regeringen föreslår i en remiss till lagrådet att straffet för mord ska vara fängelse på livstid "om omständigheterna är försvårande".
30 jan 14

Hårdare straff för dataintrång
En skärpning av straffet för dataintrång föreslås börja gälla från 1 juli i sommar.
16 jan 14 – Lagrådsremiss: Skärpt straff för dataintrång

Hårdare straff för vapenbrott
Regeringen vill höja både straffminimum och staffmaximum för grovt vapenbrott, till fängelse i minst ett år och som mest sex år.
10 dec 13 – Dir 2013:112

Mord bör ge livstidstraff
Justitieminister Beatrice Ask (M) anser att livstid ska utgöra normalstraffet för mord. Efter att straffskalan refomerades 2009 har antalet som döms till livstids fängelse sjunkit mer än vad som avsågs.
3 sep 13 – Ds 2013:55

Färre brott ska straffas
En uppsjö brott som i dag är straffbelagda med böter borde avkriminaliseras. Sanktioner i form av avgifter, vitesförelägganden eller återkallade tillstånd är bättre, menar statens utredare.
13 jun 13 – SOU 2013:38

Vill inte kriminalisera eftersupning
Skälen för att kriminalisera eftersupning - till exempel när berusade bilister hävdar att de druckit efter att själva olyckan ägt rum - är inte tillräckligt starka, menar regeringens utredare.
14 maj 13 – Ds 2013:28

Fler ska avtjäna straff i hemlandet
Fler av de utländska medborgare som döms till fängelse i Sverige föreslås i framtiden kunna avtjäna straffet i sitt hemland.
9 apr 13 – SOU 2013:21

Hårdare straff för fridskränkning
Brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning utvidgas till att omfatta exempelvis en situation där förövaren brutit mot ett kontaktförbud. Straffminimum höjs till fängelse i nio månader.
13 mar 13 – Prop 2012/2013:108

Var går gränsen för våldtäkt?
Det ska tydliggöras i sexbrottslagen att det är fråga om våldtäkt även om offret är paralyserat av rädsla eller för berusad för att värja sig. Däremot vill regeringen inte införa några bestämmelser om samtycke.
13 mar 13 – Prop 2012/2013:111

Hårdare straff för fridskränkning
Brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning utvidgas till att omfatta exempelvis en situation där förövaren brutit mot ett kontaktförbud. Straffminimum höjs till fängelse i nio månader.
8 mar 13 – Prop 2012/2013:108

Våldtäkt ändrades till olaga tvång
Så sent som i förra veckan lanserade regeringen förtydliganden i sexualbrottslagstiftningen. Nu har Svea hovrätt ändrat brottsrubriceringen i ett mål där en man som med tvång fört in sina fingrar i flickvännens underliv. Domen blev olaga tvång istället för våldtäkt. I ett snarlikt fall drar Göta hovrätt drar motsatt slutsats.
21 feb 13 – SR, Studio ett, nyhetsrapportering och kommentarer till två domar

Förverkan av brottsbyten utvärderas
2008 blev det lättare för staten att beslagta egendom som någon kommit över via brottslighet, samt att kräva ersättning i grova brottsmål. Reformen ska utvärderas.
14 feb 13 – Dir 2013:14

"Kränkande" foto kriminaliseras
Efter flera omdebatterade utkast kommer nu den proposition som jämnar vägen för att kriminalisera "kränkande" fotografering.
13 feb 13 – Prop 2012/2013:69

E-urkunder införs i straffrätten
Regeringen föreslår att straffbestämmelserna om urkundsförfalskning ska göras teknikneutrala.
7 feb 13 – Lagrådsremiss: Förfalsknings- och sanningsbrotten

Skärpta vapenlagar
Straffmaximum för tunga vapenbrott bör höjas till 6 år och straffskalan delas upp i "grovt" och "synnerligen grovt". Gäller det synnerligen grova vapenbrott bör polisen få använda hemlig telefonavlyssning.
31 jan 13 – SOU 2013:7

Hårdare straff för fridskränkning
Brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning utvidgas till att omfatta exempelvis en situation där förövaren brutit mot ett kontaktförbud. Straffminimum höjs till fängelse i nio månader.
28 jan 13 – Lagrådsremiss: Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

Försenad bokföring ej straffbart
Efter en dom i Högsta domstolen för nio år sedan blev det straffbart för bolag att lämna in sin årsredovisning för sent. Intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv har varit mycket kritiska och nu vill regeringen se mildare regler.
8 jan 13 – Prop :

Rattfyllerister kan förlora bilen
Polisen ska beslagta och behålla - "förverka" på juristsvenska - fler bilar än vad som är fallet idag. Om kostnaderna för att förvara en beslagtagen bil överstiger fordonets värde, ska polisen ha rätt att sälja eller skrota den redan innan målet är avgjort.
7 nov 12 – Ds 2012:42

Liten effekt av Ipredlagen
När Ipredlagen infördes 2009 trodde regeringen att det skulle leda till mellan 400 och 800 fall per år. En utvärdering av den omstridda lagen visar nu att det endast varit elva ärenden fram till i juni i år.
16 aug 12 – SOU 2012:51

Unga brottslingar kan få fotboja
I stället för att låta tonåringar som döms för till exempel rån eller misshandel spendera en kort period inom den slutna ungdomsvården, ska myndigheterna ha rätt att övervaka dem - om tjänstemännen anser att det behövs med hjälp av elektroniska fotbojor.
4 jun 12 – SOU 2012:34

Korta fängelsestraff avskaffas
Påföljden "villkorligt fängelse" borde införas i Sverige, kombinerat med olika slags sanktioner. Det skulle innebära att straffet för en rad lagöverträdelser - från rattfylleri till vissa sexualbrott - inte längre avtjänas i anstalt.
31 maj 12 – SOU 2012:34

Psykvård avskaffas som straffpåföljd
Rättspsykiatrisk vård ska avskaffas som straffpåföljd. Det är ett av förslagen i Psykiatrilagsutredningens slutbetänkande. Den som döms till fängelse och är psykiskt sjuk ska istället få psykvård inom ramen för kriminalvården.
4 apr 12 – SOU 2012:17

Kvinnofridslagstiftning skärps ej
Män som vid upprepade tillfällen hotar, förföljer och slår sina fruar, sambos eller flickvänner kan dömas för grov kvinnofridskränkning. Syftet med fridskränkningsbestämmelserna är att ta hänsyn till offer för upprepade handlingar som var och en för sig inte anses väga tungt i rätten – och det är uppfyllt, anser statens utredare.
25 jan 12 – SOU 2011:85

Höjt straff för sexköp
I propositionen föreslås att straffmaximum för köp av sexuell tjänst ska höjas, från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Lagändringen förkunnades redan i januari av justititeministern Beatrice Ask (m) - se artikel nedan - och föreslås härmed träda i kraft den 1 juli 2011.
9 mar 11 – Prop 2010/2011:77

Skärp sexköpslagen!
Regeringen tar fasta på utredaren Anna Skarsheds förslag och föreslår nu en skärpning av sexköpslagen. Maxstraffet bör höjas, från sex månader till ett år. Det meddelade justitieministern Beatrice Ask (m).
27 jan 11 – Lagrådsremiss: Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Fyra år för stämpling till terror
Två svensksomalier dömdes i dag till fyra års fängelse vardera för stämpling till terroristbrott. Domen tros få betydelse för hur Säpo ska arbeta framöver. Göteborgs tingsrätt ger alltså männen ett år mer än åklagaren krävt.
8 dec 10

Skadeståndslag ses över
Den statliga brottsskadeersättningen träder i kraft när en dömd gärningsman inte har betalat – eller inte bedöms kunna betala – skadestånd till sitt brottsoffer. Lagen ger bland annat brottsoffermyndigheten långtgående befogenheter. Det är ett känsligt förhållande, eftersom "normala" försäkringstvister regleras i domstol.
14 sep 10 – Dir 2010:84

Folk kräver inte hårdare straff
När svenska folket får den allmänna frågan om straffen är för milda blir svaret ja. Men när de får titta närmare på konkreta verkliga rättsfall dömer de ofta betydligt mildare än domstolarna gjort.
17 aug 10 – DN-debattartikel: ”Krav på skärpta straff saknar stöd hos folket” av Kristina Jerre och Henrik Tham.

Unga gallras ur belastningsregistret
Uppgifter i belastningsregistret ska gallras efter fem år i stället för efter tio år som regeln är idag. Det föreslår regeringen i en proposition. Uppgifter om skyddstillsyn, missbruksvård och ungdomstjänst ska gallras ur registret om brottet begicks när personen var 18 år eller yngre.
31 mar 10 – Prop 2009/2010:191

Ask tar tillbaka
Nu har justitieminister Beatrice Ask ändrat sig. Hon vill inte att rättsväsendet ska skicka gredelina kuvert till misstänkta för sexbrott. Justitieministern gör en liten pudel i ett pressmeddelande på onsdagen.
24 mar 10 – Pressmeddelande: Uttalande av justitieminister Beatrice Ask:

Skadeståndsansvar för föräldrar
Regeringen lämnar nu propositionen till riksdagen om föräldrars skadeståndsansvar för sina barn. Föräldrarna blir ansvariga för högst 8 500 kronor – ett fjärdedels prisbasbelopp - om deras barn i samband med brott vållar skador på person eller sak samt skador som barn vållar genom kränkning.
16 mar 10 – Prop 2009/2010:142

Hårdare straff för grova våldsbrott
Regeringen föreslår att straffen för allvarliga våldsbrott skärps. Dagens straffsatser uppfattas inte i linje med den allmänna rättsuppfattningen.
16 mar 10 – Prop 2009/2010:147

Unga gallras ur belastningsregistret
Uppgifter om unga ska gallras tidigare ur belastningsregistret. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Redan efter fem år, idag gäller tio år, ska en uppgift tas bort ur registret som gäller bland annat skyddstillsyn, missbruksvård och ungdomstjänst.
25 feb 10

Regeringen kräver straffskärpning
Straffen för grova våldsbrott ska skärpas. Regeringen är inte nöjd med den nuvarande rättstillämpningen, utan kräver hårdare straff för våldsbrott. Idag hamnar 98 procent av straffen för grova våldsbrott i den nedersta fjärdedelen av straffskalan.
28 jan 10 – Lagrådsremiss: Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.

Hårdare regler mot människohandel
EU:s justitieministrar har enats om hårdare regler för att bekämpa människohandel. Begreppet människohandel vidgas och ska täcka fler fall än idag. Straffen ska höjas.
2 dec 09 – EU om människohandel

Föräldrar ska betala för barns brott
Föräldrar ska bli ansvariga att betala för skador som uppkommit om deras barn begår brott, föreslår regeringen. Föräldrar kan bli skyldiga att betala upp till cirka 8 000 kronor, en femtedel av prisbasbeloppet.
5 okt 09 – Ds 2009:42

Krafttag mot målvakter
Nu vill Transportstyrelsen och Kronofogden ta krafttag mot systemet med "målvakter" som aldrig betalar p-böter, bilskatt eller trängselavgifter. Fordon med stora p-böter ska kunna flyttas och ägaren får inte tillbaka den förrän alla skulder betalats.
28 maj 09 – Pressmeddelande: Förslag till krafttag mot fordonsmålvakter

Domstolen förmedlar skadeståndet
Flera problem kan uppstå för en gärningsman som har dömts att betala skadestånd till den målsägande i ett brottmål. Därför vill regeringen att en särskild utredare ska undersöka om en betalningsförmedlande funktion kan skapas för att underlätta att skadeståndet betalas ut.
26 nov 08 – Dir 2008:138

Lättare förverka stöldgods
Regeringen skärper möjligheterna att förverka det som brottslingar kommit över i sin kriminella verksamhet. Regeringen uppfyller därmed med ett års försening ett rambeslut från EU.
13 mar 08 – Prop 2007/2008:68

"Politiskt företagsspioneri"
På onsdagen avslutades rättegången om dataintrångsskandalen. Åklagaren krävde villkorliga fängelsedomar för folkpartiets presschef Niki Westerberg och den tidigare pressekreteraren i LUF, Per Jodenius. Åklagaren kallade deras agerande för politiskt företagsspioneri.
12 apr 07

Tidsbestämda livstidsstraff nästa år
Fångar som är dömda till livstids fängelse ska från och med den första november nästa år kunna få sina straff tidsbestämda. Men brottsoffren ska inte kunna påverka straffens längd, enligt regeringens proposition.
20 okt 05 – Prop 2005/2006:35

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se