Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Försvarsindustri
Civilförsvar
Krigsmakten
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
42 artiklar om Försvarsindustri
 
Svensk miljardorder på ubåtar
Försvaret får två nya ubåtar, och två av de äldre byggs om. Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått beställningen värd 8,6 miljarder.
30 jun 15

Jan Nygren kan vara jävig
Nya ordföranden i storbeställaren Försvarets materielverk Jan Nygren kritiseras för kopplingar till försvarsindustrin. Hans sidouppdrag kan innebära intressekonflikter, enligt Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Vänsterpartiet.
16 mar 15

Fler granskningar av FOI att vänta
FOI:s chef svär sig fri från en bulvanaffär med Kina, trots att uppgiften fanns på ledningsnivå hos myndigheten. En utredning som FOI beställt avfärdar också upplägget, men Lind och FOI lär granskas vidare i riksdagen.
16 okt 14

FOI:s Kinaaffär avslöjad av SVT
SVT:s Uppdrag Granskning kallar det "Kina-affären". Och visst finns det uppenbara likheter med Saudi-affären. Men avslöjandet att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har använt Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som en slags bulvan för att samarbeta med diktaturen Kina väcker intrycket av att dessa "affärer" i själva verket är das Geschäft.
ÖPPEN4 sep 14 – SVT Uppdrag granskning, “Kina-affären”

Platt fall för Gripen i Schweiz
Schweiziska folket säger blankt nej till att köpa Gripen från Sverige. Därför spricker mångmiljardaffären och nu vänds blickarna mot Brasilien.
18 maj 14

Rysarval väntas om Gripen i Schweiz
Nej-sidan leder inför folkomröstningen om Gripenaffären i Schweiz, men ja-sidan knappar in. Valet den 18 maj kan bli en rysare, även för Sverige.
8 maj 14

Ingen sanktion av bulvanföretaget
Statsminister Fredrik Reinfeldt sade i dag i KU att ingen i regeringen initierat eller sanktionerat bildandet av bulvanföretaget SSTI. Bolaget skulle ansvara för projektet att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.
2 maj 13

SSTI godkändes inte av regeringen
Sten Tolgfors har förhörts av konstitutionsutskottet (KU) om Saudiarabien-affären. I den öppna delen av utfrågningen framkom att den förre försvarsministern håller fast vid att regeringen fick kännedom om kopplingen mellan bulvanföretaget SSTI och myndigheten FOI först 2010.
23 apr 13 – Riksdagens webb-tv, 23 april 2013,

KU-utfrågning om Saudiaffär inledd
Under torsdagen börjar utfrågningarna i riksdagens konstitutionsutskott (KU), som ska granska regeringen och planerna på en vapenanläggning i Saudiarabien. Affären blev försvarsminister Sten Tolgfors (M) fall.
14 mar 13

Försvaret kan köpa 60 nya Gripenplan
Försvarsmakten får köpa 60 exemplar av den nya modellen av stridsflygplanet Jas 39 Gripen, enligt regeringens beslut.
17 jan 13

Moderat ser över vapenexportregler
Moderaten Hans Wallmark får uppdraget att leda den parlamentariska kommitté som ska se över reglerna för vapenexport. Utredningen ska vara klar i december 2014. Kommittén ska föreslå skärpta regler för export av krigsmateriel till diktaturer och icke-demokratiska stater och även analysera vilka följder skärpta regler skulle få för Sveriges relationer med andra länder. Säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter ska vägas in.
18 okt 12

Vapenexporten i långbänk
En parlamentarisk sammansatt kommitté har fått i uppdrag att se över kontrollen av Sveriges vapenexport. Utredningen ska lämna förslag på en ny krigsmateriellagstiftning med syftet att skärpa exportkontrollen till "icke-demokratiska" stater. Resultaten ska presenteras först efter riksdagsvalet 2014.
5 jun 12 – Dir 2012:50

Bildt förnekade saudiskandalen
På begäran av Vänsterpartiet debatterades frågan om vapenfabriken i Saudiarabien i riksdagen under onsdagen. När det hemliga samarbetet mellan svenska myndigheter och den saudiska regimen avslöjades i början av mars var Vänsterpartiet snabbt med att gå ut och kräva projektets avveckling samt Sten Tolgfors avgång.
11 apr 12 – Riksdagsdebatt, Snabbprotokoll 2011/2012:94

Must lånade ut pengarna
Militära underrättelsetjänsten Must tog fram startkapitalet till bulvanföretaget SSTI som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) startade i samband med planerna på en vapenfabrik i Saudiarabien.
27 mar 12 – SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien

Åklagare granskar Saudiaffär
Brott kan ha begåtts när Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) försökte sälja tjänster på försvarsområdet till Saudiarabien. I den för regeringen allt jobbigare affären har FOI nu polisanmält sig själv, vilket ger regeringen en tidsfrist.
22 mar 12 – SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien

FOI misstänker sekretessbrott
FOI misstänker brott mot offentlighets- och sekretesslagen i samband med Sveriges Radios avslöjande om vapenaffären med Saudiarabien och förbereder en anmälan till Justitiekanslern (JK).
15 mar 12 – Anmälan om om brott mot sekretesslagen, SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien, MOU - memorandum of understanding mellan Sverige och Saudiarabien, SÖ 2005:59

Hemlig vapenhjälp till Saudiarabien
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) hjälper Saudiarabien att planera bygget av en missilfabrik. Projektet har pågått sedan 2007 under stark sekretess. Ekoredaktionen har med hjälp av läckta handlingar avslöjat hela historien och ställt byråkrater och politiker mot väggen. De hemliga handlingarna finns nu publicerade på Ekots webbplats.
6 mar 12 – SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien, MOU - memorandum of understanding mellan Sverige och Saudiarabien, SÖ 2005:59 , Allan Widman och Birgitta Ohlssons KU-anmälan 050-1041-2005/06 Avtal om militärt samarbete med Saudiarabien. , Debattartikel i SvD 7 mars 2012, Sten Tolgfors & Ewa Björling

Schweiz köper Gripen
...om inte den politiska oppositionen i landet stoppar affären. Det handlar om 22 Gripenplan för motsvarande 22 miljarder kronor. Men köpet kan komma att underkastas en folkomröstning, och det är inte säkert att den schweiziska opinionen säger ja.
1 dec 11 – Pressmeddelande: Försvarsminister Sten Tolgfors kommentar till Schweiz val av JAS Gripen, Bundesrat beschliesst Beschaffung von 22 Gripen

Sydafrika utreder Jas-mutor på nytt
Sydafrikanska myndigheter ska återigen utreda anklagelserna om mutor i samband med Jas Gripen-affären 2003-2004, rapporterar den sydafrikanska tidningen Sunday Times.
1 aug 11

Vapenmärkning blir plikt
Regringen föreslår att Sverige ska tillträda FN:s vapenprotokoll. Svensk lagstiftning på området är redan jämförelsevis sträng, men några skärpningar förestår.
9 mar 11 – Prop 2010/2011:72

Jas-hyckleriet fortgår
När jag skriver detta har jag precis läst de senaste artiklarna om Saab Bofors Dynamics export av svensk krigsmateriel till diktaturen Saudiarabien. Det är samma hyckleri som alltid. Det skriver Jan Mosander i sin recension av Nils Resares bok om JAS- och Sydafrikaaffären.
14 okt 10 – Nils Resare: Mutor, makt och bistånd - JAS och Sydafrikaaffären

Avelsråd inrättas
Systemet med upphandling och utplacering av ledarhundar fungerar väl, säger agronom Bo Genfors som på regeringens uppdrag utrett det system som trädde i kraft 1 januari 2006.
13 apr 10 – SOU 2010:21

Svensk vapenexport ökar
Svensk vapenexport ökade 2009 med 7 procent jämfört med 2008 och uppgick under fjolåret till 13,5 miljarder kronor, enligt årsstatistik från Inspektionen för strategiska produkter.
3 mar 10

Exportstöd till försvarsindustrin
Regeringen vill inrätta en ny exportstödsmyndighet för försvarsindustrin. Den ska ansvara för exportstöd till försvarsindustrin och försäljning av försvarets överskottsmaterial.
17 dec 09

Försvarsindustrin förlorar kontrakt
Fram till och med år 2011 ska försvaret spara nära 2,8 miljarder kronor på materialanskaffning. Av den summan kan 1,2 miljarder föras över till förbandsverksamheten.
18 sep 08

Sverige vill behålla klusterbomb
Representanter från över hundra stater har samlats i Dublin för en två veckors konferens med syfte att förbjuda klusterbomber. Sverige stödjer förbudet men vill samtidigt göra ett undantag för det egna klustervapnet.
19 maj 08

Politisk strid om Gripen-projektet
- Det här projektet har full backning av den svenska regeringen. Det är därför jag är här i dag, sade försvarsminister Sten Tolgfors när han lämnade över Sveriges offert på 48 Gripen-plan till den norska försvarsministern.
28 apr 08

Tolgfors aviserar materielbesparing
Regeringen tänker spara ytterligare 650 miljoner kronor på Försvarsmaktens materiel nästa år.
10 apr 08

Vapenexporten backar
Försäljningen av krigsmateriel från företagen inom branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen minskade förra året med 16 procent till 15 miljarder kronor.
5 mar 08

Fp vill satsa på "Super-Jas"
"Sverige bör så snabbt som möjligt" förbinda sig att anskaffa exakt det antal Super Jas som Norge beställer av Saab". Förslaget förs fram i dag av fp:s försvarspolitiske talesman Allan Widman.
20 jan 08

Inga nya svenska ytstridsfartyg
Sverige kan bli utan egen tillverkning av både ytstridsfartyg och ubåtar. Det visar budgetpropositionen, där det står att regeringen redan nu inte vill betala för att utveckla nästa generations ytstridsfartyg.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Svensk-norskt samarbete föreslås
Sveriges och Norges försvarsledningar vill fördjupa samarbetet länderna emellan. En ambition som delas av försvarsminister Mikael Odenberg.
31 aug 07 – DN: Debatt

Svensk vapenexport ökar
Svenska företag exporterar kanoner, ammunition, robotar, krut, sprängmedel, krigsfartyg, stridsflygplan, stridsfordon och finkalibriga eldrörsvapen till ett värde av knappt tre miljarder kronor. Övrig krigsmaterielexport uppgår till drygt sju miljarder kronor.
23 mar 07 – Skriv 2006/2007:114

Förlängd utredning om försvarets finanser
Den 5 februari tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över styr- och finansieringsformerna för försvaret. Nu utvidgas uppdraget till att även omfatta en översyn av hur budgeten och resultatvärderingen bör utvecklas vad avser målformulering, kostnadsredovisning, anslagsstruktur och redovisning av uppnådda resultat.
26 okt 04 – Dir 2004:113

Sverige in i internationellt militärsamarbete
Regeringen vill utveckla den internationella militära test- och övningsverksamheten på svenskt territorium. En tidigare utredning visar att verksamheten har stor strategisk och ekonomisk potential.
22 jan 04 – Dir 2003:127

Ett steg mot gemensam försvarspolitik
EU ska utarbeta en handlingsplan för den europeiska försvarsindustrin och en gemensam politik för försvarsmateriel.
5 feb 99 – EU-parlamentet

Tillståndskrav ska stoppa misstänkta vapenaffärer
Riksdagen har infört krav på särskilt tillstånd för export av vapendelar eller komponenter till vapen som tidigare exporterats illegalt.
5 jun 98 – UU 1997/1998:19

Svensk vapenexport
Förra året uppgick den svenska vapenexporten till 3 101 miljoner kronor, uppger regeringen.
29 maj 98 – Skriv 1997/1998:147

Dags för Sverige att förbjuda trampminor
Omkring 24 000 människor lemlästas eller dödas varje år av de 100 miljoner minor som lurar i marken i mer än 70 länder världen över. Nu vill en utredare att Sverige ska totalförbjuda antipersonella minor, det vill säga trampminor och splitterminor.
3 apr 98 – Ds 1998:19

Skärpt kontroll av vapenexport
Det ska krävas särskilt tillstånd för att få exportera produkter som kan tänkas användas till reparation av vapen som tidigare har exporterats illegalt, föreslår regeringen.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:68

Skärpt kontroll av vapenexport
Det ska krävas särskilt tillstånd för att få exportera komponenter eller delar till vapen som tidigare exporterats illegalt, föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
13 feb 98 – Lagrådsremiss: Exportkontroll av vissa strategiska produkter

Minskad vapenexport
Den svenska vapenexporten minskade med 6,8 procent 1996. Den långsiktigt nedåtgående trenden för försvarsindustrin sedan kalla krigets slut måste mötas med europeiskt samarbete, anser regeringen.
13 jun 97 – Skriv 1996/1997:138

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se