Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Försvarsindustri
Civilförsvar
Krigsmakten
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes




Sök i politiken.se:
   
227 artiklar om Försvar
 
Få kommer tvingas göra lumpen
Omkring 13 000 ungdomar kallas i sommar till mönstring och av dem tas 4 000 ut för värnpliktsutbildning 2018. Risken att behöva göra den nya "lumpen" mot sin vilja är liten.
2 mar 17

von Sydow utreder försvarsforskning
Regeringen har tillsatt en utredning för forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet. Särskild utredare blir tidigare försvarsministern och talmannen Björn von Sydow.
27 okt 15

Svensk miljardorder på ubåtar
Försvaret får två nya ubåtar, och två av de äldre byggs om. Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått beställningen värd 8,6 miljarder.
30 jun 15

Demokrati ett krav för vapenexport
Stater med för stora demokratiska brister ska inte få köpa svenska vapen. Det skriver ledamöterna i den så kallade Kex-utredningen på Dagens Industris debattsida.
26 jun 15

"Nato-medlemskap politiskt omöjligt"
Just nu pågår Arctic Challenge Exercise i norra Sverige, en av världens största militärövningar. En övning som kritiker menar för Sverige närmare ett Nato-medlemskap.
26 maj 15

Sverige deltar i stor Natoövning
Ett förändrat säkerhets- och försvarspolitiskt läge, inte minst ryskt agerande, tvingar politiker till vägval, enligt vice statsminister Åsa Romson (MP). Även Stefan Löfven och Peter Hultqvist talar sig varma för det svenska deltagandet i Nato-övningen, dock utan att medge att det är ett led i ett närmande till Nato.
21 maj 15

ÖB vill ha mer pengar
Försvarsuppgörelsen mellan regeringen och M, C och Kd har kallats för ett trendbrott. Men de extra miljarderna räcker inte, enligt ÖB, som pekar på att anslaget i förhållande till BNP inte stiger. Försvarsmakten menar dessutom att det är osmart att satsa på en permanent styrka på Gotland.
29 apr 15

Gamla försvarsfrågor utreds på nytt
Efter att i praktiken ha bantats år efter år tilldelas försvaret i snitt två miljarder kronor mer årligen under perioden 2016 - 2020. Dessutom vänds blicken hemåt: fokus och medel flyttas från internationella insatser till svenskt territorium. DEt är stommen i försvarsuppgörelsen.
22 apr 15 – ”Försvarspolitisk inriktning 2016 tom 2020”

Svensk militär ska stötta peshmerga
Politik och humanitärt stöd räcker inte för att stoppa terrorrörelsen Islamiska staten i Irak, enligt utrikesminister Margot Wallström. Sverige kan skicka 35 svenska militärer.
ÖPPEN9 apr 15 – DN Debatt 9/4-15

Alliansen kräver mer i försvarssamtal
Alliansen kräver att regeringen höjer sitt bud när det gäller Sveriges försvar. - De nivåer regeringen pratat om är helt otillräckliga, säger Moderaternas Hans Wallmark.
18 mar 15

Jan Nygren kan vara jävig
Nya ordföranden i storbeställaren Försvarets materielverk Jan Nygren kritiseras för kopplingar till försvarsindustrin. Hans sidouppdrag kan innebära intressekonflikter, enligt Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Vänsterpartiet.
16 mar 15

Regeringen vill höja försvarsanslagen
Regeringen vill satsa nästan sex miljarder kronor på att stärka det svenska försvaret 2016-2020. Försvarsmakten får medhåll om att betydligt mer behövs för att klara av politikernas försvarsambitioner.
12 mar 15

Nato, nej tack!
I takt med att krisen i Ukraina förvärras och de alltmer frekventa avslöjandena om det näst intill obefintliga militära svenska försvaret växer kraven på att Sverige ska gå med i Nato. Folkpartiet tycks vilja gå med igår. Moderaterna har svängt från att i regeringsställning ha sagt nej till Nato till att nu kräva en utredning om svenskt Nato-medlemskap. En bra utredning finns redan, tycker Åke Svidén, som här recenserar antologin “Bevara alliansfriheten”. Den diskuterar ett svenskt Nato-medlemskap och finner att det skulle öka krigsrisken för Sverige.
ÖPPEN12 feb 15 – Bjömsson, Anders och Hirdman, Sven (red): Bevara alliansfriheten - nej till Nato-medlemskap!

Stötestenar i försvarssamtal
Kravet på Natoutredning och storleken på höjningen av försvarsanslagen blir stötestenar i försvarsförhandlingarna. Partierna har inlett samtalen om försvarspropositionen.
13 jan 15

Svensk militär kan skickas till Irak
Regeringen vill skicka svensk militär för att utbilda irakisk trupp som strider mot IS. Ett förslag ska läggas fram till riksdagen.
11 jan 15

Värnplikten är överspelad
Ukrainakrisen, ryska flygövningar på svenskt territorium och ubåtsjakt i skärgården har gett bränsle till debatten om försvarspolitiken. En knäckfråga efter 2010 års reform är personalförsörjningen. En statlig utredning avråder från att återinföra någon form av värnplikt.
ÖPPEN19 nov 14 – SOU 2014:73, SOM-undersökningen Skilda världar? Försvaret, politikerna och svenskarna

"Mindre ubåt"
En "mindre ubåt" kränkte svenskt vatten i oktober, uppger ÖB Sverker Göranson. Alla andra alternativ kan uteslutas, enligt ÖB.
14 nov 14 – Försvarmakten: Analysresultatet från underrättelseoperationen i Stockholms skärgård bekräftar att en ubåt kränkt svensk territorium., Pressträff: Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen (videoklipp)

Försvarsmakten välkomnar budgeten
De ökade försvarsanslagen i budgeten imponerar inte på Allan Widman (FP), som inte ser några nya pengar sedan förra regeringen. Försvarsmakten välkomnar däremot budgeten och säger att den gör skillnad för myndigheten.
23 okt 14 – Budgetpropositionen för 2015, Utgiftsområde 6, Försvar

Fler granskningar av FOI att vänta
FOI:s chef svär sig fri från en bulvanaffär med Kina, trots att uppgiften fanns på ledningsnivå hos myndigheten. En utredning som FOI beställt avfärdar också upplägget, men Lind och FOI lär granskas vidare i riksdagen.
16 okt 14

FOI:s Kinaaffär avslöjad av SVT
SVT:s Uppdrag Granskning kallar det "Kina-affären". Och visst finns det uppenbara likheter med Saudi-affären. Men avslöjandet att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har använt Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som en slags bulvan för att samarbeta med diktaturen Kina väcker intrycket av att dessa "affärer" i själva verket är das Geschäft.
ÖPPEN4 sep 14 – SVT Uppdrag granskning, “Kina-affären”

Storbranden utreds
Regeringen har beslutat sig för att låta en utredning se över vilka slutsatser man kan dra om Sveriges krisberedskap, utifrån arbetet med att släcka den stora skogsbranden i Västmanland.
7 aug 14 – Pressmeddelande

Platt fall för Gripen i Schweiz
Schweiziska folket säger blankt nej till att köpa Gripen från Sverige. Därför spricker mångmiljardaffären och nu vänds blickarna mot Brasilien.
18 maj 14

Blåröda partier vill köpa fler JAS-plan
Trots öppet bråk i försvarsberedningen är de stora partierna överens om en rad satsningar. Försvarsanslagen ska höjas och Sverige ska bland annat ha 70 Gripenplan och fler ubåtar. Tidigare har regeringen flaggat upp för 60 Jas-plan.
16 maj 14 – Ds 2014:20

Rysarval väntas om Gripen i Schweiz
Nej-sidan leder inför folkomröstningen om Gripenaffären i Schweiz, men ja-sidan knappar in. Valet den 18 maj kan bli en rysare, även för Sverige.
8 maj 14

Ökat stöd för försvarets veteraner
Civil och militär personal som deltar i internationella insatser ska ha samma rätt till stöd efter avslutad tjänstgöring, anser regeringens utredare i veteranfrågor.
8 maj 14 – SOU 2014:27

Alliansen vill upprusta
Fler Jasplan, fler ubåtar, nya vapensystem både på land och till sjöss och större och bättre förberedda förband. Sverige måste markera militär närvaro i Östersjön, särskilt på Gotland, menar alliansen.
22 apr 14 – "5,5 miljarder till försvaret"

Försvaret anses sakna miljarder
Försvarsmakten saknar upp till 50 miljarder enbart för materielinköp de närmaste tio åren, enligt Riksrevisionen. Samtidigt vill försvarsminister Karin Enström (m) med anledning av Krimkrisen snabbt satsa på ett moderniserat luftförsvar.
1 apr 14

- Vi behöver ingen ny doktrin
Det behövs inte någon ny försvarsdoktrin eller fast militär på Gotland, anser ÖB Sverker Göranson. Men politikerna vill ha mer fokus på ön.
6 mar 14

Varning för antimuslimsk extremism
Våldshot från vänster- och högerextremister väntas öka valåret 2014. Och den framväxande antimuslimska rörelsen kan bli nästa extrema våldshot i samhället, tror regeringens utredare.
6 feb 14 – Ds 2014:4

Många hoppar av militär utbildning
Mer marknadsföring och extra utbildningsvecka ska minska avhoppen från Försvarsmaktens militära grundutbildning. I snitt hoppar mellan 7 och 8 procent av rekryterna av strax före eller i direkt anslutning till att utbildningen startar. Ytterligare 18 procent slutar under grundutbildningens gång.
28 dec 13

Krav på ökad insyn i FRA
Miljöpartiet och Vänsterpartiet kräver ökad parlamentarisk insyn i FRA:s signalspaning. Bara tre av åtta riksdagspartier har i dag insyn via den löpande granskningen.
5 dec 13

Försvarsutskottet besökte FRA
Ledamöterna i riksdagens försvarsutskottet besökte Försvarets radioanstalt (FRA) för att informera sig om signalspaning.
7 nov 13

Svårt att rekrytera till försvaret
Civila arbetstagare som värvas för kortare insatser skulle möjliggöra ett svenskt insatsförsvar, var tanken. Men att rekrytera folk temporärt har varit svårt. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över personalförsörjningsfrågan - igen.
29 okt 13 – Dir 2013:24

Mer till försvaret
Försvarsbudgeten för 2014 uppgår till 43,2 miljarder kronor — en ökning från de 42,3 miljarder som budgeterades för 2013.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Fler och fler tjejer gör lumpen
Var femte person som sökt den militära grundutbildningen är kvinna. Det är en stor förändring från tiden med värnplikt, då andelen kvinnor som gjorde lumpen var 5 procent.
21 aug 13

Utöka Nato-samarbetet!
Försvarsberedningen vill utveckla det militära samarbetet med Nato och med de nordiska länderna. Den vill också att Sverige deltar i fler FN-insatser.
1 jun 13 – Ds 2013:33

Disciplinåtgärderna duger
Även om värnplikten slopats och försvaret numera anställer och utbildar personal på frivillig basis duger det gamla, tudelade systemet för dispiplinåtgärder, menar statens utredare.
30 maj 13 – SOU 2013:36

Regeringen vill råda över vapeninköp
Regeringen har tillsatt en särskild utredning som ska föreslå en förändrad tågordning när det gäller hur Försvarsmaktens materialinköp planeras och genomförs.
16 maj 13 – Dir 2013:52

Ingen sanktion av bulvanföretaget
Statsminister Fredrik Reinfeldt sade i dag i KU att ingen i regeringen initierat eller sanktionerat bildandet av bulvanföretaget SSTI. Bolaget skulle ansvara för projektet att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.
2 maj 13

Riksdagen kräver besked om beredskap
Flera partier hävdar att riksdagen aldrig informerats om att Sverige inte har jaktplan startklara dygnet runt. - För min del har jag utgått ifrån att man har 24 timmars beredskap, säger försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S).
23 apr 13

SSTI godkändes inte av regeringen
Sten Tolgfors har förhörts av konstitutionsutskottet (KU) om Saudiarabien-affären. I den öppna delen av utfrågningen framkom att den förre försvarsministern håller fast vid att regeringen fick kännedom om kopplingen mellan bulvanföretaget SSTI och myndigheten FOI först 2010.
23 apr 13 – Riksdagens webb-tv, 23 april 2013,

KU-utfrågning om Saudiaffär inledd
Under torsdagen börjar utfrågningarna i riksdagens konstitutionsutskott (KU), som ska granska regeringen och planerna på en vapenanläggning i Saudiarabien. Affären blev försvarsminister Sten Tolgfors (M) fall.
14 mar 13

Skärpt konflikt om försvarets pengar
På torsdagen skärptes konflikten mellan regeringen och Försvarsmakten. Försvarsminister Karin Enström underkände direkt Försvarsmaktens kompletterande synpunkter på försvarets långsiktiga ekonomi. Det behövs en förbättrad styrning av Försvarsmakten, skriver hon i en debattartikel. Försvarsmakten måste hålla sig inom de ramar regering och riksdag lagt fast.
28 feb 13 – Försvarsmaktens hemsida: Underlag om långsiktig ekonomi inlämnat , Försvarsmaktens kompletterande underlag om långsiktig ekonomisk balans, Debattartikel, Dagens Industri 28 februari 2013, Karin Enström, Försvarsminister

Veteraner kan få mer stöd
De frivilligorganisationer som bedriver verksamhet för veteransoldater och deras anhöriga borde kunna få statligt stöd. Det föreslår regeringens utredare.
13 feb 13 – SOU 2013:8

”Utlandsspioneri” – nytt brott
Att avslöja förhållanden om de svenska militära internationella insatserna som kan skada detta internationella samarbete och på sikt även Sveriges säkerhet, föreslås bli en ny typ av spioneribrott ”utlandsspioneri”. Också yttrande- och tryckfriheten ska begränsas på detta område.
7 feb 13 – SOU 2012:95

Försvaret kan köpa 60 nya Gripenplan
Försvarsmakten får köpa 60 exemplar av den nya modellen av stridsflygplanet Jas 39 Gripen, enligt regeringens beslut.
17 jan 13

Armén får köpa nya luftvärnsrobotar
Försvarsmakten får klartecken till att köpa in moderna luftvärnsrobotar som ska ersätta de gamla Robot 70. Regeringsbeslutet togs strax före jul, skriver Svenska Dagbladet.
27 dec 12

Moderat ser över vapenexportregler
Moderaten Hans Wallmark får uppdraget att leda den parlamentariska kommitté som ska se över reglerna för vapenexport. Utredningen ska vara klar i december 2014. Kommittén ska föreslå skärpta regler för export av krigsmateriel till diktaturer och icke-demokratiska stater och även analysera vilka följder skärpta regler skulle få för Sveriges relationer med andra länder. Säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter ska vägas in.
18 okt 12

Framtidens luftförsvar utreds
En parlamentarisk kommitté ska analysera och lämna förslag på hur Sveriges luftförsvar efter år 2040 ska se ut.
28 jun 12 – Dir 2012:68

FOI-chef får förlängt trots skandal
Generaldirektören för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Jan-Olof Lind får förlängt förordnande med sex år, meddelar regeringen.
28 jun 12

Vapenexporten i långbänk
En parlamentarisk sammansatt kommitté har fått i uppdrag att se över kontrollen av Sveriges vapenexport. Utredningen ska lämna förslag på en ny krigsmateriellagstiftning med syftet att skärpa exportkontrollen till "icke-demokratiska" stater. Resultaten ska presenteras först efter riksdagsvalet 2014.
5 jun 12 – Dir 2012:50

Karin Enström ny försvarsminister
Karin Enström, moderat riksdagsledamot och kapten i amfibiekåren till yrket, blir Sveriges nya försvarsminister. Det meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) vid en pressträff på onsdagen.
18 apr 12

Försvarsuppgörelse över blockgränsen
Regeringen och Socialdemokraterna har gjort upp om att spara ytterligare 760 miljoner kronor på försvarets logistikverksamhet. Syftet är att frigöra pengar till förbands- och insatsverksamheten.
12 apr 12 – Prop 2011/2012:86

Bildt förnekade saudiskandalen
På begäran av Vänsterpartiet debatterades frågan om vapenfabriken i Saudiarabien i riksdagen under onsdagen. När det hemliga samarbetet mellan svenska myndigheter och den saudiska regimen avslöjades i början av mars var Vänsterpartiet snabbt med att gå ut och kräva projektets avveckling samt Sten Tolgfors avgång.
11 apr 12 – Riksdagsdebatt, Snabbprotokoll 2011/2012:94

Svenska soldater kontraktsanställs
Den svenska krigsmakten består av ett insatsförsvar med ett slopat värnpliktsystem. Det omstöpta försvaret kräver nya anställningsformer för soldaterna. De flesta ska framöver gå på tidsbegränsade kontrakt.
28 mar 12 – Prop 2011/2012:115

Must lånade ut pengarna
Militära underrättelsetjänsten Must tog fram startkapitalet till bulvanföretaget SSTI som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) startade i samband med planerna på en vapenfabrik i Saudiarabien.
27 mar 12 – SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien

Åklagare granskar Saudiaffär
Brott kan ha begåtts när Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) försökte sälja tjänster på försvarsområdet till Saudiarabien. I den för regeringen allt jobbigare affären har FOI nu polisanmält sig själv, vilket ger regeringen en tidsfrist.
22 mar 12 – SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien

FOI misstänker sekretessbrott
FOI misstänker brott mot offentlighets- och sekretesslagen i samband med Sveriges Radios avslöjande om vapenaffären med Saudiarabien och förbereder en anmälan till Justitiekanslern (JK).
15 mar 12 – Anmälan om om brott mot sekretesslagen, SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien, MOU - memorandum of understanding mellan Sverige och Saudiarabien, SÖ 2005:59

Hemlig vapenhjälp till Saudiarabien
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) hjälper Saudiarabien att planera bygget av en missilfabrik. Projektet har pågått sedan 2007 under stark sekretess. Ekoredaktionen har med hjälp av läckta handlingar avslöjat hela historien och ställt byråkrater och politiker mot väggen. De hemliga handlingarna finns nu publicerade på Ekots webbplats.
6 mar 12 – SR Ekot avslöjar FOI:s samarbete med Saudiarabien, MOU - memorandum of understanding mellan Sverige och Saudiarabien, SÖ 2005:59 , Allan Widman och Birgitta Ohlssons KU-anmälan 050-1041-2005/06 Avtal om militärt samarbete med Saudiarabien. , Debattartikel i SvD 7 mars 2012, Sten Tolgfors & Ewa Björling

Krigsförsäkring kan bli krisförsäkring
En särskild utredare ska se över den statliga försäkringen av transporter i krig, och avgöra om den bör omfatta även "allvarliga krissituationer". Till att börja med ska de kriser som påverkat transportväsendet under de senaste decennierna kartläggas.
26 jan 12 – Dir 2012:4

Nedmonteringen av svenska försvaret
Hur var det möjligt att på bara femton år i praktiken lägga ner hela det svenska nationella försvaret utan större samhällsdebatt och i politisk enighet mellan de stora partierna, frågar sig den numera pensionerade generallöjtnanten Carl Björeman i ”Försvarets förfall – Konsten att lägga ned försvaret utan att någon bryr sig”. Svaret söker han i bristen på övergripande försvarsstrategi hos ledande politiker och militärer som gett fritt spelrum för interna intressekonflikter och krav på besparingar.
3 jan 12 – Carl Björeman: Försvarets förfall – Konsten att lägga ned försvaret utan att någon bryr sig

Soldatvåld ska lagregleras
Svensk militär personal bör få ett nationellt mandat att "under vissa förutsättningar" använda våld och tvång i internationella insatser; till exempel i Afghanistan. Men de ska samtidigt åläggas att följa folkrätten och respektera de mänskliga rättigheterna.
7 dec 11 – SOU 2011:76

Schweiz köper Gripen
...om inte den politiska oppositionen i landet stoppar affären. Det handlar om 22 Gripenplan för motsvarande 22 miljarder kronor. Men köpet kan komma att underkastas en folkomröstning, och det är inte säkert att den schweiziska opinionen säger ja.
1 dec 11 – Pressmeddelande: Försvarsminister Sten Tolgfors kommentar till Schweiz val av JAS Gripen, Bundesrat beschliesst Beschaffung von 22 Gripen

Regeringen utreder alarmeringstjänst
Regeringen utreder Sveriges alarmeringstjänst, det vill säga om man är i nöd och ringer 112. "Det offentligas förmåga att hjälpa är en grundpelare för att människor ska känna trygghet i sin vardag," säger försvarsminister Sten Tolgfors enligt ett pressmeddelande.
1 dec 11 – Pressmeddelande: Samhällets alarmeringstjänst ses över

Regeringen backar om stridsgrupp
Sverige ska leda EU:s nordiska stridsgrupp tidigast 2015. Regeringen tvingas därmed backa, efter en överenskommelse med S och MP. Försvaret är dock positivt till att det svenska ledarskapet skjuts upp ett år.
1 dec 11 – FöU 2011/2012:1

Mandat för Afghanistanstyrka
Svenska styrkan i Afghanistan fick i dag mandat även för nästa år av riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott. Det stödjer också minskningen från cirka 500 personer i dag till cirka 400 i slutet av 2012.
1 dec 11 – UFöU 2011/2012:2

Libyeninsats förlängs 30 dagar
Regeringen har beslutat att förlänga den svenska militära insatsen i Libyen med 30 dagar. Försvarsmakten har fått i uppdrag att ställa en väpnad styrka om 140 personer till förfogande för den Nato-ledda insatsen i Libyen.
22 sep 11 – Prop 2011/2012:5

Pengar till regementen i budgeten
I regeringens budgetförslag får Försvarets regementen och flottiljer 227 miljoner kronor extra 2012 och 700 miljoner 2013. Pengarna tas från anslagen för materiel och forskning och utveckling.
20 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Helikopteraffären blev dyr
2001 köpte dåvarande försvarsministern Björn von Sydow (S) franska helikoptrar för sex miljarder. Experterna på Försvarets materielverk varnade för att köpet skulle dra ut på tiden och förordade en amerikansk tillverkare. De fick rätt, med råge – och nu minns von Sydow inte längre om han ens läste Försvarets materielverks rekommendation innan beslutet togs.
17 aug 11

Björklund: Förläng Libyen-insats
FP-ledaren Jan Björklund anser att Sverige måste förlänga sin Libyen-insats. "Så länge situationen är som den är kan de deltagande länderna inte åka hem för då kommer det sluta med att Gaddafi vinner", säger han.
4 aug 11

Sydafrika utreder Jas-mutor på nytt
Sydafrikanska myndigheter ska återigen utreda anklagelserna om mutor i samband med Jas Gripen-affären 2003-2004, rapporterar den sydafrikanska tidningen Sunday Times.
1 aug 11

Radioaktiva ämne n gränskontrolleras
Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Tullverket i uppdrag att se över kontrollen av radioaktiva ämnen vid landets gränser. Myndigheterna ska identifiera de brister som finns och komma med förslag till åtgärder.
19 maj 11 – Pressmeddelande: Förmågan att kontrollera radioaktiva ämnen vid Sveriges gräns ska ses över

Civila och militära resurser samordnas
Sverige behöver samordna sina militära och civila resurser till havs. Det menar regeringen som tillsätter en utredning som ska föreslå ett mer effektivt och flexibelt utnyttjande av samhällets maritima resurser.
19 maj 11 – Pressmeddelande: Statens verksamhet till sjöss ska stärkas

Försvaret måste spara
Jan Segerberg fick uppdraget att spara minst två miljarder kronor inom försvaret. Han föreslår besparingar på 2,4 miljarder kronor. Pengarna behövs när den svenska krigsmakten ikläder sig sin nya roll som internationell aktör.
7 apr 11 – SOU 2011:36

Vapenmärkning blir plikt
Regringen föreslår att Sverige ska tillträda FN:s vapenprotokoll. Svensk lagstiftning på området är redan jämförelsevis sträng, men några skärpningar förestår.
9 mar 11 – Prop 2010/2011:72

Avlyssnad ska inte informeras
Signalspaningskommittén ger FRA gott betyg för hur man hanterar avlyssnades personliga integritet. Men den socialdemokratiska minoriteten i kommittén kritiserar regeringen för att den inte får fortsätta granskningen och bara granskat en verksamhet som ”knappt är påbörjad”.
9 feb 11 – SOU 2011:13

FRA-lagen accepteras av Socialdemokraterna
Ge Säpo rätt att begära signalspaning från FRA för att lättare kunna följa terroristgrupper, kräver nu Socialdemokraterna. Men utspelet får kritik både från Vänsterpartiet och företrädare för regeringsalliansen.
14 dec 10

FRA bröt mot lagen om signalspaning
Vid ett några tillfällen har FRA, Försvarets Radioanstalt, hämtat in data från kommunikation som ägt rum inom Sveriges gränser, vilket är olagligt. Ändå får FRA godkänt av Datainspektionen.
9 dec 10 – Skriv 2010/2011:41, Datainspektionens redovisning av regeringsuppdraget Fö2009/355/SUND

Arbetsförmedlingen ska rekrytera åt försvaret
I framtiden ska svenska befäl, soldater och sjömän arbeta på kontrakt, som får gälla i högst 16 år. Anställningarna ska regleras i en ny lag som är skräddarsydd för försvaret. Lediga tjänster måste anmälas till Arbetsförmedlingen, som hädanefter ska hjälpa Försvarsmakten att rekrytera.
2 dec 10 – SOU 2010:86

En dyr och ineffektiv trupp
I slutet av oktober kritiserade Riksrevisionen i en rapport hur Sverige organiserade EU:s snabbinsatsstyrka, Nordic Battle Group 2008 - det blev dyrt och ineffektivt. Som tur var behövde truppen aldrig sättas in i strid. Nu redovisar regeringen hur 2011 års nordiska stridstrupp ska se ut.
18 nov 10 – Skriv 2010/2011:27, Riksrevisionen: Den nordiska stridsgruppen 2008 – en del av EU:s snabbinsatsförmåga

Svenska försvarets fall
För några decennier sedan hade Sverige ett starkt militärt och civilt försvar. Det byggde på allmän värnplikt och hemvärnsförband såväl som på snabb mobilisering, avancerade vapensystem och högteknologi. De värnpliktiga fick lära sig: ”Om Sverige utsätts för angrepp skall försvarsmakten möta detta och i det längsta förhindra att fienden får fast fot på svensk mark. I varje del av landet skall bjudas ett segt motstånd, och om så erfordras även i form av det fria kriget”. Men så är det inte längre.
28 okt 10 – Agrell, Wilhelm: Fredens illusioner

Jas-hyckleriet fortgår
När jag skriver detta har jag precis läst de senaste artiklarna om Saab Bofors Dynamics export av svensk krigsmateriel till diktaturen Saudiarabien. Det är samma hyckleri som alltid. Det skriver Jan Mosander i sin recension av Nils Resares bok om JAS- och Sydafrikaaffären.
14 okt 10 – Nils Resare: Mutor, makt och bistånd - JAS och Sydafrikaaffären

Bantat och dyrt försvar
Trots alla besparingar och nedskärningar i försvaret det senaste decenniet, kostar försvaret cirka 45 miljarder kronor år efter år. För 2011 föreslår regeringen en oförändrad nivå jämfört med i år, 45,3 miljarder kronor. Fram till 2019 ska försvaret köpa ny materiel för 44,8 miljarder kronor.
13 okt 10 – Prop 2010/2011:1

Fp-kritik mot regeringens doktrin
Folkpartiledaren Jan Björklund dömer ut Sveriges försvarsdoktrin. Men försvarsministern går emot Björklund.
20 maj 10

Utredning om hur Sverige ska få hjälp
Hur ska Sverige ta emot internationellt stöd vid kriser i fredstid? En utredning ska nu utifrån ett antal typfall gå igenom vilket stöd som finns att få och hur Sverige ska agera för att få tillgång till stödet.
11 maj 10 – Dir 2010:49

2 miljarder tas från försvaret
Oppositionens vill spara två miljarder kronor i försvaret under 2011 och 2012. Framförallt är det försvarets utlandsengagemang som ska trappas ned. Oppositionen vill fortsätta den förändring till en mer användbar och tillgänglig insatsorganisation, som inletts av den borgerliga regeringen.
3 maj 10 – Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Två miljarder ska sparas i försvaret
Försvarets Materielverk (FMV), Försvarshögskolan (FHS) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ska bli effektivare för att kunna bidra till finansieringen av försvarets omställning till ett insatsförsvar. Dessutom ska Försvarsmaktens logistikverksamhet effektiviseras och kostnadsreduceringarna som då uppnås ska också användas till insatsförsvaret.
29 apr 10 – Pressmeddelande: Effektiviseringar av stödverksamheten ska frigöra resurser för omställningen till det nya försvaret

Avelsråd inrättas
Systemet med upphandling och utplacering av ledarhundar fungerar väl, säger agronom Bo Genfors som på regeringens uppdrag utrett det system som trädde i kraft 1 januari 2006.
13 apr 10 – SOU 2010:21

Nu avskaffas värnplikten - nästan
- Kontrakterade och anställda soldater rekryterade på frivillig grund kommer att ge Sverige stärkt försvarsförmåga. Kvinnor och män behandlas lika. Intresse och lämplighet styr rekryteringen. Så beskriver försvarsminister Sten Tolgfors försvarets nya personalförsörjning.
24 mar 10 – Prop 2009/2010:160

Översvämning i Mälaren utreds
Järnvägar, trafikleder, tunnelbanor, transformatorstationer och vattenverk, framförallt i Stockholmsområdet, hotas om Mälaren svämmar över i samband med vårfloden. Regeringen oroas.
18 mar 10 – Pressmeddelande: Myndigheter ska analysera översvämning av Mälaren

Krisberedskapen analyseras
Regeringen tillsätter flera utredningar om vädrets påverkan på samhället under den gångna vintern och kommande vårens befarade översvämningar.
18 mar 10 – Pressmeddelande: Stärkt beredskap mot längre perioder av långvariga och svåra väderförhållanden

Regeringen fruktar vårfloden
Regeringen gav vid torsdagens sammanträde Myndigheten för samhällsskydd (MSB) i uppdrag att analysera vilka konsekvenser årets vårflod kan få. Regeringen är uppenbarligen oroad över vad den snörika vintern ska ställa till med i samband med snösmältning och vårflod, som kan leda till påfrestningar för samhället.
11 mar 10 – Pressmeddelande: Regeringen begär analys av beredskap inför den kommande vårfloden

Svensk militär till Somalias kust
Sverige ska fortsätta sin militära närvaro utanför Somalias kust för att eskortera fartyg på väg genom ett område där sjöpirater härjar. Insatsen görs inom ramen för EU:s marina insats Atalanta.
4 mar 10 – Pressmeddelande: Fortsatt svenskt engagemang i EU:s insats utanför Somalias kust

Sverige utbildar somaliska säkerhetsstyrkor
Sverige bidrar med fyra personer från Försvarsmakten i EU:s militära utbildningsinsats i Uganda (EUTM) till stöd för den somaliska regimens säkerhetsstyrkor.
4 mar 10 – Pressmeddelande: Sverige deltar i EU:s utbildningsinsats för den somaliska regeringens säkerhetsstyrkor

Svensk vapenexport ökar
Svensk vapenexport ökade 2009 med 7 procent jämfört med 2008 och uppgick under fjolåret till 13,5 miljarder kronor, enligt årsstatistik från Inspektionen för strategiska produkter.
3 mar 10

Bildt välkomnar Natoinvit
Försvarsalliansen Nato vill ha ett närmare samarbete med Sverige och Finland. Det välkomnas av utrikesminister Carl Bildt.
3 mar 10

Explosiva varor kommunens ansvar
Kommunerna tar över tillståndshanteringen av explosiva varor från polisen.
2 mar 10 – Lagrådsremiss: Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

Utlandsstyrkan går upp i försvaret
Regeringen har nu överlämnat en lagrådsremiss med delar av innehållet i den stora proposition om personalförsörjningen av försvaret som väntas senare i vår, den 23 mars.
9 feb 10 – Lagrådsremiss: Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Värnpliktens avskaffande KU-anmäls
Socialdemokraten och ordföranden i Försvarsutskottet Anders Karlsson begär att KU granskar regeringens beslut om värnpliktens avskaffande. Verkställighet kommer före beslut, skriver han i sin anmälan.
3 feb 10 – KU-anmälan om försvarsbeslut

Sahlin: Plikttjänsten ska utredas
Efter en valseger i höst ska de rödgröna utreda värnplikten. Försvarsindustrin ska behållas stark och andra EU-länder som angrips militärt ska bistås, sade Mona Sahlin vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.
18 jan 10 – En rättvis värld är möjlig

Försvarets inriktning till 2014 spikad
Nu har regeringen fattat beslut om inriktningen av försvaret fram till år 2014. Det ligger helt i linje med de beslut som riksdagen fattade i somras. Det betyder att en stor förändring av försvaret nu fullföljs.
14 jan 10 – Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014

Folkpartiet går sin egen väg
På torsdagen gjorde regeringspartierna politiska utspel som innebär en positionering inför valet i höst. I båda fallen väljer Folkpartiet en egen linje. Partiet vill ha mer pengar till försvaret och deltar inte i de övriga partiernas utspel om en ny debatt om euron under nästa mandatperiod.
14 jan 10 – Fp-utspel i DN och Svd

Exportstöd till försvarsindustrin
Regeringen vill inrätta en ny exportstödsmyndighet för försvarsindustrin. Den ska ansvara för exportstöd till försvarsindustrin och försäljning av försvarets överskottsmaterial.
17 dec 09

De ska kontrollera signalspaningen
Regeringen har utsett de sex personer som ska ingå Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN). Ordförande blir Hans Jörgen Andersson och vice ordförande Rolf Holmgren. Ledamöter är Jan Ertsborn, Rolf Gunnarsson, Göran Magnusson och Tone Tingsgård.
19 nov 09 – Pressmeddelande: Ordförande och ledamöter utsedda till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

FRA kan få nya övervakningsuppdrag
Regeringen vill utreda om FRA ska ta hand om frågor som rör säkerheten i IT-kommunikationen. I så fall får FRA i uppgift att bevaka trafikflöden i elektroniska kommunikationsnät.
19 nov 09 – Dir

Svenskt flyg till Somalias kust
Kustbevakningen ska sända ett av sina sjöövervakningsflygplan till Somalias kust för att delta i EU:s insats Atalanta mot de pirater som härjar i området. Deltagandet begränsas till fyra månader och inleds under första halvåret 2010 och den totala kostnaden för får uppgå till 60 miljoner kronor.
19 nov 09 – Pressmeddelande: Kustbevakningen deltar i EU:s marina insats Atalanta utanför Somalias kust

Nya uppgifter för EU:s insatsstyrkor
EU:s snabbinsatsstyrkor har stått beredda sedan 2007, men ännu inte använts. Nu har EU:s försvarsministrar beslutat ett ge dem nya uppgifter och inte längre begränsa deras uppdrag till snabbinsatser.
18 nov 09 – Pressmeddelande: EU:s försvarsministrar antog slutsatser vid rådsmötet i Bryssel

Motståndet mot IT-attacker organiseras
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får regeringens uppdrag att ge förslag på åtgärder som ska förebygga och lösa IT-incidenter. Samhällets ökade beroende av IT-tjänster innebär också en ökad sårbarhet för samhällsviktiga verksamheter.
29 okt 09 – Pressmeddelande: Förbättrad beredskap och hantering av IT-incidenter

Värnplikten ska avskaffas
I dag lämnade den parlamentariska pliktutredningen sitt slutbetänkande. Att utrednignen vill avskaffa värnplikten har varit känt en längre tid. Pliktförsvaret ska dock kunna återupplivas om försvarsberedskapen kräver det.
24 jun 09 – SOU 2009:63

Domstol prövar signalspaning
Signalspaning får bara ske för vissa i lag uppräknade syften och man ska inte kunna nå dessa syften på annat sätt. Personer som varit utsatta för signalspaning ska få veta det i efterhand.
26 maj 09 – Prop 2008/2009:201

Yrkessoldater ska ersätta värnpliktiga
50 000 soldater insatsberedda inom en vecka. Men det dröjer tio år. När försvarsminister Sten Tolgfors presenterade försvarspropositionen lovade han ett snabbare insatsförsvar, men förändringarna i försvaret är så genomgripande att de inte är genomförda förrän 2019.
19 mar 09 – Prop 2008/2009:140

Kritik av det nya försvaret
Alla tre oppositionspartierna tillbakavisar förslagen i försvarspropositonen, men utifrån olika utgångspunkter.
19 mar 09 – Oppositionens pressmeddelanden angående försvarspropositionen

Kommitté granskar signalspaning
En parlamentarisk kommitté ska följa FRA:s signalspaning för att bedöma om den är etisk och vilka konsekvenser den får för den enskildes integritet.
5 mar 09 – Dir 2009:10

Soldatutbildning utreds mer
Pliktutredningen får nya utredningsuppdrag. Den ska föreslå hur det nya utbildningssystemet för den nya yrkesarmén ska införas. Den ska också föreslå vilken myndighet som ska ansvara för rekrytering och prövning av personal.
5 feb 09 – Pressmeddelande: Pliktutredningen får utvidgat uppdrag och förlängd tid

Soldatutbildning utreds mer
Pliktutredningen får nya utredningsuppdrag. Den ska föreslå hur det nya utbildningssystemet för den nya yrkesarmén ska införas. Den ska också föreslå vilken myndighet som ska ansvara för rekrytering och prövning av personal.
5 feb 09

Flexibel yrkesarmé ersätter värnplikt
Värnplikten avskaffas. Sveriges framtida försvar bygger på 22 000 kontraktsanställda soldater. Insatstiden för det nya försvaret minskas från ett år till tre månader.
2 feb 09 – ÖB:s pressträff om målbild 2014

Svenskar för ökade försvarsutgifter
Stödet för ett Natomedlemskap är högre än någonsin och mer än en tredjedel av svenskarna anser att statens utgifter för försvaret bör öka.
17 dec 08

Signalspaning snabbutreds
Den 1 januari 2009 ska Signalspaningsnämnden inleda sitt arbete. Den 18 juni i år beslöt riksdagen om signalspaning efter en upprörd debatt.
10 dec 08 – Dir 2008:137

Stridsfordon till Afghanistanstyrkan
Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats överallt, också där svensk trupp finns. Därför förstärks den svenska styrkan med stridsfordon och obemannade minispaningsplan.
24 nov 08

Värnplikten avskaffas
Värnplikten avskaffas och ersätts av en tre månaders frivillig soldatutbildning. Men värnplikten kan införas igen om försvarsberedskapen kräver det. Och då blir det även kvinnlig värnplikt.
5 nov 08 – SOU 2008:98

Nordiskt försvarssamarbete fördjupas
Det svenska försvarets samarbete med Norge och Finland ska fördjupas. Försvarsmakten ska inleda förhandlingar om detta.
16 okt 08 – Det nordiska försvarssamarbetet fördjupas

Enighet om FRA-lagen
Regeringspartierna är eniga i FRA-frågan, uppger statsminister Fredrik Reinfeldt. I höst ska regeringen lämna en proposition till riksdagen som ska stärka den personliga integriteten, enligt försvarsminister Sten Tolgfors.
25 sep 08

Försvarsindustrin förlorar kontrakt
Fram till och med år 2011 ska försvaret spara nära 2,8 miljarder kronor på materialanskaffning. Av den summan kan 1,2 miljarder föras över till förbandsverksamheten.
18 sep 08

Oklart om FRA:s utländska samarbete
Att Sverige byter hemliga underrättelser inhämtade av Försvarets radioanstalt (FRA) med andra länder är ingen hemlighet.
14 sep 08

Förre Säpochefen: "FRA-lagen fälls"
Förre Säpo-chefen Anders Eriksson bedömer att FRA-lagen blir underkänd av Europadomstolen. Ändringarna som riksdagen beställt räcker inte, enligt honom.
29 aug 08

Centern: FRA ska inte få spana på svenskar
FRA ska få spana, men inte på svenskar, i alla fall inte förrän reglerna utretts närmare. Så lyder centerns nya förslag till FRA-lag.
21 aug 08 – FRA-förslag från centern

Flottbesök i Ryssland ställs in
Regeringen ställer in planerade militärövningar med Ryssland och ett flottbesök i rysk hamn. Det blir Sveriges officiella svar på den ryska inmarschen i Georgien.
21 aug 08

"Tredubbla antalet värnpliktiga"
Socialdemokraterna vill se en avsevärd ökning av antalet värnpliktiga. I fjol genomförde 4 700 personer värnplikten. En en mer lämplig nivå vore 15 000 per år, enligt försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson.
11 aug 08

Reinfeldt öppen för fler FRA-tillägg
Statsminister Fredrik Reinfeldt välkomnar nya förslag för att förbättra FRA-lagens integritetsskydd. Men han säger nej till idéer från folkpartister om att det ska krävas domstolsbeslut för att avlyssna svenskar.
7 aug 08

Avlyssnad JK-anmäler FRA
En av dem som Försvarets radioanstalt (FRA) avlyssnat och lagrat uppgifter om har anmält myndigheten till justitiekanslern (JK), uppger medier.
25 jul 08

Omstridd FRA-lag antogs av riksdagen
Efter många turer antog riksdagen den omstridda signalspaningslagen. Kritikerna är inte lugnade trots ändringar i sista minuten.
19 jun 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:131

FRA-förslaget ska omarbetas
Riksdagen beslutade på onsdagmorgonen att återremittera FRA-lagen till försvarsutskottet. Under dagen har utskottet omarbetat sitt förslag. Utan att ändra själva lagen föreslås att regeringen under hösten ska återkomma med förslag som stärker enskilda människors interitetsskydd. Men kritikerna är långt ifrån nöjda med de utlovade förändringarna.
18 jun 08 – FöU 2007/2008:14b

Yrkessoldater tar över Sverige
Värnpliktsförsvaret har spelat ut sin roll. Ett svenskt invasionsförsvar behövs inte längre. Det slog Försvarsberedningen fast i fredags. I stället ska Sverige ha stående förband med anställda soldater. Sådana förband är bättre anpassade till dagens behov av insatser i internationella krishärdar.
18 jun 08 – Ds 2008:48

Partipiskan viner
Allt talar för att partipiskan får fram en majoritet för regeringens FRA-förslag. Det betyder att epost, sms och mobiltelefontrafik ska kunna avlyssnas. Så resonerar gruppledare i riksdagen inför FRA-debatten.
17 jun 08 – FöU 2007/2008:14

Värnplikten kan avskaffas
Stora genomgripande förändringar väntar det svenska försvaret. Det är ett nästan enigt förslag som politikerna från alla sju riksdagspartierna i försvarsberedningen idag överlämnade till försvarsministern.
13 jun 08 – Ds 2008:48

Sverige vill behålla klusterbomb
Representanter från över hundra stater har samlats i Dublin för en två veckors konferens med syfte att förbjuda klusterbomber. Sverige stödjer förbudet men vill samtidigt göra ett undantag för det egna klustervapnet.
19 maj 08

ÖB klarar inte ekonomiansvaret
Ekonomistyrningsverket (ESV) vill ta ifrån ÖB en stor del av ansvaret för Försvarsmaktens ekonomi och i stället stärka den civila generaldirektörens makt. Förslagen ingår i en kritisk rapport som på fredagen överlämnas till regeringen, uppger SVT:s Aktuellt.
17 maj 08

Politisk strid om Gripen-projektet
- Det här projektet har full backning av den svenska regeringen. Det är därför jag är här i dag, sade försvarsminister Sten Tolgfors när han lämnade över Sveriges offert på 48 Gripen-plan till den norska försvarsministern.
28 apr 08

Tortyranmälare: Jag blev tystad
Officeren som anmälde tortyren i Kongo påstår att han tvingats till tystnad och blivit kränkt efter hemkomsten. Och bilder av händelserna i Afrika är försvunna. Det framgår av Försvarsmaktens utredning.
28 apr 08

Försvaret vill banta på fyra orter
Eksjö, Luleå, Karlsborg och Uppsala blir utan militär verksamhet, enligt ett underlag som Försvarsmakten presenterade efter ett möte i dag. Man tittar också på besparingar på Hökvarteret.
23 apr 08

Tolgfors aviserar materielbesparing
Regeringen tänker spara ytterligare 650 miljoner kronor på Försvarsmaktens materiel nästa år.
10 apr 08

Försvarets specialförband utreds
Ledarskap och kultur inom Försvarsmaktens specialförband ska nu granskas sedan det har kommit fram att svenska soldater uppges ha bevittnat tortyr i Kongo-Kinshasa, skriver Försvarsmakten i på sin hemsida.
9 apr 08

Vapenexporten backar
Försäljningen av krigsmateriel från företagen inom branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen minskade förra året med 16 procent till 15 miljarder kronor.
5 mar 08

Frivilliga försvaret utreds
Regeringen tillsätter en utredning som ska se över det frivilliga försvarets framtida inriktning. När försvaret ändrat inriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar måste det frivilliga försvaret förändras i samma riktning, heter det i direktiven.
14 feb 08 – Dir 2008:2

Försvaret vill flytta 850 miljoner
Försvaret har nu formellt begärt hos regeringen att få flytta 850 miljoner kronor i sin budget. Försvaret kommer inte att överskrida budgetramen men det krävs politiska beslut för att kunna disponera om inom den.
23 jan 08

Svagt stöd för Nordic Battlegroup
Varannan svensk tycker inte att Sverige ska delta i snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup, visar en Sifoundersökning. Men frågans utformning får kritik av statsvetaren Ulf Bjereld.
20 jan 08

Fp vill satsa på "Super-Jas"
"Sverige bör så snabbt som möjligt" förbinda sig att anskaffa exakt det antal Super Jas som Norge beställer av Saab". Förslaget förs fram i dag av fp:s försvarspolitiske talesman Allan Widman.
20 jan 08

Försvaret saknar miljardbelopp
Försvaret har sjunkit ner i djup ekonomisk kris. Det saknar 1–1,5 miljard kronor till årets drift och kraftiga neddragningar väntar därför. Försvarsministern Sten Tolgfors är överraskad av krisens snabba fördjupning.
12 jan 08

Ryssland oroar försvarsberedningen
Försvarsberedningen ser klimatförändringarna som det allvarligaste hotet mot Sveriges säkerhet. Däremot bedöms militära angrepp som fortsatt osannolika. Men beredningen är oroad för utvecklingen i Ryssland.
5 dec 07 – Ds 2007:46

Tolgfors: Värnplikten avskaffas inte
Inom några veckor tillsätts utredningen om vilket öde värnplikten ska gå till mötes. Försvarsminister Sten Tolgfors tror inte att den kommer att avskaffas.
21 nov 07

Majoritet vill avskaffa värnplikten
En majoritet av Sveriges befolkning vill avskaffa eller åtminstone reformera dagens värnpliktsförsvar ordentligt, enligt en Sifo-undersökning.
22 okt 07

Inga nya svenska ytstridsfartyg
Sverige kan bli utan egen tillverkning av både ytstridsfartyg och ubåtar. Det visar budgetpropositionen, där det står att regeringen redan nu inte vill betala för att utveckla nästa generations ytstridsfartyg.
20 sep 07 – Prop 2007/2008:1

Svensk-norskt samarbete föreslås
Sveriges och Norges försvarsledningar vill fördjupa samarbetet länderna emellan. En ambition som delas av försvarsminister Mikael Odenberg.
31 aug 07 – DN: Debatt

Signalspaningen får vila ett år
Det omstridda regeringsförslaget om FRA:s utvidgade rätt till signalspaning får vila i riksdagen under ett år. – Nu är det upp till regeringen att seriöst diskutera förbättringar, säger försvarsutskottets ordförande Ulrica Messing (s).
14 jun 07 – Snabbprotokoll 2006/2007:126

Svensk vapenexport ökar
Svenska företag exporterar kanoner, ammunition, robotar, krut, sprängmedel, krigsfartyg, stridsflygplan, stridsfordon och finkalibriga eldrörsvapen till ett värde av knappt tre miljarder kronor. Övrig krigsmaterielexport uppgår till drygt sju miljarder kronor.
23 mar 07 – Skriv 2006/2007:114

S-nej till ny avlyssningslag
Socialdemokraterna sätter ned foten och säger nej till regeringens avlyssningsförslag. Det hotar rättssäkerheten, anser den förre justitieministern Thomas Bodström.
15 mar 07 – Snabbprotokoll 2006/2007:72

Avlyssningsförslag till riksdagen
Regeringens förslag att ge Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att avlyssna svenska medborgares telefonsamtal och eposttrafik till och från Sverige har nu överlämnats till riksdagen.
8 mar 07 – Prop 2006/2007:63

Lagrådet godkänner avlyssning
Juristerna i lagrådet säger i princip ja till regeringens förslag att tillåta Försvarets radioanstalt (FRA) att avlyssna telefon- och e-posttrafik till och från uttlandet.
9 feb 07 – Lagrådsremiss: Försvarsunderrättelseverksamhet

Mer övervakning trots kritik
Försvarsminister Mikael Odenberg slår tillbaka mot kritikerna och tänker inte backa från sitt förslag till ny avlyssningslag. Från och med den 1 juli får Försvarets radioanstalt, FRA, rätt att avlyssna teletrafik mellan Sverige och utlandet.
25 jan 07 – Lagrådsremiss: En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

"Försvaret värdelöst möta nya hot"
Halvera militärens utgifter och lägg ner försvarsdepartementet. Det kräver miljöpartiet, som vill upprätta ett nytt säkerhetsdepartement. Dagens försvar är "värdelöst för att möta de civila kriser och hot vi nu ser", anser de gröna.
25 jan 07 – Miljöpartiet: 10 förslag för minskad sårbarhet

Värnpliktiga ska drogtestas
Låt försvaret drogtesta värnpliktiga, föreslår regeringens utredare Maj Johansson. Enligt utredaren bör det bli tillåtet med både stickprovskontroller och riktade tester.
23 okt 06 – SOU 2006:85

Mer stödpengar till försvarsorter
De orter som drabbades hårdast av 2004 års försvarsnedläggningar beviljades förra året 120 miljoner kronor i syfte att främja det lokala utvecklingsarbetet. Nu har regeringen beslutat om ett nytt tillskott på 80 miljoner kronor.
26 jun 06 – Regering: Lokalisering av statlig verksamhet

Svensk trupp kvar i Bosnien
Regeringen vill förlänga den svenska truppnärvaron i Bosnien och Hercegovina med ytterligare ett år. För närvarande finns cirka 70 svenska soldater på plats i landet. Styrkan ska snabbt kunna utökas till 250 personer om säkerhetsläget försämras.
27 mar 06 – Prop 2005/2006:146

Försvaret tillåts jaga terrorister
Polisen måste kunna ta hjälp av Försvarsmakten om Sverige angrips av terrorister. Det skriver regeringen i en ny proposition. Men flera remissinstanser är kritiska.
1 mar 06 – Prop 2005/2006:111

Drogtest av värnpliktiga utreds
Allt fler värnpliktiga har testat narkotika. Försvarsmakten vill därför göra fler drogtest än vad som är möjligt enligt dagens regelverk. Nu ska frågan utredas.
20 feb 06 – Dir 2006:14

Fler svenska soldater till Liberia
Regeringen vill förlänga de svenska truppinsatserna i Liberia. I en proposition till riksdagen föreslås att den svenska styrkan utökas till högst 500 personer till och med november.
23 jan 06 – Prop 2005/2006:67

Försvaret ska bekämpa terrorism
Låt polisen ta hjälp av försvaret i kampen mot terrorism, och undersök möjligheten att skapa en bättre och mer sammanhållen svensk underrättelsetjänst. Det förslår Försvarsberedningen i ett nytt betänkande.
20 jan 06 – Ds 2006:1

Fler svenska soldater i Afghanistan
Säkerhetsläget i Afghanistan blir allt bräckligare. Över tusen människor har mist livet i strider bara i år. Den svenska regeringen vill därför intensifiera fredsarbetet och fördubbla den svenska truppnärvaron i landet.
7 nov 05 – Prop 2005/2006:34

Nya besparingar inom försvaret
Minst 1 000 försvarsanställda tvingas gå när försvarets förvaltningskostnader ska bantas med 2,1 miljarder kronor. Det är främst civilanställda i Stockholm som drabbas, enligt regeringens utredare Peter Lagerblad.
2 nov 05 – SOU 2005:96

Polisen får försvarshjälp mot terror
Inför en ny lag som ger polisen rätt att ta hjälp av Försvarsmakten i händelse av ett terroristangrepp mot Sverige. Det föreslår regeringens utredare Olof Egerstedt i ett nytt betänkande.
2 sep 05 – SOU 2005:70

Enighet om svenskledd EU-styrka
Sverige, Norge, Finland och Estland är nu eniga om att Sverige ska leda en framtida nordisk snabbinsatsstyrka inom ramen för EU:s utrikes- och säkerhetssamarbete. Styrkan ska med snabbt varsel kunna sättas in vid kriser runt om i världen.
25 maj 05 – EU, EU:s nordiska snabbinsatsstyrka

Mer tid för säkerhetsutredning
Den utredare som ser över det nationella signalskyddet och informationssäkerheten har beviljats mer tid för sitt uppdrag. En delrapport ska lämnas senast den 6 maj. Slutdatum är satt till den 9 september 2005.
4 maj 05 – Dir 2005:53

Nya Sida-jobb skapas på Gotland
Ett nytt vänortscentrum inom ramen för Östersjösamarbetet ska tillsammans med en ny stipendieverksamhet och ett institut för hållbar utveckling skapa 50 nya jobb på Gotland. Satsningarna är en kompensation för de kommande försvarsnedläggningarna.
14 mar 05 – Omlokalisering av statlig verksamhet

Svensk trupp kvar i Liberia
Regeringen vill förlänga den svenska truppnärvaron i Liberia och ställer max 300 man till FN:s förfogande i ytterligare tolv månader. Svenskarna ingår i en irländsk bataljon om cirka 450 man.
26 jan 05 – Prop 2004/2005:61

Över 1 000 nya jobb till Östersund
Totalt kommer 2 687 myndighetsjobb att utlokaliseras till följd av försvarsnedläggningarna. 1 166 av dem hamnar i Östersund, 690 på Gotland. Karlstad/Kristinehamn får 641 och Arvidsjaur 190 nya jobb. De flesta tas från Stockholm.
25 jan 05 – Näringsdepartementet: Omlokalisering av statlig verksamhet

Försvarstransporter på ”Estonia”
De tidigare uppgifterna om att "Estonia" transporterade försvarsmateriel bekräftas nu av regeringens utredare Johan Hirschfeldt. Transporterna ägde rum två gånger i september 1994 - samma månad som "Estonia" förliste.
24 jan 05 – Promemoria: Utredning om transport av försvarsmateriel på M/S Estonia

Regeringens krisinsatser granskas
Göran Persson och Laila Freivalds har fått utstå hård kritik för deras agerande i samband med flodvågskatastrofen i Asien. Nu ska en oberoende kommission under ledning av hovrättspresident Johan Hirschfeldt granska regeringens krisinsatser.
14 jan 05 – Dir 2005:3

Råd ska hjälpa katastrofdrabbade
Ett nytt nationellt råd med experter från en rad myndigheter ska inrättas för att hjälpa de som drabbats av katastrofen i Sydostasien. Det beslutade regeringen på måndagen.
11 jan 05 – Dir 2005:1

Försvarsledningen ska bantas
Det redan hårt bantade svenska försvaret står inför stora besparingar de närmaste åren. Det gör att ledningsorganisationen måste minskas. En utredare ska nu se över hur nedskärningarna ska organiseras.
5 jan 05 – Dir 2004:181

Försvarsbeslutet: vänstern vek sig
I sista stund gjorde regeringen upp med vänsterpartiet om försvarspolitiken. Vänsterpartiet släppte kravet på att K4 i Arvidsjaur ska räddas, i gengäld lovade regeringen civila jobb till orten.
15 dec 04 – FöU 2004/2005:4

15 förband läggs ner
Försvarets nya inriktning kommer att resultera i flera nedläggningar av regementen och flottiljer. Det nya insatsförsvaret ska ha en betydligt mindre grundorganisation än den som finns i dag.
5 nov 04 – Prop 2004/2005:43

Förlängd utredning om försvarets finanser
Den 5 februari tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över styr- och finansieringsformerna för försvaret. Nu utvidgas uppdraget till att även omfatta en översyn av hur budgeten och resultatvärderingen bör utvecklas vad avser målformulering, kostnadsredovisning, anslagsstruktur och redovisning av uppnådda resultat.
26 okt 04 – Dir 2004:113

Ska försvaret jaga terrorister?
Låt Försvarsmakten hjälpa polisen i kampen mot terrorism. Det föreslog 11 september-utredningen förra året. Nu ska en ny utredare på nytt analysera behovet av militära resurser i det brottsbekämpande arbetet. Men frågan är kontroversiell.
25 okt 04 – Dir 2004:119

Sverige deltar i EU-styrka i Bosnien
Regeringen vill skicka en svensk trupp till Bosnien och Hercegovina inom ramen för EU:s fredsbevarande insatser i landet. Truppen kommer inledningsvis att bestå av 70 man och stå under Finlands ledning.
11 okt 04 – Prop 2004/2005:14

Fängelser ersätter regementen
I samband med att regeringen presenterade de kommande försvarsbesparingarna lovade man att kompensera de värst drabbade kommunerna. Bland annat ska två nya fängelser byggas i Östersund och Arvidsjaur.
28 sep 04 – Prop 2004/2005:5

Svenska försvaret EU-anpassas
Den svenska linjen – alliansfrihet med möjlighet till neutralitet – ligger fast, hävdar regeringen. Men i takt med att det europeiska försvarsbygget växer blir neutralitetsbegreppet allt mer ifrågasatt.
28 sep 04 – Prop 2004/2005:5

Riksdagen kräver bättre insyn
Förbättra redovisningen av Försvarsmaktens fastighetskostnader. Det kräver riksdagen av regeringen. En utredare ska nu se över formerna för regeringens återrapportering samt utreda kostnaderna för försvarets anläggningar.
24 maj 04 – Dir 2004:59

Mer tid för utredning om informationssäkerhet
Den nu pågående utredningen om den nationella strategin för informationssäkerhet får utökat uppdrag. Den tillkommande uppgiften består i att utvärdera regeringens tidigare bedömningar angående uppgiftsfördelningen inom informationssäkerhetsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 6 maj 2005.
12 maj 04 – Dir 2004:46

Svensk trupp till Afghanistan
En svensk väpnad styrka ska skickas till norra Afghanistan och operera tillsammans med bland annat brittiska och danska styrkor under FN-mandat, enligt ett förslag från regeringen. Uppdraget är att stabilisera området kring staden Mazar-e-Sharif.
16 apr 04 – Prop 2003/2004:71

ÖB:s motvilliga besparingar
Försvarsmakten ska bantas och det rejält. ÖB beskriver hur det kan bli: Antalet värnpliktiga minskas från 15 000 till 10 000. Cirka 2 300 officerare ska bort och lika många civilanställda sägs upp. Minst tio förband läggs ned.
1 mar 04 – ÖB:s underlag för kommande försvarsbeslut

Stärkt grepp om försvarsutgifterna
Regeringen och riksdagen vill stärka kontrollen över Försvarsmaktens utgifter. Såväl tillsynen som styrningen behöver förbättras, menar man.
27 feb 04 – Dir 2004:12

Regeringen vill se över civilförsvaret
Dagens hotbild ser väsentligt annorlunda ut jämfört med vad den gjorde för bara tio år sedan. Det är därför rimligt att se över civilförsvarets verksamhet, skriver regeringen i ett utredningsdirektiv.
27 feb 04 – Dir 2004:17

Färre kallas till mönstring
Mindre än en tredjedel av alla 17-åringar som kallas till mönstring gör lumpen. Fler personer borde därför gallras bort redan innan mönstringen äger rum, menar regeringens utredare Ingemar Eliasson.
9 feb 04 – SOU 2004:5

Svensk trupp till Liberia
Sverige bör snarast möjligt sända en väpnad styrka till Liberia för att delta i FN:s fredsbevarande insatser. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen.
30 jan 04 – Prop 2003/2004:61

Sverige in i internationellt militärsamarbete
Regeringen vill utveckla den internationella militära test- och övningsverksamheten på svenskt territorium. En tidigare utredning visar att verksamheten har stor strategisk och ekonomisk potential.
22 jan 04 – Dir 2003:127

Informationssäkerheten ska stärkas
Regeringen vill stärka informationssäkerheten i samhället. En utredning som ska utvärdera signalskyddet tillsattes i höstas. Nu får utredaren i uppgift att också föreslå hur den nationella strategin för informationssäkerhet ska se ut.
20 mar 03 – Dir 2003:29

Radioanstaltsutredningen får mer tid
Den utredning som ska granska Försvarets radioanstalt får förlängd utredningstid och ska vara klar senast den 15 mars 2003.
27 jan 03 – Dir 2002:152

Regeringen får fixa jobb
Försvarspolitiken är inne i en "oordnad process" och beslutsunderlaget är så osäkert att det inte är meningsfullt att framföra detaljerad kritik av regeringens politik, anser tre av de borgerliga partierna (m, kd och fp).
7 apr 00 – NU 1999/2000:10

Räddningstjänsten reformeras
I framtiden kan sjö- och flygräddningen hamna under gemensamt tak. Regeringen har gett en utredare i uppdrag att undersöka om räddningstjänstlagen kan ändras så att det på sikt går att integrera sjö- och flygräddningen. Utredaren ska lämna sina slutsatser senast den 1 maj i år.
28 jan 00 – Dir 1999:94

Försvaret har omodern personal
Försvaret krymper och får nya uppgifter. Samtidigt konstaterar regeringen att den militära och civilanställda personalen är rekryterad och utbildad för det gamla försvaret.
3 dec 99 – Dir 1999:84

Ska värnplikten bli mer frivillig?
Regeringen håller fast vid att totalförsvarets pensonalförsörjning även i fortsättningen ska vila på ett pliktsystem. Men pliktsystemet behöver förändras, och den så kallade pliktutredningen funderar på hur det ska gå till.
3 dec 99 – Dir 1999:85

Försvaret till nytta i fred
Försvaret ska bli mer användbart i fred. Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka om det går att bättre samordna totalförsvaret och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fredstid.
13 aug 99 – Dir 1999:63

Oklar ledning vid stora olyckor
Samhället måste ha en särskild god beredskap för att förhindra att stora olyckor och sabotage slår ut elförsörjning och telekommunikationer.
26 mar 99 – FöU 1998/1999:3

Ett steg mot gemensam försvarspolitik
EU ska utarbeta en handlingsplan för den europeiska försvarsindustrin och en gemensam politik för försvarsmateriel.
5 feb 99 – EU-parlamentet

Vår fredsberedskap är god
Risken för allvarliga katastrofer, tekniska fel och sabotage är liten. Men om olyckan ändå är framme är beredskapen hög.
22 jan 99 – Skriv 1998/1999:33

Nya regler för plikttjänstgöring
Den utredning som har till uppgift att analysera totalförsvarsplikten har fått ytterligare några frågor att fundera på. Regeringen vill nämligen veta hur pliktsystemet kan göras mer flexibelt. Med flexibiliteten menas till exempel att utbildningstiderna varierar mer, att utbildningstiden delas upp i etapper där korta grundutbildningar kombineras med påbyggnadsutbildningar, som genomförs om hotbilden mot Sverige skulle öka.
11 sep 98 – Dir 1998:49

Räddningsverket ska effektiviseras
Staten måste formulera övergripande mål för hur samhället ska skydda sig mot olyckor. Det föreslår Räddningsverksutredningen i sin slutrapport.
28 aug 98 – SOU 1998:59

Tillståndskrav ska stoppa misstänkta vapenaffärer
Riksdagen har infört krav på särskilt tillstånd för export av vapendelar eller komponenter till vapen som tidigare exporterats illegalt.
5 jun 98 – UU 1997/1998:19

Svensk vapenexport
Förra året uppgick den svenska vapenexporten till 3 101 miljoner kronor, uppger regeringen.
29 maj 98 – Skriv 1997/1998:147

Dags för Sverige att förbjuda trampminor
Omkring 24 000 människor lemlästas eller dödas varje år av de 100 miljoner minor som lurar i marken i mer än 70 länder världen över. Nu vill en utredare att Sverige ska totalförbjuda antipersonella minor, det vill säga trampminor och splitterminor.
3 apr 98 – Ds 1998:19

Skärpt kontroll av vapenexport
Det ska krävas särskilt tillstånd för att få exportera produkter som kan tänkas användas till reparation av vapen som tidigare har exporterats illegalt, föreslår regeringen.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:68

Militära beställningar stoppas
Försvarsmakten har dragit på sig för stora kostnader och måste därför spara 10,6 miljarder kronor de närmaste fyra åren.
20 feb 98 – Redovisning angående förvarsmaktens ekonomi: Rapport från ÖB 16 feb 1998

Skärpt kontroll av vapenexport
Det ska krävas särskilt tillstånd för att få exportera komponenter eller delar till vapen som tidigare exporterats illegalt, föreslår regeringen i en lagrådsremiss.
13 feb 98 – Lagrådsremiss: Exportkontroll av vissa strategiska produkter

Försvaret saknar IT-kompetens
Försvarsmakten kan inte hantera modern informationsteknik. Försöken att skapa ett datoriserat ledningssystem har blivit försenat och fördyrat, rapporterar RRV.
28 nov 97 – Försvarsmaktens systemutveckling: Rapport från RRV 1997:49

Försvarets IT-projekt stoppas
Regeringen beslutade i förra veckan att försvarsmakten inte ska köpa in och utveckla ett IT-system som förkortas SIRIUS.
28 nov 97 – Regeringsbeslut

Försvaret söker skjutbana
En utredare ska undersöka behovet av en skjutbana som kan ersätta skytteverksamheten om Järva skjutbanor utanför Stockholm läggs ner.
21 nov 97 – Dir 1997:115

Försvarets fastigheter
Regeringen vill att Tomas Franzén ska analysera fortifikationsverkets fastighetsbestånd och överväga om statens fastighetsverk kan överta fastigheterna, helt eller delvis. Det ska vara en fördjupad analys och för- och nackdelar med olika lösningar ska redovisas. Utredaren, som redan är tillsatt för att analysera statens fastighetsägande, ska redovisa sin analys senast den 15 oktober 1997.
12 sep 97 – Dir 1997:88

Ny lag om försvarsregister
Ett av landets största personregister, pliktverkets register över totalförsvarspliktiga, ska regleras i en egen lag.
29 aug 97 – SOU 1997:101

Stödet till frivilligförsvaret splittras
De statliga bidragen till frivilligorganisationerna inom totalförsvaret delas upp på två anslag, enligt ett utredningsförslag.
1 aug 97 – SOU 1997:70

Minskad vapenexport
Den svenska vapenexporten minskade med 6,8 procent 1996. Den långsiktigt nedåtgående trenden för försvarsindustrin sedan kalla krigets slut måste mötas med europeiskt samarbete, anser regeringen.
13 jun 97 – Skriv 1996/1997:138

El tryggas inför krig
Produktion, överföring och handel med el måste fungera även i kristid. Det anser regeringen och lägger fram ett förslag till en elberedskapslag.
4 apr 97 – Prop 1996/1997:86

400 år av försvar
Om politikernas försök att styra militärerna och militärernas försök att i sin tur styra politikerna har det kommit en utredning. I en historisk essä som spänner över 400 år, från Gustav II Adolfs dagar till 1995 års försvarsbeslut, skildras en lång rad av kommunikations-, kunskaps- och styrningsproblem mellan civila och militärer, mellan politiker och försvarsmakten. Rapportförfattarna ger många exempel på militär felplanering, men också på politisk oförmåga att genomföra fattade försvarsbeslut.
14 mar 97 – SOU 1996:130

Med egna analysgrupper styr regeringen försvaret bättre
Det saknas bra metoder för att tydliggöra försvarets förmåga. Regering och riksdag behöver ett bättre beslutsunderlag. Det konstaterade Lars Jeding i UTFÖR-utredningens slutbetänkande. I delbetänkandet ”Extern värdering av hot och förmåga” publiceras underlagsrapporter till denna slutsats.
14 mar 97 – SOU 1996:131

Ett granskande öga på spionerna
Världen har förändrats. För att hålla jämna steg måste även Sveriges underrättelsetjänst stöpas om.
31 jan 97 – Dir 1996:111

Internationella regler om industriolyckor
En FN-konvention och två EG-direktiv om regler kring farliga transporter och kemikalieolyckor ska införlivas med svensk lag.
31 jan 97 – Dir 1996:90

Försvarsrapporter droppar
Utför-utredningen publicerar underlag. Den redan avslutade utvärderingen av försvarets ledning och struktur (Utför) fortsätter att publicera delrapporter. Den här gången gäller det bilagor med underlag till utredningens slutbetänkande.
10 jan 97 – SOU 1996:132

Särskild lag tryggar elförsörjningen i kristider
De grundläggande bestämmelserna om elberedskap samlas i en särskild lag. Det föreslår en utredning som vill att Sverige ska förbereda sig inför situationer då elförsörjningen kan vara allvarligt hotad.
8 nov 96 – SOU 1996:149

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se