Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
66 artiklar om Bostadspolitik
 
Nya åtgärder ska få äldre att flytta
Höj bostadstillägget för äldre, erbjud rotavdrag för flytthjälp och bygg hissar i gamla hus. En statlig utredning föreslår åtgärder som ska förbättra äldre personers bostadssituation, och få fart på flyttkedjorna.
5 okt 15

Regeringen vill stärka hyresgäster
Hyresgästernas ställning ska stärkas och oseriösa värdar ska bort från marknaden. Det är målet när regeringen nu ska utreda reglerna för hyresrätter och uthyrning av bostäder.
30 jul 15

Marknadshyror pö om pö
Den statliga Långtidsutredningen har just tagit emot en rapport om bostadsmarknaden. Författarna föreslår en mix av successiva åtgärder – bland annat en fyrstegsraket mot fri hyressättning.
ÖPPEN28 maj 15 – SOU 2015:48, DN Debatt 26/5-15

ROT-avdragen minskas
Regeringen tycker att ROT-avdragen som förra året kostade kostade 17 miljarder kronor har blivit för dyra. Nu vill regeringen satsa 3,2 miljarder kronor per år på investeringsstöd åt byggföretag som producerar hyresrätter och studentbostäder. Och det ska finansieras genom att ROT-avdraget minskas.
ÖPPEN25 mar 15 – Regeringens förslag på stimulansbidrag (presentationsbilder)

Ekonomin förklarar bostadsbristen
Det är en vanlig föreställning att sakägare, medborgare eller miljö- och kulturknuttar fördröjer och stoppar ett angeläget bostadsbyggande. Men så är det inte alls. Det är bara en myt. I själva verket är det krassa ekonomiska överväganden som gör att det byggs så få bostäder, konstaterar statens bostadsutredare.
ÖPPEN14 aug 14 – SOU 2014:59

Hyresrätter kan bli ägarlägenheter
Från och med 2016 ska hyresrätter kunna omvandlas till ägarlägenheter, föreslår regeringens utredare. Givet det hittills obefintliga intresset för upplåtelseformen tror man inte på något stort genomslag. Men dagens hyresgäster kan få med spekulativa ägare och dålig fastighetsförvaltning att göra.
4 jun 14 – SOU 2014:33

Inte helt fritt att hyra ut i andra hand
Regeringen satsade på andrahandsuthyrning som ett sätta att bekämpa bostadsbristen. Men de omstridda regellättnaderna kom inte helskinnade genom riksdagen. Nu presenteras en kompromiss.
26 feb 14 – Prop 2013/2014:142

LO: Bygg bostäder!
Sedan slutet av 1990-talet har antalet kommuner med bostadsbrist ökat kraftigt. Och även i kommuner som uppger att de inte har problem med bostadsbrist råder det brist på hyresrätter.
15 okt 13 – LO: Bostadsbyggande för fler jobb - Brist, balans och överskott på bostäder i Sveriges kommuner

Andrahandshyror kan chockhöjas
En etta för i snitt 10 000 kronor i månaden. Så dyr kan en andrahandslägenhet i Stockholm city bli från och med nästa vecka.
24 jan 13

- Storstäder behöver marknadshyror
Den svenska hyresmarknaden fungerar inte längre, och det får negativa konsekvenser på hela samhällsekonomin, anser regeringens särskilde utredare. Han menar att hyressättningen måste bli mer marknadsmässig - och föreslår att principen om bruksvärde justeras på ett par punkter.
19 dec 12 – SOU 2012:88

Hyresrätter kan bli ägarlägenheter
Regeringen öppnar för en ny metod att minska antalet hyresrätter. Fastighetsägare ska ges rätt att ombilda hyreslägenheter till så kallade ägarlägenheter som sedan säljer. En särskild utredare får i uppdrag att förbereda reformen.
24 maj 12 – Dir 2012:44

Enklare att hyra ut bostadsrätter
En färsk utredning lägger flera förslag på hur regelverket för folk som hyr ut sina privatbostäder kan mjukas upp. Bland annat kan kravet att bostadsrättsföreningen ska godkänna uthyrning slopas, och hyran måste inte längre stå i relation till bostadens bruksvärde.
29 mar 12 – SOU 2012:25

Färre uteliggare men fler hemlösa
Det visar Socialstyrelsens aktuella kartläggning av människor som står utestängda från den så kallade "ordinarie bostadsmarknaden". Därunder ryms knappt 300 individer som tvingas sova utomhus eller i offentliga byggnader; färre än vid den senaste undersökningen. Men i övrigt breder boendeproblemen ut sig - och de har bäring på hur arbetsmarknaden fungerar.
10 jan 12 – Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär

Hyresmarknaden utreds igen
Regeringen säger sig vilja stärka hyresmarknaden. Men det ska inte ske genom att staten satsar pengar på allmännyttan. Tvärtom så ska vägen för oreglerade bostadsmarknader jämnas.
14 dec 11 – Dir 2011:108

Hyresrättens ställning bör stärkas
Hyresrättens ställning behöver stärkas, därför kommer alliansregeringen att utreda frågan i början av nästa år. Utredningen "ska syfta till att ta fram förslag som strukturellt och långsiktigt förbättrar förutsättningarna för att investera i och förvalta hyresrätter", skriver civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) på Dagens Nyheters debattsida.
22 dec 10

Vräkningarna fortgår
Att bli utkastad från sitt hem är bland det värsta som kan hända en familj. Och fortfarande idag, i 2000-talets Sverige, verkställs tusentals vräkningar varje år – även av barnfamiljer. Enligt Kronofogden verkställdes 1619 vräkningar under första halvåret 2010. I en nyutkommen forskarantologi, “Vräkt” berättas vräkningarnas historia.
6 aug 10 – Lena Eriksson, Sten-Åke Stenberg, Janne Flyghed och Anders Nilsson: Vräkt – utkastad från hus och hem i Stockholm 1879 -2009

Räkna med hyreshöjningar
Det kan bli kraftiga hyreshöjningar när allmännyttan förlorar sin hyresnormerande roll. En lägenhets bruksvärde ska avgöra hur stor hyran blir. Den ska fastställas i kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen vara. Det föreslår regeringen i en proposition.
30 mar 10 – Prop 2009/2010:185

Allmännyttan inte längre hyresledande
Regeringen föreslår nya villkor för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen och nya regler för hyressättningen. De bygger på den överenskommelse som träffats mellan bostadsmarknadens parter och regeringen.
18 feb 10

Bostadsbidrag till fler förra året
Antalet unga som fick bostadsbidrag ökade med åtta procent förra året. Totalt ökade antalet hushåll som fick bostadsbidrag med en procent. Försäkringskassan ser det ändå som ett trendbrott eftersom bostadsbidragen minskat i flera år, uppger Hem & Hyra.
26 jan 10

Bruksvärdeshyran förlorar sitt ankare
Det blir inget av förslaget om marknadshyror. Systemet med bruksvärdeshyror blir kvar, men allmännyttan förlorar sin hyresledande roll. Detta enligt en departemetspromemoria som presenterade på fredagen.
16 nov 09 – Ds 2009:60

Enklare besluta om tvångsförvaltning
För att komma tillrätta med problemen med oseriösa fastighetsägare som missköter sina hyresfastigheter och tvingat hyresgäster att leva under vidriga förhållanden, föreslår nu regeringen att lagen om förvärv av hyresfastighet avskaffas. Dess syfte var att hindra olämpliga personer att skaffa hyresfastigheter. Den har dock inte varit tillräckligt effektiv, då det varit möjligt att kringgå den.
8 okt 09

Enklare att tvångsförvalta hyreshus
Regeringen föreslår att det ska bli enklare för hyresnämnderna att fatta beslut om förvaltningsåläggande av vansköta hyreshus. Förvaltningen måste inte vara grovt misskött, det ska räcka med att det finns brister i förvaltningen.
14 sep 09 – Lagrådsremiss: Ägande och förvaltning av hyreshus

Ägarlägenheter införs
Regeringen vill införa ägarlägenheter i Sverige och föreslår att sådana ska kunna bildas i nybyggda flerfamiljshus från och med maj nästa år. Befintliga hyres- eller bostadsrätter ska dock inte kunna ombildas till ägarlägenheter, i vart fall inte inledningsvis.
13 nov 08 – Lagrådsremiss: Ägarlägenheter

Hög standard ger hög hyra
Det ska vara möjligt att välja bort lyxig utrustning i hyresrätten. Och enklare att få dyrare frys eller rent av balkong mot högre hyra, föreslår regeringens utredning. Men fastighetsägarna tycker att utredningen är för feg.
31 okt 08

Svarta lägenhetsaffärer försvåras
Hyreslagsutredningen föreslår några mindre ändringar i hyreslagen: Handeln med hyreskontrakt ska försvårars, uppsägningar bör föregås av varningar, ingen ska ställas utanför vid bostadsrättsombildning.
8 maj 08 – SOU 2008:47

Hyrorna marknadsanpassas
Höj hyrorna där det är bostadsbrist. Ta bort kopplingen mellan allmännyttiga hyror och privata hyror. Gör om de allmännyttiga bostadsföretagen till affärsdrivna bolag. Förslagen kommer från enmansutredaren Michaël Koch.
19 apr 08 – SOU 2008:38

Varannan emot ombildning till bostadsrätter
Nästan hälften av svenskarna vill inte att de kommunala bostadsbolagens lägenheter säljs till privata bostadsrättsföreningar. När Synovate på uppdrag av Hyresgästföreningen ställde frågan var 47 procent emot.
12 feb 08

Allmännyttan stoppar försäljning
I socialdemokratiska Göteborg stoppas utförsäljningen av allmännyttans bostäder.
1 jul 07

Bostadspolitiken marknadsanpassas
Från 1 juli kan borgerligt styrda kommuner sälja sina allmännyttigt ägda fastigheter utan att begära tillstånd hos länsstyrelsen. I propositionen redovisar regeringen också riktlinjerna för den framtida bostadspolitiken.
23 mar 07 – Prop 2006/2007:61

Lättare sälja allmännyttiga hus
Regeringen vill underlätta privatisering av allmännyttiga hus, och lägger därför fram en promemoria som föreslår att det inte längre ska behövas tillstånd från länsstyrelsen vid försäljningar.
2 feb 07 – Upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

Är nationell bostadspolitik tillåten?
De allmännyttiga bostadsföretagen är under attack från flera håll, anser regeringen som därför har tillsatt en utredning, som ska undersöka hur resterna av den sociala bostadspolitiken ska kunna räddas.
10 nov 05 – Dir 2005:116

Över 1 000 barn vräktes förra året
Över 1 000 barn kastades ut från sina bostäder förra året. Vräkningarna skedde i alla typer av kommuner över hela landet. Regeringens utredare Göran Johansson riktar skarp kritik mot socialtjänsten och kommunernas bostadspolitik.
28 okt 05 – SOU 2005:88

Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer
Bostadsbidraget för barnfamiljer ska höjas från och med den 1 januari 2006. För en familj med två barn ger höjningen 100 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt satsar regeringen 200 miljoner på reformen.
13 apr 05 – Prop 2004/2005:112

Bostadsbidraget höjs med en hundring
Den 1 januari 2006 höjs bostadsbidraget med i genomsnitt 100 kronor. Som mest kan höjningen uppgå till 550 kronor i månaden. Föräldrar som bara tidvis har barn boende hos sig ska kunna få ett så kallat umgängesstöd. Förslaget presenteras i en promemoria från socialdepartementet.
10 jan 05 – Promemoria om reformerat bostadsbidrag

Vräkningar meddelas socialnämnd
Bostadsrättsföreningar måste liksom alla andra föreningar ta ett socialt och samhälleligt ansvar för sina medlemmar menar regeringen. Därför ska alla vräkningsbeslut i framtiden kompletteras med en underrättelse till socialnämnden, enligt ett nytt lagförslag.
10 mar 04 – Prop 2003/2004:94

Mer tid för hyresrättsutredningen
Hyresrättsutredningen ska överväga om hyrorna i nybyggda hus ska sättas på ett annat sätt än idag. Utredningen har begärt och fått sitt utredningsuppdrag förlängt till den 15 september 2004.
16 jan 04 – Dir 2003:166

Svårare bilda falska bostadsrätter
Under krisen på nittiotalet gick åtskilliga bostadsrättsföreningar i konkurs. De senaste åren har bostadsrättsomvandlingen i storstäderna varit en lukrativ verksamhet för de inblandade. Bägge fenomenen blottlägger svagheter i bostadsrättslagen.
18 nov 02 – Prop 2002/2003:12

Ny statlig myndighet kan äga bostäder
Regering och riksdag har tidigare beslutat att stödet till de krisdrabbade kommunala bostadsföretagen ska ske i nya former.
27 maj 02 – Dir 2002:59

Bostadsförlusterna uppgick till 100 miljarder
I början av nittiotalet slog bank- och fastighetskrisen till med full kraft. Sedan följde krisen i bostadssektorn. Nu tio år senare är det möjligt att summera.
16 maj 02 – Ds 2002:9

Kooperativ hyresrätt ska få förköpsrätt
Under nittiotalet har det blivit allt vanligare att allmännyttiga hyresbostäder ombildas till bostadsrätter.
15 apr 02 – Dir 2002:21

Vad göra mot byggarnas fusk, karteller och svartjobb?
Mögel i Moderna Museet, sprickor i tvärbanebroarna, en erkänd asfaltskartell och en rad misstänkta byggkarteller under utredning. Därtill ett så omfattande svartjobberi att RSV uppskattar statens förluster till mellan 2 till 2,5 miljarder varje år. Byggbranschen måste saneras, och en kommission ska föreslå hur.
15 apr 02 – Dir 2002:24

Lägeshyror på frammarsch
I Göteborg har man infört lägeshyror fullt ut. I Stockholm, Malmö och flera andra stora städer är lägeshyressättning markant men inte lika konsekvent.
26 maj 00 – SOU 2000:33

Bostadsbyggande behöver bättre garantier
När de statliga lånen avskaffades i början av nittiotalet infördes ett system med statliga kreditgarantier till bostadsbyggandet. Nu har kreditgarantierna utvärderats av en statlig utredning.
24 mar 00 – SOU 2000:13

Att bo i Europa
I en bilaga till betänkandet om den svenska allmännyttan redovisas vilka regler som gäller för allmännyttan i Danmark, England och Holland.
28 jan 00 – SOU 1999:148

Bostadspolitik utreds igen
Regeringen har beslutat att tillsätta ännu en bostadspolitisk utredning. Den här gången blir det en parlamentarisk kommitté som ska knyta samman förslagen från andra utredningar om bostadsfrågor.
21 jan 00 – Dir 1999:110

Kreditgarantier till bostäder utreds
De statliga kreditgarantierna till bostäder ska utredas. Dels har systemet för garantier kritiserats för att inte underlätta kreditgivningen till bostäder så som det var tänkt, dels har det gått mer än sju år sedan systemet infördes.
29 okt 99 – Dir 1999:78

Avgift till hyresgästföreningen dras på hyran
Hyresgästföreningarna föreslås få en lagstadgad rätt till ersättning när de hyresförhandlar.
27 aug 99 – SOU 1999:81

Nytt krångligt bostadstillägg
Bostadstillägget till pensionärer (BTP) ska beräknas på ett nytt sätt när det nya pensionssystemet träder i kraft år 2001. Vissa förlorar andra vinner på de nya, men alls inte enkla, reglerna.
11 jun 99 – SOU 1999:52

Bostadspolitiken
När riksdagen godkände regeringens förslag till bostadspolitik var det i första hand moderaterna som stod för oppositionen. Detta efter uppgörelsen om sänkt fastighetskatt.
12 jun 98 – BoU 1997/1998:10

En delegation ska inrättas
Regeringen beskriver storstadsproblemen som stora och växande, men vill varken anslå nya pengar eller föreslå nya lagar för att lösa storstädernas social problem.
29 maj 98 – Prop 1997/1998:165

Dålig tillsyn av fastighetsmäklare
Arbetet i den nämnd som ska övervaka fastighetsmäklare har stora brister som drabbar både mäklarna och deras kunder.
27 mar 98 – LU 1997/1998:15

Allmännyttan får en egen akut
Regeringen vill inrätta en bostadsakut. Därutöver innehåller regeringens bostadspolitiska proposition inte några förslag till grundläggande förändringar av bostadspolitiken.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:119

Ett sakta adjö till subventionspolitiken
Allt fler kommunala bostadsföretag är i ekonomisk kris. Regeringen öppnar nu en akutmottagning för kommuner med krisföretag. Två miljarder placeras i en grundpott.
27 mar 98 – Prop 1997/1998:119

Lättare inteckna fastighet
Banker och andra låneinstitut bör, som ombud för fastighetsägare och tomträttshavare, få skicka ansökningar om inteckning på elektronisk väg.
2 mar 98 – Ds 1997:84

Statens bostadsstöd minskar
Räntebidragen och bostadsbidragen har mer än halverats de senaste fem åren.
12 dec 97 – BoU 1997/1998:1

Två nya bostadsmyndigheter
Boverket och bostadskreditnämnden bör läggas ned och ersättas med två nya myndigheter som hanterar samma frågor.
29 aug 97 – SOU 1997:90

Ny spärr mot utförsäljning av bostäder
Den kommun som säljer sina bostäder ska straffas ekonomiskt genom att statsbidragen reduceras.
15 aug 97 – SOU 1997:81

Skattefri hyresrabatt för självförvaltare
Hyresgäster som får sänkt hyra för att de städar trappen ska slippa skatta för hyresrabatten. Men skattefriheten gäller bara den egna lägenhetens ”andel” av städkostnaden.
16 maj 97 – Prop 1996/1997:119

Bostäder och byggande
Regeringen föreslår att en tidsgräns införs för de som ansöker om räntebidrag för att bygga bostäder. Tidsgränsen gäller de som vill ha bidrag enligt 1992 års subventionssystem. Ansökningarna måste ha inkommit till länsstyrelsen senast den 31 juli 1997. Dessutom ställs krav på att projektet ska vara färdigbyggt senast den 31 oktober 1997. En ansökan om utbetalning ska också ha kommit in till länsstyrelsen samma datum. Om tidtabellen inte hålls ska ansökan behandlas enligt 1993 års subventionssystem. Motsvarande tidsfrister ska gälla det statliga investeringsbidraget för ny- och ombyggnader, som infördes den 1 januari 1991.
25 apr 97 – Prop 1996/1997:150

Hyresgästvetot återinförs vid ombyggnader
Hyresgästens vetorätt vid ombyggnader återinförs. Endast en hyresgästförening får förhandla med hyresvärdarna. De fria inflyttningshyrorna avskaffas.
21 feb 97 – BoU 1996/1997:5

Bostadsbidragen kan ändras i jul
Ett förslag om ändrade regler för bostadsbidrag kan komma tidigast i vårbudgeten. I så fall kan ändringarna börja gälla vid årets mitt.
21 feb 97 – Riksdagsdebatt

Ändamålsfastigheter
Staten behöver klarare regler för hyressättningen, och tydligare ansvars- och riskfördelning mellan myndigheter som hyr och statliga fastighetsbolag som hyr ut lokaler.
7 feb 97 – SOU 1996:187

Farväl till subventionspolitiken
Bostadspolitiken som har varit en stor statlig utgiftspost håller nu på att förvandlas till en betydande intäktskälla.
15 nov 96 – SOU 1996:156

Ingen hejd på segregationen
Staten bör satsa 1 miljard kronor om året på de mest utsatta bostadsområdena de närmaste tio åren, föreslår den bostadspolitiska utredningen.
15 nov 96 – SOU 1996:156

Ny beskattning av bostadsrätter – skuldfria ska hjälpa skuldsatta
Den bostadspolitiska kommittén vill öka beskattningen av äldre bostadsrättsföreningar och lätta på beskattningen för nya och hårt skuldsatta föreningarna.
15 nov 96 – SOU 1996:156

Nybyggnad och ombyggnad
Alla typer av räntebidrag för nyproduktion av bostäder bör avskaffas från och med år 2000. Nyproducerade hyreshus ska istället få ett 10-procentigt investeringsbidrag och evig befrielse från fastighetsskatt.
15 nov 96 – SOU 1996:156

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se