Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
55 artiklar om Bostäder och byggande
 
Hushållens lånefest oroar alltmer
Hushållen fortsätter att öka sin redan höga skuldsättning. I juni i år växte utlåningen av bolån med 7,4 procent, enligt SCB.
30 jul 15

Löften om bostadsbyggande
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om "stimulanser" för att få igång bostadsbyggandet.
2 okt 14 – Överenskommelse om bostäder, jobb mm(s, mp)

Bostadsbrist i hälften av kommunerna
Drygt hälften av landets kommuner, 156 av 290, uppger att de har ett underskott på bostäder. Det är framför allt små, billiga lägenheter, studentlägenheter och bostäder för äldre som behövs, skriver tidningen Hem&Hyra utifrån en rapport från Boverket.
4 jun 14

Bostadsbristen slår mot äldre
Om sjutton år kommer 2,4 miljoner personer vara äldre än 65 år, prognosticerar SCB. Redan idag råder brist på anpassade boenden för äldre människor.
26 mar 14 – Dir 2014:44

Två hus på tomten redan i sommar
Trots kritiken går regeringen vidare med förslaget om det så kallade Attefallshuset. Redan till sommaren kan det bli tillåtet att bygga ett extra litet bostadshus på tomten utan att söka bygglov.
20 mar 14

Snabbare bygglov
Detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna i stället för att först gå via länsstyrelserna. Och bygglov som överklagas ska inte längre kunna hanteras av samtliga länsstyrelser.
18 mar 14 – SOU 2014:14

Byggfelsförsäkringen slopas
Kravet på husbyggare att teckna en byggfelsförsäkring tas bort den 1 juni i år. Dagens färdigställandeskydd blir kvar och flyttas över i en egen lag.
5 mar 14 – Prop 2013/2014:125

Bostadsbristen utreds på nytt
Det råder skriande bostadsbrist i landets storstadsregioner och segregationen växer. En viktig pusselbit är billiga hyresrätter. Alliansregeringen har hittills vägrat statliga subventioner och i stället satsat på regellättnader. Nu sjösätter man ännu en utredning.
25 feb 14 – Dir 2014:26

Bostadsbyggandet lyfte
Enligt preliminära beräkningar från SCB ökade bostadsbygget med rejält i fjol jämfört med år 2012.
20 feb 14 – Statistiska Centralbyrån

Nytt småhus utan bygglov
Regeringen vill att folk ska kunna bygga upp 25 kvadratmeter stora bostadshus på sina tomter utan att behöva ansöka om bygglov.
6 feb 14 – Lagrådsremiss: Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Många unga står utan bostad
Bostadssituationen för unga vuxna är värre än någonsin. I en ny rapport från Hyresgästföreningen uppger hälften av landets kommuner att de har bostadsbrist för unga vuxna, rapporterar SR Ekot. Det är en ökning med 36 procent jämfört med för tio år sedan.
2 jan 14

Hur mycket större friggebodar?
Regeringen vill låta Boverket undersöka om man kan öka undantagen från kravet på bygglov i plan- och bygglagen (PBL).
21 nov 13 – Regeringsuppdrag till Boverket

Buller och bygg!
Nya bostäder ska kunna byggas även i bullriga miljöer, till exempel intill hårt trafikerade vägar och järnvägar. Det föreslår en av de utredningar som regeringen tillsatt med bostadsbristen för ögonen.
4 sep 13 – SOU 2013:57

Ökad bostadsbrist för studenter
Trots att det redan råder skriande bostadsbrist i de flesta studentstäder, byggs det inte nytt. Sveriges förenade studentkårer propsar sedan flera år på statliga bidrag. Men alliansregeringen hoppas att det ska räcka att lätta på byggreglerna.
21 aug 13 – SFS Bostadsrapport 2013

Du kartläggs av bostadsbolagen
Flera bostadsbolag runt om i landet registrerar känsliga uppgifter om sina hyresgäster trots att det kan bryta mot lagen. Det handlar oftast om hyresgästens hälsa men ibland rör det sig om rent skvaller och personliga omdömen.
31 jul 13

Inget ”tvåfrontskrig” med ny byggförsäkring
Byggfelsförsäkringen tas bort men ersätts av en ny, obligatorisk försäkring. Självrisken blir högre för husägarna - i gengäld landar utredningsansvaret hos försäkringsbolagen.
16 maj 13 – SOU 2013:10

Friggebodslistan utökas
Det ska bli lättare att bygga till villan och lättare att bygga flerbostadshus, föreslår regeringens särskilde utredare Lars Magnusson.
7 maj 13 – SOU 2013:34

Regeringen vill bygga mer strandnära
Regeringen anser att de förändringar i strandskyddsreglerna som genomfördes 2009 och 2010 tillämpas alltför restriktivt i stora delar av landet. Reglerna skulle underlätta för byggande i strandnära lägen, men så blev det inte.
7 mar 13 – Dir 2013:27

Förenklat byggande ska utredas
Den stora bostadsbristen särskilt i storstadsområdena i Sverige föranleder regeringen att planera en parlamentarisk kommitté för att förenkla planeringen av bostadsbyggandet.
23 feb 13 – Pressmeddelande

Oanmälda kontroller på byggen
Regeringen jämnar vägen så att Skatteverket ska kunna göra oannonserade kontrollbesök på landets byggarbetsplatser. Syftet är att försöka komma åt svartarbete.
28 jan 13 – Pressmeddelande

Länsstyrelserna måste snabba på
När exempelvis ett bygglov som kommunen beslutat om överklagas hos länsstyrelsen, varierar handläggningstiderna stort runtom i landet. I Dalarna tar det i genomsnitt 29 dagar och på Gotland tar det ungefär ett år. Nu ställer regeringen upp nya tidsgränser.
16 jan 13 – Handläggningstider vid länstyrelserna

Lokala krav på byggen stoppas
Kommuner ska hindras från att ha egna byggregler, till exempel angående fastigheters energianvänding. Med samma regelverk i kraft överallt ska det bli billigare att bygga. Det antar den statliga Byggkravsutredningen.
13 dec 12 – SOU 2012:86

Tilltagande bostadsbrist
I över hälften av landets kommuner råder det brist på bostäder som passar unga människor - det vill säga små och billiga hyreslägenheter. Dessutom råder det skriande brist på studentbostäder. Regeringen hoppas att regelförenklingar ska ge effekt på nybyggandet.
28 nov 12 – Regeringsbeslut 2012-11-28, Boverkets rapport "Bostadsmarknaden 2012 - 2013"

Studentbostäder saknas
Under 2011 byggdes ynka 134 studentbostäder i hela landet. Bara i Stockholmsregionen behövs det 7000, enligt Sveriges förenade studentkårer (SFS). Varje år rapporterar organisationen om skriande bostadsbrist och politikerna reagerar med olika förslag. Men hittills har det i princip inte skett någonting.
5 sep 12 – SFS Bostadsrapport 2012

Invandrade har bostadsproblem
Nyanlända invandrare tvingas vänta allt längre på en egen, permanent adress. Bostadsbristen gör att det dröjer innan de kommer i kontakt arbetsmarknaden. Regeringen försöker nu "intensifiera dialogen" mellan kommunerna och ansvariga myndigheter.
13 mar 12 – Regeringsbeslut 2012-02-13

Fler i bostadskris, färre uteliggare
Allt fler personer bor i akuta boendelösningar. Men antalet uteliggare som sover utomhus och i offentliga utrymmen har minskat. Det konstaterar Socialstyrelsen i en kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011.
10 jan 12 – TT

Bostadsbyggandet minskar ytterligare
Bostadsbyggandet sjönk ytterligare under förra året. 19 500 bostadslägenheter byggdes. Det är en minskning med 15 procent jämfört med år 2009. Bara 125 var studentlägenheter. Det är 1000 färre än året innan.
11 maj 11 – SCB: Färdigställda nybyggnader 2010 – definitiva uppgifter

Byggplaner fastnar ofta i kommunfullmäktige
Statsministern fick under frågestunden i riksdagen ta emot angrepp från både socialdemokraterna och vänsterpartiet. Regeringen anklagas för att stå passiv inför bostadsbristen.
17 feb 11 – Frågestund i riksdagen

Strandskyddet - en kommunal angelägenhet
Framöver ska det ligga på kommunerna, i stället för länsstyrelsen, att ge dispens från strandskyddet. Även när det gäller statliga vattenskyddsområde och områden som skyddas enligt miljöbalken ska kommunen besluta om undantag.
9 feb 11 – Prop 2010/2011:64

Anbud ska inte hemlighållas
I regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag blir mäklaren skyldig att informera om misstänkta brister i fastighetens skick, och att i efterhand informera om alla buds som lämnats under en budgivnings gång.
27 okt 10 – Prop 2010/2011:15

Bostadsbyggandet ökar
Bostadsbyggandet ökar igen. Efter några år med kraftigt minskat bostadsbyggande ökade nu byggandet av bostäder under första kvartalet i år, visar siffror från SCB.
3 jun 10 – SCB: Lyft för bostadsbyggandet

Bygglov på tio veckor
Den som söker bygglov ska få besked inom högst tio veckor. Det är det centrala innehållet i den nya plan- och bygglag som miljöminister Andreas Carlgren lägger fram för riksdagen. Andra nyheter är att kraven på klimat- och miljöhänsyn stärks.
18 mar 10 – Prop 2009/2010:170

Bostadsbyggande minskar
I fjol byggdes färre lägenheter i Sverige än under något år de senaste tio åren. Nedgången från 2008 var 30 procent. Sedan 2006 är nedgången i bostadsbyggandet 66 procent. Bara 15 250 bostadslägenheter började byggas i fjol, medan samma siffra för 2008 var 22 900.
23 feb 10 – Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 2009

34 000 lediga lägenheter
Antalet lediga lägenheter ökar kraftigt i landet. Första september i fjol stod 34 000 hyreslägenheter tomma och väntade på hyresgäster. Men tre fjärdedelar av dem var i kommuner med färre än 75 000 innevånare.
16 feb 10 – Pressmeddelande från SCB, 2010-02-15 Nr 2010:29

Fler outhyrda lägenheter
34 000 hyreslägenheter var outhyrda i september i år. Det är en ökning med 28 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol, och innebär att en lång trend med minskat antal outhyrda lägenheter bryts.
17 dec 09 – SCB: Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2009

Stöd till trygghetsboende
Regeringen utvidgar investeringsstödet för särskilda boenden så att det också kan ges till trygghetsboenden för dem som inte behöver heldygnsomsorg. Stödet är på sammanlagt 500 miljoner kronor.
26 nov 09

Bostadsbyggandet minskar kraftigt
Bostadsbyggandet fortsätter att minska kraftigt i Sverige. Från toppnoteringen 2006 har antalet påbörjade lägenheter halverats.
18 nov 09 – Pressmeddelande: Kraftig minskning av bostadsbyggandet

Halverat bostadsbyggande
Bostadsbyggandet nästan halverades under första halvåret i år jämfört med samma tid i fjol. 6 650 lägenheter påbörjades jämfört med 12 089 året innan. Under hela 2000-talet har bostadsbyggandet ökat markant. Nu tycks den trenden ha brutits.
19 aug 09 – Pressmeddelande från SCB

Färre bostäder byggs
Bostadsbyggandet sjunker kraftig i hela landet. Första kvartalet i år påbörjades 1550 lägenheter i småhus och 2100 i flerbostadshus. Det är 42 procent mindre än motsvarande siffror i fjol.
28 maj 09 – Påbörjad nybyggnation av bostadshus, 1:a kvartalet 2009

Nya krediter till bostadsbyggande
Lågkonjunkturen och finanskrisen har lett till att bostadsbyggandet avstannat. För att få fart på det igen har regeringen beslutat att införa kreditgarantier under byggtiden.
20 maj 09

32 000 nya bostäder i fjol
Det byggdes 32 021 nya bostäder i fjol. Det är fler jämfört med år 2007, enligt siffror från SCB. 12 072 lägenheter byggdes i villor och 19 949 i flerbostadshus. Det senare är en ökning med 8 procent jämfört med året innan.
7 maj 09 – SCB, bostadsbyggande

Högre ersättning vid expropriering
Fastighetsägare vars fastighet exproprieras ska få bättre ersättning. Skyddet för enskild äganderätt stärks därmed, menar Utredningen om expropriationsersättning.
5 nov 08 – SOU 2008:99

Regeringen vill ha ägarlägenheter
Regeringen föreslår att det från och med nästa år ska bli möjligt att bilda ägarlägenheter på ungefär samma sätt som i Danmark och Norge.
8 maj 08 – Promemoria: Ägarlägenheter

Strandskyddet kan luckras upp
Det ska bli lättare att bygga längs stränder på landsbygden där det finns gott om orörda stränder och ett lågt exploateringstryck. Däremot stärks strandskyddet vid redan bebyggda stränder där exploateringstrycket är stort, föreslår miljödepartementet i en promemoria.
10 mar 08 – Ds 2008:21

Brist på hyresbostäder i Stockholm
Bostadsbristen i Stockholm är ett stort problem för unga, inflyttade och människor med låga inkomster. Därför borde fler hyresbostäder byggas, skriver Staffan Holmberg till den borgerliga regeringen.
16 nov 06 – PM Uppdrag statlig marksamordnare

Större friggebodar med ny bygglag
Alla husägare ska ha rätt att bygga en friggebod om 15 kvadratmeter på tomten utan att behöva ansöka om bygglov. Det föreslår den så kallade PBL-kommittén i ett nytt betänkande.
28 sep 05 – SOU 2005:77

Mer tid för byggutredning
I maj 2002 tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över byggnadsdeklarationer och byggnadsregister samt byggfelsförsäkringar. Utredarna har beviljats mer tid för sitt uppdrag. Nytt slutdatum är satt till den 31 mars 2005.
11 jan 05 – Dir 2004:175

Utökat uppdrag för byggnadsmiljöutredning
I februari förra året tillsatte regeringen en utredning i syfte att se över miljökvalitetsmålen för fukt, mögel och buller i byggnader. Uppdraget har utökats till att även innefatta en analys av hur Fonden för fukt- och mögelskador ska kunna utvecklas.
11 jan 05 – Dir 2004:161

Allergihus ska kartläggas
Många personer lider i dag av astma och allergier på grund av fukt- och mögelskadade hus. Nu vill regeringen utvärdera omfattningen av problemen och vidta lämpliga åtgärder.
20 feb 04 – Dir 2004:16

Vad betyder hemmet för svensken?
Det är en bok om varför hemmet betyder, och länge har betytt, så mycket i Sverige skriver Per Svensson. Han börjar i sekelskiftets Skönhet för alla, och slutar i dagens bomässor för välfärdens vinnare.
15 feb 03 – Svensson, Per: Svenska hem

Nej till insatser mot dålig ventilation
Regeringen vill inte skärpa den lagstiftning som riktar sig mot dålig ventilation, trots att dålig inomhusluft anses vara den viktigaste orsaken till att svenska folkets allergier ökar.
19 mar 99 – Prop 1998/1999:62

Andrahandsuthyrningar underlättas
Riksdagen har godkänt några ändringar i hyreslagen. Den viktigaste förändringen är att det ska bli lättare att hyra ut sin lägenhet i andra hand när man inleder ett samboförhållande. Människor som är sjuka och långvarigt inlagda på sjukhus ska också få utökad rätt att hyra ut sin bostad i andra hand. Regeringens proposition är därmed godkänd och lagändringarna träder i kraft den 1 juni.
20 mar 98 – BoU 1997/1998:7

Lättare att hyra ut i andra hand
Det ska bli lättare att hyra ut sin lägenhet i andra hand, föreslår regeringen i en proposition till riksdagen. Förslaget som offentliggjordes i höstas har framför allt betydelse för personer som blir sambo och för personer som är intagna på vårdhem.
16 jan 98 – Prop 1997/1998:46

Information om barnsäkerhet och brandvarnare
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över hur informationsinsatser om barnsäkerhet i byggnader kan samordnas mellan myndigheter, organisationer och företag. Det behövs även ytterligare information för att öka användningen av brandvarnare, konstaterar riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandena gjordes med anledning av fyra socialdemokratiska motioner och en från vänsterpartiet.
4 apr 97 – BoU 1996/1997:12

Europeisk bostadsmässa för ekologiskt byggande
Regeringen hoppas att Malmö ska bli platsen för en europeisk bostadsmässa som ska visa hur boende och stadsutveckling kan bli ekologiskt hållbara.
24 jan 97 – Dir 1996:104

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se