Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 artiklar om Internationella arbetsmarknadsfrågor
 
Utredning: Riv upp lex Laval
Ett ”effektivt påtryckningsmedel” i händerna på det svenska facket – så beskriver utstationeringskommittén ändringarna i Lex Laval. Rätten att ta till stridsåtgärder mot utstationerande företag förstärks när dagens bevisregel slopas. Men de borgerliga partierna reserverar sig.
30 sep 15 – SOU 2015:83, SR: Facket ska få utökad rätt till stridsåtgärder, DN.se: ”Lex Laval ersätts med utökad rätt till kollektivavtal”, Arbetsmiljöverkets information om Lex Laval

“Gästarbetare” får hjälp
Om förslagen blir verklighet kommer utstationerade byggarbetare som snuvats på sin lön från arbetsgivaren kunna kräva ersättning från andra företag i kedjan av uppdragsgivare och utförare.
8 apr 15 – SOU 2015:38

Nya regler om utstationering
Inför valet presenterade Socialdemokraterna programmet ”Ordningsregler på svensk arbetsmarknad”. Nu låter regeringen två sittande utredningar se över de villkor som gäller när utländska arbetstagare utför jobb i Sverige.
3 dec 14 – Dir 2014:149, Dir 2014:150

Migrationen stramas upp
Regeringen och Miljöpartiet föreslår skärpta regler för att stoppa missbruk av systemet med arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Arbetsgivare ska kunna straffas om de ljuger om löner och villkor.
15 apr 14 – Lagrådsremiss: Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Migrationspolitiken ska analyseras
Regeringen tillsätter en "delegation för migrationsstudier". Den ska sammanställa forskning och annan kunskap som underlag för framtida beslutsfattande - och utvärdera den förda politiken.
27 nov 13

LO kritiserar arbetskraftsinvandring
LO kräver att få inflytande över invandringen av arbetskraft från länder utanför Europa. Regeringen och Miljöpartiet säger nej till LO:s krav.
29 maj 13 – Fusk och utnyttjand – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen

Fuljobben ökar
Företag ”shoppar” mellan olika skatte- och avgiftssystem inom Europa och pressar därmed kostnaderna för arbetskraften; konstaterar LO i en ny rapport. Förbundet menar att det slår mot seriösa företagare; svenska underentreprenörer inom byggbranschen till exempel.
21 maj 13 – LO: "Vinnare och förlorare. Om konkurrens med arbetskraftskostnader inom EU."

EU underkänner svenska visstidsanställningar
EU-kommissionen hotar med stämning om inte Sverige tar fram nya regler som hindrar arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Regeringen stretar emot.
21 feb 13

Mer kontroll av utländsk arbetskraft
Från och med sommaren blir utländska arbetsgivare som stationerar personal i Sverige tvungna att anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Företagen måste även utse en kontaktperson på plats, som både myndigheten och de svenska facken kan vända sig till.
21 feb 13 – Prop 2012/2013:71

Oppositionen ogillar dagens arbetskraftsinvandring
Arbetskraftsinvandringen är ett hett tema just nu. Socialdemokraterna och Vänstern rasar mot hur hitresta arbetstagare utnyttjas. Miljöpartiet vill reformera sin egen reform och Sverigedemokraterna utmanar alliansregeringen.
14 feb 13 – Risdagsdebatt, Webb-tv

Mer kontroll på arbetsmarknaden
Från och med nästa sommar blir arbetsgivare som stationerar ut personal i Sverige tvungna att anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Företagen måste även utse en kontaktperson på plats, som både myndigheten och de svenska facken kan vända sig till.
20 dec 12 – Lagrådsremiss: Anmälningsskyldighet vid utstationering

Sahlin ny GD för ILO?
Regeringen nominerar före detta S-ledaren Mona Sahlin som kandidat till posten som generaldirektör för Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Genève. Men facken har en annan kandidat.
1 feb 12

Regeringen stryks medhårs
Sveriges regering får tummen upp av OECD för det ”efterfrågestyrda” system för arbetskraftsinvandring som infördes i slutet av 2008 - trots att hälften av all arbetskraftsinvandring sker till yrken där det officiellt sett inte råder brist på folk.
21 dec 11 – ECD Recruiting Immigrant Workers SWEDEN

Regler för arbetstillstånd skärps
Migrationsverket skärper reglerna för arbetstillstånd i Sverige. Man vill förhindra att människor utnyttjas på arbetsmarknaden - men har i praktiken begränsade möjligheter att kontrollera hur arbetsgivare lever upp till sina åtaganden.
24 nov 11 – Migrationsverkets pressmeddelande

Webbportal ska locka arbetskraft
På uppdrag av Justitiedepartementet öppnar Svenska Institutet en webbportal som ska locka arbetskraft från länder utanför EU till Sverige.
17 dec 09

Byggnads mindre vackra sida
Byggnadsarbetareförbundet framställs inte i någon vacker dager av sociologen Denis Frank vid Lunds Universitet som i Sociologisk Forskning nr 2 2009 skriver om De oauktoriserade migranterna i svensk byggnadssektor. Det han skildrar är ett slags förspel tillkonflikten mellan Byggnads och det lettiska företaget Laval i Vaxholm 2004.
15 dec 09 – Sociologisk forskning nr 2 2009

Undantag från arbetstillstånd
Utländska arbetstagare som ska utbildas eller testas i Sverige inom ramen för en affärsuppgörelse ska undantas från kravet på arbetstillstånd. Samma undantag ska också gälla för utländska arbetstagare som är anställda i internationella koncerner och som ska gå företagspraktik i Sverige.
9 dec 09

En miljon till Öresunddirekt
Öresunddirekt i Malmö får en miljon kronor av regeringen för att stimulera tillväxt och sysselsättning i Öresundsregionen. Syftet är att Öresunddirekt ska sprida information om vilka villkor som gäller och därmed underlätta för dem som valt att bo på ena sidan Öresund och jobba eller studera på den andra.
11 nov 09

Sverige söker stöd ur globaliseringsfonden
Regeringen har beslutat att söka pengar från den europeiska globaliseringsfonden för att öka möjligheterna för dem som blivit uppsagda under krisen till utbildning till nya yrken. Idag finns efterfrågan på arbetskraft inom transportindustrin och vården, skriver Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.
4 jun 09

Facket i otakt med tiden
I hela Europa samma scenario: medlemsras och stelbenta försök att stå emot effekterna av globaliseringen och marknadsliberalismen. Men fackets kris är framförallt en idékris, skriver Olle Sahlström.
5 nov 08 – Sahlström, Olle: I skuggan av en storhetstid

Lavaldomen vållar strid
Lavaldomen utgör inget hot mot den svenska modellen med kollektivavtal, anser arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m). Men oppositionen blåser till strid i frågan. Den gör andra tolkningar av domen och ställer en rad krav.
15 maj 08 – Snabbprotokoll 2007/2008:109, Snabbprotokoll 2007/2008:110, EG-domstolen

Facklig kamp utan gränser
Fler och fler svenska företag etablerar sig utomlands. Frågor om investeringar och rekryteringsbehov kräver allt oftare diskussioner över nationsgränserna. Tre nya böcker diskuterar fackets globalisering.
25 maj 07 – Bieler, Andreas och Lindberg, Ingemar: Blågult fack och gränslöst kapital, Spånt, Roland: En värld i Obalans, Larsson, Josefine: Kina utmanar

Storföretagens svarta affärer
Flera svenska koncerner finns bland de multinationella storföretag som framställs i mindre smickrande sammanhang i "Storföretagens svarta bok". ABB, AstraZeneca, H&M, Ikea, Sandvik och Sony Ericsson deltar direkt och indirekt i olika övergrepp i de fattiga länderna.
8 jul 05 – Weiss, Hans och Werner, Klaus: Storföretagens svarta bok

Vad tycker Klüft om Nikes barnarbetare?
De dyra sportskorna från Adidas och Nike och de billiga kläderna från HM och Kappahl har en sak gemensamt. De tillverkas i låglöneländer under förhållanden som lämnar mycket att önska.
4 okt 04 – Sverker Lindtröm: Gränslösa kläder

Stärkt arbetarskydd inom lantbruket
Lantbrukssektorn är globalt sett en av de mest olycksdrabbade näringsgrenarna. Genom att ansluta sig till den Internationella arbetskonferensens konvention om stärkt arbetarskydd inom lantbruket hoppas regeringen bidra till att förbättra arbetsvillkoren för de mest utsatta.
20 feb 04 – Prop 2003/2004:56

Globaliseringen driver fram ny facklig strategi
Globaliseringen innebär oändliga möjligheter, inte bara för företagen, utan även för löntagarna. Fast då vill det till att de fackliga organisationerna klarar av att anpassa sig. Det är budskapet i boken "Världens utmaning. Fackets lokala och globala ansvar".
23 okt 02 – Bengtsson, Håkan A och Berge, Ursula (red): Världens utmaning

Irland, Danmark, Holland och Storbritannien: Inga föredömen trots halverad arbetslöshet
Vad kan vi lära av det danska miraklet, den irländska tigern, britternas New Deal eller holländarnas förmåga att samarbeta?
3 sep 99 – Ds 1999:37

Gränsarbetare diskrimineras
EU:s cirka 380 000 gränsarbetare, som bor i ett EU-land men arbetar i ett annat land, tvingas ofta betala dubbla sociala avgifter utan att få samma sociala rättigheter som andra.
5 jun 98 – EU-parlamentet

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se