Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
127 artiklar om Arbetslöshet
 
Sverige på den sämre halvan!
Arton av EU:s nuvarande 28 medlemsländer har lägre arbetslöshet än Sverige. När det gäller ungdomsarbetslöshet är Sverige ännu sämre: 22 av 28 EU-länder har lägre arbetslöshet än Sverige bland dem under 25 år. I Sydeuropa är var tredje ung människa arbetslös, i Sverige drygt 17 procent. Det visar färsk statistik från statistikbyrån Eurostat
ÖPPEN8 apr 19 – Eurostat, arbetslöshetsstatistik, april 2019

Fas 3 ska stoppas
Utbildning på folkhögskola och "extratjänster" i offentlig sektor ska bidra till att avveckla fas 3 för långtidsarbetslösa. Men det kommer att dröja. Först till nästa valrörelse räknar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) med att avvecklingen ska vara klar.
26 aug 15

Tufft för arbetslösa över 55
Jobben blir fler och arbetslösheten sjunker. Men arbetslösa över 55 år har fortsatt svårt att hitta nya jobb.
23 aug 15

Sluta tjata om ungdomsarbetslösheten!
Den höga ungdomsarbetslösheten har tjänat som slagträ i den politiska debatten i flera år, men det är rök utan eld. En aktuell ESO-rapport belägger att de flesta ungdomar i Sverige etablerar sig på arbetsmarknaden utan problem.
ÖPPEN11 jun 15 – En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden.

Arbetslösa blir budgetens vinnare
Arbetslösa och ensamstående föräldrar är det här årets vinnare i budgeten. Förlorare, på lite sikt, blir bilkörande höginkomsttagare som sparar och gör stora rut- och rot-avdrag.
15 apr 15 – Prop 2014/2015:100

90-dagarsgaranti blir dyr
Regeringens största vallöfte — 90-dagarsgarantin för jobb till unga — blir en resurskrävande historia för Arbetsförmedlingen.
10 mar 15

Sony Mobile varslar 1 000 i Lund
Sony Mobile varslar omkring tusen personer i Lund. Men både Sverige-vd:n och forskare tror att det japanska företaget har en framtid i landet.
9 mar 15

Löfven står fast vid målen
Trots de sänkta prognoserna för svensk ekonomi gäller målet om lägst arbetslöshet i EU senast 2020, enligt statsminister Stefan Löfven.
21 jan 15

Löfven längre från viktigaste målet
Regeringen tror nu på sämre tillväxt och högre arbetslöshet än i höstas. Därmed kommer statsminister Stefan Löfven allt längre från sitt arbetslöshetsmål.
20 jan 15 – Finansdepartementet: Ekonomisk prognos, Ekonomiska nyckeltal prognos

Sysslolösheten en ond cirkel
De som varken fått jobba eller plugga i tre års tid har mycket svårare att ta sig tillbaka jämfört med de som ”bara” gått sysslolösa under ett års tid.
15 jan 15 – SCB-rapport

A-kassans nya rapportsystem är rättsosäkert
Arbetsförmedlingens krav på aktivitetsrapporter från de arbetslösa är ett rättsosäkert system. A-kassorna tillämpar de nya sanktionerna olika, konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
2 okt 14 – IAF 20014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Arbetsösheten minskade i augusti
Enligt Arbetsförmedlingen sjunker arbetslösheten påtagligt, särskilt bland ungdomar. SCB konstaterar bara en knapp minskning. Däremot bekräftar även den officiella statistiken att arbetskraften växer och fler hittar jobb.
11 sep 14 – Arbetslöshetsstatistik från SCB och Arbetsförmdelingen för augusti 2014

Fler utrikes födda får jobb
Den positiva trenden på svensk arbetsmarknad håller i sig, meddelar Statistiska Centralbyrån. Både antalet och andelen sysselsatta växer. Utrikes födda personer är med och driver på utvecklingen.
26 aug 14 – Statistiska Centralbyrån: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2:a kvartalet 2014

Fler har ett jobb att gå till
Att mäta sysselsättning under juli är speciellt, eftersom sommar- och säsongsbetonade jobb låter siffrorna skjuta i höjden. Men trenden är ändå att fler och fler har ett jobb att gå till, meddelar SCB.
21 aug 14 – Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2014

Arbetskraften växer
Under årets första kvartal var 51 000 fler sysselsatta jämfört med ifjol. Samtidigt steg både antalet och andelen arbetslösa. Att båda grupperna kan växa beror på att fler och fler ingår i arbetskraften.
14 maj 14 – Arbetsmarknadsstatistik. SCB Aku, 1:a kvartalet 2014:

Hur farlig är arbetslösheten?
Har regeringens sysselsättningspolitik varit framgångsrik eller inte? Och hur stor och allvarlig är den svenska arbetslösheten egentligen? I vårbudgeten finns ett kapitel som följer upp regeringens sysselsättningspolitik, och som delvis svarar på frågorna.
ÖPPEN29 apr 14 – Vårbudgeten

Hur påtaglig är arbetslösheten?
440 000, motsvarande drygt 8 procent, arbetslösa är ett tecken på regeringens misslyckande, menar oppositionen. En närmare blick på statistiken antyder dock att arbetslöshet inte är ett problem för gemene man i Sverige år 2014.
29 apr 14

Ljusare tider med mörka kanter
Arbetsförmedlingen noterar att arbetslösheten fortsätter att minska och att varslen blir färre. Men samtidigt blir de långvarigt arbetslösa allt fler och den så kallade fas 3 är rekordstor.
10 mar 14 – Arbetsförmedlingens pressmeddelande

Fler i arbete
Under sista kvartalet i fjol hade 4,7 miljoner jobb att gå till – 63 000 fler än under samma period 2012. Även antalet arbetade timmar ökade.
6 feb 14 – SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, fjärde kvartalet 2013

Mörk hudfärg – en garanti för utsatthet
Mellan 2008 och 2012 minskade anmälningarna om hatbrott till Brottsförebyggande rådet med sex procentenheter – men den kategori anmälningar som gällde just hatbrott med afrofobiska motiv ökade med hela 24 procent.
5 feb 14 – DN Debatt 3/2-2014

Utökad kontroll av arbetslösa
Myndighetskontrollen av personer som får ut aktivitetsstöd ska bli mer lika den som personer med a-kassa är underkastade, förkunnar regeringen.
30 jan 14

Oförändrad arbetslöshet i EU
Arbetslösheten i eurozonen var oförändrad på 12,1 procent i november, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten samtidigt kvar på 10,9 procent, samma nivå som oktober.
8 jan 14

Tillväxt men sämre matchning
Arbetsförmedlingen tror att tillväxten ökar och arbetslösheten minskar de kommande två åren. Framförallt kommer utrikes födda personer att få nya jobb. Samtidigt varnar man för att allt fler arbetslösa saknar kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.
12 dec 13 – Arbetsförmedlingens prognos för åren 2014 och 2015

Arbetslöshet är fortsatt hög
I november hade 4,7 miljoner svenskar arbete; 75 000 fler än samma månad i fjol men färre än i oktober. Även den så kallade ungdomsarbetslösheten steg på nytt.
12 dec 13 – SCB: Arbetskraftsundersökning november 2013:

Ljusning på arbetsmarknaden
I oktober hade knappt 4,75 miljoner svenskar arbete; 90 000 fler än samma månad i fjol. Hälften av ökningen står ungdomar för, meddelar Statistiska Centralbyrån (SCB).
14 nov 13

Facken revolterar mot a-kasseregler
Flera a-kassor revolterar öppet mot det nya inrapporteringssystemet - som havererat. Nu får de kontrollmyndigheten IAF på sig.
7 nov 13

Rapport om arbetslösas situation
Statskontoret har intervjuat långtidsarbetslösa personer och arbetsförmedlare. I en färsk rapport bekräftas bilden av en grupp som behöver mer intensivt stöd än vad fas 3 erbjuder.
31 okt 13 – Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

Förlängd etableringsplan
Utrikes födda mammor som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram på deltid och vårdar barn vid sidan om, ska ha rätt till förlängda insatser.
31 okt 13 – Ds 2013:69

Hur hög är arbetslösheten egentligen?
Debatten om hur hög arbetslösheten egentligen är går hög. Flera debattörer bortser från de heltidsstuderande och då faller arbetslöshetstalen dramatiskt. Men LO varnar för att det här gör oss blinda för en stor grupp arbetslösa.
24 okt 13 – LO: Abetslösa göms i statistiken

Färre får fast, men fler får kortare jobb
Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning för september visar att sysselsättningen fortsätter öka och att arbetslösheten minskat något. Det är antalet tidsbegränsat anställda som ökat medan gruppen med fast anställning krympt.
17 okt 13 – SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, september 2013

Ökade kostnader för lönegarantin
Konkurserna ökar och fler anställda drabbas. För andra gången på kort tid tvingas regeringen därför höja anslaget för lönegarantin, nu med ytterligare 400 miljoner kronor för innevarande budgetår 2013, enligt tilläggsbudgeten. Så sent som i våras höjdes anslaget med 730 miljoner kronor.
18 sep 13 – Prop 2013/2014:1

Arbetslösheten fortsatt hög
I augusti i år var 402 000 personer inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen - motsvarande 8,5 procent av arbetskraften.
11 sep 13 – Pressmedelande

LO kräver högre a-kassa
Arbetslöshetsförsäkringen är körd i botten, anser LO. I en debattartikel i Dagens Nyheter kräver företrädare för LO att de flesta löntagarna ska få 90 procent av sin inkomst vid arbetslöshet. Dessutom måste det bli enklare att gå med i a-kassan.
29 aug 13

Oförändrad arbetslöshet
Varken arbetslösheten eller antalet sysselsatta har förändrats under andra kvartalet i år jämfört med samma tid i fjol. Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta är 4 716 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66 procent. Antalet arbetslösa var 452 000, eller 8,7 procent.
27 aug 13 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) andra kvartalet 2013

Bermudez-Svankvist fick sparken
Så tog regeringen till slut bladet från munnen och Arbetsförmedlingens starkt kritiserade chef Angeles Bermudez-Svankvist fick gå. Men hon blir knappast arbetslös — utan får fortsätta på en hög post i regeringskansliet.
25 aug 13

Större krav på arbetslösa
Kraven på arbetslösa att redovisa vilka jobb de sökt blir striktare från och med september. Effekten tros bli att fler kan få sin ersättning prövad.
31 jul 13

Förslag på lägre a-kasseavgift
Regeringen tog på torsdagen beslut om en lagrådsremiss som innebär att a-kasseavgiften kan avskaffas från den 15 januari 2014. Förslaget innehåller dock flera brasklappar.
30 maj 13 – Lagrådsremiss: Avskaffande av arbetslöshetsavgiften, Pressmeddelande: Lagrådsremiss om avskaffande av arbetslöshetsavgiften

Ökad arbetslöshet trots fler i jobb
Antalet sysselsatta och mängden arbetade timmar i svensk ekonomi stiger – men det gör även arbetslösheten.
21 maj 13 – SCB: Arbetskraftsundersökningar (AKU) april 2013

8,8 procent utan arbete
I mars 4,6 miljoner människor i åldern 15 - 74 år sysselsatta. 448 000 var arbetslösa. Det innebar en arbetslöshet på 8,8 procent; nästan en procentenhet mer än i samma månad i fjol.
24 apr 13 – Statistiscka Centralbyrån, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mars 2013

Ströjobbande unga höjer arbetslöshet
Massvis av gymnasister och studenter som söker extrajobb driver upp den höga svenska arbetslösheten. Något som i grunden är positivt får i stället politiker att varna för förlorade generationer av ungdomar.
14 apr 13

Borg ifrågasätter jobbmål
Finansminister Anders Borg (M) var inte sen med att ge svar på tal åt Socialdemokraternas Stefan Löfven. Moderaten betvivlar att det nya målet att halvera arbetslösheten som Löfven lanserat låter sig uppnås.
4 apr 13

Ambitiöst jobbmål
Arbetslösheten ska halveras om Socialdemokraterna vinner valet nästa år. Det lovade partiledaren Stefan Löfven när han öppningstalade på partiets 37:e ordinarie kongress. I dag söker 427 000 människor i Sverige jobb och arbetslösheten ligger på 8,2 procent - högre än i jämförbara länder som Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.
4 apr 13 – Stefan Löfvens inledningstal på kongressen, Magdalena Andersson om full sysselsättning som den främsta prioriteringen

Bara ett fåtal får full ersättning
Arbetslösa ungdomar har drabbats hårt av alliansregeringens åtstramningar i arbetslöshetsförsäkringen, menar LO. I en ny rapport pekar förbundet på att antalet unga som får a-kassa har sjunkit med 76 procent sedan 2006 - trots att arbetslösheten ökat.
27 mar 13 – LO-rapport Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen

Prestationspeng till utsatta stadsdelar
Femton stadsdelar i sammanlagt nio kommuner - däribland Tensta i Stockholm, Södra Sofielund i Malmö och Norra Biskopsgården i Göteborg - ska få dela på sammanlagt 200 miljoner kronor under de kommande åren. De kommuner som lyckas bekämpa arbetslöshet bland vuxna och taskiga skolresultat bland ungdomar ska få en större del av kakan.
27 mar 13 – Regeringsbeslut 2013-03-27

Infoansvar blir aktivitetsansvar
Kommunerna måste ta mer ansvar för de tonåringar som varken pluggar på gymnasiet eller arbetar, menar regeringens utredare. Samtidigt ska de arbetsmarknadspolitiska programmen öppnas upp även för 16- och 17-åringar.
26 feb 13 – SOU 2013:13

Antalet arbetslösa ökar
Antalet arbetslösa ökar för andra kvartalet i rad. Under fjärde kvartalet i fjol var 368 000 personer arbetslösa vilket är 20 000 fler än fjärde kvartalet 2011. Det betyder att arbetslösheten ökade med 0,4 procent jämfört med ett år sedan till 7,3 procent fjärde kvartalet 2012. Men även antalet sysselsatta ökade under fjärde kvartalet i fjol.
7 feb 13 – Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 år, AKU 4:e kvartalet 2012.

Långtidsarbetslösa under lupp
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utreda "individuella" orsaker till att folk hamnar i långtidsarbetslöshet.
7 feb 13 – Regeringsbeslut 2013-01-31

Borg mjuknar inte om tak i a-kassa
De arbetslösa blir fler och har fått det tuffare. Men finansminister Anders Borg (M) vill inte höja taket i a-kassan, eftersom han tror att fler blir fast länge i arbetslöshet om ersättningen blir för generös.
23 dec 12

Arbetslösheten stiger
Arbetslösheten ökade under tredje kvartalet till 7,2 procent. Det är den första ökningen på över två år som inte kan förklaras av slumpen, enligt Statistiska Centralbyrån.
28 nov 12 – SCB:s Arbetskraftundersökningar

Fler straff för brott mot a-kasseregler
Regeringen flaggar för en mildare tillämpning av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Men enligt ett tidigare PM från ansvarigt departement planerar man att införa fler bestraffningsgrunder.
27 sep 12 – Promemoria: PM: Prop. Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen , Prop 2012/2013:12

Långtidsarbetslösa blir fler
Sedan finanskrisen bröt ut 2008 har antalet långtidsarbetslösa nästan tredubblats. Nu lanserar regeringen en satsning på praktikplatser för att komma åt problemet.
18 sep 12 – Pressmeddelande

Borg vill inte höja taket i a-kassan
Finansminister Anders Borg (M) vill inte att höja det kritiserade taket i a-kassan, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Han säger att höjningen skulle få negativa konsekvenser för sysselsättningen i Sverige.
8 sep 12 – Ekots Lördagsintervju med Anders Borg

Prestationspeng till utsatta stadsdelar
Femton stadsdelar i sammanlagt nio kommuner - däribland Tensta i Stockholm, Södra Sofielund i Malmö och Norra Biskopsgården i Göteborg - ska få dela på sammanlagt 200 miljoner kronor under de kommande åren. De kommuner som lyckas bekämpa arbetslöshet bland vuxna och taskiga skolresultat bland ungdomar ska få en större del av kakan.
5 sep 12

Arbetsförmedlingen missar uppdrag
Arbetsförmedlingen har misslyckats med en av sina viktigaste uppgifter, visar en rapport hos myndigheten.
4 jul 12

Sysslösa ungdomar ska kartläggas
Regeringen tillsätter en särskild utredning med fokus på ungdomar sm varken pluggar eller jobbar. Kommunerna brister i sitt uppföljningssansvar, även om mycket blivit bättre sedan lagen skärptes 2005.
19 jun 12 – Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Borg kritiserar egna politiken
Ungdomsarbetslösheten blir den stora valfrågan 2014 enligt finansminister Anders Borg. Han är missnöjd med hur yrkesintroduktionsprogram och yrkesutbildningar fungerar.
17 mar 12

Flaskhals i etableringsreformen
Efter drygt ett år med etableringsreformen konstaterar Arbetsförmedlingen att bristen på bostäder, respektive kommunernas ovilja att ta emot nyanlända invandrare, gör att det dröjer innan dessa kommer i kontakt med arbetsmarknaden. Det råder alltså brist på både bostäder och jobb.
23 feb 12 – Arbetsförmedlingens återrapportering Nyanländas etablering – reformens första år

8 procents arbetslöshet
Avmattningen på arbetsmarknaden går snabbare än väntat. Den började märkas under senhösten 2011 och i januari i år var 394 000 personer arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 8 procent, meddelar Statistiska Centralbyrån (SCB).
22 feb 12 – Statistiska Centralbyrån Arbetskraftsundersökningen (AKU) januari 2012

Bara 36 procent fick a-kasseersättning
Två av tre arbetslösa får ingen arbetslöshetsersättning alls. Cirka 120 000 personer tvingas i stället leva på socialbidrag eller ordna försörjningen med hjälp av familjen, skriver Dagens Nyheter.
22 feb 12

Jobbcoacher undantas från sekretessen
Det behövs en ny lag som reglerar hur jobbcoacher, etableringslotsar och andra privata aktörer som sysslar med arbetsförmedling får hantera de arbetssökandes personuppgifter. Dessutom borde Arbetsförmedlingen ställa en databas till deras förfogande, med uppgifter om de enskilda arbetslösas situation.
9 feb 12 – SOU 2012:4

Regler ska "förtydligas"
Regeringen talar om mildare tillämpning av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen, men planerar att införa fler bestraffningsgrunder. I gengäld ska den som nekas ersättning kunna överklaga beslutet i fler fall än vad som är möjligt med dagens regler.
1 feb 12 – Ds 2012:3

Yrkesvuxpengar till Trollhättan
Kommunerna i Trollhättan med omnejd ska kunna ansöka om sammanlagt 1000 årsstudieplatser inom yrkesvux för att "underlätta omställningen" för de Saab-anställda som förlorar jobben.
26 jan 12 – Regeringsbeslut

Fler arbetslösa - trots lediga jobb
Missmatchen på svensk arbetsmarknad är stor. De arbetslösa har inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Det konstaterar Svenskt Näringslivs och LO:s gemensamma trygghetsfond TSL i sin senaste helårsrapport.
11 jan 12 – Trygghetsfonden TSL Rapport helåret 2011 "Från dur till moll"

Svårt att bryta lång arbetslöshet
Långtidsarbetslösheten har varierat starkt under de senaste tio åren. Skillnaderna mellan olika grupper har däremot varit bestående: män och utrikes födda personer går längre utan jobb än kvinnor och personer födda i Sverige. Långtidsarbetslöshet är vanligare bland äldre - men har tilltagit mest bland ungdomar.
16 nov 11 – SCB Aku, tredje kvartalet 2011, Tema Långtidsarbetslöshet

Arbetslösa unga förtidspensioneras
Nästan dubbelt så många unga mellan 20 och 24 år lever i dag på aktivitetsersättning, tidigare förtidspension, som för åtta år sedan. Även om ”förtidspensioneringarna” ska ske på medicinskt grunder finns det tunga sociala och politiska bakomliggande orsaker: de som inte har jobb hamnar i utanförskapet. Dessutom löper ungdomar med fattiga och lågutbildade föräldrar större risk att förtidspensioneras.
10 nov 11 – Olofsson, Jonas & Östh, John: Förtidspensionering av unga. En fråga om utsortering efter utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund?

7,2 procent arbetslösa
I september i år var 364 000 personer, 7,2 procent av arbetskraften, arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
20 okt 11 – Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2011:

Det kan ta tio år att få jobb
Det tar lång tid för kvinnor födda utomlands att komma in på arbetsmarknaden. Tre år efter invandringen arbetar bara en femtedel av dessa kvinnor, jämfört med hälften av männen. Först efter tio år har hälften av de invandrade kvinnorna fått jobb. Nu tillsätter regeringen en utredning med fokus på nyanlända kvinnors jobbchanser.
18 okt 11 – Dir 2011:88

Arbetsförmedlingen varnar för ökad arbetslöshet
Trycket från den europeiska krisen börjar märkas på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har sjunkit, men Arbetsförmedlingen varnar för att det snart blir sämre tider.
13 okt 11 – Arbetsförmedlingen: Tecken på vikande arbetsmarknad

Fler sanktioner mot arbetslösa
Kontrollen av arbetslösa med a-kassa ska förstärkas, visar höstbudgeten. Nya typer av sanktioner införs samtidigt. "I dag används inte sanktionssystemet som det var tänkt", säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.
20 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Fler handläggare i fas 3
Fler handläggare ska effektivisera jobb- och utvecklingsgarantins så kallade fas 3, föreslår regeringen i höstbudgeten.
19 sep 11 – Prop 2011/2012:1

Sysselsättningen stiger fortfarande
Men återhämtningen på arbetsmarknaden går långsammare nu. I augusti mätte Statistiska Centralbyrån knappt 4,7 miljoner personer i arbete, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på nästan 66 procent. Arbetslösheten låg på 7,4 procent.
15 sep 11 – Statistiska Centrabyrån Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2011:

Fler sysselsatta och mer bisysslor
Under andra kvartalet 2011 var närmare 80 procent av svenskarna i åldern 20 – 64 år sysselsatta. Det är en tangerad toppnotering. Ett växande antal människor har dessutom fler än ett jobb.
30 aug 11 – Arbetskraftsundersökningarna, andra kvartalet 2011

Arbetslösheten minskar
Under juli månad var 4,6 miljoner sysselsatta: 2,4 miljoner män och 2,2 miljoner kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till knappt 370.000 och arbetslösheten låg därmed på 7,4 procent.
25 aug 11 – SCB:s Arbetskraftsundersökning, juli 2011

Allt färre får a-kassa
Allt färre får a-kassa, under första halvåret bara drygt 215 000. Det framgår av statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med nästan 70 000 personer.
1 aug 11

7,7 procents arbetslöshet
I maj var 386 000 personer arbetslösa. Det motsvarar 7,7 procent av arbetskraften om man beaktar säsongsbetonade upp- och nedgångar, och innebär att minskningen har stannat av något.
22 jun 11 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2011

Enklare för arbetslösa uppdragstagare
Det har varit oklara regler för att avgöra om en uppdragstagare ska räknas som arbetstagare eller företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Nu har den särskilde utredaren Sören Öman överlämnat ett förslag som ska klargöra gränsdragningen till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.
16 jun 11 – SOU 2011:52

Konjunkturuppgången gynnar svenskfödda män
Goda tider råder på svensk arbetsmarknad: arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger. Men i konjunkturuppgången blottas existerande hierarkier inom arbetskraften. Det är betydligt fler män än kvinnor som får jobb nu. Och medan den beryktade ungdomsarbetslösheten sjunker, så stiger den hos unga personer med migrationsbakgrund.
26 maj 11 – Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökning, första kvartalet och april 2011

Lönelyft påstås ge arbetslöshet
I den kommande avtalsrörelsen måste facken visa prov på återhållsamhet. Löneutvecklingen under de närmast åren bör inte överstiga 3,1 procent. Bara så kan Sverige nå en varaktigt låg arbetslöshet och högre sysselsättning, hävdar Konjunkturinstitutet.
19 maj 11 – Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport 2011

Riksdagsmajoritet vill stoppa fas 3
De rödgröna partierna kräver att regeringen stoppar anvisningen av nya arbetssökande till den beryktade fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Och deras utskottsinitiativ ser ut att få gehör av en majoritet i riksdagen.
10 maj 11

Arbetslösheten sjunker
Arbetslösheten fortsätter att krypa nedåt. I mars var 404000 personer arbetslösa. Det motsvarar 7,7 procent av arbetskraften om man beaktar säsongsbetonade upp- och nedgångar. Men medan männens arbetslöshet fortsätter att sjunka, har kvinnornas stannat upp på en högre nivå.
27 apr 11 – Statistiska Centralbyråns AKU mars 2011

Privata aktörer bör kollas
Privata anordnare borde ha kontrollerats hårdare. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (m) öppnar dessutom för att staten ska bekosta kortare utbildningar för de långtidsarbetslösa.
27 apr 11

Nedtonad sekretess för jobbcoacher?
Efter att ha gett tjänstemännen på arbetsförmedlingen utökade befogenheter att hantera känsliga personuppgifter om de arbetssökande, funderar regeringen nu på om inte detsamma krävs för att jobbcoacher och andra privata aktörer ska kunna arbeta effektivt.
7 apr 11 – Dir

Arbetslösheten minskar
För första gången sedan början av 2008 är arbetslösheten mindre än den var ett år tidigare visar de senaste mätningarna från SCB. Arbetslösheten har sjunkit från 9,3 till 8,2 procent.
23 feb 11 – Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 år, AKU 4:e kvartalet 2010.

Lättast få jobb i Stockholm
Stockholm leder sysselsättningsstatistiken med god marginal. Småland och Västsverige har också lägre arbetslöshet än resten av landet. Samtidigt som Norrland har haft högst arbetslöshetssiffror de senaste tio åren, visar SCB:s arbetskraftundersökning.
23 feb 11 – Arbetskraftundersökningen ur ett regionalt perspektiv 2001 till 2010

Gisslet med fas tre
Arbetsförmedlingen räknar med att antalet arbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin - kort JOB - kommer att öka de närmaste fyra åren. Samtidigt växer kritiken mot den så kallade fas 3 i detta arbetsmarknadspolitiska åtgärdspaket; där långtidsarbetslösa till slut hamnar. Nu efterlyser Arbetsförmedlingen ändrade regler.
23 feb 11 – Offentlig utfrågning

Arbetslösheten fortsätter sjunka
I december var 364 000 personer arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån. Det är 53 000 färre än under samma månad 2009. Men när man beaktar säsongsrelaterade upp- och nedgångar ligger arbetslöshetstalet fortfarande på strax under 8 procent.
27 jan 11 – SCB:s arbetskraftsundersökning december 2010

Återinför statlig permitteringsvecka!
LO vill ha tillbaka det statligt finansierade permitteringssystemet. Det skulle ge företagen möjlighet att korta arbetstiden i väntan på bättre tider i stället för att säga upp personal, skriver LO:s avtalssekreterare Per Bardh i ett debattinlägg.
26 jan 11 – SOU 2011:2

Engström vill ha mer arbetsgivarkoll
Arbetsförmedlingarna kontrollera arbetsgivare som ger långtidsarbetslösa jobb mer nogrannt och redovisa resultaten till regeringen, skriver arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (m) på Dagens Nyheters debattsida.
20 jan 11

Höj a-kassan för deltidsarbetare!
Staten borde höja arbetslöshetsersättningen till personer som jobbar deltid men skulle vilja arbeta mer. Det föreslår en ny forskningsrapport som Långtidsutredningen har beställt. Dels fungerar deltid som ett språngbräde till heltidsarbete. Dels kan en generösare ersättning locka folk som står helt utan jobb att ta emot deltidserbjudanden.
19 jan 11 – SOU 2011:2

- Håll tillbaka lönerna!
Arbetslösheten permanentades på en hög nivå efter 1990-talskrisen inte minst därför att reallönerna började öka för tidigt. Nu borde lönebildningen hållas tillbaka på mellan 2 och 3 procent under övergångsperiod. Det anser professorn i nationalekonomi Nils Gottfries.
22 dec 10 – SOU 2010:93

SCB: 7,1 procent arbetslösa
I november i år var 349 000 personer, 7,1 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol var det 390 000 personer, vilket motsvarade 8,0 procent.
16 dec 10

Samtyckeskrav slopas
Framöver ska handläggarna på arbetsförmedlingen inte behöva inhämta den sökandes samtycke för att spara och vidarebefordra känsliga personuppgifter till andra myndigheter. Tanken är att arbetsmarknadspolitiska åtgärder, etableringsplanen för nyanlända invandrare till exempel, ska gå smidigare och bli lättare att följa upp.
9 dec 10 – Prop 2010/2011:42

Arbetslösheten minskar ytterligare
Arbetslösheten låg i oktober på 8,1 procent. Det är en liten men trendmässig minskning. Den positiva utvecklingen på svensk arbetsmarknad håller i sig.
18 nov 10 – SCB: Arbetskraftsundersökning oktober 2010

SCB: 8,2 procent arbetslösa
Arbetslösheten och jobben har stått i fokus av valdebatten. Tre dagar innan valet levererar Statistiska Centralbyrån färska siffror. De kan tjäna som slagträ i slutspurten - för båda blocken.
16 sep 10 – Arbetskraftsundersökningen (AKU)

Fler långtidsarbetslösa
Arbetslösheten stiger inte. Men fler personer har halkat in i långtidsarbetslöshet. Det framgår av SCB:s arbetskraftsundersökningar.
31 aug 10 – Arbetskraftsundersökningarna (AKU), andra kvartalet 2010

Arbetslösheten minskar något
Arbetslösheten minskar, förändringen är liten men trendmässig. I juli var arbetslösheten 8,5 procent. Siffran är säsongsrensad.
26 aug 10 – SCB: Arbetskraftsundersökning juli 2010

Fler lediga jobb
Antalet lediga jobb ökar i den privata sektorn, men antalet anställda minskar. Under andra kvartalet i år nästan fördubblades den akuta arbetskraftsbristen i den privata sektorn. Den var nu 86 procent högre än andra kvartalet i fjol.
24 aug 10 – SCB: Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2010

Regeringen sviker de arbetslösa
Socialdemokraterna anklagar regeringen för att svika långtidsarbetslösa och lovar 90 000 nya jobb åt dem. En rödgrön regering kan bland annat komma att återinföra plus-jobben.
11 aug 10 – DN Debatt: S-utspel om långtidsarbetslösheten

9,5 procent arbetslösa
I juni i år var 488 000 personer, 9,5 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol var 503 000 personer, 10 procent, öppet arbetslösa.
5 aug 10

Alltför hög ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten har minskat något på ett år och är nu 27,8 procent, visar siffrorna från SCB:s arbetskraftsundersökning från maj. Men i själva verket är ungdomsarbetslösheten betydligt lägre.
22 jun 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), maj 2010

Antalet långtidsarbetslösa ökar kraftigt
Långtidsarbetslösheten ökar kraftigt, men totalt sett ökar inte arbetslösheten längre. 30 000 fler hade varit arbetslösa i minst sex månader i maj i år, jämförtmed för ett år sedan.
22 jun 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), maj 2010

Rödgröna presenterar sin jobbpolitik
De rödgröna partiledarna lyfter fram jobben som valets viktigaste fråga i en artikel på DN Debatt.
15 jun 10 – Rödgrönt sysselsättningsutspel på DN Debatt

Arbetslösheten toppar i år
Arbetslösheten kommer i år att toppa på 9,1 procent, och sjunker nästa år till 8,7 procent, spår Arbetsförmedlingen i sin nya prognos. Sysselsättningen ökar och 2011 kommer 78 000 fler att vara sysselsatta än 2009.
9 jun 10 – Arbetsförmedlingens prognos för 2010 och 2011

Politiska utspel om unga utan jobb
M vill samköra register för att hitta sysslolösa ungdomar och oppositionen presenterar 14 punkts-program för att få ungdomar i jobb. Inför riksdagsdebatten om ungdomsarbetslöshet kom flera politiska utspel.
9 jun 10

Arbetslöshet vänder ner
Lagom till höstens val kan arbetslösheten vara på väg neråt. Dagens nivå på 9 procent kan vara toppen, nu kommer jobben.
11 maj 10

100 000 får jobb och utbildning
I sin budgetmotion säger sig oppositionen vilja skapa upp till 100 000 nya jobb och utbildningsplatser. Huvudparten är utbildningsplatser inom arbetsmarknadspolitiken. I kommunsektorn blir det 10 000 – 15 000 jobb i den satsning på kommunerna med 12 miljarder kronor för 2011 0ch 2012 som man föreslog för en tid sedan.
3 maj 10 – Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Arbetslösheten svagt nedåt
Arbetslösheten ligger kvar på 9,1 procent enligt den senaste arbetskraftsundersökningen från SCB. Jämfört med mars 2009 har arbetslösheten ökat med 44 000 till 448 000 i mars i år, eller 0,8 procent. Jämfört med februari i år är det en minskning på 11 000.
28 apr 10 – Lägre ökningstakt av antalet arbetslösa

Rödgröna vill slopa aktivitetsförbud
En rödgrön regering kommer omedelbart att avskaffa reglerna som säger att unga arbetslösa inte kan få plats i någon aktivitet förrän efter tre månaders arbetslöshet.
21 apr 10

459 000 arbetslösa i februari
Nu sjunker inte längre antalet sysselsatta. Men antalet arbetslösa fortsätter att öka. Och ökningen i sysselsättning gäller män. Det framgår av SCB:s senaste arbetskraftsundersökning. Antalet arbetslösa uppgår nu till 459 000 personer, vilket är 9,1 procent.
18 mar 10 – SCB: Nedgången i antal sysselsatta har stannat av

För få får arbetsmarknadsutbildning
458 000 är arbetslösa i Sverige idag. Men bara 5 895 av dem får kvalificerad arbetsmarknadsutbildning i Arbetsförmedlingens regi.
17 mar 10 – Allt färre arbetslösa får utbildning

Undersysselsättning oftast ofrivillig
Totalt var 319 000 personer i åldern 15 – 74 år undersysselsatta fjärde kvartalet 2009. Det är en ökning med 23 000 sedan samma tid 2008 framgår det av SCB:s senaste Arbetskraftsundersökning.
23 feb 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), fjärde kvartalet 2009 – Tema sysselsatta

Många gör annat än jobbar
Drygt tre miljoner svenskar (3 082 000) arbetade inte under fjärde kvartalet i fjol. Det är drygt en kvarts miljon (233 000) fler än för ett år sedan. Det visar SCB:s Arbetskraftsundersökning för fjärde kvartalet i fjol.
23 feb 10 – SCB: Arbetskraftsundersökningarna

Arbetslösheten fortsätter att öka
Det kommer fortfarande dystra siffror om sysselsättningen från SCB. Arbetslösheten ökade med 2,1 procent sedan januari 2009. Men SCB noterar att ökningstakten har dämpats något. I januari var 9,1 procent arbetslösa.
18 feb 10 – SCB: Dämpad nedgång i antalet sysselsatta

Antalet anställda minskade
Antalet anställda minskade med 2,3 procent under fjärde kvartalet i fjol. I tillverkningsindustrin var nedgången av antalet anställda hela 11,4 procent jämför med motsvarande kvartal 2008. Samtidigt minskade lönesumman för första gången sedan 1994. enligt SCB.
16 feb 10 – Pressmeddelande från SCB, 2010-02-16 Nr 2010:31, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Fortsatt dystert på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen ser en ljusning på arbetsmarknaden. Fler personer får arbete nu och antalet varsel minskar, skriver arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Men läget var i slutet av januari fortfarande dystert. 438 000 personer var arbetslösa, 9,4 procent av arbetskraften.
10 feb 10 – Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsläget i januari 2010

Reinfeldts sifferproblem växer
Statsminister Reinfeldts fortsätter att dribbla med sysselsättningsstatistiken. Han väljer siffror som ska få den egna politiken att framstå så positiv som möjligt. Det är kanske varje politikers rätt att göra så, men snyggt är det inte alltid.
4 feb 10 – SCB, Labour Force Survey 2006, SCB, Labour Force Survey 2009, SCB, Labour Force Survey September 2006, SCB, Labour Force Survey October 2006, SCB, Labour Force Survey December 2009, Snabbprotokoll 2009/2010:69

Reinfeldt spred fel siffra
I SVT:s partiledardebatt i söndags hävdade statsminister Fredrik Reinfeldt att färsk statistik visar att 100 000 fler människor var sysselsatta i Sverige nu än när den borgerliga regeringen tog över på hösten 2006. Reinfeldt hade inte en siffra rätt. En så stor uppgång i antalet sysselsatta har inte ägt rum, knappast ens en uppgång.
2 feb 10 – SCB, Labour Force Survey October 2006 och december 2009

Saabnedläggning ger fler varsel
Nu börjar varslen komma efter beslutet att avveckla Saab. Först ut är Premier i Trollhättan som på måndagen varslade 103 anställda om uppsägning.
21 dec 09

390 000 arbetslösa i november
390 000 personer var arbetslösa i november visar SCB:s Arbetskraftsundersökning. 4 469 000 var sysselsatta vilket är 90 000 färre än november i fjol.
17 dec 09 – SCB: Arbetskraftsundersökningen (AKU), november 2009

Lång väntan på jobb för invandrare
Efter fem år i Sverige har varannan utrikes född fått jobb. 56 procent av männen och 44 procent av kvinnorna har fått jobb, men variationerna är stora mellan olika invandrargrupper.
15 dec 09 – SCB: Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden

Ericsson varslar i Gävle
Ericsson har inlett mbl-förhandlingar om att avveckla verksamheten i Gävle och dra ner personalstyrkan i Borås, enligt ett pressmeddelande. Varslet omfattar samtliga 856 personer i Gävle, av vilka 545 är tjänstemän och 311 kollektivanställda. I Borås varslas 90 tjänstemän.
8 dec 09

Kultur på recept
Kultur på recept är regeringens senaste medicin för att komma till rätta med de höga sjukskrivningstalen. Det är Region Skåne som fått en halv miljon kronor på försök.
10 nov 09

Långtidsarbetslösheten ökar
Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. Det visar siffror från SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) för tredje kvartalet i år. Det är en förväntad effekt av krisen och lågkonjunkturen.
10 nov 09 – Arbetskraftsundersökningarna (AKU), tredje kvartalet 2009

Nya kontroller av sjuka och arbetslösa
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att utveckla samarbetet för att säkerställa en väl fungerande övergång till insatser av Arbetsförmedlingen från sjukpenning och sjukersättning.
1 okt 09

Borg: Över 11 procent utan jobb
Regeringen räknar med att arbetslösheten stiger till 11,4 procent nästa år och 11,6 2011. Finansminister Anders Borg (M) beskriver situationen som "ett historiskt krisläge".
20 sep 09

8 procent är nu arbetslösa
Arbetslösheten steg i augusti med 2,8 procentenheter jämfört med augusti i fjol, till 8,0 procent. 393 000 är arbetslösa. Det är 137 000 fler än för ett år sedan.
17 sep 09 – Arbetskraftsundersökningen

Reinfeldt-nej till stimulanspaket
Statsminister Fredrik Reinfeldt säger nej till Konjunkturinstitutets (KI) krav på kraftiga stimulanser för att motverka den ekonomiska krisen. KI anser att det behövs stimulanspaket på nästan 60 miljarder kronor.
31 mar 09

politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se