Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
9|8|7|6
 
 
#2013/09
 
Fredag 1 mars 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 01 mars
 
 
 
 
 
 
17:51 Stockholm
Snödriva räddade pojke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:09 Stockholm
Vapenhundar utan vapen
 
 
 
 
 
Inrikes – 28 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 27 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:14 Linköping
Man begravd efter tio år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:03 Stockholm
Moderaterna populärast
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:31 Jönköping
Elev dödshotade lärare
 
 
 
Inrikes – 26 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:18 Linköping
Gav upp efter 15 timmar
 
 
 
 
 
09:43 Stockholm
Skola brann i Rissne
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 25 feb
 
 
 
 
 
 
 
20:21 Eskilstuna
Kvinna rammade bilar
 
 
 
 
 
 
18:40 Skellefteå
Anlagd brand på lasarett
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 24 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 23 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:22 Kristianstad
Två unga dog i frontalkrock
 
 
Artiklar

Politiskt kaos efter valet i Italien

Italien efter valet är ett land i politiskt kaos. Vänsterkoalitionen fick majoritet i underhuset, men Berlusconis höger är störst i senaten. Att bilda regering i ett läge, där näst största partiet Beppe Grillos femstjärnerörelse har förklarat att man inte vill samarbeta med någon, blir inte lätt.

27 feb 13 – Valresultat, Italien 2013


Transplantationskirurgin behöver organ

Hur ska fler förmås att donera kroppsdelar?

Åtta av tio svenskar uppger sig vara positivt inställda till att donera organ efter sin död. Men bara fyra av tio har tagit aktiv ställning. Nu tillsätts en utredning med den indirekta uppgiften att försöka få fram fler möjliga donatorer.

28 feb 13 – Dir 2013:25


Partiledarna i Maramö

Ett gemensamt manifest utlovas

Det blir ett gemensamt valmanifest för Alliansen inför valet 2014, sade de fyra ledarna för allianspartierna vid mötet i Maramö som avslutades på tisdagen. i dag. Turnéer och andra valaktiviteter tillsammans väntar också. De har också kommit överens om att tillsätta fem arbetsgrupper.

27 feb 13


Socialdemokraternas nya kriminalpolitik

Vi vill ha bättre poliser

Socialdemokraterna lägger fram ett kriminalpolitiskt program i 100 punkter. I programmet betonas att kriminalpolitiken både ska bekämpa brottens orsaker och bekämpa brott. Men då behövs en effektivare polis. Socialdemokraternas målsättning är att Sverige ska ha Europas bästa polis år 2020.

28 feb 13 – Ett tryggare Sverige, Bekämpa brotten och brottens orsaker. Kriminalpolitiskt program för socialdemokraterna 2013


Ny lärtartjänster inrättas

Lönelyft för lärare

Var tionde lärare kan få lönelyft på 5000 eller 10000 kronor. Regeringen satsar 880 miljoner kronor för nya karriärtjänster för förstelärare och lektor. Redan i år kan 4400 nya tjänster skapas enligt utbildningsminister Jan Björklund.

27 feb 13 – Pressmeddelande


Skärpt konflikt om försvarets pengar

På torsdagen skärptes konflikten mellan regeringen och Försvarsmakten. Försvarsminister Karin Enström underkände direkt Försvarsmaktens kompletterande synpunkter på försvarets långsiktiga ekonomi. Det behövs en förbättrad styrning av Försvarsmakten, skriver hon i en debattartikel. Försvarsmakten måste hålla sig inom de ramar regering och riksdag lagt fast.

28 feb 13 – Försvarsmaktens hemsida: Underlag om långsiktig ekonomi inlämnat , Försvarsmaktens kompletterande underlag om långsiktig ekonomisk balans, Debattartikel, Dagens Industri 28 februari 2013, Karin Enström, Försvarsminister


Kommuner tar över folkbokföringen

Församling blir distrikt

Med viss försening genomförs nu ett utredningsförslag från 2009; nämligen att svenskarna ska folkbokföras i kommuner, inte efter församlingstillhörighet.

26 feb 13 – Lagrådsremiss: Folkbokföringen i framtiden


Nya åtgärder mot kriminella gäng

Regeringen har tillsatt ytterligare en utredning som syftar till öka polisens befogenheter gentemot den organiserade brottsligheten.

26 feb 13 – Dir 2013:19


Pensionsnivåer bör stabiliseras

Inkomstpensionerna ändras för mycket från år till år. Det slår Pensionsmyndigheten fast i en ny rapport - och föreslår ett nytt sätt att beräkna både pensionerna och pensionsrätterna.

28 feb 13 – Promemoria: Fördjupad analys av vissa beräkningsregler i inkomstpensionssystemet


Kommuner ska ha koll på sysslolösa tonåringar:

Infoansvar blir aktivitetsansvar

Kommunerna måste ta mer ansvar för de tonåringar som varken pluggar på gymnasiet eller arbetar, menar regeringens utredare. Samtidigt ska de arbetsmarknadspolitiska programmen öppnas upp även för 16- och 17-åringar.

26 feb 13 – SOU 2013:13


Förenklat byggande ska utredas

Den stora bostadsbristen särskilt i storstadsområdena i Sverige föranleder regeringen att planera en parlamentarisk kommitté för att förenkla planeringen av bostadsbyggandet.

23 feb 13 – Pressmeddelande


Fastighetsregistret rensas

Mer än 50 år gamla inskrivningar, till exempel av nyttjanderätter och servitut, ska strykas ur fastighetsregistret om inte en ansökan om förnyelse görs. Mängden av inaktuell registerdata kostar enbart staten 20 miljoner kronor extra varje år, skriver regeringen.

27 feb 13 – Prop 2012/2013:76


Omstritt investeraravdrag på G

Regeringen är fast besluten att driva igenom sitt vallöfte om ett investeraravdrag för privatpersoner, trots hård kritik från remissinstanserna.

27 feb 13 – Lagrådsremiss: Investeraravdrag


Ny tillsyn över naturgasföretag

Gasavgifter ska sättas i förväg

Energimarknadsinspektionen (EI) ska på på förhand fastställa intäktsramar för naturgasföretagen. Idag sker tillsynen av gasavgifterna i efterhand. Dessutom vill regeringen öppna upp för att ett privat företag - Swedegas AB - tar över systembalansansvaret.

27 feb 13 – Prop 2012/2013:85


E-urkunder införs i straffrätten

Regeringen föreslår att straffbestämmelserna om urkundsförfalskning ska göras teknikneutrala.

27 feb 13


Gå direkt i fängelse

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att avskaffa det automatiska uppskovet med fängelsestraff när en dömd söker nåd. Fängelsestraff påbörjas idag i regel när en dom vunnit laga kraft. Men om den dömde ansöker om nåd ska verkställigheten av straffet skjutas upp till dess nådeansökan avgjorts. Nu ska den möjligheten till uppskov tas bort.

28 feb 13 – Pressmeddelande


Arkitekturmuseum byter namn

Arkitekturmuseum i Stockholm byter namn till Statens centrum för arkitektur och design enligt ett regeringsbeslut. Museet ska var mötesplats för såväl arkitektur som form och design.

28 feb 13 – Pressmeddelande


EU:s dataskyddsrambeslut genomförs

Ny lag ska skydda personuppgifter

En ny lag ska skydda personuppgifter som skickas över gränserna vid polisiärt och straffrättsligt samarbete inom EU.

28 feb 13 – Prop 2012/2013:73


Urvattnat förbud mot utkast av fisk

EU:s jordbruksministrar har enats om en mer restriktiv fiskeripolitik. Men Sverige röstade nej - överenskommelsen var för lam i jämförelse med det ursprungliga reformförslaget.

28 feb 13 – Pressmeddelande


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Ahmed Rashid
 
Pakistan spelar dubbelt
 
Pakistan är ett land där motsägelsefulla berättelser och myter spinns i en rik väv mot en fond av den moderna tidens mest svårgenomträngliga konflikter. Afghanska talibankrigare gömmer sig i bergen samtidigt som regeringen allierar sig med USA. Landets politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.
 
28 feb 13 – Ahmed Rashid: Pakistan – vid avgrundens brant
 
Recensioner
 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva.

 
 
 
KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men allt eftersom kryper det fram att kvinnorna som är välutbildade snarare använder religionen för att rättfärdiga sina egna livsval: till exempel att gifta sig eller inte, eller att studera eller inte.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 
   
 
KADHAMMAR PÅ VÄG 66 Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest. EHRENBERG Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.

 
   
 
AMERIKANSK HÖGER Lagom till presidentvalet i USA kom Martin Gelins bok ”Den amerikanska högern” med underrubriken ”Republikanernas revolution och USA:s framtid. Författaren tar oss med på en resa där vi får träffa konservativa gräsrötter och makthavare runt om i USA. De senaste intervjuerna är gjorda så sent som i maj i år. En del av de personer han träffat dyker nu upp i svenska nyhetssändningar, t ex sheriffen Joe Arpaio, känd för sin skoningslösa jakt på illegala invandrare vid Arizonas gräns. BLÅ TÅGET var aldrig musikjournalisternas band. Publiktillströmningen var skiftande, och bandets texter var ambivalenta i förhållande till tidens politiska rörelser. Dessutom börjar Blå tåget som en iscensättning av ett band snarare än ett faktiskt turnerande band – något som förklarar det något absurda påståendet att få i bandet faktiskt kunde spela sina instrument. Trots det utgör Blå tågets historia en viktig pusselbit i den svenska kulturpolitiska historien. Hur kommer det sig?

 
   
 
”MARGOT” är ingen biografi om Margot Wallström. Definitivt inte en politisk biografi. Den är ett längre, kåserande reportage om Wallströms arbete i FN mot sexuellt våld i militära konflikter. Det varvas med en släktkrönika där vi får möta en del av Margots släktingar i Skellefteåtrakten. Därmed vill Ohlsson förmodligen visa att Margot är en vanlig flicka från Kåge som nått toppen. BLOCKPOLITIK Rikspolitikens politiska block dominerar också kommunpolitiken. Och lokala partier har en starkare ideologisk förankring än vad man tror, oftast högerut. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning av de politiska majoriteterna i Sveriges 290 kommuner som publiceras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013.

 
   
 
CAITLIN MORAN Konsten att vara feminist! Hur gör man för att bli kvinna och vad krävs för att leva som en? Och kanske ännu viktigare – får man bete sig hur som helst och ändå kalla sig feminist? Caitlin Morans har skrivit en humoristisk etikettbok för feminister. Jorun Koca Jakobsson recenserar. ÅSHEDEN Sällan har väl ett storslaget journalistiskt grepp blivit en sådan flopp som när DN fick tillstånd att placera reportern Ann-Marie Åsheden i länspolismästare Hans Holmérs knä för dagliga intervjuer om jakten på Olof Palmes mördare. Det som skulle bli ett journalistiskt scoop; DN skulle berätta om den framgångsrika mördarjakten inifrån blev ett dubbelt misslyckande.

 
   
 
ÅKESSON I mediernas bevakning av Sverige-demokraterna finns en besvärlig motsättning mellan demokrati och information, menar journalisten Björn Häger. Han kallar det för en bevakningsparadox. Å ena sidan ska medierna inte sprida odemokratiska åsikter vidare. Å andra sidan ska medierna visa publiken att SD:s företrädare har just dessa åsikter. GRUPP 8 Under 1970-talet hade feministiska frågor en helt annat sprängkraft i den allmänna debatten än de har idag. Det var inte minst den så kallade nya kvinnorörelsens förtjänst. Den hade många förgreningar och uppmärksammade såväl traditionella kvinnofrågor om arbetsmarknad och reproduktion, som helt nya sexualpolitiska frågor.

 
   
 
EVA MOBERG Med sin berömda artikel "Kvinnans villkorliga frigivning" sände journalisten Eva Moberg svallvågor genom debatten om kvinnors villkor i början av 1960-talet. Här formulerade Moberg den insikt som senare stöptes om till den "svenska" ståndpunkten: nämligen att kvinnor och män måste dela lika på hushållsarbetet och ansvaret för barnen om jämställdhet ska kunna förverkligas.. ALVA MYRDAL I Sverige skyddades gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete i lag redan på 1930-talet. Det var unikt när det begav sig och framstår fortfarande som progressiv politik. Alva och Gunnar Myrdals debattbok "Kris i befolkningsfrågan" samt en statlig utredning om kvinnors förvärvsarbete spelade en till synes avgörande roll.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Italienska valet: ”Grillos folkvalda kommer aldrig att kunna enas om koalition”
Grillos 162 nya folkvalda är en salig blandning av hemmafruar, studenter och akademiker. Det är internet som de har gemensamt, säger Le Mondes Italienkorrespondent.
Le Monde 26/2-13
Varför inte Monti?
Konservativa Frankfurter Allgemeine Zeitungs skribenter fokuserar på att försöka förklara hur det kunde gå som det gick i Italien - och efterlyser mer av det som italienarna valde bort: Montis politik.
Die Zeit 27/2-13
Den italienska vänstern förmår inte samla massorna Guardian 27/2-13
"Italien har valt bort Merkel" Die Zeit 20/2-13
Parispress hyllar Beckham och dissar Zlatan Le Monde 26/2-13
FN vill inte ta ansvar för koleran i Haiti Le Monde 22/2-13
Osborne får skarp kritik efter sänkt kreditbetyg Guardian 25/2-13
EU famlar efter nya biobränslen Le Monde 23/2-13
 
Inrikes – 01 mars
 
 
 
 
 
 
17:51 Stockholm
Snödriva räddade pojke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:09 Stockholm
Vapenhundar utan vapen
 
 
 
 
 
Inrikes – 28 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 27 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:14 Linköping
Man begravd efter tio år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:03 Stockholm
Moderaterna populärast
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:31 Jönköping
Elev dödshotade lärare
 
 
 
Inrikes – 26 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:18 Linköping
Gav upp efter 15 timmar
 
 
 
 
 
09:43 Stockholm
Skola brann i Rissne
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 25 feb
 
 
 
 
 
 
 
20:21 Eskilstuna
Kvinna rammade bilar
 
 
 
 
 
 
18:40 Skellefteå
Anlagd brand på lasarett
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 24 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 23 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:22 Kristianstad
Två unga dog i frontalkrock
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 9|8|7|6|5|4|3|2|1|50|49|48|47|46|45|44|43|42