Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
8|7|6|5
 
 
#2013/08
 
Fredag 22 februari 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 22 feb
 
 
 
 
 
20:07 Stockholm
Rökfyllt badhus tömdes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:27 Halmstad
Svettig räkning
 
 
 
 
 
Inrikes – 21 feb
22:19 Göteborg
Spelet slut i Värmland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:40 Helsingborg
Kvinna misshandlade sambo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:28 Örnsköldsvik
Vill att JO granskar dödsfall
 
 
Inrikes – 20 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:27 Göteborg
SLU lägger ner i Skara
 
 
 
 
15:46 Kristianstad
Fyra år för överfallsrån
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:28 Katrineholm
Kronfågel hotas med vite
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 19 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:52 Stockholm
Vargar flyttas söderut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:58 Stockholm
Fler fall av tbc
 
12:37 Stockholm
Kritik mot kronvittnen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 18 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:46 Stockholm
Ras för sms-biljetter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 Stockholm
Friande morddom tas om
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 17 feb
 
 
 
 
 
18:10 Göteborg
Kaffesugna stal 48 paket
 
 
 
 
 
 
 
13:18 Halmstad
Bil klarade tågkrock
 
 
12:12 Kristianstad
Greps med parfym i säcken
 
 
 
 
 
05:19 Stockholm
Vintern ovanlig snörik
 
Inrikes – 16 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:43 Hässleholm
Brand i hembygdspark
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar

Utredare flaggar för kommande förslag

Pensionsåldern kan höjas

Den statliga ålderspensionen betalas ut först vid 63 och inte vid 61 års ålder och "rätten" att arbeta kvar höjs från 67 till 69 år. Det kommer den sittande Pensionsåldersutredningen att föreslå i april.

21 feb 13


EU underkänner svenska visstidsanställningar

EU-kommissionen hotar med stämning om inte Sverige tar fram nya regler som hindrar arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Regeringen stretar emot.

21 feb 13


Ordstrid om studiemedlen

Går studenter back på studiemedlen? Ja - med 759 kronor i månaden, hävdar Sveriges förenade studentkårer sin nya studentbudget. Nej - inte med hänsyn till den större utbetalning som sker vid terminstart, kontrar regeringen.

21 feb 13 – SFS studentbudget 2013 , PM från utbildningsdepartmentet


Nystartszoner splittrar regeringen

Det uppger Sveriges Radio Ekot, som intervjuat Kristdemokraternas integrationspolitiska talesperson Penilla Gunther. KD tror inte längre på att införa skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett "utanförskap", som var ett av regeringens vallöften.

21 feb 13


SCB har kartlaggt de förtroendevalda

Invandrare, kvinnor och unga är underrepresenterade

Den svenska politikerkåren är inte representativ i förhållande till befolkningen - och det blir värre ju längre mandatperioden lider på grund av avhoppen.

19 feb 13 – SCB: "Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige – en studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget"


Mer svenska för invandrade elever

Regeringen vill utöka svenskundervisningen för invandrade elever - till nöds på bekostnad av andra ämnen. För enskilda elever som inte har godkänt i svenska när de går ut nian förlängs skolplikten.

21 feb 13 – Ds 2013:6


Statskuld som krisprevention

Medan flera EU-länder kämpar för att få bukt med skenande statsskulder, oroar sig den svenska regeringen för att statsskulden är så pass liten. Borde staten låna mer än vad den behöver i syfte att hålla svenska statspapper i omlopp?

19 feb 13 – Dir 2013:17


Sexualbrottsrubricering ändrades

Våldtäkt ändrades till olaga tvång

Så sent som i förra veckan lanserade regeringen förtydliganden i sexualbrottslagstiftningen. Nu har Svea hovrätt ändrat brottsrubriceringen i ett mål där en man som med tvång fört in sina fingrar i flickvännens underliv. Domen blev olaga tvång istället för våldtäkt. I ett snarlikt fall drar Göta hovrätt drar motsatt slutsats.

21 feb 13 – SR, Studio ett, nyhetsrapportering och kommentarer till två domar


Skydd för whistleblowers utreds

Regeringen låter utreda om arbetstagare som slår larm om missförhållanden eller brott kan ges ett starkare skydd i lagen.

20 feb 13 – Dir 2013:16


Socialdemokraterna

Arbetsförmedlingen ska matcha mer

Arbetsförmedlingen borde satsa mer på att matcha arbetssökande mot lediga jobb och mindre på att kontrollera de arbetslösa. Det lät Stefan Löfven meddela i ett utspel om arbetsmarknadspolitiken.

21 feb 13 – S-förslag: Utveckla Arbetsförmedlingen till en Matchningsspecialist


Beväpnade fartygsvakter mot pirater

Från och med i sommar ska svenska fartyg som färdas utanför EES-området ha rätt att beväpna sina vakter ombord, till skydd från moderna pirater.

21 feb 13 – Prop 2012/2013:78


Mer kontroll av utländsk arbetskraft

Från och med sommaren blir utländska arbetsgivare som stationerar personal i Sverige tvungna att anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Företagen måste även utse en kontaktperson på plats, som både myndigheten och de svenska facken kan vända sig till.

21 feb 13 – Prop 2012/2013:71


Enklare bygga starkströmsledningar

Regeringen vill lätta upp regelverket som omgärdar byggandet och användandet av starkströmsledningar. Bland annat vill man i vissa fall slopa kravet på miljökonsekvensbeskrivningar.

21 feb 13 – Prop 2012/2013:70


Engångssatsning på lönekartläggningar

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) nio miljoner kronor för att öka trycket på arbetsgivare att genomföra lönekartläggningar.

21 feb 13 – Regeringsbeslut 2013-02-14


Steriliseringskrav slopas

Kravet att människor som genomgår ett könsbyte måste låta sterilisera sig slopas till i sommar.215478

21 feb 13 – Lagrådsremiss: Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet


Centern

Fortsatt strid om idéprogrammet

Heta potatisar som månggifte och slopad skolplikt är borta ur det förslag till idéprogram som Centerns partistyrelse lade fram i dag. Men det är inte en enig styrelse.

18 feb 13 – Centern: Partistyrelsens förslag till idéprogram


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Christoph Andersson Foto: Privat
 
Han rotar i Stasis arkiv
 
Om Stasi behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han.
 
21 feb 13 – Christoph Andersson: Operation norrsken. Om Stasi och Sverige under kalla kriget
 
Recensioner
 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 
   
 
KADHAMMAR PÅ VÄG 66 Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest. EHRENBERG Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.

 
   
 
AMERIKANSK HÖGER Lagom till presidentvalet i USA kom Martin Gelins bok ”Den amerikanska högern” med underrubriken ”Republikanernas revolution och USA:s framtid. Författaren tar oss med på en resa där vi får träffa konservativa gräsrötter och makthavare runt om i USA. De senaste intervjuerna är gjorda så sent som i maj i år. En del av de personer han träffat dyker nu upp i svenska nyhetssändningar, t ex sheriffen Joe Arpaio, känd för sin skoningslösa jakt på illegala invandrare vid Arizonas gräns. BLÅ TÅGET var aldrig musikjournalisternas band. Publiktillströmningen var skiftande, och bandets texter var ambivalenta i förhållande till tidens politiska rörelser. Dessutom börjar Blå tåget som en iscensättning av ett band snarare än ett faktiskt turnerande band – något som förklarar det något absurda påståendet att få i bandet faktiskt kunde spela sina instrument. Trots det utgör Blå tågets historia en viktig pusselbit i den svenska kulturpolitiska historien. Hur kommer det sig?

 
   
 
”MARGOT” är ingen biografi om Margot Wallström. Definitivt inte en politisk biografi. Den är ett längre, kåserande reportage om Wallströms arbete i FN mot sexuellt våld i militära konflikter. Det varvas med en släktkrönika där vi får möta en del av Margots släktingar i Skellefteåtrakten. Därmed vill Ohlsson förmodligen visa att Margot är en vanlig flicka från Kåge som nått toppen. BLOCKPOLITIK Rikspolitikens politiska block dominerar också kommunpolitiken. Och lokala partier har en starkare ideologisk förankring än vad man tror, oftast högerut. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning av de politiska majoriteterna i Sveriges 290 kommuner som publiceras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013.

 
   
 
CAITLIN MORAN Konsten att vara feminist! Hur gör man för att bli kvinna och vad krävs för att leva som en? Och kanske ännu viktigare – får man bete sig hur som helst och ändå kalla sig feminist? Caitlin Morans har skrivit en humoristisk etikettbok för feminister. Jorun Koca Jakobsson recenserar. ÅSHEDEN Sällan har väl ett storslaget journalistiskt grepp blivit en sådan flopp som när DN fick tillstånd att placera reportern Ann-Marie Åsheden i länspolismästare Hans Holmérs knä för dagliga intervjuer om jakten på Olof Palmes mördare. Det som skulle bli ett journalistiskt scoop; DN skulle berätta om den framgångsrika mördarjakten inifrån blev ett dubbelt misslyckande.

 
   
 
ÅKESSON I mediernas bevakning av Sverige-demokraterna finns en besvärlig motsättning mellan demokrati och information, menar journalisten Björn Häger. Han kallar det för en bevakningsparadox. Å ena sidan ska medierna inte sprida odemokratiska åsikter vidare. Å andra sidan ska medierna visa publiken att SD:s företrädare har just dessa åsikter. GRUPP 8 Under 1970-talet hade feministiska frågor en helt annat sprängkraft i den allmänna debatten än de har idag. Det var inte minst den så kallade nya kvinnorörelsens förtjänst. Den hade många förgreningar och uppmärksammade såväl traditionella kvinnofrågor om arbetsmarknad och reproduktion, som helt nya sexualpolitiska frågor.

 
   
 
EVA MOBERG Med sin berömda artikel "Kvinnans villkorliga frigivning" sände journalisten Eva Moberg svallvågor genom debatten om kvinnors villkor i början av 1960-talet. Här formulerade Moberg den insikt som senare stöptes om till den "svenska" ståndpunkten: nämligen att kvinnor och män måste dela lika på hushållsarbetet och ansvaret för barnen om jämställdhet ska kunna förverkligas.. ALVA MYRDAL I Sverige skyddades gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete i lag redan på 1930-talet. Det var unikt när det begav sig och framstår fortfarande som progressiv politik. Alva och Gunnar Myrdals debattbok "Kris i befolkningsfrågan" samt en statlig utredning om kvinnors förvärvsarbete spelade en till synes avgörande roll.

 
   
 
BRANTING TILL FUCKING ÅMÅL En ny antologi från förlaget Makadam vill belysa hur sättet att tala och tänka kring kön utvecklats i Sverige sedan mitten av 1800-talet. "Könspolitiska nyckeltexter" innehåller utdrag ur 45 historiska texter, som i sin tur utgör undersökningsobjekt för ett 30-tal akademiker. IRONI OCH RÖST-RÄTT ”Det är politisk rösträtt som gör mannen till man. Och frånvaron av politisk rösträtt gör kvinnan till kvinna. Om kvinnorna fingo politisk rösträtt skulle man ju inte längre veta vem som var man eller kvinna – och tror ni då inte att livet skulle förlora något av sin poesi och romantik?” Så ironiserade Frigga Carlberg 1913.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Kriget i Mali: Frankrike slår till mot Al Qaidas kärnområde
Franska styrkor opererar nu i Ifogasbergen i norra Mali, som anses vara basen för Al Qaidas operationer i Sahelregionen. Civilbefolkningen drabbas hårt av att Algeriet stängt gränsen.
Le Monde 21/2-13
Tyskland inskränker offentlighetsprincip
En federal domstol i Tyskland har fattat ett beslut som innebär att centrala myndigheter - som underrättelsetjänsten - inte längre är tvungna att besvara känsliga frågor från journalister.
Die Zeit 20/2-13
EU tar bort restriktioner mot Zimbabwe Le Monde 20/2-13
Vapenförsäljningen i världen minskade 2011 Le Monde 13/2-13
Amazon under stark kritik i Tyskland FAZ 20/2-13
Dubbelt medborgarskap tysk stridsfråga Die Zeit 19/2-13
EU:s köttmjölsbeslut är utmanar Le Monde 17/2-13
 
Inrikes – 22 feb
 
 
 
 
 
20:07 Stockholm
Rökfyllt badhus tömdes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:27 Halmstad
Svettig räkning
 
 
 
 
 
Inrikes – 21 feb
22:19 Göteborg
Spelet slut i Värmland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:40 Helsingborg
Kvinna misshandlade sambo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:28 Örnsköldsvik
Vill att JO granskar dödsfall
 
 
Inrikes – 20 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:27 Göteborg
SLU lägger ner i Skara
 
 
 
 
15:46 Kristianstad
Fyra år för överfallsrån
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:28 Katrineholm
Kronfågel hotas med vite
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 19 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:52 Stockholm
Vargar flyttas söderut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:58 Stockholm
Fler fall av tbc
 
12:37 Stockholm
Kritik mot kronvittnen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 18 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:46 Stockholm
Ras för sms-biljetter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 Stockholm
Friande morddom tas om
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 17 feb
 
 
 
 
 
18:10 Göteborg
Kaffesugna stal 48 paket
 
 
 
 
 
 
 
13:18 Halmstad
Bil klarade tågkrock
 
 
12:12 Kristianstad
Greps med parfym i säcken
 
 
 
 
 
05:19 Stockholm
Vintern ovanlig snörik
 
Inrikes – 16 feb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:43 Hässleholm
Brand i hembygdspark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 8|7|6|5|4|3|2|1|50|49|48|47|46|45|44|43|42|41