Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
43|42|41|40
 
 
#2013/43
 
Fredag 8 november 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 08 nov
 
 
22:18 Uppsala
En död i villabrand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 07 nov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:34 Stockholm
Sex med djur förbjuds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 06 nov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:13 Växjö
Anlagd brand på pub
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 05 nov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:17 Trollhättan
Fynd i mordutredning
 
 
 
 
 
 
 
 
12:07 Göteborg
Kritik mot kass kalkning
 
 
 
 
10:33 Stockholm
Sjöstedt ser öppning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 04 nov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:24 Örebro
Dom mot sexutpressare
 
 
 
 
Inrikes – 03 nov
 
 
 
 
 
 
 
14:40 Kristianstad
Vaktmästare fick obducera
 
 
 
 
 
 
 
 
09:56 Göteborg
Jagade tjuvar på segway
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 02 nov
 
 
19:39 Stockholm
Körde på man - smet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 nov 2013
 
 
Kvinna dömd för växtstölder
 
 
Artiklar

Löfven flirtar åt höger och vänster

S-ledningen öppnar för att samarbeta med samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna och släppa in andra i en regering — men Alliansledarna står på kö för att nobba inviten. - Pinsamt, säger FP-ledaren Jan Björklund.

8 nov 13 – DN-Debatt: ”Vinner vi är vi beredda att regera över blockgränsen”


Regeringen väntar med stiftelseförslag

Högskolereformen som kom av sig

Efter högljudd kritik inte bara från universitetshåll, men även från andra myndigheter, har regeringen bestämt sig för att skjuta på förslaget om högskolestiftelser. Frågan ska utredas mer och lär aktualiseras på nytt därefter.

7 nov 13 – Ds 2013:49, Remissvar från: Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Justitiekanslern, Universitetskanslerämbetet samt Sveriges universitetslärarförbund , Debattinlägg: Upprop på DN Debatt, Sverker Sörlin respektive Maciej Zaremba på DN Kultur


Björklunds lagrådsremiss

Lärlingar får inte las-skydd

En ny anställningsform ska införas för elever som går lärlingsutbildning. Lön betalas enligt kollektivavtal och anställningen tar slut när utbildningen upphör. Ungdomarna omfattas inte av lagen om anställningsskyddd (LAS).

6 nov 13 – Lagrådsremiss: Gymnasial lärlingsanställning


Fusk inom PISA?

Två forskare misstänker att skolmyndigheter friserar sanningen i den internationella skolundersökningen Pisa.

6 nov 13


GCHQ och internetövervakningen

Varje dag kommer nya avslöjanden om de olika säkerhetstjänsternas förehavanden och gång på gång visar det sig att brittiska GCHQ har en nyckelroll.

7 nov 13 – The Guardian


Kommunal luggar Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet ska verka för jämställda löner. Men i praktiken har myndigheten satt efterlevanden av industrins normering före allt annat, kritiserar fackförbundet Kommunal.

6 nov 13 – DN Debatt: Debatt inlägg från Kommunal


Flerbarnsmammor oftare sjukskrivna

Mammor som jobbar och samtidigt tar lika stort eller större ansvar för hem och barn än pappan i familjen blir oftare sjukskrivna.

6 nov 13 – Försäkringskassan


"Ungdomsrabatten" differentieras

Det ska bli ännu billigare att anställa 18 - 22-åringar. 25-åringar däremot undantas nu helt från nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

6 nov 13 – PM "Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta"


Fortsatt svensk närvaro i Afghanistan

Det svenska militära bidraget i Afghanistan kommer att reduceras från ungefär 350 militärer till 50 efter nästa sommar.

7 nov 13 – Prop 2013/2014:33


Försvarsutskottet besökte FRA

Ledamöterna i riksdagens försvarsutskottet besökte Försvarets radioanstalt (FRA) för att informera sig om signalspaning.

7 nov 13


Facken revolterar mot a-kasseregler

Flera a-kassor revolterar öppet mot det nya inrapporteringssystemet - som havererat. Nu får de kontrollmyndigheten IAF på sig.

7 nov 13


Telefonförsäljning utreds på nytt

En utredning ska ta ställning till om det bör införas ett krav på skriftlig bekräftelse när varor och tjänster säljs via telefon. Frågan har varit uppe på tapeten vid flera tillfällen.

6 nov 13 – Dir 2013:95


Alla ska kunna äntra vallokalen

Regeringen vill slopa kommuners dispens från kravet på att vallokaler ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

6 nov 13 – Prop 2013/2014:37


E-delegation vill fortsätta

E-delegationen vill förlänga sitt eget mandat tills dess att en annan organisation, av modell Arbetsgivarverket, tagit över uppgiften att driva på utvecklingen av e-förvaltningen.

6 nov 13 – SOU 2013:75


Plan- och bygglag justeras

Genom ytterligare justeringar i plan- och bygglagen hoppas regeringen få fram fler bostäder åt ungdomar och studenter.

6 nov 13 – Lagrådsremiss: Fler bostäder åt unga och studenter


Europaräntan 0,25 procent

ECB sänker oväntat räntan, från 0,5 till 0,25 procent. Och om inte svenska Riksbanken hänger på hotas jobben, anser flera tungviktare inom svensk industri.

7 nov 13


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Torsten Jurells trärelief Dialysmålet, 1991-92. (Ägs av Vårdförbundet)
 
Dialysolyckan slog hårt mot systern
 
Den 28 december 1983 inträffar en svår dialysolycka med tre dödsoffer vid Regionsjukhuset i Linköping. Skulden läggs snabbt på en sjuksköterska. Efter en sju år lång rättsprocess med många snåriga turer fastställer Högsta domstolen att sjuksköterskan Karin ensam är skyldig. Men var det verkligen så? Per-Erik Åsard, f d chefsfysiker vid Danderyds sjukhus anser i stället att vi har att göra med ett rättshaveri. Åsa Cassel recenserar boken.
 
7 nov 13 – Per-Erik Åsard: Dialysolyckan, ett rättshaveri i sjukvården
 
Veckans utrikes
 
 
Rekordhöga halter av växthusgaser
 
Halterna av växthusgaser, som driver klimatförändringen, i atmosfären var de högsta någonsin under 2012. "Koncentrationen av alla de viktigaste växthusgaserna når återigen rekordnivåer", skriver FN-organet WMO.(TT)
 
Genève – 2013-11-06
 
 

 
M23 lägger ner vapnen
 
Regeringen i Kongo-Kinshasa utropar "total seger" över rebellgruppen M23 efter 18 månaders väpnad konflikt. Rebellerna säger samtidigt att de lägger ner vapnen för att försöka nå sina mål "genom endast politiska metoder".(TT)
 
Kiwanja – 2013-11-05
 
 

 
Polis slog till mot ERT i Aten
 
Kravallpolis tömde i natt Greklands statliga etermediebolag ERT:s byggnad i norra Aten. Missnöjda exanställda har ockuperat lokalerna sedan chockbeslutet den 11 juni att stänga verksamheten. Flera anställda greps.(TT)
 
Aten – 2013-11-07
 
 

 
Mursirättegång skjuts upp
 
Rättegången mot Egyptens avsatte president Mursi har skjutits upp till den 8 januari. Först avbröts rättegången efter stök och rop i rätten. Mursi står anklagad för att ha uppviglat till mord på demonstranter förra året.(TT)
 
Kairo – 2013-11-04
 
 

 
Vallokal attackerad i Kosovo
 
Trots uppmaningar från Belgrad att rösta i dagens lokalval i Kosovo ser valdeltagandet bland serber ut att bli lågt. I Mitrovica attackerades en vallokal av maskerade män, som slängde in tårgas och slog sönder valurnor.(TT)
 
Mitrovica – 2013-11-03
 
 

 
Oro för hämnd efter topptalibans död
 
Talibanrörelsen i Pakistan har fått en ny ledare: Khan Said. Han valdes dagen efter beskedet om att Hakimullah Mehsud dödats i en amerikansk drönarattack. Samtidigt ökar oron för hämndattacker i området.(TT)
 
Dera Ismail Khan – 2013-11-02
 
 

 
Satiriker stoppad i egyptisk tv
 
Egyptens vassaste och populäraste satiriker testar gränserna. Nu har Bassem Youssef fått veta var de går: En vecka efter att ha häcklat kulten runt landets arméchef stoppades han i rutan. Kanalen lägger ned programmet.(TT)
 
Kairo – 2013-11-02
 
 
 
Recensioner
 
   
 
PREKARIATET Den brittiske utvecklings-ekonomen Guy Standing har myntat begreppet ”prekariatet”. En allvarlig lek med orden prekär och proletariat. De som tillhör denna nya klass är i en mycket utsatt, prekär, situation. De saknar sociala rättigheter och har det ekonomiskt mycket otryggt. Åke Svidén recenserar boken. ENERGI & KLIMAT Frågorna är intressanta, men svaren uteblir i boken ”Energimarknaden, ägandet och klimatet” (SNS Förlag 2013). Den är skriven av nationalekonomerna Tommy Lundgren, Jesper Stage och Thomas Tangerås under medverkan av fil dr Björn Carlén, från Väg- och trafikforskningsinstitutet. Kajsa Olsson har läst boken.

 
   
 
OM GREKLAND hade fått en euro varje gång någon använt ett grekiskt låneord – då skulle den grekiska skuldkrisen aldrig ha uppstått. Så skriver journalisten och författaren Alexandra Pascalidou i förordet till sin bok om den grekiska krisens uppkomst och konsekvenser. Men tyvärr får Grekland inga euro när vi säger skola, drama eller historia. VÄSTSAHARA är ett tyst territorium bebott av ett tystat folk under en ockupation som i medierna reducerats till konflikt bland andra. Fredrik Laurin och Lars Schmidt har nyligen utkommit med en reportagebok, som bla annat berättar om hur EU:s fiskeflotta ägnar sig åt utfiskning av de västsahriska fiskevattnet. Anna Nygård recenserar.

 
   
 
FN-STADGAN Västvärldens inblandning i internationella konflikter försvaras ofta med att FN-stadgan tillåter och nästan kräver en intervention. Nato-bombningarna i Serbien och Libyen eller den USA ledda interventionen i Irak är exempel på konflikter som ofta beskrivs som oundvikliga och riktiga ur ett folkrättsligt perspektiv. Det är helt fel menar fyra jurister. KRISLÖSNING Det finns idag en omfattande litteratur om eurokrisen. Men om Island, vars krishantering varit mycket mer framgångsrik, finns tyvärr mindre skrivet. Det är därför glädjande att ekonomijournalisten Sten Sjögren nyligen kommit ut med en läsvärd och informativ berättelse om Island, skriver Stefan de Vylder i sin recension.

 
 
 
RÄTTSVIDRIG UTVISNING Två egyptier blir på ytterst lösa grunder bortförda från svensk mark mitt i vintern av maskerade amerikanska agenter och med regeringens goda minne. Lena Sundströms Spår behandlar det journalistiska arbete som låg bakom avslöjandet av vad som fortfarande är en illaluktande skamfläck för den forna Perssonregeringen. ÖPPEN

 
   
 
LÖFVEN Det har kommit många böcker om Socialdemokratiska partiledare de senaste åren. De har ju varit många nu. Nu kommer en till, om Stefan Löfven. Ett som det verkar snabbt hopkommet porträtt av den förste socialdemoratiske partiordförande som hämtats direkt från fackföreningsrörelsen. Åke Svidén recenserar. KAIRO, ALEPPO… De ungdomliga nätaktivisterna i Kairo har blivit äldre och mer uppgivna sedan allting började i januari 2011. Men trots allt fortsätter kampen för demokrati. Aftonbladets reporter Staffan Lindberg har samlat sina reportage från Egyptern och Syrien i en bok ”Blod är ett billigt pris för frihet. Christian Andersson recenserar.

 
 
 
KRISEN I GREKLAND Kajsa Ekis Ekman skriver om den ekonomiska krisen i Grekland ur ett grekiskt perspektiv. Det blir en berättelse om ett land och dess människor som sjunker allt djupare i ekonomisk misär och ovisshet om framtiden. Hennes grekiska vänner pendlar mellan djupaste förtvivlan och helig ilska och små små tillsatser av framtidshopp och en stor nypa galghumor.

 
   
 
SLAVRUTTEN Varje år utsätter sig tusentals afrikanska migranter för hårda umbäranden på vägen genom Sahara och över Medelhavet för att ta sig till Europa och tjäna pengar. Det är en ”lose-lose-situation” för migranter men en ”win-win-situation” för smugglare, transportörer. UTÖYA Massakern på Utöya 2011 ses ofta som rent ofattbar. Handlingens omfattning, offrens unga ålder och den norska rättspsykiatrins velande kring gärningsmannens eventuella tillräknelighet bidrar alla till detta. Antropologen Erika Fatland gör en både bred och djupgående ansats att förstå något till synes oförståelig.

 
   
 
TJÄNSTEFOLK RUT-avdraget har lett till fler vita städjobb. Men svartjobben har bara minskat marginellt. De svarta jobben bidrar med dåliga arbetsvillkor för dem som arbetar med hushållsnära tjänster, enligt antologin Rena hem på smutsiga villkor. KONGO Samtidigt som svenska medier rapporterade om journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye berättade norska medier en helt annan historia. Den handlade om två norska legoknektarna som flackade runt i Kongo och som 2009 greps och dömdes till döden för mord.

 
 
 
FÖRORTSHATET En natt för ett par veckor sen stannade jag vid två brinnande bilar på vägen hem. Ett femtiotal grannar stod redan där, helt lugnt. En känsla av sorgsen upprymdhet låg i luften. Det stod inget om branden i tidningarna morgonen därpå, alla journalister hade varit i Husby, ett par kilometer bort.

 
   
 
MACIEJ ZAREMBA Ett kvasimarknadstänkande slagit rot i den offentliga vården. Hur fungerar detta i praktiken? Det beskriver Maciej Zaremba i sin bok Patientens pris. HAR IRAN KÄRNVAPEN eller är det i själva verket medierna som vill att Iran åtminstone försöker skaffa dem? Pierre Gilly försvarar Iran och kritiserar dess belackare.

 
   
 
FORSKNINGEN om Hitlers inflytande på det tyska folket och vad som gjorde att Nazityskland kunde utvecklas till en dödsmaskin bortom all humanism har varierat med de politiska konjunkturerna under efterkrigstiden. Barbro Eberan har samlat sina texter om aktuell forskning i ämnet. METROPOLIT Forskningsprojektet Metropolit rörde upp heta känslor. 15 000 barn som föddes i Stockholm 1953 skulle följas över åren i en omfattande kartläggning. Forskarna ville veta varför det gick bra för vissa, men inte för andra. Uppgifter skulle hämtas in via enkäter och från befintliga register. Detta uppfattade kritikerna som ett hot mot integriteten.

 
   
 
SVERIGE I KRIG Vägen in i kriget blev aldrig en het politisk fråga. Allmänheten förstod inte vad som hände och i riksdagen har krigsmotståndet aldrig fått något starkt fäste – de stora partierna (s och m) är på samma linje. Den bilden ger Wilhelm Agrell i sin bok ”Ett krig här och nu”. Och nu säger Carl Bildt att han vill behålla svensk trupp i Afghanistan. Socialdemokraterna och miljöpartiet protesterar inte. BEGREPPET ”RAS” lever i den amerikanska politiken som blandning av sociologi och biologi. Svenska Dagbladets USA-korrespondent Karin Henriksson har skrivit en bok om detta rasbegrepp och dess förhållande till rasism, ”En droppe svart blod. Ras och tolerans i USA” (Leopard förlag). Boken bör läsas av alla i Sverige som undrar vad ”strukturell rasism” egentligen betyder.

 
   
 
JESPER STRÖMBÄCK Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse”, som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck analyserar ”fem förbannelser” som motverkar och försvårar en långsiktig politik. Kajsa Olsson har läst den antologi som Strömbäck har redigerat. HENRIK ARNSTAD Jimmy Åkesson och Mussolini delar samma ideologi. Det menar Henrik Arnstad i sin nya bok ”Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.” (Norstedts). I Arnstads bok finns ett moraliskt patos som är beundransvärt. Men bokens vetenskapsjournalistiska ambition gör ändå att Christian Andersson som recenserar ställer frågan: forskning eller pamflett?

 
 
 
ARABISKA VÅREN Mohammad Fazlhashemis biologilärare i gymnasiet i Iran lärde honom att en orm fångar en fågel genom att stirra i fågelns ögon så att fågeln blir förlamad av skräck och glömmer bort att den kan flyga. På samma sätt som ormen satte skräck i fågeln härskar och härskade diktatorerna i Mellanöstern och Nordafrika. De injagade skräck i människor så att de glömde sin förmåga att göra motstånd.

 
   
 
S-KRISEN I en ny boken "En marsch mot avgrunden” anklagas tidigare S-höjdaren Pär Nuder för att ha varit med om att avsätta Mona Sahlin och att ha hjälpt Håkan Juholt till makten. Men så gick det knappast till. SKOLA I FÖRFALL Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantillinlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig.

 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension. RÖSTRÄTTEN Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Tysk asyl för Snowden är utesluten
Den tyska regeringen undersöker om det är juridiskt möjligt att hålla förhör med Edward Snowden i Moskva. Att ge visselblåsaren asyl i Tyskland kommer däremot inte på fråga.
FAZ 6/11-13
EU-domstolen: Homosexualitet berättigar till asyl
Flyktingar som förföljs på grund av sin sexuella identitet i hemlandet har rätt till asyl i Europa. Det beslutade EU-domstolen i veckan som gick, rapporterar Die Zeit.
Die Zeit 11-2013
Franska journalister mördade i ett allt mer kaotiskt Mali Le Monde 2/11-13
Italiens premiärminister i Le Mondeintervju: ”De EU-fientliga populisterna får 25% i Europavalet” Le Monde 1/11-13
Partiförbud på tapeten Die Zeit 6/11-13
Pakistan på högspänn efter USAs mord på talibanledare he Guardian 7/11-13
Det skotska valet viktigt för brittiskt försvar The Guardian 6/11-13
 
Inrikes – 08 nov
 
 
22:18 Uppsala
En död i villabrand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 07 nov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:34 Stockholm
Sex med djur förbjuds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 06 nov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:13 Växjö
Anlagd brand på pub
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 05 nov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:17 Trollhättan
Fynd i mordutredning
 
 
 
 
 
 
 
 
12:07 Göteborg
Kritik mot kass kalkning
 
 
 
 
10:33 Stockholm
Sjöstedt ser öppning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 04 nov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:24 Örebro
Dom mot sexutpressare
 
 
 
 
Inrikes – 03 nov
 
 
 
 
 
 
 
14:40 Kristianstad
Vaktmästare fick obducera
 
 
 
 
 
 
 
 
09:56 Göteborg
Jagade tjuvar på segway
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 02 nov
 
 
19:39 Stockholm
Körde på man - smet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 43|42|41|40|39|38|37|36|35|34|33|32|31|30|29|28|27|26