Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
23|22|21|20
 
 
#2013/23
 
Onsdag 5 juni 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 05 juni
 
 
21:16 Stockholm
Man skadad i mc-olycka
 
 
 
 
 
 
 
18:20 Stockholm
Försvaret jagar läcka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:13 Stockholm
Tio drunknade i maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:06 Skellefteå
Oskadd efter tågolycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 04 juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 03 juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:27 Strömstad
Tolv gojor fast i tullen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:59 Trollhättan
Stopp för båt och tåg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:29 Göteborg
Fick yxa genom vindrutan
 
 
Inrikes – 02 juni
 
 
 
 
 
 
 
17:04 Lysekil
Man gripen i Lysekil
 
 
 
 
 
 
 
14:04 Stockholm
Bränder i norr släckta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:26 Stockholm
Knivstucken i ryggen
 
 
 
 
 
 
 
01:29 Ljungby
Dog i älgkrock i E4
 
 
 
Inrikes – 01 juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar

SCB:s partisympatimätning

Röd-gröna partier har starkt stöd

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är större än Alliansen samtidigt som Sverigedemokaterna tappar sin vågmästarroll. SCB:s stora majmätning visar att det blir allt svårare för statsminister Fredrik Reinfeldt att påstå att det bara finns ett regeringsalternativ.

4 jun 13 – Partisympatiundersökningen maj 2013


Pensionsutredare kritiserar PPM-systemet

Onödig mycket valfrihet

Premiepensionen fungerar dåligt. Det enorma utbudet av investeringsalternativ förvirrar spararna som helst slipper välja. Det har gett upphov till en boom bland oseriösa rådgivningsföretag. Dessutom är hela systemet onödigt dyrt för staten.

4 jun 13 – Ds 2013:35


Fullt bråk i KU om Saudiaffären

Regeringen fick KU-kritik

Det är fullt bråk i riksdagens konstitutionsutskott efter kritik mot regeringen i den så kallade Saudiaffären. Mer överens är utskottet i sin dom över näringsminister Annie Lööfs (c) hantering av allmänna handlingar.

4 jun 13 – KU 2012/2013:20


Ny lag för partibidrag

Bidrag blir öppna

Till valen 2014 ska det finnas en lag som tvingar partierna att öppet redovisa intäkter och bidrag.

3 jun 13 – Ds 2013:31


Förenklingar i socialförsäkringen

Den som vårdar en svårt sjuk anhörig ska inte längre vara tvungen att anmäla detta för att ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Det är en av flera justeringar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.

4 jun 13 – Prop 2012/2013:169


Försvarsberedningen

Utöka Nato-samarbetet!

Försvarsberedningen vill utveckla det militära samarbetet med Nato och med de nordiska länderna. Den vill också att Sverige deltar i fler FN-insatser.

1 jun 13 – Ds 2013:33


Inget partistöd till tomma stolar

Inget partistöd för tomma stolar i fullmäktige och krav på att redogöra hur pengarna använts - det är två av regeringens förslag efter utredningen om hur den kommunala demokratin kan stärkas.

3 jun 13 – Lagrådsremiss: Vital kommmunal demokrati


Skolutspel från tre parter

Jan Björklund (FP) kallar det en "nationell samling för att stärka läraryrket". Stat, fack och arbetsgivare har kommit överens om ett antal förändringar i lärarutbildningen.

3 jun 13 – Pressmeddelande


Kortare väntan för unga brottsoffer

I mål där ungdomar är brottsoffer måste rättegången börja inom fyra veckor från åtal, enligt ett utredningsförslag.

4 jun 13 – Ds 2013:30


Oense om inflationen

Riksbankens majoritet fick en ny omgång kritik mot sin penningpolitik på en konferens om inflationsmålet. Angreppet kom, inte oväntat, från professor Lars E O Svensson — som lämnade bankens direktion för bara några veckor sedan.

3 jun 13


Risker pekas ut i apotekssystemet

Apoteken har blivit fler och öppettiderna har ökat sedan monopolet avskaffades. Samtidigt har fortbildningen för personalen och tiden för rådgivning till konsumenterna minskat. På sikt kan det öka risken för sämre patientsäkerhet, enligt en rapport.

1 jun 13


IMF vill se svenska reformer

Riksbanken och regeringen får beröm för väl avvägd penning- och finanspolitik i IMF:s årliga genomgång av den svenska ekonomin. Men IMF:s rapportör, tysken Helge Berger, ser ändå risker i höga bostadspriser och hushållens skuldberg.

1 jun 13


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Iranska kärnforskningsanläggningar Grafik: Der Spiegel
 
Har Iran kärnvapen?
 
Har Iran kärnvapen eller är det i själva verket medierna som vill att Iran åtminstone försöker skaffa dem? Pierre Gilly försvarar Iran och kritiserar dess belackare.
 
4 jun 13 – Pierre Gilly: Informationskriget mot Iran
 
Veckans utrikes
 
 
Tårgas mot demonstranter i Istanbul
 
 
Stockholm – 2013-06-03
 
  Fack utlyser proteststrejk i Turkiet
  Polisen sätter in tårgas i Ankara
  Protester i Ankara och Istanbul
  Turkiska protester växer
  Tårgas mot turkisk parkprotest
 

 
Nära 30-procentig arbetslöshet i syd
 
 
Bryssel – 2013-05-31
 
 

 
Mannen bakom jätteläcka inför rätta
 
 
Stockholm – 2013-06-03
 
 

 
Färre men farligare kärnvapen
 
 
Stockholm – 2013-06-03
 
 

 
1 500 sårade i belägrade al-Qusayr
 
 
Accra – 2013-06-02
 
  USA fördömer ryska vapenplaner
  Assad hotar Israel med front i Golan
 

 
Pakistans nya parlament svors in
 
 
Stockholm – 2013-06-01
 
 

 
Över 1 000 döda i Irak i maj
 
 
Bagdad – 2013-06-01
 
 
 
Recensioner
 
   
 
FORSKNINGEN om Hitlers inflytande på det tyska folket och vad som gjorde att Nazityskland kunde utvecklas till en dödsmaskin bortom all humanism har varierat med de politiska konjunkturerna under efterkrigstiden. Barbro Eberan har samlat sina texter om aktuell forskning i ämnet. METROPOLIT Forskningsprojektet Metropolit rörde upp heta känslor. 15 000 barn som föddes i Stockholm 1953 skulle följas över åren i en omfattande kartläggning. Forskarna ville veta varför det gick bra för vissa, men inte för andra. Uppgifter skulle hämtas in via enkäter och från befintliga register. Detta uppfattade kritikerna som ett hot mot integriteten.

 
   
 
SVERIGE I KRIG Vägen in i kriget blev aldrig en het politisk fråga. Allmänheten förstod inte vad som hände och i riksdagen har krigsmotståndet aldrig fått något starkt fäste – de stora partierna (s och m) är på samma linje. Den bilden ger Wilhelm Agrell i sin bok ”Ett krig här och nu”. Och nu säger Carl Bildt att han vill behålla svensk trupp i Afghanistan. Socialdemokraterna och miljöpartiet protesterar inte. BEGREPPET ”RAS” lever i den amerikanska politiken som blandning av sociologi och biologi. Svenska Dagbladets USA-korrespondent Karin Henriksson har skrivit en bok om detta rasbegrepp och dess förhållande till rasism, ”En droppe svart blod. Ras och tolerans i USA” (Leopard förlag). Boken bör läsas av alla i Sverige som undrar vad ”strukturell rasism” egentligen betyder.

 
   
 
JESPER STRÖMBÄCK Politiken och framtidsforskningen har att brottas med “Nuets förbannelse”, som alltid gör den senaste nyheten, opinionsundersökningen, delårsbokslutet intressantare än äldre material, oberoende av det faktiska innehållet. Jesper Strömbäck analyserar ”fem förbannelser” som motverkar och försvårar en långsiktig politik. Kajsa Olsson har läst den antologi som Strömbäck har redigerat. HENRIK ARNSTAD Jimmy Åkesson och Mussolini delar samma ideologi. Det menar Henrik Arnstad i sin nya bok ”Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.” (Norstedts). I Arnstads bok finns ett moraliskt patos som är beundransvärt. Men bokens vetenskapsjournalistiska ambition gör ändå att Christian Andersson som recenserar ställer frågan: forskning eller pamflett?

 
 
 
ARABISKA VÅREN Mohammad Fazlhashemis biologilärare i gymnasiet i Iran lärde honom att en orm fångar en fågel genom att stirra i fågelns ögon så att fågeln blir förlamad av skräck och glömmer bort att den kan flyga. På samma sätt som ormen satte skräck i fågeln härskar och härskade diktatorerna i Mellanöstern och Nordafrika. De injagade skräck i människor så att de glömde sin förmåga att göra motstånd.

 
   
 
S-KRISEN I en ny boken "En marsch mot avgrunden” anklagas tidigare S-höjdaren Pär Nuder för att ha varit med om att avsätta Mona Sahlin och att ha hjälpt Håkan Juholt till makten. Men så gick det knappast till. SKOLA I FÖRFALL Resultaten för den svenska skolan i internationella jämförelser är nedslående. I debatten hörs ibland argumenten att dessa jämförelser är ointressanta då de bara mäter utantillinlärning. Tvärtom menar Per Kornhall att krisen i den svenska skolan är verklig.

 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. Hatet, kanske framförallt det som frodas på nätet, har diskuterats intensivt på senaste tiden; i Uppdrag gransknings program, i krönikor och på bloggar. Svelands bok gör en djupare analys genom att sätta in hatet i ett större sammanhang, skriver Jorun Koca Jakobsson i sin recension. RÖSTRÄTTEN Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men de välutbildade kvinnorna använder snarare religionen för att rättfärdiga sina egna livsval.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 
   
 
KADHAMMAR PÅ VÄG 66 Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest. EHRENBERG Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.

 
   
 
AMERIKANSK HÖGER Lagom till presidentvalet i USA kom Martin Gelins bok ”Den amerikanska högern” med underrubriken ”Republikanernas revolution och USA:s framtid. Författaren tar oss med på en resa där vi får träffa konservativa gräsrötter och makthavare runt om i USA. De senaste intervjuerna är gjorda så sent som i maj i år. En del av de personer han träffat dyker nu upp i svenska nyhetssändningar, t ex sheriffen Joe Arpaio, känd för sin skoningslösa jakt på illegala invandrare vid Arizonas gräns. BLÅ TÅGET var aldrig musikjournalisternas band. Publiktillströmningen var skiftande, och bandets texter var ambivalenta i förhållande till tidens politiska rörelser. Dessutom börjar Blå tåget som en iscensättning av ett band snarare än ett faktiskt turnerande band – något som förklarar det något absurda påståendet att få i bandet faktiskt kunde spela sina instrument. Trots det utgör Blå tågets historia en viktig pusselbit i den svenska kulturpolitiska historien. Hur kommer det sig?

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Frankrikes dubbla budskap om EU
På mindre än 48 timmar har Frankrike ännu en gång visat sin schizofreni när det gäller EU, skriver Le Monde på ledarplats. Ena dagen rasar presidenten mot Bryssel, nästa dag vill han ha mer Bryssel.
Le Monde 31/5-13
En miljon franska ungdomar står helt utanför samhället
Närmare en miljon franska ungdomar mellan 15 och 29 är helt inaktiva, studerar inte och söker inte arbete, visar en ny undersökning. De tror inte heller att de kan få ett jobb.
Le Monde 1/6-13
Utländska shiamuslimer slåss i Syrien The Guardian 4/6-13
Färre tyskar än väntat Berliner Zeitung 4/6-13
Jakten på elfenben hotar Afrikas stabilitet Le Monde 3/6-13
 
Inrikes – 05 juni
 
 
21:16 Stockholm
Man skadad i mc-olycka
 
 
 
 
 
 
 
18:20 Stockholm
Försvaret jagar läcka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:13 Stockholm
Tio drunknade i maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:06 Skellefteå
Oskadd efter tågolycka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 04 juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 03 juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:27 Strömstad
Tolv gojor fast i tullen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:59 Trollhättan
Stopp för båt och tåg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:29 Göteborg
Fick yxa genom vindrutan
 
 
Inrikes – 02 juni
 
 
 
 
 
 
 
17:04 Lysekil
Man gripen i Lysekil
 
 
 
 
 
 
 
14:04 Stockholm
Bränder i norr släckta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:26 Stockholm
Knivstucken i ryggen
 
 
 
 
 
 
 
01:29 Ljungby
Dog i älgkrock i E4
 
 
 
Inrikes – 01 juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 23|22|21|20|19|18|17|16|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6