Den oberoende samhällstidningen på internet  •  år 11
 
 
 
 
11|10|9|8
 
 
#2013/11
 
Fredag 15 mars 2013
 

Till arkiven:

politiken.se

Ämnen

Källor

Dokument

Söksida

 

forskningen.se

Tidskrifter

Avhandlingar

Uppsatser

Söksida

 

Information om inlogg­ning, prenu­meration, tidning, redaktion, etc

Gå vidare

Inrikes – 15 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:06 Östersund
Trasa orsakade flyghaveri
 
 
 
 
 
 
 
17:04 Stockholm
Juholt får nytt uppdrag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:14 Stockholm
Nycklar till tusen
 
 
 
 
 
10:40 Stockholm
Farliga magneter stoppas
 
 
09:42 Stockholm
Shekarabi till riksdagen
 
 
 
 
 
05:50 Stockholm
Fler poliser sparkade
 
 
 
 
01:31 Norrtälje
Vindkraftverk besköts
 
 
 
Inrikes – 14 mars
 
21:55 Stockholm
Man hittad död i Kista
 
 
19:47 Stockholm
Man gripen i Kumlafallet
 
 
19:39 Nordanstig
Inställt i Nordanstig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:30 Östersund
Åtal mot tre boplundrare
 
Inrikes – 13 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:10 Stockholm
Cannabis lockar unga
 
12:48 Vålådalen
Tjuvjakt på varg tros öka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:17 Stockholm
"Syntetiskt liv nära"
 
 
 
 
 
 
07:29 Jönköping
Hittade dynamit i hyreshus
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 12 mars
 
 
 
 
 
17:20 Västerås
Morddömd får psykvård
 
 
 
 
16:03 Jönköping
Polisen utreder ungdomshem
 
 
 
 
15:09 Stockholm
Uppsala klimatsmart stad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:54 Kristianstad
Dom efter dödligt knivbråk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 11 mars
 
 
22:03 Stockholm
Dog under polisförhör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:18 Stockholm
Anlagd brand på krog
 
 
 
 
 
 
 
01:34 Södertälje
Försökte sälja webbdomän
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 10 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:06 Uppsala
Anlagd brand i skola
 
 
 
Inrikes – 09 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:47 Falköping
En död efter villabrand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar

LO angriper regeringens jobbpolitik

Mycket jobbsök, för lite verkstad

LO dömer ut regeringens arbets-marknadspolitik. De yrkesförberedande arbetsmarknadsutbildningarna har "dränerats" samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de landar i fas 3, skriver förbundet i en ny rapport.

13 mar 13 – LO: "Aktivera arbetsmarknadspolitiken"


REVA kan spräcka migrationspolitisk uppgörelse

Miljöpartiet hotar hoppa av

Miljöpartiet överväger att hoppa av samarbetet med regeringen om migrationspolitiken - delvis en följd av polisens jakt på papperslösa i Stockholms tunnelbana.

14 mar 13


Borg och Reinfeldt prioriterar:

Jobbskatteavdrag går före annat

Moderaterna vill inte ta bort värnskatten och prioriterar inte längre en obligatorisk a-kassa, utan ett femte jobbskatteavdrag under nästa mandatperiod.

14 mar 13


Regeringen har beslutat om krisavtal

Regeringen fattade i dag beslut om ett konkret förslag på att subventionera så kallat korttidsarbete eller krisavtal, som kan utlösas i samband med djupa långkonjunkturer eller kriser.

14 mar 13 – Pressmeddelande


Fas3-fusk ska kartläggas

Två år efter att Arbetsförmedlingen slog larm om utbrett fusk bland företag som får statligt stöd för att ta emot personer ur fas 3, tillsätter regeringen en utredning.

14 mar 13 – Pressmeddelande


KU-utfrågning om Saudiaffär inledd

Under torsdagen börjar utfrågningarna i riksdagens konstitutionsutskott (KU), som ska granska regeringen och planerna på en vapenanläggning i Saudiarabien. Affären blev försvarsminister Sten Tolgfors (M) fall.

14 mar 13


EU-parlamentet säger nej till långtidsbudgeten

Svenska ledamöter splittrade

EU-parlamentet röstade nej till innehållet i den uppgörelse om EU:s långtidsbudget som EU:s stats- och regeringschefer efter svåra våndor enades om vid sitt toppmöte i februari. Nu blir det förhandlingar med parlamentet inför det slutliga avgörandet i sommar.

14 mar 13


Jan Björklund

Alla dagisbarn ska ha rätt till 30-timmarsvecka

I helgen som gick höll Folkpartiet sitt riksmöte med sina kommun- och landstingspolitiker. Partiledare Jan Björklund passade på att lansera ett förslag om rätt till förskola 30 timmar i veckan. Den nya jämställdhetsministern Maria Arnholm tog upp näthatet i sitt debuttal.

13 mar 13


Utredare föreslår reformerad medicinutbildning

Läkares AT slopas

Framtidens läkarstudenter borde plugga en termin mer än idag - men slippa allmäntjänstgöringen som "har tjänat ut sin roll". Det menar en enhällig utredning.

12 mar 13 – SOU 2013:15


Socialstyrelsen

Samhället sviker fosterbarnen

Högre dödlighet, sämre skolresultat, mer självskador och mångdubbelt vanligare med psykofarmaka. Samhället har misslyckats grovt med att ta ansvar för de barn och unga som samhället tar hand om, rapporterade Socialstyrelsen i slutet av förra veckan.

9 mar 13 – Socialstyrelsen: Öppna jämförelser och utvärdering – Vård och omsorg om placerade barn – Rekommendationer till kommuner och landsting om hälsa och utsatthet


Strikt tolkning av EU:s statsstödsregler

Olagliga bidrag ska återbetalas

Genom en ny lag vill regeringen klargöra hur EU:s statsstödsregler ska tillämpas. Det ska tydliggöras att olovligt stöd ska återbetalas även om det finns ett civilrättsligt bindande avtal.

13 mar 13 – Prop 2012/2013:84


Regler för biluthyrning lättas

Idag måste en person som vill hyra ut bilar eller terrängmotorfordon i Sverige vara bosatta här. Detta strider mot EU-rättens regler om fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden.

13 mar 13 – Prop 2012/2013:83


Nytt nummer för krisinformation

Sverige har ett nytt telefonnummer för krisinformation - 113 13.

13 mar 13 – Pressmeddelande


Skadeståndsansvar när fartyg läcker

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda en internationell konvention från år 2001 som reglerar skadeståndsansvaret när fartyg läcker ut bunkerolja.

13 mar 13 – Prop 2012/2013:81


Regeringen vill skärpa sexbrottslagen

Var går gränsen för våldtäkt?

Det ska tydliggöras i sexbrottslagen att det är fråga om våldtäkt även om offret är paralyserat av rädsla eller för berusad för att värja sig. Däremot vill regeringen inte införa några bestämmelser om samtycke.

13 mar 13 – Prop 2012/2013:111


Glesbygdsstöd åt apotek

Fyra år efter öppningen av apoteksmarknaden behövs det ett särskilt statsbidrag åt apoteken på glesbygden.

12 mar 13 – Pressmeddelande


Hårdare konkurrenstillsyn

Konkurrensverkets jobb borde underlättas. Dessutom borde ett så kallat "kölappsystem" för företag som anmäler sin egen medverkan i kartellbildning för att slippa sanktioner införas i Sverige.

12 mar 13 – SOU 2013:16


Hårdare straff för fridskränkning

Brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning utvidgas till att omfatta exempelvis en situation där förövaren brutit mot ett kontaktförbud. Straffminimum höjs till fängelse i nio månader.

13 mar 13 – Prop 2012/2013:108


Förhöjt europeiskt konsumentskydd

Sverige genomför EU:s nya direktiv till skydd för konsumenter. Det innebär bland annat att även köpeavtal som träffas på offentliga platser, som på ett torg eller en badstrand, kan omfattas av informationsskyldighet och ångerrätt.

12 mar 13 – Ds 2013:15


Ekonomi i korthet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  politiken.se
ISSN: 1651-0879
 
Utgivning:   politiken.se uppdateras dagligen, utkommer med 100 nr/år, löpsedeln skickas till prenumeranter på fredagar.
 
Pris helår:   625 kr inkl. 25 procents moms.
Klicka här för prislista
 
Arkiv:   politiken.se
forskningen.se
 
    Politiken.se som arkiv är tillgängligt för privatpersoner som prenumererar. Institutioner, myndigheter, organisationer och företag kan få tillgång till ett eller flera arkiv efter överens-kommelse med redaktionen.
 
Adress:   politiken.se
Själagårdsgatan 17
111 31 Stockholm
 
Telefon:   08-20 28 68
Prenumeration:   prenumeration@politiken.se
Redaktion:   redaktionen@politiken.se
Postgiro:   63 78 79-8
Bankgiro:   5444-4062
Organisationsnr:   556594-0987
TS-upplaga 2013:   1700 prenumerater
Redaktion:   Christian Andersson, Mats Deurell (ansvarig utgivare),
Unn Gustafsson, Fredrik Reinholdsson, Fredrik
Skoglund
och Åke Svidén.

Texterna är skrivna av redaktionen och ett nät av frilansskribenter: Lars Ahnland, Kristina Andersson, Mats H Andersson, Henrik Barrdahl, Helena Björnfot, Anita Boberg, Elisabeth Cervin, Ann Dahlin, Elias Efvergren, Per Elvingson, Maria Eklund, Mikael Gewers, Karin Hertz, Anna Hjorth, Maria Holm, Jöran Hök, David Ingnäs, Jorun Jakobsson-Koca, Eva Johannesson, Jonas Johansson, Pia Karlsson Minganti, Åke Kilander, Ulf Knutson, Lars Mossfeldt, Tomas Kåberger, Karl Erik Lagerlöf, Matts Lindberg, Knut Lindelöf, Sverker Lindström, Jessica Lindvert, Kristina Lundgren, Thomas Michelsen, Mia Moisander, Eva-Lena Neiman, Magdalena Nordensson, Mikael Nyberg, Catrin Offerman, Kajsa Olsson, Jon Pelling, Elisa Rossholm, Anne Rådestad, Johan Schmidt, Wladimir Siwecki, Maria Staf, Ursula Stigzelius, Malin von Strauss, Johan Svensson, Veronica Södermark, Johan Taubert, Torbjörn Tenfält, Sten von Unge, Cajsa Unnbom, Anna Waldehorn, Anders Weidung, Cecilia Wergeni, Mats Wingborg, Stefan de Vylder och Fredrik Öjemar.
Vill du prenumerera på nyhetsmejlet från politiken.se?
 
 
Foto: Lucy Nicholson
 
En kamp mot rösträtten
 
Det pågår en rösträttsstrid i USA. En kamp mot allmän rösträtt. Högsta Domstolen ska pröva om Sektion 5 i Voting Rights Act är i överensstämmelse med konstitutionen och stadgar att förändringar av vallagarna i 16 delstater med rasistiskt förflutet ska prövas av de federala myndigheterna i Washington. Samtidigt har det blivit allt vanligare att dessa stater försöker försvåra för minoriteter att rösta. I den amerikanska veckotidningen The Nation beskrivs och analyseras denna bakvända rösträttsstrid. Åke Svidén rapporterar.
 
14 mar 13 – The Nation 25/2-13
 
Veckans utrikes
 
 
Amnesty: Anmäl krigsbrott till ICC
 
 
Beirut – 2013-03-14
 
  Allt fler barn vid fronten i Syrien
  FN: Barngeneration kan gå förlorad
  Syrien-sändebud på EU-möte
 

 
Påven hyllas på hemmaplan
 
 
Buenos Aires – 2013-03-14
 
  Reaktioner på påvevalet
  Argentinare ny påve
  Ny påve vald
  Dagens första rök är svart
 

 
Xi Jinping vald till Kinas president
 
 
Peking – 2013-03-14
 
 

 
Aleqa Hammond segrade i Grönland
 
 
Nuuk – 2013-03-13
 
  Grönländarna till ödesval
 

 
Manning vittnade om "blodtörst"
 
 
Washington – 2013-03-13
 
 

 
Presidentval i Venezuela i april
 
 
Caracas – 2013-03-10
 
 

 
Dödsdomar väcker raseri i Egypten
 
 
Port Said – 2013-03-09
 
 

 
Kenyatta ny president i spänt Kenya
 
 
Nairobi – 2013-03-09
 
 
 
Recensioner
 
   
 
HATET Det började med ett brev fyllt av hat och hot som först väckte rädsla och därefter vrede. Resultatet blev en debattbok där författaren och journalisten Maria Sveland kartlägger och analyserar hatet som riktas mot feminister. AHMED RASHID Pakistans politiker och dess säkerhetstjänst spelar ett avancerat rävspel som nu tycks krackelera, och där författaren och journalisten Ahmed Rashid menar att kärnan till landets kollaps kan ligga.

 
   
 
OM STASI behöver man inte bevisa något numera. Att säga eller skriva Stasi räcker för att alla ska förstå att det är något skumt på gång. Lite så är det med Christoph Anderssons bok om Stasi, Operation Norrsken. Men kanske är Andersson ute efter att berätta bra historier. Och då lyckas han. ÄR NÄTHATETS ”skrivbordskrigare” en armé eller ett gäng knäppisar? Svaret på frågan är avgörande för hur vi andra hanterar problemet. Lisa Bjurwalds bok om näthatet, ”Skrivbordskrigarna”, har kritiserats för att vara ostrukturerad. Men frågan om vem som ligger bakom hatet och hoten på nätet är inte lätt att besvara.

 
   
 
”HUMANIORAS KRIS” är ett återkommande debattämne med tämligen förutsägbara inslag och aktörer. Det tas mer sällan upp i politiken – även om det vore intressant att få ta del av till exempel Jimmie Åkessons ståndpunkter i frågan. KAOSET i den svenska järnvägen beror inte på snön utan på avregleringen, marknadskrafterna, privatiseringen och konkurrensen mellan olika järnvägsföretag. Det skriver Mikael Nyberg i Det stora tågrånet, som nu kommit i en pocketutgåva.

 
 
 
KVINNOR I ISRAEL De arabiska kvinnor som intervjuas i den här boken klär sig i heltäckande kläder och ber dagligen. Till en början tycks gud och traditionen styra deras liv, men allt eftersom kryper det fram att kvinnorna som är välutbildade snarare använder religionen för att rättfärdiga sina egna livsval: till exempel att gifta sig eller inte, eller att studera eller inte.

 
   
 
SKITLIV är en bok om skitjobb, men den senare termen är för laddad för att användas som titel. Debatten kring huruvida det finns arbeten som kan och bör betecknas som skitjobb har stundtals varit hätsk på ledarsidor, bloggar och i sociala medier. Det finns de som hävdar att inga jobb är skit, alla är betydelsefulla för samhället. KRIS I EUROPA Det är som ett plockepinn där alla spelar samtidigt, skriver portugisiskan Patricía Portela i en enastående text som inte väjer för några komplikationer. Hennes poetiska språk och intellektuella rörlighet gör hennes bidrag till det i särklass mest läsvärda i Kris-antologin, skriver Kajsa Olsson i sin recension.

 
   
 
”VÅRDEN INIFRÅN”, med underrubriken ”När sjuksköterskan blir patient” av Petra Lilja Andersson med bidrag av Ami Hommel, utgår från fem svårt sjuka sköterskors berättelser om sin egen tid på sjukhus. Man skulle kunna tro att de, som medicinskt kunniga, skulle ställa högre krav på själva vården än andra. Så är det inte alls. Det som betyder allra mest är att personalen är lyhörd och ger sig tid att lyssna. HÅKAN JUHOLT Den socialdemokratiska vänster- och högerflygeln kunde inte enas kring en partiordförandekandidat efter förlustvalet 2010. Därför blev Håkan Juholt lanserad och vald till ordförande utan att ha ett brett stöd i partiet. Detta blev också hans fall. Det säger han själv, och hans motståndare säger inte emot honom på den punkten.

 
   
 
ASEF BAYAT Vad ligger bakom den politiska mobiliseringen i Mellanöstern och Nordafrika? I Väst har vi betraktat den arabiska våren som ett resultat av organiserade gräsrotsrörelser, sådana som finns i t.ex. Latinamerika, Indien och Sydafrika. Fel, skriver sociologiprofessorn Asef Bayat. CHIARA VALENTINI Italienare är ofta påfallande "barnkära". Samtidigt har Italien mycket låga födelsetal, bland de lägsta i västvärlden. Hur går det ihop? Två genomarbetade svar på frågan ges av Chiara Valentini i boken O i figli o il lavoro och av Loretta Napoleonis i Il contagio.

 
   
 
BJÖRN KUMM har skrivit en självbiografi om sitt liv, sina resor, sina möten med världens politiker och författarer. Kumm skildrar den manliga drömmen om ett äventyrligt vagabondliv, förpackad i en prydlig svensk och socialdemokratisk kostym, och sedd genom den medelålders mannens något romantiserade filter. EUROKRISEN Nej, det är inte lata sydeuropéer som levt över sina tillgångar och orsakat eurokrisen. Snarare handlar det om ett valutasamarbete som är felkonstruerat i grunden. Euroland är inget optimalt valutaområde, slår nationalekonomen Stefan de Vylder fast i sin senaste bok. Jorun Koca Jakobsson recenserar.

 
   
 
FINANSKRISEN var akut då den amerikanske ekonomiprofessorn Paul Krugman gav ut ”Krisen – Orsaker, verkan, åtgärder”. Han förespråkade stora offentliga satsningar i keynesiansk anda. Och det började bra – president Obama lanserade ett stimulanspaket på nära 800 miljarder dollar och andra ekonomiska stormakter i Europa och Asien följde efter. Men det hjälpte inte – krisen bara förvärrades. NINA BJÖRK Vi lever i en verklighet där människor blivit varor och mänskliga handlingar tjänster. Ekonomiska logiker styr inte bara vårt samhälle utan också vår syn på varandra, och det är vår egen acceptans som gjort detta möjligt. Så argumenterar Nina Björk i sin senaste bok, som innehåller såväl skarp samhällsanalys som en del trötta klyschor.

 
   
 
PARTIET Är socialde-mokratins kris en genera-tionsfråga? Det är utgångs-punkten för Eva Franchells bok Partiet. Hon, född på 50-talet, tillhörde den revolterande, individuella generation som inte lät sig passas in i det trygga socialdemokratiska folk-hemmet. Och nu har den generationen tagit över i partiet och det kollektiva tänkandet har kastats ut. OLJEPENGAR Ett utslag i USA:s Högsta Domstol år 2010 har öppnat dörrarna för utländska bidrag till amerikanska valkampanjer. Utländska företag stöder kandidater som inte vill ha några begränsningar av utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen och som stöder utbyggnaden av den amerikanska oljeindustrin.

 
   
 
RÅSTAM Fallet Quick har varit föremål för diskussion i många år. Men med Hannes Råstams TV-dokumentärer 2008 och hans nu utkomna bok har rättskandalen blivit uppenbar för de flesta. Men inte för alla. Därtill är fallet Quick en vårdskandal. ELMBRANT Eurokrisen är en gigantisk politisk och ekonomisk härva. Det gör det svårt att peka ut de direkt ansvariga. Alla skyller på varandra. Men var finns bovarna i dramat? Björn Elmbrant gör ett ambitiöst försök att besvara den frågan i sin senaste bok.

 
   
 
KADHAMMAR PÅ VÄG 66 Det är ett alldeles lysande reportage som Peter Kadhammar skrivit om den amerikanska drömmen. Han reser längs Route 66, den stora vägen tvärs igenom USA som slutar i San Fransisco. Här har amerikaner som levt såväl i den amerikanska drömmen som i den amerikanska mardrömmen rest. EHRENBERG Elproduktion i Sverige har av tradition handlat om storskalighet. Tunga intressen inom industrin har styrt de politiska vägvalen. För att över huvud taget räknas ska en produktion vara storskalig. Annars ”ger den ingenting” - en vanlig svensk invändning mot alla energikällor utom kärnkraften och vattenkraften. Kajsa Olsson recenserar Johan Ehrenbergs “lilla elbok”.

 
   
 
AMERIKANSK HÖGER Lagom till presidentvalet i USA kom Martin Gelins bok ”Den amerikanska högern” med underrubriken ”Republikanernas revolution och USA:s framtid. Författaren tar oss med på en resa där vi får träffa konservativa gräsrötter och makthavare runt om i USA. De senaste intervjuerna är gjorda så sent som i maj i år. En del av de personer han träffat dyker nu upp i svenska nyhetssändningar, t ex sheriffen Joe Arpaio, känd för sin skoningslösa jakt på illegala invandrare vid Arizonas gräns. BLÅ TÅGET var aldrig musikjournalisternas band. Publiktillströmningen var skiftande, och bandets texter var ambivalenta i förhållande till tidens politiska rörelser. Dessutom börjar Blå tåget som en iscensättning av ett band snarare än ett faktiskt turnerande band – något som förklarar det något absurda påståendet att få i bandet faktiskt kunde spela sina instrument. Trots det utgör Blå tågets historia en viktig pusselbit i den svenska kulturpolitiska historien. Hur kommer det sig?

 
   
 
”MARGOT” är ingen biografi om Margot Wallström. Definitivt inte en politisk biografi. Den är ett längre, kåserande reportage om Wallströms arbete i FN mot sexuellt våld i militära konflikter. Det varvas med en släktkrönika där vi får möta en del av Margots släktingar i Skellefteåtrakten. Därmed vill Ohlsson förmodligen visa att Margot är en vanlig flicka från Kåge som nått toppen. BLOCKPOLITIK Rikspolitikens politiska block dominerar också kommunpolitiken. Och lokala partier har en starkare ideologisk förankring än vad man tror, oftast högerut. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning av de politiska majoriteterna i Sveriges 290 kommuner som publiceras i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2012/2013.

 
   
 
CAITLIN MORAN Konsten att vara feminist! Hur gör man för att bli kvinna och vad krävs för att leva som en? Och kanske ännu viktigare – får man bete sig hur som helst och ändå kalla sig feminist? Caitlin Morans har skrivit en humoristisk etikettbok för feminister. Jorun Koca Jakobsson recenserar. ÅSHEDEN Sällan har väl ett storslaget journalistiskt grepp blivit en sådan flopp som när DN fick tillstånd att placera reportern Ann-Marie Åsheden i länspolismästare Hans Holmérs knä för dagliga intervjuer om jakten på Olof Palmes mördare. Det som skulle bli ett journalistiskt scoop; DN skulle berätta om den framgångsrika mördarjakten inifrån blev ett dubbelt misslyckande.

 
   
 
ÅKESSON I mediernas bevakning av Sverige-demokraterna finns en besvärlig motsättning mellan demokrati och information, menar journalisten Björn Häger. Han kallar det för en bevakningsparadox. Å ena sidan ska medierna inte sprida odemokratiska åsikter vidare. Å andra sidan ska medierna visa publiken att SD:s företrädare har just dessa åsikter. GRUPP 8 Under 1970-talet hade feministiska frågor en helt annat sprängkraft i den allmänna debatten än de har idag. Det var inte minst den så kallade nya kvinnorörelsens förtjänst. Den hade många förgreningar och uppmärksammade såväl traditionella kvinnofrågor om arbetsmarknad och reproduktion, som helt nya sexualpolitiska frågor.

 

 

Sök
 
Sök i fritext:
 
 
   
 
Europeisk press
 
 
politiken.se rapporterar i den här spalten om vad som skrivs i några europeiska tidningar.
Italienska valet: Politikerna dansar medan landet brinner
Arbetet på att få en handlingskraftig regering i Italien har kört fast samtidigt som nya siffror visar på att den ekonomiska krisen förvärrats.
Le Monde 11/3-13
”Dumhet och snålhet styr EU i Sahel”
EU:s utrikesministermöte om Mali i måndags slutade i katastrof, skriver Le Monde på sin ledarsida. Det gick inte att få Spanien och Belgien att ens ställa upp med 30 soldater vardera.
Le Monde 13/3-13
”Sexhjälp till handikappade är prostitution” Le Monde 12/3-13
Herr Xi Die Welt 14/3-13
"Herr över de tomma tallrikarna" Berliner Zeitung 14/3-13
Franciskus agenda Süddeutsche Zeitung 14/3-13
Katolska kyrkan vänder blad The Guardian 14/3-13
Xi Jinping vill att eliten lever måttligare BBC 14/3-13
 
Inrikes – 15 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:06 Östersund
Trasa orsakade flyghaveri
 
 
 
 
 
 
 
17:04 Stockholm
Juholt får nytt uppdrag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:14 Stockholm
Nycklar till tusen
 
 
 
 
 
10:40 Stockholm
Farliga magneter stoppas
 
 
09:42 Stockholm
Shekarabi till riksdagen
 
 
 
 
 
05:50 Stockholm
Fler poliser sparkade
 
 
 
 
01:31 Norrtälje
Vindkraftverk besköts
 
 
 
Inrikes – 14 mars
 
21:55 Stockholm
Man hittad död i Kista
 
 
19:47 Stockholm
Man gripen i Kumlafallet
 
 
19:39 Nordanstig
Inställt i Nordanstig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:30 Östersund
Åtal mot tre boplundrare
 
Inrikes – 13 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:10 Stockholm
Cannabis lockar unga
 
12:48 Vålådalen
Tjuvjakt på varg tros öka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:17 Stockholm
"Syntetiskt liv nära"
 
 
 
 
 
 
07:29 Jönköping
Hittade dynamit i hyreshus
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 12 mars
 
 
 
 
 
17:20 Västerås
Morddömd får psykvård
 
 
 
 
16:03 Jönköping
Polisen utreder ungdomshem
 
 
 
 
15:09 Stockholm
Uppsala klimatsmart stad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:54 Kristianstad
Dom efter dödligt knivbråk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 11 mars
 
 
22:03 Stockholm
Dog under polisförhör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:18 Stockholm
Anlagd brand på krog
 
 
 
 
 
 
 
01:34 Södertälje
Försökte sälja webbdomän
 
 
 
 
 
 
 
Inrikes – 10 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:06 Uppsala
Anlagd brand i skola
 
 
 
Inrikes – 09 mars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:47 Falköping
En död efter villabrand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare utgåvor: 11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|50|49|48|47|46|45|44